vrijdag 30 januari 2009

Archie Bunker


Archie Bunker kennen we nog als de rechtse driftkop uit de befaamde comedyserie All in the Family. Vanaf januari 1971 spuide Bunker op de Amerikaanse (en Nederlandse) televisie zijn gal over minderheden en zijn langharige schoonzoon Mike, die hij immer liefkozend met Meathead aansprak.

De naam van Bunker dook een dezer dagen op in de reacties onder het blog van Stan de Jong, die een reeks van jonge rechtse blaffertjes heeft aangetrokken, columnistjes in de dop. Schrijven kunnen ze geen van allen, maar blaffen des te meer. "De enige echte Archie Bunker-website! Veel geluk ermee," reaguurt ene Arjan, nadat Stan weer eens zo'n nieuw blaffertje had voorgesteld.

"De hele mikmak van links&islam is weer eens in een krocht bijeen geweest voor nog meer gejammer bij de publieke omroep. Komt er een rechts zuiltje bij, meteen springt de kudde schapen op de haverkist om dat ene rechtse geluid te kelen met het gebruikelijke beeeh, bah en verdoemenis," blaft Filantroop in een stukje dat de "jehova's van de islam" is gedoopt. Schijnt te gaan over de nieuwe multiculturele omroep Zenit, die net als de andere aspirant-omroepen voor 1 april 50.000 leden nodig heeft.

En met dat rechtse zuiltje zal wel PowNed (GeenStijl) worden bedoeld, al blijft het gissen, want Stan's blaffertjes kunnen nog geen twee fatsoenlijke zinnen aan elkaar plakken. Zoals ook de kop Jehova's van de islam niet nader wordt toegelicht, maar we nemen aan dat hier de simplistische blik zegeviert: de gedachte dat "multicultureel" iets is met de Islam. Helemaal Archie "Polak" Bunker. En ook die lange opsomming van medewerkers van Zenit onder de noemer "Zie de complotanten, grendel de deuren meteen en huiver" is typisch des Bunkers. Of Monthy Python's Gumby Crooners. Plaats een zakdoek op hun hoofd, en er komt lawaai uit.

donderdag 29 januari 2009

Bedrogen


U bent weer eens bedrogen en voorgelogen, en daarom is het goed dat er het Petrusblog is. De wakkere schrijver van dit blogje heeft namelijk stomtoevallig ontdekt dat er een "heel klein addertje onder het gras zit voor diegenen die een groot bedrag op de bank hebben staan en waarbij Wouter Bos, onze minister van Financiën, een garantieregeling heeft gemaakt."

Meneer Bos garandeert namelijk de eerste 100.000 euro voor spaarders, mocht een bank zijn verplichtingen niet meer kunnen nakomen. "Wat men in de pers u niet gezegd heeft is dat deze garantieregeling maar TIJDELIJK was en na een periode van EEN jaar weer kan worden afgeschaft en teruggebracht naar het bedrag van 20.000 euro per rekening en per bank."

Jammer alleen dat dit nagenoeg overal duidelijk vermeld is, en zelfs via Postbus 51 is gecommuniceerd. Dat krijg je als je zit te suffen, en niet eens wat opzoekt. Via Google of zo. Dan is een boos complot waarbij banken en ministers onder een hoedje spelen zo geboren. Ten minste op het Petrusblog, hoeder van het kwaad, beschermer van al wat goed is, en vreselijk paranoia.

woensdag 28 januari 2009

Vrijheid, maar dan echt


Winkeliers mogen binnenkort hun bewakingscamera's ook richten op het gebied voor hun winkel om zich beter te wapenen tegen overvallen. Veel overvallers hebben op het moment dat zij binnenkomen immers al een capuchon op en dat schiet niet echt op. En om nu met zo'n masker zichtbaar op straat te lopen...

Toch zijn er meteen weer blogjes met veelzeggende namen als Anarchiel ("Vrijheid, maar dan ook echt") die gaan steigeren omdat de privacy zogenaamd in het geding is. Of omdat Big Brother weer eens om de hoek komt kijken. "Niet iedere burger is een potentiele misdadiger, dus behandel hem/haar dan ook niet zo…"

Alsof het die winkeliers iets kan schelen dat een Jan Doedel langs zijn etalage loopt. Alsof al die camerasystemen aan elkaar gekoppeld zijn en een geheim commandocentrum Jan Doedel van winkel tot winkel gaat volgen om te zien wat hij gaat uitspoken. Alsof die beelden langer dan 24 uur bewaard worden.

Maar ja, datzelfde Anarchiel blog vertelt ons ook doodleuk "dat we niet vrij zijn". "Draagt u gewoon maar een jaartje geen belasting meer af of laat die boetes voortaan liggen en u zult heel snel zien dat uw vrijheid ernstig beperkt wordt. Als u door blijft gaan met uw echte vrijheid verdedigen, eindigt u hoogstwaarschijnlijk in niet ademende vorm."

Is vrijheid het niet betalen van boetes? Of om op het onderwerp terug te komen: is vrijheid het laten beroven van winkels? Dat je een hekel hebt aan de Nederlandse regeltjeszucht en ambtenarij, daar kunnen we ons nog wel iets bij voorstellen, maar laat een dag alle teugels varen en de anarchielen zullen al na enkele uren smeken om orde.

dinsdag 27 januari 2009

Corrupt


Waar houdt de rechtspraak zich tegenwoordig mee bezig? Boeven veroordelen? Fraude bestrijden? Nope. In Den Haag moest een winkelier zich een dezer dagen voor het gerechtshof in hoger beroep verantwoorden voor het feit dat hij in zijn winkel, zichtbaar vanaf de openbare weg, T-shirts met de term 'corrupt' in combinatie met het gespiegelde politielogo "ter verkoop aanwezig had".

In 2007 weigerde ook al eens 29-jarige inwoner van Tilburg een boete van 170 euro te betalen voor het dragen van een Corrupt T-shirt. En eerder deze maand oordeelde het Haagse hof: "De term 'corrupt' heeft de strekking de eer en goede naam aan te tasten en is mitsdien beledigend in de zin van artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht (HR 30 oktober 2001, NJ 2002, 129). Nu die term in combinatie met het gespiegelde politielogo het statement tot uitdrukking brengt dat de politie corrupt is, richt die belediging zich tot de Nederlandse politie als openbaar gezag."

