woensdag 27 januari 2016

Celinspectie

AD-journalist Koen Voskuil heeft blijkbaar nog steeds een rechtstreeks lijntje met Adèle van der Plas, advocate van de tot levenslang veroordeelde drugscrimineel Hüseyin Baybasin. Van der Plas had maandag weer publiciteit nodig omdat eind november tijdens een celinspectie in november bij Baybasin 'vertrouwelijke en brisante documenten' zijn gestolen. Daarover diende maandag een rechtszaak.

'Joris Demmink bemoeide zich met zaak-Baybasin', kopte Koen in het AD. Of de lezers de betekenis van die kop helemaal hebben begrepen is de vraag. Koen doet nog wel een poging tot context: 'De voormalige Koerdische leider is ervan overtuigd dat de Turkse regering Nederland heeft gechanteerd met de vermeende escapades van Demmink in Istanbul. In ruil voor het onder het tapijt vegen van die kwestie, moest Nederland hem veroordelen, stelt Baybasin.' Met die 'vermeende escapades' wordt misbruik van Turkse minderjarigen door Demmink bedoeld.

Hoewel de chronologie der gebeurtenissen deze theorie niet echt ondersteunen en Demmink als Directeur-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken (zijn toenmalige functie) voor een uitlevering aan Turkije te weinig in de melk te brokkelen had, dat liep immers via de rechter, meent Koen het bewijs te hebben gevonden dat Demmink zich wel degelijk met het dossier heeft bemoeid. Dat leidt hij af uit het Rijksrechercheonderzoek dat in 2012 gestart nadat twee Turkse mannen aangifte tegen Demmink hadden gedaan.

Het is maar goed dat het AD de bijbehorende documenten ook maar meteen ter beschikking heeft gesteld, want die 'bemoeienis' is eerlijk gezegd wel erg mager. Aangezien het deels ging om asiel en uitlevering, moest het dossier aan 'dhr Demmink' wordt voorgelegd. Maar vervolgens noteren de rechercheurs dat diverse stukken niet door hem zijn ondertekend, en in andere stukken zijn naam is doorgestreept.

Maar er staat ook echt iets interessants in die stukken. Demmink-jagers zwaaiden in het verleden telkens met een telefoonnotitie, waarin stond dat 'de zaak Baybasin wordt gebruikt als drukmiddel teneinde in een andere zaak iets van de Turkse autoriteiten gedaan te krijgen'. Enige context ontbrak, en daar maakten plotters dankbaar gebruik van om de suggereren dat er sprake was van een ruilhandeltje.

In 2013 ontdekte Barracuda met behulp van Nederlandse krantenarchieven in Lexis Nexis dat de notitie helemaal geen betrekking had op de zaak Baybasin, maar op de zaak Krouwel. Ex-brigadier Krouwel was in dat jaar betrokken bij de arrestatie van de Turk H. Koksal, die in een Venlose politiecel overleed. De Turkse justitie wilde hem op Turkse bodem alsnog berechten. Baybasin werd daarom 'als wisselgeld' gebruikt in de zaak-Krouwel.

De rijksrechercheurs schetsen niet alleen de juiste context van de notitie, maar schrijven ook dat deze telefoonnotitie abusievelijk naar de toenmalige raadsman van Baybasin is gestuurd. En uit zijn context gelicht ging het verhaal een eigen leven leiden. De gehoorde ambtenaar Gradussen zet het misverstand ook nog eens recht. En jammer voor de Demmink plotters: er staat verder niets belastends in die stukken. De verhoorde ambtenaren weten bijvoorbeeld niets van vermeende Turkse reizen van Demmink.

Vrijdag verschijnt trouwens een nieuw boek van wetenschapper Ton Derksen. Die er van overtuigd is dat Baybasin door gemanipuleerde bewijs is veroordeeld.

Barracuda is gestopt met bloggen, maar vult dit blog het komende jaar nog aan met actuele ontwikkelingen.   

donderdag 21 januari 2016

Dakloos

Het vonnis waarmee zelfverklaard melder van misstanden Nico van den Ham uit zijn woning is gezet staat eindelijk online.

De kantonrechter erkent dat de man 'een zwaarwegend belang (vrijheid van meningsuiting) heeft om zich te kunnen uitlaten – ook zeer kritisch – over de woningcorporatie. Dat geldt in principe ook voor meningen of veronderstellingen die niet met bewijzen zijn onderbouwd. Echter, naarmate de beschuldigingen ernstiger van aard worden, wordt het belang van de corporatie bij de bescherming van haar goede naam en de bescherming van haar medewerkers als goed werkgever zwaarder. Dan mogen hogere eisen worden gesteld aan een onderbouwing van de beschuldigingen aan de hand van het beschikbare feitenmateriaal.'

En: 'Die onderbouwing ontbreekt volledig. Daardoor kunnen de uitlatingen van de man slechts ten doel hebben gehad de betrokken medewerkers en de corporatie te beschadigen. Met deze onrechtmatig grievende uitlatingen heeft de man zich niet als goed huurder gedragen. Dit vormt een ernstige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. En dus wordt de huurovereenkomst ontbonden.'

UPDATE 8/2/16: Dit is wat je krijgt als je de arme sloeber tijdelijk onderdak biedt. 

Barracuda is gestopt met bloggen, maar vult dit blog het komende jaar nog aan met actuele ontwikkelingen.  

zaterdag 16 januari 2016

Bedreigingen

Zelfverklaard 'medium' Robbert van den Broeke is opgepakt voor bedreigingen. Er zijn volgens Omroep Brabant vijf aangiften gedaan. Van den Broeke is weer op vrije voeten, maar heeft van de weeromstuit zijn site gesloten en alle optredens afgezegd. Zijn woning is doorzocht.

Tot de aangevers behoren onder meer schrijver Henk Verhaeren en Bert Brussen van The Post Online. Van den Broeke dreigde Verhaeren te ontvoeren en zijn keel door te snijden. 'Na de ontvoering, snijd ik je keel door en in de open wond ga ik zout strooien, terwijl je nog leeft. Zodat je een gruwelijke pijnlijke dood krijgt', zo zou Verhaeren te horen hebben gekregen.

Robbert kwam vorig jaar in het nieuws toen hij zijn volgers trakteerde op een portie tentakels. Foto's van octopusachtige verschijningen - mogelijk gekocht in de viswinkel - moesten zijn achterban doen geloven dat hij toch echt een close encounter met buitenaardsen had gehad.

Van den Broeke - met als enige fan Guido Jonkers van WantToKnow - schijnt echter slecht te kunnen tegen lieden die zijn gaven in twijfel trekken. Berichten over doodsbedreigingen doken al eerder op. In januari 2015 was zijn verweer dat zijn mail en Twitter-account gehackt waren.

Barracuda is gestopt met bloggen, maar vult dit blog het komende jaar nog aan met actuele ontwikkelingen.