donderdag 19 september 2019

Oorlog

Het is weer volop oorlog tussen Vaatstra-speurder Wim Dankbaar en zijn voormalige uitgeefpartner Hans Mauritz. Alweer vele jaren geleden publiceerden beiden Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra, dat uiteindelijk moest worden vernietigd omdat het dagboek van de moeder van de vermoorde Marianne niet openbaar mocht worden gemaakt.

Ruim voor die tijd ontstond er al wrevel en in 2014 barstte de bom. Niet alleen had Mauritz geld van Dankbaar geleend voor het drukken van het boek en nog geen cent betaald, Dankbaar begon ook te twijfelen aan door Mauritz geclaimde kluisverklaringen van vermeende sleutelgetuigen uit het boek.

Wekenlang fileerde Dankbaar zijn zakenpartner, die dreigde met juridische stappen en een nieuwe druk van het boek waarin ook de rol van Dankbaar aan de kaak zou worden gesteld. Ook lanceerde Mauritz een website waar hij Wim eens helemaal zwart zou maken.

Nadat Mauritz voor smaad aan het adres van Wolfgang Hebben een voorwaardelijke gevangenisstraf kreeg opgelegd en hij geen zin had om zich twee jaar lang elke twee weken bij de reclassering te melden, verdween Mauritz enkele weken achter de tralies. Daar zocht Dankbaar hem regelmatig op, en zo werd de ruzie uiteindelijk weer bijgelegd. Alle negatieve artikelen over Mauritz verdwenen van de site. Het duo had elkaar voor ontlastende verklaringen in nog lopende rechtszaken maar al te hard nodig. Maar echte vrienden waren het niet meer.

De jongste scheuring is ontstaan nadat Mauritz beweerde dat hij in 2018 met niet nader genoemde programmamakers in Hilversum werkte aan een 'belangwekkende documentaire over de Vaatstra-zaak' en zij inmiddels over een drietal cruciale getuigen zouden beschikken 'welke de huidige uitkomst van de moord op Marianne Vaatstra volledig op zijn kop zou gooien'. Mauritz beloofde een serie op prime time en Netflix op de koop toe. Dat allemaal met financiering van Chipshol ondernemer Peter Poot. Kortom: een megakans tot rehabilitatie.

De uitzending kwam er echter niet zogenaamd door voortijdige publicaties van Dankbaar op zijn site Rechtiskrom. 'Hilversum beraadt zich op dit moment op stappen om aansprakelijkheden bij Mauritz neer te leggen doch de hoogte van in het vooruitzicht gestelde claims zijn nog niet bekend.'

Dankbaar beweert nu dat Mauritz het hele Hilversum verhaal uit zijn dikke duim heeft gezogen, want de productiemaatschappij blijft in nevelen gehuld. Peter Poot ontkent in alle toonaarden enige betrokkenheid. Ook andere door Mauritz genoemde betrokkenen zeggen nergens iets van te weten.

En dus liep Dankbaar, inmiddels tonnen armer, deze week even goed leeg: 'Stellen dat er kluisverklaringen bij notarissen zijn gedeponeerd, terwijl dat niet het geval is, is in het algemeen gangbare verkeer gewoon oplichting. Een auteur bijna 30 mille laten betalen voor het drukken van boeken, die je vervolgens niet laat drukken, is gewoon oplichting. Een auteur zijn royalties niet uitbetalen is gewoon oplichting. Leningen niet terugbetalen is gewoon oplichting. Een auto verkopen die als onderpand voor een leningsovereenkomst is gegeven, is gewoon oplichting. Een zelf gemaakt word document presenteren als ‘printscreen’ van Centraal Boekhuis, is gewoon oplichting en valsheid in geschrifte. Een contract tekenen waarin valselijk staat dat er reeds 8916 boeken zijn verkocht, is gewoon oplichting en valsheid in geschrifte. Het niet nakomen van dat contract ook. Het zonder overleg overboeken van 2500 euro van een rekening van een businesspartner, puur omdat deze je in vertrouwen de inloggegevens gegeven had, is gewoon oplichting en diefstal. Melden dat boekhandel Bergsma in één dag 22 boeken heeft verkocht, terwijl het er maar 2 zijn, is gewoon oplichting. Stellen dat je geheimhoudingscontracten hebt getekend, terwijl dat niet zo is, is gewoon oplichting. Tegen een advocaat vertellen dat je je bewust niet aan een vonnis houdt om je partner in de dwangsommen te laten lopen, is gewoon oplichting. Dit alles met zeer grote schade als gevolg. In feite heb ik mijn huidige situatie te danken aan één man. Die man heet Hans Mauritz.'

