zaterdag 7 december 2019

Uitgekleed

Vaatstra-speurder Wim Dankbaar krijgt binnenkort eindelijk weer wat geld op zijn rekening, al is het de vraag of het er ooit komt en of het er lang op blijft staan.

Dankbaar had flink wat bedragen gestald bij zijn voormalige zakenpartner Hans Mauritz en diens vrouw, toch vooral om te voorkomen dat er beslag op zou worden gelegd door Moszkowicz Advocaten Utrecht, die namens de moeder van Marianne Vaatstra en haar kinderen geld kon eisen omdat Dankbaar maar boetes bleef verbeuren. De familie wilde door Wim met rust gelaten worden, maar die hield zich niet aan eerdere vonnissen. 

Maar terugbetalen deed Mauritz ondanks aandringen niet, vanwege een zogenaamd derdenbeslag en de bewering dat hij door toedoen van Dankbaar reputatieschade zou hebben geleden. Mauritz wilde een slordige 250.0000 euro hebben. Dankbaar sleepte Mauritz voor de rechter. En die heeft ongeveer alle argumenten van Mauritz van tafel geveegd.

De rechter heeft geoordeeld dat het echtpaar 72.500 euro met rente moet terugbetalen. Daarnaast zijn er nog eens 3846 euro aan proceskosten te betalen. Maar het is de vraag of Mauritz dat geld überhaupt op zijn rekening heeft staan. Barracuda vreest het ergste gelet op het feit dat Hans tot nu toe maar geen geld had om allerlei mooie boekwerkjes (bijvoorbeeld over Peter R. de Vries) naar de drukker te brengen. Dankbaar zelf lijkt zich dat ook te realiseren: 'Het is slechts een (morele) winst op papier. Mauritz zal er alles aan doen om mijn poen niet terug te betalen.'

Sowieso lijkt Dankbaar het bedrag niet te kunnen houden. Nadat onlangs een cassatieverzoek in de zaak Vaatstra was afgewezen, is Dankbaar opnieuw 114.883,50 euri kwijtgeraakt. Of liever gezegd: 'Mijn moeder (83) die de bankgarantie heeft afgegeven is 114.883,50 kwijt + de maandelijkse 95 euro die gedurende anderhalf jaar is afgeschreven van haar bankrekening.'

En daar blijft het vermoedelijk niet bij. Kort geleden besloot Dankbaar in een baldadige bui alsnog het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra te publiceren, het document waardoor de voormalige IT miljonair aan de bedelstaf is geraakt en van een uitkering leeft. Of Moszkowicz tegen de zoveelste overtreding in actie is gekomen, vermeldt Dankbaar tot op heden niet, maar dat lijkt onvermijdelijk. 

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam  

vrijdag 22 november 2019

De mond snoeren

Eigenlijk stond al vast dat goudhandelaar Willem Middelkoop de rechtszaak zou verliezen tegen Pepijn van Erp van KloptDatWel. Aanleiding was een niet al te positieve recensie van zijn boek Patronen van Bedrog plus enkele zogenaamd beledigende tweets.

Middelkoop was ooit fotojournalist, maar werd vooral bekend als beurscommentator. Eentje die nog altijd beweert dat hij in 2007 in het boek Als de dollar valt de bankencrisis feilloos heeft voorspeld. Maar Willem gelooft ook maar al te graag dat de Amerikaanse regering achter de aanslagen van 9/11 zat. Daarna werd hij niet meer erg serieus genomen.

Het eerder dit jaar verschenen boekje Patronen van bedrog over de opkomst van de deep state, heeft wat dat betreft niet veel geholpen. Zo bleken Middelkoop en mede-auteur Tim Dollee complete stukken tekst van GlobalResearch.ca en een artikel van Watergate muckraker Carl Bernstein te hebben geplagieerd. Ook konden de heren geen hoax van echt nieuws onderscheiden. Dat krijg je als je googelt, en niet verifieert.

Ook nu weer kon Middelkoop maar geen afscheid nemen van 9/11 complotten. Hij beweert bijvoorbeeld doodleuk dat ‘onomstotelijk wetenschappelijk bewijs’ voor de explosieven-theorie van de Twin Towers werd geleverd. Met een beetje googelen hadden de auteurs kunnen weten dat dit volstrekte apekool is.

De advocaat van Middelkoop hield vol dat van Erp een smaadcampagne tegen zijn cliënt zou voeren. En de Stichting Skepsis, waaraan Van Erp is gelieerd, werd verzocht om er op toe te zien dat 'aan Van Erp niet langer een platform wordt geboden voor zijn onrechtmatige uitlatingen jegens cliënt'.

Zoiets heet dus gewoon: je critici de mond willen snoeren.

De rechter zag dat dus ook zo: 'Afweging van de wederzijdse belangen van de partijen brengt de rechtbank aldus tot het oordeel dat het grondrecht van Van Erp om zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend te kunnen uitlaten zwaarder moet wegen dan het grondrecht van Middelkoop op bescherming van zijn eer en goede naam, zodat de uitlatingen van Van Erp niet onrechtmatig zijn.'

Middelkoop is veroordeeld tot het betalen van de proceskosten (begroot 1.383 euro) van de tegenpartij. Daar komen zijn eigen griffiekosten en advocaatskosten nog bovenop. Barracuda vermoedt dat Middelkoop zijn volledige salaris voor het boek heeft weggeprocedeerd.

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam  

maandag 11 november 2019

5G agenda

Guido Jonkers van WantToKnow, het door bejaarde ex-hippies gefrequenteerde complotblog, heeft twee grote obsessies: 9/11 en sinds kort 5G. Geen wonder dat Jonkers heeft bedacht dat milieuorganisatie Extinction Rebellion alleen maar is opgericht om de implementatie van 5G erdoorheen te drukken.

De bewijsvoering is, zoals wel vaker bij Jonkers, nogal magertjes en vergezocht. Hij zoomt in op de medeoprichtster van Extinction Rebellion Gail Bradbrook, wier naam door Jonkers consequent foutief wordt gespeld als Gale en Gayle. Zij is of was - haar naam komt niet meer voor op de website van de organisatie - directeur van Citizens Online, geleid door volgens Jonkers haar 'ex-partner' John Fisher, die blijkens Wikipedia haar ex helemaal niet is.

Citizens Online is een organisatie die ervoor waakt dat niemand wordt uitgesloten bij de digitale revolutie.

Vervolgens, aan de hand van uit zijn verband gerukte citaten en verwijzingen naar andere organisaties die Bradbrook ooit genoemd heeft, concludeert Jonkers dat allerlei IT en telecombedrijven de belangrijkste financiers moeten zijn van Extinction Rebellion. Dat die club net als Greenpeace is aangewezen op donateurs, gaat er bij Guido natuurlijk niet in.

En dus heeft Jonkers bedacht dat Extinction Rebellion een geheime 5G agenda voert op basis van een reactie op Facebook waarin staat dat de organisatie de ecologische crisis belangrijker vindt dan 5G. Got you!

Waarna de briljante conclusie niet kan uitblijven: 'Als ze hun zin krijgen, zien we dat technologie met een lage CO2-uitstoot, feitelijk aan ons wordt opgedrongen. Zoals de straling van LED-straatverlichting, elektrische auto’s en slimme meters, die allemaal deel uitmaken van de 5G-uitrol'.

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam 

zondag 27 oktober 2019

Verweer

Barracuda wist niet dat de Staat er überhaupt nog werk van had gemaakt, maar er ligt zowaar een verweerschrift van de landsadvocaat met betrekking tot een verzoek tot voorlopig getuigenverhoor door Wim Dankbaar. Die niet eerder zijn graf indaalt voordat hij zijn Vaatstra hypothese bewezen ziet.

Voor wie het alweer vergeten was: Wim wil ongeveer iedereen horen die ooit een rol heeft gespeeld in de zaak rond de moord op Marianne Vaatstra, toch vooral omdat hij er niet in is geslaagd om ook maar enig serieus bewijs aan te leveren voor zijn bespottelijke aannames.

Liefst 209 pagina's telt het verweerschrift. 'Kosten noch moeite worden gespaard om de complotidioot c.q. klokkenluider Wim Dankbaar uit te schakelen,' aldus Wim zelf. En het moet gezegd: het is een vrij complete opsomming geworden van een volledig uit de hand gelopen obsessie.

De landsadvocaat (volgens Wim een broekie die ten tijde van de moord 'achter de wijven aanzat') oordeelt: Verzoeker zoekt bewijs voor een alternatief scenario voor de moord op en verkrachting van Marianne  Vaatstra. Voor dat scenario zijn geen aanknopingspunten. Het door verzoeker bedachte scenario gaat in tegen een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling (van Jasper. S) die in deze kwestie is gewezen. Het voorlopig getuigenverhoor is daarvoor niet bedoeld.'

Advocatenkantoor Pels Rijcken haalt zelfs Wim's mooie theorie onderuit dat Joris Demmink in zijn toenmalige rol van directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken opdracht moet hebben gegeven voor het wegsluizen van twee asielzoekers die Dankbaar als de werkelijke daders ziet door fijntjes te wijzen op de toenmalige mandaatregelingen. Aan het Hoofd van de IND was mandaat verleend om dergelijke beslissingen te nemen, en deze hoefden dan ook niet aan de directeur- generaal te worden voorgelegd.

De landsadvocaat constateert toch vooral dat het verzoek het karakter heeft van een "fishing expedition". 'Hoe de Staat zich in 1999 schuldig zou hebben kunnen maken aan een onrechtmatige daad jegens verzoeker door enig handelen rondom het moordonderzoek of de overplaatsing van asielzoekers, is niet voorstelbaar. Verzoeker was immers op geen enkele manier, laat staan rechtstreeks of voor de Staat voorzienbaar, betrokken.'

Dat het verzoek wordt afgewezen staat daarmee wel vast. Het advies van de landsadvocaat wordt meestal opgevolgd. Weet ook Dankbaar, die zich op zijn site zich weer eens niet in kan houden.'Geef me mijn getuigen, slappe zak! Door de criminele Joris Demmink en Harm Brouwer te beschermen, word je ZELF medeplichtig aan het verhullen van hun ongekende staatsmisdrijf!'

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam

maandag 14 oktober 2019

KOM PLOTT

George van Houts, we kennen hem nog van De Verleiders, heeft zich weer eens op 9/11 gestort met een nieuwe voorstelling genaamd KOM PLOTT. Die dubbele TT staat voor Twin Towers.

Luis in de pels Pepijn van Erp van Klopt Dat Wel? zat ook weer in de zaal, maar Van Houts werd dit keer ongemoeid te gelaten. Geen tegenwerpingen tijdens de voorstelling. Ook het publiek bleek dit keer grotendeels te bestaan uit hardcore gelovers. Er werd geen kritische vraag gesteld.

Dat de rest afhaakt is onderhand wel te begrijpen. Van Houts kwam dankzij De Verleiders nogal laat in aanraking met complottheorieën en maakt als het ware een inhaalslag, maar raakt daarbij steeds verder van het padje af.

Zo heeft Van Houts ook complotprofeet David Icke ontdekt en in het bijzonder het recent verschenen vuistdikke boek The Trigger. Bij Icke’s bizarre ideeën over reptillians haakte Van Houts naar eigen zeggen af, maar qua feiten zou Icke het allemaal heel overtuigend uitgezocht hebben. Je zou toch zeggen: dat iemand bizarre ideeën verkondigt, zegt eigenlijk al genoeg over diens geloofwaardigheid, maar Van Houts is dan weer gek genoeg om de rest wel serieus te nemen.

George gelooft, gelukkig maar, ook niet in de platte aarde. Maar hij verbaasde zich erover dat de filmpjes van de flat earthers er zo gelikt uit zien. Daar zou heel wat geld achter moeten zitten, misschien wel een aanwijzing dat het hele gebeuren in feite georkestreerd is om de serieuzere complottheorieën mee belachelijk te maken. Dat is ook al zo'n klassieker uit het complotkonijnenhol.

Zelfs bij over de maanlanding heeft Van Houts bedenkingen. Vooral na het zien van een videodocu van de Italiaan Massimo Mazzucco die uiteraard ook een ellenlange complotdocumentaire over 9/11 heeft gemaakt, The New Pearl Harbor.

Want zo gaat dat met George. Die haalt al zijn informatie van YouTube en het web, herkauwt alle kul die jaren geleden allang is weerlegd, dubbelcheck niets en lijkt niet meer aan zijn eigen bubbel te kunnen ontsnappen.

Van Erp geeft daarvan weer een mooi voorbeeld: Van Houts meent ergens gelezen te hebben dat een brandweerdepartement in New York zou hebben opgeroepen tot nieuw onderzoek naar 9/11, maar heeft blijkbaar niet door dat het hier gaat om een resolutie van het gekozen toezichthoudend orgaan van dat departement. De leiding van het departement heeft zich er niet achter geschaard.

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam

zaterdag 5 oktober 2019

Onderzoek

Een grote verrassing is het uiteraard niet: Kiezers van populistische partijen zijn beduidend vatbaarder voor samenzweringstheorieën dan die van PvdA, GroenLinks en D66, blijkt uit onderzoek van Kieswijzer in opdracht van Trouw.

Onder alle partijen geven de zogenoemde ‘oudere jongeren’ tussen 45 en 54 jaar het makkelijkst toe aan samenzweringsdenken.

Het zal verder ook niet verbazen dat vaak dezelfde mensen in meerdere, verwante complotten geloven.

Hoger opgeleiden geloven gemiddeld minder in samenzweringen, maar een hoogopgeleide FvD’er nog altijd meer dan een laagopgeleide D66’er. De partij van Thierry Baudet is volgens het onderzoek zelfs bijzonder complotgevoelig. Met dank uiteraard aan zijn boegbeeld.

De onderzoekers kozen dertig gangbare complottheorieën die vooral op sociale media de ronde doen. De dertig complotten gaan over thema’s als: wie heeft de werkelijke macht in de wereld, wie zit er écht achter aanslagen en moorden, over welk nieuws wordt (niet) geschreven. Ook zijn er een aantal ‘gouwe ouwe’ opgenomen, zoals de maanlanding die in scène zou zijn gezet, het geloof in ufo’s en aliens of de aanslagen van 9/11 die eigenlijk het werk zouden zijn van de Amerikaanse overheid. Jammer genoeg lezen we daar niks over.

Een aparte uitslag laat de bewering zien ‘Politici proberen de oorspronkelijke bevolking van ons land te vervangen’. Alleen de Forum-aanhang (48 procent, zowel hoog als laagopgeleid), PVV-kiezers (20 procent van de hoogopgeleide, 40 procent bij de laagopgeleide) en de laagopgeleide SGP-kiezer (18 procent) is hier bevattelijk voor.

Pas echt populair is het geloof in het vooropgezette plan van media, kunst en onderwijs om ons linkse ideeën op te dringen. Trouw meldt er daarom maar meteen bij dat het onderzoek is uitgevoerd door een bureau van door politicoloog André Krouwel, een PvdA’er.

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam

dinsdag 1 oktober 2019

Pootje gelicht

Nu Wim Dankbaar in zijn boosheid alles met betrekking tot zijn zakenpartner Hans Mauritz op straat gooit, in de aanloop van een kort geding, val je van de ene verbazing in de andere. Zo was er de vermeende Poot deal, die inhield dat het duo met 'deftige chantage' de familie Poot, bekend van de Chipshol affaire, miljoenen afhandig zou maken.

Mauritz had contact met een rijke zakenman genaamd Huber die voor 20 miljoen euro zou zijn benadeeld door de vermogende familie Poot. De man zou hierdoor aan lager wal zijn geraakt. Mauritz wilde een boek schrijven over het bedrog van de familie Poot, genaamd ‘Pootje gelicht’, en in maart 2018 werd een thema website opgericht.

Dankbaar vond het moreel niet verkeerd dat deze familie onder dreiging van publiciteit alsnog een schadevergoeding aan Huber zou betalen. Het grootste deel van deze schadevergoeding zou naar Huber gaan, en de rest zou op basis van 60/40 procent naar Mauritz en Dankbaar gaan als compensatie voor het initiatief en inspanning.

De inzet was een schadevergoeding van 2 miljoen, waar Mauritz naar eigen eigen druk over onderhandelde met de familie Poot. Zo zou zeer binnenkort 1,5 miljoen worden betaald, waarvan 4,5 ton aan Dankbaar zou toekomen. Kennelijk een zoethoudertje voor Dankbaar, die steeds ongeduldiger wachtte op terugbetaling van geld (zo'n 60.000 euro, weten we inmiddels) dat hij tijdelijk op rekeningen van Mauritz had geparkeerd om het uit hand van gretige advocaten te houden.

Rond kerst 2018 besloot Dankbaar toch maar eens te informeren bij Peter Poot over de vermeende dadingsovereenkomst met de benadeelde miljonair. Daarop kreeg Dankbaar terug: 'Weet niets van dadingsovereenkomst. Fakenews'. Weg miljoenen.

Toch heeft Dankbaar kennelijk hierdoor de nodige inspiratie opgedaan, want vorig jaar was hij nog verwikkeld in een wel erg dubieuze poging om Haico Endstra, de broer van de in 2004 geliquideerde bankier van de onderwereld Willem Endstra, geld af te persen met enkele figuren uit het criminele milieu die nog een appeltje hadden te schillen met de Endstra's. Aanvankelijk was het de bedoeling om belastende tapes aan Endstra te verkopen voor pakweg 2,2 miljoen euro, waarvan Dankbaar ook zijn deel zou krijgen. Het onderlinge contact liep van meet af aan stroef, zodat Dankbaar de bewuste tapes nooit in handen kreeg en zijn criminele zakenpartners op zijn site in hun hemd zette. Inmiddels heeft Dankbaar zijn eerste bedreiging uit die hoek binnen.

ok in 2019 is Barracuda op de waakvlam 

zondag 29 september 2019

Kale kip

Aan de soap rond Vaatstra speurder Wim Dankbaar kan weer een hoofdstuk worden toegevoegd. Hij heeft zijn voormalige uitgeefpartner Hans Mauritz gedagvaard wegens het niet (volledig) terugbetalen van geparkeerd geld. Het kort geding dient een dezer dagen in Breda.

Toen Dankbaar in 2013 door Mauritz (eigenaar Novio Media) werd benaderd om gezamenlijk Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra uit te geven, was al duidelijk dat de Brabander zelf nauwelijks geld had. Dankbaar moest ongeveer alles voorschieten. Die heeft naar eigen zeggen ook nooit iets terugbetaald gekregen. Ook zijn nooit royalty's uitbetaald.

De samenwerking werd er niet beter op toen de familie Vaatstra Moszkowicz Advocaten Utrecht inschakelde om de publicatie van een persoonlijk dagboek van de moeder van de vermoorde Marianne Vaatstra tegen te houden. Dankbaar en Mauritz raakten zwaar gebrouilleerd, al werd de ruzie uiteindelijk weer bijgelegd.

Intussen was de voormalige IT miljonair Dankbaar wel tonnen armer geworden wegens verbeurde boetes aan Moszkowicz. Tot op het punt waarop Dankbaar zijn huis moest verkopen en thans van een uitkering leeft.

Om te voorkomen dat Moszkowicz nog meer geld zou afpakken, besloot Dankbaar dat hij een deel van zijn vermogen bij zijn grote uitgeefvriend Mauritz zou stallen, uiteraard met de afspraak dat het op enig moment zou worden teruggestort. Om welk bedrag het gaat meldt Dankbaar niet, behalve dat Mauritz in totaal voor bijna twee ton bij hem in het krijt staat. Mauritz schrijft in zijn Conclusie van Repliek overigens doodleuk dat er 'valse facturen zijn opgemaakt tussen Mauritz en Dankbaar ter verantwoording van geldstromen'.

Intussen heeft Dankbaar nog altijd zijn geparkeerde geld niet terug, afgezien van een paar losse bedragen. Een jaar geleden werd al een eerste verzoek ingediend, maar Mauritz houdt vol dat hij niet kan betalen wegens beslag door Moszkowicz. Dat beslag is er volgens Dankbaar niet meer en van een nieuw exploot zogenaamd uit november 2018 is geen bewijs overlegd. Ook houdt Mauritz vol dat de FIOD hem in de tang heeft.

Dankbaar laat in het midden of kale kip Mauritz het geld heeft gebruikt om schulden af te betalen of wilde gebruiken voor het drukken van boeken die maar niet willen verschijnen. Wel staat voor Dankbaar vast dat Mauritz gewoon niet wil betalen.

Dat blijkt ook uit diens verdediging, feitelijk een grote aanklacht tegen Dankbaar. Mauritz wenst wegens 'afgrijslijke handelswijzen' van zijn voormalige zakenpartner gecompenseerd te worden voor geleden schade. Volgens Dankbaar is het slechts een 'festijn van mist en rook opwerpen in de ijdele hoop dat de rechter door de bomen het bos niet meer ziet''.

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam 


donderdag 19 september 2019

Oorlog

Het is weer volop oorlog tussen Vaatstra-speurder Wim Dankbaar en zijn voormalige uitgeefpartner Hans Mauritz. Alweer vele jaren geleden publiceerden beiden Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra, dat uiteindelijk moest worden vernietigd omdat het dagboek van de moeder van de vermoorde Marianne niet openbaar mocht worden gemaakt.

Ruim voor die tijd ontstond er al wrevel en in 2014 barstte de bom. Niet alleen had Mauritz geld van Dankbaar geleend voor het drukken van het boek en nog geen cent betaald, Dankbaar begon ook te twijfelen aan door Mauritz geclaimde kluisverklaringen van vermeende sleutelgetuigen uit het boek.

Wekenlang fileerde Dankbaar zijn zakenpartner, die dreigde met juridische stappen en een nieuwe druk van het boek waarin ook de rol van Dankbaar aan de kaak zou worden gesteld. Ook lanceerde Mauritz een website waar hij Wim eens helemaal zwart zou maken.

Nadat Mauritz voor smaad aan het adres van Wolfgang Hebben een voorwaardelijke gevangenisstraf kreeg opgelegd en hij geen zin had om zich twee jaar lang elke twee weken bij de reclassering te melden, verdween Mauritz enkele weken achter de tralies. Daar zocht Dankbaar hem regelmatig op, en zo werd de ruzie uiteindelijk weer bijgelegd. Alle negatieve artikelen over Mauritz verdwenen van de site. Het duo had elkaar voor ontlastende verklaringen in nog lopende rechtszaken maar al te hard nodig. Maar echte vrienden waren het niet meer.

De jongste scheuring is ontstaan nadat Mauritz beweerde dat hij in 2018 met niet nader genoemde programmamakers in Hilversum werkte aan een 'belangwekkende documentaire over de Vaatstra-zaak' en zij inmiddels over een drietal cruciale getuigen zouden beschikken 'welke de huidige uitkomst van de moord op Marianne Vaatstra volledig op zijn kop zou gooien'. Nog mooier: Hilversum had ongeveer alles boven tafel weten te krijgen waar Dankbaar al die jaren in heeft geloofd. Mauritz beloofde een serie op prime time en Netflix op de koop toe. Kortom: een megakans tot rehabilitatie.

De uitzending kwam er echter niet zogenaamd door voortijdige publicaties van Dankbaar op zijn site Rechtiskrom. 'Hilversum beraadt zich op dit moment op stappen om aansprakelijkheden bij Mauritz neer te leggen doch de hoogte van in het vooruitzicht gestelde claims zijn nog niet bekend.'

Dankbaar beweert nu dat Mauritz het hele Hilversum verhaal uit zijn dikke duim heeft gezogen, want de productiemaatschappij blijft in nevelen gehuld. Diverse door Mauritz genoemde betrokkenen zeggen nergens iets van te weten.

En dus liep Dankbaar, inmiddels tonnen armer, deze week even goed leeg: 'Stellen dat er kluisverklaringen bij notarissen zijn gedeponeerd, terwijl dat niet het geval is, is in het algemeen gangbare verkeer gewoon oplichting. Een auteur bijna 30 mille laten betalen voor het drukken van boeken, die je vervolgens niet laat drukken, is gewoon oplichting. Een auteur zijn royalties niet uitbetalen is gewoon oplichting. Leningen niet terugbetalen is gewoon oplichting. Een auto verkopen die als onderpand voor een leningsovereenkomst is gegeven, is gewoon oplichting. Een zelf gemaakt word document presenteren als ‘printscreen’ van Centraal Boekhuis, is gewoon oplichting en valsheid in geschrifte. Een contract tekenen waarin valselijk staat dat er reeds 8916 boeken zijn verkocht, is gewoon oplichting en valsheid in geschrifte. Het niet nakomen van dat contract ook. Het zonder overleg overboeken van 2500 euro van een rekening van een businesspartner, puur omdat deze je in vertrouwen de inloggegevens gegeven had, is gewoon oplichting en diefstal. Melden dat boekhandel Bergsma in één dag 22 boeken heeft verkocht, terwijl het er maar 2 zijn, is gewoon oplichting. Stellen dat je geheimhoudingscontracten hebt getekend, terwijl dat niet zo is, is gewoon oplichting. Tegen een advocaat vertellen dat je je bewust niet aan een vonnis houdt om je partner in de dwangsommen te laten lopen, is gewoon oplichting. Dit alles met zeer grote schade als gevolg. In feite heb ik mijn huidige situatie te danken aan één man. Die man heet Hans Mauritz.'