De advocaat van de beboete Tilburger vond dat gedaagde "die opvatting mag hebben. Daarmee overschrijdt iemand geen maatschappelijke normen en waarden. Publieke figuren moeten kritiek kunnen verdragen." De rechtbank denkt daar anders over: "De rechtbank stelt voorop dat in het maatschappelijk verkeer is geaccepteerd dat op T-shirts humoristische dan wel licht kritische afbeeldingen en/of teksten worden afgebeeld. Echter, deze uitingsvrijheid is niet onbeperkt en vindt haar grenzen in de zorgvuldigheid en betamelijkheid die in het maatschappelijke verkeer jegens anderen in acht moet worden genomen."

Tip: T-shirts zijn gewoon hier te koop.

maandag 26 januari 2009

Lijst 14


Het is echt waar: Lijst 14 eist zijn geld terug. Bij de Tweede Kamer-verkiezingen van 2006 deed Lijst 14 mee namens een groot aantal splinterpartijtjes die het noemen niet eens waard waren. Nou ja, een sprong er uit: Partij voor de Waarheid. Opgericht om het zogenaamde bedrog rond 9/11 onder de aandacht te brengen. Met moeite wist die partij nog wat andere onderwerpen te verzinnen. Door een domme procedurefout kon de partij niet zelf aan de verkiezingen deelnemen, en vervolgens sloot men zich aan bij Lijst 14. De blanco lijst was genoemd naar het rugnummer van Johan Cruijff. Lijst 14 vertegenwoordigde de zwijgende minderheid, en 80.000 stemmen, daar had men toch minimaal op gerekend.

Daarna werd het helemaal een Jacobse & Van Es-verhaal. In het district Zwolle mocht Lijst 14 niet meedoen omdat de lijst met handtekeningen van steunbetuigers te laat was ingeleverd. Initiatiefnemer Robert Verlinden ging met rijdende geluidsinstallatie fulmineren tegen de Nederlandse gesubsisieerde pers en een beveiligingsbeamte van het Mediapark in Hilversum, kennelijk dat hij op deze manier sympathie te vergaren. Op een even bizarre persconferentie in Den Haag kwam dan ook geen kip opdagen. "Maar ja, dat verbaast ons niks," schamperde Verlinden. "Dit kunnen de oren van de media natuurlijk niet aan."

Het samenwerkingsverband van splinter- en one issue partijen heeft uiteindelijk geen enkele zetel opgeleverd. De uitslag was nog slechter dan waarop de nummer 1 op de lijst Huib Poortman minimaal had gerekend: 0,0 in plaats van 0,1 procent. "Ik reken nergens op, maar meer dan die schamele 0,1 % wordt het zeker. Als we dat niet halen, eet ik mijn schoen op," schreef hij nog.

En dus wil Verlinden - twee jaar later - alsnog de 11.150 euro waarborgsom terug van de Kiesraad. Verlinden meende dat hij voor dat geld politieke zendtijd had gekocht. Weer bedrogen. Vandaar hij afgelopen week weer voor de Raad van State verscheen. De uitslag laat zich nu al voorspellen.

vrijdag 23 januari 2009

Pino


Terwijl Geert Wilders wordt vervolgd, maakt zijn partij zich druk om de zoveelste wijziging in de uitzendtijd van Sesamstraat. Het kinderprogramma moet wijken voor een serie die reclame gaat maken voor de - ook dat nog! - multiculturele samenleving. En daar hebben we mediawoordvoerder Martin Bosma weer, dezelfde die ook al de VARA in de ban wilde doen. "De multiculti’s kennen geen schaamte. Hun failliete ideaal moet er worden ingeramd bij het Nederlandse volk. Zes op de tien Nederlanders zien de massa-immigratie als de grootste vergissing sinds de Tweede Wereldoorlog. De linkse staatsomroep is er om die mensen her op te voeden. De staatsomroep is allang niet meer ‘van ons allemaal, voor ons allemaal."

Heeft hij dat echt gezegd? We vrezen van wel. Nu kunnen we ons best voorstellen dat de PVV-achterban iets heeft met Sesamstraat. Per slot van rekening lijkt big bird Pino wel iets op big bully Geert, als je de oranje snavel en zijn grote tenen tenminste even buiten beschouwing laat. En net als Geert steekt Pino nogal boven het maaiveld uit.

Die waardering voor Pino en zijn vriendjes is best moedig. Waarschijnlijk vindt de PVV achterban Sesamstraat op het randje. Hoe verdraaglijk vinden ze allochtoon Hakim Traida eigenlijk? En zijn al die andere figuren van verschillende pluimage niet even multiculti? Toch is het niet duidelijk waarom de PVV temidden van het discours over de vrijheid van meningsuiting zich druk loopt te maken over het verplaatsen van Sesamstraat van half zes naar vijf uur. Tenzij het zo is dat PVV stemmers na Sesamstraat meteen naar bed gaan (dataoverload?) en vijf uur net iets te vroeg vinden.

In elk geval mag Pino natuurlijk niet de mond gesnoerd, net als Geert. En Geert heeft na het tumult van de afgelopen dagen dringend uw hulp nodig (Geert Wilders needs your urgent support!). Geef geld (throw money!). Betalen kan via PayPal of International Money Transfer. Per slot van rekening is er maar een partij in Nederland die opkomt voor de Pino's in de wereld.

donderdag 22 januari 2009

Rijk van Satan


Het hoge woord is eruit, het woord illuminatie is gebruikt op nationale televisie in de VS, kopt de wakkere site Argusoog. Eindelijk is het bewijs geleverd, de geheime wereldorde is ontmasterd. En dat ook nog door een willekeurige commentator in een beursprogramma die de term nadrukkelijk tussen aanhalingstekens gebruikt.

