dinsdag 28 augustus 2012

Trollen

Je zou zeggen: Wat kan superspeurder André Vergeer een paar trollen schelen die hem elke keer belachelijk maken? Laat staan een margeblogje als Barracuda, dat hij toch al niet leest. Maar nee, de zelfverklaarde Vaatstra-onderzoeker ging vorige week bij Klokkenluideronline vol in de aanval tegen de 'ongefundeerde kritiek' van trollen, waarmee hij vooral dit blog bedoelde. 'De reactie van ene ‘Barracuda’ hier of op zijn/haar eigen blog zal doorslaggevend zijn voor mijn gelijk. Geeft hij/zij – inhoudelijk – weerwoord of gaat hij/zij weer onzin uitkramen om maar niet door de mand te vallen.' De toon is gezet: waag het niet om nog eens over mij te schrijven, lijkt Vergeer te suggereren.

Barracuda heeft het al vaker gezegd: Een beetje serieus onderzoeker gaat niet publiceren te midden van doorgetripte reptielengelovers op Klokkenluideronline. De kans dat je niet helemaal voor vol wordt aangezien is groot. Dus waarom blijft die Vergeer dat maar doen? Wim Dankbaar heeft ten minste nog de eer aan zichzelf gehouden toen Micha Kat steeds idiotere verhalen ging schrijven, ook over de zaak Vaatstra. Maar niet Vergeer, die zelfs de omstreden verklaringen van de Supergetuige nog geloofwaardig vond. Er is nog iets dat Vergeer kenmerkt: wel over jan en alleman hoog van de toren blazen, maar zelf geen fatsoenlijk snippertje bewijs kunnen aanleveren. 

Laten we de logica van het 'Vaatstra-team' for arguments sake nog eens een keer onder de loep nemen. Kern van hun verhaal is dat de vermeende 'dader' Ali - een Irakees die destijds verbleef in het asielzoekerscentrum in Kollum - kort na de moord op Vaatstra via Schiphol naar Noorwegen zou zijn afgevoerd, waar hij 'zomaar' werd vastgezet. Ook diens vriend Feik werd meteen uit het asielcentrum gehaald. Vermoedelijke reden: hun betrokkenheid bij satanische rituelen waarvan de toenmalige directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Joris D. geweten zou hebben.

Ten eerste: wat een mijl op zeven om een man die op dat moment bij de politie nog helemaal niet in beeld is als verdachte, meteen naar een gevangenis in Noorwegen af te voeren. De logica is ver te zoeken. Waarom niet naar een ander asielcentrum in het land gebracht? Of een ander onderduikadres dichter bij huis?

Vergeer cs stappen ook wel erg makkelijk over de logistiek van zo'n operatie heen: Marianne werd in de nacht van vrijdag 30 april 1999 vermoord. Het lichaam werd op zaterdag 1 mei gevonden. Als Joris al is gebeld in het weekend, kon hij zijn ambtenaren op zijn vroegst op maandag 3 mei aan het werk zetten. Maar nee, reeds op woensdag 5 mei komt de verdachte volgens Vergeer cs zelf aan in Noorwegen. Papierwerk en procedures die normaal weken in beslag nemen en over verschillende schijven lopen worden, als we Vergeer mogen geloven, in no time geregeld. Een uitleveringsverzoek vervalsen als de autoriteiten in Noorwegen van niks weten gaat wat moeilijk, zeker als er geen rechter bij komt kijken. Enzoverder.

Toch blijft Vergeer volhouden: 'Getuigen hebben tegenover ons verklaard dat die èchte verdachte dat weekend al weggesluisd is via Schiphol'. Want (volgens de niet nader genoemde getuigen): 'Wordt zaterdagavond 1 mei aangeleverd bij Grenshospitium Amsterdam (Schiphol Oost - Barracuda) door twee agenten uit Friesland en op zondag of maandag heimelijk uitgezet naar Noorwegen'. 

Kennelijk is Ali minstens een dag (of twee) in het luchtledige blijven hangen (Bermuda Triangle?), want hij kwam immers pas 5 mei aan in Noorwegen. Tenzij het een heel andere Ali betreft die werd binnengebracht. Met een andere bestemming dan Noorwegen.

Want er is nog een ander verhaal: namelijk dat de echte Ali al op 29 april niet meer is gezien. Een getuige verklaarde naderhand dat hij met Ali was gaan stappen op de vrijmarkt in Haarlem op 30 april. Pas na moord op Marianne vertrok Ali weer met een strippenkaart en 50 gulden op zak. Na zijn aanhouding in Turkije was er geen DNA match.

Het verhaal over de verdwijning van Feik is ook al niet 'kloppend'. Er is brief van een anonieme getuige, die beweert dat op (maandag) 3 mei 1999 (‘s avonds) een asielzoeker 'in het grootste geheim' werd binnengebracht bij een asielzoekerscentrum te Musselkanaal. En 'enkele dagen later' zou deze persoon zijn opgehaald door de vreemdelingendienst en door de Marechaussee afgevoerd naar Schiphol. De anonieme briefschrijver heeft geen zekerheid over zijn identiteit, maar team Vaatstra weet het zeker: Feik.

Het OM heeft deze zaak zelf onderzocht en de overplaatsing naar Musselkanaal bleek volgens hen te hebben plaatsgevonden op 18 mei 1999. En het betrof niet de vriend van hoofdverdachte Ali, maar heel iemand anders die ook niet uit Kollum kwam. Het lijkt er dus op dat de anonieme tipgever zich in de tijd en de persoon heeft vergist. Overigens heeft het OM later toegegeven dat Feik inderdaad is overgeplaatst (naar Drachten) omdat hij verdacht werd van een zedenbedrijf. Maar dat gebeurde eind mei 1999.

Dit laatste verhaal wordt nota bene van a tot z bevestigd door de plaatsvervangend directeur van het asielzoekerscentrum en Kollum aan Wim Dankbaar. Uit zijn antwoorden hoor je al dat de man (tien jaar na dato, interview dateert van 2010) niet al te zeker is van de datum 3 mei die Dankbaar hem iets te gretig aanreikt, maar Dankbaar heeft gehoord wat hij wilde, en stelt in de loop van het gesprek geen verdere controlevragen meer. Dat is des te pijnlijker, aangezien de man wel als een soort kroongetuige wordt opgevoerd.

En als Dankbaar nog beter had geluisterd dan had hij deze man ook kunnen horen zeggen dat de zaak Feik 'bovenop alle consternatie rond de zaak Vaatstra kwam'. Weer een aanwijzing dat het om een later tijdstip ging. De eerste berichtgeving over de moord, waarin trouwens geen enkele relatie werd gelegd met het asielzoekerscentrum, kwam maandagmiddag 3 mei naar buiten (volgens het archief van de Leeuwarder Courant). De consternatie over mogelijke daders uit het asielzoekerscentrum begon veel later.

Een andere losse flodder is een verklaring van een Nederlandse drugscrimineel die in een cel in Noorwegen een Koerd heeft ontmoet waarvan hij dacht dat het de genoemde Ali was. Deze man zou als gezegd 5 mei 1999 het land zijn binnengekomen. Vergeer cs zijn nooit achter zijn ware identiteit van deze man gekomen, maar weigeren te geloven dat het niet hun Ali was.

Tegenover De Telegraaf verklaarden de Noren naderhand dat het gaat om een asielzoeker die problemen veroorzaakte en allerlei zaken op zijn kerfstok had, maar niet het bedreigen van vrouwen met messen. Bovendien was hij al sinds 1998 in Noorwegen. Pas op 19 mei 1999 is deze 'Ali' veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf - en vier maanden voorwaardelijk - voor mishandeling, bedreiging en vernieling.

Kortom: het 'complot Vaatstra' lijkt vooral een verhaal van persoonsverwisselingen en onduidelijkheden over identiteiten, met niet minder dan drie verschillende Ali's en twee Feiks. En getuigen die jaren na dato personen en gebeurtenissen in de verkeerde context plaatsen, aangemoedigd door amateuronderzoekers die graag hun vermoedens bevestigd willen zien.

Het meest pijnlijke voorbeeld in dit verband was de vrouw die in 2010 verklaarde de ochtend na de moord op Marianne een huisgenoot te hebben gezien die met bebloede handen thuiskwam. Ze wist het zeker: dit was de Ali van Marianne Vaatstra. Uit gegevens van de Gemeentelijke Bevolkingsadministratie blijkt dat er toentertijd wel vijf Ali's in haar straat woonden.

Huishoudelijk: Barracuda gaat even een paar dagen stappen. Volgende week terug.

maandag 27 augustus 2012

Debat

Wat deed Geurt eigenlijk nog bij het premiersdebat gisteren bij RTL? Als iemand geen premier wordt, is hij het wel. De PVV zakt steeds verder weg in de peilingen, met dank aan de Catshuisbreuk. Geurt wordt geofferd voor de strijd tussen de 'socialisten' en de 'liberalen', dat helpt geen moederlief meer aan, zelfs niet als hij alsnog een douceurtje van 1000 gulden voor Henk & Ingrid uit zijn hoed zou toveren.

Ongeveer wat Geurt roept, interesseert de kiezer niet meer. Er is niemand zich nog druk lijkt te maken over de multiculti- en islamdiscussie en de Weg uit Europa en terug naar de gulden-retoriek wordt als onrealistisch gezien. Geurt zou gisteren zijn opponenten wel even de maat nemen, maar het leek eerder Koefnoen. Vol ingestudeerde oneliners die met verbeten gezicht naar buiten werden geslingerd: 'U laat Nederland bloeden om de Grieken te helpen. U gelooft vermoedelijk ook nog in de tandenfee.' Europa was weer eens een roofinstituut dat de grenzen openzet voor migranten. Leidinggevenden in de zorg waren 'zorgbobo's'. En Wilders wilde best de Turkse premier ontvangen, als hij maar mag zeggen dat die een 'islamitische dictator' is. Geurt, het waren mooie jaren, en die blauwe das van je stond je best wel aardig, maar het is nu echt aju paraplu, gegroet & vaarwel.

Het andere slachtoffer van de Catshuis-debacle leek de afgelopen dagen in paniek: waarschuwen voor de socialistische Goelag, de rode toendra, de terugkeer van Joop den Uyl en de mantra 'geen gezeik, straks iedereen weer rijk'. Ten minste voor wie dan een baan heeft. Leg dat maar eens uit aan die half miljoen werklozen.

Thomas von der Dunk wees gisteren op een klassieker van Hans Wiegel, die tijdens een debat met in de jaren zeventig Den Uyl riep 'Sinterklaas bestaat, en hij zit daar.' Maar als Sinterklaas inderdaad bestaat, dan leidt hij inmiddels de VVD. 'Zelfs met een gat van miljarden in de begroting deelt de VVD nog cadeautjes uit.'

Rutte sprak zijn opponent Roemer telkens aan alsof hij reeds op het pluche zat. Maar volgens de debatpeilingen wordt Diederik Samsom en niet de lispelende Roemer premier. Die had pas echt voor de spiegel geoefend.

vrijdag 24 augustus 2012

Vonnis

De Klokkenluideronline-complotter die onder de noemer Vlunk op Twitter Beatrix bedreigde heeft vrijdag zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met aftrek van voorarrest gekregen. Hij moet ook meewerken aan een ambulante behandeling van een geconstateerde (Asperger) stoornis, een alcoholverbod, en het verbod om tussen 00.00 uur en 08.00 uur gebruik te maken van internet en sociale media voor: 1. bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (bedreiging van de Koningin) 2. opzettelijke belediging van de Koning.

Vlunk is de auteur van volzinnen als 'bea, al heb je "misbruik" gemaakt van psychopatische pedofielen zoals [persoon] welten e.v.a.', 'jij over het nazi-paard getilde sataniste'. 'jouw soort is de kanker van de mensheid' en 'met instemming van die neo-nazi-bilderberger bea, die wat mij betreft ook zsm onthoofd mag worden heeft dat ondertekend'. De Chef van het Militaire huis van Hare Majesteit de Koningin vond dat behoorlijk bedreigend. Uit het vonnis blijkt dat Twitter heeft meegewerkt aan een rechtshulpverzoek om achter de identiteit van de man te komen.

Uit het vonnis: 'De kiem voor de gebeurtenissen van 16 september 2011 werd gelegd door problemen in de relationele sfeer, waardoor verdachte uit het veld werd geslagen en terugviel in oude gedragspatronen (excessief drinken) met alle bijkomende gevolgen (ontremming) van dien. Verdachte beschikt, zo blijkt hieruit, (nog steeds) over onvoldoende copingvaardigheden. Daarom achten zowel de deskundige als de reclassering een voortzetting van de thans lopende (ambulante) behandeling van verdachte bij het Centrum voor Autisme van GGzE aangewezen.'

The Illuminati: The Hollow Earth Conspiracy

donderdag 23 augustus 2012

Repto's

GeenStijl is natuurlijk gewoon een frontstore van de illusionati. Maandag dreef het blog de spot met gemtrails en vorige week nam het Olympic Zion op de korrel, de extreme gekkiessite die een alien-invasie of compete alienoorlogen tijdens de Olympiade voorspelde en Den Bosch omschrijft als een 'belangrijke stad voor de machthebbenden (...) omdat daar een cruciaal energiepunt (gecreëerd) is wat o.a. ge/misbruikt wordt om hun nwo ‘imperium’ uit te bouwen.'

Olympic Zion is, als bijwagen van Klokkenluideronline, de dark room van het wereldwijde web, uitsluitend geschikt voor dagschuwe reptozombies en gedragsgestoorde psychoten die geen zin kunnen formuleren zonder  'zionistische joden' of 'monarchtechnieken'. Barracuda vermoedt het gros van de scribenten/reaguurders de ganse dag in een wietwolk verkeert of leeft op een dieet van Otrivin neusdruppels.

Posters met namen als Airwave, Anti-Zion 2012,D. Unfeldt en Davids 'Puke' leven in een schizofrene wereld waarin ongeveer alles een satanische betekenis heeft. Het hele blog ademt trouwens de sfeer van extreme godgelovigen. 'Als je de informatie van o.a. klokkenluideronline en olympiczion onderzoekt, zul je erachter komen dat er meer waarheid staat als in al die jaren in de mainstream media heeft gestaan'. 

Natuurlijk, vooral over Den Bosch enzo. Wist u trouwens dat George Bush sr. (spreek uit: srrrr) uit Duitsland komt? Of dat er maar zeven stappen zijn om Matrix op te heffen en Wereldoorlog 3 te stoppen? Of dat ieder mens werd in vorige levens door reptielachtige buitenaardsen is geprogrammeerd? Ja, ook U uit Gasselternijveenschemond! Staat op het interweb, dus is het waar. En bovendien: 'Als het echt zo een onzin zou zijn wat hier vermeld wordt, zouden ze er niet zoveel (negatieve) aandacht aan besteden'.

Aan dit soort ingenieuze cirkelrekeningen kan zelfs Emanuel Rutten nog een puntje zuigen.

Het visiterende GS-publiek kreeg natuurlijk meteen de gebruikelijke portie educatieve JoeToebs voorgeschoteld ('Bill Cooper voorspelt 9/11 en wordt vermoord!'), want nietswetende coma-ezels moeten worden bekeerd.

Gaat never nooit niet lukken, complotboys. Jullie zijn te eng en te wereldvreemd voor woorden.

woensdag 22 augustus 2012

Amateurspeurders

Ze is altijd op haar hoede. Stephanie (27) uit Kollum wordt door amateurspeurders gezien als ‘kroongetuige’ in de zaak-Vaatstra. Ze heeft er genoeg van om telkens lastiggevallen te worden en gaat weg uit haar woonplaats Kollum, zegt ze in de Leeuwarder Courant (pdf). Stephanie heeft 'absoluut niks' met de zaak-Vaatstra te maken, vult leider Cor Reijenga van het rechercheteam aan. Hij noemt het heel vervelend dat een aantal complotdenkers het op haar gemunt heeft. Reijenga:  'Onvoorstelbaar dat het gebeurt. Het is niet gebaseerd op de feiten. Er klopt niks van die verhalen.'

Met de 'amateurspeurders' wordt behalve onze nationale speurhond André Vergeer vooral Wim Dankbaar bedoeld, die vers terug van zijn vakantie in Thailand natuurlijk weer moest reageren. We kennen Wim zo langzamerhand. Een dikke plaat voor de kop en wenst niet tegengesproken te worden. Zodra kranten weer iets schrijven wat Dankbaar niet wil lezen, zijn deze 'propagandakanalen voor het Openbaar Ministerie, met name als er iets recht geschreven moet worden wat krom is.'

Tenendkrommend is het artikel van onze rentenierende Dankbaar weer. Kan de heer Reijenga soms niet bewijzen dat zijn stellingen onzin zijn? Dat Stephanie absoluut niks met de zaak te maken heeft? Je kant het ook omdraaien: Heeft Dankbaar overtuigende bewijzen in plaats van luie interpretaties?

Nee, natuurlijk. Wim blijft maar geloven in het sprookje dat hij zelf de wereld in heeft geholpen: dat van het bestaan van een dubbelganger van de vermeende dader Ali Hassan. En dus vergelijkt Wim twee foto's waarop toch duidelijk dezelfde man is te zien - de ene wat slanker dan de ander, de ene met en de andere zonder baard - om te concluderen dat 'neus en lippen van de gearresteerde Ali een centimeter lager (zijn) dan de neus en lippen van de vriend van Feik. In vier maanden tijd heeft Ali niet alleen zijn snor en baardje afgeschoren, maar ook plastische chrirurgie ondergaan om de botstructuur van zijn schedel te verlengen!'

Nee Wim, de verdachte is op verschillende afstanden gefotografeerd, dan krijg je dit soort verschillen.

'U begrijpt dus hoe monstrueus groot de belangen zijn om deze Hassan doofpot gesloten te houden,' schrijft Dankbaar ook nog. Wie helpt die Dankbaar in godsnaam aan een andere obsessie hobby? 

dinsdag 21 augustus 2012

K***strepen

Met dank aan GeenStijl: de aangifte van gemtreels door een Nederlandse complotterd annex mongeaul. Bij de politie (Delft) ook nog, de blauwe stadswacht van de NWO. Er volgt een weer behoorlijk onsamenhangend verhaal over Monsanto en rasters van rooklijnen. 'Je kent het zo googeluh'. Heb u legitimatie, wil de politie weten. Nee natuurlijk, het is niet voor niets een complotterd! De dame achter de balie, ook niet de slimste, verwijst hem eerst nog vriendelijk door naar de Nationale Ombudsman. Maar de man geeft niet op is de dag erna terug. Meteen knallende ruzie. 'Dan hoef ik ook niets aan te trekken van die Naziwetten van jullie.'

Trouwens, wie zich mocht afvragen waarom de daders zelf geen kanker krijgen van die 'kutstrepen' in de lucht, dan is dat omdat we worden geregeerd door andere wezens. Die andere wezens zijn waarschijnlijk immuun voor de vergiftiging waar ze ons mee opzadelen. Dat u het even weet.

In de commentaren bij GS:  'En ondertussen rookt gekke Henkie illegaal geteelde wiet waar een ton aan pesticiden op zit, maar daar hoor je ze nooit over...'

maandag 20 augustus 2012

Opgeblazen

De soap rond Julian Assange bereikte zondag zijn hoogtepunt met zijn speech vanaf het balkon van de ambassade van Ecuador in Londen. Op 19 juni zocht Assange zijn toevlucht in de ambassade van Ecuador in Londen en dat land heeft hem - tot verbijstering van de Britten - inmiddels asiel verleend. Groot-Brittannië heeft gedreigd de Ecuadoraanse ambassade in Londen te bestormen en de ministers van Buitenlandse Zaken van de landen die zijn aangesloten bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) buigen zich aanstaande vrijdag over de affaire. WWIII dreigt.

Het is buitengewoon knap hoe Assange van dit hele circus een politiek spektakel heeft weten te maken, terwijl de aanleiding een slippertje was waarvoor de Australische witkuif zich voor de Zweedse rechter moet verantwoorden. De VS zouden hem willen vervolgen voor het publiceren van honderdduizenden geheime diplomatieke memo’s, roeptoetert Julian. De Amerikanen ontkennen. Dat Assange in Zweden niet met zijn kinderachtige gedrag geconfronteerd wil worden is zo klaar als een klontje. Is niet goed voor het imago als ultieme klokkenluider.

Tegelijkertijd is zijn Zweedse zaak buiten iedere proportie opgeblazen. Gerommel met een al dan niet gescheurd condoom en twee dames die eigenlijk wel wilden, maar hem achteraf een vlegel vonden, is nou niet echt een verkrachtingszaak. Daarvoor hoeft MI5 toch echt niet de brandtrappen van de ambassade van Ecuador binnen te dringen. Of de ambassade te bestormen. Barracuda krijgt zo langzamerhand een lekker puh-gevoel bij Assange, die toch maar mooi verboden kabeltjes op het web zette. Als Assange niet bestond zou hij moeten worden uitgevonden.

vrijdag 17 augustus 2012

Rothschild

SNS Reaal maakte deze week zijn halfjaarcijfers bekend. Nettowinst, brutomarges, bijzondere waardeverminderingen, onderliggende resultaten, dat soort dingen. Kortom: niet iets waar complotters zich normaal druk over maken. Behalve dit keer. De bankverzekeraar heeft namelijk staatssteun gekregen en de centjes zijn ondanks vette winsten - potverdorie - nog niet terugbetaald! Herstel de Republiek concludeert vanachter de pc: 'Wij hebben niet aan de bestuurstafel gezeten, maar menen dat het bestuur van deze bank maar een onvoorspelbaar zwabberende politiek voert.'

U hoort het. De beste stuurlui staan aan wal.

Maar dan komt het: de complottertjes van Herstel beweren doodleuk dat de grootste aandeelhouder van SNS verzekeraar Aviva plc in Londen is. De 'grootste verzekeraar van Engeland en gecontroleerd door het Rothschild conglomeraat. Google op Nathan Rothschild en AVIVA en duidelijk wordt hoe het zit. Rothschild controleert dus SNS-REAAL, zo werkt dat. Die laat vervolgens het bestuur zeggen dat er problemen zijn,  met als logisch gevolg dat die andere Rothschild bank, Goldman Sachs het winstgevende deel er uit gaat sleutelen en het onderbrengt bij AVIVA plc. Vervolgens is SNS-REAAL geen systeembank meer, krijgt geen hypotheek meer verkocht en is een prooi voor die volgende Rothschild gedicteerde bank, namelijk RABO Bank Nederland, voorzien van een uiterst dubieuze Raad van Commissarissen.'

Daar hebben we ze weer: de Rothschilds. Die controleren in de ogen van complotgekkies de ganse wereld, en nu is SNS Reaal aan de beurt.

Nou, mooi niet dus. Het belang van Aviva in SNS Reaal is namelijk slechts 4,96 procent. Dat is bij lange na geen controlerend belang. Vraag maar aan Carlos Slim. Aviva heeft juist een veel groter belang in Delta Lloyd.

En waar Herstel Nathan Rothschild  weer vandaan tovert, Joost mag het weten. Zelfs in de donkerste krochten van de interwebs kwam Barracuda niets tegen. Aviva is een fusie van twee Britse verzekeraars. Geen Rothschild te bekennen. Niet in de verste verte. Tenzij bestuursvoorzitter Pehr Gyllenhammar wordt bedoeld, die tal van bijbaantjes heeft, waaronder voorzitter van het Rothschild pensioenfonds.

Maar het allermooiste is toch wel de conclusie de Rothschilds de staatscentjes zou wegsluizen. De schrijver van het stuk moet of onder een kaasstolp of half in coma hebben gelegen, want bijna heel Nederland weet namelijk dat SNS in 2013 de staatssteun van 850 miljoen euro moet terugbetalen, vandaar onderdelen in de etalage worden gezet. Te vinden na drie seconden googelen.

woensdag 15 augustus 2012

Nieuwswaardig

Micha Kat mag langer in zijn cel blijven zitten. Zijn verzoek om in afwachting van zijn zaak volgende maand eerder vrijgelaten te worden werd gisteren niet-ontvankelijk verklaard. De juridische uitleg gaat Barracuda boven zijn pet, maar het komt neer op: verkeerde procedure bij de verkeerde rechter.

Dat zien zijn aanhangers natuurlijk weer als een slimme tactiek om, wegens gebrek aan argumenten, de zaak dan maar naar een andere rechter te verwijzen. En die zaak deugde in hun ogen toch al niet, want niemand minder dan de 'corrupte rechter mr. R.J. Paris' 'die ook al verbonden was aan meerdere schandalen waar Micha al jaren geleden over publiceerde' mocht het vonnis vellen. Maar geen wraking, want daar had Kat gelet op de geringe tijd die hem nog resteerde geen belang bij. Zo opportunistisch zijn we dan wel weer.

Niemand schijnt zich trouwens nog om Kat te bekommeren, behalve André Vergeer, Kats grootste fan, die maar weer eens een oproep deed aan de 'journalistiek'. 'In de zaak van Micha Kat tegen de Staat (zijn strijd tegen pedofilie, de mafia in toga, de graaiende overheid en de banken) is het minst genomen opvallend te noemen dat jullie, als ‘collega’s’ binnen de journalistiek zo stil zijn. Ik heb dat al vergeleken met de enorme ‘ver van onze bed-show’ van Pussy Riot in Rusland. Langdurige en veelvuldige krokodillentranen over al dat onrecht in het buitenland terwijl jullie hier tot aan je kruis in de stront staat.'

Micha Kat gebruikt onorthodoxe methoden en grote woorden 'maar iedereen (dus ook jullie) weten dat hij recht uit zijn hart spreekt. En dat er een grond van waarheid in zit waar niemand meer omheen kan. Rechters zijn door Micha exposed en uit hun ambt geslingerd, ene Joris is bij herhaling (ook door jullie) exposed en wordt eerdaags wellicht uitgeleverd aan de EU of erger, aan de USA of aan Turkije, de bankencrisis die Micha Kat al jaren geleden voorspelde, enz., enz.'

Als collega-journalist moet je volgens Vergeer op zijn minst een mening hebben over ‘dergelijk gedrag’ van Kat. Het is 'nieuwswaardig omdat de vrijheid van pers en die van het vrije woord ter discussie staan'.

Onzin. Kat zit in de cel wegens telefonische bedreigingen, valse bommeldingen en regelrechte laster, juist in de richting van collega-journalisten, die hij ervan beschuldigde aanwezig te zijn geweest bij (rituele) kinderverkrachtingen. Kat is dus helemaal niet nieuwswaardig, eerder zielig. En het laatste wat journalisten moeten en vermoedelijk ook willen doen is deze aandachtszieke Kat een podium verschaffen.

dinsdag 14 augustus 2012

Autobaan

Menigeen die over de Duitse autobanen zweeft, zo voelt het bijna, prijst Hitler. De beste man heeft werkelijk niets goed gedaan, maar die autobanen: petje af. En niet alleen legde Der Führer snelle hoofdaders in zijn land aan, hij loste er ook werkloosheid in Duitsland mee op. Nou, mooi niet dus.

De Duitsers hebben de mythe nu zelf maar onderuit gehaald. De Nazi’s waren juist fel tegen de komst van de snelwegen, aangezien deze vooral ten goede zouden komen aan de ‘Joodse kapitalisten’.

Maar bovenal: het was helemaal niet Hitlers idee. Het Duitse initiatief voor de aanleg van een snelweg ontstond al ver voor de oprichting van de Nazi-partij. In 1909 zette een groep rijke autoliefhebbers al een belangenorganisatie op om de politiek te overtuigen om speciale autowegen aan te leggen. Op de bestaande wegen werden de chauffeurs namelijk voortdurend 'gehinderd' door stof, modder, koetswagens en voetgangers.

Pas zijn machtsgreep in 1933 realiseerde Hitler zich het potentieel van de snelweg. Meteen liet hij de weg tussen Bonn en Keulen degraderen naar een ‘landweg’, want er moest een echte ‘eerste’ Autobahn komen. Per jaar moest er maar liefst 1000 kilometer snelweg aangelegd worden, een project dat ten minste 600.000 Duitse werklozen van werk en inkomen moest voorzien.

Daar kwam dus niets van terecht. In 1941 was er slechts 3.800 kilometer snelweg gereed, slechts de helft van de geplande hoeveelheid. En veel arbeid leverde het ook niet op. In 1942 kwam het Autobahn project door de oorlog zelfs volledig stil te leggen. De Duitse media bleven echter in het kader van de Nazi-propaganda beelden van grote wegwerkzaamheden vertonen. De Duitse autobahn kwam er dus wel, maar gewoon na de oorlog.

maandag 13 augustus 2012

Dr. Johan

HP/DeTijd pakte dr. Johan Oldenkamp, lijstduwer van SOPN, afgelopen week flink aan. De man die ervan droomt premier van Nederland te worden, want 76 zetels toch zeker, zal hoe dan ook de vorstin onder ogen moeten komen. Dat wordt alleen wat lastig als je Koninginnedag tot ‘Nationale Dictatordag’ wilt bombarderen. 'Het is zeer opmerkelijk dat een schatrijke, tirannieke vrouw zo populair kan zijn onder de mensen die zij en haar parasitaire familie uitzuigen.' O ja, en Nazi verwijst volgens Dr. Johan helemaal niet naar het Duitse Nationalsozialismus, maar naar Nationaal Zionisme. Dat soort dingen dus.

Nu is al die aandacht van de main stream media voor Oldenkamp volgens Barracuda stellig overdreven, al begrijpt hij ook wel dat Johan fungeert als de komische noot in de verkiezingen. De Britten hadden ooit Screaming Lord Sutch en zijn Official Monster Raving Loony Party, en daarbij vergeleken is Dr. Johan nog de serieusheid zelve.

Oldenkamp heeft inmiddels trouwens gereaguurd. 'Ik deed destijds die uitspraken omdat ik toen nog vol in de strijd tegen de (verborgen) machthebbers zat. Ik kan bijzonder slecht tegen onrecht en ik heb bovendien een bovengemiddelde portie strijdlust meegekregen. Dat is dan ook een uitstekende mix voor een superfanatieke wereldverbeteraar die geneigd is te vergeten dat die betere wereld bij zichzelf begint. Tegenwoordig weet ik dat alle antwoorden alleen gevonden kunnen worden door de juiste combinatie van Liefde en Wijsheid.'

Goed, zand erover. Toch kon Oldenkamp weer niet nalaten de HP te betitelen als Haagse Propaganda, om vervolgens een heel betoog af te steken over Shell die als grootste grootaandeelhouders Victor Rothschild en Beatrix von Amsberg zou hebben. Dat heeft Johan op het internet gelezen, dus moet het wel waar zijn. Jammer alleen dat Rothschild al sinds 1990 morsdood is en het vermeende belang van Beatrix in Shell op internet ook al een eigen leven is gaan leiden.

Hoe dan ook, het journaille en Dr. Johan liggen elkaar niet echt. Zo maakte Oldenkamp zich ook al bijzonder kwaad over een stuk in NRC Handelsblad, dat overigens gewoon een keurig verslagje had geschreven over een bijeenkomst van SOPN. Maar gelukkig, Johan gaat aan dit soort stukken die hem in een twijfelachtig daglicht stellen een einde maken. 'Wanneer de SOPN op 12 september een grote verkiezingsoverwinning boekt zullen we daarna ook de bezem gaan halen door de publieke nieuwsindustrie in Nederland. Daarbij zullen alle verantwoordelijken, ook van de private nieuwsmedia, ter verantwoording worden geroepen. Het is namelijk de hoogste tijd dat we ook daar het smerige vuil er af gaan sop’n.'

Jawel, toekomstig premier Oldenkamp gaat het journaille voortaan verplichten om internetbronnen te gebruiken die volhouden dat Victor Rothschuld en Beatrix von Amsberg grootaandeelhouders zijn van Shell.

zaterdag 11 augustus 2012

Vlunk

Gisteren stond voor de rechtbank in Den Bosch een 48-jarige man uit Valkenswaard terecht voor majesteitsschennis via Twitter-berichten vorig jaar september. De officier van justitie sprak over een 'ongekende grofheid'. Via Twitter roeptoeterde hij onder meer: 'Ik zal niet rusten totdat jij herenigd bent met je nazi-vader en ss-man' en 'Ik zal niet rusten tot je dood bent, en dat zal niet lang meer duren, trust me'. Ook een fijnzinnige: 'Jouw soort is de kanker voor de mensheid'.

Omdat de man al vaker in de fout ging, eiste de officier van justitie zes maanden cel waarvan twee voorwaardelijk en toezicht door Reclassering en behandeling bij de GgzE. In 2011 werd de Valkenswaarder namelijk al eens veroordeeld voor bedreiging (per email) van Balkenende en van de fractievoorzitter van de PvdA. 'Fuck alle corrupte klootzakken als Balkenenende, Bos, er Dorst, Hirsch-Balin etc. zij zijn slechts aangesteld door ons opperhoofd beatricks. Ik kan haast niet wachten tot ik persoonlijk een paar van die onwaarschijnlijk doorgeslagen psychopathen persoonlijk de nek om mag draaien.'

Een bekende? Yep, een van Micha Kats notoire aanhangers. Bij Klokkenluideronline reaguurt hij onder de naam Vlunk, alias Rebel with a cause. In 2009 kon Vlunk zich al niet inhouden op forums over Bea: 'Het wordt tijd dat de hele familie tegen de muur wordt gezet en afgeschoten.' Motief: 'Zij is via de Bilderberggroep één van de belangrijkste veroorzakers van de huidige crisis, via de Club van Rome één van de bedenkers van de huidige man-made-global-warming hoax, ze int rechtstreeks belasting via de benzineprijs en haar aandeel in De Nederlandsche Bank (ok, dat doet die achterlijke hufter van een zoon nu) en krijgt bovendien nog een zakcentje dat dit jaar met 35 mille verhoogd is.'

De rechtbankverslagen bieden weer een verbijsterend inkijkje in de psyche van een deel van de aanhang van Klokkenluideronline. De werkeloze ICT-medewerker was ook al eens opgepakt wegens een 'poging tot zware mishandeling'.

De man lijdt aan ziekte van Asperger en staat onder begeleiding bij het Centrum voor Autisme in Eindhoven. 'Betrokkene heeft een autistiforme stoomis die het hem moeilijk maakt om adequaat om te gaan met veranderingen en tegenslag en om spanning adequaat te laten afvloeien. Frustratie van zijn wensen en strevingen leidt snel tot opwinding, agitatie en uiteindelijk ook tot agressie, en tot een gevoel dat hij het onverdiende slachtoffer is van onheuse bejegening door anderen.'

'Voorts heeft betrokkene een slepend juridisch conflict met het UWV, leeft hij financieel boven zijn stand, heeft hij geen dagbesteding en leeft hij in een sociaal isolement. Betrokkene gebruikt hij dagelijks Otrivin neusdruppels, die het gevoel van opwinding kunnen versterken. Alle genoemde factoren en condities werken versterkend op elkaar in.'

Sinds de Twitterberichten over Beatrix is met hem afgesproken dat hij op bepaalde tijden geen drank of cannabis gebruikt en ook 's avonds en 's nachts niet internet.

Uitspraak 24 augustus

woensdag 8 augustus 2012

The Sequel

Alexander, Linda en Complotten, The Sequel. Eind juni dook bij de complotbloggen het verhaal op van Alexander, Linda en Kinderen die hun huis in Assen moesten verkopen omdat zij al acht maanden geen hypotheek hadden betaald. 'De waarheid is tot ons doorgedrongen: geld IS schuld. Geld is gecreëerd met de gedachte dat je ergens een schuld hebt uitstaan en dat je deze moet inlossen. Geld is een pressiemiddel. Omgaan met geld – in welke vorm dan ook – is het dragen van schulden. Dat is de heersende energie'.

In een brief aan de bank schrijft het gezin: 'Wij claimen dat het geld voor de gevraagde lening fysiek niet bestaat en gecreëerd wordt op het moment dat daarvoor bij u een papier is ontvangen met daarop benodigde handtekening.' 

En tegen hun critici: 'De mensen die afkeurend tot vernietigend reageerden, hebben dit ook tot hun stokpaardje gebombardeerd: wanneer je iets krijgt moet je er iets voor teruggeven of voor gedaan hebben, anders heb je er geen recht op het te ontvangen. Wie heeft dat toch verzonnen? En waarom houden we die achterhaalde gedachte in stand?'

Er is, Barracuda constateerde het al eerder, iets merkwaardigs met dit verhaal aan de hand. De voorgeschiedenis ontbreekt. Geen woord over hoe de betalingsachterstand is ontstaan. Wellicht omdat het afbreuk doet aan het imago van soevereine denkers en doeners.

Het LinkedIn profiel van Alexander biedt wat meer aanknopingspunten: achttien jaar lang verdiende Alexander namelijk zijn kostje als Key Accountmanager Overheid en Onderwijs bij een groot bedrijf. Tot april 2011. Toen was het plotsklaps voorbij. Vrijwillig afscheid genomen of vanwege de haperende economie overtollig verklaard? Barracuda vermoedt het laatste. Een nieuwe baan kwam er niet, want 'wijskundige bij Ont-moeting' klinkt niet als een betaalde baan. En vervolgens begonnen de problemen. En zocht Alexander een uitweg, lees: een excuus om niet meer te betalen.

Dat excuus vond hij op internet. De belangstelling voor het alternatieve was er al eerder, maar sluimerde nog op een acceptabel niveau. Op zijn You Tube kanaal was Alexander een jaar of wat geleden vooral bezig met snelle auto's, vliegtuigen en foute muziek. In de loop der tijd, maar vooral na april 2011, duiken veelvuldig andere onderwerpen op: UFO's, de illuminatie, Niburu en Extreme Idiots Compilation. Die laatste serie vooral de laatste weken.

In plaats van een financiële oplossing te zoeken, zocht Alexander de confrontatie met de bank, met verwijzing naar idiote opvattingen die hij op internet aantrof. Wat had Alexander nou eigenlijk verwacht? Dat de bankdirecteur zijn geitenwollensokken zou aantrekken en vrijwilliger bij Niburu zou gaan worden?

En dus loopt het slecht af: de executoriale verkoop van de woning gaat door. Alexander optimistisch: 'Wij volgen de onwrikbare, niet beïnvloedbare wetten van de natuur. Een leven leiden met de minste moeite doordat vrijwel alles vanzelf kan gebeuren. Het mag stromen omdat het stroomt'.

Yep, dat wordt een kamper of een boomhut. 

dinsdag 7 augustus 2012

Fluitketels

Het verzonnen bericht van BOINNK!!! over zijn vervroegde vrijlating mocht niet baten. Vandaag dient alsnog het kort geding dat vliegende kiep Micha Kat tegen de Nederlandse staat heeft aangespannen. Kat eist opheffing van zijn voorarrest in afwachting van zijn berechting over enkele weken. Dat voorarrest had Kat te danken aan het feit dat hij stiekem toch bleef publiceren, terwijl een radiostilte was afgesproken.

En ook nu weer kan Kat niet stilzitten. Zelfs vanuit de P.I. Zoetermeer moesten er weer verontwaardigde brieven geschreven worden, en toen die niet arriveerden, werden het telefonische updates, waarin Kat het zelfs voor elkaar kreeg om frontaal de aanval op officier van justitie te openen. Maar in een van zijn laatste telefonische updates klonk Kat al heel wat minder zeker. Er zouden te weinig mensen zijn die hem steunen, klonk het somber.

Zou dat misschien komen omdat Klokkenluideronline inmiddels aan gort is geholpen door twee moderators, die van gekkigheid niet weten wat ze nu weer aan oude complotmeuk op de site moeten pleuren? Sinds de opsluiting van Kat is Klokkenluideronline verworden tot een hyperactieve stortplaats voor bizarre JoeToeb-filmpjes, vooral over de illusionatie, UFOs, samenzwerende vrijmetselaars, shapeshiftende elites en aliens, en soms jaren oude stukken van Anarchiel, Wij Worden Wakker en andere verstofte uithoeken van het interweb. God mag weten wat die twee geitenbreiders met deze overkill willen bereiken.

De ene na de andere reaguurder die commentaar leverde op de doorgeschoten nieuwsselectie lijkt een ban te hebben gekregen, maar zelfs het handjevol overgebleven diehards reaguurt opvallend minder vaak. Ongetwijfeld muwrgebeukt door de stortvloed aan onzinberichten.

In al zijn megalomanie ('We spraken ook over de overeenkomsten tussen mijn zaak en die van Julian Assange en die Russische meiden-popgroep Pussy Riot'), ) denkt Kat nog steeds dat heel Nederland in zijn zaak is geïnteresseerd, in werkelijkheid is zijn achterban zo te zien uitgedund tot de Flip Fluitketel Show.

UPDATE: Uitspraak rechter 14 augustus.

zondag 5 augustus 2012

Voorspellen

De Olympische Spelen zijn nu al ruim een week onderweg, en nog altijd is er niks gebeurd: geen valse vlag-aanvallen, aliens, Derde Wereld-oorlog en andere door complotters voorspelde super duper megarampen.

De gekkies wisten het absoluut zeker: zaterdag 4 augustus zou het dan echt gebeuren, in de 02 Dome in Greenwich, zo rond 4 uur in de middag tijdens trampoline voor dames. Maar weer niet dus.

Dus waar ging het mis? Simpel: het onwrikbare geloof in allerlei roeptoeters op internet en het willen bewijzen van wat die mensen zeggen. Eerst wordt er dan weer een staaltje onnavolgbare numerologie op losgelaten, waarbij willekeurige getallenreeksen een soort zelfvervullende voorspelling vormen. Heb je eenmaal een willekeurige 'uitkomst' gevonden, dan ga je op zoek naar al even willekeurige gebeurtenissen uit het verleden om daarmee je gelijk aan te tonen.

Op 4 augustus 1964 viel bijvoorbeeld Noord-Vietnam een Amerikaanse mijnenveger aan in de Golf van Tonkin, wat leidde tot de Vietnam-oorlog. Het is de 48ste verjaardag van dat incident, dus 4/8 4 augustus. Op 4 augustus 1914 viel Duitsland België binnen. Dat is 98 jaar geleden, dus 9+8=17, alweer een 8! Whitney Houston overleed vorig jaar 48 jaar oud, maar het verslag van de lijkschouwing werd 4 augustus gepubliceerd. Haar hotelkamer was op de vierde verdieping en haar kamernummer 424.444. Drie maal vier dus! Kortom: 'gefundeerd onderbouwd met numerologische feiten en symboliek', om meesterfilosoof Arend Zeevat te citeren.

Maar zelfs als er al een logica aan ten grondslag zou hebben gelegen, heb je als complotter nog helemaal niets aangetoond, want wie zegt dat deze getallen en gebeurtenissen worden meegenomen in de overwegingen voor een verrassingsaanval, mocht die al plaatsvinden? En trouwens, waarom zouden de illusionatie hun plannen vooraf bekend maken?

Barracuda gaat alvast voorspellen dat de verdere Olympische Spelen zonder noemenswaardige incidenten gaan verlopen. En hij kan zich niet aan de indruk onttrekken dat zo langzamerhand al deze miscalculaties en mislukte profetieën steeds verder vreten aan de geloofwaardigheid van zweef- en complotbloggen. Zelfs aluhoedjes krabben zich wel eens achter de oren.

De truc is dan om de aandacht maar weer op iets anders te vestigen. Zoals op het Satanisch vrijmetselaar Symbolisme op Dance Valley. Helaas, dat festival verliep ook al zonder wanklank. Dan maar het Dicky Woodstock Festival. Op de flyer stonden Babylon Circus en wat omgekeerde pentagrammen. Gisteren is dit festival getroffen door noodweer. Vorig jaar werd Pukkelpop getroffen door noodweer. In 2001 werd Dance Valley nogal chaotisch afgesloten met verkeerschaos, regenbuien en veel verkleumde en onderkoelde mensen. Wie zei ook maar weer dat complotters niet kunnen voorspellen?

vrijdag 3 augustus 2012

Lakemannetje

Joost Niemöller deed onlangs een Lakemannetje: nee, geen oproep tot een bankrun, maar het plaatsen van vraagtekens bij de effecten van immigratie op de economie. Altijd nuttig. In het boek Het immigratietaboe citeert Niemöller tien wetenschappers wier opzienbarende onderzoeken 'niet politiek correct' werden bevonden en dus in een bureaula verdwenen. En aangezien Joost als de dood is voor Achmed en Fatima, moesten die cijfers boven water komen.

De wetenschap censureert zichzelf, beschrijft Niemöller. Ze mijden door taboes omgeven onderwerpen. In de commissies die erover gaan, zit wel eens een verdwaalde econoom, maar vooral toch antropologen en sociologen. Die identificeren zich met immigranten. Een onderzoek naar kinderbijslag die naar het buitenland verdwijnt: nee, liever niet.

Maar helaas, Joost had zijn tegellichtende boekje nog niet gepubliceerd of zijn oude luis in de pels en cijferfetisjist Flip Vandyke sloeg weer eens keihard toe. Vandyke heeft namelijk een hobby cq obsessie: netto-immigratie van allochtonen uit moslimlanden. Liefst zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw mogelijk. In dit kader had hij al eens eerder gereageerd op een eerder stuk van Niemöller: 'Zoveel fouten stonden er in dat je het moeilijk vergissingen kon noemen.'

Probleem van Joost: vanuit een bepaalde overtuiging stukjes tikken dan vanuit het idee om de waarheid te beschrijven, liefst met behulp van creatief boekhouden. Zo kennen we onze pappenheimers weer. En dus haalt Flip de ene na de andere bewering van Joost onderuit, zoals het misverstaand van autochtonen (hoog opgeleid) weggaan en buitenlanders (laag opgeleid) komen of dat de helft van de niet-westerse allochtonen in Nederland leeft van een bijstandsuitkering. Allemaal weer minder dramatisch dan moslimvreters beweren.

Joost sputterde nog wel even tegen, maar dan trekt Vandyke natuurlijk juist alle registers open: 'De conclusie bij mijn eerste artikel was dat Niemöller een grote broek aantrekt: hij zal wel even de feiten geven. Als je dat zegt dan mag je een grote zorgvuldigheid verwachten. Geen halve waarheden, onwaarheden, verzwegen feiten, cherry-picking en niet onderbouwde beweringen.'

woensdag 1 augustus 2012

Kombuispraat

De Kiesraad keurde gisteren de deelname van de SOPN, de kersverse partij van Dr. Johan Oldenkamp, goed. In alle kieskringen zijn voldoende geldige ondersteuningsverklaringen ontvangen. De gunstige wind voor SOPN wakkert verder aan, zoals Oldenkamp het eerder optimistisch formuleerde. 'De zeilen van het SOPN-schip zijn gehesen en de 76 kandidaat-kamerleden zijn aan boord.'

Nu maar hopen dat Johan de goedkeuring weer niet ziet als een voortijdige overwinning, zoals ook maar al te graag verwijst naar polls op Biflatie of Niburu (50 tot zestig zetels voor SOPN), waar nu eenmaal een deel van de achterban zit. Volgens Nederland Kiest gaat SOPN namelijk geen enkele zetel halen.

Of zou Johan daar toch al stiekem rekening mee hebben gehouden? Een beetje Kamerlid verdient namelijk € 93.000 per jaar, inclusief vakantietoeslag, maar Johan ligt nu al weken in de clinch met de verhuurder van zijn woning in Zeist. Hij pikt de verhoging van de huur niet. En warempel, Johan lijkt in de leer te zijn gegaan bij Vrijman Vissers. 'Via deze brief laat ik u weten dat mijn rechtspersoon sinds 30 april jongsteden niet langer eigendom is van de Staat der Nederlanden en dat daarom sindsdien mijn rechtspersoon juridische soevereiniteit geniet. Ik raad u of uw juridische afdeling aan om hierover contact op te nemen met het Nederlandse Staatshoofd, mocht het fenomeen van juridische soevereiniteit u onbekend zijn,' schrijft Johan, met verwijzing naar een wel erg komische verklaring (pdf).

Ook dreigt Johan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat eerder een bedrag kwam opeisen, met een met een boete (!) van 1000 euro, ruim voldoende lijkt ons om die huurverhoging te betalen.

Merkwaardig genoeg wel steeds met als correspondentieadres de woning die Johan huurt, dus die huurverhoging gaat er vermoedelijk wel komen, tenzij Johan met huisraad en al op straat wil worden gezet. Een dakloos Kamerlid, mag dat van de Kiesraad?