dinsdag 26 juli 2016

Free BaybasinWie precies achter de reclamevlucht zat, is niet duidelijk, maar JDTV was er in elk geval filmend bij. Met als tekst 'Free Baybasin Now' vloog men zaterdag over de gevangenis in Heerhugowaard. Intussen is de Koerdische 'zakenman' per heli afgevoerd naar de zwaarbeveiligde EBI in Vught, meldt de Telegraaf die er een weinig zachtzinnige kop boven zette: 'Gangster' Baybasin in allerijl overgeplaatst.

Wellicht dacht de gevangenisdirectie dat ze hem kwamen bevrijden, wat verdraaid lastig is met een klein vliegtuigje.

Intussen lijkt het Barracuda beter als de sympathisanten rustig het oordeel afwachten van advocaat-generaal bij de Hoge Raad Diederik Aben, die dit najaar zal adviseren over zijn herzieningsverzoek. Dat lijkt, gelet op het zoveelste uitstel, een behoorlijk zware dobber te worden.

Barracuda vult dit blog alleen nog aan met enkele actuele ontwikkelingen  

dinsdag 5 juli 2016

Pak slaag

Wim Dankbaar en Hans Mauritz, auteurs van het Geheime Dagboek van Maaike Vaatstra, hebben hun verdiende pak slaag gekregen: Dankbaar heeft voor smaad aan het adres van Wolfgang Hebben - zogenaamd medeplichtig aan de moord van Marianne Vaatstra - twee maanden gevangenisstraf gekregen plus nog een extra maand uit een proefperiode. Mauritz kreeg een voorwaardelijke straf van twee maanden. Al met al minder dan geëist. Ook moeten alle schadelijke opmerkingen in een eventuele herdruk verdwijnen. De eerste druk was reeds vernietigd.

Het duo heeft volgens de rechtbank 'onvoldoende en onzorgvuldig bronnenonderzoek verricht'.  De schrijvers hebben 'aangever' volgens de rechtbank in een 'kwaad daglicht' gesteld en hem in zijn eer en goede naam aangetast (vonnis nog niet online, maar door Dankbaar zelf vrijgegeven). Ook zou het duo 'opzettelijk en onnodig grievend hebben gehandeld'. En vooral geen enkel inzicht getoond 'in het kwalijke van hun handelen'.

Ook een mooie: Dankbaar en Mauritz wilden Hebben anonimiseren op voorwaarde dat hij een 'passende verklaring' zou afleggen. Toen hij weigerde, werd Hebben met naam en toenaam in het boek gezet.

De rechtszitting verliep voor de heren al ronduit dramatisch. Ze maakten elkaar gedurende de zitting aanhoudend verwijten, wat al geen al te sterke indruk op de rechter moet hebben gemaakt. In de verslagen die Dankbaar naderhand zelf optekende zou Mauritz hebben beweerd dat 'Wolfgang zelf in het laatste gesprek aan hem heeft toegegeven dat hij meer wist over de moord en deze inderdaad door asielzoekers was gepleegd.' Om hem vervolgens tot 'medeplichtige' te bombarderen. Alleen plotters krijgen dat voor elkaar.

Dankbaar zag de bui deze week al hangen en gaf ruim voor publicatie van het vonnis al te kennen dat hij in hoger beroep zou gaan. Barracuda ziet werkelijk niet hoe Dankbaar zijn slappe vermoedens concreter kan maken. En nu is Hebben zelf aan zet: dit kan met dit mooie resultaat Dankbaar financieel nog verder uitkleden.

Barracuda vult dit blog alleen nog aan met enkele actuele ontwikkelingen