woensdag 30 maart 2011

Moskee gevaarlijker dan kerncentrale

Nooit geweten dat dat PVV-volk zulke voorstanders waren van kernenergie. Hoewel, hun liefde voor uranium- en plutonium-isotopen lijkt vooral weer een Pavlov-reactie op de zoveelste ergernis over links, die iedere kans aangrijpt om kernenergie te veroordelen. Tja, vind je het gek na al die halve en hele meltdowns?

Bij Het Vrije Volk krijgt links inmiddels de schuld van bijna de complete catastrofe: 'Meer dan 60 procent van de Duitsers is bang voor kernenergie. Zoals ze vroeger blind het spoor van Hitler volgden, zo draven ze nu als kippen zonder kop achter de ultralinkse klimaat- en atoomhysterici aan. Er is overigens een probaat middel tegen dit soort idealistische verdwazing. Verplicht alle Duitsers schriftelijk te verklaren of ze pro of contra kernenergie zijn. De tegenstanders moeten dan voortaan uitsluitend zonne-, water- en windenergie geleverd krijgen tegen de werkelijke (ongesubsidieerde) kostprijs en de voorstanders mogen naar hartenlust goedkope atoomstroom verspillen. Eens kijken wat er dan van de groene principes overblijft'

Vervolgens merkt de schrijver op dat het in Japan gaat om een buitengewoon ongelukkige samenloop van omstandigheden: een hoogbejaarde kerncentrale, die op de slechtst mogelijke plaats was gelegen, getroffen werd door twee zeldzame natuurrampen en werd beheerd door een bedrijf (TEPCO) dat winst boven veiligheid stelt. Kan allemaal zomaar wezen, maar zelfs de meest veilige kerncentrale kan getroffen worden door een komeet. Of een buitensporige aardbeving. En dan is het leed niet te overzien.

Opvallend is dat bij het Vrije Volk een zo'n verhaal over 'atoomhysterici' niet genoeg is. H. Numan moest ook nog even stoom afblazen: 'Gifgroen links heeft een nogal dubieuze agenda als het om het milieu gaat. Wat ze openlijk zeggen is iets heel anders dan waar ze naar streven. Een erg groot deel van de milieubeweging is extreem links, en veganistisch. Ze zijn fel tegen elke vorm van vrijemarkteconomie en tegen het eten van vlees en vleesproducten.'

En ja hoor, zelfs de moslimproblematiek wordt er met de haren bijgesleept, per slot van rekening is een moskee gevaarlijker dan een kerncentrale: 'Bovendien hebben olie en zonne-energie twee bijkomende problemen: er is nogal veel van beschikbaar rondom Mekka en omringende contreien. Wat de inwoners daar donders goed weten en er bijzonder graag gebruik van maken. Al die moskeeën die door Saoedi-Arabië betaald worden betaalt u eigenlijk zelf bij de pomp.'

dinsdag 29 maart 2011

Teubens fotongordel

Stuur nooit werkgroepen van Skepsis af op Anton Teuben. Ook niet op diens Niburu Disclosure Tour. De materie die voorman van 's lands grootste UFO-site voor het voetlicht brengt, is namelijk veel te hoog gegrepen voor nuchtere debunkers.

Zo meent Anton dat er een nieuwe tijd van universeel bewustzijn nabij is. De aarde is onlangs in een hogere trillingsfrequentie terechtgekomen doordat we in de fotongordel zitten die eens in de 26.000 jaar zo krachtig is dat die de aardas kan rechtzetten. En als wij mensen die hogere trilling weten te volgen, dan is er redding en zitten we niet langer vast in de drie dimensies waaraan we nu zijn gekluisterd. En wist je dat op de polen van de aarde een groot gat zit en de aarde eigenlijk hol is? Dat wordt zorgvuldig verborgen gehouden – zoek jij maar eens op google earth naar de noordpool – niet te vinden.

De werkgroepen van Skepsis begrijpen daar helemaal niks van. Net zomin als de industrie, de pers en de overheid, die stuk voor stuk zijn gevangen in het web van het boze. Maar als we onze eigen creativiteit gebruiken om energie uit niets te creëren, dan zetten we de eerste stap naar onafhankelijkheid. En dat gaat Anton een dezer dagen aan jullie aardse sukkels demonstreren. Samen met een Maastrichtse geleerde heeft de nulpunt-energie werkgroep van Niburu (daar hebben ze ook werkgroepen, lekker puh!) een apparaat ontwikkeld dat 300 procent meer energie aflevert dan je erin stopt. Ga niet zeggen dat het niet waar is. Anders moet je even je aura laten schoonblazen in de stargate die vlakbij het Niburu café in de gezondheidsruimte staat. Maakt stralend schoon en fris zonder naspoelen.

maandag 28 maart 2011

Banaantje?

Complotters zijn een inconsequent volk. Op het moment dat er een Mexicaanse griep dreigt, roepen ze dat het allemaal wel meevalt en de deskundigen ons bang willen maken. Bij de overgewaaide straling vanuit Japan is het precies omgekeerd: het is allemaal veel erger dan de autoriteiten ons vertellen. Met een run op geigertellers en jodiumpillen als gevolg. Elsevier's Simon Rozendaal ergerde zich zo aan het 'domme en hysterische geleuter' over de vrijgekomen straling in Nederland dat hij besloot om een radioactieve banaan op te peuzelen. Die bevat standaard 0,1 microsievert en is schadelijker dan wonen naast de kerncentrale in Borssele. Bangin' seven-gram rocks and winning.

Het RIVM meldde vrijdag dat de gemeten straling boven Nederland een factor 10.000 lager was dan tijdens Tsjernobyl, waaraan we destijds ook al niet deaudt zijn gegaan. De concentratie van stofgebonden I-131 bedraagt 0,00017 Bq/m3. Ook andere radioactieve stoffen, zoals Cs-134, Cs-137 en Te-132, zijn aangetroffen, in nog mindere mate. De precieze waarden daarvan kunnen pas bepaald worden nadat de natuurlijke radioactiviteit in het meetfilter is vervallen, zegt het RIVM. Maar ja, het RIVM was ook al de spil in de griepfabriek paniek, dus dat kan in de ogen van complotters nooit deugen.

Gevoed door de vele verwarrende en elkaar tegensprekende berichten uit Japan nemen complotters dan maar zelf huis-tuin-en-keuken geigertellers ter hand. Zweefsite Argusoog gaat, niet gehinderd door enige kennis van zaken, zelf voor RIVM spelen: 'Argusoog vraagt iedereen die een Geigerteller heeft dagelijks zijn metingen door te geven.' De sieverts en becquerels zullen wel weer om onze oren vliegen, temeer daar die apparaten op iedere straling reageren. Om nog maar te zwijgen over de interpretatie van die gegevens. Barracuda weet de uitslag al: dat worden weer een hoop chemtrails in de lucht.

zaterdag 26 maart 2011

Nieuwsfuck

Pssssst! Niet verder vertellen, maar Nu.nl wijzigt stiekem een nieuwskop om de islam beter te verkopen. Islamitische basisscholen scoren slechter wordt Islamitische basisscholen scoren steeds beter. Hier betrappen we de Linkse Kerk dus op een brutale nieuwsfuck, aldus Anders Wellebeeke van het Vrije Volk. Slecht nieuws verandert stiekem in goed nieuws.

Stiekem? Niet de slimste jongen, die Wellebeeke. Beetje een hele erge dombo. Het leuke is namelijk dat er twee berichten zijn die je nog steeds kunt vinden bij Nu.nl, en die te oordelen naar de tijden zelfs tegelijkertijd zijn ingevoerd en gewijzigd, om 09.25 en vervolgens om 20.19 uur. Maar welk bericht was er nu eerst? Inderdaad: Islamitische basisscholen scoren slechter.

Waarom zou die kop zijn veranderd? Dat wordt duidelijk uit het Trouw artikel waarnaar het ANP bericht verwijst. Dat meldt namelijk dat het de goede kant opgaat met de islamitische basisscholen in Nederland. Scoorde in 2009 nog veertig procent onvoldoende, een jaar later was dat 27,5 procent, volgens gegevens van de Onderwijsinspectie. Eén op de vijf is nu zwak, 7,5 procent zeer zwak. Wel scoren islamitische scholen nog steeds onder het gemiddelde.

De oorspronkelijke kop is dus feitelijk onjuist en de veranderde kop juist. Islamitische basisscholen presteren beter dan in het verleden, maar nog altijd slechter dan gewone basisscholen.

vrijdag 25 maart 2011

Stortplaats

De Anarchiel Stortplaats is de ballenbak voor gekkies. Hier wordt ongeveer alles gekoppiepeest wat relevant wordt geacht. En dat is nogal wat. Soms zitten er onverwachte pareltjes tussen. Vooral om te lachen: 'Oude Amerikaanse regeringsdocumenten uit 1940 gaven 9/11 al aan!' kopt ene Hot Burmees, met verwijzing naar een zoveelste zweefsite Earth Matters. 'Op internet gaan nu enkele documenten rond die aan zouden tonen dat de gebeurtenissen van o.a. de aanslag op het WTC op 9 september 2001 in de planning stond. Niet alleen dat, maar andere plannen om de wereld in bedwang te krijgen en houden zijn hier op zichtbaar.'

Nu kennen we onze pappenheimers zo langzamerhand een beetje en het komt er elke keer weer op neer dat zij alles uit hun verband rukken of door gebrek aan historisch besef gewoon niet begrijpen wat er staat, dus wat hebben die congresverslagen uit 1940 nou precies om het lijf? Het is om te beginnen zonneklaar hoe de complotters aan deze documenten met als titel Steps Toward British Union, a World State zijn gekomen. Gezocht is op woorden als september 2001 en World Order en dan maar kijken wat je vangt.

Dat een afgevaardigde van Montana met Nazisympathieën zich in 1940 afzet tegen de Brits-Amerikaanse supermacht wordt al niet goed begrepen, dat hij niet het standpunt van de regering vertegenwoordigde mag in de historische context duidelijk zijn, maar dan duiken ook nog eens totaal niet gerelateerde documenten op die niks anders bevatten dan vage verwijzingen naar 2001 en Jezus Christus. En wat doe je dan als complotter: je suggereert een samenhang die er niet is met als krankjoreme conclusie dat er al in 1940 rekening zou zijn gehouden met aanslagen van 9/11. De Tweede Wereldoorlog moest zelfs nog beginnen. Bin Laden moest nog geboren worden. Het WTC zou pas dertig jaar later aan de horizon verrijzen. Zie hier het briljante zootje dat het bedacht heeft.

donderdag 24 maart 2011

Goodbye Capitalism

Goodbye Capitalism, kreunden enkele commentaren op 925.nl, het blogje van Jort Kelder dat Quote nog altijd niet naar de kroon heeft kunnen steken. Aanleiding is de capitulatie van ING, waar de bonussen schielijk werden ingetrokken na een virtuele volkswoede. Ongeveer duizend klanten zijn vertrokken, naar niet de minste banken, en pas toen schrok het ingeslapen bestuur van Dagobert Ducks eindelijk wakker.

Die hadden zich hoog boven de wolken niet gerealiseerd dat zij met hun bonussen de pensioenen van ING werknemers had kunnen indexeren. Even was er een Nicolae Ceauşescu-momentje toen topman Hommen door zijn vrouw werd gepord om dan maar een paar extra toezeggingen te doen: een procentje meer op de spaarrekening, een gratis spaarvarken voor iedereen, maar het inslikken van de bonussen leek verstandiger. Die kun je altijd nog weggeven.

Bij Kelder: 'Waar het tokkievolk allemaal niet voor kan zorgen. De bevolking is hypocriet; zelf willen ze een hoger rendement op hun geld, maar als een persoon zorgt voor dat rendement wordt hem zijn miezerige beloning niet gegund.'

Hier spreekt duidelijk een graaiende bankier. Of eentje die het ooit hoopt worden. Helaas jongens, kennelijk nog nooit de film Wall Street gezien (de eerste). Daarin speelde een piepjonge Charlie Sheen (ja, van het tijgerbloed) de good guy en Michael 'Greed is Good' Douglas de intens graaiende bad guy. Met de laatste loopt het niet goed af, handboeien enzo. En met jullie centjes ook niet. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat jullie bonussen met terugwerkende kracht tot 2008 voor 100 procent worden belast. Kassa!

In 2009 was het nog Pieter Lakeman die een bank aan de bedelstaf bracht, nu kunnen we het zelf.

dinsdag 22 maart 2011

Wind doos

Brekend: Piep, kraak. De computer van complotter Xander doet deed raar. Knetterde nog harder dan een kortsluitende gelijkrichter. Strepen over het scherm en de kleuren die van rose naar groen gaan. 'Terwijl ik dit typ kijk ik door een waas van door elkaar flitsende groene en roze blokjes heen, en krijgen geopende schermen soms alle kleuren van de regenboog...het gaat zeker een paar dagen duren voordat het probleem is opgelost.' Waarschijnlijk heeft de Fukushima stralingswolk Xander eerder bereikt dan de rest van Nederland.

Gelukkig hebben zijn aanhangers er verstand van: 'Ik zou maar niet meer repareren Xander. Dit heeft alles te maken met de stand van Niburu t.o.v. de radioactieve wolk die van Japan naar Amerika trekt. Tesamen met de getijden van het grondwater en onlangs waargenomen zonneuitbarstingen, hebben de Illuminatie besloten een aanval op jouw computer uit te voeren. Ik zou zo zeggen verander je IP en alles is weer opgelost. Wel ff gauw doen anders loopt de bouw van de 3e tempel vertraging op' 'Koelen met zeewater! ' Installeer uw computer eens opnieuw Xander ...misschien helpt da wel? 'De dualiteit (voor chr.: den duvel) speelt er mee, zoals met alles in de vormenwereld...Warme acceptatie van alles Heelt-Allen!'

UPDATE: problemen tijdelijk verholpen.

maandag 21 maart 2011

Gradus Lensink

Er was nog even wat gesputter in de blogosfeer, maar Terror Jaap Erwin L mag van de rechter toch echt naar de hersengarage van het Pieter Baan Centrum voor controle. Dat was ook wel te verwachten na het krankjoreme betoog dat hij afstak in de rechtbank en waarvan Klokkenluideronline verslag deed. Verdachte lijdt volgens deskundologen aan een - fasten your seatbelts - 'allesomvattende waanstoornis van het gemengde persecutorische (achtervolgings-) en grootheidstype.'

Waarom smeet Erwin met een 800 gram zwaar voorwerp naar de Gouden Koets waarmee hij makkelijk een lakei zwaar had kunnen mishandelen? Geen van de bewonderaars van Erwin kan het uitleggen. Erwin Lensink is van mening dat mevr. Amsberg en haar familie zich schuldig maken aan strafbare feiten, noteerde ProRepublica zonder daarover verder uit te wijden. 'Hij heeft door middel van een symbolische daad, zonder daarbij iemand kwaad te berokkenen, aandacht willen vragen voor zijn standpunt.'

Maar welk standpunt wordt nou eigenlijk bedoeld? L. vergelijkt zich bij voorkeur met de verzetsman van het eerste uur Gradus Kobus, maar dat verzet is alles behalve coherent te noemen. Zijn betoog in de rechtbank begon bijvoorbeeld met de frustratie over de onteigening van een familieboerderij in de jaren tachtig door de Nederlandse Middenstands Bank, maar hij vertelde er niet bij hoe hoog de schuld aan die bank was of wat die bank allemaal heeft geprobeerd om executie te voorkomen. Hoe dan ook, de teloorgang van een boerderij kun je moeilijk de Amsbergjes aanrekenen. Ook vergezocht is de relatie die Erwin meende te zien tussen de dood van zijn grootvader, die tegen de Duitsers vocht, en vlucht van de oranjes naar Engeland.

De vraag is wat er eerst kwam: de notoire koningshuisgekte of familiefrustraties? Barracuda vermoedt het eerste, omdat de rest er met de haren wordt bijgesleept. Erwin heeft namelijk een grote belangstelling voor allerlei idiote samenzweringstheorieën op internet. Tijdens de zitting ontspon zich dan ook een levendige discussie over complottheorieën, waaronder Bilderberg. 'Iedereen zweert samen, met dit verschil dat mijn plannen met mijn vriendin de sinistere mannen niet raken, maar de plannen van de sinistere mannen mij wel.' Maar welke 'sinistere plannen' bedoeld werden, werd weer eens niet duidelijk. Ook een mooie: 'Dat je stelling niet algemeen aanvaard is, betekent nog niet dat hij onjuist is.' Yep, maar ook niet dat hij juist is.

vrijdag 18 maart 2011

Slopen

PVV'ers leven blijkbaar in een permanente staat van oorlog, waarin de linkse vijand infiltreert in alle lagen van de samenleving. Zo wordt - het staat er weer eens echt - de rechtsstaat 'verder ondermijnd door de PvdA'. De auteur is een oude bekende: K.B. Wolf. Daar heeft Barracuda al eerder veel lol aan beleefd. De Vrije Volker die zich naar eigen zeggen in een sprookjesbos met Roodkapjes en Zwartniqaabjes waant, ergerde zich namelijk al eens aan linkse achternamen. Ja heus, vooral achternamen uit de Grachtengordel. Wolf, onthoudt die naam.

En nu is het de PvdA die volgens K.B. 'sluipenderwijs de rechtstaat sloopt'. Op allerlei non-politieke functies weet men eigen mensen neer te zetten. Zoals Ibo Buruma bij de Hoge Raad. Gerda Dijksman, voormalig districtschef van Zuidwest-Drenthe, werd van hoofdagente in een klap districtchef. En Letty Demmers van D66 doet ook iets bij de politie. Drie namen, verder komt Wolf niet, maar dat zijn dan de 'baantjesjagende, zichzelf overschattende beroepspolitici van met name PvdA huize'.

Maar wat zou nou eigenlijk de logica zijn achter dat slopen van de rechtstaat? Welnu, de aap komt al snel uit de mouw. 'Het is dan ook niet verwonderlijk dat mensen als Dijksman en Buruma uitspraken doen over politiek. Zo vergeleek Buruma Wilders met Benito Mussolini en noemde Dijksman de PVV fascistisch'. Het gaat dus niet om het slopen van de rechtsstaat, maar om het slopen van de PVV. Tenzij de PVV de rechtsstaat is. Zal ons niks verbazen als K.B. Wolf dat nog gelooft ook.

donderdag 17 maart 2011

Kreek op de Week

Eindelijk konden we eens een glimp opvangen van Jeroen de Kreek, uitbater van het blog HetZuur. Vroeger oogde hij als een marsupilami, maar deze imitatie van Yasser Arafat mag er ook zijn. Jeroen was maandag volop in het nieuws bij Powned, nadat hij eerder die dag tien meter achter Geert Wilders met salafistische broekspijpen had plaatsgenomen in de RB Amsterdam, om van daaruit aan Wilders te Twitteren: 'Ik zit nog geen tien meter achter je. Ik zwaai wel even.' Of: 'Ik ga je neuken'. Die mededelingen zijn trouwens alweer van Twitter verdwenen, want De Kreek is jurist genoeg om te beseffen dat dat hem wel eens in problemen kan brengen. De zitting werd door zijn toedoen volgens datzelfde Powned ook nog eens geschorst nadat hij opriep om Wilders 'ambtshalve gevangen te nemen'.

Het Powned-interview met de flink boerende en ADHD formulerende De Kreek werd afgewisseld door een analyse van de Amsterdamse psychiater Bram Bakker, die door familie of vrienden van Jeroen was benaderd met de vraag of hij niet kon worden opgenomen.

Het is zonder twijfel Week van de Kreek, want ook Jort Kelder stapte naar de politie na aanhoudende stalking door Jeroen. Naar verwachting in de nazomer zal de rechtszaak beginnen tegen Jeroen naar aanleiding van de historische aangifte van Meldpunt Discriminatie Internet (MDI). Wordt hij toch nog beroemd. Hoewel, al zijn jodenbogjes inclusief HetZuur zijn gisteren offline gehaald en zijn Wikipedia pagina is genomineerd voor verwijdering. 

woensdag 16 maart 2011

Waxineheld

De Held van het Volk - althans volgens complotters - mocht na een lange vakantie in een isoleercel in Vught gisteren dan eindelijk voor de rechter verschijnen. En wat bleek? Volgens het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) moet waxinegooier Erwin L. volledig ontoerekeningsvatbaar worden verklaard. De verdachte kan het verschil tussen waan en realiteit niet goed onderscheiden.Vandaar geen straf, maar opname in een psychiatrisch ziekenhuis.

Erwin wilde, om maar eens wat te noemen, na zijn politieke daad tegen de Amsbergjes 125 getuigen laten horen omdat Bea geen koningin zou zijn. De vader van koningin Wilhelmina was zogenaamd onvruchtbaar. Dus moesten leden van het koninklijk huis en Kamerleden worden gehoord. Ook wilde hij 'mensen met de voornaam Marieke' laten horen. Daarnaast was het koningshuis op een of andere duistere manier verantwoordelijk voor het overlijden van zijn grootvader en zijn moeder.

Een paar zinnen kloppend maken kon Erwin nog wel, maar aan de wetten van de logische gevolgtrekkingen hield hij zich bij voorkeur niet. Net als Ko 'Drog Blog' Kabboord of de leestekencomplotter, maar die gooien niet met dingen. Die stalken ook geen meisjes. Of mishandelen agenten. GeenStijl merkte nog gevat op dat prinses Juliania in haar nadagen exact dezelfde symptomen vertoonde als Erwin de tikkende tijdbom. Dat kan zijn, maar met waxinelichtjes naar jezelf gooien, da's een beetje lastig.

dinsdag 15 maart 2011

Keurmerk

Waarschijnlijk heeft Martijn van Dam, mediawoordvoerder van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, zich het afgelopen weekend vreselijk zitten vervelen voor de buis. Getver, dacht Van Dam, al die ontploffende kerncentrales, dreigende meltdowns en weggespoelde huizen, laat ik eens een nieuw keurmerk bedenken voor actualiteitenprogramma’s van de publieke omroep. Daar zit Nederland ongetwijfeld op te wachten.

De aanleiding laat zich raden: Uitgesproken WNL, gepresenteerd door voormalig LPF-politicus Joost Eerdmans, tegenwoordig wethouder in Zoetermeer, liet Geert Wilders onlangs zomaar zijn ding doen. Zonder interruptie of kritische vraag. Daar hoort dus voortaan een (Vera) keurmerk op: Dit programma is niet objectief volgens PvdA maatstaven.

Hadden we Van Dam al gehoord over een Rottenberg-quotum in DWDD? Of het linkse geluid van Joop.nl? Nee, want Van Dam maakt zich boos over rechts op de buis. 'Wat mij betreft gaan we niet terug naar de verzuiling, geen nieuwe ‘Wim Bosboom' op TV, geen Nederlands Fox News.' 

Nu heeft Van Dam nog net begrepen dat de omroepen allemaal een verschillende achtergrond hebben en je dat bij de actualiteitenprogramma's terugziet aan de onderwerpkeuze en de betrokkenheid waarmee een programma gemaakt is. 'Net zoals we verschil zien tussen Trouw, Telegraaf en Volkskrant.' Als Wilders maar nergens te veel ruimte krijgt.