Waarna Argusoog c.q. Nexus overgaat naar de zorgelijke situatie in Nederland: "Ook in Nederland wordt duidelijk dat de illuminatie alles (...) aan hun laars lappen. Balkenende noemt het stukje tekst m.b.t. Irak en de massavernietigingswapens een memo maar het is veel meer dan dat. De dominosteentjes (...) beginnen om te vallen en dat is mooi om te zien. De macht van deze duistere groep had vorig jaar al gebroken moeten zijn maar door de mediamanipulatie ging dat feest niet door. 2009 zal in dit opzicht een feestelijk jaar worden, wij zijn net pas op weg in 2009 en de lijken vallen over elkaar uit de kast en wel op zeer hoog politiek niveau."

Wat je allemaal niet leest op vage websites. En ja, er zijn altijd wel figuren die dit nog serieus nemen ook: "De illuminati is maar een onderdeeltje van de schaduwregering. Doelstelling schaduwregering=NWO=New world Order=het rijk van Satan." "Gaan we nu wéér afwachten totdat de laatste illuminatiecitadel gevallen is en gaan we afwachten totdat Bea eindelijk gaat opbiechten dat de Bilderbergers die zij mocht erven van haar pa, een boevenbende was met buitengewoon ondemocratische werkwijzen en dat ze de facto landverraad pleegde door hier aan mee te doen? Gaan we wachten op het mea culpa van de premier(hoe heet die klungel ook alweer?) Nee, dat station zijn we dan voorbij. Maar wat dan wél? Zou het niet eens tijd worden om zelf een structuur op te zetten volgens 21e eeuwse opvattingen? Of hebben jullie die nog niet? Wacht je af totdat de "Orde en rechtvaardigheid weer is teruggekeerd in de vervuilde koppen?"

Gelukkig is er Blijf Nuchter die ons uit de droom helpt: "Dit is geen enkel bewijs dat de Iluminatie ook verantwoordelijk is voor de crisis. Wie is deze man eigenlijk en in wat voor context is het woord illuminatie gebruikt?" Maar dat moet je natuurlijk niet tegen de dombo's van Argusoog zeggen: "Maar wel een concrete aanwijzing dat de illuminatie bestaat! Dat is op zich al een verdienste."

woensdag 21 januari 2009

Bewezen werkelijkheid


Mensen die via het internet een alternatieve versie geven aan bewezen werkelijkheid (!) zijn een grotere bedreiging voor de mensheid dan Hitler en Stalin bij elkaar, zo eindigde Zapruder's Donkerdoorn zijn wekelijkse Maandagochtend Kater met een verwijzing naar een curieus artikel van Anthony Beevor in The Times. Hoe kwam Donkerdoorn trouwens op die pagina terecht? Waarschijnlijk omdat de ijverige Zappies iedere week de woorden 'conspiracy' intikken bij Google om te kijken wat voor spannends er nu weer boven komt drijven. Nog mooier zijn trouwens de woorden 'bewezen werkelijkheid'. En dat terwijl het stukje over de 9/11 complotfilm Loose Change gaat.

Nu is wat Beevor beweert trouwens al even overdreven. Hij begint over een fenomeen dat 'counterknowledge' heet: "This includes the propagation of totally false legends. They may well stem from a completely unbalanced person who genuinely believes in a conspiracy — usually a government one — and who, through the internet, makes it sound plausible to tens of thousands, even to millions of others who also have grievances and are eager to believe the worst. This is done by seizing upon one or two minor discrepancies in a government report, then joining up all the wrong dots to create a monstrous fable that runs completely counter to the facts. Examples of counterknowledge include the notion that Aids was created in a CIA laboratory, that Princess Diana was murdered by the Secret Intelligence Service, and that the 9/11 attack on New York was orchestrated by the Bush administration."

Onlangs schijnt Loose Change op de Russische tv te zijn vertoond en daar werd volgens Beevor heel serieus over gediscussieerd. "The film was accepted as completely true by the presenters and the studio audience, who debated it in a three-hour prime-time programme." En: "The effects of counterknowledge and pseudo-history might develop a bigger threat to liberal democracy than the authoritarian onslaughts of Stalin and Hitler. This new insidious power to produce intellectual and scientific chaos is easy to underestimate."

Kan Beevor dan eens uitleggen waarom 100 miljoen Loose Change kijkers niet in opstand zijn gekomen? Zou dat toch niet iets met het weinige geloof in de "bewezen werkelijkheid" te maken hebben?

dinsdag 20 januari 2009

Meer ruis dan toon


Klokkenluideronline had ons begin dit jaar beloofd om justitietopman Demmink op te knopen, maar in plaats daarvan knopen de reaguurders van die site elkaar op, zodat webmaster Micha Kat dit weekend van de weeromstuit zijn posters opriep om de gezamenlijke de energie eens naar buiten te richten, opdat "de criminele ‘baas’ van Justitie het eerlijke proces krijgt waarvoor zijn eigen ministerie zich zozeer inzet als het ‘gewone’ pedofielen betreft!"

Overigens wel weer erg veel idiote onthullingen op de site, waaronder het mooie verhaal dat een redacteur van VARA's Zembla die onderzoek deed naar Demmink dusdanig bedreigd zou zijn geweest door de justitietopman dat hij een collega die wilden getuigen tegen Demmink een auto en geld zou hebben aangeboden. Sterker nog: de (Turkse) redacteur zou van Demmink een prachtbaan aangeboden hebben gekregen bij een Nederlandse Bank in Turkije. Daar is kennelijk dan niets van terechtgekomen, want de redacteur werkt gewoon nog bij Zembla. De bron van het verhaal blijkt natuurlijk weer niemand minder dan de Koerd Baybasin, die een rekening met Demmink te vereffenen heeft omdat hij levenslang heeft gekregen.

Inmiddels wordt het forum steeds vaker overheerst - zo klaagt een reaguurder van het eerste uur - door "mafketels en aluhoedjes met hun mallotige samenzweringstheorieën." Alsof dat al niet reeds vanaf het eerste uur het geval was. "Men hoeft maar naar sommige reacties te verwijzen om te suggereren dat datgene wat tegen Demmink wordt ingebracht van hetzelfde lachwekkende kaliber is, en dus niet de moeite waard is om serieus genomen te worden." "De ruis maakt meer lawaai dan de toon," klaagt een poster die het voor gezien houdt.

De irritatie steeg trouwens al naar het kookpunt door een volhardende Sherlock Holmes die zich Frank Black noemt. Frank linkt, koppiepeest en wroet zich de hele dag een breuk naar allerlei volstrekt irrelevante informatie op internet, die hij vervolgens over de Demmink goegemeente uitstort. Oproepen om zich te matigen negeert hij, want korte tijd later heeft Frank alweer zes andere kruiwagens met informatie leeggekieperd. Alsof Fikkie niet een stok, maar een heel bos wilgen voor de voeten van zijn baasje neerlegt, trots kwispelend over deze vondst.

Inmiddels is er al enige tijd ook een Hyves pagina gewijd aan Demmink, vol smilies en maffe polls. "Wie hier denkt dat het koninklijk huis is betrokken bij de Demmink downplay van justitie??" heeft al twintig stemmen vergaard. Bij Huis ten Bosch zijn ze zich al in het ingraven.

maandag 19 januari 2009

Alarmbel


Dat we volgzame schapen zijn, kun je in de hersenen zien. Als ons oordeel afwijkt van het gangbare, rinkelen bovenin de alarmbellen. Onze neiging om in het gareel te lopen, zo schrijft Trouw, zit diep in het brein gekerfd. Nederlandse hersenwetenschappers hebben in het vakblad Neuron aangetoond dat de hersenen een ’foutsignaal’ afgeven als we een afwijkend standpunt innemen.

Je kon er vergif op innemen dat hierop gereageerd zou worden door onze bovenintelligente Truthers. "Ik denk dat de onderzoekers tot nu toe alleen sheeple hebben getest. Bij die test lieten ze gezichten zien. De mensen moesten kiezen welk gezicht ze het mooiste vonden. Achteraf kregen ze dan te zien wat het gemiddelde was. Na de test, kreeg een proefpersoon te horen dat de test niet goed gegaan was. De test moet nogmaals gedaan worden. Omdat de persoon de gemiddelde score nu weet, gaat hij met zijn cijfer, dichterbij dat gemiddelde zitten. Hij wil dus eigenlijk scoren zoals iedereen scoort. Want dat is de norm. Ik vraag me af wat er gebeurt als de wetenschappers 'truthers' gaan testen."

Precies hetzelfde. Truthers praten elkaar ook na. Als een gek roept dat 9/11 een inside job is, roepen honderden andere gekken hetzelfde. Zelfs zonder zich fatsoenlijk in de materie te verdiepen.

Een Trouw-reaguurder schijnt het beter te begrijpen: "En daarom waren enorme beloningen voor bankiers een half jaar geleden nog de norm en zijn ze nu weer verwerpelijk. Fijn dat we onszelf nu begrijpen. En eigenlijk maakt dit minderheidsstandpunten nog fouter dan ze nu meestal al ervaren worden. Leve de massa!"

vrijdag 16 januari 2009

Bokitobeker


De Partij voor de Vrijheid wil dat minister Plasterk voor duidelijkheid zorgt over de rel inzake het Tv-moment van het Jaar. Daarbij ontkent de VARA gesjoemeld te hebben met de uitslag van de verkiezing, terwijl GeenStijl stelt dat de VARA liegt en meent daar een schriftelijk bewijs voor te hebben. "Als GeenStijl gelijk heeft en het publiek stemde inderdaad massaal op het fragment van de zwijgende Ella Vogelaar, dan wordt de geloofwaardigheid van de staatsomroep nog verder aangetast. Het lijkt me niet dat een minister die toeziet op de naleving Mediawet dat over zijn kant kan laten gaan”, zo stelt Martin Bosma, mediawoordvoerder van de PVV.

Inderdaad, de complete geloofwaardigheid van de publieke omroep is in het geding. De frauderende VARA moet de zendtijd worden ontnomen. Vandaag nog een parlementaire enquete. Belangrijker dan de kredietcrisis. Vandaar u de vragen nog eens na kunt lezen bij het Vrije Volk, de site die Lingo het liefst door Geert Wilders laat presenteren.

Bij GeenStijl lusten ze er overigens wel pap van: "VARA, ga nu eens op de knietjes en doe uw mond open zodat reagurend Nederland er zijn snikkel kan inrossen." Maar de mooiste reacties lazen we bij Sargasso.nl: "Nog even en we hebben de eerste kandidaat voor de Bokitobeker 2009 te pakken: de érg(erlijk)ste Mediahypes des Jahres" "Aha. Misschien kunnen ze dan ook meteen vragen hoe het zit met de aflevering van Lingo van eergisteren, waarbij ten onrechte een woord fout gerekend werd. VAN ONZE BELASTINGCENTEN!!!"

donderdag 15 januari 2009

They misunderestimated me


Jarenlang kon George Bush geen goed doen, de slechtste president ooit. Nu hij bijna is opgestapt, is er plotseling bewondering. De negentienjarige Pim van den Dool bij het Vrije Volk vindt ongeveer alles dat George heeft gedaan een prestatie van formaat. "Na die ene verschrikkelijke dag in september 2001 heeft u een groot pakket aan anti-terreurmaatregelen doorgevoerd, onder meer verankerd in de Patriot Act. Als gevolg daarvan hield u uw volk zeven jaar lang veilig en konden moslimterroristen niet opnieuw toeslaan."

Irak wordt dank zij George een "baken van vrijheid en democratie", en dat het daar niet goed is gegaan kwam slechts door het feit dat soennitische en sjiitische extremisten de bevrijding van Irak misbruikten om chaos te veroorzaken. En de kredietcrisis was geen beleid van George, "want de opmars van het casinokapitalisme startte al in de jaren ’80 en meerdere presidenten." En zo poetst Pim alles schoon wat vuil is, en praat hij alles recht dat krom is.

Stan de Jong sloot zich deze week aan in de groeiende rij fans van Pim, en dat konden enkele reaguurders van zijn site maar moeilijk bevatten: "Sorry hoor Stan, maar dat meen je toch niet? Zeg me dat dit satire is." "Bush een goede president, wat een gotspe! Een land onder valse voorwendselen aanvallen. Martelingen van krijgsgevangenen toestaan. Zijn land achterlaten met een dermate gigantische staatsschuld die decennia lang niet op te lossen zal zijn. Meneer de (bijna) ex-president: slaap zacht" "Ze hebben 911 zelf gepland, beetje angst aanjagen, aandacht afleiden van falend leiderschap, oorlogje erbij, altijd lekker voor de economie."

Maar Stan blijft fan van George en wil dat best nog even toelichten: "Ik geloof dat wij ons bevinden in een clash of civilizations - net als in de jaren dertig met de nazi’s en later met het communisme. Daarvoor heb je geen leiders nodig die perse welbespraakt zijn of hoogbegaafd, maar zijn moed, overtuiging van onze eigen superioriteit en volharding noodzakelijk. Ausdauer! zou mijn opa zeggen. Daarenboven vond ik Bush ook nog eens een leuke kerel, die zelfspot had en in het bezit was van een stel reflexen waar een jongeman een voorbeeld aan zou kunnen nemen."

En dan komt ook historica Traudl de Jonge ons nog even de rechtse les leren: "Sinds de generatie van Linkse Babyboomers de totale macht in politiek en media heeft gegrepen, hoort een burger van dit land niets anders dan anti-Amerikaans gezwatel. Voorlopig dieptepunt is het volcontinu wegzetten van George W. Bush als een imbeciel. George W. deed in ieder geval een poging Irak te bevrijden van Saddam Hoessein en de Iraakse olie-export weer op gang te brengen. Dit om economisch minder afhankelijk te zijn van regelrechte gekken als Kadhafi, Chavez etc. Europa, daarentegen, blijkt - nu af en toe een pijpleiding wordt dichtgedraaid - voor zijn olie & gas volledig afhankelijk te zijn van spion, afperser en moordenaar Wladimir Poetin. Dat belooft nog wat! Vooral wanneer Rusland weer eens ouderwetsch gaat streven naar wereldhegemonie. Neemt u maar van mij aan dat Europa het dan niet gaat redden met Babyboomse oplossingen als gebroken geweertjes, ligfietsen en windenergie."

Een ding mist Barracuda nu al: de beste Bush-parodieën ooit.woensdag 14 januari 2009

Profielen


Barracuda heeft het onderwerp 9/11 sinds de start van de rubriek een beetje gemeden, wegens 9/11 moeiheid, en omdat er helemaal geen nieuws meer was. Bij NuJIJ probeert een enkeling nog wel eens oude koeien uit de sloot te halen, maar daar lijkt amper belangstelling meer voor te zijn. En nu is er zowaar eens echt nieuws. De Daily Express meldde zondag dat na zeven jaar dan toch eindelijk de overblijfselen van 13 van de 19 kapers zijn geïdentificeerd aan de hand van DNA profielen. Daarbij gaat het om de terroristen van de verkeersvliegtuigen die zich in de Twin Towers en het Pentagon hebben geboord. In New York werden tussen de puinhopen nog 300 lichamen gevonden.

Weten we het nog? Op ongeveer iedere 9/11 complotsite valt nog steeds te lezen dat de kapers zogenaamd vrij rondlopen. Niet dat Mohammed Atta (foto) ooit meer gezien is na de aanslagen van 9/11. Ook niet met pruik. De oorzaak van alle verwarring was simpelweg een foutief bericht van de BBC, die later toegaf dat er sprake moet zijn geweest van naamsverwarring. In een poging om de kapers zo snel mogelijk op te sporen zijn ook door de FBI foto's opgesnord van Arabische piloten met identieke namen, zo concludeede 9/11 Myths op basis van fotovergelijkingen. De hardcore deniers die nu nog zijn overgebleven zullen ook het nieuws van de Daily Express wel weer wegwuiven: misschien is het gewoon hondenvlees dat vers uit het schap gehaald.

dinsdag 13 januari 2009

PowNed


Bij GeenStijl hebben ze alleen nog maar aandacht voor de nieuwe omroep PowNed. In minder dan een dag waren er 10.000 leden, zo meldt het schokblog trots. Verder is PowNed nu ook officieel ingeschreven en opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel. Dit om de laatste scepsis omtrent de vermeende 1-april hoax weg te nemen. Voorzitter Henk Hagoort van de Publieke Omroep wilde al gelijk strengere regels, want naast PowNed dreigt ook dierenomroep Piep! de beeldbuis te bestormen. Net als cultuurzender Omroep C, homo-omroep Oz-tv van zanger Gordon, moslimzender Zenit en de rechtse Populistische Omroep Nederland van de Rotterdamse politicus Ronald Sörensen.

De naam PowNed lijkt ons niet al erg geslaagd, maar de bedoelingen erachter ontgaat Barracuda al helemaal. Gaat GeenStijl de Nederlandse tv verrijken? Niet echt, een zoveelste BNN moet worden gevreesd. Al heeft GeenStijl fans, zelfs uit de hoek van het Vrije Volk. "Neemt u maar van mij aan, het is Rutger geweest en alleen Rutger die Vogelaar heeft doen aftreden. Als GS er niet was geweest had u meer moeten slikken dan dat u nu hoeft te doen. Als GS er niet was liep u nu met Bram Schilham of Ferry Mingele achter Vogelaar aan door onze prachtwijken aan te wijzen hoe lief en leuk het allemaal niet is die miljoenen in bodemloze putten."

Over bodemloze putten gesproken: Deelomroepjes gaan het niet redden in Hilversum, net zomin als dat splinterpartijtjes in Den Haag serieus worden genomen, zie het lot van het zieltogende Llink. Ook weer zo'n omroep die geen mens zal missen. Meestal gaat het om programma's die linksom of rechtsom bij bestaande omroepen ondergebracht kunnen worden. Barracuda voorspelt dat ook Het Gesprek nog voor de zomer in een groot zwart gat verdwijnt.

Dames en heren omroepers, de televisie van tegenwoordig heet internet. Daar kunt u zoveel splintergroepen bedienen als u wilt. Met gerichte reclame. Zonder zeurende leden. En vooral: zonder bestuurlijk infarct.

maandag 12 januari 2009

Scheepstoeter


Nee maar, de megafoon van Alex Jones staat op eBay en bracht na 1 dag al 45.000 dollar op. Alex Jones? Een rauwdauwer die al jaren roept dat Amerika een politiestaat is. De Texaan begon zijn loopbaan op de kabel, en gebruikt nu vooral het internet om zijn complotboodschappen te verspreiden. Journalistiek kun je het nauwelijks meer noemen. Hij begint menige zin begint met: "It is conclusively proven.." waarna weinig meer volgt dan een visioen van Jones zelf. Favoriete woord: Martial Law (staat van beleg). Alex denkt trouwens ook dat de overheid doelbewust gif en andere toxische stoffen in vaccinaties stopt om ons te drogeren. Perry Logan noemde Alex ooit een "medium-sized bigshot in the bizarre demi-monde of conspiracy".

Waarom Alex zijn megafoon verkoopt? Kredietcrisis. "The money generated from the auction will be used to expand the multimedia studio in Austin, Texas." Helaas doet het apparaat het niet meer: "Tyranny Crusher 1 (...) does not currently work, due to the damage inflicted by MSNBC, but it can be repaired and put back into service or it can be kept as Alex Jones memorabilia. It is autographed by Alex and will be shipped to the top bidder with a certificate of authenticity."

Misschien denken aluhoedjes dat ze net zulke volzinnen kunnen formuleren als ze de toeter van Alex aan de mond zetten. Kapot of niet. En zeg zelf: Jones zelf heeft als vleesgeworden scheeptoeter eigenlijk geen megafoon meer nodig.

vrijdag 9 januari 2009

Geest uit de fles


Je noemt je Grenswetenschap en dan vind je alles interessant, zelfs het feit dat Rachel Hazes, de weduwe van de André, haar man nog steeds in de buurt voelt. Lampen gaan knipperen en schilderijen vallen van de muren, zegt ze. 

Grenswetenschap praat u vervolgens even bij: "Waar menigeen gemakkelijkshalve zou roepen dat Rachel een aandachtshoer is willen we nog eens wijzen op de vele gevallen van (klop)geesten die bekend zijn..."

En dan lezen we over vliegen en materialiseren, praten met engelen en de MacKenzie klopgeest, die - is het toeval? - ook al bij de Zappies opduikt. 

Gelukkig hebben de lezers van Grenswetenschap gevoel voor humor: "Als bierflessen gaan rinkelen, dan is het dré." "Ik had ook iets raars. Op miraculeuze wijze waren mijn bierflesjes tijdens de nieuwjaarsnacht telkens leeg als ik er langer dan kwartier mee in de hand stond. Maar nu snap ik het. Het was de geest van hazes." Knipperende lampen en vallende schilderijen wijzen m.i. er op dat deze ooit door de heer Hazes persoonlijk zijn opgehangen (in de middag)...."

donderdag 8 januari 2009

Populisme


Misdaad, rechtspraak en politiek, zo luidt nog altijd de subkop van het blog van Revu-journalist Stan de Jong. Tot nu toe ging het vooral om misdaad en rechtspraak, en dat leverde soms aardige stukjes op als aanvulling op artikelen die De Jong eerder had geschreven. 

Maar sinds Stan zich op de zaak Duyvendak heeft gestort, laat hij zijn politieke kleur steeds nadrukkelijker blijken. De Jong heeft wat met links. Of liever iets tegen links. Dat mag. Graag zelfs. 

Maar schrijf daar dan iets intelligents over en bijvoorbeeld niet dit. En begin ook geen stukjes met slappe zinnen die iedere eindredacteur meteen geschrapt zou hebben: "Linkse mensen hebben altijd de mond vol van de ‘democratische rechtsstaat’ maar als het erop aankomt hebben ze er schijt aan." Maar ja, Stan wil graag de populist uithangen. "Dat links lak heeft aan wetten en regels is niets nieuws onder de zon. Denk aan krakers, gewelddadige linkse types uit bourgeois-milieus met een schuldgevoel die andermans huis in bezit nemen en daar een hele ideologie bij verzinnen. In de jaren tachtig had je ook nog proletarisch winkelen, een schitterend links eufemisme voor stelen. Moet ik doorgaan, your honor?"

Nou liever niet, Stan. Alleen is Stan niet meer te stoppen. Ach, dacht Stan, dat blogje van mij met pakweg 1200 vaste lezers kan beter. "Het is een sinds enige tijd gekoesterde ambitie van mij om op termijn een nieuwe grote publiekswebsite te maken, zeg maar a la GeenStijl maar dan even anders. Het lukt mij echter niet om het van de grond te tillen - geldgebrek, tijdgebrek. Dus wellicht moet het dan maar op een organische manier gebeuren." De signatuur van het blog blijft volgens Stan wel rechts/liberaal, en "altijd kritisch naar de boven-ons-gestelden". 

Eind december kwam de eerste gastschrijver en sindsdien zijn er nog een paar bij gekomen. En die doen allemaal een beetje waar Stan goed - herstel: erg slecht - in is: een soort Readers Digest Vrije Volk-populisme. Kort door de bocht, lekker makkelijk, geen nuance, volgende stukje.

De oogst van de afgelopen dagen: "Als ik (Wouter) Bos ooit nog iemand voor populist hoor uitmaken…ik zal hem met zijn weblog in de hand het pand uitwerken!", "Rabbae ies eiglijk kleine Hietler", "En kakel er maar niet op los, want de pluimveebrigade (onder leiding van poelier Bos) licht u van het bed, brandt uw snavel af en morgen bent u diepvries."

Stan, je missie is mislukt. Gooi die niet schrijven kunnende minkukels en would be-columnisten van je site, ga in de leer bij GeenStijl en Nico Dijkshoorn ("Voetballers houden van vrouwen die voor 84 % uit gebit en tepelhof bestaan. Jammer") en maak er alsnog wat moois van.

woensdag 7 januari 2009

Pleuro


U wist het misschien niet, maar na de invoering van de euro in 2002 verloor het merendeel van de Nederlandse bevolking de helft van de waarde van hun bezittingen ten opzichte van de rest van de wereld! Behalve de elite natuurlijk. "De lonen werden gehalveerd BEHALVE de ministersalarissen en salarissen van topbestuurders. De ministersalarissen namen 50% toe en daarna nog eens 20%. Zij waren hierop voorbereid. Op de vraag waarom de ministers 50% meer loon hadden gekregen werd als antwoord gegeven dat Dijkstal daar in Paars al mee bezig was geweest. Net of de invoering van de euro in één dag geregeld was en men dat niet tientallen jaren heeft voorbereid."

