zondag 31 oktober 2021

Malaise

Malaise bij de alternatieve media. Afgelopen week waren Max von Kreyfelt (Weltschmerz), Flavio Pasquino (BlckBx) en Tom Zwitser (Blauwe Tijger) voor het eerst samen te zien in een studio om hun straatje schoon te vegen naar aanleiding van de ophef rond de Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie 2020 van Pieter (Pedro voor intimi) Kuit.

De belangrijkste publicatie van de commissie was een 'ontluisterend boek' waarin de verklaringen zouden zijn opgenomen van tachtig agenten over de impact die de coronamaatregelen hebben op hun werk en hun contact met burgers en collega’s. De Blauwe Tijger had het rapport uitgebracht, maar ondanks herhaaldelijk en dringend navragen bij Kuit bleek 'niemand, ook wij niet, toegang te kunnen krijgen tot de vermeende opnames van deze politieverhoren.' Ook de vermeende notarisverklaring werd niet overlegd. Sterker nog: de naam van de notaris moest ook geheim blijven.

Om aan alle ophef een eind te maken publiceerde Kuit op 18 oktober een aangetekende brief aan minister Grapperhaus. Die moest de beëdigde notarisverklaring waarin vermeld staat dat de verklaringen van de agenten op echtheid berusten in ontvangst te nemen en eventueel openbaar maken. Het nam de onrust niet weg. In tegendeel.

Woensdag kwam Kuit met een verklaring dat het merendeel van de agenten op 27 november alsnog naar buiten komen. Dat gaat gebeuren in een niet nader genoemd zaaltje te Urk (waar anders?). Misschien anticipeerde Kuit stiekem al op de nieuwe coronamaatregelen waardoor het evenement straks mooi weer kan worden afgeblazen.

Tussendoor zag Kuit ook nog kans om de complotkanalen bij zijn val te betrekken. Die wilden hem aanvankelijk maar al te graag een podium bieden, maar Kuit verzon iedere keer weer een reden om daaraan niet mee te werken. En omdat de kopstukken van de videokanalen nu gezamenlijk naar buiten zijn getreden zal de commissie naar eigen zeggen dan ook volledig stoppen met het geven van interviews, ook aan alternatieve media. Dat is onder de geziene omstandigheden wel zo handig.

Von Kreyfelt, Pasquino en Zwitser laten in de video nog wel de mogelijkheid open dat de agenten te Urk met naam en toenaam naar buiten treden. Het toont onmiskenbaar aan waarom het zo fout is gelopen: ze willen zo graag geloven wat ze willen geloven dat pas na publicatie om bewijs wordt gevraagd.

En het wemelde toch al van flinke smetten op het blazoen: Weltschmerz die onlangs excuses moest aanbieden omdat ze dachten dat RTL Boulevard-verslaggever Ruud ten Wolde (29) aan de coronaprik was overleden (in werkelijkheid: kanker) en een reeds opgenomen video moesten afkeuren waarin Wim Visscher, Youri Plate en Bryan Roy de meest warrige onzin over de coronamaatregelen verkondigden. En Blauwe Tijger, die de volstrekt loze beschuldigingen Huig Plug van hun site moesten verwijderen.

donderdag 21 oktober 2021

Deurwaarder

Niet lang nadat de rechtbank Rotterdam hem een contactverbod had opgelegd en hem had bevolen om meerdere tweets en video’s te verwijderen, scheurde 'klokkenluider goes mental' Huig Plug het vonnis doormidden. Dat hij zich niet de mond liet snoeren. Fuck you!

En dus ging Plug - werkloos, want klokkenluider - de afgelopen dagen onverminderd door met het belasteren van de vader van Lisa, die zijn kinderen zou hebben verkracht. Niet dat Plug dat kan bewijzen. Daarmee riskeerde de Katwijker boetes tot een maximum van 250.000 euro.

Inmiddels heeft de tegenpartij, onder wie de echtgenote van de beklaagde, rechter te Leiden en evenzeer belasterd, deurwaarder Groot & Evers ingeschakeld en moet Plug voor het einde van deze dag 77.139.00 euri aan de staat overmaken.

Wellicht wil zijn zwager, de vermogende vis-ondernemer Nico Parlevliet, tevens de vader van zijn vaste cameraman, financieel bijspringen. Die lijkt, met tirades tegen de coronamaatregelen, verstikkende bureaucratie en de boerenprotesten, uit hetzelfde hout gesneden als Plug,

Blijkens dit interview wordt ook geprobeerd om met het vonnis in de hand Plug zijn roeptoeter Twitter te ontnemen. Dat is al eens eerder gebeurd, en Barracuda schat dat het een kwestie van dagen is dat het Twitter account inderdaad op zwart gaat. Ook is Plug zijn podium bij de Blauwe Tijger reeds kwijtgeraakt. Daar zijn nagenoeg alle video's van Plug zonder toelichting verwijderd. Kennelijk is men ook daar tot inzicht gekomen dat Plug een wel erg ongeleid projectiel is geworden.

Plug heeft al een uitwijk-accountje op Telegram, maar nadeel daarvan is dat Google Search de berichten niet kan indexeren.

zondag 17 oktober 2021

Kat in het nauw

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Zo ook pastor Pieter Kuit van de oktober 2020 opgerichte Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie 2020.

De belangrijkste publicatie van de commissie was een ontluisterend boek waarin de verklaringen zijn opgenomen van tachtig agenten over de impact die de coronamaatregelen hebben op hun werk en hun contact met burgers en collega’s. Sluit mooi aan bij de strijd van de commissie tegen de steeds strengere en vrijheidsbeperkende regels die de regering doorvoerde in de strijd tegen corona.

Uitgeverij De Blauwe Tijger doorbrak afgelopen week echter de stilte over het agentenboek. 'Ondanks herhaaldelijk en dringend navragen bij Pieter Kuit bleek niemand, ook wij niet, toegang te kunnen krijgen tot de vermeende opnames van deze politieverhoren.' Er is ook geen notariële verklaring gekomen.

Kuit heeft zich dit weekend tot minister Grapperhaus gewend. Alleen die kan hem nog helpen.

Vanwege ernstige bedreigingen tegen het leven geuit, heeft de commissie namelijk besloten beelden met de verklaringen in bewaring te geven bij een notaris. Doch: 'De voorwaarde waarop de notaris de beelden van de verklaringen van de agenten in bewaring wilde nemen, was een volledige anonimiteit van deze notaris, behalve naar de minister van Justitie en Veiligheid, de heer Grapperhaus, op het moment dat die zich bereid zou tonen de notarisverklaring in ontvangst te nemen.'

Best handig voor Pieter, zo'n anonieme notaris.  

Gelukkig hebben de agenten, volgens Pieter dan, de commissie verzocht om toch naar buiten te mogen treden. Daarna is helaas alles in het honderd gelopen. De commissie is op zoek gegaan naar een geschikte locatie voor 80 agenten en hun eventuele partners. Het bleek echter 'bijna onmogelijk' een locatie te vinden die de agenten wilde huisvesten. Veel locatie-eigenaren waren bang voor hun veiligheid. Door alle onrust hebben de agenten hun medewerking alsnog ingetrokken.

Op maandag 18 oktober zal er evenwel een aangetekende brief worden verstuurd aan Grapperhaus. 'In deze brief verzoeken wij de heer Grapperhaus de commissie te ontvangen en de beëdigde notarisverklaring waarin vermeld staat dat de verklaringen van de agenten op echtheid berusten in ontvangst te nemen.' Maandag staat ook een bewijs van verzending op de site.

