zaterdag 29 juni 2013

Misleiding

André Vergeer ziet het als zijn ‘taak’ om trolgedrag uit te roeien en daar hoort bij dat je elke desinformatie op internet onderbouwd moet blijven bestrijden. 'Het gevaar bestaat anders dat sites als Barracudanis, Camilleri, Leugens.nl, Disputax, Beerput, etc., en zelfs De Televaag en NRC voet aan de grond krijgen.'

En dat bestrijden kun je rustig aan André overlaten. Barracuda heeft al eens eerder aangetoond over welke bovennatuurlijke speurderskwaliteiten André beschikt. Nooit geweten trouwens dat dit blog Barracudanis heet, terwijl hierboven toch echt heel duidelijk Barracuda staat. Zelfs als je afgaat op de URL is het nog altijd Barracudanls, met een 'l' in plaats van een 'i' (voor netherlands, de naam Barracuda was al geclaimd bij Blogger).

Maar laten we geen spijkers op laag water zoeken. Vergeer was namelijk in zijn wiek geschoten door een stukje over telefoonnotitie uit 1997 van het Ministerie van Justitie. Daarin staat dat 'de zaak Baybasin wordt gebruikt als drukmiddel teneinde in een andere zaak iets van de Turkse autoriteiten gedaan te krijgen'.

Plotters zien daarin het bewijs dat de Turkse autoriteiten wisten van het kindermisbruik van Joris D. en die kennis wilden gebruiken om drugscrimineel Baybasin uitgeleverd te krijgen. Dit speelde in een periode dat Joris diverse keren in Turkije zou zijn geweest, terwijl die later verklaarde sinds 1986 niet meer in dat land te zijn geweest.

Bij naspeuringen in de krantenarchieven van Lexis Nexis stuitte Barracuda toevallig op een artikel van Het Parool uit oktober 1997. Die krant meldde dat de Nederlandse regering tevergeefs had geprobeerd een internationaal aanhoudingsbevel tegen een politieman uit Venray ongedaan te maken. Justitie hoopte de Turkse regering zo ver te krijgen dat zij de zaak-Krouwel uit 1993 zou laten vallen. Ex-brigadier Krouwel was in dat jaar betrokken bij de arrestatie van de Turk H. Koksal, die in een Venlose politiecel overleed. Baybasin werd daarom 'als wisselgeld' gebruikt in de zaak-Krouwel. Het Parool: 'Een interne notitie van de immigratie- en naturalisatiedienst van justitie noemt Baybasin een 'drukmiddel'.

Dat kon Vergeer even niet gebruiken en dus zette hij de aanval in. Eerst door te verwijzen naar een lijst van inreisdata van Demmink in Turkije, 'afkomstig van de gouverneur van Istanboel en directeur van de politie in de provincie'. Een vreemde lijst trouwens, want van acht van de dertien vermelde reizen was kennelijk geen exacte datum te achterhalen. Maar bovendien staat de herkomst van dit document ter discussie.

De lijst vormde onderdeel van de aangifte die de advocaten Bakker Schut en Van der Plas in 2007 namens Baybasin deden. Zij baseerden zich op een 'mysterieus Aanvullend Rapport', dat afkomstig zou zijn van de Turkse overheid. Als bijlage bij de aangifte waren kopieën gevoegd van de kaft van dit rapport en van de - gedeeltelijk onleesbaar gemaakte - eerste en laatste pagina ervan. Ook legden de advocaten fotokopieën over van twee door hen geheim genoemde notities.

De raadslieden van Baybasin wilden niet voldoen aan een verzoek van het Landelijk Parket om het volledige Aanvullend Rapport te overhandigen. Onduidelijk is gebleven, volgens het OM dan, wie de opdrachtgever en de opsteller van het rapport zijn. 'Een analyse van het beschikbare materiaal wekt de indruk dat de opstellers niet behoren tot enige overheidsinstantie. Een vertaling van de overgelegde stukken door een beëdigd tolk-vertaler maakte zichtbaar dat teksten opmerkelijke fouten in de grammatica en gebruikte terminologie bevatten. Ook door de stijl van schrijven is twijfel gerezen over de echtheid van deze zogenaamde overheidsstukken.'

En dan de zaak rond ex-brigadier Krouwel. Triomfantelijk citeert Vergeer enkele antwoorden op gestelde Kamervragen waaruit zou moeten blijken dat er helemaal geen internationaal signalement tegen Krouwel is ingediend, alsof het verhaal daarmee zou zijn ontkracht. Vergeer kan moeilijk niet ontkennen dat er eind jaren negentig publicaties hierover zijn verschenen, 'maar wie anders dan Joris Demmink (of zijn trawanten) konden die desinformatie dan hebben ingestoken bij het NRC en bij Trouw?'

Dit is Vergeer weer ten voeten uit. Als er onwelgevallige informatie naar boven komt, moet die weer zijn ingestoken door Joris Demmink of zijn trawanten. Was het maar zo simpel.

De zaak Krouwel dateert van begin jaren negentig. Diens harde optreden bij de arrestatie van een 32-jarige Turk viel volledig verkeerd bij de Turkse gemeenschap van Venlo. Krouwel hoefde aanvankelijk niet voor de rechter te verschijnen, maar de familie Koksal eiste alsnog vervolging. En dus verscheen Krouwel een jaar later alsnog voor de rechtbank van Roermond, maar die vonniste vrijspraak. Ook in hoger beroep ging hij vrijuit.

In 1996 drong de Turkse regering vergeefs in Den Haag aan op heropening van het onderzoek, en eind dat jaar werd een rechtshulpverzoek door Nederland afgewezen. Een jaar later voerde Turkije de druk verder op (Trouw, 20 juni 1997).Justitie en Buitenlandse Zaken adviseerden de oud-politieman intussen niet meer naar het buitenland te gaan met het oog op het risico uitgeleverd te worden (Trouw, 21 juni 1997).

In oktober van dat jaar meldden diverse media waaronder NRC Handelsblad (11 oktober) dat het besluit over de uitlevering van Baybasin aan Turkije een maand uitgesteld in een poging om een internationaal aanhoudingsbevel tegen een politieman uit Venray ongedaan te maken. In deze verhalen duikt ook de betreffende notitie op in relatie tot de zaak Krouwel. Baybasins advocaat Koppe geeft er zelfs zijn commentaar op: 'Het is schandelijk dat de integriteit van mijn cliënt wordt verkwanseld voor een ander belang. Hij loopt het risico te worden gedood.'

Op 13 oktober meldt NRC Handelsblad dat Turkije in november op eigen grondgebied een rechtszaak tegen de Limburgse oud-brigadier van politie D. Krouwel wil beginnen. Dat gaat niet meer door als eind oktober de rechtbank Den Haag de uitlevering van Baybasin verbiedt.

Allemaal ingestoken door Joris? Vergeer citeert wel gretig Kamerstukken over een al dan niet bestaand opsporingsbevel, maar is het belangrijkste stuk toevallig vergeten. In oktober 1997 heeft minister Sorgdrager namelijk de hele geschiedenis bevestigd op vragen van het CDA. 'Is het waar dat u uw beslissing op het verzoek tot uitlevering van de heer Baybasin en/of de bekendmaking van uw beslissing hebt opgehouden om de Turkse strafvervolging tegen de heer Krouwel te doen staken?'

Sorgdrager: 'Bij nota van 20 juni 1997 zijn door de Turkse regering de bij nota van 26 februari 1997 door de Turkse officier van Justitie gegeven garanties overgenomen. Na ontvangst van dit bericht, is het besluit genomen om Hüseyin Baybasin uit te leveren. Dit lag ook voor de hand omdat de noodzakelijk geachte garanties waren gegeven, zodat er geen beletselen voor de uitlevering meer bestonden.  Daarna kwam het bericht dat Krouwel door Turkije gesignaleerd zou zijn. Naar aanleiding daarvan zijn beide zaken (Krouwel en Baybasin) vervolgens begin juli, in het kader van het in het internationale verkeer gehanteerde beginsel «do ut des», tegenover elkaar gesteld. Dat is in dit soort zaken niet ongebruikelijk. De bekendmaking van de beslissing tot uitlevering is twee en een halve week opgeschort om te proberen tegenover de uitlevering van de heer Baybasin een toezegging van niet vervolging van de heer Krouwel te krijgen, die in Turkije wordt verdacht terzake van hetzelfde feit waarvan hij bij arrest van 5 april 1995 van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch onherroepelijk is vrijgesproken.'

En het opsporingsbevel? Daarover merkte Sorgdrager eerder op: 'De mogelijkheid bestaat evenwel dat Turkije aan andere landen dan Nederland bilateraal een verzoek tot signalering ter fine van uitlevering heeft gericht. Het ontbreekt mij hieromtrent echter aan gegevens, daar een dergelijke signalering een aangelegenheid is tussen de staat die om signalering is verzocht en Turkije.'