Gelukkig lees je dit soort idiotie alleen op blogjes van krankzinnigen. En de auteur die zich bedient van de naam AIRVD kan er wat van, zoals we al eerder hebben gezien.

Eerst de cijfers. Waar komen die vandaan? Geen idee. Ooit had je Stichting Wisselverlies, die schreeuwde dat we de verkwanseling van de gulden heeft geleid tot koopkrachtverlies, maar het getal van vijftig procent is toch nergens genoemd. Ja, het salaris werd 'te laag' omgerekend en het spaargeld ook, maar dat geldt ook voor de schulden en de prijzen van producten in de winkels. Het is dus klinkklare onzin om het effect van de omwisseling van 1998 door te trekken naar nu, zeggen economen. Dat effect lekt weg na een paar jaar, door loon en prijsmaatregelen. 

En zijn de ministeresalarissen met tachtig procent gestegen? Welnee. Er was in het verleden wel enige discussie over een salarisverhoging van 30 procent, maar dat is niet doorgegaan. De ministersalarissen zijn min of meer in de pas gebleven met de vergoedingen die ambtenaren ontvangen. Een ander verhaal zijn de sterk gestegen salarissen van topbestuurders, maar die waren niet in eigen persoon verantwoordelijk voor de invoering van de euro. 

Kortom: AIRVD verzint doodleuk zijn eigen werkelijkheid en geeft daar dan ook nog eens de volgende draai aan: "De tolerantie waar Nederland in het verleden om bekend stond bestond puur en alleen uit de gratie van rijkdom en welvaart. Doordat wij het hier zo goed hadden waren andere ook welkom en was men mild tegen nieuwkomers. Nu iedereen (behalve de elite) opeens plotsklaps de helft armer is geworden begonnen de Nederlanders te morren. “Eigen volk eerst”."

Kunnen we het nog volgen? Het ging goed met ons, maar plotsklaps zijn we de helft armer geworden? Dus heeft de euro ons nu rijker of armer gemaakt? 

Never mind, hier de apoheose: "De gewone man merkte al heel snel dat men bestolen werd met de euro maar de overheid bij monde van Zalm heeft dit altijd keihard ontkent. Gesteund door het CBS die met allerlei rekentrucs de bevolking bedonderde."

Zullen we het eens over de rekentrucs van AIRVD hebben? 

dinsdag 6 januari 2009

Israel, deux points


Mea culpa bij Zapruder, dat zonder te verifiëren een afschuwelijk beeldverslag over de Gaza-oorlog publiceerde om aan te tonen wat voor rampspoed de Israëli’s nu weer hadden aangericht. Maar helaas. Het bleek te gaan om een incident uit 2005, een ontploffing van een voertuig dat aan een parade van Hamas deelnam. Niks israeli’s dus, gewoon misplaatste propaganda. Bij het Vrije Volk zijn ze er ten minste niet ingetrapt. Het eerste slachtoffer van de oorlog is namelijk de waarheid, iets dat iedere journalistist zou moeten weten. 

Niet dat het incident op zichzelf staat, want Zapruder en zijn aanhang citeren graag vage websites en You Tube-video's als het ze zo uitkomt. Dat alles volgens de beproefde formule: vuig knip- en plakwerk zoveel mogelijk aandikken teneinde je punt te kunnen maken.

Een favoriet spelletje heet: wie is erger? De met kruit gevulde kachelpijpen van Hamas zijn dan bijvoorbeeld niet meer dan "siervuurwerk vergeleken bij het allernieuwste Israëlisch grof geschut en clusterbommen". Oftwel: Israël moet even niet zo kleuterachtig doen. Wel zoek je met veel moeite allerlei berichten bij elkaar over de meest verschrikkelijke wapens die op Gaza zouden zijn neergedaald. Alsof je met een puntentelling bezig bent ("Israel, deux points").

Pas echt mooi is de complotterige suggestie dat de Israëli’s de oorlog zijn begonnen vanwege de gasbel Gaza Marine 1. "Want dat is uiteraard de prijs die in deze oorlog te halen valt...". Hmm, dan zouden Israëli's toch eerst heel Gaza aan flarden moeten schieten.

De alternatieve media verwijten de mainstream media vaak terecht een pro-Israël houding, maar het Israëli's-op-laag-water-zoeken van Zapruder en volgelingen is bij vlagen even stuitend, zeker zolang de blik op het tegenkamp volledig vertroebeld wordt.

maandag 5 januari 2009

Oogkleppenhaat


Het is oorlog in Gaza, maar tegelijk is het oorlog in de (alternatieve) media. Oftewel: Oorlog in de polder. Daarbij is een objectieve blik vrijwel onmogelijk. Zelfs GeenStijl geeft stemadvies.

Bij de Volkskrant valt Rob Vreeken de situatie middels doorgeschoten citaten van oud premier Van Agt en columnist Nausicaa Marbe aardig samen: De dood en verderf zaaiende luchtaanvallen van Israël zijn het gevolg van provocaties van Hamas. Maar het was Israël dat begin november het bestand schond met een militaire operatie in Gaza. Aan de andere kant drijft Hamas het conflict weer op de spits met rakettenregens. Hamasleiders knopen de bomgordels om zwangere buiken. Joelende moeders kerven met slachtmessen in de schedels van hun als jihadist verklede peuter tot het bloed voor de camera vloeit. Vreeken: "In retorische bombast slaat Marbe haar tegenstander met gemak. Van Agt vuurt verbale Qassam-raketten af. Bij Marbe is het echt een all out luchtaanval, met veel collateral damage."

