zaterdag 7 december 2019

Uitgekleed

Vaatstra-speurder Wim Dankbaar krijgt binnenkort eindelijk weer wat geld op zijn rekening, al is het de vraag of het er ooit komt en of het er lang op blijft staan.

Dankbaar had flink wat bedragen gestald bij zijn voormalige zakenpartner Hans Mauritz en diens vrouw, toch vooral om te voorkomen dat er beslag op zou worden gelegd door Moszkowicz Advocaten Utrecht, die namens de moeder van Marianne Vaatstra en haar kinderen geld kon eisen omdat Dankbaar maar boetes bleef verbeuren. De familie wilde door Wim met rust gelaten worden, maar die hield zich niet aan eerdere vonnissen. 

Maar terugbetalen deed Mauritz ondanks aandringen niet, vanwege een zogenaamd derdenbeslag en de bewering dat hij door toedoen van Dankbaar reputatieschade zou hebben geleden. Mauritz wilde een slordige 250.0000 euro hebben. Dankbaar sleepte Mauritz voor de rechter. En die heeft ongeveer alle argumenten van Mauritz van tafel geveegd.

De rechter heeft geoordeeld dat het echtpaar 72.500 euro met rente moet terugbetalen. Daarnaast zijn er nog eens 3846 euro aan proceskosten te betalen. Maar het is de vraag of Mauritz dat geld überhaupt op zijn rekening heeft staan. Barracuda vreest het ergste gelet op het feit dat Hans tot nu toe maar geen geld had om allerlei mooie boekwerkjes (bijvoorbeeld over Peter R. de Vries) naar de drukker te brengen. Dankbaar zelf lijkt zich dat ook te realiseren: 'Het is slechts een (morele) winst op papier. Mauritz zal er alles aan doen om mijn poen niet terug te betalen.'

Sowieso lijkt Dankbaar het bedrag niet te kunnen houden. Nadat onlangs een cassatieverzoek in de zaak Vaatstra was afgewezen, is Dankbaar opnieuw 114.883,50 euri kwijtgeraakt. Of liever gezegd: 'Mijn moeder (83) die de bankgarantie heeft afgegeven is 114.883,50 kwijt + de maandelijkse 95 euro die gedurende anderhalf jaar is afgeschreven van haar bankrekening.'

En daar blijft het vermoedelijk niet bij. Kort geleden besloot Dankbaar in een baldadige bui alsnog het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra te publiceren, het document waardoor de voormalige IT miljonair aan de bedelstaf is geraakt en van een uitkering leeft. Of Moszkowicz tegen de zoveelste overtreding in actie is gekomen, vermeldt Dankbaar tot op heden niet, maar dat lijkt onvermijdelijk. 

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam