woensdag 30 april 2014

Complot fijnstof

Sommige mensen zijn helaas geboren met verkeerde genen. Zo ook ene Richard, de man achter het blog Schaf de rente af. Een patiënt letterlijk op de vlucht voor zijn haperende lichaam. Zijn verhaal begint in de bollenstreek in Lisse vlakbij de Keukenhof. Als baby werd hij door zijn moeder op een handdoek in het gras gelegd. Door een extreem allergische reactie kwam hij zes maanden in het ziekenhuis te liggen.

Een verhuizing naar Hilversum leverde even respijt op, maar toenemende uitlaatgassen in straat zorgden voor nog meer allergie. De enige oplossing was het experimenteren met luchtreinigers en (zuurstof)tenten. Richard vluchtte naar Almere, maar door kerosine, rookgassen van de schoorsteen van de stadsverwarming keerden de klachten ook daar terug. Hij ontdekte dat hij aan Multiple Chemical Sensitivity (MCS) leed, oftewel meervoudige chemische overgevoeligheid. Dat zijn mensen die zelfs van de geur van deodorant of wasverzachter ziek kunnen worden. 

Uiteindelijk heeft Richard Nederland moeten verlaten en is hij in Noord Oost Thailand gaan wonen, maar ook daar zijn de klachten na enkele jaren teruggekeerd. Richard bouwt er ingewikkelde filters, zelfs een groot watergordijn, 'maar niet zo’n succes in huis tot nu toe. Veel lawaai en gespetter.'

Er valt het nodige op aan het verhaal van deze Richard. Nergens maakt hij melding van enige medicijnbehandeling. Hij had wel eens in het ACM gelegen, maar daar was een psychiater aan zijn bed verschenen. Dat verbaast Barracuda niets, want MCS-patiënten blijken vaak ook te reageren op placebo's en absolute schone lucht en sommige experts menen dat de oorzaak louter tussen de oren zit. In dit geval ligt het iets complexer: Zijn vader leed net als hij aan astma en overleed op 66-jarige leeftijd aan de gevolgen van de schildersziekte. Ook daar worden wel eens erfelijke oorzaken vermoed, die overigens niet zijn aangetoond.

Maar zoals wel vaker zoeken patiënten de oorzaken van hun (curieuze) ongemak vooral in de boze buitenwereld. Het is dat deze Richard alias Loveulongtime niet meteen gelooft in chemtrails, maar wel vermoedt hij een achterliggende agenda om de stijging van fijnstof in de doofpot te stoppen. Richard beschuldigt de RIVM ervan zeer selectief te zijn in in het meten van giftige stoffen in de lucht. 'De werkelijkheid is dat de industrie wegkomt met de uitstoot van zwaar giftige gassen en er ook nog geld aan verdient in de vorm van subsidies voor groene energie zwendel en handel in emissierechten.'

Dat zijn niet de feiten. Volgens Milieudefensie, nou niet bepaald een overheidsroeptoeter, nemen de concentraties luchtvervuiling in Nederland nog steeds af en voldoen veel gemeenten inmiddels aan de wettelijke grenswaarden, maar zijn de fijnstof normen van de Wereldgezondheidsorganisatie nog niet gehaald. Maar van een verergering is geen sprake.

En in het fijnstofcomplot is er natuurlijk ook weer een elite die de dans ontspringt: 'Ik stond 10 jaar geleden op het binnenhof te demonstreren en wat mij toen opviel was dat ik me daar zo goed voelde. Een kennis van mij die in Den Haag woont en ook enorm lijdt onder luchtvervuiling gaat altijd op de fiets naar Wassenaar omdat daar de lucht zo goed is. Bijna de hele koninklijke familie woont tegenwoordig in Wassenaar. En als ze daar niet zitten dan zitten ze in Argentinië, ook een van de plekken op de wereld waar de lucht nog schoon is. Dan kun je gevoeglijk aannemen dat ook het huis in Griekenland op een zeer schone plek staat.'

dinsdag 29 april 2014

Haatsmurfjes

Hij zat er om te praten over het SCP-rapport dat stelt dat de kerk leegloopt en Nederlandse gelovige jongeren veelal kiezen voor een 'stevige', meer orthodoxe variant van geloven. Henk Rijkers, hoofdredacteur van de Demmink Bode, was maandag aangeschoven bij Standpunt.nl. En al gauw kwam het onderwerp op het misbruik in de katholieke kerk. Maar Henk zag geen verband. De kerken lopen immers al heel lang leeg, constateerde Rijkers. De misbruikaffaire heeft de laatste jaren hooguit een extra zetje aan die ontwikkeling gegeven. 

Rijkers begon over het valse perspectief dat volgt uit de eenzijdige aandacht die de media geven aan het kerkelijk misbruik. Dat ligt meestal in een ver verleden, en kan, nu er alleen nog maar een kleine en machteloze Kerk over is, risicoloos verslagen worden. Nee, dan de zaak Demmink. Daar liepen de Nederlandse journalisten met een grote boog omheen. 

We kennen Henk zo langzamerhand. Wat voor de een porno is, is voor Henk (56) de complotsites die hij iedere dag verschalkt. Die schrijft Henk dan over in zijn Katholiek Nieuwsblad en voegt er nog een hoop onzin aan toe. Henk presteerde het onder meer om een chauffeur van Demmink op te voeren, die in 2004 een dag voordat hij bij de politie moest melden (zogenaamd om zich te beklagen over Demmink) zou zijn overleden. De bewuste chauffeur was toen al vier jaar dood.

‘Maar Demmink heeft het misbruik bij de NOS toegegeven’, riep Henk nog in de uitzending. Weer een feitelijke onjuistheid. Rijkers bedoelde blijkbaar het gesprek met Demmink onder vier ogen had met redacteuren van de Gay Krant en Panorama, waarin hij gezegd zou hebben dat hij het bezoek aan bars ‘niet altijd naar de leeftijd heeft gevraagd’. Dat is wat toch even wat anders dan ‘misbruik toegeven’. De NOS had geen enkele bemoeienis met dit gesprek. 

Na de uitzending ging Henk meteen zichzelf googelen (ijdele man, die Henk), ‘en dan blijkt dat de vaste pro-Demmink haatsmurfjes met hun vrijzinnig-katholieke trawantjes ook weer uit hun Twitter-holletjes gekropen zijn. Ik vind dat niet erg: een leeuw heeft nu eenmaal ook vlooien.’ Het was geen beste dag voor de katholieke leeuw. Sheila Sitalsing, columniste van De Volkskrant, noemde Henk een ‘ernstig verwarde man’. 

Barracuda kan Sheila geen ongelijk geven. De aandacht die Rijkers aan de zaak Demmink schenkt is buitenproportioneel en staat in geen verhouding tot de verhalen over het kindermisbruik in de Katholieke Kerk die Henk zo graag onder het tapijt schuift (niet goed voor het imago van de kerk en de krant). Dat valt ook de doelgroep op. ‘Volgens nog onbevestigde geruchten heeft Henk Rijkers van het @KNieuwsblad-bestuur een #Demmink-verbod gekregen. Al 2 weken niets meer’, twitterde rooms meisje Rianne Verhoeven dagen voor de uitzending. Het wordt hoog tijd dat het KN een nieuwe oppersmurf krijgt. 

maandag 28 april 2014

Luie interpretaties

Ton Hofstede (Haagse Complot) is er eindelijk achtergekomen dat op het adres Riouwstraat 13 in Den Haag, de vroegere woning van Joris Demmink, geen kinderdagverblijf was gevestigd en dat een vermelding in het regionale huis-aan-huis blad De Posthoorn naar dat adres berust op een vergissing. Barracuda kwam al tot die conclusie na 1 minuut nuchter nadenken en een snelle check in de Kamer van Koophandel, maar niet onze Ton. Die ging al WOBbend door tot het gaatje.

Want wat had Ton toch vurig gehoopt dat dit waar was. Joris die de kinderen als het ware gratis en voor niets kreeg aangeleverd onder het mom van kinderopvang. Ton zag zich alweer staan in het Katholiek Nieuwsblad. 'Bossche burger legt pedonetwerk justitie bloot'.

Ton schreef ook nog de directie aan van Zo Kinderopvang, die in de directe omgeving van de Riouwstraat kinderopvang vestigingen heeft. Daar zag men de bui al hangen ('Toch denk ik dat u zich ook kunt voorstellen dat ik er erg ongelukkig van wordt als mijn prachtige kinderopvangorganisatie ook maar in de verte gerelateerd wordt aan een vermeende pedoseksueel.'), dus werd Ton door de directeur op de koffie uitgenodigd. Maar daar had Ton geen trek aan. Die was helemaal niet geïnteresseerd in ontkennende verhalen. Uiteindelijk moest de Gemeente Den Haag Ton uit de droom helpen met een dik pak in- en uitschrijfformulieren. Toen kon Ton niets anders meer dan toegeven.

Tot grote teleurstelling van Micha Kat, die er vervolgens zijn eigen luie interpretatie op losliiet: 'Natuurlijk ging het bij Riouwstraat 13 niet om ‘gewone’ of ‘reguliere’ kinderopvang zoals op Sijzenlaan 13 of Riouwstraat 216. Er was geen opvang gevestigd op Riouwstraat 13 want het was de privé-woning van Demmink. Wij denken dat zijn adres in het register terecht is gekomen omdat er kinderen naar toe werden ‘gesmokkeld’ om door Demmink ‘stiekem’ te worden misbruikt, precies zoals gebeurde vanuit ‘t Hofnarretje in Amsterdam waarvandaan ook kinderen werden ‘uitgeleverd’ aan prive-adressen.' Het blijft opvallend hoe plotters hun eigen waarheid blijven spinnen.

Hofstede is trouwens zelf ook niet vies van luie interpretaties. Zo meent hij dat Hüseyin Baybasin, de door plotters als zakenman witgewaste drugscrimineel, op 24 december 1995 op onrechtmatige wijze is gearresteerd. Hij heeft zelfs aangifte gedaan. Baybasin werd destijds aangehouden omdat hij internationaal gesignaleerd stond. Daar zijn gewoon stukken van, meldt het Ministerie van Veiligheid en Justitie verwijzend naar het door de Hoge Raad behandelde uitleveringsverzoek, maar die behoren tot het strafdossier, en vallen niet onder de WOB, dus krijgt Ton die stukken niet aangeleverd.

Ton ziet zo'n weigering dan meteen als valsheid in geschrifte, of het 'mogelijk achterhouden en/of manipuleren van bewijs'. Zo weet Barracuda er nog wel een paar. Zonder geldige stukken was het niet eens gelukt om het uitleveringsverzoek uiteindelijk aan de (hoogste) rechter voor te leggen, die in dit onderhavige geval ook nog in het voordeel van Baybasin besliste.

Nog voordat Ton goed en wel antwoord van justitie krijgt van justitie, gaat hij al alinea's lang speculeren over onrechtmatigheid. Als dan ergens staat dat er een verzoek tot 'uitlevering schriftelijk (is) gedaan door toezending langs diplomatieke weg aan de Minister van Justitie' trekt Ton de conclusie dat daaraan geen opsporingsbevel ten grondslag ligt, doch de Turkse overheid slechts een simpel briefje heeft gestuurd. Waarna deze luie veronderstelling vanzelf feit wordt bij Boudine 'Boublog' Berkenbosch, die doodleuk meldt dat 'er in 1995 zelfs geen geldig arrestatiebevel was'.

vrijdag 25 april 2014

Talk2Mierlala

Goedenavond, mijnheer Baybasin, dit is Mierlala weer, van Talk2Mierlala!
'Dag Mierlala, leuk om je weer te horen'

Wat ben ik blij dat ik u weer aan de telefoon heb, ik ben tegenwoordig een beetje door mijn gasten heen, maar gelukkig bent u er nog! U krijgt handkusjes van Boudine en Vonne.
'Nou, ik loop niet weg, Mierlala, ik zit hier opgesloten in Veenhuizen!'

Mijnheer Baybasin, ik moet u helaas weer een paar onbeleefde vragen stellen over vreselijke zaken die over u op internet staan. Klopt het dat u deel uitmaakt van de Poot maffia? Nee, hè?
'Nee Mierlala, ik ken die mijnheer Poot helemaal niet. Chipshol wel, of is het Schiphol? Daar heb ik heel wat koffers met dubbele bodem ingecheked. Hahaha.'

Mijnheer Baybasin, is het waar dat u in het verleden in drugs hebt gehandeld?
'Nee Mierlala, zoals je weet heb ik mijn hele leven in het marmer gezeten, mensen schrijven maar wat.'

Maar publicaties daarover gaan terug tot het begin van de jaren negentig.
'Allemaal flauwekul, ik zat in de dorpels en neuten gevelbekleding.'

Er zijn boeken geschreven over de Turkse drugshandel, onder meer van Frank Bovenkerk, waarin uw naam prominent voorkomt.
'Om Boudine te citeren: 'Meneer Bovenkerk zou zich diep moeten schamen voor deze “wetenschappelijke” fraude. Wat een smerig bedrog!''

Uw broers zaten ook niet in de drugs?
'Nee, mijn ene broer zit in de tortelduiven, de andere in de bolgewassen. Viooltjes en gladiolen vooral.'

Maar hoe heeft u dat enorme vermogen kunnen opbouwen, met huizen, hotels en luxe auto's in diverse landen? En hoe kan het dat dat vermogen groeide, terwijl de bezittingen van uw familie begin jaren negentig al waren vernietigd?
'Ik had mijn geld belegd bij IceSave, Mierlala.'

Gelukkig mijnheer Baybasin, dus geen van de verhalen is waar?
'Nou ja, laat ik het zo formuleren: als ik wel in de drugs had gezeten, had ik het je natuurlijk niet verteld.'

He, bah! Zit u me nu te plagen?
'Je bent mijn favoriet, dat weet je.' 

Pak van mijn hart, nou doeg, toitoi en toedeloe van Mierlala, Boudine en Vonne. Volgende week zelfde meid, zelfde tijd.

donderdag 24 april 2014

Inlichtingensmurfen

Het was me het inlichtingendagje weer wel, woensdag. Eerst was er het vragenuurtje van de AIVD, maar geen van de lollige vragen die GeenStijl had bedacht kwam helaas aan bod: Vinden jullie De Roy van Zuydewijn ook zo'n aartsluie fantast? Mogen wij het Dossier Duyvendak inzien? Klopt het dat jullie het GreenPeace-verleden van Diederik Samsom door de versnipperaar hebben gehaald, in ruil voor extra geld?

Ook Barracuda zat klaar, met vragen als: Kunnen jullie door een waterkraan? Gaan jullie net als wij ook slapen? Kunnen jullie op een blokfluit spelen? Maar de geinponems lieten andere vragen voorgaan: 'Wij volgen niemand op Twitter omdat sommige mensen nogal schrikken als we ze gaan volgen'. Dat was natuurlijk gewoon gelogen, want de AIVD kan zelfs een doorgetrokken rol Page toiletpaper weer helemaal in ere herstellen. Het goede nieuws is dat die binnenkort opvraagbaar wordt in het Nationaal Archief.

Micha Kat drukte intussen vergeefs honderd keer op F5 om toch de naam Joris Demmink (ka-ching!) te kunnen laten vallen, maar de AIVD wist het onderwerp Demmink (ka-ching!) slim te vermijden. Dat deed, ondanks eindeloos aandringen, helaas ook De Roy van Zuydewijn in het interview in KRO's Eén op Eén. De Roy (van de microfoontjes) wil na 14 jaar paranoia mevrouw van Von Amsbergen voor de strafrechter slepen omdat hij rijen inlichtingendiensten achter zich aankreeg en nog steeds krijgt. Mannen met gleufhoeden die als De Roy er naar vraagt zelfs hun visitekaartje afgeven. De inlichtingensmurfen volgen hem tot op de dag van vandaag, tot in de trein naar Amsterdam Zuid.

De titel van zijn nieuwe boek, die alleen in de VS verschijnt, gaat luiden ‘Inside The House of Orange: Fascism, Corruption & Assassinations'. Daar krijgt zelfs de AIVD rode oortjes van. 

woensdag 23 april 2014

Ruppert

Er is weer een plotterd heengegaan. Another Troofer Offs Himself, kopte Screw Loose Change op een toon alsof het onvermijdelijke was gebeurd. Michael C. Ruppert werd jarenlang opgehemeld als klokkenluider, wat hij maar even was. Tot 1978 werkte Ruppert als narcotica rechercheur bij het Los Angeles Police Department. Daar werd hij naar eigen zeggen tegengewerkt omdat hij drugsactiviteiten van de CIA zou hebben ontdekt en deze aan het licht probeerde te brengen. Hij begon een betaalde nieuwsbrief. Over Patriot Act, 911, banking en petro-dollar, fiat-geld, Afghanistan, Iran, drugs-handel, Irak, olie en peak-oil. Ruppert beweerde dat Dick Cheney met Wall Street achter de aanslagen van 9/11 zat en vreesde voor zijn leven. Daar begon de gekte al.

Met name zijn boek Crossing The Rubicon (2004) deed het goed bij de plotters, daarin legde de Amerikaan de 'fascistische politiek' van de neo-cons bloot, maar ook 'de zwijgzaamheid en volgzaamheid van het Amerikaanse volk, ingegeven door decennialange herprogrammering van de volksgeest, middels consumentisme, propaganda, overheidsterreur, opzettelijk verslechterend onderwijs (dumbification) en torenhoge kredietschulden'.

De verre, oude (vieze) knuffeloom van Zapruder Inc, noemt zijn bewonderaar Donkerdoorn de Amerikaan. Dat is wel een juiste omschrijving. Ruppert kwam in 2009 in de problemen omdat hij een oud medewerkster van zijn uitgever had gestalkt. Hij moest iets van 125.000 dollar betalen aan Lindsay Gerken (25), die werd ontslagen omdat zij niet gediend was van zijn toenaderingen. Een keer liep hij haar kantoor binnen met weinig meer dan ondergoed en een glimlach. Natuurlijk had Ruppert weer een andere lezing: het was weer eens de zoveelste poging om hem en zijn werk in diskrediet te brengen, maar voor sommigen was dit een teken dat Michael mentaal aan het afglijden was. Ruppert ging volledig berooid in de Rocky Mountains bij de indianen wonen.

Na het opnemen van zijn Lifeboat Hour radioshow schoot hij zichzelf neer. Hij is 63 geworden.

dinsdag 22 april 2014

Twijfelbrigade

Nederlandse media misleiden de bevolking als het gaat om klimaatverandering. Die zouden te veel ruimte bieden aan klimaatsceptici die 'aantoonbaar onzin verkopen en ten onrechte wetenschappers verdacht maken'. Zegt Ondernemer Jan Paul van Soest in zijn boek 'De Twijfelbrigade', dat vandaag wordt gelanceerd in De Balie. Debat na.

Schijnt dat een interview in de DDWD in 2020, waarin minister van Milieu Jacqueline Cramer (PvdA) werd geconfronteerd met 'onthullingen door klimaatsceptici', de aanleiding tot het boek is geweest. De redactie had iets te enthousiast Climategate.nl geciteerd.

In de Verenigde Staten is een club van zo'n honderd klimaatsceptici actief, veelal gefinancierd door de olie-industrie die inkomstenderving vreest door milieumaatregelen. De 'kritiek' van deze harde kern wordt door Nederlandse klimaatsceptici als Hans Labohm geïmporteerd en hier zonder enige eigen toevoeging verspreid, beweert Van Soest. De Nederlandse critici kopiëren alleen maar, van eigen onderzoek of analyses is geen sprake.

Dat Van Soest ook een belang heeft - als adviseur voor duurzaamheid en oprichter van ondernemersvereniging De Groene Zaak - mag echter wel even vermeld worden. Het was de Volkskrant in elk geval wel opgevallen. Gelukkig krijgt het artikeltje bij Joop.nl in de commentaren al flink wat gezonde tegenwind: 'Ik kan me de jaren '70 nog herinneren. Interessante mannen (type: bril, baardje, ribfluwelen broek en pijp) dachten, nee pardon, wisten zeker dat er door toedoen van de mens een nieuwe ijstijd aan zat te komen. Later kreeg je de zure regen, de gaten in de ozonlaag, schapen die winden lieten (dat hadden ze nooit eerder gedaan) en natuurlijk de terrasverwarming Vindt iemand het gek dat ik klimaatscepticus ben geworden?'

Punt gemaakt. De klimaatverandering wordt te stellig verdedigd dan wel te stellig bestreden. De werkelijke twijfelbrigade die er tussenin zit heeft misschien nog wel het meeste gelijk.

vrijdag 18 april 2014

Martijn

Nederland blijkt toch minder een pedocratie dan complotgekken roepen: Het OM heeft het voor elkaar gekregen om de pedopraatclub Martijn nu echt verboden te krijgen. Dat verzoek werd toegewezen door de rechtbank en daarna door het Hof weer afgewezen omdat de samenleving in staat moest worden geacht zich te weer te stellen tegen 'ongewenste uitingen en gedragingen die weliswaar verwerpelijk, maar niet strafbaar zijn.' De samenleving diende opvattingen maar voor lief te nemen die in brede kring worden verafschuwd.

De Hoge Raad denkt daar nu anders over: zij vreest dat vereniging de gevaren van seksueel contact met jonge kinderen bagatelliseert, dergelijke contacten zelfs verheerlijkt en haar opvattingen ook propageert. 'Seksueel contact van volwassenen met jonge kinderen is naar de in Nederland levende maatschappelijke opvattingen echter een daadwerkelijke en ernstige aantasting van de lichamelijke en seksuele integriteit van het kind, dat daardoor grote en blijvende psychische schade kan oplopen. Juist kinderen behoeven bescherming tegenover volwassenen die zulke handelingen verrichten, omdat zij in het algemeen door hun jeugdige leeftijd en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid in een afhankelijke positie verkeren.'

Een gewaagde uitspraak, want welke vereniging met al dan niet verwerpelijke opvattingen wordt de volgende?

Zal Barracuda trouwens benieuwen of de compleetdenkers nog een pluimpje gaan uitdelen aan het OM voor hun vasthoudendheid, maar dat zal wel niet.

UPDATE: 'Het verbieden van Martijn door de Hoge Raad schept een gevaarlijk precedent'.

The Illuminati: The Yellowstone Super Volcano Conspiracy

donderdag 17 april 2014

Trails

'Amerikaans (...) wetenschappers hebben kortgeleden toegegeven dat ze chemtrails gebruiken om het weer te beïnvloeden en zonlicht tegen te houden. Een van de onderzoekers en initiatiefnemer, David Keith van de Harvard University, deelde mee dat ze zonlicht-reflecterende deeltjes in de atmosfeer hebben gesproeid met als doel de aarde kunstmatig te laten afkoelen.' Aldus een vertaald artikel op Want to Know van Guido Jonkers.

Een korte alinea vol tegenstrijdigheden. Want waar in de eerste zin nog sprake is van 'chemicaliën', gaat het even verderop weer over 'zonlicht-reflecterende deeltjes'. En waar chemtrails volgens plotters als Jonkers toch vooral tot doel hebben om de mensheid uit te roeien op een of andere vage elite na, hebben we het hier weer over klimaatbeïnvloeding. En waar in de eerste alinea nog wordt gesproken over een reeds uitgevoerd experiment, zijn het even verderop weer 'plannen'. Niets is zo veranderlijk als een plotter. Zou die Jonkers dit soort stukjes wel eens echt overlezen?

Om te beginnen blijkt de vertaling niet te kloppen. Ook in het oorspronkelijke Engelstalige stuk staat dat het alleen maar gaat over plannen gaat. David Keith (hier bij TED) houdt zich verder helemaal niet bezig met chemtrails. De Canadese geo-ingenieur denkt dat zwavel (sulfide)-deeltjes de oplossing zijn voor het broeikaseffect. Een wolk sulfidedeeltjes werkt als een soort zonnebrand: het zonlicht wordt weggekaatst voordat het de dampkring binnen is gekomen. Voor dat effect hoef je niet eens een experiment uit te voeren, dat is met vulkaanuitbarstingen al aangetoond.

Maar het belangrijkste is: Keith roept zelf dat het niet per se haalbaar is. Ook wijst hij op het risico dat landen door te vertrouwen op geo-engineering mogelijk een verdere reductie van broeikasgassen zullen staken.

Maar die nuances lees je niet bij Jonkers. In tegendeel: het aantal zwaar gestoorde zweefmalloten dat onder het stuk reageert herhaalt weer het ene chemtrailmantra na het andere: 'Wij worden stelselmatig uitgeroeid ! Kijk op google naar gloria guidestones dan weet je genoeg ! Zo is het en…..het is aan ons het volk om dit te stoppen we moeten die bastaarden van een elite uitroeien net zoals de bankiers laten ze maar zelfmoord plegen het zijn allemaal bedriegers en bastaards!'

dinsdag 15 april 2014

Losse flodders

Het Circus Roestige Spijker speelde in het kader van het Demmink Tribunaal vandaag in Utrecht dan toch eindelijk het slotakkoord. 'Het is mooi geweest', vond ook de tegenpartij in de persoon van advocaat Harro Knijff. De stichting wilde nog een week beraad om eventueel nog meer getuigen op te roepen, maar daar zag de rechter-commissaris het nut niet van in. Knijff en Demmink krijgen nu twee weken voor beraad over een contra-enquête, maar die zal mogelijk pas tegen de zomer worden gehouden. Als het er al van komt, want ook vandaag bestond het menu weer uit de gebruikelijke losse flodders.

Eerst verscheen ex-rechercheur Emile Broersma, die destijds leiding gaf aan het observatieteam van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI). Maar Broersma had helemaal geen zin om daar over te praten en beriep zich aanvankelijk op zijn ambtsgeheim. Daar ging de rechter-commissaris niet mee akkoord, waarna Broersma een weinig spannend verhaal had te vertellen: hij had de opdracht om een viertal personen in de gaten te houden, onder wie Demmink, trof hiervoor ook voorbereidingen, maar tot actie kwam het niet. Het onderzoek was 'gelekt' en daarmee 'stuk'. Einde verhaal.

Daarna was het de beurt aan voormalige hoofd Facilitaire Zaken Tjeerd Postma, die eerst begon over een klacht van een chauffeur dat hij 's nachts veel te lang moest wachten op Demmink en zich 'als minder dan een hond behandeld voelde', en vervolgens volhield dat chauffeur Hans Bakker hem een verhaal verteld over 'gênante handelingen op de achterbank' nadat in Brussel een jonge man in de auto werd gehaald. Bakker heeft dit alles ontkend, maar Postma blijft er bij. Hoe dan ook, van minderjarigheid zou in dit geval geen sprake zijn, zo voegde Postma eraan toe, dus werd er niets ondernomen. En dat was hem, het rechtbankjournaille was voor het eten thuis.

Zelfs de Roestige Spijker zou toch moeten erkennen dat de oogst in al die weken niet meer heeft opgeleverd dan een aantal moeilijk te controleren hearsay-verhalen, elkaar volstrekt tegensprekende getuigen, een enkel pikant detail (Das fickende Klassenzimmer), en een verward 'slachtoffer' dat een Panorama-artikel terugredeneerde naar een ervaring (vele jaren eerder) met een 'Joris' in de auto. Juridisch snijdt dit allemaal geen hout en zou in een rechtszaak zo van tafel zijn geveegd.

De Roestige Spijker zag af van Turkse getuigen en vond het niet de moeite waard om staatssecretaris Teeven of Winnie Sorgdrager te horen. Wel werd gaandeweg duidelijk dat Demmink heel even in beeld is geweest bij het Rolodex onderzoek, maar dat hij uiteindelijk toch van de lijst werd gehaald. Waarmee die dekselse Opstelten weer de dans ontspringt. Ook pijnlijk: Henk Krol haalde Hilbrand Nawijn aan die beweerde dat 'Demmink van jonge jongens hield, maar niet te jong'.

Kortom: Waar blijven toch die 'dui-zen-den verkrachte kinderen' van Micha Kat? Of zou Poot hem per genoemd kind betalen?

Niburuutje

KRO Brandpunt doet een Niburuutje, constateerde Kloptdatwel geërgerd, naar aanleiding van een UFO-special zondag waarin de onvermijdelijke Coen Vermeeren weer kwam opduiken. Strak in het pak dit keer, blijkbaar om toch zo serieus mogelijk over te komen. Hij werd thuis geïnterviewd, want zijn werkgever TU Delft wil niet met Coen's hobby geassocieerd worden. De stelligheid waarmee Vermeeren het een en ander roeptoeterde, als een uit de bocht gevlogen Jehovagetuige, was wederom stuitend.

We zagen ook journaliste Leslie Kean, wier belangrijkste fotografische bewijs achteraf helaas toch weer een vervalsing bleek te zijn. We hoorden het nodige over de Bremer bollen, maar de KRO vertelde er niet bij dat deze UFO meer lawaai maakte dan een vliegtuig en gewoon een multicoper bleek te zijn. Het iets gretig geciteerde Franse COMETA-rapport over UFO's verdiende ook al geen schoonheidsprijs.

Klopdatwel: 'Natuurlijk is het zo dat er soms waarnemingen overblijven die niet direct afdoende verklaard kunnen worden, bij gebrek aan voldoende details of elkaar tegensprekende getuigen, bijvoorbeeld. Maar om van ‘niet verklaard’ naar ‘onverklaarbaar zonder buitenaardse oorsprong’ te komen, is een stap waar heel wat sterker bewijsmateriaal voor geleverd moet worden dan de gevallen in de uitzending.'

De mooiste opmerking was misschien wel dat UFO's niet worden onderzocht. Wat valt er te onderzoeken aan vage wegschietende objecten? Wordt het niet eens tijd om er nu echt een te vangen? En waarom lukt dat maar steeds niet?

De diverse Niburu-blogjes maakten er niet veel woorden aan vuil. Want dit is natuurlijk veel spannender: Had de Amerikaanse overheid een buitenaards wezen in dienst? Ene Thor had aan iedere hand zes vingers, een buitenproportioneel groot hoofd, één long, koperoxide in zijn bloed en een extreem hoog IQ, dat werd geschat op 1200). Gelukkig hebben we de foto's nog: maandag 14 april 2014

OntnemingOmdat het ganse rechtbankjournaille vrijdag bij Henk Krol zat, bleef de ontnemingsprocedure tegen Huseyin Baybasin bij het Hof in Den Bosch onderbelicht. Justitie wil de tot levenslang veroordeelde drugscrimineel alsnog voor een bedrag van 3,5 miljoen euro plukken. De Koerd zou dit geld volgens het Openbaar Ministerie hebben verkregen door bedreiging en afpersing van onder meer drugshandelaren in Turkije. Baybasin zou enkele Turkse heroïnehandelaren hebben gedwongen om grote sommen geld en luxe goederen af te staan aan stromannen van hem.

Misdaadjournalist Korterink vindt dit waanzin. 'Hoe moet hij aan dat geld komen? Vanuit de gevangenis proberen het geld bij die stromannen terug te halen? Drie miljoen wasknijpers per dag in elkaar te draaien? Laat iedereen van het OM die verantwoordelijk is voor deze actie de uren bijhouden, en wat deze onzin de samenleving kost (schat dat je alles bij elkaar toch gauw 100 euro per uur kwijt bent aan zo’n OM-medewerker, met alles overhead erbij).'

Hoe je aan dat geld moet komen is volgens Barracuda slechts een volgende stap in de procedure. Of er voldoende aanwijzingen dan wel voldoende bewijzen zijn kan hij niet beoordelen, maar dat Baybasin bakken geld heeft verdiend aan de drugshandel, dat kun je zonder meer aannemen. En dat de man nog heel wat bezittingen heeft ook.

Je hoeft daarvoor alleen maar te kijken naar de rest van de roemruchte familie. Een dezer dagen berichtte de Liverpool Echo nog eens over Operatie Chaplin, waarin de uit Liverpool afkomstige drugshandelaar Paul Taylor werd getapt. Die was betrokken bij een van de grootste drugsgangs uit de Britse misdaadgeschiedenis, mede dankzij de betrokkenheid van Mehmet Baybasin, een broer van Huseyin. In de gesprekken tussen Taylor en Baybasin ging het over 36s (£36,000 voor 1 kilogram cocaïne). De totale straatwaarde van de drugs die werden verhandeld via Londen en Europa bedroeg 4 miljard pond.

Een andere broer Abdullah Baybasin, die ooit zijn geld verdiende met goedkope toiletrollen, moest vorig jaar van de rechter 700.000 pond terugbetalen. Een deel daarvan moest komen van zijn huis in Muswell Hill, een optrekje van 1,3 miljoen pond. De straatwaarde van Abdullah's drugshandel werd enkele jaren terug geschat op 25 miljard pond.

In het verleden schepte Huseyin trouwens maar graag op over zijn rijkdom. Dat was ook niet verwonderlijk, want de (Britse) National Crime Squad schatte dat de familie verantwoordelijk was voor 90 procent van het heroïnetransport naar Engeland. Huseyin kocht in 1994 een luxueus huis in Edgware in Londen, maar zou ook een deel van zijn vermogen hebben gestopt in Turkse toeristenoorden.

Het IRT schatte zijn persoonlijke vermogen in de jaren negentig op zo'n 10 miljard pond. In dit document staat een lange lijst van (vermeende) bezittingen van Huseyin, die een 'normale zakenman' (citaat advocate) dan wel een 'Koerdische Nelson Mandela' (een bespottelijke omschrijving van Ton Hofstede) zijn hele leven nog niet bij elkaar verdient. Volgens een informant stond Baybasin kort voor zijn arrestatie op het punt om negen gloednieuwe jets aan te kopen.

Baybasin heeft inmiddels een trits opgewonden plottervrouwtjes achter zich aanlopen, onder wie de ineens weer springlevende Boudine Berkenbosch, die werkelijk nog nooit de moeite hebben genomen om zich eens in te lezen in de criminele geschiedenis van familie Baybasin, of dat domweg niet willen weten.

De rechtbank in Breda schetste in 2001 van Baybasin het volgende beeld: 'Verdachte vormde samen met een omvangrijk netwerk van mensen een criminele organisatie die in Nederland zijn weerga nauwelijks kent. De organisatie hield zich bezig met drugsdelicten en kende daarnaast een geweldsdivisie die zorgde voor incasso van schulden, voor vergelding en wraak. Zolang de zaken goed verliepen bemoeide verdachte zich nauwelijks met de dagelijkse gang van zaken, maar bij problemen bleek zijn stem doorslaggevend te zijn. Hij had de macht uiteindelijke beslissingen te nemen en hij had het gezag waardoor anderen aan zijn opdrachten gehoor gaven of wilden geven.'

De ontnemingsprocedure is in financieel opzicht slecht nieuws voor Adèle van der Plas, de advocate van Huseyin. Die hoopt dat zij haar honorarium krijgt uit de schadeloosstelling die Baybasin zal ontvangen als blijkt dat hij ten onrechte zeventien jaar heeft gezet. Een 'diepte investering' noemde ze dat.

In haar pleidooi deed Van der Plas afgelopen vrijdag dan ook haar uiterste best om ongeveer alles dat even niet uitkwam te downplayen. Een betwist stuk grond was niks waard, want er zouden 'hooguit tomaatjes op kunnen worden verbouwd', een boekhouder die een belastende verklaring aflegde was zelf niet te vertrouwen, een andere hoofdgetuige was een 'oude en problematische man' en ach, die mannen met dikke nekken en kale hoofden die nogal intimiderend bij een gesprek zaten, waren waarschijnlijk even op de koffie gekomen. Ook spreekt zij over 'florerende bedrijven' zonder uit te leggen waar Huseyin zijn enorme vermogen mee heeft verdiend. Barracuda neemt aan niet met de verkoop van toiletrollen.

Het enige lichtpuntje voor Van der Plas is de herzieningszaak bij de Hoge Raad naar mogelijke manipulatie van telefoontaps op grond waarvan de Koerd is veroordeeld. Sommigen zien een verband tussen ontnemingsprocedure en dat herzieningsverzoek, 'voor het geval Baybasin wordt vrijgesproken en aanspraak maakt op een schadevergoeding'. Maar Barracuda vermoedt dat het niet zo simpel in elkaar steekt.

vrijdag 11 april 2014

Complottertjesdag

Niet Henk Krol, maar Erwin Lensink trok vandaag de aandacht bij de rechtszaak tegen oud-topambtenaar Joris Demmink. Met een tas vol 'ondersteunend bewijsmateriaal' kwam hij de rechtszaal binnen strompelen om aangifte te doen van hoogverraad door de koninklijke familie. Een gerechtsbode wist Lensink de zaal uit te geleiden. Eerder op de dag dreigde de rechter-commissaris al Micha Kat uit de zaal te zetten, toen hij zich bemoeide met de getuigenis van Henk Krol. Kortom, het was weer complottertjesdag.

Van Henk Krol, destijds als hoofdredacteur verantwoordelijk voor een later gerectificeerd artikel over Joris in de Gay Krant en Panorama, bleef weer hetzelfde aarzelende beeld hangen als in het verleden. Enerzijds wilde Krol maar al te graag vertellen dat hij van allerlei bronnen had gehoord dat Demmink op jonge jongens valt, hoewel jong, daarop valt ook weer het nodige af te dingen. 'Ex-minister Nawijn vertelde dat Demmink interesse had in jonge jongens, "maar niet te jong."' Anderzijds gaf Krol in een interview in Opzij toe dat een aantal dingen in het gewraakte artikel niet waar waren. Dat herhaalde hij nu weer.

Krol stelde na publicatie zelf een sterk afgezwakte tekst op, waarin hij wel toegaf dat mensen Demmink mogelijk loer wilde draaien. Dat leidde tot een twee uur durend gesprek met Demmink, dat Krol beschrijft als beurtelings prettig en bozig. 'Demmink prees hem om inzet voor de homobeweging, maar eiste ook rectificatie.' Krol zegt nu, dat hij vooral spijt had van feit dat ze niet langer dan vijf maanden onderzoek hadden gedaan.

Tot slot mocht oud-Justitiemanager John Moeleker, onlangs geciteerd in het AD, nog komen opdraven. Waarom is Barracuda een totaal raadsel. Hij blijft bij zijn verhaal dat de steevast ontkennende chauffeur Hans Bakker tegen hem zou hebben geklaagd over Demmink, maar daarbuiten had deze Moeleker absoluut niks te melden. Destijds nam hij zelf geen actie omdat 'SG Borghouts geen reden zag de zaak verder te onderzoeken. Demmink kende hij niet eens.

Heeft deze saaie dag dan niks opgeleverd? Jawel, een sappige anekdote over Das fickende Klassenzimmer. Een staaltje vintage porn, waarin wel een Praagse vriendje van Joris, maar verder geen koter in te bespeuren valt. Schijnt gewoon op de interwebs te staan.

Gelijkenis

Zal Barracuda benieuwen of de vandaag door de Roestige Spijker opgeroepen Henk Krol nog iets gaat zeggen over journalist Fred de Brouwer, die volgens Martijn Alberda (Martin Vrijland) helemaal niet in Thailand is aangereden, en ondanks verslagen en foto's ook geen begrafenis heeft gekregen. Het bewijs zou een portret zijn waarop 'het rechteroor half is weggegumd', het andere oor 'kaarsrecht is afgevlakt' en de neusgaten 'zwart zijn gemaakt'. Het is allemaal een grote setup van de maffiagroep Poot.

Uitvergroting van het detail en enige aanscherping met behulp van Photoshop, laat volgens Vrijland zien dat de man in het spiegelbeeld niemand minder lijkt te zijn dan veroordeeld Amerikaans meesteroplichter Jack Abramoff, met wie de maffiagroep samenwerkt!!!! Vrijland roept iedereen op aangifte te doen.

Barracuda heeft na deze verbijsterende onthulling het portret van Martin Vrijland zelf nog eens goed bestudeerd en komt tot een even verbijsterende conclusie. Op zijn hoofd is een koptelefoon gefotoshopped en een baardje aangebracht die hij op een foto's niet heeft. Maar wie nog beter kijkt ziet werkelijk enorme gelijkenissen: Martijn heeft exact hetzelfde bolle gezicht van Joris Demmink, de wallen van Jan Poot, de oorlellen van moeder Vaatstra, de wenkbrauwen van Wim Dankbaar en Hans Mauritz samen, het kuitbeen van Maud Oortwijn, het neusbeen van Koos van Woudenberg, de snorharen van Anthony Michaels, de teenkootjes van Anton Teuben, de schouders van Arend Zeevat, de billen van Boudine Berkenbosch, de maag-darmholte van Ton Hofstede en de ellepijp van Micha Kat. Aangifte doen kan hier.


© Copyright, Poot Maffiagroep.

donderdag 10 april 2014

Kinderopvang

De vaste lezers van dit blog weten dat Barracuda zich de laatste tijd nogal vermaakt met Ton Hofstede, de bezige bij achter Het Haagse Complot. Ton doet de hele dag niks anders dan WOB-verzoekjes versturen teneinde grote schandalen uit heel diepe doofpotten te tillen, bij voorkeur in relatie tot Demmink en Baybasin. Hoe het met de lange waslijst van HEMA-bonnetjes is afgelopen die Ton van Roestige Spijker-getuige Storm wenste te ontvangen, weet Barracuda niet, want inmiddels heeft Ton alweer een nieuw project.

Enkele jaren terug meldde Micha Kat dat zich op het adres Riouwstraat 13 te Den Haag een kinderopvangcentrum was gevestigd. Niet zomaar een adres, want het was het toenmalige woonhuis van Joris Demmink. Waarmee volgens Kat bewezen was dat Joris 'duizenden kinderen' had verkracht. Dat alles volgens de onnavolgbare logica dat als iets op internet staat dat ook waar moet zijn.

Kijk, zo is Ton niet. Die wil dan ook echt het bewijs in handen hebben. 'Ik wil officiële en originele documenten zien. Referentienummers, handtekeningen, data, zaken die controleerbaar zijn en bevestigen wat er op papier staat.' En dat ziet Barracuda graag, zeker in dit geval, want het leek hem al vreemd dat de vrijgezel Joris er naast zijn drukke baan op het ministerie er ook nog een kinderopvang op nahield. Al zou het kunnen zijn dat Joris 's ochtends naast het verversen van de kattenbak wat bammetjes, pampers en kleurstiften voor de kinders op tafel legde en ze dan achterliet met de woorden: 'Geen stoute dingen doen, hè? Paps komt vanavond laat weer thuis.'

Maar zie, Ton kreeg nog antwoord ook, van de gemeente Den Haag. Komt er op neer dat er nooit een kinderopvang is gevestigd in huize Joris en de vermelding in het register onjuist was. Mogelijk werd Sijzenlaan 13 bedoeld. Maar dat is niet het antwoord dat Ton wil. Die gaat op alle slakken kilo's zout leggen en ziet ontwijkend gedrag.

Daarom gaat Barracuda superduper speurder Ton een handje helpen. Aan een kinderopvang zijn namelijk nogal strenge voorwaarden verbonden. Zo is kinderopvang doorgaans een commerciële activiteit die ingeschreven moet worden in de Kamer van Koophandel. Dus is Barracuda even gaan zoeken op Riouwstraat 13 en wat blijkt? Daar heeft nooit enige commerciële activiteit plaatsgevonden. Maar wel aan de Sijzenlaan 13. Kijk maar:


En Zo Kinderopvang heeft toevallig ook een vestiging in de Riouwstraat, maar dan op nummer 216, op veilige afstand van Joris en de Draak. Ergo: beide adressen zijn door elkaar gehaald. Krijgt Barracuda (alias 'Maarten') nu een eervolle vermelding op het Hofstede Complot?

Vingerwijzen

De plotterpolderoorlog woekert voort en maakt steeds meer slachtoffers. Zo was er de nachtelijke bitch fight tussen twee volkomen geschifte reaguurders bij Klokkenluideronline ('je hebt m’n adres, noem tijd en wapen. lulhannes') en bleek Johan Oldenkamp, zelfbenoemd vredesstichter, nog niet klaar met vingerwijzen. Naar het sonore stemgeluid van Rob van der Zon (Frontier Radio), die de breuk bij Argusoog zou hebben veroorzaakt, naar Anthony Migchels ('verontustende signalen') en nog een keer naar Anton Teuben van Niburu, die 'hoog scoort op Pateo Psychopaten Checklist'. Je vraagt je af of Oldenkamp nog vrienden over heeft.

Deze week nam Boudine Berkenbosch, samenstelster van Boublog, naar eigen zeggen definitief afscheid van haar lezers. Voor zolang als het duurt, want Barracuda vreest binnen afzienbare tijd een Olympic Zion-achtige heropstanding.

'De naam van Boudine Berkenbosch wordt op dit moment beklad en bescheten. Daarom vlieg ik hier liever weg!' aldus de Zeeuwse Friesin, die lekker gaat pootjebaden in Zuid-Beveland. Het waren de 'trollen' die haar het leven onmogelijk hadden gemaakt, zo beweerde Boudine, maar wie haar blog wat beter volgt, weet dat het vooral om een trol uit het eigen plotterkamp gaat. Tegen wie Berkenbosch aangifte had gedaan wegens virtuele stalking.

Diens schrijfsels eindigden ongelukkigerwijs nog hoger in de zoekresultaten van Google dan haar eigen bijdragen en een poging om de Google-ranking te beïnvloeden door permanent haar meisjesnaam voluit te schrijven heeft nog maar weinig resultaat opgeleverd.

De sluiting van Boublog is slecht nieuws voor Vaatstra-speurhonden Wim Dankbaar en Hans Mauritz, die in mei dan eindelijk te Bussum hun boekje mogen overhandigen aan Bob Smalhout, maar voor de verkoop zijn aangewezen op PR door de alternatieve media. Overigens een prima keuze die Smalhout, die kwakzalvers als chelatiearts Peter van der Schaar, genezeres Jomanda en arts Maria Sickesz, bedenkster van de orthomanuele geneeskunde, verdedigde. Zo'n man kun je kennelijk alles wijsmaken.

woensdag 9 april 2014

Nico

Nico van der Ham behoort tot het vaste meubilair van de Amsterdamse plotters. Hij woont in Amsterdam in een zeer kleine eenkamerwoning, die hij huurt van woningcorporatie Stadgenoot. Nico is werkloos, en is steevast present als plotters ergens samenkomen. Bijvoorbeeld bij de verhoren van de Roestige Spijker.

In de periode van 2004-2009 heeft een groot aantal brandstichtingen plaatsgevonden in en om het complex, meestal in de vuilcontainers. Nico heeft in verband met die brandstichtingen klachten geuit tegen Stadgenoot. Uiteindelijk is een verdachte aangehouden en veroordeeld. Nico denkt dat echter de brandstichtingen bewust heeft laten voortduren en niet heeft opgetreden tegen de brandstichtingen omdat de branden door Stadgenoot gewenst waren. Dat klinkt inderdaad weer heel erg complotterig, onlogisch en naar blijkt ook onjuist: Stadgenoot heeft naar eigen zeggen (steeds) de politie ingeschakeld en beveiligingscamera’s opgehangen.

Een andere frustratie van Nico zijn de recente onderhoudswerkzaamheden in verband met de aanwezigheid van asbest in het complex. Nico stelt dat Stadgenoot heeft ontkend dat er asbest in het complex aanwezig is, dat hij daarom Stadgenoot op zijn blog heeft opgeroepen om de bewoners goed te informeren, en dat Stadgenoot pas daarná in een folder iets over asbest heeft gezegd. Ook dat blijkt genuanceerder te liggen: Zolang asbest in rust verkeert en niet wordt beschadigd door boren en zagen is er volgens Stadsgenoot geen gevaar voor de gezondheid. Het beleid van Stadgenoot is dan ook om de asbest te laten zitten, tot het moment van renovatie van een pand of woning.

Maar wat doet Nico? Die tuigt diverse weblogs op om Stadgenoot eens flink de oren te wassen, met het van plottertjes bekende fijne taalgebruik:

‘misdrijven van uw criminele organisatie en haar kliek’,

‘criminele baas’,

‘de misdadige werkwijze van woningcorporatie Stadgenoot’,

‘Stadgenoot doet valse aangifte’,

‘Stadgenoot en politie frauderen met bewakingscamerabeelden’,

‘misdadige Stadgenoot’,

‘onwettige acties’,

‘laffe onrechtmatige acties’,

‘criminele levens-ontwrichtende renovatieplannen’,

‘oplichterspraktijken van woningcorporatie Stadgenoot’,

‘list en bedrog-informatieavond’,

‘misdadige doofpotactiviteiten’

Dat pikte Stadgenoot niet en stapte naar de rechter. Die oordeelde dat Nico's uitlatingen 'deels onrechtmatig' zijn en samen met de namen van ambtenaren en andere betrokkenen verwijderd moeten worden. Nico foeterde: 'Voor de zoveelste keer, inzake de voor Nico van den Ham in zijn voordeel steekhoudende bewijsvoering, door partijdig zwart toga tuig de mond gesnoerd! Ook deze rechter veegt schaamteloos zijn justitiële reet af met onomstotelijk bewijs in Nico zijn voordeel en kijkt er niet eens naar! Toen Nico de rechter daar op de meest denkbare keurige manier wilde wijzen werd hem de mond gesnoerd.'

Barracuda constateert dat de rechter een keurige afweging heeft gemaakt wat betreft de vrijheid van meningsuiting, zo is niet alles wat hij schrijft onrechtmatig, maar zoals wel vaker kennen doorgeschoten plotters als Nico hun grenzen niet. Net als Koos van Woudenberg moest en zou Nico afrekenen met elke kwelgeest die op zijn pad kwam. En dat was zo langzamerhand tout Amsterdam.

dinsdag 8 april 2014

Peter Rehabilitatie de Vries

Emmy-winnaar Peter Rehabilitatie de Vries was gisteravond bij Pauw & Witwasman om over Demmink te praten (Barracuda kan onderhand al bijna geen Demmink meer horen) en de sirenes in Plotterland gingen natuurlijk weer massaal af. Het was niet voor niets de eerste maandag van de maand. 

Petor (zoals hij liefdevol door plottertjes wordt genoemd) zorgt voor steeds meer tegengas in de Demmink-campagne, al duurde het dit keer even voordat de naar Oostenrijk gevluchte Poot-schrijfslaaf Micha Kat zijn gebruikelijke kapitalen spuugde.

De Vries had maandag op zijn site al een voorbeschouwing geplaatst, in de vorm van een interview met voormalige chauffeur van Demmink Hans Bakker die ook in de uitzending zat. Dat interview bevatte voor Demmink-junks weinig nieuws, want Bakker deed hetzelfde verhaal al eens bij Martin Vrijland, toen hij nog niet helemaal in de gaten had met wie hij te maken had.

Overigens is die Bakker niet zomaar een chauffeur. Bakker reed Demmink uitgerekend in de jaren waarover de meeste geruchten gaan. Daarna is hij nog tot 2002 plaatsvervangend Hoofd Buro Vervoer van het ministerie van Justitie geweest. 

Hij was naar De Vries gestapt na het AD-artikel, waarin een justitieambtenaar Bakker woorden in de mond legt die volgens Bakker zelf nooit zijn gezegd. Bijvoorbeeld over chauffeur Rob Mostert, die zou hebben geklaagd over seks op de achterbank: 'Hij was overigens ook niet zo vaak chauffeur van Demmink als nu in de pers gesuggereerd wordt. In die tijd werd er al bij toerbeurt gereden, dus geen vaste chauffeur meer. Ik weet zeker dat als Rob zoiets had meegemaakt, al was het maar één keer, dat ik het had geweten. Ik kende hem goed. Ik ben ook op zijn begrafenis geweest. Zijn vrouw en dochter heb ik later ook nog wel eens gesproken, ook zij bestempelden al die geruchten als onzin'

Wat wel overeenkomt in de verhalen van Mostert en Bakker in het AD is dit: 'Chauffeurs klaagden vaak dat ze lang op hem moesten wachten en dan niet wisten waar ze aan toe waren. Andere topambtenaren en politici kwamen nog wel eens even naar buiten om te zeggen dat het nog wel een uurtje kon duren als ze ergens waren. Dat deed Demmink nooit. Je moest maar afwachten en er waren chauffeurs die daarover mopperden'. Dus daarover mopperden ze dus wel, maar niet over seks op de achterbank.

Bakker foeterde: 'Waar zien ze ons voor aan? Dat Demmink op de achterbank seks had met jonge knullen en wij dan gewoon doorreden of de andere kant opkeken? Kom op zeg! Ik zou geen minuut meer zijn doorgereden als ik zoiets in mijn achteruitkijkspiegel had gezien’.

Vrijdag hervat De Roestige Spijker - u weet wel, van de Abramoff-beerput - zijn verhoren. 'Mark my words: na vrijdag zal het accent in zaak #Demmink gaan verschuiven. Van misbruik naar chantabel', twitterde oud-rechter Wicher Wedzinga. En: 'Zojuist weer een complotgek geblockt. Ze hebben geen juridische kennis en zijn gevaarlijk en gek.'

zondag 6 april 2014

Casino Jack

Een klein mannetje met een bevlekt verleden, aldus Micha Kat afgelopen vrijdag tijdens zijn vragenuurtje bij Frontier Radio. Hij doelde op Jack Abramoff alias Casino Jack die door de Roestige Spijker was ingehuurd om in Washington lawaai te maken over Joris Demmink bij senatoren. Met het gewenste resultaat, want er verschenen de afgelopen jaren al aardig wat Amerikaanse publicaties over de inmiddels gepensioneerde DG. Normaal gesproken zou zo'n Abramoff door Kat aan de hoogste boom zijn opgehangen, maar omdat hij door Poot c.s. wordt ingehuurd wordt die connectie onder het tapijt geschoven.

Abramoff is een relatie van de Amerikaan Robert Rubinstein, voorzitter van de Roestige Spijker. Tegenover Vrij Nederland gaf Abramoff al eens toe dat hij met de campagne te maken had, 'maar niet zo significant als ik zou willen.' Dat Rubinstein überhaupt al een beroep op deze man heeft gedaan voor lobbywerk in Washington is een absolute gotspe. Een blik in de archieven en er gaat een beerput open die echt nog veel harder stinkt dan de lucht die plotters uit de Demmink-beerput menen op te snuiven.

In 2010 werkte hij nog als pizzaverkoper voor acht euro per uur. Een schril contrast met de jaren negentig, toen Jack Abramoff bekend stond als een van de beste lobbyisten in Washington. Onder het presidentschap van George W. Bush bouwde hij zijn invloed verder uit. Totdat het misging en hij ruim drie jaar in de cel belandde na een geruchtmakend fraudeproces. Abramoff had geld verduisterd, ambtenaren omgekocht, en de belasting ontdoken. In zijn val sleurde hij enkele invloedrijke Republikeinen mee.

Abramoff stond ooit aan het hoofd van de College Republicans en actiegroep Citizens for America, maar bracht ook een deel van zijn leven door in Hollywood waar hij films produceerde. Onder meer Red Scorpion, waarin de lof gezongen wordt op anti-communistische guerrilla's.

Abramoff werd ook in verband gebracht met moord. In het jaar 2000 kocht hij samen met een partner de SunCruz-gokboten van de Griekse financier Gus Boulis. De kopers werden ervan beschuldigd hun geldschieters voor 147 miljoen dollar te hebben opgelicht bij die transactie. Een maand nadat Boulis Abramoff en zijn partner had aangeklaagd wegens bedrog werd hij in Fort Lauderdale vermoord aangetroffen achter het stuur van zijn BMW.

Nadat hij uit de gevangenis was gekomen had Abramoff uiteraard geen werk meer. De eigenaar van Tov Pizza in Baltimore had Abramoff de baan aangeboden. 'Hij lost zijn schuld aan de maatschappij toch af?'

Blijkbaar heeft Rubinstein zich ingezet voor rehabilitatie van Abramoff, want een van de organisaties die zich publiekelijk uitlieten over Demmink was het Rebecca Project. Met als woordvoerster Janet Fallon, de huidige PR-dame van Abramoff.

Een van de schokkende verhalen over Abramoff, gretig geciteerd door plotters, hoewel niet overgenomen door de main stream media, stond in Veterans Today. Die beweert dat de lobbyist betrokken was bij het leveren van onder meer kinderprostituees aan politici om ze zo onder druk te zetten. 'The Washington Hilton was specifically used for sex with children because it has what the agent termed a “super secure section for VIPs that is out of public view and which reportedly employs no camera surveillance, an area able to hold around 6-10 vehicles so that no one could observe abducted, abused or drugged children flown in from other states who were coming to or leaving the hotel.” I was told that Hilton employees began to become suspicious of Abramoff’s operation, so children were moved to the Washington Ritz-Carlton according to other intelligence officials. The operation was organized by convicted Republican lobbyist Jack Abramoff and ensnared California GOP Congressman Randy “Duke” Cunningham—convicted for bribery and currently serving eight years in federal prison.'

In 2012 ontkende Rubinstein tegenover Vrij Nederland nog doodleuk de bemoeienis van Poot en Abramoff met de Roestige Spijker. Maar hij wilde wel toegeven dat hij over Demmink had gesproken met politicus Tom DeLay, veroordeeld tot drie jaar cel voor het witwassen van campagnegeld, en ook al omgekocht door Abramoff.

DeLay bemoeide zich ooit met de Noordelijke Marianen, onderdeel van de regio Micronesië. Deze eilanden hadden een politieke band met de VS. Een broeinest van sweatshops op die voor Amerikanen werkten, en gedwongen prostitutie. Toen een Democraat in het Amerikaanse Congres aandrong op maatregelen, zorgde DeLay met Abramoff voor een succesvolle tegenaanval: DeLay beweerde dat als de Amerikanen zouden ingrijpen de economie van het eiland zou verslechteren. Dat gebeurde nadat Abramoff DeLay even flink in de watten had gelegd. Zo mocht DeLay op kosten van Abramoff tijdens een golftripje naar Schotland de bloemetjes buitenzetten.

Kort nadat Vrij Nederland in 2012 het onderwerp bij de betrokkenen hadden aangesneden, verschenen er berichten op internet: 'Vrij Nederland op de bres voor Demmink.'  De auteur was natuurlijk Micha Kat.

zaterdag 5 april 2014

Billen bloot

Gisteren bij Frontier Radio ging Micha Kat met de billen bloot in een zorgvuldig geregisseerd vragenuurtje, dat volgde op de splijtzwam met zijn kersverse aartsvijand Martin Vrijland. Die ook letterlijk een tweedeling in de alternatieve media lijkt te hebben veroorzaakt. Reaguurders die voorheen trouw bij Kat's Klokkenluideronline rondhingen, speculeren nu bij Vrijland over grootste complotten achter de schermen.

Barracuda ziet trouwens maar één motief voor de acties van Vrijland. De afwijzing van financiële ondersteuning door de familie Poot en het feit dat zijn voormalige vriend Kat hem daarbij ook onvoldoende steunde. Dus zon Martin op wraak. In de afgelopen week verschenen steeds agressievere stukken, waarbij de groep Poot steevast als maffiagroep wordt afgeschilderd en de mesjokke megacomplotten je om de oren vliegen. Vrijland heeft nu zelfs al Demmink advocaat Knijff gebeld met zogenaamde 'belastende informatie'.

Het grappige is: in zijn ijver om Roestige Spijker, Micha Kat en Poot onderuit te halen schiet Martin ook wel eens echt raak. Natuurlijk is het volstrekte onzin dat de Roestige Spijker verhoren onder ede afneemt voor een YouTube-documentaire die allang online staat. Natuurlijk is het dubieus dat Jan Poot in een interview zegt dat het in de zaak Demmink wat hem betreft niet gaat om de vermeende pedofiele.

Maar pas echt pijnlijk zijn de banden die bestuurslid Robert Rubinstein van de Roestige Spijker onderhoudt met de tot gevangenisstraf veroordeelde lobbyist Jack Abramoff. Die mocht met geld van Poot in de VS de zaak Demmink aankaarten bij Amerikaanse senatoren. In het verleden voorzag deze Jack - je gelooft het echt niet - mannelijke en vrouwelijke congresleden en senatoren in de VS van heteroseksuele-, homoseksuele-, lesbienne-, biseksuele- en kindprostituees om ze te chanteren.

Kat reageerde hier geërgerd op dat je soms kwaad met kwaad moet bestrijden en het niet gaat om een 'mannetje met een bevlekt verleden', maar om Demmink. Dat zou Barracuda waarschijnlijk ook gezegd hebben als hij door Poot senior wordt betaald. Want Kat vertelde in dezelfde uitzending dat hij zijn basissalaris - niet 4000, maar 2500 euro, zo hield hij vol - krijgt van Chipshol. Met de nadrukkelijke opdracht om 'de staat zo hard mogelijk te treffen'.

En dus gedroeg Kat zich gedurende de hele uitzending als de overheidsvoorlichters die hij regelmatig aan de telefoon krijgt: alle opmerkingen over Poot c.s. werden in hun voordeel gepareerd. Hier sprak geen onafhankelijk journalist meer, maar een afhankelijke broodschrijver die zijn kritische achterban zo te zien absoluut niet heeft kunnen overtuigen.

Niet dat Vrijland het veel beter doet. Die zat al in de financiële ratsmodee en loopt het risico dat hij met al deze loze beschuldigingen richting Poot juridisch wordt aangepakt. Complotvrouwtje Myra foeterde afgelopen week trouwens een uur lang op Vrijland alias Martin Censuurland, met goede vriend Henny als klankbord. Te oordelen naar het deftige stemgeluid een vrolijke pensionado met vlinderdasje. Barracuda heeft haar verhaal met stijgende verbazing aangehoord, want plotseling horen we Myra dingen zeggen die Disputax, Swapichou en Barracuda al maanden over Vrijland roepen. Waarom gaf Myra deze malloot in godsnaam een platform met zijn homofobe reptielencomplotten?

vrijdag 4 april 2014

Meer, meer, meer

Met vijfduizend aangiftes and counting, plus nog eens 15.000 meldingen via Politie.nl, lijkt het Barracuda sterk dat het OM geen vervolging gaat instellen tegen Geurt. Die op zijn beurt gisteren vrolijk opriep aangifte te doen tegen Samsom en Spekman (hetgeen meisje Fleur meteen deed). Het PVV-secretariaat is de afgelopen dagen blijkbaar koortsachtig op zoek gegaan naar belastende uitspraken van PvdA'ers over Marokkanen. Maar helaas: beiden spraken (genuanceerder) over 'Marokkanen die niet deugen', terwijl Geurt de totale bevolkingsgroep het land wil uitschoppen. Al slikte hij dat later weer in.

Het lijkt er overigens op dat de 'PVV-horigen' (Spekman) zich drukker maken over de vele stoorzenders die de afgelopen weken zijn opgestaan. Martien Pennings riep bijvoorbeeld heel hard 'Minder, minder, minder' tegen een van de 'geestelijk gehandicapten die Wilders om zich heen weet te verzamelen'. 'Neem nou die “dissidente” PVV-er Roland van Vliet, die blijkbaar van oordeel is dat Nederland méér Marokkanen nodig heeft en dit tot een moreel principe heeft verheven. “Gij zult altijd méér Marokkanen begeren!” Want anders stap je toch niet uit de PVV als Wilders – zéér onverwacht: toegegeven! – verklaart minder Marokkanen in Nederland te willen?'

Nee, vergoelijkte Pennings, Wilders had slechts een 'gewetensvraag' gesteld. 'Ik weet niet zeker of deze Marokkanen-vraag zou kunnen gaan broeien in de hoofdjes van onze kwart-intellectuelen van de middenklasse. Misschien geven ze in de loop van de komende maanden wel stiekempjes een eerlijk antwoord aan zichzelf dat zich vertaald in een stiekeme PVV-stem bij de volgende verkiezingen. Ik zelf blijf gewoon op de Blonde Satan stemmen.'

Als dat straks nog kan, want Barracuda vermoedt dit als gevolg van dit debacle dat Wilders de komende jaren electoraal de Janmaat-curve gaat volgen.

Wellicht bleef het daarom opmerkelijk stil rond de suggestie van Eerste Kamerlid Ronald Sørensen om de rol van Geert Wilders in te perken. Iedereen, Wilders incluis, hield de kaken stevig op mekaar. 

Dat Wilders zo nu en dan met een verdord twijgje in een mierenhoop port zodat het ganse domlinkse mierenvolk in de aanval gaat, valt niet alleen Wilders aan te rekenen, maar zeker ook de op wraak beluste mierenzuurspuiters, aldus Finantropius. 'Die lijken er op te zitten wachten, want het leven zonder aartsvijand past namelijk niet in het dierlijke instinct van de boze rode bosmier.'

Maar dat omgekeerd de PVV roofdieren geen dag kunnen overslaan zonder in te hakken op de (Pennings) linkse better-than-thou-ers, 'de narcistische zelfmanifestanten die je herkent aan een volkomen gebrek aan zelfkennis en geestelijke volwassenheid en die de meest gruwelijke dingen projecteren in een fatsoenlijk mens en aan-de-kaak-steller van het Kwaad als Wilders', wordt natuurlijk even selectief vergeten. Hier weer een voorbeeldje.

donderdag 3 april 2014

Rampvlucht

Sinds de Boeing van Malysia Airlines is verdwenen, regent het complotten, maar wel van het soort dat Barracuda in nog geen minuut zonder al te veel na te denken uit zijn eigen duim kan zuigen. En zolang geen brokstukken zijn gevonden, gaat het onverminderd door. Hele lappen tekst met plaatjes las Barracuda deze week bij Guido Jonkers, die natuurlijk weer alles verdacht vindt.

'Hoe kan het dat de Maleisische autoriteiten een persconferentie beleggen, die wereldwijd de massa begoochelde, en die feitelijk NIETS inhield.. Het vliegtuig is in zee gestort, dát was de officiële mededeling.. Maar waarop was deze melding gebaseerd..?!? Weet jij het..? Van de aanvullende informatie, die de Maleisische autoriteiten zouden geven, de volgende dag, is NIETS vernomen..! Op grond waarvan is het vliegtuig ‘dood’ verklaard…???'

Plottertjes willen altijd direct antwoorden op vragen, zelfs als die er domweg niet zijn, maar de veronderstelling dat het vliegtuig in zee is verdwenen na erge pech onderweg lijkt vooralsnog de meest voor de hand liggende, tenzij je in de Burmuda Triangle gelooft.

Maar al na enkele alinea's komt Jonkers weer met Anton Teuben van Niburu.nl aanzetten, die meent dat toestellen in energievelden kunnen verdwijnen. En dat de vermeende rampvlucht iets van doen heeft met...stealth technologie.

Barracuda zal zijn lezers de vele details besparen, maar het komt er op neer dat Beijing en Washington zijn verwikkeld in een race om een soort ‘omhulsel-techniek’, waarbij het mogelijk is onzichtbare vliegtuigen te creëren Maar waarom je dat dan niet in het geheim oefent, met eigen vliegtuigen, in plaats van een lijnvliegtuig van van Malaysia Airlines, dat legt Jonkers weer niet uit.

Het probleem is natuurlijk dat Jonkers (57) en Teuben (61) eigenlijk mentaal nog jongetjes van dertien zijn, voor wie de wereld een grote Flash Gordon-strip is. In zo'n wereld doet logica er niet toe. Betrouwbare feiten al evenmin.

Aanwijzingen voor deze theorie zou zijn dat er twintig Pentagon medewerkers meevlogen. Waar Jonkers die info vandaan heeft gehaald weet Barracuda ook niet. De passagierslijst bevat overwegend Maleisische en Chinese namen, er vlogen slechts drie Amerikanen mee, onder wie de voor IBM werkzame Phil Wood.

Deze laatste zou vanuit een meegesmokkelde mobiel in zijn kontzak een SMS hebben gestuurd met de mededeling dat het vliegtuig is gekaapt en hij gevangen wordt gehouden, vermoedelijk op de strategische luchtmachtbasis Diego Garçia. Dat zou af te leiden zijn uit data van een meegezonden selfie (helaas een geheel zwarte foto).

Aan wie die SMS is verstuurd vertelt Jonkers niet, in elk geval niet aan de vriendin van de man, want die zat vorige week nog op een teken van leven te wachten. Wood had haar toch minstens ook even een SMS-je kunnen sturen.

De informatie komt dan ook - het zal ook weer niet zo zijn - van een mallotensite. Die volgens de samensteller ook voortdurend wordt gehacked, waarbij alle originele informatie verloren is gegaan. Auteur Jim Stone meende trouwens ook dat de ramp in Fukushima is georganiseerd door de Israëlische IDF, de Mossad en de Dimona Dozen, een 12-tal Israëlische bedrijven die nucleaire technieken beheersen. Logisch dat Jonkers zo iemand serieus neemt.

Maar misschien kan Jonkers eens te rade gaan bij Uri Geller. De mentalist zet zijn zogenoemde 'remote viewing'-techniek in om vanuit zijn huis in Los Angeles te zoeken naar de Boeing. Geller, de mentale lepeltjesbuiger, beweert dat hij met deze techniek heeft gezien dat er vuur ontstond aan boord van het verdwenen vliegtuig.

woensdag 2 april 2014

Deksel

Barracuda was het al eerder opgevallen. De belangstelling die de PVV intelligentsia heeft voor complotten. 'Alle heftige en belangrijke gebeurtenissen worden door de ant-Wildershetze en het gezwijmel over Obama voor de Nachtwacht naar de achtergrond gedongen door de media die zeggen ons van informatie te voorzien. Hoe zit het met de beerput van Joris Demmink, waar op dit moment de deksel eens van wordt opgelicht?', verzucht D.G. Neree bij de Vrije Chroniqueurs.

Het opboksen tegen deze journalistieke machinerie van foute standpunten, verdraaiingen, verzwijging en opzweping is 'onbegonnen werk voor amateurs'. 'We zijn in een gevaarlijk speelveld beland. The Powers That Be worden arrogant en laten hun maskers vallen. Dat is de meest verontrustende ontwikkeling.'

De mooiste reacties staan echter onder het artikel: 'Ik las zojuist het blog van Martin Vrijland die er van overtuigd is dat de vervolging van Demmink ook een bliksemafleider is van de vervolging van Demmink. Die gedachte kwam bij me op bij het lezen van bovenstaand artikel: als je er als complotdenker oog voor hebt is alles een complot en zitten er geheime machinaties achter alles. Het wordt grappig als de complotdenkers complotten achter elkaar complotten gaan vermoeden.'

Waarop Neree verrast reageert: 'Ik breek me al een hele tijd de hersenen over de complottheorieën die zelf de complottheorieën ondermijnen. Misschien is dat een ingang: elimineren van het onmogelijke, dan blijft de ware gang van zaken over, hoe onwaarschijnlijk dit ook moge blijken. Journalistiek en wetenschap zou die gereedschappen moeten hanteren, maar dat terechte verwijten in complottheorieën kunnen ontaarden is een teken dat er ergens iets niet klopt en de schuld ligt dan bij de kleinere samenzweringen, die door hun geheimhouding die grote complottheorieën juist opwekken. En die ‘doorgedraaide’ complottheorieën dienen dan ook de echte complotten en samenzweringen die overal plaatsvinden. Zo zijn de çomplotdenkers agenten van die complotten, doordat iedere terechte kritiek op bestaande samenzweringen afgedaan kan worden als çomplottheorie’ met als leiders de ‘reptilians’ en zo.'

En dus is het opboksen tegen de journalistieke machinerie van foute standpunten, verdraaiingen, verzwijging en opzweping volgens de chroniqueurs gewoon nodig, 'op de paar blogs die er toe doen'. Drie keer raden welk blog met name bedoeld wordt. Blogs waar dit soort steile grappen wordt gemaakt: 'Je kan zeggen wat je wilt van die Obama. Maar hij is de eerste van die licht getinte die weer naar huis gaat en niet hier blijft plakken.'

Joehoe Chroniqueurs, debunk this: Geen chemtrails vanwege bezoek Obama?

dinsdag 1 april 2014

Verweesde sokken vormen klimaatprobleem

In onze oceanen en zeeën drijven steeds meer verweesde sokken. Door verwering, zonlicht en golfslag vallen de sokken uiteen in minuscuul kleine draadjes. Dit leidt tot ernstige verontreiniging. De oceanen beslaan 72 procent van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers en voor meer dan de helft van de wereldbevolking is de oceaan de voornaamste voedselbron. Sokken verteren niet langs biologische weg.

Onderzoekers van de Universiteit van Groningen presenteren vandaag hun onderzoek, dat ook meteen een einde maakt aan het mysterie van verdwenen sokken in wasmachines. "De suggestie dat sokken verdwijnen in een opening tussen de behuizing en de trommel, is onjuist. Infraroodopnamen hebben aangetoond dat sokken vooral 's nachts de benen nemen, maar dan alsnog in het afvalwater terechtkomen, meestal via afvoerputten en het riool", zegt dhr. prof van den Akker, die al geruime tijd zelf op een sok loopt. "Daarna zoeken zij zich een weg naar zee via rivieren, kanalen en havens."

De verontreiniging concentreert zich vooral in een gebied in het noorden van de Grote- of Stille Oceaan doordat de grote ringvormige zeestroom van de Stille Oceaan, de North Pacific Gyre, het afval naar zich toetrekt.' Hierdoor zal volgens Van den Akker de zeespiegel zeker anderhalve meter stijgen. De oceanen en ijskappen reageren traag op de veranderingen, door hun enorme massa. Daardoor stijgt het zeeniveau nu maar met millimeters per jaar. Maar als het evenwicht door de sokken eenmaal verstoord is, stoppen ze niet meer, zeggen de Groninger onderzoekers. "Dit is honderd keer ernstiger dan de boterberg", zegt Van den Akker, initiatiefnemer van de Sokken Soep Beweging.

Van den Akker ligt echter al meteen onder vuur. Sceptici zeggen dat de waarschuwingen vooral uit linkse hoek komen. "Onzin allemaal, deze bangmakerij", zegt Marcel Crok, freelance wetenschapsjournalist, oprichter van Sokgate.nl en schrijver van het boek 'De staat van de sok'. 'Op staatskosten wordt de indruk gewekt dat zich weer het zoveelste klimaatprobleem aandient. De oude Grieken droegen al sokken, de naam sok komt van soccus. Na de uitvinding van de breimachine (1589) zijn de wateren gewoon bevaarbaar gebleven. Tot op de dag van vandaag. De hockeystickcurve laat hooguit een verwaarloosbaar zweetverloop zien."

Huishoudelijk: In verband met het nieuws van vandaag stelt Barracuda zijn twaalfdelige cursus sokken breien zonder hiel uit. In plaats daarvan beginnen we morgen met de twintigdelige cursus Kantklossen op één been.