Barracuda kan wel ongeveer raden hoe dit afloopt. Grapperhaus zal de verklaringen zogenaamd niet openbaar willen maken, en ook zijn reactie mag niet naar buiten komen. Blijft over: het bewijs van verzending.zaterdag 16 oktober 2021

Niets is wat het lijkt

Pieter Kuit en zijn dochter Jade zijn de drijvende krachten achter de oktober 2020 opgerichte Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie 2020. Die werd gelanceerd naar aanleiding van de steeds strengere en vrijheidsbeperkende regels die de regering doorvoerde in de strijd tegen corona. Mooie titel, maar toch vooral gebakken lucht.

Kuit is zo’n 15 jaar huwelijks- en uitvaartpastor. Op zijn site huwelijksinzegening.nl meldt hij huwelijken in te zegenen voor 'iedereen die niet in de kerk kan of wil trouwen. Sommigen beleven niet zozeer een ‘God’, maar meer een ‘iets’ of een ‘hogere macht’. Beleef het gerust zoals het voor jou/jullie goed voelt.' Je moet toch ergens je geld mee verdienen.

Barracuda zag Kuit al eens voorbijkomen in een stekelige discussie met journalisten. Dan ging het erover dat de media zijn werk niet goed deden, dus deed Pieter het maar.

De belangrijkste publicatie van de commissie was een ontluisterend boek waarin de verklaringen zijn opgenomen van tachtig agenten over de impact die de coronamaatregelen hebben op hun werk en hun contact met burgers en collega’s.

Maar niets is wat het lijkt. Kuit ligt sinds deze week onder vuur. Hij zou onder meer hebben gesjoemeld met titels voor zijn naam. Een zegsman van de onderwijsinspectie stelt donderdag desgevraagd een melding over mogelijke titelfraude door Kuit te hebben ontvangen.

De BPOC2020 beweerde een rechtszaak tegen de Nederlandse regering bij het Internationaal Strafhof te hebben aangespannen. Ook dat blijkt ook niet te kloppen. Het Internationaal Strafhof ként de BPOC2020 niet eens.

Kuit reageerde ontstemd op de kritiek. 'Internettrollen proberen ons belachelijk te maken en te dehumaniseren. Dat geeft ons stress.'

Maar toen moest de klapper nog komen. Zijn uitgeverij De Blauwe Tijger doorbreekt de stilte over het agentenboek. 'Ondanks herhaaldelijk en dringend navragen bij Pieter Kuit bleek niemand, ook wij niet, toegang te kunnen krijgen tot de vermeende opnames van deze politieverhoren. Niemand van de BPOC, behalve dhr. Kuit, kent de video’s van de 80 agenten in dit rapport.'

Er is geen notariële verklaring gekomen. De BPOC heeft vier aanbiedingen voor een presentatie afgewezen. Bij verschillende betrokkenen uit de politiewereld zijn zelfs grote twijfels gerezen. 'De Blauwe Tijger is een professioneel mediabedrijf en kan niet langer zwijgen.'

vrijdag 15 oktober 2021

Huig Unplugged

Om de spanning op te voeren speelde 'klokkenluider' Huig Plug zojuist nog even spannende muziek af voor de rechtbank Rotterdam, die de Katwijker geheel volgens verwachting een contactverbod heeft opgelegd en hem heeft bevolen om meerdere tweets en video’s te verwijderen.

Plug had zich op de geruchtmakende zaak Lisa gestort en al gelijk ging het mis toen de klokkenluider onder meer op Het Binnenhof begon te zwaaien met een zogenaamde prijslijst van kinderverkrachters, wat gewoon een of ander Exact sjabloon bleek te zijn met veelvuldig gebruikte IT termen als 'kind' en 'ouders'.

Daarnaast bracht hij een raadsheer en haar echtgenoot in verband met vermeend kindermisbruik en een pedonetwerk. Plug is gewapend met megafoon ook enkele keren bij het huis van de raadsheer geweest en heeft daar diverse beschuldigingen geuit, aangereikt door de rancuneuze ex-vrouw van de echtgenoot.