Het grappige is, ter rechterzijde is het geen haar beter. Naar aanleiding van een serie televisieportretten die de VARA maakte over uitgeprocedeerde asielzoekers hebben PVV-Kamerleden Martin Bosma en Sietse Fritsma vragen gesteld aan media-minister Van Bijsterveld. De VARA zou de asielzoekers enkel als zielig in beeld brengen en daarmee een eenzijdig beeld van uitgeprocedeerden geven. Dit is volgens de PVV in strijd met de Mediawet die voorschrijft dat de staatsomroep 'gebalanceerd dient te berichten' en aldus 'op evenwichtige wijze' een beeld van de samenleving moet geven. Want een links geluid mag niet op de buis.

Wim Bosboom wordt inderdaad node gemist: die had van al deze clowns gehakt gemaakt.

maandag 14 maart 2011

HAARP 2.0

Nog geen uur na de eerste beelden van de Japanse tsunami kropen aluhoedjes achter hun peesees om te suggereren dat HAARP er achter zat, de krachtige ionosferische verhitter of doodstraal. Ten minste, dat zijn de omschrijvingen die je links en rechts op het wereldwijde interweb leest. Als complotters het niet meer weten komen ze met HAARP aanzetten. Desnoods sleep je er echt alles bij dat je maar kunt vinden op internet, waaronder vanzelfsprekend chemtrails of de (galm) illuminati. Of schrijf je allerlei ouderdomskwaaltjes zoals oorsuizingen en brommen toe aan HAARP ('Het verraderlijke van de HAARP-mindcontrol is dat het afstemt op de frequentie van onze hersenen, waardoor het lijkt alsof bepaalde zaken uit onszelf voortkomen'')

Het gros van dit complotvolk heeft zelfs nog nooit eens op de website van HAARP gekeken, maar dat doet er niet toe: de orkaan Katrina moet wel een mensgemaakte storm geweest zijn, de ramp in New Orleans zou gebruikt zijn als een vingeroefening voor binnenlandse crowd control en psy ops en de aardbeving in Haïti was zeg maar de climax. De Japanse ramp de overtreffende trap. HAARP 2.0. iRamp 3.0. En wat dacht je van dit complot:

1. Vóór het weekend gaat de olieprijs een beetje naar beneden. Wie had dat verwacht?
2. Een tsunami pakt een kerncentrale en de wereld denkt weer terug naar het Soviet feestje uit 1986: Tjernobyl.
3. De olieprijs giert omhoog en speculanten plukken de vruchten. 

4. Nou de vraag. Is er een machine waarmee je dit soort 'natuurrampen' kunt bewerkstelligen? En wie heeft dan de knop? 

Wat altijd meteen opvalt: nergens een wetenschappelijke verklaring van hoe dat in zijn werk gaat, zo'n door HAARP geïnduceerde aardbeving. Moet vooral niet te ingewikkeld worden. Gelukkig kun je altijd nog verwijzen naar oude interviews van in Japan woonachtige journalisten die ten minste nog een poging wagen. Benjamin Fulford: 'Dit doen ze door een miljard Watt microgolf de ionosfeer in te schieten die de ionosfeer omhoog drukt, en deze kaatst terug. De manier waarop het terugkaatst kan aardbevingen veroorzaken. Net zoals een operazanger een glas kan breken door op een bepaalde frequentie te zingen of wanneer je je vingernagels over het schoolbord haalt en een vreemd gevoel krijgt. Als ze de vibratie afstemmen op de rotsen in de aarde dan zijn ze hier tot toe in staat. Dezelfde machine kan ook ondergronds water verhitten om aardbevingen te veroorzaken. En onthoudt, een miljard Watt microgolf. Wat doet een microgolf met water? Het verhit ‘t. Stel je voor dat je die miljard Watt microgolf op een tropische storm richt, dan kun je die veel groter maken en je kunt de richting veranderen.' 

Kortom, je schiet gebundelde energie zeventig tot vierhonderd kilometer de lucht in, die als een soort laserstraal weerkaatst en zich dwars door pakweg tien kilometer zout water boort, zodanig dat de tektonische platen in de lithosfeer op nog grotere diepte verschuiven. Een soort supersquash dus, waarbij de bal diep onder de grond alle houten palen van het Paleis op de Dam verpulvert. Klinkt dat logisch of klinkt dat logisch?

Wie was die Benjamin Fulford ook maar weer? Dat legt Wikipedia ons even haarfijn uit: hij gelooft dat AIDS en SARS geheime biowapens zijn om de Afrikaanse en Aziatische bevolking te reduceren, 9/11 een inside job is, een Chinees genootschap de illuminatie heeft bedreigd en HAARP ons klimaat verandert. Bekwamer kunnen we het niet maken.

zondag 13 maart 2011

HetVervolg

Het heeft er alle schijn van dat het akkefietje tussen de om zich heen meppende Joden-basher en Jeroen de Kreek en het CIDI een vervolg krijgt. De Kreek meldt zelf dat het OM heeft laten weten de aangiften van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) die het tegen Hetzuur.nl gedaan heeft alsnog te zullen vervolgen. Het MDI heeft zondag trouwens opnieuw aangifte gedaan tegen Hetzuur.nl, Holocaustles.nl en Nazitruth.nl. Volgens het MDI vormen de drie websites 'de grootste bron van jodenhaat op het Nederlandse deel van het internet'. Het gaat zelfs om de 'grootste aangifte' uit het veertienjarig bestaan van het Meldpunt. Dat kan De Kreek, eerder veroordeeld vanwege het virtueel stalken van Balkende, in zijn zak steken.

Onrust ook bij de hostingprovider die blijkbaar heeft aangedrongen op een disclaimer op de site. Daar bakte De Kreek doodleuk dit van: 'Voorts geldt voor de uitingen op het zuur.nl dat wanneer iemand denkt dat daarin iets anti-joods of anti-christen of anti-moslims staat, dat dit een dwaling is omdat uitingen op hetzuur.nl louter anti-Zionisme, anti-Christenheid en anti-Islamisme behelzen. Knoop dat in de oren. Deze politieke stromingen trekken de geloven naar zich toe om het te vernietigen. Elke politieke manifestatie van ongeacht welk geloof of welke religie is afkomstig van Satan en hoort in de kop vermorzeld te worden, zo ook het Zionisme'

Barra adviseert de 'maatschappelijk betrokken' hoster TransIP: lozen die handel, zo snel mogelijk.

vrijdag 11 maart 2011

Moonageddon

Pigs in Space! De apocalyps is aanstaande. Moonageddon houdt de gemoederen bij gristelijke complotters weer bezig. Zit zo: op zaterdag 19 maart heeft de maan in achttien jaar tijd niet zó dicht bij de Aarde gestaan, iets dat in de astronomie een maan perigeum wordt genoemd of 'supermaan'.

En wat krijgen we? Een serie apocalyptische rampen zoals vulkaanuitbarstingen en extreme weersomstandigheden. Een dodelijke aardbeving op zijn minst. Althans, volgens de eerste de beste onheilsprofeet die gristelijke complotters altijd meteen weer gretig citeren. En dat gaat dan zo: 'Ondanks het feit dat Ken Ring door wetenschappers en veel andere Nieuw Zeelanders als een gestoorde freak wordt afgeschilderd volgen meer dan 5000 mensen hem via Twitter en Facebook'. Blijkbaar is de logica weer eens dat het aantal volgers iets zegt over het waarheidsgehalte.

Wie weet krijgen we een herhaling van De geheimzinnige ster van Kuifje, waarin ster steeds dichterbij komt en het asfalt smelt. Maar nuchtere experts voorspellen hooguit een lagere eb en een hogere vloed dan gewoonlijk. Per slot van rekening komt de maan eens in de tijd ons even wat dichter bekijken, om zich weer walgend af te wenden en zijn eeuwige rondjes te vervolgen. Gaat al eeuwen zo.

UPDATE: Sorry, de Japanse aardbeving staat er ook los van.

donderdag 10 maart 2011

HetKreek

Jeroen de Kreek, in woord en geschrift al jaren een soort Charlie Sheen, heeft het weer eens voor elkaar. Het CIDI deed dinsdag aangifte tegen De Kreek, dit keer vanwege lange tirades met koppen als De Jood Uri Rosenthal. Daarin beweert De Kreek onder meer dat ‘de Joodsche intelligentsia de Holocaust zelf gewild en georganiseerd heeft’. De Kreek stelt Joden gelijk aan nazi’s en spreekt van de ‘Joods nazistische idealen van het Zionisme’, van ‘lokjodinnen’ en de ‘propagandanazi Ronny Nafthaniel’. 'Afgelopen honderd jaar is er geen groter geteisem geweest dan ‘de Joden’. Enfin, zo kennen we Jeroentje weer. De vleesgeworden knetterende kortsluiting.

De website van De Kreek had volgens CIDI allang uit de lucht kunnen zijn. Tegen uitingen op deze site is al in 2009 en daarna nog minstens eenmaal aangifte gedaan door het Meldpunt Discriminatie Internet. De zaak is onderzocht en naar verluidt besloot het OM tot vervolging, maar 'de man heeft zich nog steeds niet voor de rechtbank hoeven verantwoorden'. Al laat het vervolg van deze aangifte zich raden: dat worden weer eindeloze moemakende rants van HetKreek tegen het CIDI. En ja hoor.

woensdag 9 maart 2011

BazillionsHet onvermijdelijke is gebeurd: de wandelende totaaldestructie en doorgesnoven drankorgel Charlie Sheen is ondanks zijn tijgerbloed en complotbrein op staande voet ontslagen door producent Warner Bros. De comedyserie 'Two and a half men' wordt vermoedelijk 'One and a half men'.

Sheen, still high on Sheen, verwelkomde het nieuws als volgt: 'It is a big day of gladness at the Sober Valley Lodge because now I can take all of the bazillions, never have to look at whatshiscock again and I never have to put on those silly shirts for as long as this warlock exists in the terrestrial dimension.' Om vervolgens te dreigen met een rechtszaak. Want ja, Charlie verdiende er wel even dik geld mee.

En inmiddels geniet de wereld van Charlie's glijdende schaal naar verdere zelfdestructie. En wie wil dat niet meemaken? Herman Brood werd een zombie, maar Charlie doet alles waar kantoorsulletjes al jaren van dromen. Charlie rulez. Elke man die ontkent dat hij niet Charlie Sheen wilt zijn is gewoon een wijf. Punt.

En ja, het nieuws is niet meer bij te benen. Charlie gaat geld verdienen met Twitter. Hij heeft een nieuw huis gekocht met zonneterras, bibliotheek, fitnessruimte en en privébioscoop. Hij bihuwt zijn vriendinnen. Hij wil een boek publiceren onder de titel Apocalypse Me: The Jaws of Life. Zijn webcast Sheen's Korner kent afleveringen als Torpodeos of Truth Part 2. Over een jaar is hij de baas van de intornetz en bij de volgende verkiezingen wordt hij de chef van de US of A. Of is hij morsdood.

dinsdag 8 maart 2011

Bulderbaan

Rolling Stone portretteert in het jongste nummer Alex Jones, The most paranoid man in America. Mocht je je afvragen waarom internettokkies menen dat de illuminatie zijn doorgedrongen tot motherfucking Lingo, of waarom Micha Kat meent dat hij de megafoonste journalist van Nederland is, this is the man. Jones bereikt 63 radiostations en trekt meer publiek dan Rush Limbaugh en Glenn Beck bij elkaar.

In het interview weer een paar mooie oneliners: 'Ignore the left and right wings, study the brain of the bird'. Off air is Jones trouwens een echte familieman die graag met zijn 86-jarige grootmoeder kletst, op zondag naar de kerk gaat en de kindertjes meeneemt op fietstochtjes. Een aanvaring met politie en en het lezen van None Dare Call It Conspiracy van Gary Allen zetten de jonge bulderbaan jaren geleden op het spoor van vandaag: de man die voortdurend waarschuwt voor de New World Order, de wereldwijde Borg-staat, niet bestaande FEMA kampen en inside jobs. '95 procent van wat ik zeg is gebaseerd op officiële documenten. Ik speculeer niet.'