Mauritz heeft inmiddeld per mail gereageerd. Dreigt met aangifte. 'Alle screenshots van gisteren en vandaag zijn gemaakt. Als ik de politie duidelijk maak over welke record jij beschikt als het gaat om smaad etc en dat je daar al tonnen mee verloren hebt plus twee veroordelingen is het echt appeltje-eitje. Dat zul je begrijpen.'

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam 

zaterdag 14 september 2019

In puin

Natuurlijk stonden de complotbloggen afgelopen weken weer eens stil bij de aanslagen van 9/11, in hun ogen natuurlijk nog altijd een valse vlag, bedoeld om een onwettelijke oorlog in gang te zetten. En uiteraard menen sommige blogs precies te weten wie er achter de aanslagen zaten. Dat waren natuurlijk - daar-is-ie-weer - de illuminati! Het artikel van Niburu (ontleend aan de website van Henry Makow) staat weer zo stijf van de onzin, dat het niet eens de moeite waard is om er op in te gaan.

Nee, dan WantToKnow, de bejaardenclub van Guido Jonkers, die zijn fascinatie voor 9/11 maar niet uit het hoofd kan zetten. Jonkers had ten minste nog 'nieuws'. Een onderzoek van een echte universiteit (die van Fairbanks in Alaska) die moet aantonen dat de 47 verdiepingen van WTC7 niet naar beneden kwamen als gevolg van uren aanhoudende branden, maar door explosieven. Dat wil zeggen: het woord explosieven kom je in het onderzoek niet tegen, maar dat dat moet je er bij denken. Architects & Engineers for 9/11 Truth financierde het onderzoek, een clubje dat denkt dat 9/11 een 'inside job' is, maar dat niet hardop wil zeggen.

Niet dat Jonkers dat vrij technische onderzoek ook maar een blik waardig heeft gegund, want die heeft aan een artikeltje van Paul Craig Roberts genoeg om een passende kop te verzinnen: Officiële verklaring van ineenstorting WTC#7 ligt in puin..!

Nou, niet dus. Iemand die het onderzoek wel gelezen is wetenschapsjournalist Mick West, die regelmatig aan de hand van nuchtere feiten afrekent met complotten. Het onderstaande interview gaat vrij diep op de materie in, maar legt alle zwakheden van het Alaska onderzoek onmiskenbaar bloot. Daaronder nog een keer de officiële verklaring van NIST.

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam

maandag 12 augustus 2019

Andere neus, andere kin, ander eiland

Na de zelfdoding van Jeffrey Epstein - de omstreden miljardair zat in de cel in afwachting van een rechtszaak voor het misbruik van minderjarige meisjes - regende het natuurlijk weer wilde complottheorieën. De ene nog krankzinniger dan de andere.

Zelfs Donald Trump deed enorm zijn best om zijn connecties met zijn grote vriend te ontkennen. Hij blies de complottheorieën verder leven in door verhalen over Epstein en Bill Clinton te retweeten. Inmiddels lijkt de toedracht steeds duidelijker te worden: een tekort aan bewakers bij de gevangenis in New York heeft er kennelijk toe geleid dat het toezicht verslapte.

Guido Jonkers googelde afgelopen weekend snel wat slordige Epstein-complotten bij elkaar probeert zijn bejaardenclub WantToKnow wijs te maken dat de MOSSAD erachter zit. De Israëlische geheime dienst duikt met regelmaat op in de (vertaalde) artikeltjes van Jonkers, dus waarom ook niet hier? 'Dus wat de Israëliërs deden, onder de voogdij van de briljante Mossad directeuren Efrahim Halevi en Danny Yatom, was om ‘pedofilie als honingval’ te gebruiken en Jeff Epstein was een bereidwillige agent.'

En dan zijn er natuurlijk ook nog foto's van voor en na zijn dood die  'GROTE VERSCHILLEN LATEN ZIEN in neus- en oorschelp-anatomie'.

Niburu voegt daar nog aan toe dat de foto's die door de New York Post zijn geplaatst van Epstein op een brancard niet te vertrouwen zijn omdat het dagblad door Zionisten wordt gecontroleerd. Logisch ook eigenlijk.

Ook GeenStijl kon het natuurlijk weer niet laten om een groot aantal alternatieve blikken over Epstein open te trekken, dat alles onder het motto 'Andere neus, andere kin, ander eiland.'

Opvallend is dat aluhoedjes dit soort verhalen altijd weer meteen weten te vinden en weten te voorzien van de bekende commentaren. Dan moet Micha Kat ineens excuses krijgen, of is het wel erg merkwaardig dat op 9/11 'DRIE wolkenkrabbers op één dag rechtstandig instortten'. Of er wordt verwezen naar blogjes als DeGrijzeDuif of HetHaageComplot (liggen allebei op apegapen), eraan toevoegend dat 'de paar signalen die uiteindelijk de samenleving wel bereiken dan ook nog eens lacherig worden weggewuifd door spottende cynisten (...).'

Een reaguurder weet er zelf Toos Nijenhuis bij te slepen. Zogenaamd verkracht door Prins Bernhard kardinaal Alfrink en de Saudi's in onder meer Kasteel de Sprengenberg, kasteel Goedenraad, Caernarfon Castle en kasteel Hohenschwangau.

De aanmoedigingsprijs gaat naar de reaguurder die schreef: 'Mueller: geen bewijs dat de Clintons er NIET achter zitten.'

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam
 

vrijdag 9 augustus 2019

Emotionele schade

Onder het motto 'De zoveelste corrupte uitspraak' meldt Wim Dankbaar dat hij hij hoger beroep in de civiele zaak tegen Duitser Wolfgang Hebben ook alweer heeft verloren. Met als enig lichtpuntje dat hij de 25.000 euro extra schadevergoeding door Hebben geëist niet van de rechter hoeft te betalen. Wel liggen er zo'n 4000 euro aan advocaat- en griffiekosten die Dankbaar alsnog moet ophoesten.

Jarenlang hield Dankbaar vol dat de werkelijke moord op Marianne Vaatstra niet in een weiland had plaatsgevonden, maar in een caravan van Hebben, en hij daarvan als 'medeplichtige' getuige moet zijn geweest. Die nauwelijks gefundeerde beschuldigingen kwamen Dankbaar en rechterhand Hans Mauritz in een door Hebben aangezwengelde strafzaak al eens op (al dan niet voorwaardelijke) gevangenisstraffen te staan. Dankbaar heeft cassatie aangekondigd.

Ook in de civiele zaak boekte Hebben succes: Aanvankelijk werd Dankbaar veroordeeld tot betaling van een bedrag van 10.000 euro voor immateriële schade, en ook Hans Mauritz moest nog iets van 6000 euro betalen. Uit het deze week gepubliceerde vonnis blijkt dat er aanvankelijk helemaal niet is betaald en de totaal te verbeuren dwangsommen door de kantonrechter zijn vastgesteld op 40.000 euro. In 2017 werd de dwangsomveroordeling nog eens verhoogd tot een maximum van 100.000 euro omdat Dankbaar zich niet hield aan het publicatieverbod. De naam van Hebben werd weliswaar niet meer genoemd, maar nog wel 'WH' of 'caravan eigenaar'.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden maakte korte metten met het aangevoerde bewijs. Dankbaar zwaaide tijdens het hoger beroep met kopieën van kluisverklaringen van twee oud AZC bewakers. Maar dat blijken helemaal geen kopieën van door een notaris onder ede opgemaakte verklaringen te zijn, doch slechts een akte van depot. Kompaan Mauritz is bij een notaris in Dongen geweest en heeft drie niet-geanonimiseerde concept-kluisverklaringen overhandigd om te bewaren. Met andere woorden: de getuigen zijn nooit voor de notaris verschenen om hun verklaringen, als die überhaupt al kloppen, te ondertekenen.

Het aanbod (lees: eis, aan de hand van de ene wraking na de andere) van Dankbaar om door middel van het horen van te vermeende getuigen alsnog te bewijzen dat zij destijds zouden hebben verklaard dat de moord op Marianne Vaatstra in de caravan zou hebben plaatsgevonden, passeert het hof terecht als niet ter zake dienend. 'Het gaat er immers niet om wat nu alsnog bewezen zou kunnen worden. Bepalend is of de geuite beschuldiging voldoende basis vond in het toen beschikbare feitenmateriaal.'

Dat laatste wil Dankbaar maar niet begrijpen. Net zomin als hij begrijpt dat (vonnis Hof) 'onvoldoende gefundeerde zeer ernstige beschuldigingen, gelet op de emotionele schade die Hebben daardoor heeft geleden en nog steeds lijdt, een ernstige aantasting vormt van zijn recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, waaronder het door hem ingeroepen recht op bescherming van de goede naam.'

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam
 

vrijdag 19 juli 2019

QBaby

En ineens was daar Q Baby, een zuigeling met een shirt waarop de letter Q stond, die omhoog gehouden werd tijdens Trumps verkiezingsrally in North Carolina afgelopen woensdag.

Q verwijst uiteraard naar QAnon, een Amerikaanse beweging van complotdenkers, waarvan de aanhangers geloven dat Trump in het harnas is gehesen door De Storm, een geheim broederschap van ware patriotten rond de president die met hem strijden tegen het kwaad, lees: (joodse) bankiers, (linkse) politici, (linkse) filmsterren, (linkse) pedofielen. Vooral dat laatste.

Deze bizarre religie komt uit dezelfde hoek als Pizzagate, het bizarre internetcomplot dat eindigde met een verwarde man die gewapend een pizzeria in Washington D,C. bestormde zogenaamd om door de Clintons misbruikte kinderen te bevrijden.

Het Q fenomeen is recentelijk weer opgeleefd dankzij de arrestatie van misbruikverdachte Jeffrey Epstein. Die zou tussen 2001 en 2005 tientallen tienermeisjes hebben betaald om naakte 'massages' uit te voeren en andere seksuele handelingen te verrichten.

Grappig is dat Epstein bevriend was met zowel Trump als Clinton. Die eerste staat ook op een foto met hem, maar dat weten zijn aanhangers aardig te downplayen. Het feit dat Clinton zeker 26 keer zou zijn meegevlogen in Epsteins vliegtuig, beter bekend als Lolita Express, is uiteraard weer een aanwijzing dat er zoiets bestaat als een door de Deep State afgedekte pedoring.

QAnon aanhangers, onder wie Micha Kat, geloven nu eenmaakl heilig in breadcrumbing, waarbij telkens stukjes informatie worden verspreid totdat de puzzel compleet is. Dus toen Trump de baby tijdens de rally ontdekte (Wow, what a baby. What a baby!) was dat natuurlijk een directe aanwijzing dat Trump zelf QAnon is en Great Awakening aanstaande is.

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam

zaterdag 22 juni 2019

Mega-bomenkap

Soms vraag je je af in welke bubbel Guido Jonkers van WantToKnow leeft. Het artikel met als kop BEWEZEN.!!! Bomenkap om 5G vrij baan te geven…!? dateert van 10 juni, terwijl als Jonkers eens wat beter had gegoogeld hij al artikelen uit april had kunnen vinden die de stelling overtuigend weerleggen. Opmerkelijk is het vraagteken achter het uitroepteken. Die laat blijkbaar toch weer ruimte open voor twijfel.

Het begint er natuurlijk mee dat plotters als Jonkers 5G zien als het grootste gevaar voor de gezondheid ooit. Over 4G hoor je ze niet meer, maar de 5G-millimetergolven 'beïnvloeden het zenuwstelsel en de elektromagnetische straling kan leiden tot angst en stress in het lichaam en geest'. Zelfs de vage Nieuwe Wereld Orde wordt erbij gesleept. Men dank aan een usual suspect als David Icke, die meent dat massale bomenkap een essentieel onderdeel is van de plannen van de NWO om een vergaand ‘smart grid’ te implementeren. Zou veel effectiever moeten zijn voor de vermeende eliminatie van de mensheid dan pakweg chemtrails.

Voor de bewijslast verwijst Jonkers naar allerlei berichten over bomenkap en onderzoek van de Universiteit van Surrey, waarin staat dat kleine en grote bomen 5G straling tegenhouden. Dan is de conclusie snel getrokken.

Jonkers krijgt trouwens bijval van websites als Leefbewust en Bomenkapmeldpunt, die ook suggereren dat er sprake van massale bomenkap om het 5G-netwerk mogelijk te maken. Het bewijs daarvoor ontbreekt weer eens. Sterker nog: het is weer eens dikke onzin.

Nucheckt schrijft dat het aantal bomen in Utrecht, Den Haag en Rotterdam de afgelopen vijf jaar juist is gestegen. En dat bomen soms verdwijnen in ruil voor andersoortige natuur, zoals hei en stuifduin, ten behoeve van de biodiversiteit. Natuurmonumenten stopt trouwens voorlopig met het kappen van bomen vanwege groeiende kritiek op het huidige kapbeleid. Vanwege de klimaatverandering, schrijft Natuurmonumenten, is in ons land de aanplant van grote oppervlakten aan extra bossen nodig. 

Het klopt dat 5G-basisstations die met die hogere frequenties werken een kleiner bereik hebben dan de antennes die nu worden gebruikt voor mobiele netwerken. Ook dat er veel obstakels zijn, waaronder gebouwen. Maar de oplossing is veel simpeler dan bomenkap: je kunt ondersteunende antennes in lantaarns verwerken, zelfs in putdeksels.

Uiteraard geloven plottertjes Nucheckt weer niet. Hun logica: 'Gezien hoe men op NU.nl met ijzeren hand andersdenkenden en bevragers van hun eigen ‘waarheden’ er buiten houdt, kan en wil ik geen enkele geloofwaardigheid hechten aan zo’n schaamteloos propaganda- en gelijkricht kanaal.'

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam.  

maandag 17 juni 2019

Getuigen

Wim Dankbaar is nog altijd niet klaar met zijn obsessie: de zaak Vaatstra, waaraan hij letterlijk en figuurlijk kapot is gegaan. Geen IT-miljonair meer, want door uiteenlopende rechtszaken wegens smaad en stalken inmiddels maar liefst 1 miljoen euro armer en afhankelijk van uitkering. Met, zoals hij zelf schrijft, 'zeer bleke vooruitzichten'.

Een dezer dagen stond Wim voor de zesde keer  voor de wrakingskamer, gefrustreerd als hij is over het feit dat zijn verzoek om getuigen te horen keer op keer door de rechtbank wordt afgewezen.

En uiteraard werd het verzoek weer eens niet-ontvankelijk verklaard. Omdat Wim het verzoek in eerste instantie niet via zijn advocaat had ingediend. En hij daarmee sowieso te laat was. Maar zelfs als alle procedures waren gevolgd, ziet de wrakingskamer geen reden om het verzoek tot wraking te honoreren: 'Het enkele feit dat door de raadsheren niet onmiddellijk mondeling op het verzoek tot het horen van getuigen inhoudelijk is beslist, wat in een civiele procedure overigens ook ongebruikelijk zou zijn geweest - pas sinds kort biedt de wet de mogelijkheid tot het wijzen van een mondeling tussenarrest en van die mogelijkheid wordt (nog) niet vaak gebruik gemaakt -, geeft in het geheel niet blijk van enige partijdigheid.'

Dankbaar was trouwens van plan om ook maar meteen een voorlopig getuigenverzoek in te dienen bij de rechtbank Den Haag, met als verweerder Staat der Nederlanden. Wim stelt dat hij nooit in zijn benarde situatie terecht was gekomen als Justitie 'meteen de waarheid over de moord op Marianne Vaatstra had verteld'. Dan waren de rechtszaken waar hij slachtoffer van werd, niet tegen hem aangespannen.

Een tweede reden voor het getuigenverzoek was dat hij 'de kwaliteit van de rechtspleging in het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra aan de kaak stelt. Met kans op herhaling van zulk een kwaliteit, of beter gezegd gebrek daaraan. Dat is een belang dat niet Dankbaar individueel treft, maar elke Nederlander, ofwel de maatschappij, die wordt vertegenwoordigd door de Staat der Nederlanden. Als kanker niet tijdig wordt ontdekt, zaait het uit.'

Kortom: allemaal de schuld van de Staat. En dus moeten officier van justitie Brouwer, Joris 'daar is-ie weer' Demmink, voormalig zakenpartner Hans Mauritz, Jasper Steringa himself en natuurlijk Maaike Vaatstra, uit wiens naam veel van de rechtszaken tegen Dankbaar zijn gevoerd, zich nader verklaren. Zeg maar gerust een ieder die een ooit een rol heeft gespeeld in de complotten van Wim.

Zo moet Steringa worden gehoord omdat alleen die zou kunnen ontkrachten dan wel bevestigen of de moord (op Marianna Vaatstra) in een caravan heeft plaatsgevonden, zoals Wim maar blijft denken.

En dat terwijl Wim met een simpele schriftelijke verklaring van Steringa eindelijk een stevige leest had kunnen schuiven in zijn slappe slof van vermoedens, maar die is er natuurlijk nooit gekomen.

Want Wim beweert wel van alles met grote stelligheid, uit de toelichting op het getuigenverzoek blijkt maar al te zeer dat hij het ook niet weet: Zo zou de door Dankbaar vaak aangehaalde Faek al een dag na de moord een belastende verklaring hebben afgelegd, maar moet het getuigenverhoor juist opheldering geven over de vraag of hij inderdaad is verhoord en wat hij heeft verklaard. Kortom: Rechters mogen oplossen wat Dankbaar al die jaren zelf heeft nagelaten: gedegen onderzoek doen.

Update: Wim wraakt de wrakingskamer.
Update: Weer afgewezen.Wrakingskamer: 'Het herhaaldelijk indienen van dergelijke wrakingsverzoeken betreft een zodanig miskenning van de aard en functie van het wrakingsinstrumentt dat een volgend wrakingsverzoek niet in behandeling zal worden genomen.'

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam. 

zaterdag 25 mei 2019

Deepfakes

Wilson Boldewijn mag een videoserie over complotdenkers maken voor de site van de Telegraaf. Het idee is om plotters en debunkers tegenover elkaar te zetten. Het zal Barracuda benieuwen of er überhaupt plotters zijn die zich in het hol van de leeuw door de Deep State willen laten interviewen.

Martin Vrijland heeft het in ieder geval al verbruid bij Boldewijn. Boldewijn benaderde Vrijland met de vraag of hij ook mee wilde doen, zich onvoldoende realiserend wat hiervan de gevolgen zouden zijn.

Nu had Boldewijn op zijn minst kunnen vermoeden dat Vrijland in ongeveer alles een psy-op ziet, ook al meldde hij aan de Telegraaf-journalist dat 'ik niet in complottheorieën geloof'. Zelfs in het Songfestival ziet Vrijland nog een Luciferiaanse agenda: namelijk gewenning aan de LHBTI (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen). Dat Duncan Laurence zou winnen stond volgens Vrijland van tevoren vast. Never mind landenjury's en televoting.

Boldewijn was not amused toen hij daags na een alleszins redelijk klinkend telefoongesprek door Vrijland werd afgeschilderd als een of andere gatekeeper die op Vrijland was afgestuurd om 'het lek te dichten; het lek van de groeiende groep mensen die interesse in mijn kritische artikelen heeft.'

En aangezien onder de artikelen van Vrijland hoofdzakelijk paranoïde gekken reageren, die net als Vrijland denken dat de hele wereld nep is (letterlijk, want matrix), werd Boldewijn nog dubbel aangevallen ook. Vrijland wil het artikel niet verwijderen.

Het probleem met Vrijland's hardnekkige geloof in psy-ops en deepfakes, is dat die zogenaamde 'groeiende groep mensen die interesse in mijn kritische artikelen heeft' Vrijland maar niet aan een redelijk inkomen weten te helpen. Kort geleden nog dreigde Vrijland voor de zoveelste keer de stekker uit zijn site te trekken omdat amper donaties binnenkomen. Iets dat Vrijland wellicht beter begrijpt als hij eens uit zijn eigen matrix stapt.

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam

woensdag 8 mei 2019

Ondoorgrondelijk

Het lijkt alsof complottheorieën steeds populairder worden. Onder wetenschappers al helemaal. De hoofdrolspelers in de theorieën zijn veranderd, constateert Stef Aupers, hoogleraar Media en Cultuur aan de Universiteit van Leuven.

Waar vroeger nog ‘vijandige’ partijen als Rusland het doelwit waren, staan in het huidige complotdenken binnenlandse autoriteiten centraal.

Oorzaak: burgers denken in toenemende mate dat kennis onbetrouwbaar is. In een verzuilde samenleving was dit anders. De Christelijke instituties hadden duidelijke ideeën over hoe de wereld in elkaar zat en de gemiddelde inwoner vertrouwde daar op.

Het wantrouwen in kennis wordt echter ook veroorzaakt door tegenstrijdige, ‘wetenschappelijke’ berichtgeving in de media en de ‘do-it-yourself-wetenschap’ die het internet met zich meebracht. Het maakt bijvoorbeeld niet uit als je ergens in gelooft dat bewezen is niet waar te zijn; op het internet kun je voor elke claim bevestiging vinden. Zo wordt irrationele twijfel aan wetenschappelijke feiten gestimuleerd. Anders gezegd: je googelt je eigen waarheid gewoon bij elkaar.

Moderne instituties zijn ook vaak ondoorgrondelijk. Wanneer autoritaire instituties bedrijven, ministeries en geheime diensten) zo groot, ingewikkeld en ondoorgrondelijk zijn als tegenwoordig, is het voor burgers makkelijk te concluderen dat er onder deze wirwar allerlei dingen gebeuren die expres niet aan de buitenwereld worden getoond.

De conclusie is nogal paradoxaal: een hoger kennisgehalte binnen de wetenschap en onder burgers in het algemeen, maar tegelijkertijd een verlies aan betekenisgeving in onze levens. En dat is iets wat wetenschap niet heeft kunnen vervangen.

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam. 

woensdag 17 april 2019

Zwart gat

De oudste complotsite van Nederland is niet meer. Klokkenluideronline van Micha Kat is definitief op zwart gezet door zijn IJslandse hostingbedrijf. Met dank aan een van zijn trollen. Of de MIVD. Of nog veel erger: de Deep State.

Toegegeven: bijgewerkt werd die site niet meer, Kat plottert al enkele jaren voort op Revolutionaironline, maar vele jaargangen artikelen zijn in een groot zwart gat verdwenen.

De reden: er stond kinderporno op. André Vergeer, ooit een van de sidekicks van Wim Dankbaar, had alweer heel wat jaren terug een artikel geschreven over de moord op Rowena Rikkers en had in dit verband vijf CD ROMs met kinderporno toegespeeld gekregen. Om aan de tonen hoe ernstig dit allemaal was had hij enkele van die foto's als illustratie bij het artikel geplaatst. Enigszins gekuist, maar toch.

Boublog kreeg dat artikel ook toegestuurd, maar durfde het niet te plaatsen. Zelfs als waarschuwing is kinderporno immers strafbaar. Micha Kat had er daarentegen geen moeite mee. Totdat Vergeer een uitnodiging kreeg om te komen praten met de zedenpolitie te Amsterdam en Kat het gewraakte artikel alsnog verwijderde. Waarom het uiteindelijk is teruggekeerd valt niet helemaal meer te achterhalen, maar trol 'Barend' ontdekte de foto's, waarschuwde Kat om ze te verwijderen. Die verwijderde de links, maar de foto's bleven staan. Voor trol 'Barend' een inkoppertje. Die nam contact op met het hostingbedrijf.

En wat doe je na zo'n blunder? De verwijdering natuurlijk uitleggen als een geheime operatie van de Deep State, wie of wat dat verder ook zijn mag. Of dit: IS DIT DE AANLOOP NAAR EEN EUROPEES ARRESTATIE BEVEL VOOR MICHA WEGENS HET ‘VERSPREIDEN VAN KINDERPORNO’? Hoe spannend wil je het hebben?

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam.

zondag 24 maart 2019

Causaal verband

Micha Kat komt voorlopig weer niet verder in zijn slepende zaak tegen de 'Liegende Rechter' Westenberg. Kat verwijt de oud-rechter, met wie hij al honderd jaar overhoop ligt, 'misbruik van procesrecht' en eist een schadevergoeding. Aanvankelijk een miljoentje. Maar uiteindelijk werd de eis afgezwakt tot een voorschot van 50.000 euro 'dan wel een lager bedrag'. Overigens ook niet slecht voor een journalist die op stapelbedden leeft.

Vanaf het moment dat Kat vorig jaar een piepklein succesje boekte met een tussenvonnis tegen Westenberg - waarbij de rechter niet wilde uitsluiten dat Kat door de affaire schade had geleden - droomde Kat zich al rijk. De aloude Micha Claim, waarbij zijn volgers konden inleggen, werd nieuw leven ingeblazen.

Een poging om alvast een half miljoen te toucheren bij de Raad voor de Rechtspraak, die Westenberg had bijgestaan, strandde voortijdig. En de rechtbank veegde de claim ook al van tafel: geldvordering in kort geding is 'alleen toewijsbaar als het bestaan van deze vordering voldoende zeker is.' En ten aanzien van Westenberg staat er nog helemaal niets vast. Ook is er volgens de rechtbank sprake van restitutierisico aangezien Kat een zwervend bestaan lijdt met een inkomen van honderden euro's per maand.

En nu heeft ook het Hof de kant van de rechtbank gekozen. Men ziet geen nieuwe omstandigheden die een voortijdige toewijzing rechtvaardigen. Sterker nog: Het Hof twijfelt aan het causaal verband tussen het handelen van Westenberg en de door Kar gestelde inkomens- en reputatieschade.

Kat kondigde alvast een 'persconferentie' (lees: weer een video) aan over de Zaak Westenberg, aangezien er 'direct een parlementaire enquête moet worden ingesteld naar de total takeover van onze rechtsstaat door criminelen, pedofielen en moordenaars'.

Barracuda blijft ook in 2019 op de waakvlam 

donderdag 21 februari 2019

Zes maanden cel

Zelfbenoemd Complotdenker des Vaderlands Micha Kat komt niet onder zijn zes maanden cel uit, die hij in 2017 had gekregen voor smaad aan het adres van NOS hoofdredacteur Marcel Gelauff. De Hoge Raad heeft cassatie tegen het arrest van het Gerechtshof Arnhem niet ontvankelijk verklaard.

De Hoge Raad maakt er weinig woorden aan vuil. 'De Hoge Raad is van oordeel dat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen omdat de partij die het cassatieberoep heeft ingesteld klaarblijkelijk onvoldoende belang heeft bij het cassatieberoep dan wel omdat de klachten klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden.'

In 2015 werd Kat tot tien maanden cel veroordeeld voor teksten over Gelauff, maar daartegen ging Kat in beroep. Dat hielp. Er ging een aantal maanden af omdat de herberoordeling wat lang duurde. Wel werd gekozen voor een onvoorwaardelijke celstraf, volgens het Hof passend omdat Kat 'stelselmatig en relatief langdurig handelde'.

Kat beschuldigde Gelauff ervan via de NOS-berichtgeving een netwerk van pedofielen te beschermen. Het Hof stelde 'dat ieder weldenkend mens, derhalve ook verdachte, de wetenschap heeft dat de tekst niet anders kan worden beschouwd dan een ongefundeerde, ernstige en evident valselijke aantijging richting het slachtoffer die niet voor waar kan worden aangenomen.'

Barracuda blijft ook in 2019 op de waakvlam 

dinsdag 12 februari 2019

Een half miljoen armer

Wim Dankbaar is de 500.000 euro die hij moest betalen wegens schending van opgelegde verboden met betrekking tot publicaties over de moeder van de vermoorde Marianne Vaatstra voorlopig kwijt. In elk geval tot aan cassatie, mocht het ooit zover komen.

Nog geen dag nadat Dankbaar in hoger beroep is veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf wegens smaad heeft het Gerechtshof in Amsterdam besloten dat er 'geen grond is voor opheffing van daarvoor gelegd executoriaal beslag'.

Het was Dankbaar op basis van een eerder vonnis verboden 'om in woord of geschrift enige uiting te doen via welk medium dan ook, waarin gesteld wordt dat Maaike Vaatstra (de moeder) door haar familie wordt gechanteerd', iets dat Dankbaar ook nu nog maar blijft suggereren op zijn site Rechtiskrom. Haar kinderen zouden het contact tussen haar moeder en Dankbaar hebben verboden, terwijl Wim maar blijft denken dat Maaike achter zijn ronduit bespottelijke doofpottheorie staat. Het zogenaamde bewijs is dat Maaike zich nooit vertoont in de rechtbank, wel haar kinderen.

Het vonnis van 7 augustus 2017 is op 10 augustus 2017 aan Dankbaar betekend. Bij exploten van 17 augustus 2017 en 5 september 2017 heeft Vaatstra vervolgens dwangsommen opgeëist tot het bij het vonnis bepaalde maximum van 500.000 euro wegens, volgens haar, 'overtredingen van verschillende ge- en verboden die bij het vonnis aan hem zijn opgelegd'. Het Hof oordeelt dat auteur ‘in ernst niet kon betwijfelen’ dat hij verplicht was de omstreden uitlatingen van zijn website en Facebookpagina te verwijderen.

Barracuda blijft ook in 2019 op de waakvlam 

maandag 11 februari 2019

Onvoorwaardelijk

Wim Dankbaar is door het Hof veroordeeld tot twee maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf in de strafzaak tegen Wolfgang Hebben. De zelfbenoemde burgerspeurder had voor smaad aan het adres van de Duitser - zogenaamd 'medeplichtig aan de moord van Marianne Vaatstra' - in 2016 al eens twee maanden gevangenisstraf gekregen plus nog een extra maand uit een proefperiode.

Dankbaar en zijn rechterhand Hans Mauritz, auteurs van een inmiddels vernietigd boek over de moord op Marianne Vaatstra, hadden volgens rechtbank 'onvoldoende en onzorgvuldig bronnenonderzoek verricht'.  De schrijvers hadden 'aangever' volgens de rechtbank in een 'kwaad daglicht' gesteld en hem in zijn eer en goede naam aangetast. Ook zou het duo 'opzettelijk en onnodig grievend hebben gehandeld'. En vooral geen enkel inzicht getoond 'in het kwalijke van hun handelen'.

Het verzoek om in het hoger beroep weer allerlei niet ter zake doende getuigen op te roepen, werd uiteraard verworpen, en het zoveelste wrakingsverzoek terzijde geschoven.

Het hof is van oordeel dat 'in verband met de ernst van het bewezenverklaarde, de volhardendheid waarmee verdachte dit heeft begaan en het feit dat verdachte eerder is veroordeeld voor een soortgelijk feit, enkel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend en ook geboden is.'

Hebben zelf heeft onder meer verklaard: 'Mijn naam is tot aan mijn dood kapot. Ik kan zelfs geen nieuwe relatie meer vinden door dit alles.' Uit de schriftelijke slachtofferverklaring blijkt onder meer dat zijn sociale contacten lijden onder de zware beschuldigingen, dat zijn gezondheid ernstig achteruit is gegaan en dat hij leed onder depressies. Ook zou Hebben telefonisch zijn lastig gevallen en doodsbedreigingen hebben ontvangen. Hierdoor voelde hij zich ernstig fysiek bedreigd. 

Dankbaar ziet zich echter nog altijd als een held van het type Nelson Mandela of Martin Luther King. En de rechtbank als een Warren Commission die een staatsmisdrijf onder de pet moet houden. 'Uw opdracht is mij te veroordelen, net als Lee Harvey Harvey Oswald.' Niet gehinderd door enige juridische kennis, besloot Dankbaar de voorzitter van het Hof te wraken tijdens het oplezen van het vonnis.

Inmiddels zwijgt Dankbaar over twee vonnissen die volgens zijn eigen blog eind januari zouden zijn voltrokken over twee verbeurde dwangsommen van vele tonnen omdat hij zich niet zou hebben gehouden aan het contactverbod met Maaike Vaatstra, de moeder van Marianne, aan wie Dankbaar zo'n beetje zijn hele doofpottheorie heeft toegeschreven. Luttele weken voor die uitspraak deed Dankbaar nog verwoede pogingen om de 'grootedelachtbare rechters' op andere gedachten te brengen.

Dat is blijkbaar niet gelukt, want in de zaak Hebben stipt het Hof zijn persoonlijke omstandigheden aan: 'Het blootleggen van verdachtes waarheid rondom de moord op Marianne Vaatstra neemt verdachte, ook thans nog, volledig in beslag. Verdachte is gescheiden van zijn (inmiddels) ex-vrouw. Verdachte was een vermogend man, maar is zijn gehele vermogen kwijtgeraakt. Hij heeft geen werk, hij is persoonlijk failliet en hij heeft recentelijk een bijstandsuitkering moeten aanvragen om financieel rond te komen.'

Barracuda blijft ook in 2019 op de waakvlam 

zaterdag 2 februari 2019

Gele Hesser

Zelfbenoemd overtuigd Gele Hesser drs. Erik Groenendijk, woonachtig in het toch niet onbemiddelde Bussum, is vrijdagochtend om 6 uur van zijn bed gelicht en zat een deel van de dag vast op het politiebureau in Hilversum nadat hij in een YouTube filmpje had aangekondigd dat hij Koning Willem Alexander in Hilversum met een bezoek zou vereren. Die was daar om de Zilveren Camera uit te reiken. Kennelijk vanwege de overspannen Bob de Rooij-toon en de lege blik in de ogen wilde de Hermandad geen enkel risico lopen. Tijdig gearresteerd wegens belediging van de koning

Mogelijk was er een (klein) ontvangstcomité bij elkaar getrommeld, want Robert van der Luitgaarden, die we nog kennen van geseponeerde aangiften tegen Joris Demmink, had in Gooiland een hotelkamer gehuurd, omdat hij onder andere zijn boek Weggejorist wilde promoten bij Koning Willem-Alexander. Robert wist zich tijdig uit de voeten te maken.

Groenendijk is volgens zijn vertrouweling Nico van den Ham verwikkeld in een 'jarenlange durende oorlog' met 'Misdaadgroep Jeugdzorg'. Door 'extreem misdadige werkwijzen van rechters, raadsheren en ander Corrupt Toga Tuig beroofd van zijn drie kinderen'. Daar zal dan wel weer een reden voor zijn (hint: zijn blog), maar als we Groenendijk mogen geloven is het allemaal de schuld van de Koning. Zoals de NOS en Koning samen Fake News zijn (Gele Hesjes en logica).

Erik heeft ook fans die hem dan schrijven: 'Ik vind het mooi om te zien dat u zo fanatiek bezig bent met de gele hesjes, en vooral dat je mensen probeert wakker te maken over chemtrails, zionisten, jeugdzorg, de B.I.S. enz.' Op zijn site verwijst Groenendijk niet voor niets naar sites als Niburu, UFO mania, Vitalifeiten en We Are Change.

Net als andere plotters, raakte ook Erik afgelopen tijd helemaal in de ban van de Gele Hesjes, die kennelijk staan voor een algemeen onbehagen. Barracuda kende Erik (volhardend vader en recht-zoekend burger) namelijk al van een andere video waarin hij burgemeester Halsema voor haar ambtswoning confronteert met het feit dat er in december helegaar geen kerstboom voor het CS stond. Waarop Halsema reageerde: 'Is dat de reden waarom u hier staat?'. Vast wel. Gele Hesjes veroveren Nederland! Vooral met kul.

Barracuda blijft ook in 2019 op de waakvlam

zondag 20 januari 2019

Knotsgekke kermis

Zeeland met zijn vlakke akkers, rechte dijken, zeegezichten en weidse luchten wordt helemaal verpest door een warboel van molenwieken. Het is een knotsgekke kermis van vaarwel of tot ziens, vindt Boudine Berkenbosch van Boublog.

En dus vecht Bou tegen haar horizonvervuiling. Windmolens zijn namelijk - en dat wist u vast niet - bijzonder milieu-onvriendelijk. De stroomvoorziening van die dingen is - echt waar - afhankelijk van de wind! Soms geven ze stroom, maar als het niet waait, staan ze stil!

De grondstoffen voor de sterke magneet die nodig is om dat gedraai om te zetten in stroom worden - heus, je gelooft het niet - gedolven in China, waar men 'blijft zitten met de vervuiling'. 'En dan heb ik het nog niet over het composiet waar de wieken van gemaakt zijn. Een windmolen valt niet te recyclen! Daarom blijft BOU vechten tegen windmolens! En voor Russisch gas!'

Nu neemt Barracuda even aan dat het huisje waarin Boudine al haar leven lang van een uitkering geniet niet wordt verwarmd door windmolens, maar door oer-Hollands gas.

Barracuda betrapt Bou wel vaker op tegenstrijdigheden in haar fanatisme om de windmolenlobby toe te schrijven aan de zogenaamde Co2 hoax. Dat krijg je er van als je maar wat bij elkaar googelt.

De truc is om zoveel mogelijk 'deskundigen' te citeren die dat helemaal niet zijn of waarop het nodige is af te dingen: van volslagen malloten als Lord Christopher Monckton (backgrounds) tot tot het omstreden duo Karl Zeller en Ned Nikolov, dat een relatie meent te zien tussen de straling van de zon en de massa van de atmosfeer, oftewel de luchtdruk aan het oppervlak (backgrounds). 

Zo citeert ze in een moeite onderzoeken die beweren dat alsmaar kouder wordt en onderzoek dat de global warming juist omarmt, maar deze toeschrijft aan vulkaanuitbarstingen (weer andere onderzoeken die Bou wijselijk negeert suggereren dat uitbarstingen juist toenemen door de klimaatveranderingen) .

Goed geïnformeerde blogjes van echte wetenschappers die iets anders beweren dan de CO2 hoax worden uiteraard verzwegen. Nee, je haalt vooral de 'wetenschappers' van het kersverse Klimaat Alarm aan. Die stuk voor stuk voor het activistische Climategate blijken te schrijven. Sargasso hierover: 'De gepensioneerde hoogleraren zijn vast uitmuntende experts in hun vakgebied, maar hun expertise lijkt in de meeste gevallen weinig relevant voor het onderwerp van hun Klimaatmanifest. Zo is er onder hen een oud-hoogleraar in de ruimtevaart, een oud-hoogleraar in de economische en sociale geografie, en een oud-hoogleraar otorinolaryngologie (geneeskunde)'.

De vraag die echter blijft hangen is deze: welk alternatief ziet Bou zelf in tijden van schaarser wordende fossiele brandstoffen precies voor de vermaledijde windmolens? Toch geen stinkende kolencentrales, mag Barracuda hopen.

Barracuda blijft ook in 2019 op de waakvlam (aardgas)

dinsdag 1 januari 2019

Glazen bol

Het nieuwe jaar is begonnen, hoog tijd om terug te kijken op de voorspellingen van paragnosten voor 2018. En wat zaten ze er weer naast. Sommigen komen er tenminste nog rond voor uit dat ze vrijwel niks goed hadden, anderen fantaseerden vrolijk verder.

Het Britse medium Craig Hamilton-Parker, die het presidentschap van Trump en de Brexit zou hebben voorspeld, wist eind 2017 zeker dat ons een chemische aanval op een Europese stad en een 'globale griepepidemie' te wachten zou staan. Niets van terechtgekomen. Er is ook geen Amerikaans oorlogschip gezonken en Kim Jong-un alias Rocket Man is niet van zijn troon gestoten.

Medium en paragnost Henny Stoops voorspelde dat het kabinet de rit niet zou uitzitten, waarna FvD en PVV 'zeer veel stemmen zouden krijgen'. Ook leuk: De Brexit zou 'veel positiever uitvallen dan men had verwacht'.

Wel goed: Koningin Maxima moet het even wat rustiger aan gaan doen (darminfectie) en de zomer is 'droog en komt er een waarschuwing i.v.m watergebruik'.

Jaap van den Bold kon er ook weer wat van. Een aanval van Noord Korea op Zuid Korea zou leiden tot ingrijpen van de Verenigde Staten en Japan, waarbij China 'niet langer werkeloos zou blijven toekijken' en 'uiteindelijk de rust in de regio zou herstellen'. (De landen spraken in september af om alle bewakingsposten te ontmantelen).

De Tour de France zou gewonnen worden door een Zuid Amerikaanse wielrenner (de Brit Geraint Thomas), Waylon zou op het Eurovisiesongfestival bij de eerste vijf terechtkomen (achttiende) en de zomer zou 'minder worden' (warmer en droger dan ooit).

Jan C. van der Heide schetste voor 2018 zelfs een apocalyptisch beeld, waarbij de senaat zou gaan beslissen dat Trump 'eigenlijk met niemand meer mag praten' en verschillende Amerikaanse staten zich dreigden af te splitsen waardoor het steeds meer zou gaan lijken 'op de Amerikaanse Burgeroorlog'.

Hij voorspelde ook dat de Bitcoin een onstuitbare opmars zou doormaken, maar de virtuele munt werd de flop van 2018. 

Voor 2019 voorspelt Van der Heide een nieuwe Victoriaanse tijd, een periode van maatschappelijke vertrutting, betutteling, bemoeizucht en bevoogding. Het zegt, net als de rest van zijn toekomstvisies, meer iets over de frustraties van de paragnost zelf: 'Er komen steeds meer vigilantes, verontruste burgers die lid worden van een waakzaamheidscomité. Uit de leden van deze waakzame comités worden ‘vliegende brigades’ geformeerd, en die gaan overal heen in het land. De initiatieven van verontruste burgers, het als systeem ‘eigen rechter spelen’ neemt onder- en bovengronds grootse vormen aan.'

Voor 2019 verwacht Henny Stoops: het kabinet gaat vallen (alweer?) en in het nieuwe kabinet zullen de FVD en PVV samen met 1 kleine partij een nieuw kabinet vormen, Verder komen er uiteraard steeds meer bewijzen van buitenaardsen wezens naar buiten (alweer?) die 'men niet langer kan negeren' en gaat Trump een akkoord met Iran en Noord-Korea sluiten.

Sonja Dover tenslotte 'schouwt' dat Rutte zijn ambtstermijn gewoon afmaakt, Noorwegen en Zweden uit de EU stappen (sinds wanneer zit Noorwegen in de EU?) en Ronnie Tober weer helemaal terug gaat komen. Haar vroegste voorspelling gaat echter al gelijk de mist in: een Witte Kerst 2018.

Barracuda blijft ook in 2019 op de waakvlam