Mauritz heeft inmiddeld per mail gereageerd. Dreigt met aangifte. 'Alle screenshots van gisteren en vandaag zijn gemaakt. Als ik de politie duidelijk maak over welke record jij beschikt als het gaat om smaad etc en dat je daar al tonnen mee verloren hebt plus twee veroordelingen is het echt appeltje-eitje. Dat zul je begrijpen.'

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam 

zaterdag 14 september 2019

In puin

Natuurlijk stonden de complotbloggen afgelopen weken weer eens stil bij de aanslagen van 9/11, in hun ogen natuurlijk nog altijd een valse vlag, bedoeld om een onwettelijke oorlog in gang te zetten. En uiteraard menen sommige blogs precies te weten wie er achter de aanslagen zaten. Dat waren natuurlijk - daar-is-ie-weer - de illuminati! Het artikel van Niburu (ontleend aan de website van Henry Makow) staat weer zo stijf van de onzin, dat het niet eens de moeite waard is om er op in te gaan.

Nee, dan WantToKnow, de bejaardenclub van Guido Jonkers, die zijn fascinatie voor 9/11 maar niet uit het hoofd kan zetten. Jonkers had ten minste nog 'nieuws'. Een onderzoek van een echte universiteit (die van Fairbanks in Alaska) die moet aantonen dat de 47 verdiepingen van WTC7 niet naar beneden kwamen als gevolg van uren aanhoudende branden, maar door explosieven. Dat wil zeggen: het woord explosieven kom je in het onderzoek niet tegen, maar dat dat moet je er bij denken. Architects & Engineers for 9/11 Truth financierde het onderzoek, een clubje dat denkt dat 9/11 een 'inside job' is, maar dat niet hardop wil zeggen.

Niet dat Jonkers dat vrij technische onderzoek ook maar een blik waardig heeft gegund, want die heeft aan een artikeltje van Paul Craig Roberts genoeg om een passende kop te verzinnen: Officiële verklaring van ineenstorting WTC#7 ligt in puin..!

Nou, niet dus. Iemand die het onderzoek wel gelezen is wetenschapsjournalist Mick West, die regelmatig aan de hand van nuchtere feiten afrekent met complotten. Het onderstaande interview gaat vrij diep op de materie in, maar legt alle zwakheden van het Alaska onderzoek onmiskenbaar bloot. Daaronder nog een keer de officiële verklaring van NIST.

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam

maandag 12 augustus 2019

Andere neus, andere kin, ander eiland

Na de zelfdoding van Jeffrey Epstein - de omstreden miljardair zat in de cel in afwachting van een rechtszaak voor het misbruik van minderjarige meisjes - regende het natuurlijk weer wilde complottheorieën. De ene nog krankzinniger dan de andere.

Zelfs Donald Trump deed enorm zijn best om zijn connecties met zijn grote vriend te ontkennen. Hij blies de complottheorieën verder leven in door verhalen over Epstein en Bill Clinton te retweeten. Inmiddels lijkt de toedracht steeds duidelijker te worden: een tekort aan bewakers bij de gevangenis in New York heeft er kennelijk toe geleid dat het toezicht verslapte.

Guido Jonkers googelde afgelopen weekend snel wat slordige Epstein-complotten bij elkaar probeert zijn bejaardenclub WantToKnow wijs te maken dat de MOSSAD erachter zit. De Israëlische geheime dienst duikt met regelmaat op in de (vertaalde) artikeltjes van Jonkers, dus waarom ook niet hier? 'Dus wat de Israëliërs deden, onder de voogdij van de briljante Mossad directeuren Efrahim Halevi en Danny Yatom, was om ‘pedofilie als honingval’ te gebruiken en Jeff Epstein was een bereidwillige agent.'

En dan zijn er natuurlijk ook nog foto's van voor en na zijn dood die  'GROTE VERSCHILLEN LATEN ZIEN in neus- en oorschelp-anatomie'.

Niburu voegt daar nog aan toe dat de foto's die door de New York Post zijn geplaatst van Epstein op een brancard niet te vertrouwen zijn omdat het dagblad door Zionisten wordt gecontroleerd. Logisch ook eigenlijk.

Ook GeenStijl kon het natuurlijk weer niet laten om een groot aantal alternatieve blikken over Epstein open te trekken, dat alles onder het motto 'Andere neus, andere kin, ander eiland.'

Opvallend is dat aluhoedjes dit soort verhalen altijd weer meteen weten te vinden en weten te voorzien van de bekende commentaren. Dan moet Micha Kat ineens excuses krijgen, of is het wel erg merkwaardig dat op 9/11 'DRIE wolkenkrabbers op één dag rechtstandig instortten'. Of er wordt verwezen naar blogjes als DeGrijzeDuif of HetHaageComplot (liggen allebei op apegapen), eraan toevoegend dat 'de paar signalen die uiteindelijk de samenleving wel bereiken dan ook nog eens lacherig worden weggewuifd door spottende cynisten (...).'

Een reaguurder weet er zelf Toos Nijenhuis bij te slepen. Zogenaamd verkracht door Prins Bernhard kardinaal Alfrink en de Saudi's in onder meer Kasteel de Sprengenberg, kasteel Goedenraad, Caernarfon Castle en kasteel Hohenschwangau.

De aanmoedigingsprijs gaat naar de reaguurder die schreef: 'Mueller: geen bewijs dat de Clintons er NIET achter zitten.'

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam
 

vrijdag 9 augustus 2019

Emotionele schade

Onder het motto 'De zoveelste corrupte uitspraak' meldt Wim Dankbaar dat hij hij hoger beroep in de civiele zaak tegen Duitser Wolfgang Hebben ook alweer heeft verloren. Met als enig lichtpuntje dat hij de 25.000 euro extra schadevergoeding door Hebben geëist niet van de rechter hoeft te betalen. Wel liggen er zo'n 4000 euro aan advocaat- en griffiekosten die Dankbaar alsnog moet ophoesten.

Jarenlang hield Dankbaar vol dat de werkelijke moord op Marianne Vaatstra niet in een weiland had plaatsgevonden, maar in een caravan van Hebben, en hij daarvan als 'medeplichtige' getuige moet zijn geweest. Die nauwelijks gefundeerde beschuldigingen kwamen Dankbaar en rechterhand Hans Mauritz in een door Hebben aangezwengelde strafzaak al eens op (al dan niet voorwaardelijke) gevangenisstraffen te staan. Dankbaar heeft cassatie aangekondigd.

Ook in de civiele zaak boekte Hebben succes: Aanvankelijk werd Dankbaar veroordeeld tot betaling van een bedrag van 10.000 euro voor immateriële schade, en ook Hans Mauritz moest nog iets van 6000 euro betalen. Uit het deze week gepubliceerde vonnis blijkt dat er aanvankelijk helemaal niet is betaald en de totaal te verbeuren dwangsommen door de kantonrechter zijn vastgesteld op 40.000 euro. In 2017 werd de dwangsomveroordeling nog eens verhoogd tot een maximum van 100.000 euro omdat Dankbaar zich niet hield aan het publicatieverbod. De naam van Hebben werd weliswaar niet meer genoemd, maar nog wel 'WH' of 'caravan eigenaar'.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden maakte korte metten met het aangevoerde bewijs. Dankbaar zwaaide tijdens het hoger beroep met kopieën van kluisverklaringen van twee oud AZC bewakers. Maar dat blijken helemaal geen kopieën van door een notaris onder ede opgemaakte verklaringen te zijn, doch slechts een akte van depot. Kompaan Mauritz is bij een notaris in Dongen geweest en heeft drie niet-geanonimiseerde concept-kluisverklaringen overhandigd om te bewaren. Met andere woorden: de getuigen zijn nooit voor de notaris verschenen om hun verklaringen, als die überhaupt al kloppen, te ondertekenen.

Het aanbod (lees: eis, aan de hand van de ene wraking na de andere) van Dankbaar om door middel van het horen van te vermeende getuigen alsnog te bewijzen dat zij destijds zouden hebben verklaard dat de moord op Marianne Vaatstra in de caravan zou hebben plaatsgevonden, passeert het hof terecht als niet ter zake dienend. 'Het gaat er immers niet om wat nu alsnog bewezen zou kunnen worden. Bepalend is of de geuite beschuldiging voldoende basis vond in het toen beschikbare feitenmateriaal.'

Dat laatste wil Dankbaar maar niet begrijpen. Net zomin als hij begrijpt dat (vonnis Hof) 'onvoldoende gefundeerde zeer ernstige beschuldigingen, gelet op de emotionele schade die Hebben daardoor heeft geleden en nog steeds lijdt, een ernstige aantasting vormt van zijn recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, waaronder het door hem ingeroepen recht op bescherming van de goede naam.'

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam
 

vrijdag 19 juli 2019

QBaby

En ineens was daar Q Baby, een zuigeling met een shirt waarop de letter Q stond, die omhoog gehouden werd tijdens Trumps verkiezingsrally in North Carolina afgelopen woensdag.

Q verwijst uiteraard naar QAnon, een Amerikaanse beweging van complotdenkers, waarvan de aanhangers geloven dat Trump in het harnas is gehesen door De Storm, een geheim broederschap van ware patriotten rond de president die met hem strijden tegen het kwaad, lees: (joodse) bankiers, (linkse) politici, (linkse) filmsterren, (linkse) pedofielen. Vooral dat laatste.

Deze bizarre religie komt uit dezelfde hoek als Pizzagate, het bizarre internetcomplot dat eindigde met een verwarde man die gewapend een pizzeria in Washington D,C. bestormde zogenaamd om door de Clintons misbruikte kinderen te bevrijden.

Het Q fenomeen is recentelijk weer opgeleefd dankzij de arrestatie van misbruikverdachte Jeffrey Epstein. Die zou tussen 2001 en 2005 tientallen tienermeisjes hebben betaald om naakte 'massages' uit te voeren en andere seksuele handelingen te verrichten.

Grappig is dat Epstein bevriend was met zowel Trump als Clinton. Die eerste staat ook op een foto met hem, maar dat weten zijn aanhangers aardig te downplayen. Het feit dat Clinton zeker 26 keer zou zijn meegevlogen in Epsteins vliegtuig, beter bekend als Lolita Express, is uiteraard weer een aanwijzing dat er zoiets bestaat als een door de Deep State afgedekte pedoring.

QAnon aanhangers, onder wie Micha Kat, geloven nu eenmaakl heilig in breadcrumbing, waarbij telkens stukjes informatie worden verspreid totdat de puzzel compleet is. Dus toen Trump de baby tijdens de rally ontdekte (Wow, what a baby. What a baby!) was dat natuurlijk een directe aanwijzing dat Trump zelf QAnon is en Great Awakening aanstaande is.

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam

zaterdag 22 juni 2019

Mega-bomenkap

Soms vraag je je af in welke bubbel Guido Jonkers van WantToKnow leeft. Het artikel met als kop BEWEZEN.!!! Bomenkap om 5G vrij baan te geven…!? dateert van 10 juni, terwijl als Jonkers eens wat beter had gegoogeld hij al artikelen uit april had kunnen vinden die de stelling overtuigend weerleggen. Opmerkelijk is het vraagteken achter het uitroepteken. Die laat blijkbaar toch weer ruimte open voor twijfel.

Het begint er natuurlijk mee dat plotters als Jonkers 5G zien als het grootste gevaar voor de gezondheid ooit. Over 4G hoor je ze niet meer, maar de 5G-millimetergolven 'beïnvloeden het zenuwstelsel en de elektromagnetische straling kan leiden tot angst en stress in het lichaam en geest'. Zelfs de vage Nieuwe Wereld Orde wordt erbij gesleept. Men dank aan een usual suspect als David Icke, die meent dat massale bomenkap een essentieel onderdeel is van de plannen van de NWO om een vergaand ‘smart grid’ te implementeren. Zou veel effectiever moeten zijn voor de vermeende eliminatie van de mensheid dan pakweg chemtrails.

Voor de bewijslast verwijst Jonkers naar allerlei berichten over bomenkap en onderzoek van de Universiteit van Surrey, waarin staat dat kleine en grote bomen 5G straling tegenhouden. Dan is de conclusie snel getrokken.

Jonkers krijgt trouwens bijval van websites als Leefbewust en Bomenkapmeldpunt, die ook suggereren dat er sprake van massale bomenkap om het 5G-netwerk mogelijk te maken. Het bewijs daarvoor ontbreekt weer eens. Sterker nog: het is weer eens dikke onzin.

Nucheckt schrijft dat het aantal bomen in Utrecht, Den Haag en Rotterdam de afgelopen vijf jaar juist is gestegen. En dat bomen soms verdwijnen in ruil voor andersoortige natuur, zoals hei en stuifduin, ten behoeve van de biodiversiteit. Natuurmonumenten stopt trouwens voorlopig met het kappen van bomen vanwege groeiende kritiek op het huidige kapbeleid. Vanwege de klimaatverandering, schrijft Natuurmonumenten, is in ons land de aanplant van grote oppervlakten aan extra bossen nodig. 

Het klopt dat 5G-basisstations die met die hogere frequenties werken een kleiner bereik hebben dan de antennes die nu worden gebruikt voor mobiele netwerken. Ook dat er veel obstakels zijn, waaronder gebouwen. Maar de oplossing is veel simpeler dan bomenkap: je kunt ondersteunende antennes in lantaarns verwerken, zelfs in putdeksels.

Uiteraard geloven plottertjes Nucheckt weer niet. Hun logica: 'Gezien hoe men op NU.nl met ijzeren hand andersdenkenden en bevragers van hun eigen ‘waarheden’ er buiten houdt, kan en wil ik geen enkele geloofwaardigheid hechten aan zo’n schaamteloos propaganda- en gelijkricht kanaal.'

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam.  

maandag 17 juni 2019

Getuigen

Wim Dankbaar is nog altijd niet klaar met zijn obsessie: de zaak Vaatstra, waaraan hij letterlijk en figuurlijk kapot is gegaan. Geen IT-miljonair meer, want door uiteenlopende rechtszaken wegens smaad en stalken inmiddels maar liefst 1 miljoen euro armer en afhankelijk van uitkering. Met, zoals hij zelf schrijft, 'zeer bleke vooruitzichten'.

Een dezer dagen stond Wim voor de zesde keer  voor de wrakingskamer, gefrustreerd als hij is over het feit dat zijn verzoek om getuigen te horen keer op keer door de rechtbank wordt afgewezen.

En uiteraard werd het verzoek weer eens niet-ontvankelijk verklaard. Omdat Wim het verzoek in eerste instantie niet via zijn advocaat had ingediend. En hij daarmee sowieso te laat was. Maar zelfs als alle procedures waren gevolgd, ziet de wrakingskamer geen reden om het verzoek tot wraking te honoreren: 'Het enkele feit dat door de raadsheren niet onmiddellijk mondeling op het verzoek tot het horen van getuigen inhoudelijk is beslist, wat in een civiele procedure overigens ook ongebruikelijk zou zijn geweest - pas sinds kort biedt de wet de mogelijkheid tot het wijzen van een mondeling tussenarrest en van die mogelijkheid wordt (nog) niet vaak gebruik gemaakt -, geeft in het geheel niet blijk van enige partijdigheid.'

Dankbaar was trouwens van plan om ook maar meteen een voorlopig getuigenverzoek in te dienen bij de rechtbank Den Haag, met als verweerder Staat der Nederlanden. Wim stelt dat hij nooit in zijn benarde situatie terecht was gekomen als Justitie 'meteen de waarheid over de moord op Marianne Vaatstra had verteld'. Dan waren de rechtszaken waar hij slachtoffer van werd, niet tegen hem aangespannen.

Een tweede reden voor het getuigenverzoek was dat hij 'de kwaliteit van de rechtspleging in het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra aan de kaak stelt. Met kans op herhaling van zulk een kwaliteit, of beter gezegd gebrek daaraan. Dat is een belang dat niet Dankbaar individueel treft, maar elke Nederlander, ofwel de maatschappij, die wordt vertegenwoordigd door de Staat der Nederlanden. Als kanker niet tijdig wordt ontdekt, zaait het uit.'

Kortom: allemaal de schuld van de Staat. En dus moeten officier van justitie Brouwer, Joris 'daar is-ie weer' Demmink, voormalig zakenpartner Hans Mauritz, Jasper Steringa himself en natuurlijk Maaike Vaatstra, uit wiens naam veel van de rechtszaken tegen Dankbaar zijn gevoerd, zich nader verklaren. Zeg maar gerust een ieder die een ooit een rol heeft gespeeld in de complotten van Wim.

Zo moet Steringa worden gehoord omdat alleen die zou kunnen ontkrachten dan wel bevestigen of de moord (op Marianna Vaatstra) in een caravan heeft plaatsgevonden, zoals Wim maar blijft denken.

En dat terwijl Wim met een simpele schriftelijke verklaring van Steringa eindelijk een stevige leest had kunnen schuiven in zijn slappe slof van vermoedens, maar die is er natuurlijk nooit gekomen.

Want Wim beweert wel van alles met grote stelligheid, uit de toelichting op het getuigenverzoek blijkt maar al te zeer dat hij het ook niet weet: Zo zou de door Dankbaar vaak aangehaalde Faek al een dag na de moord een belastende verklaring hebben afgelegd, maar moet het getuigenverhoor juist opheldering geven over de vraag of hij inderdaad is verhoord en wat hij heeft verklaard. Kortom: Rechters mogen oplossen wat Dankbaar al die jaren zelf heeft nagelaten: gedegen onderzoek doen.

Update: Wim wraakt de wrakingskamer.
Update: Weer afgewezen.Wrakingskamer: 'Het herhaaldelijk indienen van dergelijke wrakingsverzoeken betreft een zodanig miskenning van de aard en functie van het wrakingsinstrumentt dat een volgend wrakingsverzoek niet in behandeling zal worden genomen.'

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam.