dinsdag 18 december 2018

Lasterpraat

De onverbeterlijke Koos van Woudenberg (56), zonder twijfel de grootste fantast onder de plotters, heeft de krant weer eens gehaald. Dit keer omdat de rechter in kort geding heeft bepaald dat Koos moet ophouden met het plaatsen van lasterpraat over een tandartsenpraktijk in Bedum. Aanleiding was een factuur die de brodeloze Koos weer eens niet wilde of kon betalen.

In zijn blogs vertelde Van Woudenberg dat de tandtechnicus niet gediplomeerd was en dat hij facturen stuurde van niet geleverde zorg. Hij zou bovendien oneigenlijk gebruik maken van persoonsgegevens. Zoals we van Van Woudenberg gewend zijn, werd de tandarts ook weer in verband gebracht met een pedonetwerk.

Na een eerdere veroordeling in maart 2018 verschenen weer dergelijke artikelen, maar nu op een andere site: 'deverdachtedoodvanjantjewiersma'.

In de rechtbank jokte Van Woudenberg dat hij niet diegene was die de gewraakte verhalen op de website plaatste. Maar ongeveer elke obsessie van Koos (o.a. Misbruikzaak Sexbierum) komt voorbij. 'Wij zijn een onderzoekscollectief dat volledig anoniem werkt,' schrijft de grapjas ook nog.

Er moet een rectificatie worden geplaatst over alle aantijgingen, beschuldigingen en uitingen. Van Woudenberg verbeurt een dwangsom van 100 euro per afzonderlijke overtreding aan Mondzorg Noord voor iedere dag dat hij in strijd handelt met het gebod. Koos mag ook nog de advocaatkosten van 1696 euro betalen, met de wettelijke rente daarover.

En dat is niet de eerste keer. Het Hof heeft enkele jaren terug in hoger beroep ook al eens bepaald dat Koos moest stoppen met het belasteren van een ziekenhuis en zorgverzekeraar. Het Hof heeft hem toen zelfs lijfsdwang opgelegd, het zwaarste dwangmiddel dat het civiel recht kent.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam     

maandag 17 december 2018

Truth Convention

Het belooft een leerzame dag te worden in januari wanneer te Houten wederom de Truth Convention wordt gehouden: Emile Ratelband (49) gaat het hebben over dat de realiteit een illusie is, de beroemde hypnotiseur Rasti Rostelli komt ook, evenals de onvermijdelijke Johan Oldenkamp, en Evert Jan Beverwijk spreekt er over 'aliens en de gevallen engelen'.

De hamvraag is: wie komen hier in godsnaam op af? Dat zal organisator Frans Heslinga waarschijnlijk een zorg zijn. Hij is wellicht de enige in Nederland die aan complotdenkers een paar centen overhoudt.

Van hem zijn namelijk evenementen als 'Beyond Health', voor mensen die de reguliere geneeskunst niet meer vertrouwen en 'Young and Awake', een beurs speciaal voor jonge complotdenkers vanaf vijftien jaar. En niet te vergeten EFEC, de 'European Flat Earth Conference' in Amsterdam. Minimaal 30 euro per persoon kost de Truth Convention, een behoorlijk bedrag voor arme zweefkezen.

Enig talent kan Helsinga niet ontzegd worden. Vijf jaar economiedocent op het Hanze College in Zwolle, toen een eigen adviesbureau. Bleek goed in het bedenken van niche-tijdschriften.

Anton Teuben, ooit oprichter van het Nederlandse UFO-meldpunt, heeft hem omgeturnd. Niet dat hij in Ufo's gelooft. Want voor Ufo's moet je in een heelal geloven. En het heelal bestaat niet. Dus.

Helsinga wordt al enige tijd gedemoniseerd door Martin Vrijland, de complotdenker die andere complotdenkers zwartmaakt, omdat hij in armoede leeft. Vandaar Helsinga ogenschijnlijk een nieuwe PsyOp (psychologische operatie) tactiek heeft gelanceerd om elke vorm van kritisch nadenken te koppelen aan krankzinnige gedachten. Maar het zou ook nog gewoon een grote parodie kunnen zijn, waarover Helsinga stiekem in zijn vuistje lacht.

Ook Johan Oldenkamp heeft Helsinga ooit bestempeld als een 'desinformant', zo blijkt uit de cache van Google. Maar uiteraard is dat niet meer te vinden op de Pateo site van Johan. De ene dag ben je een desinformant, de andere dag je grootste vriend.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam    

zaterdag 24 november 2018

Deep behind

Micha Kat is zich aan het bedrinken 'deep behind'. Wint for your freedom, truth and happiness 'op alle fronten'. Inleggers Micha Claim krijgen uitgekeerd, kraaide de zelfbenoemde Complotdenker des Vaderlands.

Dat alles op basis van een uitspraak van de Hoge Raad die vrijdag heeft bepaald dat de gepensioneerde Haagse rechter Hans Westenberg en de Raad voor de Rechtspraak onrechtmatig gehandeld hebben tegenover advocaat Hugo Smit.

In 2004 werd Kat voor de rechter gedaagd door Westenberg, nadat diens integriteit in zijn boek Topadvocatuur en op zijn weblog - onder meer dankzij uitspraken van Smit die in het boek werden aangehaald - in twijfel was getrokken. De rechtbank oordeelde eind 2005 dat Kat met zijn publicaties niet onrechtmatig had gehandeld, en ook in hoger beroep ving de toenmalige vicepresident van de Haagse rechtbank bot. Sindsdien heeft Kat vergeefs geprobeerd de schade op Westenberg te verhalen.

Wel bedacht Kat een meesterlijk plan, waarmee hij ook zijn eigen heikele financiële positie in een klap zou kunnen verbeteren. Als zijn trouwe volgers nu eens geld zouden storten kregen ze dat bedrag driedubbel terug. Tot op heden is er nog geen cent binnen, en was Kat de lijst met contribuanten ook nog eens kwijtgeraakt.

Eerder dit jaar boekte Kat een succesje toen het Gerechtshof in 's-Hertogenbosch een tussenuitspraak in zijn voordeel had gedaan. Het beroep van Westenberg op verjaring werd afgewezen, evenals de stelling dat Kat helemaal geen schade geleden zou hebben. Wat nog niet wil zeggen dat Westenberg moet dokken. Laat staan een miljoen moet betalen, zoals Kat wil.

Advocaat Smit kreeg eerder in hetzelfde dossier slechts 10.000 euro toegewezen, terwijl hij 5 miljoen had geëist. De Hoge Raad heeft de zaak nu terugverwezen naar het Hof, dat de hoogte van de schade moet bepalen. Gelet op wat het Hof eerder oordeelde, liggen er geen miljoenen in het verschiet. Laat staan voor Micha Kat, al was het maar omdat die zijn vermeende reputatieschade geheel en al aan zichzelf te danken heeft.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam   

zaterdag 10 november 2018

Kiekeboe

Het gaat financieel niet echt lekker met Wim Dankbaar. Die wacht met spanning op 12 december, wanneer het Hof gaat oordelen over 5 ton verbeurde dwangsommen, met beslaglegging. In de zaak Dankbaar heeft dezelfde wederpartij al eerder 200.000 euro afgenomen. 'Met alle gerechtelijke en advocaatkosten om mij te verdedigen, ben ik inmiddels mijn hele vermogen kwijt en moet ik nu een uitkering aanvragen.'

Over Marianne Vaatstra hoorde je Wim de laatste maanden toch al niet meer, mede door toedoen van nog lopende rechtszaken, maar ook een poging om snel nog even binnen te lopen op een heel nieuw project lijkt alweer mislukt.

Ergens vorig jaar raakte Wim ineens overtuigd van de onschuld van Willem Holleeder, die geen vlieg kwaad zou doen en ook onmogelijk allerlei liquidaties kon hebben gepleegd die aan hem worden toegeschreven. Dankbaar wilde daar een mooi boek van maken, maar kreeg Holleeder niet te spreken.

De werkelijke opdrachtgever van de liquidaties die door justitie zou worden afgeschermd (doofpot!) was naar Wim's stellige overtuiging Haico Endstra, de broer van de in 2004 geliquideerde bankier van de onderwereld Willem Endstra. En zo kwam Wim in contact met enkele figuren uit het criminele milieu die ook nog een appeltje hadden te schillen met de Endstra's.

Wim leek vooral gebrand op een vermeende bandopname die Haico in een behoorlijk slecht daglicht stelt. Op de bewuste tape, gestolen uit een woning in Spanje, zou te horen zijn hoe de Endstra's zich 'kapot lachten' over hoe de in 2003 geliquideerde Bertus Luske nog geluiden maakte als 'een zwijn in een slachthuis'.

Aanvankelijk was het de bedoeling om die tapes aan Endstra te verkopen (netjes uitgedrukt) voor pakweg 2,2 miljoen euro, waarvan Dankbaar ook zijn deel zou krijgen. Dat is allemaal niet gelukt. Vergeefs heeft Dankbaar geprobeerd om die opnames los te peuteren bij eigenaar Nico Visser, boezemvriend van de eveneens geliquideerde crimineel Sam Klepper, maar die was enkele maanden terug helemaal klaar met Dankbaar, aangezien die alles te pas en te onpas op zijn site smijt. Tot op heden heeft Wim ook aan dit avontuur geld verloren. Reis en verblijf Spanje (2500 euro) leverden niks op.

Dat was de afgelopen maanden allemaal na te lezen in mailwisselingen die Dankbaar vaak maar enkele uren op zijn site zette. Eerdere publicaties met allerlei schampschoten aan het adres van Haico Endstra werden op verzoek van 'vrienden' weggehaald.

Zo ongeduldig was Dankbaar dat hij de advocaat van Endstra maar vast aanschreef met de beschuldiging dat diens cliënt ook de moord op vastgoedhandelaar Bertus Luske op zijn geweten zou hebben. 'Haico, klaag je me dan even aan wegens smaad en laster? Smerige moordachtige crimineel!', schreef Wim. Luttele uren later was het kiekeboeberichtje alweer verdwenen.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam  

donderdag 20 september 2018

Deurwaarder

Eerder dit jaar kreeg Martin Vrijland een fikse rekening toegestuurd voor ongeoorloofd gebruik van ANP foto's op zijn site. Totaal te betalen 3206 euri.

Voor de 'bemiddeling' was Permission Machine.com ingeschakeld, maar dit bureau hoonde Vrijland nog hooghartig weg. Onder meer met als argument dat de aangeschreven Stichting Martin Vrijland, het adres waarop Vrijland ook zijn donaties ontvangt, niet kapitaalkrachtig was om de foto's alsnog te kopen.

Vrijland presenteerde zelfs nog een tegenrekening die hij 'bij gratie Gods' voor administratiekosten en de bezwaarschriftkosten had opgesteld ('Het heeft mij ongeveer 10 uur gekost om namens de stichting Martin Vrijland aan dit bezwaar te werken').

Dat leverde enige hilariteit op onder zijn volgers, maar de afloop laat zich weer eens raden. De rekening is neergelegd bij een gerechtsdeurwaarder, en inmiddels is de deadline om te betalen verlopen. Sterker nog: Vrijland meldt dat hij wegens tijdgebrek er nog niet aan is toegekomen om de foto's te verwijderen, terwijl de linkjes hem nog zijn aangereikt ook.

Inmiddels houdt Vrijland nog steeds vol dat hij een methode heeft gevonden om toekomstige claims van John de Mol, sinds enige tijd eigenaar van het ANP, uit de weg te gaan, maar het wondermiddel is kennelijk niet bekend bij Rosmalen Nederland Gerechtsdeurwaarders.

De laatste woorden van Vrijland aan de deurwaarder: 'U forceert mij in een enorm kostenwespennest waar ik niets mee van doen wens te hebben. Stop daar onmiddellijk mee.'

Zou Vrijland de volgende stappen ook niet kunnen raden? Eerst een rechtszaak waar Vrijland zich ongetwijfeld niet vertoont, daarna beslag op de rekening van de stichting. Waarmee alle donaties opdrogen.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam  

donderdag 13 september 2018

Lasterlijk blog

De Amerikaanse pseudowetenschapper die de Stichting Skepsis bijna tot de bedelstaf heeft gebracht, heeft de rechtszaak tegen de Nederlanders glansrijk verloren.

Bestuurslid Pepijn van Erp, luis in de pels van onder meer 9/11 complotdenker George van Houts, had op zijn persoonlijke blog in het Engels een ironisch stukje geschreven over een telescoop met holle lenzen waarmee Santilli meende buitenaardse sterrenstelsels van antimaterie te kunnen zien en ook onzichtbare aardse wezens die bezig waren Amerika te bespieden.

Santilli beschouwde het slot van het stukje als laster en hield ook Frank Israel, als voorzitter van Skepsis, verantwoordelijk. Sterker, volgens Santilli was Israel een pion van een internationale samenzwering van fanatieke joodse wetenschappelijke criminelen die als enige doel heeft de theorieën van Santilli te onderdrukken. Israel zou opdracht hebben gegeven een lasterlijk blog over Santilli te publiceren.

De Amerikaanse rechter heeft Israel inmiddels vrijgesproken, maar intussen had de stichting, die Israels verdediging betaalde, zowat al haar reserves, te weten een kwart miljoen euro, moeten opmaken.

De rechter oordeelde na twee jaar ten slotte dat Santilli niet aannemelijk had kunnen maken dat Frank verantwoordelijk was voor het gewraakte blog. Bovendien had Israel geen relatie tot de staat Florida, dus van jurisdictie was geen sprake.

Een tweede aanklacht, tegen Van Erp, is met gesloten beurzen geschikt.

Hoewel meer dan een kwart van de lezers van Skepter, het tijdschrift van de stichting, had gereageerd op een steunoproep en samen meer dan 125.000 euro had geschonken, vond Skepsis het niet verantwoord om nog meer geld uit te geven. Skepsis heeft wel weten te bedingen dat bij nieuwe processen de verliezer alle kosten van de winnaar betaalt. Dat is dus dit keer niet gebeurd.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam   

zaterdag 8 september 2018

Kwakzalver

Dat Alex Jones van Twitter is getrapt of Apple zijn InfoWars app inmiddels volledig in de ban heeft gedaan is toch echt peanuts vergeleken met de diverse rechtszaken waarin de Amerikaanse uitbater van de beruchte samenzweringssite InfoWars momenteel verwikkeld is geraakt.

Jones moet zich binnenkort verantwoorden voor leugens over de ouders van de slachtoffers van Sandy Hook, is aangeklaagd door twee oud-medewerkers voor discriminatie en ligt ook nog eens in een pijnlijke scheiding.

De boycot door diverse internetplatforms heeft overigens ook financiële gevolgen: de Infowars Store is direct met uitverkoop begonnen. Want Jones verdient, zo blijkt uit het relaas van de New York Times, zijn geld vooral met kwakzalverij.

Jones zette enkele jaren terug 20 miljoen dollar per jaar om, maar voornamelijk dankzij de verkoop van voedingssupplementen als Super Male Vitality, dat de aanmaak van testosteron stimuleert, en Brian Force Plus, dat cognitieve functies versterkt. Sinds 2012 heeft Jones zijn eigen lijn voedingssupplementen om er meer aan te verdienen. Zijn vader, die een eigen tandartspraktijk had, leidt die werkzaamheden tegen een salaris van een paar ton.

Prison Planet maakte er tot voor kort dikke winst op. Super Male Vitality wordt ingekocht voor 14.99 dollar en via Infowars Store verkocht voor 69.95 dollar. Ook verkoopt Jones fluorvrije tandpasta na zijn luisteraars eerst te hebben wijsgemaakt dat fluor in water kanker veroorzaakt.

In Nederland wil de verkoop van Dr Schulze Superfood Plus ('herstelt en voedt') door Niburu en Bionite ('Orgon energie is inmiddels niet weg te denken uit het leven van veel bewust levende mensen') door WanttoKnow veel minder goed lukken, zoals Martin Vrijland ooit vergeefs inkomsten dacht te genereren uit de verkoop van waterfilters, noodrantsoenen en een Ebola beschermingspakket.

Maar Jones verdiende enkele jaren terug aan deze activiteiten - zo blijkt uit scheidingspapieren - persoonlijk 5 miljoen dollar per jaar, geld dat destijds werd besteed aan een zwembad met waterval, vier Rolex horloges, een Grand Piano van 70.000 dollar, 50.000 dollar aan wapens en 752.000 aan zilver en goud.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam  

woensdag 8 augustus 2018

The Purge


In nog geen 24 uur was roeptoeter Alex Jones, de populaire verspreider van samenzweringstheorieën, verbannen van ongeveer alle belangrijke sociale en mediakanalen: van Facebook tot YouTube. Van Apple tot Spotify. Zelfs LinkedIn.