Op dat punt aangekomen kan Rolling Stone zich echt niet meer inhouden: 'But those documents and press clippings don't always say what Jones claims they say. Jones points to an old Henry Kissinger memo as proof of a New World Order plan to forcibly depopulate the Third World, but a close reading of the document reveals little more than government officials beginning to grapple with the strategic implications of runaway population growth. Nor does Operation Northwoods, a declassified 1962 government proposal for staging terror in the United States and blaming agents of Fidel Castro, serve as proof, as Jones frequently implies, that every act of terror originates with the U.S. government. The fact that Wall Street and big business exert an alarming control over the political system does not mean that every financial crash is part of a long-term scheme to bankrupt the world and leave everyone prostrate before the planned release of a cancer-causing monkey virus.'

maandag 7 maart 2011

Koelsissend

Nieuw: ijstijdcomplotters. De koelsissende site Ijstijd.com gaat jullie helemaal bijpraten de komende tijd. 'Of wij het nog meemaken is maar de vraag maar het is goed mogelijk dat er een nieuwe ijstijd op komst is, wellicht in 2012. Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat een ijstijd binnen één jaar zich volledig kan ontplooien. De laatste ijstijd was de kleine ijstijd welke van de 15e tot tot en met de 19e eeuw heeft geduurd waarbij de temperaturen in West-Europe zo'n 1 a 3 graden onder de huidige waarden lagen. Mocht er zich een nieuwe ijstijd voordoen dan is de kans groot dat deze op de laatste kleine ijstijd zal lijken.' Is het nou toeval dat we op deze site ook informatie vinden over 2012 (het einde der tijden) en UFO's?

Waar komt die ijstijd obsessie plotseling vandaan? De grote schuldige is de NASA. Die heeft een nieuw computermodel ontwikkeld dat zonne-activiteit kan voorspellen op basis van plasmastromingen in de zon. Daaruit blijkt ook waarom de zon sinds 2000 voortdurend weinig activiteit vertoont. Tijdens perioden van weinig zonne-activiteit neemt het magnetisch veld van de zon sterk af. Een van de gevolgen is dat de aardatmosfeer afkoelt. De Kleine IJstijd in de zeventiende eeuw viel dan ook samen met een zonneminimum dat zeventig jaar duurde. Daarnaast is er nog Cees de Jager die al jaren erg rustig vindt op de zon. De grote zonnevlam van enkele weken terug stelde in zijn ogen niks voor.

Als je Grenswetenschap mag geloven staan we daarom aan de vooravond van het Grand Solar Minimum. Dat wordt in hartje zomer de ruiten ijsvrij maken. Winterbanden. Langlaufen. IJsmutsen. Pinguïns in het IJsselmeer. Of eh...zou het meevallen? Complotters opgelet: Dezelfde De Jager aan wie de Nieuwe Kleine IJstijd wordt toegeschreven gaat uit van een relatieve temperatuur daling van slechts 0,4 graden. Die relatieve moet je dan ook nog aftrekken van een eventuele toename door andere oorzaken, zoals de verwarming veroorzaakt door de mens. Grote kans dus dat we gewoon op het strand kunnen blijven liggen. Gelukkig is er nog een verschrikking op komst: de apocalyps rond de supermaan.

vrijdag 4 maart 2011

Puinruimen

Gelukkig. De linkse zieligheidsretotiek mag als mislukt geacht worden. Tenminste: 'Zoals het er nu uitziet, kan centrumrechts nog steeds puimruimen, zij het met steun van de nuchtere senator van de SGP en dat deel van het linkse conglomeraat dat zich niet door de Amsterdamse generalissimus laat dicteren.'

Filantroop natuurlijk weer, de overal publicerende PVV brandblusser en zuurbrander die even vergeten was dat zijn partij bij de verkiezingen moest inleveren, behalve in Limbabwe. En die de SGP, met ook al zetelverlies, als plotselinge redder van het kabinet aanwijst. Wat zal zullen de zwarte mannenbroeders gelukkig zijn met deze onvermoede rol. Nee, dat gaat helemaal goed komen.

Wat zat die Filantroop de afgelopen week trouwens in de piepzak: 'Om nu ook nog de partijen die wél bereid zijn het land uit de ellende te trekken uit louter politieke wraaklust te saboteren is niet alleen destructief, maar zou wel eens aan het licht kunnen brengen dat de oppositie tegen het centrumrechtse kabinet heel wat minder solidair met elkaar is als Job Cohen een ieder wil doen laten geloven. Dat zou wel eens in z’n eentje sneeuwruimen kunnen worden voor de linkse generalissimus.'

Dus wat doe je dan om te suggereren dat rechts toch nog een glanzende overwinning heeft behaald? Door in moeizame zinnen en lelijke stijlfiguren te suggereren dat er een linkse lente daagde aan de horizon. Geleid door een 'constant stamelende volksverlakker Ferry Mingelen' en een eveneens 'verbaal stuntelende Job Cohen'. Met de gladde Pechtold en buutredenaar Roemer. Oftewel de Rat Pack.

Filantroop: 'Het mag dan zo zijn dan subsidiegenieters, uitkeringsgerechtigden en allochtonen hun zolen uit de schoenen liepen om links te stemmen, gezien de gebleken electorale aanhang voor centrumrechts, blijkt dat ondanks de reeks van kwaadaardige doemscenario’s van links, deze aanhang niet van z’n stuk te brengen is.'

Oftewel: het land is voortaan in handen van de SGP, al dan niet geflankeerd door Jan 'AOW' Nagel. Dat moet Filantroop en zijn aanhangers pas echt deugd doen.

donderdag 3 maart 2011

Opperhoofd beatricks

'Fuck alle corrupte klootzakken als Balkenenende, Bos, er Dorst, Hirsch-Balin etc. zij zijn slechts aangesteld door ons opperhoofd beatricks. Ik kan haast niet wachten tot ik persoonlijk een paar van die onwaarschijnlijk doorgeslagen psychopaten persoonlijk de nek om mag draaien.'

Een oprecht boze Nederlandse burger? Nou nee. In februari 2010 kreeg J.P. Balkenende een mail met deze strekking en die besloot aangifte te doen. Ook niet de eerste keer, trouwens, want 15-jarige R.P. heeft via Hyves Balkenende al eens bedreigd met de woorden “ey bolle vet zak met je kanker bolle kanker bril je gaat died bitch ik kom je halen”. De scholier werd vrijgesproken, onder meer omdat aan het bericht een stuk of vijftien smileys waren toegevoegd.

De man uit Valkenswaard die Balkenende enkele maanden daarvoor bedreigde werd vorige week door de rechter in Den Bosch veroordeeld tot een maand cel. Het vonnis biedt een aardig inzicht in de psyche van de bedreiger. Die was in 2009 al eens met de politie in aanraking gekomen toen er klachten kwamen over geluidsoverlast in zijn woning. Er werd aangebeld, geroepen en hard geklopt, maar niet opengedaan. Na overleg werd de deur geramd en de geluidsapparatuur in beslag genomen.

De GZ-psycholoog lichtte zijn schedel en concludeerde: 'Er is sprake van de stoornis van Asperger, een aanpassingsstoornis, misbruik van alcohol en misbruik van cannabis. Betrokkene wordt voortdurend door het dagelijkse leven overvraagd. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door sociaal-emotionele beperkingen die die voortkomen uit de stoornis van Asperger. Betrokkene reageerde op de stress die daaruit ontstond met angst, depressieve stemmingen, afzetting, verbittering en middelenmisbruik. In deze toestand fixeerde hij de aandacht op (onder meer) de minister president, waarbij ruimte kon ontstaan voor waanachtige achterdocht doordat betrokkene zijn opvattingen en dekbeelden niet toetst aan een normaliserend sociaal netwerk.'

En was Erwin de Waxinelichtbomber die op Prinsjesdag een Hemalichtje tegen de Gouden Koets gooide, en op 17 maart voor de rechter mag verschijnen, een held van het volk? Totaalidioot Micha Kat en Pro Republica dragen hem om moverende redenen op handen. Maar helaas. Erwin L. werd bijna een half jaar behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis.

Want Erwin vindt nogal wat. Hij houdt het koningshuis verantwoordelijk voor de dood van zijn moeder die in een uitgebrande auto werd gevonden, volgens de politie een geval van zelfdoding. De link met het koningshuis heeft ook met zijn overgrootvader te maken die bij de slag om de Grebbeberg, door het 'lafhartige verraad' van wijlen Prins Bernhard, zou zijn omgekomen. De betrokkenheid van de Von Lippe-Biesterfelds bij het nazi-regime zouden daaraan ten grondslag liggen. Dussss...

Erwin wilde 125 getuigen laten horen omdat Beatrix geen koningin is. De vader van koningin Wilhelmina was zogenaamd onvruchtbaar. Dus moeten leden koninklijk huis en Kamerleden worden gehoord. Ook wil hij 'mensen met de voornaam Marieke' laten horen. Logica hier.

woensdag 2 maart 2011

Jesse Ventura unpluggedTerwijl Nederland vandaag VVD, CDA en PVV aan een nipte meerderheid/minderheid helpt, Job nog even doorstottert, Maxime schielijk wegduikt, Wilders zijn achterban via een U-bocht toespreekt, de Zeeuwen nog snel even de straatterroristen willen aanpakken en Joost Niemoller nog een laatste stemadvies geeft, trakteert Barracuda u op 'something completely different', namelijk een prachtig afzeikfilmpje over Bluto Ventura, de complotworstelaar. Want niet alleen politici liegen. O ja, en vanavond niet vergeten: vanaf 19.00 uur de verkiezingsuitslagen de iPad 2.

dinsdag 1 maart 2011

Miltvuur

Brekend: Bruce Ivins is weer eens niet de dader van de Anthrax-aanvallen in 2001. Zapruder's vaste allesuitzijnverbandrukker Donkerdoorn ongeveer een week geleden: 'Niemand behalve de FBI zelf en een paar naïeve debunkers geloofde (...) dat Bruce Ivins de dader was.' Heb je je als rechtgeaarde complotter ooit eens bedacht dat Amerikaanse regering achter de aanvallen van 9/11 zit - de plofwolkjes bewijzen het! - dan kan het verdulleme toch niet zo zijn dat een paar naïeve debunkers je gaan vertellen dat die anthraxaanvallen niet door diezelfde regering zijn georkestreerd.

Helaas: gevalletje voortijdige ejaculatie. Wat van meet af aan vaststond was dat het type miltvuur dat kort na 9/11 werd verstuurd aan de Amerikaanse media en enkele senatoren inderdaad afkomstig was uit een lab van het Ministerie van Defensie. Voor complotters directo mucho het bewijs voor een inside job, maar de FBI dacht eerder aan wraakzuchtige werknemers.

Eerst kwam ene Steven Hatfill in beeld, maar die kreeg het gedaan dat hem een schadevergoeding van 5,8 miljoen dollar werd uitbetaald wegens kwalijke beschuldigingen zonder bewijs. Ten tijde van deze affaire raakte een andere onderzoeker Bruce E. Ivins, werkzaam bij het lab in Fort Detrick, in psychische nood. Hij pleegde in 2008 zelfmoord door een overdosis Tylenol te slikken. Ivins zou te horen hebben gekregen dat de FBI ook hem verdacht van medeplichtigheid aan de aanvallen, hoewel hij zelf aan het onderzoek had meegewerkt.

Daarmee leek de affaire min of meer opgelost, maar de National Academy of Sciences heeft kritiek op het FBI onderzoek. Dat wil zeggen: het technische gedeelte ervan. Oftewel: het onderzoek naar de bacteriële sporen. Echter, jammer voor de Zappies: 'The report makes no judgment about Ivins's guilt or innocence, and officials stood behind their contention that he was the anthrax killer, citing what they called overwhelming evidence.'