En wat je al weken zag aankomen: De achterliggende beschuldiging aan de echtgenoot ontberen volgens de rechtbank 'elke steun in de feiten'. De ex-echtgenote en dochter van de echtgenoot van de raadsheer hebben aangifte gedaan van seksueel misbruik. Het Openbaar Ministerie heeft de zaken tegen de echtgenoot geseponeerd omdat na onderzoek voor enige verdenking (van de echtgenoot van de raadsheer) geen grond bestond. Een daaropvolgende artikel 12 Sv-procedure en een tweede beoordeling door een andere officier van justitie hebben niet tot een ander oordeel geleid.

Plug moet binnen 24 uur alle tweets die ter discussie zijn gesteld verwijderen en verwijderd houden.

De man mag de onrechtmatige beschuldigingen aan de raadsheer niet meer op het internet of anderszins in het openbaar uiten. Ook het noemen van haar naam, in alle denkbare varianten, met de beschuldigingen in verband brengen is niet toegestaan.

Naast het verwijderen van de onlineberichten wordt Plug ook een contactverbod opgelegd van twee jaar. Ook mag hij, gedurende een periode van twee jaar, niet binnen een straal van 200 meter van het woonhuis van de raadsheer komen.

maandag 11 oktober 2021

Verbannen Bataven

Telegram Messenger is helaas geen veilige haven meer voor complotdenkers.

In opdracht van het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft de politie maandag de kanalen Bataafse Republiek en Bataafse Nieuws op de online berichtendienst Telegram afgesloten. In de groepen werden bedreigingen en opruiingen tegen publieke gezagsdragers gedeeld, zo laat het OM weten.

De Bataafse waren de belangrijkste supportkanalen van Micha Kat, Joost Knevel en Wouter Raatgever, de drie musketiers van het Red Pill Journal. Ze zitten nu allen vast, maar hun aanhangers zetten de virtuele strijd voort. Zo kwamen er regelmatig nieuws over Raatgever en Knevel vanuit de gevangenis naar buiten. De kanalen hadden op het moment van afsluiten meer dan 13.000 leden.

Volgens het OM zouden er op een nieuw kanaal video's geplaatst gaan worden met 'bedreigende, opruiende en lasterlijke inhoud'. Daarover had de voorzieningsrechter in Den Haag eerder al geoordeeld dat ze 'verboden inhoud' bevatten.

Het aangekondigde nieuwe kanaal is door de eigenaar vrijdagavond al vrijwillig verwijderd. De Bataafse Republiek en Bataafse Nieuws zijn niet offline gehaald, maar de rechter-commissaris heeft vrijdag toestemming gegeven om de kanalen af te sluiten, leden kunnen geen nieuwe berichten meer plaatsen.

De grote vraag is: heeft Telegram hieraan vrijwillig meegewerkt, of heeft het OM de accounts van de moderatoren gewoon gekraakt en zelf ingegrepen? Telegram is immers het platform waar de moderatie op een laag pitje staat.

De verstotelingen hebben inmiddels alweer een nieuwe groep Verbannen Bataven opgericht. Dit keer echter met het Zwaard van Damocles boven hun hoofd. Het OM zal ongetwijfeld meelezen.

Exorbitant


Vaatstra-speurder Wim Dankbaar gaat, uiteraard, in beroep tegen zijn meest recente veroordeling door de politierechter. Hij kreeg vorige week een werkstraf van 120 uur en vier maanden voorwaardelijk celstraf voor het belasteren van Wolfgang Hebben, een in Nederland wonende Duitser die volgens hem een (onduidelijke) rol zou hebben gespeeld bij de moord op Marianne Vaatstra. Die beschuldigingen hadden al eerder geleid tot een gevangenisstraf, maar zelfs vanuit zijn cel in Zaandam is Dankbaar met handgeschreven briefjes doorgegaan met het belasteren van het slachtoffer op zijn site.

Omdat Dankbaar de naam van Hebben had verwijderd op zijn site hoeft hij niet weer de gevangenis in, maar hij moet het slachtoffer wel 5000 euro smartengeld betalen. Dat gaat weer af van de erfenis waarvan Dankbaar (inwonend bij zijn zus) leeft. 'Exorbitant' noemt Wim het bedrag

De politierechter raadde Dankbaar aan zijn leven een positieve draai te geven door eens heel andere dingen te gaan doen dan justitie op de huid te zitten. Maar dat gaat Wim natuurlijk niet doen. Die waant zich een soort Willem Oltmans die ooit 8 miljoen kreeg van de Staat omdat hij stelselmatig was gehinderd. Het verschil is natuurlijk dat Oltmans serieuze journalistiek bedreef en Dankbaar een mislukte amateurspeurder is die een complete puinhoop van zijn leven heeft gemaakt. 

Foto Nationaal Archief, CC0


zaterdag 9 oktober 2021

Prijslijst

Vrijdag zwaaide een opgewonden Huig Plug met een zogenaamde prijslijst voor kinderverkrachters op Het Binnenhof. Een of ander Exact document wat op een pc van een vermeende kinderlokker was gevonden.

Het leek zijn grootste troef in zijn vermeende strijd tegen de pedofielen waarop Plug zich sinds enkele weken als een waanzinnige heeft gestort. Maakte onmiddellijk indruk op de wappies. Vandaar het onderwerp ook even 'trending' werd op Twitter.

Maar die prijslijst blijkt weer eens een mooi voorbeeld van lezen wat je graag wilt lezen.

Het duurde niet lang voordat Exact medewerkers begonnen te reageren, onder wie product manager Pieter Hamans: 'Ik heb al aan een paar van de dwaallichten laten weten dat dit normale schermen van Exact Globe zijn. Wij noemen subprojecten kinderen. Dus, dit is geen "prijslijst van kinderen".'

Ook het ‘Human_Resource_Main_Location’ werd als ‘verdacht’ aangemerkt, maar blijkt ook weer een vrij normale aanduiding voor 'standplaats' in de HR module van bedrijven met meerdere vestigingen.

En iemand met een beetje verstand weet bovendien dat het wel erg ongebruikelijk is om voor kinderhandel Exact Globe te gebruiken. Alleen domme fruittaarten als Plug en zijn aanhang geloven dat.

vrijdag 8 oktober 2021

Klokkenluider van justitie

Huig Plug behoort al enige tijd tot het vaste meubilair van het Binnenhof. De werkeloze Plug profileert zich als klokkenluider van justitie, samen met zijn kennelijk al even werkeloze neef die de camera hanteert. Weer of geen weer, de Katwijker lijkt er niet meer weg te slaan.

Plug trok ooit aan de bel over brandgevaar, procedurefouten en racisme binnen het gevangenisziekenhuis in Scheveningen, waar hij werkte. Justitie erkende zijn klokkenluidersmelding niet en werkte hem eruit.

De hoogste ambtelijke baas van justitie, secretaris-generaal Siebe Riedstra, signaleerde al in 2019 dat Plug ‘in steeds schrillere bewoordingen ongefundeerde beschuldigingen en insinuaties uit aan het adres van de ambtelijke leiding van DJI en dit departement.'

Het aardige aan Plug is dan hij nagenoeg iedere ambtenaar in Den Haag kent, hoewel de genegenheid zelden wederzijds is (zijn ex gaat met Sander Dekker). En waar hij eerst nog netjes en rustig de aandacht vroeg voor de 'misstanden' binnen de DJI, heeft de Katwijker zijn repertoire inmiddels uitgebreid, al blijft dat opvallend vaak steken in een hoop losse flodders met als vast gegeven schuld door associatie. Een hoop namedropping waaraan vaak geen touw is vast te knopen.

Langzamerhand zie je Plug steeds verder afglijden. Als hij ook maar een keer lacherig wordt genoemd in een podcast van de Haagse parlementaire verslaggevers van de NOS, gaat Plug verhaal halen bij de redactie ('Ik ben geframed') en een parodieaccount moet binnen 24/7 verwijderd anders zwaait er wat. Zelf is Plug al eens zijn Twitter account kwijtgeraakt wegens onbehoorlijk gedrag.

Inmiddels is het al zover dat hij voor de rechter moet komen. Plug heeft zich gestort op de zaak 'Lisa', een kind waarvan de moeder beweert dat ze is misbruikt door de Haagse elite, waaronder haar ex, de vader van het kind.

Het radioprogramma Argos heeft ooit in zeer voorzichtige termen aandacht voor deze zaak gevraagd, waarin ook de onvermijdelijke Joris Demmink weer opduikt als een van de vermeende daders. Plug plaatst allerlei tekeningen van Lisa op Twitter waarin zij Demmink met naam en toenaam noemt. De vraag is echter of de moeder niet zodanig op het kind heeft ingepraat, in een poging om de daders te achterhalen, dat Demmink een rol in haar beleving is gaan spelen. Maar voor Plug zijn die tekeningen uiteraard bewijs.

Met megafoon heeft Plug buurtbewoners gewaarschuwd voor de vader en zijn vriendin, een raadsvrouw uit Leiden. Die landsadvocaat Kingma heeft ingeschakeld om deze verbale terreur te stoppen. Het verweer van Plug is zo zwak, dat je al kunt raden hoe dit gaat aflopen. Die mag blij zijn als het bij een rectificatie blijft. Uitspraak op 15 oktober.

zaterdag 2 oktober 2021

The Daltons

Naast Joost Knevel, Wouter Raatgever en Micha Kat blijkt nu ook Hans Meyer reeds op 13 september opgepakt te zijn wegens bedreigingen, zo onthulde Micha Kat is een telefonische update vanuit de gevangenis. Hetgeen hier wordt bevestigd. Waarmee The Daltons compleet zijn.

Onduidelijk is of dit verband houdt met het Red Pill Journal dat het viertal tot begin dit jaar maakte. Naast Van Dissel zou Meyer ook iets onaardigs hebben gezegd over Hugo de Jonge.

Begin december moet de tamme vogelhandelaar in elk geval op een regiezitting verschijnen. In welke gevangenis hij zit is niet bekend.

Het Red Pill Journaal is voortgekomen uit een samenwerking tussen 'dominee' Meyer en de niet minder gelovige Raatgever. Later voegden Knevel en Kat zich bij het tweetal, eerst nog onder de noemer van Wees de Weerstand. Het duurde niet lang of Kat begon de uitzendingen te domineren met Q Anon complotten.

Tot ergernis van Meyer, die in januari tot de conclusie kwam dat Q Anon een grote misleiding was en het daar niet meer over mocht gaan. 'Gaandeweg dreigt de focus te verspringen van het goede nieuws van Jezus Christus naar het slechte nieuws van de wereld,' aldus Hans, waarmee de breuk een feit was.

Hans zwoor niet alle complotten af. Op zijn eigen site bleef het gaan over 9/11 en het coronavaccin. 'Er bestaat geen corona killer virus' punt uit,' schreef Hans. Maar YouTube video's werden wegens censuur niet meer gemaakt. 'Wij hebben YouTube ontslagen,' besloot Hans.

vrijdag 1 oktober 2021

Heftige wappieweek

Het was weer een buitengewoon heftig wappieweekje, dat begon met het Utrechtse weigerrestaurant Waku Waku, dat dicht moest omdat ze tegen de coronapas zijn. Na gedwongen sluiting kreeg het restaurant bijval van een vijftigtal kleurrijke types die de wacht hielden voor het gesloten eethuis. De een met een handpop in de vorm van een kraai. De ander verkleed als soldaat, met baret en camouflagejas. Daartussen fladderden 'hippieachtige types, notoire figuren uit extreemrechtse hoek én dyslectische antifa’s die een bord omhooghielden waarop stond: ‘Nooit meer facsisme’'.

Het restaurant had blijkbaar niet geluisterd naar Youri Plate, die Waku en collega's had willen adviseren om boetes in de rechtbank aan te vechten aangezien Nederland geen grondwet zou hebben (vraag niet naar de logica). Zijn horecacampagne met Wim Visscher en oud-Ajax voetballer Bryan Roy liep al volledig in de soep, maar nu blijkt dat horeca-ondernemers helemaal geen behoefte hebben aan zijn adviezen, spuugt Plate ze keihard uit.

Bryan Roy (leeft van de overwaarde van zijn huis) werd intussen door de politierechter in Den Haag bij verstek veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier weken voor bedreiging van Mark Rutte via sociale media. De officier van justitie had een gevangenisstraf van tien weken geëist, waarvan vier weken voorwaardelijk. Roy verdween prompt van Twitter, maar is daar inmiddels teruggekeerd.

Ook niet lekker ging het met de 53-jarige Wouter Raatgever van Red Pill Journal (herinnert u zich deze nog?), die sinds juni een celstraf van negen maanden uitzit voor opruiing en bedreiging van Jaap van Dissel van het RIVM. Hij werd afgelopen week opnieuw voorgeleid vanwege nieuwe verdenkingen die aan het licht zijn gekomen tijdens een vervolgonderzoek.

Op 3 december is er een regiezitting waar Raatgever met Red Pill-kompaan Joost Knevel moeten verschijnen, samen met Hans Meyer uit Krimpen aan den IJssel die in video’s Jaap van Dissel, coronaminister Hugo de Jonge en een huisarts bedreigde. Het OM hoopt dat voor die tijd ook Micha Kat, die momenteel vastzit in een cel in Noord-Ierland, aan Nederland wordt uitgeleverd.

Een ander drama speelde zich af rond transformatiecoach Daniëlle Stotijn en de Groninger Peter 'Dus dat...' Bierhof, beiden Q Anon-gelovigen. De hele zomer bereidden zij hun achterban voor op de komst van een internationaal platform, al is het Barracuda nooit echt duidelijk geworden hoe dat er uit had moeten zien of waartoe het moest dienen.

Tussen alle vage mededelingen door bleek al wel dat samenwerken met anderen moeizaam was. Bierhof werkte zelf ook nog aan een 24/7 wappie radiostation, ook weer zo'n project waarvan het potentiële bereik ongetwijfeld danig wordt overschat.

De deadline van 20 september werd al niet meer gehaald en eerder deze week kwam het duo tekst en uitleg geven in een video. Dat wil zeggen: negen minuten lang stond het huilen Stotijn nader dan het lachen, en zat Bierhof er verslagen bij, maar uitleg kwam er niet. Er mocht nog niks gezegd worden, en het was ook beter even niets te zeggen. Maar het platform komt er niet meer - kennelijk net niet wakker genoeg om de juiste partners te selecteren - en Stotijn moest tot overmaat van ramp ook nog haar net verschenen boek Brug naar de 5e dimensie uit de handel halen vanwege een of andere 'fout' waar ook al niet meer mocht worden gesproken. Over het radiostation horen we Bierhof ook al niet meer. 

De week eindigde met Willem Engel, die zijn rechtszaak tegen de nieuws- en opiniesite Joop heeft verloren. Engel wilde Joop (van BNN VARA) aanklagen voor drie benamingen die hij als smaad ziet: corona ontkenner, sekteleider en viruswaanzinnige. De bestreden aanduidingen worden in de context van het geheel niet als excessief beoordeeld.