De podcasts en video's zouden, hoewel geen concrete voorbeelden werden gegeven, niet voldoen aan de gebruikersregels. Zo zou Jones zich schuldig hebben gemaakt aan het beledigen van transgenders, immigranten en moslims, het verheerlijken van geweld en het verspreiden van haat.

Bij Alex Jones' InfoWars werd deze boycot, ook wel The Purge genoemd, vergeleken met boekverbrandingen. En de timing is ook verdacht, zo vlak voor de Amerikaanse tussenverkiezingen.

Voorstanders van het vrije woord hebben wel een punt: Jones verspreidt al jaren de meest bizarre complotten, bijvoorbeeld dat de Amerikaanse staat stiekem hormonen aan vruchtenjus toevoegt met de bedoeling meer jongens homo te maken, dus waarom uitgerekend nu deze boycot? Barracuda vermoedt dat vooral adverteerders hierop hebben aangedrongen. Hun tolerantie voor haatzaaierij is de laatste tijd tot het nulpunt gedaald.

Wat zeker heeft bijgedragen aan de val van Jones zijn de complottheorieën over de schietpartij op basisschool Sandy Hook in 2012. Volgens Jones een valse vlag. Zijn aanhang maakt sindsdien het leven van de nabestaanden zuur. En die hebben inmiddels diverse rechtszaken lopen tegen Jones die vermoedelijk zijn faillissement gaan inluiden.

Waar je Jones niet over hoort, vermoedelijk omdat hij hem niet zelf verzonnen heeft, is QAnon, de jongste Amerikaanse beweging van complotdenkers, waarvan de aanhangers een dezer dagen met speciale T-shirts op een Trump-rally in Florida verschenen. Zij geloven dat Trump in het harnas is gehesen door 'De Storm', een broederschap van ware patriotten rond de president die met hem strijden tegen het kwaad, lees: (joodse) bankiers, (linkse) politici, (linkse) filmsterren, (linkse) pedofielen.  

Deze bizarre religie komt overduidelijk uit dezelfde hoek als Pizzagate, het internetcomplot dat eindigde met een verwarde man die gewapend een pizzeria in Washington DC bestormde zogenaamd om door de Clintons misbruikte kinderen te bevrijden.

QAnon is overigens niks anders dan een malloot die op 4Chan post. Hackerclub Anonymous is er klaar mee. 'None of us are happy with your bullshit. We gonna wreck you. We are Anonymous.'

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam 


zaterdag 28 juli 2018

Exit

Nu dan toch definitief om zeep geholpen: Zaplog. De eigenaar kondigde het einde een aantal dagen geleden aan omdat hij steeds meer claims kreeg voor geschonden auteursrecht.

Of het handjevol posters en reaguurders vooraf tijdig is ingelicht weet Barracuda niet: die keek al nauwelijks meer op het forum, dat hoofdzakelijk nog werd gevuld met gerecycelde artikelen van Martin Vrijland, Wanttoknow, Niburu en andere sites die een beetje plotterd toch wel had weten te vinden. Vermoedelijk zijn duizenden artikelen plotsklaps in een groot zwart gat verdwenen.

In 2017 was Zaplog na tal van technische problemen ook al eens op zwart gezet, maar na het lozen van een berg content mochten de Zappies weer verder. 

Zaplog begon ruim tien jaar geleden als sociale bijwagen van complotsite Zapruder, inmiddels ook al verdwenen, maar toch vooral als een alternatieve versie van Sanoma's NuJIJ, waar plotters steeds vaker werden weggeschopt als ze met het zoveelste 9/11 artikeltje kwamen aanzetten.De spuuglelijke layout bleef al die jaren bestaan.

Het verdwijnen van Zaplog is tekenend voor de malheur in plotterland: er staat zo langzamerhand niets meer overeind, en wat tegen beter weten in nog doorplottert doet dat steeds minder frequent of staat wegens financiële problemen op omvallen.

Een troost is dat plottertjes van hun laatste spaarcentjes het platform mogen overnemen. Barracuda ziet het alleen niet meer gebeuren. Werkelijk niemand schijnt zich druk te maken over het verdwijnen van Zaplog.
 
Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam

woensdag 18 juli 2018

Zilvervloot

Alweer niet gewonnen....de zilvervloot. De voorzieningenrechter had nog geen week nodig om de eis van Micha Kat aan het adres van oud-rechter Westenberg compleet van tafel te vegen.

Vanaf het moment dat Kat eerder dit jaar een piepklein succesje boekte met een tussenvonnis tegen Westenberg - waarbij de rechter niet wilde uitsluiten dat Kat door de affaire schade had geleden - droomde Kat zich al rijk. De Micha claim was minstens een miljoen waard en zijn volgers - althans wat daarvan is overbleven - moesten intekenen.

Zolang de rechter nog geen definitieve uitspraak heeft gedaan, meende Kat ook alvast een voorschot te kunnen claimen. Een voorschot dat trouwens met de dag kleiner werd.

Reden: Kat heeft heel hard geld nodig, want inkomsten zijn er nauwelijks meer. Zo werd Ferdy 'Loterijverlies' Roet, die hem nog wel een paar centen toestopte, een dezer dagen gearresteerd op verdenking van de verduistering van 2,5 miljoen euro. Beiden vonden elkaar omdat Kat en Roet een gezamenlijke vijand hebben: Telegraaf-journalist Bart Mos, die al heel snel in de smiezen had dat Roet zich aan het verrijken was met inleggeld van gedupeerden.

Kennelijk schatte Kat zijn kansen al niet te hoog in, want de voorzieningenrechter werd middels een video vooraf 'toegesproken' op een wijze waarvan diens advocaat Stapel terstond een hartverzakking moet hebben gekregen. De rechter wraken was kennelijk ook weer niet de bedoeling, want dan zouden de centjes nog langer op zich wachten.

Maar dat geld komt er niet en dat hadden Kat en zijn advocaat natuurlijk kunnen weten: een geldvordering in kort geding is 'alleen toewijsbaar als het bestaan van deze vordering voldoende zeker is.' En ten aanzien van Westenberg staat er nog helemaal niets vast. Ook is er volgens de rechtbank sprake van restitutierisico aangezien Kat een zwervend bestaan lijdt met een inkomen van honderden euro's per maand. Bij hoger beroep zouden die centen allang verdampt zijn.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam

maandag 2 juli 2018

Beerput

Waxinelichtjeswerper Erwin Lensink zit al enige tijd vast in de Van der Hoeven Kliniek voor klinische forensische psychiatrie. Daar leren patiënten met een tbs-maatregel of een civielrechtelijke maatregel hoe ze op een verantwoordelijke manier kunnen leven.

Of die behandeling veel heeft geholpen is nog maar de vraag, want Erwin lijkt weer in zijn oude patroon te zijn vervallen. Zijn maatje Nico van den Ham (met wie Lensink enkele jaren terug de Republikeinse Democratische Alliantie der Oranje Republikeinse Piraten heeft opgericht) mocht onlangs het hoger beroep tegen Lensink in Arnhem filmen en na de eerste paar minuten werd al duidelijk waarom: Lensink wilde de 'doofpotzaken' Demmink en Vaatstra - zijn twee grote obsessies - uitgebreid aan de orde stellen en begon enthousiast voor te lezen totdat de rechter ingreep: Lensink zat daar voor iets heel anders en daar 'moeten we het op enigerlei moment toch over gaan hebben.'

Het is maar goed dat Van den Ham er geen stukken uitgeknipt heeft, want nu weten we dan eindelijk (ook al is het moeilijk hoorbaar) waarvan Lensink wordt beschuldigd: het continu 112 bellen zonder noodzaak, fysieke mishandeling van zijn vader en belaging. De officier eiste zes maanden gevangenisstraf, met een proeftijd van vijf jaar, en er zijn ook nog contactverboden geëist.

Lensink beweerde dat hij vader geen veroordeling wil, maar voegde er gelijk aan toe dat hij 'het contact wil verbreken als ik veroordeeld word'. Kennelijk is deze kwestie ook weer niet zo simpel. Met de rest van de familie heeft Lensink al helemaal geen contact meer.

Zijn advocaat Plasman zat er als een zoutzak bij en vertelde, met een gezicht alsof hij er zelf niets van geloofde, dat cliënt meent dat zijn zaken ziet als onderdeel van een grote beerput. En dat zijn eigen zaken daaraan ondergeschikt zijn. Daarom wil Lensink vele tientallen getuigen horen. Plasman lijkt, getuige zijn formulering, al rekening te houden met een afwijzing.

Om de boel nog flink te verzieken, had Lensink nog maar weer eens de rechter gewraakt. Die gewoon onverstoorbaar verder ging. Uitspraak binnen twee weken. 

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam

woensdag 13 juni 2018

Deep state

Goudverkoper Willem Middelkoop was ooit fotograaf, maar is daarna afgegleden naar de complotten. Alweer een flink aantal jaartjes geleden werd hij 9/11 Truther, zij het geen fanatieke.

Maar de gekte is blijkbaar nog altijd niet geweken, getuige zijn laatste boek Patronen van bedrog, waarin het jongste modewoord van de plotters deep state (kennelijk heeft de New World Order afgedaan) veelvuldig terugkeert. Deep state is de geheime elite die de financiële wereld, de wapen- en oliehandel en de politiek orkestreert. Altijd handig, zo'n imaginaire club die je nooit hoeft te duiden en werkelijk overal de schuld van kunt geven.

Barracuda heeft opvallend weinig achtergronden kunnen vinden over mede-auteur en 'vertaler' Tim Dollee, die kennelijk zelf rechtstreeks uit de deep state komt.

Disclaimer: Barracuda heeft het boek niet gelezen, maar dat hoeft ook eigenlijk niet meer, nu Kloptdatwel het werkje uitgebreid heeft gefileerd. Want het lijkt weer te gaan om slordig knip- en plakwerk van internet, liefst uit zijn context gelicht. Dan komen de valse vlaggen (Operation Northwood) en andere plotterklassiekers automatisch voorbij. Middelkoop en Dollee schrijven bijvoorbeeld doodleuk op dat ‘onomstotelijk wetenschappelijk bewijs’ voor de explosieven-theorie werd geleverd door een aantal hoogleraren bij 9/11. Als je dat nu nog serieus neemt, heb je wel erg lopen suffen.

Ook hebben Middelkoop en Dollee complete stukken tekst van GlobalResearch.ca en een artikel van Watergate muckraker Carl Bernstein geplagieerd. Ook kunnen de heren geen hoax van echt nieuws onderscheiden. Dat krijg je als je googelt, en niet nadenkt.

Gelukkig worden de schrijvers nog wel ergens serieus genomen. Maar dan toch vooral door WantToKnow, het blog voor bejaarde zweefkezen. In NRC werd het boek door Eric C. Hendriks volledig gekraakt, waarna Middelkoop de AVG wetgeving even negeerde.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam 
zaterdag 2 juni 2018

Kale kip

Begin april kondigde fulltime plotter Martin Vrijland zijn zoveelste vertrek aan. Het aantal betalende lezers wilde maar niet vlotten en Vrijland was al in een tent en caravan gaan wonen om de kosten te beperken. Een opmerking onder het artikeltje van zijn voormalige luis in de pels ('Je voegt niets toe, kunt niet schrijven, hebt geen journalistieke kwaliteiten, richtte veel persoonlijke schade aan bij mensen') was voldoende om het besluit weer in te trekken, ondanks het feit dat de financiële omstandigheden daardoor in het geheel niet zouden veranderen. Plotteren tot je er bij neervalt, moet Vrijland hebben gedacht.

Misschien dat dat vertrek alsnog wordt bespoedigd nu de stichting die Vrijland ooit in het leven heeft geroepen een fikse rekening heeft gekregen voor ongeoorloofd gebruik van ANP foto's op zijn site. Totaal te betalen 3206 euri.

Wat het precies is met de alternatieve media weet Barracuda ook niet, want hoewel er voldoende rechtenvrije foto's op het web zijn te vinden, wordt er volop geroofd. Met als gevolg dat sites als de Sociale Databank kapot worden gemaakt door de - beweren ze zelf - 'Schurkenstaat der Nederlanden'. Er is inmiddels aardig wat jurisprudentie over het ongeoorloofd gebruik van foto's op het web en in bijna alle gevallen moet er gewoon betaald worden. 

Weliswaar beweerde Vrijland dat hij alleen screenshots had gebruikt van foto's die Google had geïndexeerd - als citaat - een foto blijft een foto. Vindt in elk geval de door het ANP ingeschakelde Permission Machine.com. Een beetje googelen leert dat dit een behoorlijk vasthoudende club is die vermoedelijk ieder excuus al eens heeft gehoord, en er geen moeite mee heeft om zelfs de armste kerkrat voor het gerecht te slepen.

De reactie die Vrijland aan Permission Machine stuurde zal dan ook geen enkele indruk maken. Ook een kale kip ('De Stichting Martin Vrijland is niet kapitaalkrachtig en heeft sowieso niet de middelen om foto’s voor de door u genoemde bedragen te kopen') moet gewoon betalen.

De tegenrekening die Vrijland 'bij gratie Gods' voor administratiekosten en de bezwaarschriftkosten presenteerde ('Het heeft mij ongeveer 10 uur gekost om namens de stichting Martin Vrijland aan dit bezwaar te werken') mag dan de lachlust opwekken bij zijn handjevol volgers ('Jij Martin met 365000 jaar aan incarnatie zou met gemak over water kunnen lopen.'), de gebruikelijke procedure van Permission Machine is dan om het bedrag nog verder te verhogen, tot de dood erop volgt.

Inmiddels meldt Vrijland trots dat hij een maas in de wet heeft ontdekt, waardoor roof van ANP foto's gewoon blijft toegestaan. Vrijland is dan wel weer zo slim om deze gouden tip achter een betaalmuur te plaatsen, kennelijk in de hoop om die 3206 euri langs deze weg alsnog af te kunnen lossen.

UPDATE juli 2018: In afwachting van uw spoedige betaling: Rekening Permission Machine gaat naar de deurwaarder.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam 

woensdag 16 mei 2018

Kakkerlak

Het is weer oorlog in plotterland en dit keer is de boosdoener melder van misstanden Nico van den Ham. Die distantieerde zich voor het eerst nadrukkelijk van de 'kleine groep volslagen idioten' die de alternatieve media kapot zouden maken.

Twee lichtte hij er uit zonder ze bij naam en toenaam te noemen: Micha Kat (ooit zijn grote voorbeeld) en de Turkse Nederlander Neset Temirci. Die laatste heeft Nico inmiddels gefileerd in een video waarin Van den Ham beurtelings een drol en kakkerlak wordt genoemd.

Maar Van den Ham legde de vinger wel op de zere plek. Neset is zo ongeveer de grootste fantast onder de plotters. Hij legde ooit een verklaring af over de moord op een onbekende vrouw en een klein kind die door Koning Willem Alexander zou zijn gepleegd in het bijzijn van (komt-ie) Mabel Wisse Smit, Friso en Beatrix. Heeft hij met eigen ogen gezien ook nog in de gevangenis in Krimpen aan den Ijssel waar hij zat opgesloten. Kan allemaal bevestigd worden door Annemarie Blijenburg, beter bekend als de Supergetuige en wereldberoemd vanwege haar bizarre pseudologia fantastica-verhalen.

Kennelijk heeft ook Neset geleerd dat er altijd wel een paar maffe (Facebook) volgers zijn die echt alles geloven zolang je er maar een ernstig gezicht bij trekt. 

Waar Temirci precies zijn geld mee verdient is Barracuda niet duidelijk. Wel is er voortdurend van alles met hem aan de hand. Zo wordt er met enige regelmaat een aanslag op hem gepleegd, en Barracuda heeft het bruine vermoeden dat dit andere oorzaken heeft dan het Koningshuis dat voortdurend achter hem aan zou zitten.

Over het verleden van Neset is wel wat bekend: ooit bracht Neret zijn vrouw om het leven met een fiks aantal messteken. Zijn verdediging liet hij over aan het kantoor van Bram Moszkowicz die hij zwart betaalde. Dat geld was niet enkel bestemd voor de zaak van Neset, maar ook voor lopende zaken 'van vriendjes die in de problemen waren gekomen met grootschalige handel in drugs'.

Rond 2000 zat Neset enkele weken in het Pieterbaan Centrum alwaar 'een vals rapport over mij werd gemaakt in opdracht van Beatrix en overheid'. Wat Demmink is voor Micha Kat, is Bea voor Neset.

Wat wellicht verklaart waarom Neset in 2016 een celstraf kreeg van 30 dagen, waarvan 16 dagen voorwaardelijk, voor het opzettelijk beledigen van Koning Willem-Alexander. Op zijn Facebookpagina noemde hij de Koning onder andere een moordenaar, verkrachter en een dief. Neset wilde destijds niet meewerken aan een onderzoek door een psychiater of psycholoog. Vandaag volgt in Zwolle het hoger beroep.

Sinds enkele dagen heeft Neset samen met Luuk de Waal Malefijt (Ons Geld, die het huidige geldsysteem 'flink onderuit wil trappen') ook nog de Stichting De Onthulling. Die onafhankelijk publiceert over geheime machtsstructuren in Nederland. Op de site prijst Temirci zichzelf aan als een 'belangrijke klokkenluider'. Die om maar eens wat te noemen heeft ontdekt dat Ayaan Hirsi Ali een rol had als informant van de Staat, waarna ze het land uit vluchtte. Volgens Barracuda is Hirsi Ali naar de VS verhuisd omdat zij een betrekking kon krijgen bij het American Enterprise Institute in Washington, een conservatieve denktank, maar kennelijk zijn wij allemaal voor het lapje gehouden.

Een andere onthulling is dat Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) 'haar macht als Kamerlid misbruikte om een aanhanger als mentaal ziek te verklaren teneinde haar op te laten sluiten'.

Op de hamvraag onder FAQ is helaas nog altijd geen antwoord gekomen:


Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam

vrijdag 11 mei 2018

Absurd en grievend

Jeroen de Kreek is weer eens de Sjaak. Hidde van Koningsveld, vice-voorzitter van CIDI Jongeren, heeft met succes een procedure aangespannen tegen De Kreek, want die had op zijn blog met de naam Het Goede Nieuws onder meer geschreven dat Van Koningsveld betrokken is bij een terroristische organisatie 'die de Holocaust heeft beraamd en laten plegen door de antisemitische bondgenoten'.

Toen Van Koningsveld eiste dat die beledigingen per direct van de site werden gehaald zou De Kreek hebben geantwoord 'dat hij beter zijn moeder kan neuken.'

De Kreek moest zich al eens eerder voor een Amsterdamse rechter verantwoorden voor het beledigen van Joden en het aanzetten tot haat. Dit als gevolg van een stroom aangiftes tegen De Kreek van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI).

Ooit kreeg Jeroen zes maanden cel (waarvan vier voorwaardelijk) voor het bedreigen van de toenmalige premier Balkenende en werd hij Holocaust ontkenner, maar het OM kreeg hem vanwege allerlei bedreigingen niet opnieuw achter de tralies omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar moest worden geacht. In een van de rapporten werd melding gemaakt van persoonlijkheidsproblematiek van 'primair narcistische aard'. Tot vorig jaar modderde Jeroen voort op zijn blogje. 

De rechtbank: 'Hoewel [eiser] als bestuurslid van de [naam organisatie] zich een en ander wellicht eerder zal moeten laten welgevallen, zijn de aantijgingen in de publicaties van [gedaagde] zo absurd en grievend, juist voor iemand die zich publiekelijk inzet tegen antisemitisme, dat het recht op bescherming van de eer, de goede naam en de persoonlijke levenssfeer van [eiser] vóór gaat op de vrijheid van meningsuiting van [gedaagde] . Daarbij geldt dat [gedaagde] weet dat hij mensen niet mag beschuldigen op basis van zijn theorie, aangezien hij hiervoor al meerdere keren is veroordeeld.'

Uit het vonnis valt af te leiden dat De Kreek nog onder een mogelijke veroordeling probeerde uit te komen door vergeefs de rechtbank te wraken.

Jeroen heeft de gewraakte teksten inmiddels verwijderd, maar daarmee is de kous niet af. Omdat De Kreek niet alleen de naam van de vicevoorzitter, maar ook zijn studierichting, portretfoto en woonadres heeft gepubliceerd, wordt de immateriële schade begroot op 1000 euro.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam  

woensdag 9 mei 2018

Contactverbod

Faek, de door Wim Dankbaar en Hans Mauritz gebombardeerde 'kroongetuige' in hun alternatieve versie van de zaak Vaatstra, is tot aan een volgend hoger beroep even van zijn lastposten af. De rechtbank Haarlem vonniste dat Dankbaar op zijn blog hem niet meer in verband met deze zaak mag brengen en hem verder met rust moet laten.

Niet alleen heeft de rechter Dankbaar vandaag een contactverbod opgelegd, ook moeten diverse artikelen van de site verdwijnen en een rectificatie worden geplaatst. Verdere publicatie en te koop aanbieden van het boek waarin Faek wordt genoemd wordt ook verboden. Daarnaast heeft de rechter een voorschot op de immateriële schadevergoeding ten bedrage van 5000 euro toegekend, dat kan dus nog hoger uitvallen.

Het Haarlems Dagblad maakte van de rechtszaak onlangs nog een verslagje. Zo kon Dankbaar zijn in grijze Pumas gehulde voeten nauwelijks stilhouden toen advocaat Rinie Hoogendoorn het woord voert namens cliënt. 'Waarheidsvinding speelt nauwelijks een rol', aldus Hoogendoorn over het inmiddels toch behoorlijk uitgeklede weblog van Dankbaar.

De zitting was een uurtje bezig toen de rechter de angel uit het steekspel probeerde te trekken. 'Ik ga u drie vragen stellen', zegt hij tegen Faek. 'Weet u uit eigen waarneming iets van de moord op Marianne Vaatstra? Was u getuige van die moord? Heeft u ooit tegen iemand gezegd dat u getuige was van die moord?' Nee, nee, nee, antwoordde Faek onder ede.

Natuurlijk had Dankbaar weer 'goede redenen om aan te nemen dat de heer Faek zojuist meineed heeft gepleegd'. Alleen kun je dat wel beweren, maar als je enige bewijs een verklaring is met een handtekening die niet lijkt op die in het paspoort van Faek, is de gedachte van falsificatie niet ver weg. Zeker omdat gebleken is dat Mauritz, zoals Dankbaar zelf heeft aangetoond, al eens heeft gejokt over kluisverklaringen.

De rechtbank oordeelde: 'Indien een ‘publicist’ over wenst te gaan tot publicaties zoals [gedaagde] doet en daarmee kennelijk beoogt een misstand aan de kaak te stellen, dan moeten de daarin vervatte beschuldigingen op feiten zijn gebaseerd. [gedaagde] heeft de voorzieningenrechter er niet van weten te overtuigen dat er feiten aan de beschuldigingen ten grondslag liggen. De voorzieningenrechter ziet ook niet in dat het uiten van deze beschuldigingen op de wijze zoals [gedaagde] dat doet, een bijdrage kan leveren aan het maatschappelijk debat dan wel kan bijdragen aan het aan de kaak stellen van een misstand.'

Tegenwoordig kiest Dankbaar, onderhand zo'n 7 ton armer vanwege allerlei procedures, eerder eieren voor zijn geld. Toen Dankbaar in een van zijn intimiderende buien beweerde dat misdaadverslaggever Peter R. de Vries een getuige zou hebben omgekocht, hij een seksuele relatie met deze getuige heeft gehad en een seksuele relatie met Sonja Holleeder, was hij er na de onvermijdelijke dagvaarding als de kippen bij om een rectificatie te plaatsen. Die inmiddels trouwens weer is weggepoetst.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam 

dinsdag 17 april 2018

Geen novum

Zoals verwacht heeft de Hoge Raad vandaag het herzieningsverzoek van de Turks-Koerdische Hüseyin Baybaşin, die is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, afgewezen. Doorgaans neemt de Hoge Raad namelijk de conclusie van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad over. Met dit vonnis zijn feitelijke alle rechtelijke middelen uitgeput.

De Hoge Raad stelt voorop dat het Hof bij haar beoordeling 'terecht tot uitgangspunt heeft genomen dat het niet erom gaat of de gestelde manipulatie technisch mogelijk was, maar of die manipulatie feitelijk, dus daadwerkelijk, heeft plaatsgevonden. Hetgeen is aangevoerd t.a.v. manipulatie van getapte telefoongesprekken levert geen novum op, mede in aanmerking genomen dat in feitelijke aanleg uitvoerig aandacht is besteed aan deze kwestie en dat met het oog daarop door deskundigen onderzoek is gedaan, terwijl de enkele omstandigheid dat verschillende deskundigen onderling niet tot eenzelfde weging van het voorhanden bewijsmateriaal komen, geen grond voor herziening kan vormen.' 

Over de interpretatie van de transcripties: 'De vraag of de voor de bewijsvoering gebruikte transcripties de strekking van het besprokene correct weergeven, is door Hof nadrukkelijk onder ogen gezien en uitvoerig onderzocht. Hetgeen in herziening is aangevoerd wekt geen twijfel aan ’s Hofs oordeel dat vertolkingen die tot het bewijs zijn gebruikt, voldoende betrouwbaar zijn en overeenkomen met strekking van tapgesprekken. Dat door verdediging in herziening naar voren gebrachte deskundigen hebben uiteengezet dat en waarom zij een andere opvatting dan Hof zijn toegedaan, is ontoereikend om als novum te kunnen worden aangemerkt, aangezien zulks geen voldoende concreet aanknopingspunt biedt voor een andere beantwoording van de door Hof reeds ontkennend beantwoorde vraag of vertalingen ondeugdelijk zijn.'

Plus: 'De aangevoerde aanwijzingen voor het bestaan van een heimelijk en onrechtmatig samenwerkingsverband tegen aanvrager tussen Nederlandse politie en Turkse justitiële en politiële autoriteiten (Turks-Nederlandse samenspanning) met als doel het vervalsen van bewijsmateriaal, berusten naar de kern bezien uitsluitend op niet-verifieerbaar bronnenmateriaal.'

De Boudines, Tonnen, Myra's en enkele ex-gevangenisdirecteuren zullen vandaag wel weer moord en brand schreeuwen, en dat allemaal over een man wiens verleden zij nauwelijks kennen. Zij raakten van zijn onschuld overtuigd omdat ze een relatie met de zaak Demmink vermoedden.

En dan doen details er weinig toe. Advocaat-generaal Aben had vorig jaar maar liefst 1700 pagina's nodig om zijn visie toe te lichten, maar de Baybasin-plotters namen niet eens de moeite om het te lezen. Al die feiten, who cares? 

Voor Baybasin zelf is het te hopen dat Nederland (in het algemeen) de levenslange gevangenisstraf zal afschaffen, zoals door het vorige kabinet al eens is overwogen.

Update: 28/8/2018 Ontnemingsmaatregel van ruim 1,5 miljoen euro in zaak Baybaşin in stand laten

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam 

zondag 8 april 2018

Bedrog

Theatermaker George van Houts profileert zich graag als actievoerder. Nog niet zo lang geleden was hij de belangrijkste initiatiefnemer van de theatervoorstelling De Verleiders: Door De Bank Genomen, tevens een burgerinitiatief om de banken hun recht op geldschepping te ontnemen. Hij schreef er ook een boek over.

Niet veel later kwam de aap uit de mouw: Van Houts heeft zich ooit door Van Lanschot een hypotheek van 8 ton laten aanpraten, vele malen de waarde van zijn huis, 'wat als een molensteen om mijn nek hing'. Geen wonder dat je een hekel aan banken krijgt.

Onder meer econoom Ewoud Jansen vond dat wat Van Houts liep te verkondigen 'uit hele – en halve onwaarheden, verdraaiingen en absurde complottheorieën bestaat'. Voor het grootste deel kwam het nog van internet ook.

En daar vond Van Houts ongetwijfeld ook de informatie over zijn nieuwste obsessie: 9/11, al enige tijd onderdeel van een soort TED talk onder de noemer Kom Plot. 'George van Houts leent oogkleppen van complotdenkers', kopte de sceptische site Kloptdatwel alweer enige tijd terug.

Afgelopen week zat Van Houts bij Pauw reclame te maken voor zijn congres Bevrijding van Bedrog te Utrecht. Met als belangrijkste spreker de eeuwige voorzitter van Architects & Engineers for 911 Truth Richard Gage.

Ook heeft hij Stichting 11 september in het leven geroepen met Wico Valk, organisator van het congres 15 Jaar 9/11 in een klein zaaltje van de Jaarbeurs in Utrecht in 2016, waar George ook al verscheen samen met usual suspects Guido Jonkers (WantToKnow), Maria van Boekelen (WeAreChange) en Janneke Monshouwer (Ander Nieuws). De stichting looft onder voorbehoud een paar goudklompen uit voor wie peer reviewed (dat dan wel weer) weerleggingen van een aantal stellingen kan aanleveren.

Maar kijkers heeft George niet kunnen overtuigen. Op Twitter oogstte hij vooral veel hoon.

En dat was volledig zijn eigen schuld. Kennelijk is Van Houts zich pas de laatste jaren gaan inlezen in 9/11, want Barracuda hoorde hem eindeloos de ouwe meuk herhalen die nu al jaren op internet circuleert. Het fabeltje dat in Pennsylvania helemaal geen vliegtuig te vinden is, is jaren geleden al weerlegd door de BBC in The Conspiracy Files aan de hand van tal van gesprekken met ooggetuigen en fotomateriaal. Daarom weet George niet dat het vliegtuig over een afstand van vele kilometers bomen raakte en een spoor van brokstukken achterliet. Ook kent hij niet de nog onlangs vrijgegeven foto's van de schade aan het Pentagon. Waarin zogenaamd geen vliegtuig is gevlogen.

Pas echt verwarrend werd het toen Van Houts begon over drones die naar zijn overtuiging in de Twin Towers waren gevlogen in plaats van de voorgespiegelde verkeersvliegtuigen. Die drones waren er volgens George ook al in 1962. Pepijn van Erp (Stichting Skepsis) vermoedt dat Van Houts hier probeerde te verwijzen naar Operation Northwoods, een niet verder uitgewerkt document waarin een aantal mogelijke ‘false flags’ werd geopperd om een invasie van Cuba te rechtvaardigen. Daarin komt het woord drone inderdaad voor, maar wordt slechts een onbemand vaartuig bedoeld, niet een op afstand bestuurd stukje speelgoed ter grootte van een Boeing.

Het probleem is: Van Houts wordt nu zelfs door plotters gewantrouwd. Gelooft niet in Judy Wood. Vandaar.


Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam

maandag 26 maart 2018

Dader

Het heeft hem iets van zes ton gekost, en de financiële bodem komt nu steeds meer in zicht, maar superduper speurder Wim Dankbaar is eindelijk om: Jasper S. is toch betrokken bij de moord op Marianne Vaatstra. 'Met feiten en verklaringen omkleed', schrijft Wim ook nog.

Jarenlang beweer je bij hoog en bij laag dat Jasper S. onschuldig in de gevangenis zit, en dan van de ene dag op de andere is hij toch (mede?)dader.

Dat wil zeggen: Jasper moest natuurlijk nog wel even in Wims ingenieuze complottheorie worden verwerkt, dus heeft Jasper Marianne niet verkracht in een weiland, maar in de caravan van de Duitser die Wim niet meer mag noemen op straffe van boetes. 'Uit wat Jasper zelf tegen medegevangenen en bewakers heeft toevertrouwd, blijkt reeds dat de ware toedracht anders is dan hij heeft bekend.'

Maar wat dan nog de rol is van de twee asielzoekers waarover Dankbaar afgelopen jaren niet uitgeschreven raakte, is Barracuda niet duidelijk.

Zo langzamerhand moet het de aanhangers van Wim ook duizelen. Ook al omdat Wim weer volledig herenigd is - echt on-geloof-lijk, na de jaren durende loopgravenoorlog tussen die twee - met zijn partner Hans Mauritz. Die hem dan ook vergezelde op weg naar alweer een rechtszaak (Barracuda is de tel kwijt) rond de zaak Hebben.

Beiden gingen nog even gezellig koffie leuten te Leeuwarden, en vergisten zich zo in de aanvangstijd van de zitting. Toen het duo eindelijk bij de rechtszaal arriveerde was de zitting al afgelopen. 'Kort daarop werd ik door mevrouw Van de Veer geïnformeerd dat de zitting reeds voorbij was en dat zij de laatste 5 minuten nog had meegemaakt om waar te nemen dat de heer Reyneveld mij tegenover u nogal afbrandde als de notoire “complotdenker” die buiten de realiteit leeft."

'Blijkbaar begrijpt ook Dankbaar dat een versie waarin Jasper S. geen rol heeft überhaupt onbestaanbaar is en wijzigt hij om die reden zijn verhaal,' had Reyneveld nog geschamperd. Vindt Wim niet om te lachen.

Tot overmaat van ramp heeft Faek, de getuige die volgens Peppi en Kokki zogenaamd zou hebben verklaard over de caravanmoord, maar dat in alle toonaarden ontkent, de hulp ingeroepen van de jonge advocaat Moszkowicz, die ook de moeder van Marianne vertegenwoordigt en Dankbaar tot de bedelstaf heeft gebracht. Een meesterlijke zet en hopelijk het slotstuk van deze soap. Feak wil schadevergoeding omdat hij continu door Dankbaar te kijk wordt gezet als een leugenaar en doofpotter en zijn bedrijf daaronder lijdt. Het kort geding in deze zaak dient 25 april.

Vandaag zou Wim trouwens weer rechters wraken. Want wraken is een recht, meent Wim.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam  

woensdag 14 maart 2018

Lightwarrior

Het plotterverhaal van 2017 was natuurlijk de 'openbaring' van 'Kinderoffer bankier' Ronald Bernard van de fairtrade pro-life bank De Blije B.. Die werd ineens wereldberoemd in plotterland dankzij een YouTube-gesprek met Irma Schiffers. Daarin beweerde hij dat hij als bankier had moeten deelnemen aan een of ander satanisch kinderritueel. Dat bizarre interview vonden zelfs plotters ongeloofwaardig en de beste man werd overal uitgespuugd.

Een dezer dagen kreeg Bernard weer een podium, maar dit keer in een AVRO-podcast van Radio 5-plaatjesdraaier Hans Schiffers. En ja, de complotgekke zus van Hans is inderdaad Irma.

Ze noemt zich Jungiaans therapeut, waarheidszoeker, coach, lightwarrior, zeer toegewijd aan mens, dier en de natuur; gevoelig en allergisch voor bedrog en corruptie.

Wie wil weten hoe complotgek Irma is, hoeft alleen maar haar Twitter-berichten te lezen: daar komen de illuminatie, David Icke en New World Order met grote regelmaat voorbij. Maar wat ook opvalt is dat in haar stukjes op haar blog iedere diepgang ontbreekt: het is oppervlakkig knip-en-plakwerk.

Waarschijnlijk heeft de AVRO ingestemd met deze podcast vanwege de verschillen tussen broer en zus: Hans kleurt binnen de lijnen, Irma zoekt de grenzen op. Dat thema komt inderdaad aan bod in de eerste aflevering, en het had een aardige serie kunnen zijn als Hans wat meer afstand had bewaard.

Maar kennelijk heeft Irma haar broer tijdens verjaardagsfeestjes zo enorm aan zijn kop lopen zeuren over wat ze allemaal op internet leest, dat Hans inmiddels ook zelf een klap van de molen heeft gekregen. Zo worden de critici van Kloptdatwel en Kritische Massa.be door Hans eventjes gemakshalve als Joden weggezet.

En laat hij ook onvermeld dat Irma zelf hand en spandiensten verleent aan de Blije B. van Ronald Bernard - als tekstschrijver - en haar broer dus eigenlijk gewoon haar baas zit te interviewen. Zoals Hans ook niet doorvraagt als Irma zegt dat ze 'zelfvoorzienend' in de natuur leeft (kennelijk mogen we de details niet weten) of überhaupt een kritische vraagt stelt als Irma maar doorratelt over controlled opposition.

En als Irma beweert dat haar beroemde interview met Bernard 60 miljoen keer is bekeken, gaat Hans dat niet even verifiëren: de teller moet de 700.000 nog passeren.

UPDATE: AVROTROS heeft de podcastserie verwijderd.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam       

zaterdag 10 maart 2018

Gordels


Boudine Berkenbosch houdt niet van dwaze complottheorieën, schrijft ze onder een artikel over de moonhoax. Dat atoombommen niet bestaan, zoals enkele van haar malle volgers beweerden, vindt Boudine maar onzin, maar de maanlandingen, die waren natuurlijk nep. Liefst met groot uitroepteken.

Boudine Berkenbosch: als ze niet als een kip zonder kop achter foute mannen aanholt, van Poetin tot Baybasin, googelt ze weer een hoop alternatieve weetjes bij elkaar, ook al van heel foute mannen. Zoals de in 2015 overleden David McGowan die binnen 24 uur de aanslagen van 9/11 tot hoax verklaarde, of moonhoaxer Bart Sibrel, die ooit een mep kreeg van astronaut Buzz Aldrin.

Het stokpaardje van Berkenbosch zijn de Van Allen gordels, die zoveel dodelijke straling zouden geven dat astronauten op slag dood moeten zijn geweest als ze er doorheen waren gevlogen.

Het curieuze aan Berkenbosch is: ze zoekt de tegenargumenten er nooit eens bij. Dat de astronauten dosimeters bij zich hadden die aantoonden dat de totale stralingsdosis ongeveer overeenkwam met die van een röntgenfoto van de borstkas, laat Boudine natuurlijk weer eens onbesproken. Dat het niet zo moeilijk was om om de sterke straling heen te vliegen ook. De aantoonbare kul van een paar internetmalloten is immers veel interessanter. Daarom maar een filmpje met wat meer wetenschappelijk gehalte.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam      

dinsdag 6 maart 2018

Nieuwscheckers

Het enige wat Nieuws of Nonsens, de thema-uitzending over het fenomeen nepnieuws, gisteren duidelijk maakte was dat nepnieuws helemaal geen issue is in Nederland. De uitgenodigde experts onder wie mevrouw Ollongren konden maar nauwelijks serieuze voorbeelden verzinnen, waarmee de kijker toch vooral het gevoel kreeg van gebakken lucht dat anderhalf uur in de pan stond op te warmen.

Nog erger is het een aantal jaren geleden opgerichte EU-platform EU vs Disinfo, dat shockbloggers van GeenStijl en TPO, een Belgische onderzoeksjournalist en een redacteur van De Gelderlander schaarde onder de noemer Russische desinformatie. Inmiddels wordt voor de opheffing van dit curieuze politbureau gepleit.

Maar wie zich vooral druk maakten over deze uitzending waren uiteraard de grootste verspreiders van nepnieuws zelf. Nico van den Ham waarschuwde op voorhand dat de NOS beschuldigend zou wijzen naar de 'alternatieve, eerlijke media' in plaats van het 'schurkenregieme en haar tot op het bot verrotte kliek, (die) ongewenst nieuws verspreidt.'

Van den Ham dus, die bij iedere misstand die hij aankaart doelbewust essentiële informatie weglaat, waardoor je nooit eens een objectief oordeel kunt vellen over de gepresenteerde 'feiten'.

Of Micha Kat, die hele Demmink Squads uit zijn dikke duim zuigt en van jonge Oxfam hoeren pedo-orgiën maakt, en nog zo gehoopt had dat hij genoemd zou worden.

En natuurlijk Martin Vrijland die spreekt van de mediaslager die zijn eigen vlees keurt, maar zich gelukkig prijst dat er nog 'wakkere mensen' zijn.

Nou, dat valt dus nogal tegen. Even voor kerst, qua timing al niet bijster handig, lanceerde Vrijland zijn nieuwe Nepnieuws-checker.nl, die 'tegenwicht gaat bieden aan het staatsmonopolie op uw wereldbeeld'.

Nu heeft Barracuda altijd al gedacht dat het toch vooral de artikelen van Vrijland zelf zijn die hoog nodig een reality check behoeven, maar nee, Vrijland wilde met eigen onderzoek naar actuele en afgewikkelde (...) nieuwsitems de onderste steen boven halen 'in de vraag of de mainstream media zich wellicht schuldig maken aan datgene waarvan zij zelf sommige informatiebronnen beschuldigen. De vraag komt bijvoorbeeld aan de orde of nepnieuws bewust gecreëerd is door overheden om zo juist het monopolie op beeldvorming te verkrijgen.'

Het was weer een project van Vrijlandse proporties. De site moest een redactie krijgen, zoals grote kranten en televisiestations die hebben. De site moest journalisten in dienst nemen die op pad gaan om zaken serieus te onderzoeken. Toen bekend wel dat bij De Persgroep enkele arbeidsplaatsen moesten verdwijnen, wilde Vrijland ze middels een heus persbericht wel een baantje aanbieden op voorwaarde dat ze aan 'echte waarheidsvinding' zouden doen. Alsof die journalisten na een blik op die site van Vrijland dat ook maar een seconde zouden overwegen.