En elders is het niet veel anders. Bij Zapruder is alles wat Israël heet al bij voorbaat fout. En voordat je het weet hebben de conspiracynuts daar weer de overhand: "Hoeveel van deze raketaanvallen waren valse vlag en afgeschoten door Israël zelf?" "Het is verbijsterend, de beestachtige barbaarsheid van de zionistische agressor. Zijn schanddaden tarten elk menselijk voorstellingsvermogen. Israëliërs zijn erger dan Duitsers in de oorlog, het is geen Blitskrieg maar gruwelijk sadisme -onder een slachtoffershow van masochisme."

Tja, maar bij de Volkskrant wijst Amanda Kluveld nog maar eens fijntjes op de schending van mensenrechten door Palestijnen. "Er wordt gemarteld en er worden willekeurige arrestaties en schijnexecuties uitgevoerd. Lichaamsdelen van gevangenen worden geamputeerd en de menselijke waardigheid wordt aangetast. De vrijheid van meningsuiting en het recht op vereniging worden geschonden."

Bij het Vrije Volk wordt de oogkleppenhaat richting Israël "desastreus eenzijdig" genoemd. Maar de achterliggende gedachte daar is - en let nu op - dat "de kern van het M.O. probleem de islam is, die immers oproept tot het veroveren van de wereld en iedereen moet moslim worden of verdwijnen uiteindelijk. Als je maar moslim bent geworden, dan kom je uit de islamhel op een door Allah nader te bepalen moment, nadat je daarin lang genoeg bent gemarteld in de meest extreme vorm."

Ook weer oogkleppenhaat.

Of zoals iemand bij Zapruder formuleerde: "Alles een kwestie van een beetje verbaal photoshoppen".

vrijdag 2 januari 2009

Klokkenluider


Wordt 2009 het jaar van de klokkenluider? "Zal Joris Demmink, de criminele pedofiel op Justitie, in 2009 voor de rechter worden gebracht na een volksoproer? Komt er alsnog een onderzoek naar ‘Irak’ en naar de rol van Roland en Jan-Peter Balkenende? Wordt Lidy Nicolasen (’zegt u het maar!’) van De Volkskrant door woedende lezers eerst gesluierd en vervolgens gestenigd? Gaat de webmaster voort op zijn heikele en o zo omstreden ‘anti-Joodse’ weg richting holocaust?" 

Die webmaster is uiteraard Micha Kat, die in 2008 nog krankzinniger werd dan hij al was. Zomaar een greep uit Kat's complotten van de afgelopen weken: Propaganda-website Geenstijl profileerde zich als sollicitatie-loket voor kindermoordenaars in Uruzgan, uitgeverij PCM ging ten onder aan een Joodse samenzwering, en de advocaat Hamer die ooit een 'kerngetuige' vertegenwoordigde in de zaak tegen Joris D. stierf aan een hartaanval op zijn fiets, en is daarmee al de "vijfde Demmink betrokkene die onder mysterieuze omstandigheden om het leven kwam".

Al die stukjes krijgen steevast bijval van een handjevol onheilsprofeten dat minstens even in de war is als Kat zelf: "I.P. heer Hamer. Uw krachten vanuit het hiernamaals zullen sterker zijn dan op deze verrotte aardbol. Die blinde burgers geloven niets. Er is maar een handjevol die weet dat er ook gemoord wordt in opdracht van de Overheid. Net als de KGB uit Rusland. De CIA of FBI uit Amerika. Niets nieuws dus onder de zon maar wel voor die miljoenen schapen uit Nederland die nog overtuigd moet worden van diezelfde machtsmisbruik." Of: "Geheime diensten werken met stoffen waarvan een speldeprik genoeg is om iemand binnen een minuut te laten overlijden aan een hartstilstand. De lijkschouwer zal een natuurlijke dood vastellen en geen giftige stoffen kunnen traceren. Een uiterst effectief middel."

Waarna diezelfde wereldvreemde reaguurders naar NuJIJ en andere forums rennen om ons ook daar weer te waarschuwen dat we in Nederland "inmiddels in een totaal corrupt en smerig land wonen".

Alleen worden ze daar wat minder gauw begrepen. Zo begon ook een in Denemarken woonachtige Albert van Harten zich vreselijk te ergeren aan het niet aflatende gespam van de anti-Demmink Brigade. "Op vele fora valt te lezen, dat een hoge medewerker van Justitie in Nederland, ene heer J. Demmink, zich schuldig zou maken aan misbruik van minderjarige jongens. Ik geloof daar geen snars van. Ook niet van het feit dat Justitie hem de hand boven het hoofd zou houden, door hem niet te vervolgen - ik deel de mening van het Openbaar Ministerie, dat er geen bewijs is, noch dat een aannemelijke verdenking redelijk is, voor het feit dat dhr. Demmink schuldig is. De anti-Demmink-brigade heeft wel telkens gezegd dát er bewijzen zijn, maar heeft deze nog nooit op tafel gelegd. Één van de grootste Demmink-bashers is Wim Dankbaar. Hij beloofde me €100.000,00 indien ik kon bewijzen dat hij onzin verkoopt."

Waarna Van Harten nog eens haarfijn uitlegde waarom hij die ton verdient: "Ik heb herhaaldelijk verzocht bewijzen op tafel te leggen, zodat aangetoond kan worden dat dhr. J. Demmink zich schuldig maakt aan misbruik van minderjarige jongens. Daartoe verstrekte u mij een link naar een interview met mevrouw (advocate) Adèle van der Plas: Mevrouw Van der Plas komt buitengewoon aserieus over, daar ze in het begin al in de fout gaat, door te zeggen: “Hij zit vast op een zestal feiten, die hij ALLEBEI ontkent”. Die “hij” is overigens een cliënt van haar, die volgens haar dhr. Demmink aangeklaagd zou hebben. Verder wordt door u genoemd, het feit dat justitie wel een Joris heeft aangepakt en veroordeeld, maar dat het daarbij NIET om Joris Demmink zou gaan, en dat Justitie volhoudt, dat laatstgenoemde Joris NIET fout zit."

Barracada voorspelt dat we na nog wat gesputter dit jaar niks meer te horen krijgen over de zaak D. Reeds volkomen ontkracht door de rode waas voor de ogen van Micha Kat en aanhang.