Hoe dan ook: het drukmiddel in de zaak Baybasin was wel degelijk - ondanks de onduidelijkheid over een signalering - de zaak Krouwel, en niet het vermeende kindermisbruik van Joris. De trollen hadden het dus toch weer eens bij het rechte eind.

vrijdag 28 juni 2013

The Illuminati: The Obama Africa Tour 2013

Tinky Winky

Je kon er op wachten. Martin Vrijland die het bancaire systeem even gaat uitleggen voor dummies in Tinky Winky-taal.

Enkele weken geleden nog had onze professor Heertje naar eigen zeggen een discussie met een docent economie aan de Universiteit van Amsterdam. Of die even wilde uitleggen hoe het zit met de geldstromen op macroniveau en waar al het geld nu eigenlijk uiteindelijk vandaan komt. 'De antwoorden waren nog al langdradig en wollig, waardoor ik ze ook niet reproduceren kan. Toen ik eindelijk mocht uitleggen hoe ik dacht dat het zat, was deze docent stomverbaasd. Hij moest toegeven dat hij het nog nooit zo bekeken had. Hij wist ook niet dat er uiteindelijk een familiekartel achter het geldscheppingsproces zat, zijnde de familie The Rothschild.'

Barracuda vreest dat Martin de ironie van de beste man is ontgaan. Een beetje UvA econoom weet immers wel beter. Want al na enkele alinea's komt Martin weer aanzetten met het fabeltje dat hij wel meent te hebben begrepen, namelijk dat de Rothschilds de Federal Reserve zouden bezitten. Staat op internet, dus dan moet het kloppen.

Het Teletubbie-complot gaat dan ongeveer als volgt: een heel rijke Joodse familie (Rothschild) heeft alle touwtjes van de wereldeconomie in handen, veroorzaakt willens en weten een kredietcrisis, zodat via FED en ECB miljarden aan noodlijdende landen worden geleend en diezelfde Rothschilds vervolgens weer de rente incasseren. In Martin's eigen woorden: 'Dus niet de overheden bepalen waar het geld vandaan komt of beheren dit. Nee! Slechts 1 familie. En die familie is luistert dan weer naar een Jezuïeten-ridderorde. Dus die familie bepaalt veel zou je je kunnen bedenken. En ze doen er niets voor terug. Ja misschien investeren ze hun met rente verdiende geld wel in leuke lappen grond voor zichzelf enzo, maar in feite bezitten ze al alles als ze de leningen uit hebben staan bij landen'. Om in Teletubbie taal te blijven: Uh-Oh!

Er is een mooie site waar Martin natuurlijk nooit komt, al was het maar omdat hij Icke Exposed heet, waar al die Rothschild fabels worden weerlegd. Want je voelt hem al aankomen: De FED is helemaal niet van de Rothschilds. Schuim het hele internet af en je vindt geen enkele betrouwbare bron voor die beweringen. Ook keert de FED geen winsten uit aan de Rothschilds, of zelfs maar aan buitenlanders. Die winsten komen in de Amerikaanse schatkist terecht. Het enige wat klopt is dat de FED een private bank is, maar eigendom van bestuurders die publiekelijk worden gekozen. Waarmee het praktisch wat moeilijk wordt om als familie een bank te controleren.

Martin denkt ook dat de FED weinig meer doet dan getallen in computers stoppen om zo geld uit het niets te creëren. Was het maar zo simpel. Zou hij ooit van kwantitatieve versoepeling hebben gehoord? Waarbij de FED of de ECB waardepapieren opkopen en er ruimte bij de commerciële banken ontstaat om nieuwe leningen aan te gaan? Ja boppers, geldcreatie is eigenlijk nog knap lastig. Maar dat wil Martijn niet niet horen. Te langdradig, te wollig. Nee, je achterban pak je met onzin. Vreten doen ze het toch wel.

donderdag 27 juni 2013

Zelfmoord

Politie en Openbaar Ministerie houden vast aan zelfmoord bij de dood van de 13-jarige Anass uit Wassenaar. Het onderzoek zou geen aanwijzingen voor een misdrijf hebben opgeleverd, meldt justitie vandaag. En dus is er ook geen sprake van een 'complottermoord' op meters afstand van voormalig restaurant Lucifer onder toeziend ook van weer een Rothschild. De moeder is echter nog altijd niet overtuigd. Zij deed aangifte van moord.

De werkelijkheid is al treurig genoeg. Uit forensisch onderzoek blijkt dat Anass door verhanging met zijn sjaal om het leven is gekomen. Getuigen hebben verklaard dat op de dag van zijn vermissing tegen hem zou zijn gezegd. Op dezelfde dag, tijdens de lunchpauze, was Anass door een groot aantal leerlingen uit het buitenland (uitwisselingsproject) omsingeld, geduwd en werd hij uitgescholden voor homo. Uit het onderzoek blijkt verder dat de school op de hoogte was van de pesterijen en dat de school een pestprotocol kent. Het pestprotocol is ook toegepast bij de situatie van Anass. Maar uit het onderzoek blijkt ook dat het pesten doorgang vond.

Later vandaag zal de sekte van M. Kat waarschijnlijk weer gaan roepen (en, inderdaad) dat de zaak niet fatsoenlijk is onderzocht, met verwijzing naar de foto's van Anass met paarsblauwe of rode verkleuringen in het gezicht. We citeren de belendende percelen maar weer eens: 'Dat is livor mortis, lijkvlekken. Waar het lichaam op de ondergrond rust zijn die plekken niet te zien. De kleur van deze vlekken varieert. Bij mensen die aan een CO-intoxicatie overlijden kleuren ze kersenrood. Bij een maagbloeding kleuren ze door invloed van zuur zwart. Cyanide geeft een baksteenrode kleur aan livor mortis.'

The Illuminati: The Man of Steel Symbology Conspiracy

woensdag 26 juni 2013

Aliens

Barracuda blijft zich verbazen over de goedgelovigheid van zweefbloggen. Van overheden willen ze niks aannemen, maar verhalen over een vreemd groot vliegend wezen met rood gloeiende ogen of de zoveelste vage melding van een UFO worden kritiekloos overgeschreven.

Maar het kan altijd nog gekker: Britse politicus zegt buitenaards kind te hebben, meldt Olympic Zion, en je hoort de samenstellers van het blogje al denken: dit moet gewoon waar zijn!

En inderdaad: Simon Parkes, die in de gemeenteraad van de Engelse plaats Whitby zit, vertelde de Northern Echo dat hij samen met een buitenaards wezen Cat Queen een kind heeft met de naam Zarka. Brits politicus is trouwens wat overdreven, want de man verdient gewoon zijn dagelijkse brood als rijinstructeur en heeft met zijn aardse vrouw drie koters. Ongeveer vier keer per jaar heeft hij geslachtsgemeenschap met de buitenaardse.

Parkes vertelt er in video's over alsof hij het over zijn hobby figuurzagen heeft. Toch valt een aantal zaken op. Zo komt Parkes iedere keer weer met een ander verhaal aanzetten. Vorig jaar sprak hij slechts over wezens die hem met regelmaat bezochten, en was Zarka nog nergens te bespeuren.

In weer andere interviews lijkt Parkes ook andere opvallende interesses die hebben, zoals chipimplantaten en plannen van de illuminatie voor een New World Order. Waarmee wel duidelijk wordt hoe Parkes zijn avonden doorbrengt: achter de complotbloggen op de pc. En geen mens die zich afvraagt hoe Simon zijn ervaringen precies heeft beleefd: als dromen soms? In de vorm van herinneringen in hypnosessessies? Net als bij al die talloze 'alien abduction'-ervaringen? Gelukkig is Simon in goed gezelschap.

dinsdag 25 juni 2013

Cryptogeld

Bitcoin het geld van de New World Disorder? Die een einde gaat maken aan het fractioneel reserve bankieren met geldcreatie 'uit het niets'? Think again. De virtuele munt komt namelijk gewoon uit de koker van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA, hetzelfde clubje dat uw internetlijnen tapt. Suggereert niet Edward Snowden, maar Anthony Migchels.

We waren hem eerlijk gezegd alweer een tijdje uit het oog verloren: Nitwit extraordinaire. Vrouwenmepper. Trok in 2007 al eens de aandacht met de introductie van een Gelderse munteenheid, de eerste vorm van regionaal chartaal geld, waarmee aaneengesloten bedrijven elkaar zouden moeten betalen. Is nooit van de grond gekomen, want als je twee minuten met Anthony praat gaat het alweer over het bedrog achter de aanslagen van 9/11. Of over homosexualiteit, een ontwikkelingsstoornis die volgens Anthony prima is te behandelen, omdat het anders tot pedofiele leidt. Waar hebben we dat meer gehoord?

Anthony trekt zijn conclusies natuurlijk niet zomaar. Nee, hij heeft een heus NSA-rapport uit 1996 op de kop getikt, geschreven door ene Tatsuaki Okamoto. Wiens naam volgens Migchels wel verdacht veel lijkt op die van de geheimzinnige Bitcoin-uitvinder Satoshi Nakamoto. Anthony (die graag in het Engels schrijft): 'It looks very much like an architectural design of the kind of issues this cyber unit should solve. It is stunning not only because it so closely resembles the architecture of Bitcoin, but also since it so conspicuously avoids all the real problems with our monetary system, i.e. Usury, scarcity of money and the manipulation of volume.'

Barracuda heeft het rapportje nog eens van voren naar achteren gelezen, en ontdekte niets dat ook maar een beetje in de buurt komt van Bitcoin. Het delven van de virtuele munt zou met de toenmalige Pentium Pro trouwens niet eens gekund hebben, hoe graag Tatsuaki Okamoto het ook had gewild.

Wel constateert hij dat Migchels slordigt leest. Zo blijkt die Okamoto helemaal niet de auteur van rapport te zijn, maar wordt slechts zijn onderzoek aangehaald. Maar belangrijker: Anthony is weer eens een heel stuk internetgeschiedenis vergeten.

1996 was het jaar dat volop werd geëxperimenteerd met virtueel geld door bedrijfjes als het Amsterdamse Digicash van David Chaum. De vele Bob en Alice-voorbeelden uit het rapport komen dan ook uit die hoek. Tatsuaki Okamoto zou je samen met Chaum de geestelijke vader van virtueel geld kunnen noemen. Dat wil zeggen: Met de Bitcoin had het allemaal nog bitter weinig te maken, het waren eerder vroegere voorlopers van Linden Dollars. De eerste eCash experimenten zouden overigens al gauw een zachte dood sterven.

In 1996 had de hype ongeveer het plafond bereikt en vanzelfsprekend trok het fenomeen de aandacht van de Amerikaanse veiligheidsdienst, die risico's zag in anonieme betalingen. Letterlijk stelt het rapport: 'This report has surveyed the academic literature for cryptographic techniques for implementing secure electronic cash systems. Several innovative payment schemes providing user anonymity and payment untraceability have been found. Although no particular payment system has been thoroughly analyzed, the cryptography itself appears to be sound and to deliver the promised anonymity'

maandag 24 juni 2013

Grijsgedraaid

Complotters spelen graag grijsgedraaide platen af. Vooral op zondag, als verveelde toetsenbordridders op een of andere vergeten website (vol stofnesten en voorbij waaiende struiken) weer een 9/11-berichtje van jaren her ontdekken. Net als een oude fiets die met waterplanten en al uit een sloot wordt getrokken. Zo'n fiets begint steevast aan een zegetocht op NuJIJ.

De laatste dagen kwam Barracuda bij Wanttoknow van Guido Jonkers weer heel wat grijsgedraaide platen tegen. Zoals ‘Chemtrails’ door US-luchtmacht bedacht en gebruikt..! Blijkt dat chemtrails - die allesverstikkende strepen in de lucht die het nuchtere deel der mensheid al jaren gewoon herkent als condenssporen - al eens op het omslag van een handboek van de Amerikaanse luchtmacht heeft gestaan. In 1990!

Waarmee het bewijs voor het bestaan ervan voor eens en voor altijd geleverd is. Volgens de onnavolgbare logica van de Guido dan. Die natuurlijk nooit eens een blik in die handleiding zal werpen, maar louter afgaat op wat malloten op websites daarover schijven. De site Metabunk deed dat wel: 'The book is a lab manual for freshmen at the academy who take chemistry course # 131 as an ordinary part of graduation. "100" level courses are for freshmen students. The lab manual contains nothing of relevance to the subject of aerial spraying, and the name is simply a play on the words contrails and chemistry.'

Gaat Guido never nooit niet geloven. Ook niet als je uitlegt dat de combinatie chemistry en contrails wel heel makkelijk leidt tot de taalkundige vondst chemtrails. Valt nog mee dat zijn zweverige volgelingen ten minste eens zelf beginnen na te denken. 'Zit ik toch nog steeds met 2 vragen omtrent de chemtrails,1, waarom zie ik nooit ‘s nachts chemtrailsporen aan de hemel, maar meestal alleen maar een heldere hemel en sterren? 2, degenen die hier achter zitten, besproeien dan toch ook zichzelf?'

Guido haalde een dezer dagen ook Opa Bush weer eens van stal: 'Opa Prescott Bush wilde een Nazi-Amerika, één wereldbestuur..!' Zou dat nou komen omdat kleinzoon George Bush junior plotseling weer populair aan het worden is?

Maar ook hier wordt de soep door de driftig vertalende Guido weer eens veel te heet opgediend. The Guardian heeft de hele geschiedenis al eens en in een juiste context geplaatst. Prescott Bush was (met anderen) directeur en aandeelhouder van bedrijven die in de jaren dertig zaken deden met de Duitse staalbaron Fritz Thyssen, een van de financiers van Hitler. In de jaren dertig was er (nog) weinig illegaals aan het zaken doen met het toenmalige Duitsland en vele Amerikaanse bedrijven deden dat. En die Thyssen bleek ook helemaal niet zo'n Hitler-fan toen hij in 1941 vol afschuw zijn land ontvluchtte en door de Duitsers in het buitenland gevangen werd gezet. Weer een nuance die je bij Jonkers nooit zult lezen.

De communis opinio onder historici is dat Prescott  en zijn medebestuurders er helemaal geen Nazi-sympathieën op nahielden, maar zich wel eerder hadden kunnen realiseren dat hun connecties met de Union Banking Corporation, veelal omschreven als een witwasbank voor Nazi Duitsland, niet zuiver waren. Onder Trading with the Enemy Act werd beslag gelegd op de activa. 

Jonkers maakt het echter nog mooier door te suggereren dat Prescott in 1933 een Nazi-Amerika wilde, en een poging deed, in ieder geval vergaande voorbereidingen trof, om de regering van president Roosevelt omver te werpen. Was het maar zo simpel.

Er waren inderdaad al dan niet serieuze plannen voor een coup tegen de New Deal-politiek van de toenmalige president Roosevelt, beter bekend als het Business Plot, maar die worden toegeschreven aan de American Liberty League, waarin Prescott Bush zelf helemaal geen zitting had. Wel wordt hij met een hoop anderen als mogelijke financier genoemd. Niet alleen staat allerminst vast dat hij die coup goedkeurde of er van wist, maar belangrijker: het bewijs van zijn betrokkenheid is ook nooit boven tafel gekomen.

De stelligheid waarmee complotters Prescott Bush telkens weer met het Business Plot verbinden hebben we namelijk te danken aan journalist John Buchanan. En die is in ongeveer alles over de familie Bush buitengewoon stellig, want een gezworen vijand van de toen nog zittende president George Bush. Niet alleen ontpopte Buchanan zich enkele jaren geleden als een 9/11 Truth Candidate, hij deed zelfs (vergeefs) mee aan de presidentiële verkiezingen om Bush te verslaan.

The Guardian: 'When he found himself rebuffed in his initial efforts to interest the media, he responded with a series of threats against the journalists and media outlets that had spurned him. The threats, contained in e-mails, suggested that he would expose the journalists as "traitors to the truth". Unsurprisingly, he soon had difficulty getting his calls returned. Most seriously, he faced aggravated stalking charges in Miami, in connection with a man with whom he had fallen out over the best way to publicise his findings".

vrijdag 21 juni 2013

Sans rancune

Dat complotters victorie zouden kraaien na het Volkskrant-artikel over de twee gevangenisdirecteuren die een verklaring hadden afgelegd over een oud-medewerkster die had geroddeld over haar baas Joris D. was te verwachten. Maar de anticlimax klonk mogelijk nog luider: de desbetreffende justitiemedewerkster ontkende in alle toonaarden, zelfs dat zij voor Demmink heeft gewerkt. Vooral dat laatste klonk nogal stellig. Zouden de beide oud-directeuren ruim twintig jaar na dato de verkeerde persoon hebben aangewezen? Ook al niet echt handig is om die medewerkster in een verklaring te betrekken zonder haar daarvan op de hoogte te stellen. Die was daar naar eigen zeggen 'stomverbaasd' over.

Er valt nog iets op aan deze zaak, iets dat je rustig een constante in de reuring rond Demmink zou kunnen noemen. Nagenoeg alle aangevers, fabelmachines en geruchtenpapegaaien lijken allemaal zo hun eigen redenen te hebben om hun pijlen op justitie cq Joris te richten. Een niet onaanzienlijk deel van de aanhang van Klokkenluideronline maakt er geen geheim van zelf al eens met justitie in aanraking te zijn gekomen. En dus wordt de hoogste ambtenaar van justitie vanzelf een symbool van alle ellende die hen is aangericht (ellende die ze overigens vaak zelf hebben veroorzaakt). Dat zie je wel vaker: de meppende rechter Wicher Wedzinga ontpopte zich plotsklaps tot een criticaster van van justitie nadat hij uit zijn ambt was gezet.

Enkele jaren terug dook in de zaak Demmink ineens Klaas Langendoen op, de Haarlemse recherchechef die werd ontslagen na de IRT-affaire en zich daarna afschilderde als martelaar. Die was onderuit gehaald omdat hij te vooruitstrevend de zware criminaliteit wilde aanpakken. Vond hij zelf, tenminste. Langendoen interviewde in opdracht van de advocate van drugsbaron Baybasin de Turkse getuigen die beweerden door Demmink misbruikt te zijn. En daarvan raakte Klaas gaandeweg steeds meer overtuigd. Tja, vind je het gek?

En kijk: ook met de twee uit de school klappende gevangenisdirecteuren is wat aan de hand. Met dank aan Disputax, die haar lezers daar nog eens fijntjes op wees. Zo had Jacques van Huet, gewezen boegbeeld van het gevangeniswezen, in 2004 een conflict met minister Donner van Justitie. Het kwam zelfs tot een kort geding. Van Huet werd onder meer verweten dat hij tijdens een afscheidsspeech aan collega-gevangenisdirecteur Peter Scheffelaar Klots zou hebben gezegd dat "iedereen bij justitie de weg kwijt is".

De rancune bij Bart Molenkamp is wat moeilijker te traceren, die heeft de rit bij justitie gewoon uitgezeten, maar hij was nog niet met pensioen of hij leverde ongezouten commentaar op het gevangenisbeleid. Zijn goed recht, natuurlijk, maar je vraagt je toch af met welke bedoelingen hij die verklaring op papier heeft gezet.

Gelukkig levert de jongste reuring rond Joris Dee in elk geval de meest hilarische video sinds tijden op: die van Alexander de Zwijger. Wat staat hij toch in godsnaam te doen op die iPhone5? 

Circus Jeroen BoschCircus Jeroen Bosch. In het kort samengevat: vijfenhalf uur preliminaire kwesties, de wrakingskamer gewraakt omdat deze weigerde toe te staan dat er opnames werden gemaakt, sekte megafanclub (30!) achter kogelvrij glas wegens 'veiligheidsrisico' en uitingsverbod Pedograaf geëist door Telegraaf. Uitspraak over twee weken.

donderdag 20 juni 2013

Verklaring

Complotters zullen vandaag flabbergasted zijn als ze in de Volkskrant (jawel, de vijandige MSM) lezen dat twee oud-gevangenisdirecteuren bij de notaris verklaringen hebben afgelegd tegen Joris Demmink. De gewezen gevangenisdirecteuren, Bart Molenkamp en Jacques van Huet, willen met hun getuigenissen nieuw, onafhankelijk onderzoek afdwingen.

De verklaringen gaan over een dienstreis naar Londen in mei 1992, gemaakt door een gezelschap van hoge ambtenaren uit het gevangeniswezen. Demmink was daar zelf niet bij. De reis werd begeleid door een medewerkster van Justitie, die zich 's avonds in de hotelbar 'ten overstaan van meerdere collega's' beklaagde over het gedrag van Demmink, destijds directeur-generaal Vreemdelingenzaken. Zij moest 'via de telefoon jonge jongens' voor hem regelen, aldus de voormalige ambtenaren. Niemand durfde hierover openlijk naar buiten te treden. Dat stond gelijk aan ambtelijke zelfdoding.

Is de doorbraak inzake Joris D. nabij? Gaat het schip eindelijk kapseizen? Te oordelen naar het VK-stuk bij lange na niet. De VK deed iets wat Demminks luis in de pels Micha Kat (kruist vandaag de degens met de Pedograaf) voortdurend achterwege laat: onderzoeksjournalistiek. Vier andere deelnemers aan de reis zeggen desgevraagd dat ze niet weten of er in Engeland over Demmink is gesproken. En de bedoelde medewerkster zelf zegt 'stomverbaasd' te zijn over de verklaring van de twee oud-gevangenisdirecteuren. Ze kan zich 'niet herinneren of er tijdens de reis over de heer Demmink gesproken is. Ze heeft ook nooit werkzaamheden 'voor of met de heer Demmink' verricht, laat ze weten.

Dat laatste zou makkelijk te controleren zijn, maar zonder haar verklaring valt die hele (indirecte) getuigenis natuurlijk meteen in duigen. Waarmee de vraag 'Geniale doofpot of grootse karaktermoord' voorlopig weer onbeantwoord blijft.

The Illuminati: Manned Mars Mission and Other Questions

dinsdag 18 juni 2013

Transatlantisme

En Martin Vrijland, hij ploegde voort. Veel bekijks trekt zijn blogje tegenwoordig niet meer, getuige de zuinige reacties, maar dat is ook een beetje zijn eigen schuld: de stukjes zijn er (net als zijn grammatica) niet op vooruit gegaan. Ook zijn eerste poging als moeizaam formulerende G.B.J. Hiltermann nonchalant aan het stuur is niet voor herhaling vatbaar. Martijn babbelt kennis van willekeurige websites aan elkaar als een slecht gebreide trui.

En dan hebben we het over de inhoud nog niet eens gehad. Zo had Martin een dezer dagen weer eens bedacht dat de Bilderberg Groep wel degelijk een New World Order voor ogen moet hebben gehad toen Z.K. Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld in 1954 en 1955 de eerste bijeenkomsten organiseerde. 'Uitgelekte (...) originele documenten laten nu zien dat er toch in het geheim overduidelijk aan een New World Order gebouwd werd (en nog steeds wordt).'

Dat lijkt Barracuda een tikkeltje overdreven, want de New World Order is toch vooral een hersenschim van elkaar napratende complotters. Maar nee, duidelijk terug te vinden in de documenten is de wens om een Anglo-Amerikaanse handelsbeleid als uitgangspunt voor 'partnerschip voor groei' te gebruiken. En dat men op wereldschaal toch echt bezig was met een imperialistische (koloniale) agenda. 'Zo wordt er reeds gesproken over de eenwording van West- en Oost Duitsland en over de Europese Gemeenschap.' Joh!

Het probleem: totaal gebrek aan historisch besef. Niet opgelet op school. Of gewoon aangeboren domheid. Dat er in de jaren van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog werd gesproken over Europese eenwording weet iedere derde klas van de basisschool. De Europese integratie moest een herhaling van een verwoestende oorlog voorkomen,. Daar kwam de angst voor het communisme nog eens bij. De Amerikanen hadden niet voor niets het Marshallplan voor het geplunderde Europa geïntroduceerd om een communistische injectie tegen te gaan.

De houding tegenover het communisme, in landen als Frankrijk en Italië, de Korea Oorlog en de Europese integratie als antwoord daarop vormden derhalve de achtergrond van de Bilderberg conferentie, zoals nagenoeg ongeveer overal valt na te lezen. Geen New World Order, maar eerder een atlanticisme of transatlantisme -  de politieke doctrine die een verregaande samenwerking propageerde tussen de Verenigde Staten, Canada en de landen van Europa - beheerste de agenda's van Bilberbergers in die beginjaren. Haast was in hun ogen geboden, omdat in diezelfde jaren op voorstel van Sovjetpartijleider Nikita Chroesjtsjov het Warschaupact werd opgericht als militair bondgenootschap van communistische landen in Oost-Europa.

Maar weet Martin veel. Blijkbaar nooit van de Koude Oorlog gehoord. Of van de rooms-rode wederopbouw van vadertje Drees. Vermoedelijk ook niet van de Eerste stadhouderloze tijdperk. En de Slag bij Nieuwpoort is vast en zeker een nieuw format van John de Mol.

maandag 17 juni 2013

Plucheklevers

Fred de Graaf (VVD) sneuvelde omdat hij de blonde schicht uit Venlo op afstand van de koning wist te houden. Hetgeen volgens De Vrije Chroniqueurs niks anders is dan verwerpelijke DDR-praktijken. Zo boos is schrijver Filantroop dat hij Fred de Graaf consequent spelt als Fred De Graaf, maar het kan zijn dat de CAPS LOCK telkens bleef steken. Want de VVD is 'veroverd door een meute plucheklevers en carrièremakers die er hun hand niet voor omdraaien van de VVD een verlengstuk van de PvdA te maken en de burger op te zadelen met een onmenselijk hoge lastendruk'. Dat lijkt Barracuda weer een heel andere ook zeer heikele kwestie.

Barracuda begrijpt de boosheid toch al niet. Als er iemand niets van de koninklijke poppenkast met hebben dan is het Wilders wel. Maar hij zat er op 30 april wel weer in schijnheilig zwart pak bij, stoïcijns voor zich uitkijkend naar Willem 4 naast Bertha 38 in de wei. Dat is Filantroop ten minste ook nog opgevallen. 'Toch kunnen we ook stellen dat Wilders door deze actie van de VVD’er zijn handen schoon houdt. Een politicus die niet geïnfecteerd wil raken door de duistere kanten van ons koningshuis, kan zich er maar beter verre van houden. Je kunt namelijk van Wilders veel zeggen, maar hij heeft nimmer een totalitaire ideologie bejubeld, heeft zich nimmer over de ruggen van kiezer verrijkt, is nimmer fout geweest in welke oorlog dan ook, en op de koop toe ook nog eens niet viraal geïnfecteerd door het Koninklijke parasitisme. Eigenlijk is Wilders de ideale republikein. Maar omdat hij niet links is, zullen republikeinen hem rechts laten liggen. En misschien is dat maar goed ook.'

Kortom: vanwaar die DDR-praktijken? Bij Joop.nl, aan de andere zijde van de politieke spectrum, werd de Eerste Kamer-voorzitter juist geprezen omdat je met Geert de Grote, onze nationale kruisridder, internationaal een pleefiguur zou slaan. 'Al jaren beweren onze diplomaten en handelsreizigers in het buitenland, tot ze er eelt van op hun dubbele tong krijgen, dat Wilders slechts een randverschijnsel is, een lichte bijwerking van de democratie. Dat hij echt niet in de regering zit en amper invloed heeft: "Gedogen, dat is Nederlands voor we laten hem kletsen". En dan op die dag zou hij daar plots prominent in beeld zijn, wellicht omgeven door een haag van beveiligers die de koning volledig aan het beeld zou onttrekken. Daar gaat je bollen- en melkpoederexport naar Azië.'

Al die ellende is ons gelukkig bespaard gebleven. Alleen de Vereniging van Toekankuiven en peroxidefabrikanten is zwaar gedupeerd. Zij hadden groots ingekocht. 

zaterdag 15 juni 2013

Opschonend Realisme

Diederik Stapel, de op grootschalige fraude betrapte wetenschapper, gaat samen met schrijver A.H.J. Dautzenberg op tournee langs de theaters. Anton Dautzenberg verwierf nationale bekendheid met nepinterviews en zijn recente inzet voor pedofielenvereniging Martijn. Kortom, gezelli!

De Fictiefabriek heet hun aanstaande theatertournee die tegenwicht wil bieden aan het 'Opschonend Realisme'. Beiden willen de verbeelding eren, 'de springbron van het leven'. 'We zijn niet ons brein, we zijn fictie.'

Na het boek waarin mondjesmaat de belevingswereld van de ontsporende psychologieprofessor werd beschreven (er moest kennelijk nog wat overblijven voor de twaalfdelige memoires), probeert Diederik volgens het persbericht zijn 'extreme behoefte aan Eureka-momenten beter te rijmen met zijn liefde voor postmoderne opvattingen over de werkelijkheid'.

Dautzenberg publiceerde twee jaar terug in de VPRO-Gids een serie interviews, bedoeld als begeleiding bij drie programma's over de toen actuele financiële crisis. Het interview met 'financieel deskundige' Lemmy (oprichter van de band Motörhead, Anton is nogal een stevige metalhead), bleek achteraf volledig uit de duim gezogen. De VPRO moest rectificeren. Ook HUMO ging naderhand met opgeheven hoofd door het stof. Overigens had Anton Lemmy wel gesproken, maar alleen in zijn hoofd. Terwijl het natuurlijk veel geiniger was geweest als Anton een interview met Diederik had verzonnen.

Anton sprong ook nog even op de bres voor Vereniging Martijn. Niet dat hij het gedachtegoed aanhing, of deze zelf in de praktijk bracht, maar mensen met pedofiele gevoelens hierover moesten mogen fantaseren en praten zonder daarvoor bedreigd of geweld aangedaan te worden. Waarna Anton tot zijn verbazing zelf werd bedreigd.

Schijnt dat Stapel zijn lotgenoot Dautzenberg als eerste heeft aangeschreven: 'Wat jij hebt, heb ik ook.' Tussen de jokkende wetenschapper en jokkende strijder tegen De Nieuwe Braafheid was subiet chemie. Samen smeedden ze een ambitieus plan. De Fictiefabriek zou geen strijd worden tegen het Opschonend Realisme, maar eerder een postmoderne witwasoperatie, waarin sympathie moest worden gekweekt voor de verbeelding. Diederik en Anton blijken het bestaan alleen aan te kunnen met fantasieën en illusies. Net als jij en ik. Na afloop was het de bedoeling dat ze als helden naar buiten zouden worden gedragen.

Het boek en de voorstelling, beide Vlaggenschepen geheten, worden naar verluidt uitgerold in het seizoen 2014-2015. Maar De Fictiefabriek gaat niet door. Want Stapel en Dautzenberg bestaan helemaal niet. Net zomin als de organisatoren Kik Productions en uitgeverij Atlas Contact. Barracuda heeft ze stuk voor stuk verzonnen. Mocht u die namen toevallig elders tegenkomen, dan is dat louter toeval.

vrijdag 14 juni 2013

Mega-mindfuck

Staat er eindelijk eens een klokkenluider op die van a tot z bevestigt wat complotters willen horen, namelijk dat overheden hun burgers op grote schaal tappen en afluisteren, gaan ze het hele verhaal weer in twijfel trekken. Omdat het 'te mooi' is om waar te zijn.

Grappig: Het aantal door complotters verzonnen theorieën dat deze kwalificatie verdient (9/11) is onderhand niet meer op een hand te tellen, maar als ze een complot op een presenteerblaadje krijgen aangereikt, gaan ze er wat achter zoeken. Wat een dombo's.

Klokkenluider Edward Snowden heeft het nu al voor elkaar gekregen dat de Amerikaanse geheime dienst NSA meer openheid gaat geven over dataspionage, en misschien schatte hij wel in dat een eventuele vervolging tot wereldwijde verontwaardiging zou leiden. Want die is nu al groot. Moet dat nu echt weer een hoax zijn?

Kennelijk, want een beetje complotter (van het soort dat geen kop kan verzinnen zonder er zijn eigen naam in te zetten) haalt er direct weer een hoop krankzinnigheid bij: 'Als hij authentiek is en dus een grote bedreiging vormt voor de NWO, hoe is het dan mogelijk dat hij zoveel exposure krijgt in de MSM?' Methode complotter: alles per definitie omdraaien.

En dan is er nog de geweldige logica van een mega-mindfuck. 'De bedoeling van de hoax is dan de wereldbevolking duidelijk te maken dat ze 24/7 worden bespioneerd om zo angst, onzekerheid en submission te veroorzaken. Deze strategie van openness van de NWO zien we op meer terreinen: openlijk wordt nu toegegeven dat bankrekeningen kunnen worden geplunderd, dat dodelijke epidemieen en virussen klaarliggen, dat het gezin moet worden verwoest ten gunste van het homohuwelijk, dat ons voedsel is vergiftigd en gefuckt, etc.'

Martin Vrijland weer? Nee, wederom Michaatje Kat, die als Sil de Strandjutter zich tegenwoordig alles toe-eigent wat hij links en rechts op internet opraapt.

Maar het mooiste complot heeft Barracuda nog niet gelezen. Door de recente onthullingen is de roman '1984' van George Orwell in de VS namelkijk opnieuw een bestseller geworden. Daarom houdt Barracuda het erop dat Snowden al jaren in het geniep voor Amazon werkt, en John de Mol allang de filmrechten in zijn broekzak heeft zitten. 

donderdag 13 juni 2013

Gratis!

Kijk, er is goed nieuws! Nuburu staat voor u klaar deze zomer. De tijd van onthullingen is NU! Het heeft elf jaar geduurd, maar het levenswerk is voltooid. Velen hebben tientallen jaren van hun leven besteed aan gedegen onderzoek, maar: 'Inmiddels is het 2013 en hebben we bewijs niet meer nodig. Dat komt nu van alle kanten op de mensen af, als ze het tenminste willen zien. Velen wachten nog steeds op bewijs via onze media. Wij weten inmiddels dat men die hoop in de huidige situatie vrijwel kan laten varen. Ons advies: volg je eigen gevoel en de feiten.'

Welke onthullingen? Lees en huiver. Er is buitenaards contact vanuit vele realiteiten (dimensies) en er worden dagelijks wereldwijd tienduizenden meldingen gedaan over de aanwezigheid van deze universele wezens met hun schepen die ons hebben behoed voor nog grotere rampen. Er zijn fysieke ingangen bij onze polen. Onze aarde is hol en wordt bewoond. Deze ingangen zijn ook te vinden bij de andere planeten in ons zonnestelsel. We worden gemanipuleerd en de meesten hebben er absoluut geen weet van. Onder andere via geld, misleiding, chemtrails, E-nummers , genetisch gemanipuleerd voedsel, straling (UMTS, Wi-Fi) en dubieuze medicatie, wordt de mensheid in angst gehouden.

Maar er is ook (of liever: meer) slecht nieuws. Intern bereidt Niburu (de enige echte Soester variant) zich nu voor op de onthullingen en verdere energetische veranderingen op aarde en wil men de lezers zo goed mogelijk begeleiden door deze 'achtbaanrit naar de volgende dimensie'. Alleen de centjes zijn op. 'Op dit moment zijn de kosten om alles goed te laten functioneren niet meer op te brengen. We hebben noodgedwongen een aantal activiteiten moeten stoppen om ons nu volledig op het nieuws te concentreren.'

De kosten hiervoor bedragen duizenden euro’s per maand. Dus, arme Niburu-gelovigen, gaat doneren. Trek sokken leeg en keer spaarvarkens om. Als je tenminste wilt dat een handvol ongelooflijke zweefkezen dagelijks een beetje achter hun laptop kunnen hangen om jullie nog meer zand in de ogen te strooien. Barracuda heeft daarom een beter idee. Omdat het bewijs toch van alle kanten komt, heb je Niburu niet eens meer nodig. Dat nieuws verzin je nu voortaan gewoon zelf en beter. Gratis!

dinsdag 11 juni 2013

Bezinnen

Het nieuws heeft de arme Argusoog-lezer nog niet bereikt, maar Johan Oldenkamp bracht het vrijdag al naar buiten: Argusoog gaat zich nog een volle maand bezinnen, want een maandje was niet genoeg.

In februari kondigde Arend Zeevat aan dat Argusoog - Arendsoog? - even pas op de plaats zou maken om een 'omslag in onze belevingswereld tot stand te brengen ten aanzien van waar wij onze focus op willen richten'. Dat klonk mooi, maar de essentie is dat Arend financieel behoorlijk is uitgekleed door toedoen van ongeleid projectiel Ben van den B. en de hulpvaardige ondersteuning aan willekeurige lieden in nood toch wat al te risicovol begint te worden. Er werd druk gespeculeerd over de volgende stap. Werd Argusoog het platform voor spiritueel kantklossen en yogisch vliegen?

Argusoog stopte met plaatsen van artikelen in februari, sloot vervolgens de reactiepanelen en stopte ook met radio. Maar ook die leegte biedt geen soelaas. Daarom vermoedt Barracuda dat Arend in juli en augustus eerst eens heerlijk op vakantie gaat, om in september weer met frisse moed verder te gaan met bezinnen. Met een beetje geluk houdt hij dat tot aan kerst vol.

UPDATE: Argusoog heeft naar verluidt het volledige Ben vd B. dossier van de site gehaald.

Huishoudelijk: donderdag verder.

maandag 10 juni 2013

GorillaAlex Jones uitnodigen voor een discussieprogramma op zondag is vragen om moeilijkheden. Zo ondervond ook Andrew Neil, die Jones samen met David Aaronovitch wilde spreken over Bilderberg. Voordat Neil er erg in had haalde Jones weer een heel arsenaal aan losse flodders leeg. 'This isn't a game. Our government, the US, is building Fema (Federal Emergency Management Agency) camps.' 'We have an NDAA (National Defense Authorization Act) where they disappear people now. You have this arrest for public safety, life in prison. It's basically off with their heads, disappear them.'

Ook had Jones ook nog geroepen dat het ontstaan van de Euro een 'Nazi Duits plan' was en Bilderberg daar alles mee te maken had. Op zulke momenten is Jones helemaal de gorilla die zich op de borst trommelt.

Piers Morgan wist Jones bij CNN al behoorlijk geagiteerd te krijgen, maar bleef netjes. Neil daarentegen maakte aan er bij BBC Sunday Politics een buitengewoon komisch einde aan. 'Je bent de ergste persoon die ik ooit geïnterviewd hebt.' En: 'We hebben een idioot in het programma', vergezeld van mesjokke gebaren. Per Twitter voegde hij er aan later toe: 'The moment Alex Jones knew he was no longer on air he stopped.'

Bij Prison Planet moest het perspectief zo snel mogelijk worden omgedraaid: 'Alex Jones Takes Over National BBC Broadcast.' Hun lichaamstaal lijkt echter iets anders te suggereren:

zaterdag 8 juni 2013

The Illuminati: The NSA Cell Phone Records Conspiracy

Devil worship, for one. Certainly pedophiliaDe Bilderberg-poppenkast van de afgelopen dagen, het Glastonbury voor aluhoedjes, verschilde eerlijk gezegd nauwelijks van voorgaande jaren. Het was vooral aapjes kijken in de Britse countryside. Sfeer: James Herriot. Muziek: Johnny Pearson. Alex Jones voerde er weer zijn Apocalyptic Roar op. Met een handjevol volgelingen die hun tenten hebben opgeslagen in - komt-ie- 'Camperberg'.

Ene Kathy Brafford uit North Carolina was helemaal naar Engeland gevlogen om een plakkaat te tonen met als opschrift 'Bilderberg Evil Cult EXPOSED'. Er moesten zeker een paar pedofielen in het hotel zitten, veronderstelde ze. 'Devil worship, for one. Certainly pedophilia'. Zaterdag komt David Icke langs en gaat het percentage pedofielen pas echt omhoog. De Nederlandse fanclub staat klaar.

Het perscentrum voor 'andersdenkende journalisten' bleek ver buiten Grove Gate te liggen. Maar zowaar heeft de Bilderberg-organisatie nu dan toch voor het eerst een (Nederlandse) woordvoerder Xander Heijnen, die alleen per email reageert. Xander is zijn carrière ooit in een garage in Maastricht begonnen, en moet enorm lachen om Dr. Evil (!) en Koot & Bie. Le-vens-ge-vaar-lijk, dat begrijpt u wel.

Barracuda heeft trouwens nooit begrepen waarom Bilderberg Alex Jones zelf nooit heeft uitgenodigd. Dat lijkt ons heel wat spannender dan dat saaie programma over 'Major trends in medical research' of 'Can the US and Europe grow faster and create jobs?'.

Columnist Bert Wagendorp prikte de mythe van de geheimzinnige elite van mondiale wheelers en dealers die in het diepste geheim bezig is een Wereldregering te vormen eerder deze week al door: 'Kijk je naar de deelnemerslijst van de Bilderbergconferentie dan bekruipt je het gevoel dat er iets wezenlijks mist aan de veronderstelde conspiratie. Dat is dit: er zweren helemaal geen Chinezen samen, noch Russen, Indiërs, Indonesiërs, Brazilianen of Mexicanen, vertegenwoordigers van de nieuwe machtsverdeling in de wereld.'

Goed punt, maar geloof Wagendorp vooral niet. Die is immers van de AIVD. Per slot van rekening weet heel Micha Kat Nederland dat zelfs de Fyra-dossier naar pedochantage ruikt. De Fyra is gewoon een jongeheer op wielen.

vrijdag 7 juni 2013

Professoren

Bij Argos TV (VPRO) loopt een serie over Medialogica, oftewel het verschil tussen werkelijkheid en beeld. Over hoe politici, journalisten en beleidsmakers soms hopeloos verstrikt raken in de 'donkere krochten van de mediawerkelijkheid'.

Een van de uitzendingen werd in zijn geheel gewijd aan de zaak Vaatstra, waar de (begrijpelijke) stemmingmakerij rond het plaatselijke asielcentrum de media en het opsporingsbeleid beïnvloedde. Ook de vele misverstanden en uitglijers die de journalistiek op het verkeerde been zetten, zoals het verhaal dat de gezochte Ali in Noorwegen zou zitten, kwamen ruimschoots aan bod.

Niet in de uitzending zaten de zelfbenoemde Vaatstra-professoren Wim Dankbaar en André Vergeer. En wat waren ze weer boos. Stampvoetend zaten ze voor de buis. Hoe kreeg samenstelster Judith Konijn het in haar hoofd om niet de 'complotters' (zo noemt Vergeer zich tegenwoordig al) aan het woord te laten! Vergeer bleek wel te zijn geïnterviewd bij de voorbereidingen, maar kennelijk niet voor de camera.

En dus schreef hij maar weer eens een veel te lange open brief aan Konijn, die aardig illustreerde waar de uitzending over ging: het verschil tussen werkelijkheid en perceptie. Complotters die enkel maar één richting uit kunnen denken, daarop hun 'feiten' selecteren, niks willen dubbelchecken, en zaken die even niet uitkomen op allerlei manieren handig wegredeneren.

Als hun 'Ali' was gepakt en via DNA aan Marianne was gekoppeld, had Vergeer natuurlijk geen verdere vragen gesteld. Maar het DNA van boer Jasper moet wel vervalst zijn, simpelweg omdat André zijn gelijk wil halen. En natuurlijk deugden ongeveer alle geïnterviewden niet, omdat het geldwolven waren die boekjes hadden geschreven, dan wel gewoon niet de (lees: Vergeers) waarheid spraken, dan wel geen goed onderzoek hadden gedaan.