En om dit allemaal te kunnen financieren wilde Vrijland het moderne middel van de Initial Coin Offering (ICO) inzetten, waarbij de financiers zouden worden beloond met een virtuele munt waarvan de waarde moet stijgen.

Alleen: om de techniek achter deze digitale muntuitgave te realiseren was eerst wel budget nodig, zeker 50.000 euro. En daar liep het alweer hopeloos vast. Tot op heden is niet meer dan 384 euro gestort en er komt niks meer bij ook.

Over de ICO hoor je Vrijland niet meer, wel over het feit dat hij, nog maar net ontvlucht uit Nederland, en levend in caravan en tent, amper zijn rekeningen kan betalen. Dat er een handvol malloten onder je stukjes reageert, wil nog niet zeggen dat er een draagvlak is voor alternatief nieuws, laat staan een alternatief politbureau.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam     

donderdag 15 februari 2018

Zilvervloot

En hij had gewonnen...de zilvervloot. Dacht de naar Ierland 'gevluchte' complotdenker des vaderlands Micha Kat toen enkele weken terug het Gerechtshof in 's-Hertogenbosch een tussenuitspraak in zijn voordeel had gedaan.

Kat verwijt de oud-rechter Westenberg, met wie hij al honderd jaar overhoop ligt, 'misbruik van procesrecht' en eist een schadevergoeding. Liefst een miljoentje of zo. Het beroep van Westenberg op verjaring werd afgewezen, evenals de stelling dat Kat helemaal geen schade geleden zou hebben. Wat nog niet wil zeggen dat Westenberg moet dokken.

Het succesje had Kat trouwens volledig te danken aan Thijs Stapel, de Haarlemse advocaat die Kat vorig jaar nog tot persona non grata had verklaard, en nu plotsklaps weer op handen wordt gedragen.

Omdat bij Kat een tussenvonnis al gelijk als een onherroepelijke overwinning ziet, wordt de roemruchte Micha Claim nieuw leven geblazen. Die jackpot was toch vooral bedacht om de berooide oud-journalist te voorzien van inkomsten, en dus werd de fans een verdubbeling van hun inzet beloofd. Met de zilvervloot in het vooruitzicht belooft Kat nu vier keer de inzet, maar de animo schijnt niet erg hoog te zijn. De laatste keer dat Kat zijn volgers grote winsten beloofde was hij zijn lijst met contribuanten kwijtgeraakt, en bovendien verdampte de claim na een gerechtelijke uitspraak.

Een poging om alvast een half miljoen te toucheren bij de Raad voor de Rechtspraak, die Westenberg had bijgestaan, is ook al voortijdig gestrand. Advocaat G.J.H. Houtzagers heeft laten weten elke aansprakelijkheid van de hand te wijzen. Zelfs als onherroepelijk komt vast te staan dat Westenberg onrechtmatig heeft gehandeld, betekent dat niet automatisch dat het besluit om de kosten van de rechtsbijstand te betalen eveneens onrechtmatig zou zijn. Anders gezegd: volkomen kansloos.

Maar nu is ook de lopende zaak tegen Westenberg, die van de rechtbank nog de kans kreeg om zijn onschuld te bewijzen, vast komen te zitten omdat Westenberg gebruik maakt van de mogelijkheid om in cassatie te gaan tegen het tussenvonnis. Waarmee alles weer eindeloos wordt vertraagd.

En dus fulmineerde Kat weer in video's tot in extenso tegen de Liegende Rechter en zijn entourage (inclusief de Koning), terwijl je nu al kunt voorspellen hoe dit afloopt. Mocht Westenberg na nog eens jaren procederen worden veroordeeld tot het betalen van schade (de reputatieschade die Kat voorwendt kan moeilijk op conto van Westenberg worden geschreven) dan zal het zo goed als zeker geen miljoen worden. Advocaat Hugo Smit kreeg in hetzelfde dossier 10.000 euro toegewezen, terwijl hij 4,4 miljoen had geëist. Waarbij Kat dan ook nog zo dom is geweest om enkele teruggevonden oudcontribuanten alvast een forse compensatie te beloven. Zo blijft er weer niks over van het toekomstige fortuintje.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam    

dinsdag 23 januari 2018

Marcel Vervloesem overleden

Het ging al niet best met hem, maar de zelfverklaarde kinderpornojager Marcel Vervloesem uit Morkhoven (Herentals) is nu echt overleden. Hij is 65 geworden. De Belg had al jaren diabetes, slecht werkende nieren en een hartkwaal.

De zaak Vervloesem heeft Barracuda in het verleden meerdere malen bonkende hoofdpijn bezorgd. Of de man wel of niet deugt, viel onafhankelijk moeilijk vast te stellen. Of Vervloesem was het slachtoffer van pedo's die hem al tientallen jaren zwart proberen te maken, of de Belg had de perfecte dekmantel gevonden voor perverse activiteiten. Er was alleen veel dat tegen hem pleitte. Begin jaren negentig, ver voordat Vervloesem furore maakte met de zogeheten Zandvoort zaak, werd hij bijvoorbeeld al van afpersing beschuldigd.

In de jaren negentig ging Vervloesem de strijd aan tegen kinderporno met zijn ‘Werkgroep Morkhoven’. Daarmee haalde hij geregeld de wereldpers, maar nadien kwam hij zelf in opspraak voor seksueel misbruik van minderjarigen.

In 2008 werd Vervloesem veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar voor zedenfeiten door het hof van beroep in Antwerpen. In het najaar van 2010 werd hij vrijgelaten onder voorwaarden, maar in 2013 belandde hij opnieuw in de cel toen hij schuldig werd bevonden aan aanranding van zijn minderjarige neef. In hoger beroep werd hij alsnog vrijgesproken.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam   

zondag 14 januari 2018

Sommaties

Het nieuwe jaar is nog maar enkele weken oud of er ploften alweer sommaties op de virtuele deurmat van Micha Kat. De gemeente Den Helder vindt zijn stukken over het conflict met kunstenaar Rob Scholte smakeloos en onnodig grievend en een 'aanranding' van de eer en goede naam van de gemeente. Kat is vooralsnog niet van plan om de artikelen te verwijderen, want 'gebaseerd op voldoende feiten en omstandigheden'.

Het conflict dat Scholte met de gemeente heeft is op zich niet heel erg boeiend. Scholte woont alweer enkele jaren anti-kraak in het oude postkantoor van Den Helder, waar hij een museum heeft ingericht. Daar mag hij van de rechter voorlopig ook nog wel even blijven wonen, zoals hij ook leveringsbeslag mag leggen op het pand, dat binnenkort naar bouwbedrijf A. Tuin gaat. De gemeente heeft Scholte zelf ook de gelegenheid gegeven een bod uit te brengen, maar die heeft te weinig geld voor om het op te knappen. 

Scholte heeft zijn website tot nu toe gebruikt om het conflict met de gemeente op de spits te drijven, maar bleef daarbij in elk geval netjes. Totdat Micha Kat zich er tegenaan begon te bemoeien, volgens kwade tongen omdat hij een paar centen van Scholte kreeg toegeschoven om nog een paar vuige roddels via zijn eigen kanalen te verspreiden. Als onderdeel van die afspraak verschenen er ook enkele verdwaalde columns van de 'vluchteling' Kat op de museumsite die daar helemaal niet thuishoorden.

Buiten de museumsite om trok Kat op zijn eigen site en Niburu gelijk weer een hoop registers open. Want binnen de de kortste keren gaat het dan weer over pedofielen. Kinderen worden volgens Kat op het stadhuis besteld als 'pizza's via de pizzalijn', met als enige 'aanwijzing' een anonieme brief waarvan het bestaan niet eens kan worden aangetoond. Een foto waarop de Helderse burgemeester Schuiling twee asielzoekers uit Syrië op het speelveld van asielzoekerscentrum De Doggershoek omarmt wordt uiteraard meteen weer uit zijn context gelicht.

Kortom, voldoende 'feiten en omstandigheden' voor een vette rectificatie waar Kat en zijn vroegere afnemer Niburu nauwelijks aan lijken te ontsnappen. De advocaten van NautaDutilh hebben ook gelijk aangekondigd dat 'bij gebreke hiervan' de gemeente aangifte zal doen.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam