woensdag 29 april 2009

Big Brother Bieb


Het is nergens veilig meer. Zelfs niet in de bieb. Want: Bibliotheken werken mee aan de - ja, hier komt-ie weer - Big Brother State. "Als u jaren lid bent geweest van de bibliotheek spreekt uw leenhistorie namelijk letterlijk boekdelen over wie u bent en bovendien; uw boekenkast kan toevallige plankvulling zijn, terwijl uw leenhistorie bestaat uit een aaneenschakeling van bewuste keuzes."

Nu wordt die leenhistorie niet echt bewaard, anders dan om administratieve redenen, maar dat gaat natuurlijk weer veranderen. De Wet bevoegdheden vorderen gegevens’ van 2005 geeft de overheid namelijk de macht uw leengegevens, zoek-, surf-, lees, luister- en kijkgedrag of andersoortig internetgebruik in de bibliotheek op te vragen als zij dat nodig acht.

Zou het? Dat opvragen is tot dusverre trouwens maar een keer gebeurd. In een onderzoek naar een gewapende overval in 2005 op een juwelier in Vught heeft de officier van justitie gegevens van 250 bezoekers van de nabijgelegen bibliotheek opgeëist. Alleen niet om te zien welke boeken er geleend waren, maar om mogelijke getuigen te vinden van de overval (vlak bij de bieb) op een bepaald tijdstip. De bieb bleek dit soort gegevens alleen niet te vergaren.

Alleen die nuance laat je natuurlijk weer weg in een betoog dat suggereert dat de bieb alles over u weet. "Het verschil met Albert Heijn is echter dat het bij de supermarkt om de relatief onschuldige informatie over uw pak melk, brood en vleeswaren gaat, terwijl - zoals boven al geschetst - uw leenhistorie fundamentele en soms gevoelige informatie kan bevatten over wie u bent."

Gevoelige informatie? Misschien als je de handleiding "Hoe maak ik bommen?" leent in combinatie met "Hoe kom ik ongezien de Nederlandse Bank binnen?", maar dat soort boeken staan meestal niet in de bieb. En een gemiddelde moordenaar slaat toch echt niet toe nadat hij een paar Havanks of Baantjes uit de bieb haalde. Het valt toch echt niet mee om in een leenhistorie specifieke aanwijzingen te vinden en dat vervolgens als sluitend bewijs te gebruiken.

Dat de overheid de burger kapselt "in een allesomvattend digitaal net waarbij zij elke betaling, vervoersbeweging, aankoop, email, opvatting, medische afwijking, politieke overtuiging, religie, geaardheid, elk telefoongesprek, surfgedrag, energiegebruik in kaart brengt" - zoals blogger Anarchiel stelt - is dus weer eens complete onzin, maar Barracuda wacht op het moment dat het ook bij de bakker niet meer veilig is. Uw broodhistorie wordt straks ook bewaard. Na het bestellen van een Weense snijder in combinatie met een knipwit wordt u ongetwijfeld in de boeien geslagen. Vraag alleen niet waarom.

dinsdag 28 april 2009

Links collectivisme

De automobiel is niet populair bij de progressieve volksvertegenwoordigers en beleidsmakers van Nederland. Het intensieve gebruik van deze gemotoriseerde vierwieler is een groot politiek taboe, aldus Stan de Jong's Percolator, die er altijd weer in slaagt om alledaagse dingen aan intens gemene linksmensen te koppelen. Vandaar de (rechtse) automobilist wordt bedolven onder verplichte afdrachten zoals BPM, wegenbelasting, APK, brandstofaccijnzen en parkeergelden. En niet te vergeten de boetes voor verkeersovertredingen. Allemaal verzonnen door linksmensen.

En dat terwijl de vierwieler een groot goed is voor de mensheid (Hallelujah). "De auto redt mensenlevens en bespaart mensen leed, bijvoorbeeld doordat iemand met levensbedreigende verwondingen met een auto snel naar het ziekenhuis op enige afstand kan worden vervoerd, wat vóór de introductie van de auto niet mogelijk was. En brandweerwagens redden jaarlijks duizenden mensen en hun bezittingen, omdat zij de brandweerlieden snel naar een gebouw in lichterlaaie kunnen brengen om daar de noodzakelijke bluswerkzaamheden te verrichten." U ziet het: Percolator vertelt ons graag dingen die wij nog niet weten. Maar welke levensbedreigende verwonderingen zou hij bedoelen? Toch niet auto-ongelukken?

We leren ook, bij de reacties op het artikel, dat openbaar vervoer collectivisme is, en dus links. "Openbaar vervoer is ongezond want het bevordert uitbraak van epidemieën via de aerosol, stimuleren agressie en zwartreizen. Bovendien bij regenval stinkt het in het openbaar vervoer. Het gebruik ervan is niet verboden. Dus hoe meer linkse mensen er gebruik van maken, hoe rustiger en schoner het landschap wordt." Barracuda stelt voor om de apartheid meteen in te voeren.

Er blijkt zelfs een causaal verband te bestaan tussen de bevolkingsomvang en het gebruik van de auto. "De migratiegolf had vooral een linkse instemming, en wordt nog steeds door links gestimuleerd. Wie het gebruik van de auto niet wil stimuleren, moet vooral geen migratie stimuleren."

Oftwel: Lees Stan de Jong voor al uw simplistische oplossingen. Daar wordt u zelfs verteld dat de auto "altijd voor je klaar staat wanneer je hem nodig hebt en hij je via de kortste route naar elke gewenste plek op het door jou gekozen moment brengt". De rechtse automobilist doet namelijk of hij de files niet ziet. De ontkenning kan een leven lang aanhouden.

maandag 27 april 2009

Blackout


Als je de alternatieve media mag geloven, gaat straks het licht uit op internet. Allerlei maatregelen zijn in voorbereiding om ons de mond te snoeren. "Op 5 mei stemt het Europarlement betreffende (...) de mogelijkheid om Internettoegang te beperken. Dit zal hoogstwaarschijnlijk in de vorm van “pakketten” gaan gebeuren, een beetje zoals u al gewend was van dat zwaar gecontroleerde medium dat men “televisie” noemt." Een vage actiegroep genaamd BlackoutEurope.eu waarschuwt ons voor het naderende einde der tijden. Uiteraard weer zonder enige verwijzing naar de amendementen waar het om zou moeten gaan.

Het probleem is dat dit soort groeperingen wetsvoorstellen doorgaans volkomen verkeerd interpreteren vanuit de angst dat hun zogenaamd subversieve activiteiten een volgende keer worden aangepakt. "Het internet heeft zijn bedreigende factor voor de farmaceutische industrie en de politiek ruimschoots bewezen dus moet de persvrijheid van het bedreigende internet aan banden worden gelegd," lezen we bijvoorbeeld weer bij Zaplog, waar iemand voorstelt om terug te gaan naar "het gebruik van een POTS-modem en inbellen naar de Zaplog server."

En die internetpakketten? Gewoon weer verzonnen door aluhoedjes. Het staat in geen enkel Europees voorstel. Alleen de Australische regering heeft een plan ontwikkeld om het internet te filteren, althans als het om inhoud gaat dat wettelijk is verboden. Er is niets op tegen als providers zo'n zwarte lijst zouden willen hanteren, zolang het maar op vrijwillige basis gebeurt en de consument kan kiezen. Een open internet biedt immers ook betere mogelijkheden om misbruik te bestrijden. De discussie hierover is echter nog volop bezig. In Duitsland werken sommige aanbieders vrijwillig mee aan de implementatie van een filter voor kinderporno.

Bij veel bloggers leeft de opvatting dat alles maar moet kunnen op het vrije internet. Dat is natuurlijk onzin. Net zo goed als er regels voor het dagelijks verkeer zijn, zijn die regels ook van toepassing op internet. Bloggers schreeuwen moord en brand over een justitieamtenaar die zich zou vergrijpen aan kinderen, maar het blokkeren van kinderporno is in hun ogen blijkbaar weer net een brug te ver. Blogjes die onwaarheden publiceren moeten gewoon door de civiele rechter kunnen worden aangepakt. En als rechthebbenden constateren dat hun werken worden geripped, hebben ze juridisch gezien alle recht om zich daartegen te verzetten. Een boekenzaak die kopieën van bestsellers weggeeft, of een muziekwinkel die gepirateerde cd's verkoopt, vindt niemand acceptabel, maar in cyberspace gelden plotseling heel andere normen en waarden.

Het (illegale) verspreiden en downloaden heet dan bijvoorbeeld "een krachtig signaal van de consument om hem op een nieuwe manier te bedienen die aansluit met zijn veranderde behoeften. Men wil maatwerk, men wil snelheid, men wil on demand 24/7 de beschikking hebben over een breed aanbod van producten en men is wel degelijk bereid om daarvoor te betalen mits er een faire prijs gevraagd wordt." Yeah, right! Wedden dat het merendeel downloadt omdat het gratis is en geen enkele prijsverlaging daarin verandering brengt?

Niet dat de draconische regels die her en der zijn voorgesteld om misbruik te bestrijden zoveel beter zijn. Frankrijk wil internetgebruikers afsluiten als ze tot drie keer toe waarschuwingen over illegaal downloaden in de wind slaan. Maar bij de EU krijgen ze de handen voor dergelijke wetgeving niet op elkaar. In het Europese telecompakket was al bepaald dat 'geen beperkingen mogen worden opgelegd op de fundamentele rechten en vrijheden van eindgebruikers zonder een voorafgaande rechterlijke uitspraak'. Duidelijk genoeg zou je zo zeggen. Het Franse plan om piraten van het internet te knikkeren vereist in de huidige vorm geen tussenkomst van de rechter en het kan niet zo zijn dat rechthebbenden voor rechter gaan spelen.

Wat blijkbaar geen actiegroep weet, maar op zijn minst zou moeten weten: internetaanbieders mogen al heel lang op iedere redelijke grond abonnees afsluiten. Schending van auteursrechten door de abonnee staat in vrijwel alle algemene voorwaarden genoemd als overtreding.

vrijdag 24 april 2009

Gesjoemel


Sommige bloggers hebben hoog nodig een bril nodig. Zo ook de zich 'onderzoeksjournalist' noemende Peter Siebelt, de man achter het Petrusblog (Blog over onthullingen, onrecht, censuur, leugens, manipulatie, geklungel, demonisering en het algemeen belang). Petrus maakt zich regelmatig druk over de medische wetenschap. Wat meestal resulteert in tenenkrommende stukjes met koppen als "Worden wij uitgeleverd aan maffiapraktijken?". Peter ontdekt ook telkens nieuwe schandalen. En als Peter een schandaal ontdekt, weet je al bijna zeker dat het geen schandaal kan zijn.

De Volkskrant meldt bijvoorbeeld dat op de intensive care van ziekenhuizen de familie geen recht heeft om mee te beslissen over het staken van de behandeling. Dat besluit wordt genomen door de artsen, als zij van oordeel zijn dat hun handelen medisch zinloos is. Dat is nu ook nog eens formeel vastgelegd. Van de 8.500 patiënten die jaarlijks op intensive cares overlijden, sterft ruim 80 procent na het staken van een behandeling. In 10 procent van de gevallen ontstaat daarover een conflict met de familie.

Peter vermoedt natuurlijk meteen weer gesjoemel op grote schaal: "Er wordt gesteld dat ruim 80% van de IC-patiënten komen te overlijden NA het staken van de behandeling. Dat wil dus zeggen dat die behandeling kennelijk toch aanslaat, maar dat deze wordt gestaakt omdat de situatie van de patiënt opeens uitzichtloos heet te zijn. Omdat de familie geen zeggenschap heeft in het staken en kennelijk ook voortzetten van de behandeling, komt 10% van die families in conflict met het ziekenhuis."

Waarna Peter ons ook nog wijst op het feit dat het staken van een behandeling tot gevolg heeft dat de IC-afdelingen anders met patiënten vol komt te liggen. "Met andere woorden: de drukte is de maat dat je behandeling wordt gestopt waardoor je komt te overlijden. Ergerlijker is het dat het in het buitenland niet anders is, alleen daar worden foefjes gebruikt om de zaak te verdoezelen."

Zou het Peter nu echt zijn ontgaan dat het hier gaat om intensive care-gevallen, oftewel patiënten die al op de rand van leven en dood balanceren? Dat het staken van een behandeling meestal neerkomt op het stopzetten van de beademingsmachine, omdat het lichaam zonder niet meer kan functioneren? Dat het woord 'behandeling' in deze context toch echt iets anders is dan de gemiddelde medische procedure? En dat niet drukte de maat is voor het stopzetten van de behandeling, maar het simpele feit dat medisch handelen zinloos is? Kennelijk niet, want Petrus leest in menig stuk niet wat er staat, maar wat hij denkt dat er staat.

donderdag 23 april 2009

Balkanisering


Het Pew Research Center bevestigde het onlangs nog maar eens in een alleraardigst onderzoekje: het web wordt steeds belangrijker als nieuwsbron. Televisie is nog steeds de belangrijkste bron van nieuws, maar internet heeft de papieren krant op een haar na verstoten. Ook opmerkelijk: mensen lezen niet alleen politiek nieuws op het web, ze delen het ook met elkaar. Ze doen dat echter steeds minder van ‘neutrale’ nieuwsbronnen. Ze zoeken bewust naar sites met een politieke kleur die overeen komt met hun eigen voorkeur. Democraten hangen vooral rond op The Huffington Post, Daily Kos en Talking Points Memo, Republikeinen zoeken hun heil bij Instapundit, The Daily Dish en Pajamas Media. Soort zoekt soort. Oftewel: de verzuiling all over again.

De grote vraag is nu - schrijft De Nieuwe Reporter - of deze digitale verzuiling de democratie versterkt, zoals voorstanders van het vrije internet vaak betogen. Welnu, Nicolas Kristof denkt van niet: Het web stelt ons in staat kennis te nemen van een enorme diversiteit aan nieuwsbronnen en opinies. Maar we gebruiken die keuzevrijheid juist om informatie te zoeken die onze eigen vooroordelen bevestigt. En versterkt. In feite een balkanisering van de samenleving. Kristof verwijst in The New York Times naar een experiment waarbij liberale en conservatieve Amerikanen werd gevraagd naar hun mening over controversiële onderwerpen als positieve discriminatie, het broeikaseffect en het homohuwelijk. Daarna debatteerden liberalen met liberalen, en conservatieven met conservatieven. Na afloop bleken de opvattingen extremer dan ervoor.

Een mooie sociologische verklaring trouwens voor het ontstaan van sektarische blogjes als Het Vrije Volk, Zapruder, Argusoog, Klokkenluider en ander wild geraas. Die roemen internet vanwege de openheid, maar bakenen hun eigen wereld af via grimmig gescheiden grenspalen. Ze vormen gereformeerde geloofsgemeenschappen, waarin alleen zij menen de waarheid te verkondigen, en de mean stream media per definitie als onbetrouwbaar worden afgeschilderd. Met aanhangers die automatisch maar alles geloven wat de gemiddelde Lou de Palingboer vanachter de pc verkondigt. En waar superioriteitswaan bijna altijd de boventoon voert.

Theo van Stegeren wijst in de reacties onder het artikel van de Nieuwe Reporter op de 'hersenvernauwing' op sites en sociale netwerken waar zich gelijkgestemden ophouden. "Niet alleen verengt de gevarieerdheid van het aantal informatiebronnen zich op het web, er wordt ook minder nagedacht tijdens de verwerking van die informatie."

woensdag 22 april 2009

Springtuig


De complotters zijn er inmiddels over uitgeschreven (A job done well), de debunkers blijkbaar nog lang niet. De vondst van 'springtuig' (lees: thermiet) in resten van het WTC, die zou moeten bewijzen dat 9/11 toch echt een inside job is geweest.

Niet dat de aluhoedjes er veel van hebben begrepen. Dan weer was het een "Deens onderzoeksteam vind(t) Nano-thermiet bij WTC", dan weer "Zware explosieven gevonden in puin WTC-torens". Die laatste kop is van een Belgische "Nieuwssite van het jaar", en die maakte het wel heel erg bont. Niet alleen schreef die krant dat er "onderdelen (waren) gevonden van een zeer professioneel gemaakt springtuig" (zelfs Jones & Co durven dat niet te beweren), maar ook dat "een mengsel van een metaalpoeder en metaaloxide" wordt gebruikt bij springladingen om gebouwen op te blazen. Helaas voor de wat al te enthousiaste Belgen; geen enkel sloopbedrijf heeft ooit thermiet gebruikt.

Inmiddels wordt het onderzoek van Steven Jones en aanhang links en rechts onderuit gehaald door experts die er ten minste een beetje kijk op hebben. Zo is er het argument dat je met een verflaagje supertermiet (de term komt overigens van Jones) met een maximale gemeten energiedichtheid van ~7 kJ/g een stalen kolom niet eens fatsoenlijk kunt beschadigen. Je warmt het staal hooguit enkele tientallen graden op. De door Jones gevonden schilfers ontbranden rond 430 °C, terwijl thermiet een hogere ontbrandingstemperatuur heeft.

De Italiaan Enrico Manieri alias Henry62 heeft er nu eens echt tijd voor genomen om de publicatie van Jones van kritische kantekeningen te voorzien: "The paper also does not consider the chemical composition of the corrosion-proofing paints and of the vermiculite used as thermal insulation and soundproofing at the World Trade Center and extensively documented by NIST." Oftewel: grote kans dat Jones verf voor thermiet aanziet.

dinsdag 21 april 2009

Agressie


De overheid en haar spreekbuis, de mainstream media, lokken bewust agressie uit door tegenstellingen uit te buiten, berichtgeving op te blazen en met intimidatie en ondemocratisch genomen repressiemaatregelen de burgers het bloed onder de nagels vandaan te halen. Aldus Jim Beame/Anarchiel, die de gefrustreerde buschauffeurs maar eens aanhaalt. Die zouden de "overkill aan aandacht voor agressie in de bus averechts" vinden werken. Dat is overigens wel even wat anders dan "bewust agressie uitlokken door tegenstellingen uit te buiten", maar enfin, de auteur heeft kennelijk een bruggetje nodig naar een nog mooier statement: namelijk dat de mainstream media, hand in hand met de overheid, elke gelegenheid aangrijpt om de onherroepelijk hierop volgende repressieve maatregelen te kunnen rechtvaardigen en verkopen aan het publiek.

En ja hoor, voordat je het weet lees je weer zo'n stukje waarbij allerlei gebeurtenissen die niets maar dan ook niets met elkaar te maken hebben met elkaar in verband worden gebracht. "Uiteindelijk doel is totaalmacht (...) over de burger als uitkomst van een trend die is ingezet sinds de nepterreuraanslag en moedwillige moord op drieduizend onschuldige burgers in het met thermiet neergehaalde World Trade Center. Met stelselmatige desinformering, een taak waarvoor de corporatieve mainstream media zijn opgericht, slikt het publiek alle ‘nieuws’ voor zoete koek en roept om het hardst om nog zwaardere maatregelen, zich niet realiserend dat het zijn eigen gevangenis creërt."

Wat heeft agressie in de bus te maken met het "in thermiet neergehaalde WTC"? Welnu, zet je schrap: "De agressie-incidenten betreffen vooral confrontaties met wat moet doorgaan voor ‘gezag’, als conducteurs, chauffeurs, politie en sociale dienst ambtenaren. Gezag is echter ‘geaccepteerde macht’ en daar zit nu precies de crux: steeds minder burgers accepteren de machtspositie die de overheid zich met talloze burgervrijheden- en privacyschendende maatregelen ondemocratisch heeft toegeëigend en die door haar dienaren tegen de zin van de bevolking wordt afgedwongen."

Ach, nu begrijpen we waarom een treinconducteur onlangs in de ziekenhuis belandde met een kapotte lip en een gebroken sleutelbeen. Die had een opmerking gemaakt tegen een reiziger die op het balkon van de trein stond te plassen (!), maar ongetwijfeld had deze wildplasser daarmee een politiek statement willen maken. En niet volkomen ontspoorde jongeren, nee, de gecontroleerde media zetten aan tot agressie. "De mainstream kranten en het journaille blijven krampachtig de schijn ophouden maar het internet stelt de overheid en haar vazallen publiekelijk in al haar braakopwekkend lelijke naaktheid te kijk." Braakopwekkende onzin, zal hij bedoelen.

maandag 20 april 2009

War on Pirates


De alternatieve media lijken sinds kort geobsedeerd door de Somalische piraten. Want daarover krijgen we natuurlijk weer eens niet de werkelijkheid te horen. The War on Pirates is iets heel anders dan u en ik denken. Niks geen Peter Pen en Kapitein Haak.

Het officiële verhaal is dit: De Somalische piraterij is een bedreiging voor een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldhandel: de Golf van Aden. Daar passeren elk jaar zo'n 20.000 schepen. Canada, India, China, Rusland, Turkije, de VS, EU en de NAVO hebben militaire schepen naar het gebied gestuurd om de piraterij te bestrijden; zelfs Nederland deed zaterdag nog dapper mee.

Toegeven: het lijkt misschien op een aflevering van De Heeren van De Bruijne Ster. De piraten mogen met hun wankele bootjes dan geen serieuze partij lijken; jaarlijks weet alleen al de Eyl groep ruwweg 30 miljoen dollar te verdienen met afpersingen. De kapers opereren met met moederschepen die diep in zee liggen en fungeren als vertrekplekken voor de snelle speedboten waarmee de zeeschepen worden aangevallen. De piraterij is een direct gevolg van het instorten van de economie in 1991, en Somalië verkeert dan ook al jaren in complete bestuurschaos.

Maar er is ook het 'andere verhaal'. Westerse landen hebben schaamteloos misbruik gemaakt van de politieke instabiliteit van het land: zij roofden de voedselvoorraden en dumpten tonnen nucleair afval in de wateren voor de kust. Argusoog: "Ja, je leest het goed. Zodra de overheid gevallen was, verschenen er mysterieuze Europese schepen voor hun kusten die grote hoeveelheden vaten met nucleair afval dumpten. De bevolking aan hun kust werd zieker en zieker. Iedereen weet dat het gewoon de plaatselijke kustbevolking is die in eerste instantie met speedbootjes het dumpen van afval tegen wilden gaan en het vissen in hun wateren."

Zoals gebruikelijk bevat deze uitleg een kern van waarheid - er is inderdaad op schandalige wijze gedumpt door Europese bedrijven - maar de piraten zijn toch werkelijk geen idealistische strijders meer. De Somalische 'kustwacht' ontdekte namelijk dat gijzelingen ook veel geld opleveren en inmiddels is de piraterij een tweede economie geworden, net als elektronische bedelbrieven een belangrijke inkomstenbron vormen voor tal van uitgemergelde Nigerianen.

Desondanks trakteert Peter 'Boogeyman' Stuivenberg - kampioen feitenknoper - ons dezer dagen op een lange rij Somalische complotten. Zoals: de Golf van Aden moet worden vrijgehouden in verband met een op handen zijnde aanval op Iran: "Vissersbootjes en speedboten zetten de meest geavanceerde oorlogsvloot ter wereld die zo’n 9 tot 10 miljoen Euro per dag kost voor gek en de hele wereld gelooft dat. Arme, arme wereld. Arme, arme Nederlandse marionetten regering."

Ach ja, rondklikkend op internet is via makkelijke suggesties en met weglating van de historische context een Somalisch complot zo geboren. Herstel: verzonnen. Het mooist is de suggestie dat de piraten door de CIA worden getraind, zodat de NATO zich wel moet mengen in een conflict met Iran. Dat krijg je als elk voorval - hoe willekeurig ook - een rol moet spelen in je zeemijl op zeven.

vrijdag 17 april 2009

Big Brother Bill


Dat Bill Gates allang afscheid heeft genomen van Microsoft, is blijkbaar nog niet doorgedrongen tot alle aluhoedjes. Een zekere Monkey Boy schrijft op het Zapruder Forum: "Het is gewoonweg duidelijk dat Bill Gates mensen vermoord (...) en de wet breekt, maar hoe kan je iemand aanklagen zonder incriminerende papieren of getuigen?" Zelfs de moderator van het forum vond dit kennelijk iets te gortig, maar liet het staan met een disclaimer: "De standpunten in dit artikel komen niet noodzakerlijkerwijs overheen met die van de redactie, maar staan hier vanwege vrijheid van woord."

Het is maar goed dat er de vrijheid van het woord is. Dan kom je nog eens wat te weten. Bijvoorbeeld dat de vader van Big Brother Bill "al sinds zijn jeugd (werkt) met de familie Rockefeller, en deze naam duikt overal op waar mensen sterven of waar er vreemde dingen gebeuren." Nooit iets geweten over relaties tussen de Rockefellers en Gates, laat staan van het sterven van mensen in hun omgeving, maar het zou kunnen natuurlijk. Je weet maar nooit.

Monkey Boy onthult ook dat "Microsoft via ‘behind de scenes’ staatsman Bill Gates eigendom (is) van de Amerikaanse staat. Daarom mag Microsoft ook wettelijk (de wet is zo geschreven dat een regering mensen mag vermoorden) gezien wegkomt met deze dingen. Je moet rekenen op meer dan 18 duizend moorden, voor computerprogrammatuur. Snap je waarom Microsoft Windows nu zo mooi lijkt?" Even later: "Begrijp dan ook dat het verrot is van binnen, alles wat je typt, je dromen, je liefden, je angsten, wordt bijgehouden, communicatie hoeft niet eens te worden uitgetypt, dat doe je zelf al voor Big Brother Bill."

De auteur ziet dan ook geen reden meer om nog langer voor de producten van Microsoft te betalen: "Gewoon een kopietje trekken via een torrent, dat is het enige verzet die mensen kunnen bieden om ‘hun’ computerspelletjes te spelen". Want principes moeten er zijn. Bill Gates vermoordt mensen, maar illegaal een kopietje trekken om te gamen, dat moet kunnen.

Maar nogmaals, het is goed dat er het vrijheid van het woord is. Dan kom je nog eens wat te weten. Bijvoorbeeld over reaguurder Lugtigheid, die ons om de zoveel tijd komt melden dat de gemeente Rotterdam hem al vele malen achterelkaar heeft gesteriliseerd en bestolen van zijn grafgeld. "Ik heb in 1965 een fataal verkeersongeluk gehad, en sindsdien heb ik last van een terminale hersencontusie, maar een bekwame dokter help je wel te overleven (Doesman, Dijkzigt). Toen ik tien weken later naar huis mocht, had ik geen idee en liep ik overal tegenaan en omdat ik op een pakje pleisters had gelezen dat hun product uitstekend steriliseerd, kwam ik op het verkeerde idee. ik heb veel last gehad van mijn moeder, maar hoe zou U reageren wanneer een van Uw kinderen verongelukt??"

Of wat te denken van een al jaren lopend draadje over complotters die last van een brom (40 decibel, 23-35 hertz) dan wel superlage vibratie in de ochtend hebben. "De situatie tot dusver: in diverse landen is het hoorbaar. op het moment dat het in nederland hoorbaar is, hoeft het niet hoorbaar te zijn in een ander land. dit is online gechecked met wat kennissen van mij binnenkort doe ik een poging om de exacte frequentie te achterhalen en eventueel een richting. wordt vervolgt (...)" En dat allemaal vanwege het vrije woord.

donderdag 16 april 2009

Linksmens


Dr Nomad is de huisantropoloog van het Vrije Volk. Alsof hij een inheemse indianenstam in een vergeten uithoek van het Braziliaanse oerwoud heeft ontdekt, determineert hij in zijn jongste analyse de linksmens. Wiens wereld bestaat uit uit daders, slachtoffers en de helden van dat verhaal: hulpverleners. "Drie keer raden wie voor held wil spelen. De linksmens natuurlijk! De linksmens haat het grote en sterke en houdt van het kleine en zwakke. Als slachtoffers zich niet als slachtoffers gedragen, dan wordt de linksmens boos. En gedurende zijn hele leven is de linksmens uiteraard ook boos op wat het etiket dader draagt."

Een van de gevaarlijkere retorische instrumenten die de linksmens hanteert is volgens Dr Nomad het streven naar het gelijkheidsideaal. "Vooral schurken moet gelijk zijn (...). Gelijk aan wie? Gelijk aan “ons” natuurlijk, want “ons” zijn een lichtend voorbeeld voor de wereld. De linksmens is ook van mening dat wanneer een schurk gelijk is aan ons, dat de schurk vanzelf een liefmens wordt."

Volgens de linksmens zijn Amerika en Israël de echte vijanden, dus zolang Iran belooft om de atoombom alleen op deze twee landen te gooien (u weet: de VS, Israël en enkele Europese landen vrezen dat Iran hoogverrijkt uranium wil gebruiken voor het maken van een atoombom), slikt de linksmens volgens Het Vrije Volk "ieder denkbare leugen vanuit Teheran".

Hebben linksmensen onlangs geroepen dat Iran recht heeft op een atoombom, omdat Amerika die toevallig ook heeft? Nergens gelezen, maar Dr. Nomad denkt het, en dan is het kennelijk zo. Want de rechtsmens denkt graag voor de linksmens. Zoals hij ook een veldgids nodig heeft om de linksmens te herkennen en te bestrijden ("Geuren nemen zij op via de gevorkte tong"). Misschien verklaart dat waarom de linksmens graag historische plaatjes verzamelt om te suggereren dat de foute NSB tig jaar geleden heel erg links was. Een beetje rechtsmens weet dan dat linksmensen dus nog steeds heel foute NSB'ers zijn.

woensdag 15 april 2009

De vliegtax komt terug


Pssst, niet verder vertellen: de vliegtax keert terug. U weet: De vliegtax is niet meer. Officieel dan. Minder dan een jaar geleden werd die belasting ingevoerd om het vliegverkeer terug te dringen en het milieu te sparen; nu wordt diezelfde belasting vanaf juli weer afgeschaft om het vliegen te bevorderen. Volgens de ANVR zijn de indirecte gevolgen enorm geweest: de schatkist liep 1,3 miljard euro mis aan belastingen op bijvoorbeeld hotelboekingen. Zelfs milieubewuste ambtenaren en universiteitsmedewerkers weken uit naar andere vliegvelden direct over de grens, waar die belasting natuurlijk niet werd geheven.

Maar goed, dat is allemaal voorbij. Voor tienduizenden vakantiegangers is de teruggave van de tickettaks op vliegreizen die na 1 juli zullen plaatsvinden zelfs een onverwacht extraatje. Voor een gezin van vier personen naar een verre bestemming is dat bedrag 180 euro zakgeld. Dacht u. Dachten wij ook.

Maar inmiddels dreigt de lokale politiek de vliegtax via een achterdeur doodleuk weer in te voeren. De PvdA-fracties in Best, Eindhoven, Veldhoven, Eersel en die van Provinciale Staten hebben de directeur van Eindhoven Airport in een brief verzocht zich extra in te spannen voor een 'duurzame ontwikkeling' van het vliegveld nu de vliegtax wordt afgeschaft. Onder meer wordt gesuggereerd om een milieutoeslag te gaan heffen op een ticket. Oftewel: een verkapte vliegtax. Luchtvaartmaatschappijen stonden net in de rij bij Eindhoven Airport nadat het kabinet de vliegtax had afgeschaft. Corendon en Ryanair zouden meer gaan vliegen vanaf het Eindhovense vliegveld. Je zou zeggen dat die boodschap wel is overgekomen. Maar de milieublindheid slaat weer eens hard toe. Kijk niet vreemd op als PvdA fracties in andere provincies komen met een regionale vliegtax. Schiphol zal zeker niet worden overgeslagen.

dinsdag 14 april 2009

Terreurplot


Is er nog iets gebeurd met Pasen? Jawel. Want er was weer eens een heus terreurplot. In Engeland. Twaalf studenten, tien daarvan Pakistaans, werden gearresteerd op verdenking van aanslagen die tijdens Pasen waren gepland. Politie en MI5 wisten email verkeer te onderscheppen waarin die plannen stonden. Of het ook werkelijk zover zou zijn gekomen, weet je natuurlijk nooit, maar de bezorgdheid lijkt niet uit de lucht gegrepen, gelet op de vermoedelijk 4000 Britse moslims die hun opleiding in Pakistaanse terreurkampen hebben genoten.

De arrestatie werd alleen ietwat vervroegd omdat Bob Quick, de Britse politiechef op het gebied van terreurbestrijding, per ongeluk de inhoud van geheime documenten in de openbaarheid had gebracht. Dat wil zeggen: hij werd gefotografeerd toen hij uit zijn auto stapte met die documenten in de hand. En daarop was duidelijk te lezen om welke verdachten het ging. Commissaris Kluns stelde zijn positie direct ter beschikking kort na de arrestatie van twaalf verdachten die een aanslag in Noordwest-Engeland zouden hebben willen plegen.

Voor het alternatieve verhaal kun je echter terecht bij de Zappies. Daar krijgt zo'n terreurplot weer een 'politiek' complotluchtje. Want toeval bestaat niet. Sinds complotters zichzelf wijs hebben gemaakt dat 9/11 een inside job is, wordt elke terreurdreiging een valse vlag-operatie. Om ons bang te maken. En anders toch zeker om het beschadigde imago op te poetsen.

En dus suggereer je dat voor premier Brown het terreurplot niet geheel onwelkom is (dikke knipoog), zeker nu de Minister van Binnenlandse Zaken Jacqui Smith op kosten van de belastingbetaler pornofilms huurde en de politie flink onder vuur staat vanwege het doodknuppelen van een krantenverkoper tijdens protesten rond de G20 bijeenkomst. Even een verijdeld terreurplotje er overheen en Brown is weer de bom. Iets dergelijks gebeurde volgens de Zappies ook tijdens het vloeistoffencomplot uit 2006, toen de Britse premier Blair onder vuur lag vanwege het “cash for titles” schandaal (betalen aan Labour voor een adelijke titel).

Enfin, u begrijpt hem al: aluhoedjeslogica. Met de wetenschap dat Engeland het islamterrorisme nog steeds niet onder controle heeft, maak je je als premier toch niet echt populair, zou je denken. Daarnaast is het een mijl op zeven om documenten op deze manier uit te laten lekken en de antiterreur-expert van Scotland Yard de laan uit de sturen, terwijl je net zoveel had bereikt zonder al deze poespas (gewoon zeggen dat er een aanslag is verijdeld, klaar).

Maar dat krijg je als je als complotter denkt dat onberekenbare krachten van achter de coulissen het toneelstuk beïnvloeden en je pas tevreden bent als je het gehele causale verband inzichtelijk hebt gemaakt ("Poorperson’s cognitive mapping in the postmodern age", zie Complotdenken voor Dummies).

vrijdag 10 april 2009

Grenswetenschap


O jee, Grenswetenschap dreigt kopje onder te gaan. Het pseudowetenschappelijke blogje dat "nieuws op de grens van wetenschap" zegt te brengen. Dat als leus "Wie de chaos beschrijft, stelt de orde op zaken" voert, maar dat adagium zelden in de praktijk brengt. Dat als het even kan maar al te graag meehuilt met de wolven in het bos als het om de AIDS hoax en 9/11 gaat. Of zomaar een Alex Jones docu voorzet over Obama. Niet dat het ook maar iets met wetenschap te maken heeft, maar voor complotredacteur Tim de Enchanter heeft blijkbaar alles wetenschappelijke relevantie.

Soms wil Jurgen Deleye van Grenswetenschap nog wel eens een andere blogger de les lezen. "Eigenlijk iedereen die niet op dezelfde lijn zit als hijzelf krijgt er ongenadig van langs: de hele redactie van het tijdschrift Skepter, sterrekundejournalist Govert Schilling, hoogleraar theoretische sterrekunde Vincent Icke van de Universiteit Leiden en ook nog de voltallige redactie van het actualiteitenprogramma ‘Netwerk’. 2012 is voor hem overduidelijk een religie, en een skeptische of kritische blik niet welkom."

"We zijn gewoon te goed
," houden de makers ons voor. Zo goed, dat er plotsklaps geldproblemen dreigen. Alleen al aan de bandbreedte en servers verstookt Grenswetenschap.nl naar eigen zeggen zo'n slordige 1.500 euro per kwartaal. Daar staan een paar honderd euro inkomsten via bannering en Google-adds. Het einde komt in zicht, tenzij de lezer even telebankiert.

Overigens lijkt Grenswetenschap zich bewust van het eigen falen: "Grote adverteerders zijn namelijk van mening dat u niet tot een commercieel interessante doelgroep behoort. Verder bestaat er onder adverteerders het idee dat Grenswetenschap.nl een plek is waar alleen armlastige paranoïde aluhoedjes zich thuis voelen."

Barracuda heeft een idee: Verkoop Tim de Enchanter voor een transferbedrag aan Argusoog of Zapruder. Of nog beter: gewoon dumpen. En stop voor de verandering iets meer wetenschap en iets minder grens in Grenswetenschap. Helpt wellicht tegen paranoïde adverteerders.

donderdag 9 april 2009

The Truth

Wat zullen de aluhoedjes Glenn Beck haten. Even leek het erop dat de Amerikaanse commentator geloofde in FEMA kampen. Ongeveer de krankzinnigste complottheorie sinds zwarte helicopters en chemtrails. 

Opgezet - in het geheim natuurlijk - om de mensen gevangen te nemen die zich tegen de plannen van de illuminatie (...) verzetten. Of tegen opstandige Amerikanen. Zoiets. Er zouden honderden van deze kampen zijn, als je klapwiekende gekken op internet mag geloven. 

Hoofdredacteur James B. Meigs van Popular Mechanics maakte deze week op verzoek van Beck een einde aan alle domme speculaties. Een kamp waarvan complotters absoluut overtuigd waren dat het bestond blijkt gewoon een hal voor de reparatie van Amtrak treinen. De bewuste getraliede draaideuren bestaan al niet eens meer en het filmpje dat ongeveer overal op internet te zien is blijkt 19 jaar oud. 

Een ander kamp in Wyoming bestaat helemaal niet (tweede filmpje). De complotters hebben een foto van een Noord-Koreaans concentratiekamp op internet gezet en daar het logo van Home Land Security aan toegevoegd. Weer een ander kamp is bedoeld voor de training van militairen. Allemaal niet onderzocht door de elkaar nakakelende complotters. En denk maar niet dat ze hun claims zullen intrekken. Eenmaal op internet, is en blijft het "the truth".

woensdag 8 april 2009

Overdosis


Het Zoet & Het Zuur noemt zich "de enige blog die u nodig heeft". Genoemd naar de woorden van JP Balkenende: na het zuur komt het zoet. "Na het zuur werd alles alleen maar zuurder. Onze minister-president en zijn collega’s hebben ons twee oorlogen in gerommeld die hun weerga niet kennen in de moderne tijd."

De enige blog die zichzelf bij voortduring en tot vervelends toe herhaalt, lijkt een betere omschrijving voor deze webstek, waarachter natuurlijk weer JP de Kreek uit Amsterdam schuil blijkt te gaan. Deze voormalige advocaat werd in hoger beroep veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk, wegens (online) bedreiging van Balkenende.

De Kreek heeft een obsessie met Balkenende, Irak en Afghanistan. Dan lezen we dat het kabinet de strijd aanbindt met ‘seksualisering van de samenleving’, maar begint hij al na een paar zinnen over de "moord op ontelbare mensen in Irak". En ook in de volgende bijdrage onder de noemer Wat een pech, kernwapens weg ("Deze site heeft er zeer grondig de zure vette waterige pis schijt in") weet de auteur niet hoe snel hij weer op Irak uit moet komen. "Aan de ene kant tieten, softdrugs en andere leuke dingen verbieden en aan de andere kant de eigen oorlogsmisdaden, massamoord, genocide, deelname aan een terroristische organisatie en godverdomde (...) hoogverraad respecteren gaat er bij deze site van de lang zal ze leven niet in."

Een stukje over dierenactivisme ontspoort op dezelfde wijze: "Wanneer in plaats van het woord ‘dierenrechtenextremisten’ het woord ‘Coalitie der Gewilligen’, of dichter bij huis, het CDA slash Balkenende gelezen wordt, en gekeken wordt naar Irak en Afghanistan dan is het eerste wat opvalt dat de bevolking van die landen angst is aangejaagd, dat de maatschappij daar als zodanig met ernstige schade is ontwricht en dat het doel was maatschappelijke verandering te bewerkstelligen of de politieke besluitvorming te beinvloeden."

Ook de wanpresterende producten van banken en/of andere financiële dienstverleners is natuurlijk een "logisch gevolg van het feit dat prominenten in de westerse politiek bij het bestrijden van terrorisme en de dictator van Irak zich niet aan het VN Handvest en bijpassende richtlijnen hielden."

Zelfs het salonfähige Zapruder - waar De Kreek ooit een ban opliep wegens niet aflatende rants tegen Balkenende - krijgt er van langs: "Gegeven de ernst van de door de zapsites geconstateerde misdaden is dat gedrag van de Zaplog, Zapruder en diens redactie ’strafwaardig’. Door niks te doen en zichzelf als een Maxime Verhagen steevast te stroopsmeren, maken de zappers zich medeplichtig aan de misdaden die ze constateren. “Accessory after the fact” heet zoiets naar Amerikaans recht."

Het probleem met Van Kreek is dat hij zelf niet doorheeft dat deze overdosis verontwaardiging bij menige internaut leidt tot gastro-intestinale symptomen. Daarnaast blijft de vraag wat het Zoet & Het Zuur zelf onderneemt merkwaardig genoeg onbeantwoord. Nergens een verwijzing naar De Kreek's Mijn Partij ("Maakt u graag blij"). Nee, Jeroen heeft het veel te druk met het tikken van stukjes met voorspelbare inhoud: "Hoedt u voor de politieke elite, de meerderheid is misdadiger."

dinsdag 7 april 2009

Rechtse zwanenzang


Ooit was Hans Wiegel de belichaming van rechts Nederland: die roemruchte poster met dikke sigaar en brede grijns hing ruim dertig jaar geleden in menig links studentenkamer alsof het beelzebub zelve was. Tegenwoordig is links een stuk milder geworden. Zo mild dat de "zuurste krant van Nederland" schrijft dat het rechts populisme een plaats verdient in het verzuilde omroepbestel.

Kijk, dat zou een jaar of dertig geleden toch echt ondenkbaar zijn geweest. Maar de Volkskrant concludeert terecht dat "in de paarse jaren negentig de omroepverenigingen zijn gaan samenwerken, ook vanuit de gedachte dat de oude tegenstelling tussen links en rechts overleefd was." Na Fortuyn is de polarisatie tussen links en rechts echter weer opgeleefd, mede aangezwengeld door internet. Populistisch-rechts heeft zich volgens de Volkskrant ontwikkeld tot een serieus maatschappelijk blok, dat zich niet herkent in de afstandelijke, wat kleurloze en weinig volkse stijl van Hilversum.

Keurig stukje, zou je zeggen, ware het niet dat rechts-populistische blogjes als die van Stan de Jong meteen weer vallen over de opmerking dat het "verwijt van de ‘linkse’ omroep past in de Calimerostrategie van populistisch rechts". De rest van het stukje wordt kennelijk al niet meer gelezen, want als een hongerige jakhals springt auteur Filantroop op de "linkse zwanenzang": "Avond aan avond Tokkietypen voor de camera trekken en tot op de darmen inzoemen bij het verorberen van kip of haring is pas echt populisme. Links populisme misschien, maar niet minder populistisch. Het is het meest platvloerse voyeurisme van televisiemakend Nederland."

Tja, laat dat nou toevallig slaan op een TROS programma en wie zegt dat omwille van de kijkcijfers de rechtse omroepen niet exact hetzelfde gaan brengen? Vermoedelijk moet al na enkele maanden geconcludeerd worden dat de rechtsen zich net zo "in yoga-acrobatiek (moeten) kronkelen om kijkerschare te lokken." In plaats van drie keer de Volkskrant, krijgen we straks dus drie keer niks.

maandag 6 april 2009

Archie debunkers


Breaking news. De WTC torens in New York zijn op 9/11 alsnog door thermiet verkruimeld en niet door gekaapte vliegtuigen, want in de rode laag van rood/grijze snippers die zijn aangetroffen in de restanten van het WTC is - let nu even op - "actieve nanotechnologische thermiet" gevonden, een hoog energetisch pyrotechnisch en explosief materiaal. "Mooi. Kunnen we eindelijk dat hele zooitje neocons oppakken en in oranje overall afvoeren naar dat vakantieparadijs op Cuba," jubelt Zapruder. En elders: "The end is near for the archie debunkers."

Nou, mooi niet dus. De onderzoeksresultaten in het Open Chemical Physics Journal - gehost vanuit Pakistan - zijn natuurlijk weer van Steven Jones, de Mormoonse Willie Wortel die er zijn levenswerk van gemaakt heeft om aan te tonen dat 9/11 een inside job is. Tot dusverre heeft zijn onderzoek maar weinig indruk gemaakt, behalve op een handjevol hardcore complotters, die nu ook weer denken dat het ultieme bewijs voor het 9/11 bedrog is geleverd.

Jones vond het merkwaardig dat de WTC torens op 9/11 zo rechtstandig naar beneden kwamen, maar begreep ook wel dat er geen aanwijzingen waren dat er zware explosieven waren gebruikt. Nee, bedacht Jones, mogelijk is thermiet of een variant daarvan gebruikt, een brandbaar goedje dat de steunbalken van het WTC zou hebben verzwakt. Een hoogst merkwaardige theorie, omdat dit spul nog nooit gebruikt is voor sloopdoeleinden, al was het maar omdat de verbranding nauwelijks te controleren is. Bovendien zou je eerst complete kantoren en liftschachten moeten ontmantelen om alleen al bij de stalen steunbalken te komen. En geen mens die dat gezien heeft.

Toch ging Jones door met zijn onderzoek en in eerdere publicaties was het volgens Jones al zo klaar als een klontje: bolletjes onder de elektronenenmicroscoop wijzen volgens hem op het gebruik van het explosief brandbare goedje thermaat.

Maar wat is nu in godsnaam weer nanotechnologische thermiet? Jones et al wringen zich in allerlei bochten om hun bevindingen geloofwaardig te maken, maar zijn er al honderd keer op gewezen dat de aanwezigheid van bijvoorbeeld sulfaat in door hen aangetroffen bolletjes toevallig ook het bijproduct is van het materiaal van brandende gebouwen of oceaanzouten. Ja, zelfs van vliegas. Weer anderen denken dat wat Jones heeft aangetroffen gewoon ordinaire verf is. Temeer daar de chemische vingerafdruk waar het team zo hoog van opgeeft ook nog eens niet blijkt te kloppen.

De conclusie dat het thermiet betreft is gewoon een boude interpretatie. Want het enige dat Jones et al hebben kunnen vaststellen is dit: "The red material contains grains approximately 100 nm across which are largely iron oxide, while aluminum is contained in tiny plate-like structures." Of zoals iemand bij het Randi Forum volkomen terecht opmerkte: "Omigosh! I knew it! They finally found rust and traces of aluminum in structural steel. Please, dear lord, don't let them come to Pittsburgh. We've got piles and piles of conspiracy evidence."

vrijdag 3 april 2009

ShillingSoms zou je het hoofd van een complotter wel eens door een hersenscanner willen halen om te kijken welk deel van de schedelpan een optater heeft gekregen. Zij dat dat een diagnose van een complotter meestal snel is gesteld. Om te beginnen gebrek aan realiteitszin. De complotter denkt dat wat hem bezighoudt de hele wereld bezighoudt.

"Sinds de truth movement zich wereldwijd begon te manifesteren via het internet na 9/11, slaakten veel mensen een zucht van verlichting (...)," schrijft Zapruder's Antagonizer naar aanleiding van een knallende ruzie tussen twee complotpausen. "Eindelijk een beweging vanuit de burgers zelf die los van politiek of corporate belangen zich zou richten op de hypocrisie en misdadigheid van de machthebbers (NWO/Illuminati/vul-hier-uw-horror-in) en die door haar non-hiërarchische organisatie ongrijpbaar zou zijn. Al snel traden een aantal hoofdfiguren naar voren in Nieuw Complotterland (...), zoals Tarpley, Ruppert, Griffin, Jeff Rense, David Icke en Alex Jones. Met hun boeken, documentaires en websites werden ze wereldberoemd en wisten ze het complotten regelmatig tot de mainstream door te laten dringen."

Wereldberoemd betekent in complottertermen dat anderhalve man en een paardenkop wel eens notie nemen van vage internetsites. En "regelmatig doordringen tot de mainstream" wil zeggen dat er wel eens een interviewtje wordt afgenomen met een complotter, niet zelden met ironische ondertoon, bij Fox bijvoorbeeld.

Ook denkt menig complotter dat hij deel uitmaakt van een 'beweging' die op zoek is naar de waarheid, zij het dat het begrip waarheid wel heeeeel erg ruim moet worden genomen. We volgen de gedachtegang van Zapruder's Antagonizer maar weer eens: "Los van het feit dat waarheid een subjectief begrip is dat van kleur verandert naar gelang je er vanuit een andere positie tegenaan kijkt (...), lijkt het tegenwoordig onmogelijk (...) iemand aan te wijzen die naar eer en geweten de complotter 100% waarheidsgetrouw informeert. Simpel gezegd: er is geen enkele complotter die de brede steun geniet van alle waarheidszoekers, wat dus iedere complotter of complottersite de facto verdacht maakt en een kandidaat voor desinformatie of “shilling”."

Nou, daar zijn we dan mooi klaar mee. De deconfiture van de complotbeweging. En met reacties als "De waarheid ligt vaak/altijd op de bodem onder een dikke laag bagger" en "Waarheden blijven eigen realiteitstunnels" weet je helemaal dat je in lala-land bent beland. Wat na het zien van het bovenste filmpje eigenlijk nauwelijks meer als een verrassing komt.

donderdag 2 april 2009

Dolly Dots


Niet alleen is de nieuwe VARA voorzitter - strafpleiter Korvinus - een crimineel en is hij verantwoordelijk voor de moord op Sybine Jansons, hij moest ook ASAP worden 'opgeruimd'. Je leest wat af in de blogosfeer. Micha Kat - wie anders? - schrijft dat de opmerkelijke ‘carrieremove’ van Cees Korvinus uren in de wind stinkt. "Ga maar na: hij werkte aan drie high-profile zaken die er voor de Nederlandse Staat buitengewoon bedreigend uitzien."

Let op, hier is weer eens sprake van het onnavolgbare connecting the dots-denken waarin complotters zo goed denken te zijn. De dots zijn deze: Korvinus vertegenwoordigde tot voor kort voormalig advocaat-generaal Jan Koers, die is veroordeeld wegens ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en oplichting. Nu zou Koers al jaren geleden - maar echt jaaaaaren geleden - hebben aangedrongen op een strafrechterlijk onderzoek tegen justitietopman Joris Demmink - de obsessie van Kat - en daartoe ook al stappen hebben gezet, dus de man moest even worden kallgestellt. Daarnaast is Korvinus betrokken bij claims tegen de staat, klokkenluider Ad Bos wil 10 miljoen euro, en ook Robert Horchner (verdacht van het verlenen van hand- en spandiensten aan XTC handelaren) wil een vergoeding wegens justitiële dwaling. En omdat volgens Kat alles verband met elkaar houdt, wordt Korvinus dus voortijdig "op het VARA-pluche gehesen" en mag hij "brave programma’s maken zoals Zembla, De Leugen Regeert en Pauw en Witteman die immer waken over de belangen van de Staat en Joris Demmink".

Kunnen we het nog volgen? Barracuda niet meer. Als Korvinus zo bedreigend is voor de Nederlandse Staat, wat heeft hij dan te zoeken bij de VARA? En wie regelt dat? Gelukkig, daar heeft Kat over nagedacht. "Maar hoe kan Demmink ervoor zorgen dat Ceesje K. braaf doet wat hij zegt en naar Hilversum verkast?" Het antwoord (tromgeroffel): De Staat beschikt in de Nederlandse Orde van Advocaten steeds over een gewillig instrument om ‘dolende confreres’ bij de les te houden. Of ze vallen spontaan dood van de fiets, of ze worden aangestuurd door Huis ten Bosch, of ze worden naar de VARA heergezonden. Logisch toch?

Persoonlijk denkt Barracuda dat GeenStijl erachter zit. PowNed is gewoon de nieuwe omroep van Demmink. Vandaar ze hem niet mogen noemen, zo gaf de blanco kijkende Rutger Castricum toe tegenover een kloon van Kat (die nog wel even moet oefenen op de Haagse kak).

"Micha, Waarom ga je niet eens keer naar Pauw en Witteman om jouw rode draad van de meest prangende zaken daar eens neer te zetten?" vraagt een reaguurder dan ook nog.

woensdag 1 april 2009

Obama Deception


De Alex Jones-fabriek draait weer op volle toeren. Na het afscheid van George Bush leek zijn nering even in gevaar te komen, maar gelukkig is er Obama. Die ons allemaal voor de gek houdt. Obama is het zwarte gezicht van de Nieuwe Wereld Orde (u weet wel, die onzichtbare macht die geen complotter weet te duiden), de handpop van Wall Street, de marktkoopman van de illuminatie, die Rusland al heeft omsingeld en Afrika gaat domineren. Die Amerikanen hun wapens afpakt en detentiekampen laat bouwen. Het maakt kennelijk niet uit wie er in het Witte Huis zit, Jones maakt overval een complot van.

De Obama Deception heet dus de jongste documentaire van Jones, weer veel te lang en wederom met een dubieuze hoofdrol voor Alex "scheepshoorn" Jones in hoogst eigen persoon. We zien hem een dag voor de Bilderberg-conferentie in 2008 in het Westfields Marriott in Chantilly, Virginia inchecken totdat het brandalarm afgaat. Wat volgens Jones een manier is om al het ongewenste volk inclusief hemzelf uit het hotel te krijgen. En voor wie de hint niet begrijpt: het zijn de Bilderbergers die Obama in het zadel helpen geholpen.

Volgens Jones heeft Obama, zodra hij de macht in handen had, er allerlei wetten doorgedrukt die haaks staan op zijn verkiezingsbelofte. Zo zou Obama ook de Stimulus bill erdoorheen hebben gejaagd, het voorstel om de kwakkelende Amerikaanse economie er weer bovenop te helpen. De suggestie dat die wet amper werd gelezen, is natuurlijk bespottelijk gelet op de Democratische lobby die eraan vooraf ging. Het uitbreiden van de antiterreurbestrijdingswet Patriot Act wordt uiteraard weer gezien als een manier om Amerikaanse burgers te knechten en zo gaat het maar door.

Wat opvalt is dat Jones nauwelijks serieuze deskundigen voor de camera heeft weten te krijgen, behalve dorpsgek Webster Tarpley, een rapper die over BurgerKing begint, de bekende Bilderberg-watchers Daniel Estulin en Jim Tucker en dropout Jesse Ventura.

De kracht van Jones is dat hij het een en ander met zoveel stelligheid verkondigt dat je het bijna nog gaat geloven ook. Zelfs bij Het Vrije Volk zijn ze fan: "Obama’s Yes we can vertoont akelige gelijkenissen met het Heil Hitler van een aantal decennia geleden: massahysterie en persoonsaanbidding. meteen na zijn inauguratie heeft Obama een aantal zaken doorgedrukt die volledig haaks staan op zijn verkiezingsbeloften, zoals op basis van zijn track-record te verwachten viel. De film stelt deze zaken en hun achtergronden genadeloos aan de kaak."

Genadeloos? Hmm. We verwijzen graag naar het mantra van anti Jones-blog Leavingsalexjonestown: "Screaming something through a bullhorn doesn't make it true."