Het stukje bij Boublog toonde weer eens goed aan wie zich hier nog druk over maken: Dankbaar en Vergeer reageerden hoofdzakelijk op zichzelf, een enkele malloot die maar blijft geloven in een satanisch offerritueel daargelaten. Het is maar goed dat Judith deze twee clowns niet in de uitzending heeft gehaald. Dat zou te veel eer zijn geweest.

donderdag 6 juni 2013

Bilberberg TED

Nu Google het nieuwe evil is, zullen evenementen als Google Zeitgeist en TED binnenkort fuseren met Bilderberg om zo versneld de plannen voor de technocratische agenda te kunnen doorvoeren. Voorspelt Alex Jones op zijn website Infowars. Het Belgische Express citeert: 'Google positioneert zich duidelijk als een machtige organisatie die het gedrag en de handelingen van mensen wereldwijd wil controleren en monitoren en dat op verschillende manieren, gaande van zelfrijdende wagens (die continu worden gevolgd door een gecentraliseerde Google-database), over de Googlebril Glass, die kan vergeleken worden met een Google-micochip in je voorhoofd, tot Google’s betrokkenheid in de manipulatie van massabewegingen, zoals dat gebeurde in Egypte en Tunesië.'

Voor wie het was ontgaan, het notoir geheimzinnige Bilderberg-gezelschap komt vandaag weer bijeen - in het Britse Grove Hotel - en de main stream media vermaken zich alweer volop met opgewonden aluhoedjes. Zo ook met bullhorn Alex Jones. Omdat Google-topman Eric Schmidt al eens op Bilderberg-conferentie is geweest en dit jaar weer, en de jaarlijkse Google Zeitgeis-conferentie enkele weken terug plaatsvond in hetzelfde hotel, concluderen Jones c.s. dat een fusie op handen is.

Surprise: Zeitgeist werd vorig jaar ook al georganiseerd in exact hetzelfde hotel en weliswaar was ook die conferentie (net als Bilderberg) niet toegankelijk voor de media, maar na afloop worden gewoon video's van de toespraken beschikbaar gesteld. Ook Frans Timmermans oefende daar nog eens op zijn stiff upper lip. 

Dat Bilderberg steeds meer digitaal zou gaan, blijkt allerminst uit de gastenlijst van dit jaar. Sterker nog: Voor Google heeft de vrijage met de elite tot nu toe niet echt geholpen, want de Britse regering wil een einde aan de belastingloopholes van Amerikaanse internetbedrijven. Al menen sommigen dat dit weer de opmaat is naar een wereldwijde belasting en wereldregering. Een beetje complotter past overal een mouw aan.

Als het voorheen hermetisch afgesloten Bilderberg inderdaad samengaat met TED, kan het niet anders dan dat het voortaan live wordt uitgezonden. Sterker nog: dit zou wel eens de laatste Bilderberg conferentie zijn waar complotters zich druk over gaan maken, want voor het eerst in de geschiedenis van Bilderberg is er een heuse perskamer ingericht en zijn er parkeerplaatsen voor activisten. Dat alles in het kader van de nieuwe openheid die de Britse regering en Neelie Kroes hebben afgedwongen.

Hoewel, openheid? Het ontvangstcomité Bilderberg Welcoming Committee communiceert (vooralsnog) niet met de Bilderberg Groep zelf, dus de blijven de deuren van de conferentie ook dit jaar waarschijnlijk nog dicht. 

woensdag 5 juni 2013

Hyperbool

Barracuda heeft veel voor mogelijk gehouden, maar niet dat complotters hun geloof in zelfverklaard pedojager Ben van de B. zomaar zouden opgeven. Maar zie: de een na de ander haakt af. 'Ik zat met Ben s’nachts aan de telefoon en hij vertelde 35 emailtjes te hebben binnen gekregen van ene whiskit (...) die alles bloot wilde geven. Hij las alles op zijn scherm voor maar ik kreeg NIETS te zien.'

Alleen Bens vertrouwensman en papegaai Frides Laméris klampt zich nog met één hand vast aan zijn geloofsrots, maar eerlijk gezegd vermoedt Barracuda dat de diepe val naar beneden niet ver weg meer is.

Nu heeft dit blog al sinds 2011 gewezen op allerlei red herrings rond de zaak Ben vd B.. Dat hij de zoon van eigenaar van een lokaal pompstation bij de keel had gegrepen en hem met een pistool had bedreigd, na klachten dat Ben zijn vele rekeningen maar niet wilde betalen. Dat zich totale wildwesttaferelen in Schoorl hadden afgespeeld met messteken en schietpartijen. Dat Ben zijn eigen vrouw had geslagen, met diverse bloeduitstortingen ter hoogte van ogen en neus, dat er ruim voor de uithuisplaatsing van zijn kinderen reeds sprake was begeleiding van het gezin 'uit hoofde van civiele maatregelen van ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing'. Maar van deze feiten op een 'trollenblog' wilde de groeiende stekeblinde fanclub van Ben natuurlijk niets weten.

Dit blog schreef ook, op basis van openbare stukken, dat de kinderen veelvuldig ooggetuige waren geweest van diverse escalaties thuis, de stroom was afgesloten (Eneco niet betaald), het schoolverzuim meer dan gemiddeld was en de moeder niet in staat bleek de kinderen te beschermen tegen het 'onvoorspelbare gedrag van de vader'. Geen ideale omgeving voor de opvoeding van kinderen.

Uiteindelijk versnelde Ben de uithuisplaatsing, door tegen allerlei hulpinstanties te roepen dat hij een aanslag op zijn gezin vreesde in verband met het 'ontmaskeren van een pedonetwerk' (van zijn schoonvader en later ook zijn zwager), en hij diverse maatregelen had genomen om het huis af te schermen, onder meer met 'het plaatsen van camera's'.

Na de uithuisplaatsing hebben Ben en partner de gevraagde hulpverlening van GGZ stopgezet en dus keerden de kinderen niet terug. Waarmee Ben nog bozer werd op jeugdzorg en de hele juridische santenkraam daaromheen die in zijn ogen ook weer onderdeel waren van een groots pedonetwerk.

Waarmee we uitkomen op het enige stukje 'bewijs' waarmee Ben al die tijd heeft lopen zwaaien: dat was niet het eindeloze rookgordijn van vermeende vervalste rechtbankstukken, maar artsenrapporten die Ben nogal eens in zijn eigen voordeel uitlegde. Klachten van een van de kinderen over buikpijn als gevolg van de spanningen thuis zag Ben bijvoorbeeld als bewijs voor misbruik. Met al deze stemmingmakerij waren de artsen vanzelfsprekend extra alert op misbruik en zo moeten die rapporten ook gelezen worden. In een van de stukken wordt de mogelijkheid seksueel misbruik wel geopperd, maar overtuigend medisch bewijs wordt niet gevonden ('geen wondjes of afscheiding').

Toen de kinderen werden overgeplaatst naar een andere opvang (pdf) bleef Ben doodleuk met hetzelfde 'bewijs' zwaaien, suggererend dat het misbruik nu weer bij een ander toezicht plaatsvond. Geen Ben-fan die zich ooit deze chronologie heeft willen verdiepen.

Vervolgens kwam het crescendo, opmerkelijk goed samengevat door 'insider' Emma Kuiper: Gefrustreerd dat al die beschuldigingen op diverse complotbloggen niets uithaalden, werd de stemmingmakerij telkens een tandje hoger geschakeld, zelfs de kinderen van Arend Zeevat zouden volgens Ben misbruikt zijn, totdat de hyperbool voor eens en voor altijd als een fragmentatiebom uiteenspatte.

maandag 3 juni 2013

Bewijs

Ach, wat jammer nou, de bewijzen die de zelfverklaarde pedojager Ben vd B. via zijn papegaai Frides Laméris had beloofd, komen er niet meer: 2500 mails (in -en uitgaande), 'alle relaterend aan informatie over de activiteiten van een crimineel pedofielenetwerk in Noord- en Zuid-Holland', zijn zomaar van de computer van Ben gewist. Uitgerekend op het moment dat er van alle kanten om bewijs werd gevraagd. Wat een timing!

En het meest bijzondere is nog wel dat Ben ook nog weet wie het gedaan heeft, tenminste dat meldt zijn trouwe schoothond Frides weer: 'Ik heb vanochtend op uw voicemail ingesproken dat de heer van den Brink mij kenbaar heeft gemaakt dat een rechercheur van politie Utrecht, Mariëlle Hansen en haar partner Ingrid Ouwens in de nacht van zaterdag op zondag 1 op 2 juni jl., tijdens een bezoek aan de familie van den Brink op hun woonadres in Schoorl aan de Hulstweg 11. Tijdens een slaapperiode van de heer van den Brink, op diverse wijzen zijn computer hebben bewerkt.'

De vraag is dan nog even wie de rechercheur en partner heeft binnengelaten, dan wel hoe ze via de schoorsteen of de rioolpijp het huis zijn binnengekomen, maar vooral hoe Ben in zijn slaap beiden heeft herkend. Maar het kan natuurlijk dat Ben daarvoor een zeer goed ontwikkeld zesde zintuig heeft.

Maar er is nog veel meer gebeurd! Ben zou afgelopen zaterdag nog een ernstige doodsbedreiging hebben ontvangen, afkomstig uit het 'ons inmiddels overbekende criminele pedofielenmilieu', en is hij vanochtend vroeg samen met zijn vrouw Leonie zijn huis in Schoorl ontvlucht. Hetgeen erg merkwaardig is, want Ben zette wel weer allerlei berichtjes op forums zonder melding te maken van al deze vreselijke gebeurtenissen, en werd maandagmiddag gewoon gezien in het winkelcentrum van Zoetermeer.

Barracuda vermoedt daarom een ander scenario. Ben heeft natuurlijk het hele weekend zitten piekeren hoe hij onder de belofte van het bewijs uit zou kunnen komen, en ineens wist hij het: een computercrash! Nee, nog beter: twee rechercheurs die zijn harde schijf hadden schoongeveegd! En meteen pakte Ben zijn hot line naar de enige sukkel die dit meteen weer zou geloven: Frides Laméris. We zien Frides al voor ons in zijn Zuid-Larense woning: "Wat erg Ben, we moeten hier onmiddellijk aangifte van doen.'

En dus kocht Frides als de wiedeweerga een buskaartje bij het Kruidvat, en spoedde hij zich naar het hoofdpolitieburo aan de Rademarkt in Groningen, alwaar zijn aangifte prompt werd geweigerd. Bijvoorbeeld omdat Frides even was vergeten dat Ben zelf aangifte moet doen. Die dat om moverende redenen natuurlijk liever niet zelf deed.

Gelukkig vond Frides gehoor bij Klokkenluideronline en Niburu, die weer braafjes zijn mailtjes doorplaatsten. Hoewel, bij Niburu namen ze ten minste nog de moeite om hoor en wederhoor toe te passen. Maar bij het politiebureau in Utrecht hadden ze 'geen zin'. Hetgeen de Niburu-gekkies weer erg verdacht vonden.

Ben maakt meer kapot dan je lief is

Zelfverklaard pedojager Ben van de B. ging de afgelopen dagen in overdrive. Zijn uit huis geplaatste kinderen zouden zijn bedreigd na 'monsterlijke onthullingen' over satanisch misbruik in Zoetermeer, en meer van die losse flodders. Volgens Ben zelf natuurlijk, want geen mens die deze bluf controleert. Vooral niet zijn onnozele papegaai Frides Laméris.

Kennelijk nam de twijfel bij dit keer dan toch eindelijk eens toe onder zijn blinde volgers. Onder de noemer 'Ben van den B. – maakt meer kapot dan je lief is!' besloot René Voogt zijn site Het uurvandewaarheid.info - waar Ben lange tijd ongestoord zijn tirades kon voortzetten nadat Argusoog de deur voor hem had dichtgetrokken - te sluiten. 'In de zaak Ben van den B. worden momenteel dusdanige beweringen gedaan – die niet gestaafd of getoetst kunnen worden – maar waarmee complete families wel aan de schandpaal worden genageld – dat ik daar niet meer achter kan staan zolang ik er zelf geen KEIHARD bewijs van onder ogen heb gehad.'

En dat kwam er vanzelfsprekend niet. Voogt had Van den B. een ultimatum gesteld ten aanzien van bewijs van weer een beschuldiging aan het adres van weer een andere familie. 'Er werd mij toegezegd dat er iemand onderweg naar mij toe was om mij de vermeende beelden te laten waaruit dit duidelijk zou worden. Er verscheen niemand. Ik ben bewust tot 4 uur vanmorgen ervoor opgebleven.'

Voogt nam ook nog contact op met Bens vertrouwensman Frides 'zodat ook hij weet waar de schoen wringt'. 'Maar ome Frides schaart zich zonder ook maar iets onder ogen te hebben gehad achter ome Ben en stelde dat het allemaal waar was.'

Duh! Barracuda ontdekte al in 2011 dat het verhaal van Ben aan alle kanten rammelde, maar complotters - overtuigd van een door Joris D. aangestuurde pedocratie, waarin Jeugdzorg voor kindervlees zorgt - bleven blind achter deze tot diverse gevangenisstraffen veroordeelde crimineel aanhollen. Alles wat (heel erg) fout zat aan Ben werd in zijn voordeel uitgelegd. Waarna Ben Argusoog gaandeweg de afgrond in sloopte.

Voogt besloot later in het weekend dat het beter was om alle verhalen over Ben van zijn site te verwijderen. De kans dat ook bij de domme Laméris de schellen van de ogen vallen acht Barracuda echter minder groot. Bij Voogt verscheen een hooghartige reactie waarin de theoloog-in-ruste het een prima idee leek om 'een rechtszitting of kort geding or whatever te organiseren waarbij al het gewenste bewijsmateriaal moet worden getoond. Het wachten is dan nog enkel op iemand die aangifte tegen mij wil doen!'

Waarop Voogt reageerde: 'Wat heb jij dan gerookt? Eerst een complete familie voor schut zetten door openlijk te roeptoeteren dat ze door incest deze aarde betraden en vervolgens ook nog te beweren dat de kinderen in kwestie geproduceerd zouden zijn door de broer van de moeder van de kids – dat is nogal wat om zomaar openbaar op het internet te kwakken zonder enige verificatie – enkel op het woord van één persoon – of niet soms? Zie jij dat anders? Kom eens heel gauw op planeet aarde terug :-)'

Gisteravond meldde Frides monter dat inzage zal worden geboden in het bewijsmateriaal. 'maar er nog even nagedacht wordt over de manier waarop dat kan gebeuren', zich niet realiserend dat hij door Ben weer met een rietje het bos was ingestuurd.

Overigens lijkt Laméris ook nog een tweede uitlaatklep te zijn kwijtgeraakt. Steve Brown sloot de reactiepanelen van zijn blog - dat meer en meer een kleefstrip werd van doorgetripte complotters, en van een tierende Van den B. - voor off topic reacties. 'Lady’s en Genst die van mening zijn dat hun over en weer dagelijks zwaar onrecht wordt aangedaan adviseren wij zelf een weblog te starten.'

zaterdag 1 juni 2013

Alupy

De Landelijke Demonstratie op het Lange Voorhout zaterdagmiddag moest het grootste protest ever worden, een Nederlandse variant van Blockupy, maar dankzij de sociale media werd al gauw duidelijk dat het evenement op een totale deceptie was uitgelopen, met nog geen honderd man op het Haagse grind. 'Nou ik was aanwezig. Maar met zo weinig animo is het niet echt serieus te nemen. Hetgeen valt te verwijten aan de slordige en late organisatie'.

Zeg dat wel. Wie denkt Nederlanders op de been te krijgen met een paar al te makkelijke stellingen op Facebook of het web over bezuinigingen, zonder daarbij vakbeweging en andere belangengroepen te betrekken, moet niet raar opkijken dat er geen hond komt opdagen. En een video op tekst en muziek van Kamervragen van Lange Frans ('Volkert van der G. opgebekt door de M.E. Niet alleen maar schizofreen en gehersenspoeld') wekt al helemaal verkeerde verwachtingen. Zeker bij aluhoedjes, die weer eens een uitgelezen kans zagen voor de verkondiging van het evangelie: 'Ook kwam er nog een andere groep bij met totaal andere standpunten, die op mij nogal een zweverige indruk maakten. Daardoor haken velen af.'

Oftewel: Blockupy Nederland op voorhand kapot gecomplotterd. Onder het motto 'Nazi Nederland, Burnout Binnenhof' dreigden inderdaad flink wat gekkies uit Den Haag CS te rollen. Micha Kat drong zich deze week nog aan de organisatoren op in zijn gedroomde rol van de Nederlandse Beppe Grillo. 'Oh nee, niet de spugende biljartbal', moet een deel van het potentiële verzet gedacht hebben. Wel lukte het Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten van AmsterdamPost het podium te beklimmen, om zijn nood te klagen over het feit dat hij sinds de invoering van de euro geen tandarts meer heeft gezien. Lekker relevant weer, Frik!

Het is niet de eerste keer dat een volksopstand wordt verprutst door complotters en andere excentriekelingen. Tijdens Volksopstand 2008 wist GroenLinks niet hoe snel ze haar kraam moest afbreken nadat ze waren aangesproken door mensen die zich ernstige zorgen maken over chemtrails en nulpuntsenergie. Dat was eens en nooit meer.

Dat het anders kan, bewezen een week geleden de demonstraties tegen de multinational Monsanto, die alleen al in Nederland duizenden mensen op de been bracht. Die vreesden dat de voedselketen in gevaar zou komen met de bestrijdingsmiddelen en de genetisch gemanipuleerde gewassen van de multinational. Gisteren al ging het bedrijf door de knieën.