maandag 30 april 2012

Vrije Chroniqueurs


Geurt, hij is niet meer. Het knelverband Rutte I is weg en eindelijk kon het bloed weer stromen, zodat VVD, CDA, GroenLinks, D66 en Christenunie in no time met vliegende kiep De Jager het land eh...redde. Nou ja, even maar, met 'een maximale houdbaarheidsdatum tot september 2012', zoals Emile Roemer tijdens het debat schamper opmerkte. Maar een ding lijkt zeker: Geurt zien we niet meer, in welke gedoogreconstructie ook. Van Lubbers tot Wientjes: ze waren blij van hem verlost te zijn. En dat besef lijkt ook doorgedrongen tot zijn achterban. 'PVV stemmen is 4 jaar Paars III vanuit de oppositiebankjes dit land zien slopen. In 24 uur tijd heeft die hele ongekozen linkse kliek de economie, de koopkracht en uw welvaart definitief om zeep geholpen voor de komende jaren'

Oftewel: dikke ruzie weer bij Frikmans' Amsterdam Post. AP'ers tikken de hele dag hun vingers blauw, om elkaar toch er vooral van te overtuigen dat het onder Geurt allemaal goed gaat komen, en dan worden dissidente geluiden niet op prijs gesteld. 'Voor wie ga jij je nu sterk maken Frikmans? loop je nu over naar GL, of de Pv/d dieren?, naar de middenstanders van de VVD?, of ga je je inzetten voor de Pv/d allochtonen…… of wordt het toch voor de schijnheiligen van het CDA of CU….. SGP?' 

Want Geurt, voor wie het nog niet weet, is een onbegrepen genie: 'Er komt een tijd dat men, overal in West Europa, standbeelden voor een burgerjongen uit Venlo zal oprichten. Hier is iemand bezig, met de moed, de volharding, de visie, het patriottisme en het politieke instinct van een Churchill, een De Gaulle en een Bismarck. Zijn fenomenale feitenkennis doet een aangedaanheid met het syndroom van Asperger veronderstellen. Zijn onverstoorbaarheid, je kunt het ook beginselvastheid noemen, herinnert aan autisme en dat hij een narcist is mag voor iedereen duidelijk zijn. Welaan, dat alles kenmerkte Churchill en De Gaulle ook.'

Dus: 'Frikkie toch, wil je deze site, die je met vasthoudendheid, doorzettingsvermogen en hard werken hebt opgebouwd, te gronde richten? Denk maar niet dat je, mocht je ooit weer in financiële problemen komen, er bovenop wordt geholpen door de Wildersbashers. Op deze wijze jaag je je trouwe aanhang weg.'

Oud nieuws, die was al opgestapt. Schrijfnomaden Filantroop en D.G. Neree hebben zich, na diverse aanvaringen met bemoeial Martien Pennings, inmiddels teruggetrokken op hun nieuwe webplek De Vrije Chroniqueurs, waar ze hun deftige zelf kunnen zijn. 'Het motto van dit magazine is gebaseerd op de geestelijke vrijheid zoals we die ons wensen in een samenleving waar geen totalitaire ideologieën en/of religiën die aan banden trachten te leggen. Vandaar de keus in de header (..) voor de schalks paraderende “Pornokrates” van de recalcitrante kunstenaar Félicien Joseph Victor Rops.'

En wat zijn de Hero Brinkmannetjes met hun wite toefjes of glimmende schedels blij dat zij zich hebben losgeweekt van het moederschip: 'Schrijfwerk verrichten tussen de spattende stukadoors was geen pretje. Mijn krijtstreeppak zag eruit als de springschans van Garmisch-Partenkirchen.'

vrijdag 27 april 2012

Micha K.

Vandaag wordt Micha K. - zo mogen we hem onderhand echt wel noemen - uit zijn koelcel gehaald en voorgeleid. Gisteren was er nog volop verwarring over diens verblijfplaats. De complottertjes van Klokkenluideronline hadden, toen ze hoorden dat K. naar Delft was overgebracht, weer eens wat gegoogled en ontdekt dat zich in Delft het Joris Gasthuis bevindt: één van de oudste psychiatrische ziekenhuizen in Nederland. Indachtig K's belofte dat hij 'geen stap in Nederland wil doen omdat ik anders een injectiespuit in mijn bil geplant krijg', kon het volgens de complottertjes niet anders zijn dan dat K. al verplicht was opgenomen. Mis poes: gewoon een koude politiecel in Delft. En er moet (al)weer snel geld op de plank, want de maandelijkse lasten van de server à raison van 300 euri per maand moeten worden voldaan.

Was het de taakstraf die K. nog moet uitdienen wegens doodsbedreiging van Telegraaf-verslaggever Bart Mos? Nee, het is een tikkeltje ernstiger. K. stond zelfs internationaal gesignaleerd. Het Team Bedreigde Politici (TBP) van de Politie Haaglanden startte onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek en verzamelde de aangiften die op meerdere plaatsen in het land tegen K. waren ingediend. Zo wordt hij verdacht van het bedreigen van de landsadvocaat op 23 augustus van het vorig jaar, waardoor ket kantoor van de landsadvocaat in Den Haag moest worden ontruimd. Ook waren er twee valse bommeldingen tegen Joris Demmink en zijn ministerie. Allemaal activiteiten waarover Kat met geen woord repte op zijn webplek.

Nu hoeft een valse bommelding niet te resulteren in gevangenisstraf -  meestal volgt een werkstraf - maar twee bommeldingen en diverse bedreigingen met ontruiming als gevolg is toch even andere koek. Bovendien had Kat al een voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen. Grote kans dat de officier ook een psychisch onderzoek zal eisen. Terugkeer naar het veilige Laos zit er ook niet meer in, zonder (het ingenomen) paspoort kom je dat land niet meer binnen.

Toch: de aanhouding is wellicht het beste dat K. is overkomen: eindelijk tijd voor bezinning en retrospectie en wellicht het begin van de behandeling van de bipolaire stoornis die al eens bij hem was geconstateerd, vooropgesteld dat de psychiatrische patiënten die zijn site bevolken hem die rust gunnen.

UPDATE: Micha Kat blijft nog zeker twee weken vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris in Den Haag besloten. Momenteel ligt er nog zo'n 250.000 euro aan dwangsommen voor Kat in Nederland.

woensdag 25 april 2012

Kat in 't Bakkie

Het wordt voorlopig stil op Klokkenluideronline. Micha Kat, die maar niet naar Nederland durfde te komen en in Laos verbleef, is vannacht op Schiphol aangehouden door de marechaussee. De politie was al enige tijd op zoek naar hem in verband met verschillende aangiftes van bedreigingen, meldde de NOS in het holst van de nacht.

Vorig jaar werd Kat veroordeeld tot 120 uur dienstverlening, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens doodsbedreiging van Telegraaf-verslaggever Bart Mos. De rechtbank in Den Haag veroordeelde Kat dit jaar tot twee maanden voorwaardelijke celstraf en een geldboete voor het bekladden van de woning van de topambtenaar van Justitie.

Kat was in het 'uiterste geniep' naar Nederland afgereisd om zijn appartement in Schiedam ontruimen waarvan hij de huur en vaste lasten niet meer kan betalen. Arend Zeevat (Argusoog) heeft een advocaat voor hem geregeld.

Maar het interessantste nieuws sijpelde in de loop van de ochtend door. Blijkt dat Kat gedwongen is opgenomen door GGZ Delftland in het Sint Joris Gasthuis: één van de oudste psychiatrische ziekenhuizen in Nederland. De paar fans die zijn nog zijn overgebleven en totaal door het lint gaan (te herkennen aan de gebruikelijke wartaal) willen de instelling gaan bestormen. Dat lijkt Barracuda een prima idee: de deuren wagenwijd open, dan is het hele rariteitenkabinet meteen onder de pan.

UPDATE: Kat wordt 27 april voorgeleid. Zit gewoon in een politiecel. Verdacht van onder meer twee bommeldingen.

Soeverein

Het kabinet Rutte is nog niet gevallen, of nieuwe volksvertegenwoordigers staan zich aan de zijlijn al op te warmen. Nee, niet Hero met zijn Onafhankelijke Burgerpartij. Barracuda bedoelt de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland (SOPN) te Soest. Met stip op de kieslijst. 'We zijn beslist geen spiritueel clubje, we zijn zo rationeel mogelijk. Zeker een half miljoen mensen is het met ons eens. We hebben mensen genoeg om een kandidatenlijst te vullen,' zegt oprichter Anton Teuben.

Daar is hij weer. Ufoloog en Niburu-voorman Anton Teuben. En het belangrijkste programmapunt zijn niet de miljardenbezuinigingen, maar gratis stroom door het aanwenden van nulpuntenergie. Misschien helpt het ook tegen de schuldencrisis, je weet het maar nooit bij Anton.

Maar ho, wacht. Was Teuben niet uit de partij gezet? Kwam hij dat ons zelf niet vertellen in een van zijn videojournaals? Gaf SOPN-voorzitter Janneke Tops niet aan dat 'we iets te vlot naar buiten getreden. We moeten ons beter van Niburu scheiden.'? Gaf SOPN niet zelf een persverklaring uit waarin de politieke partij het vertrek van Teuben aankondigde?

Is er weer een coup gepleegd? Is na de driesplitsing van Niburu nu ook SOPN gespleten? Of zou Anton gewoon gedaan hebben of zijn neus bloedde toen een journalist opbelde? Het antwoord op die vraag laat nog even op zich wachten. De site van SOPN zit namelijk achter een Joombla login-scherm verscholen.

UPDATE: Janneke Tops weg bij SOPN.

dinsdag 24 april 2012

Martelaarschap

Vampiers waren het, die hadden geprofiteerd van zijn bevlogenheid. Micha Kat viel in zijn radio-uitzending afgelopen vrijdag iedereen aan die hem een dolk in de rug had gestoken in het kader van de complotbloggen oorlog. Binnen deze Hoekse en Kabeljauwse twisten vallen aan gene zijde nog steeds slachtoffers. Complotters die die na jaren van loyaliteit niet alleen openlijk afstand nemen van Micha Kat, maar ook diens bondgenoot Arend Zeevat van Argusoog verwijten dat hij de zogenoemde Krikke affaire (regio Arnhem) niet serieus wil oppakken omdat zijn vrouw toevallig in de gemeente zit. Zeevat kon daar zo slecht tegen dat hij een aantal reaguurders die het waagden daarover een paar opmerkingen te maken van zijn site schopte.

Gisteren viel behalve het kabinet Rutte ook Zeevat zelf, die moest toegeven dat hij al het gekrakeel even niet meer kon trekken. 'In het verleden ben ik te weinig zakelijk geweest en heb te veel van mijzelf weggegeven, waardoor ik mezelf tot een gemakkelijke prooi maakte voor energetische vampiers. Nu zie ik de noodzaak daar verandering in aan te brengen en een kosten-batenanalyse op te maken.'

De dominostenen stonden al langer op omvallen. Simpelweg omdat sites als Argusoog en Klokkenluideronline niet door gelijkgestemden worden gemaakt. Beide sites fungeerden als magneet voor zonderlingen die eindelijk dachten lotgenoten gevonden te hebben. Dat ging goed zolang er niet te veel stoorzenders waren. Toen vooral Micha Kat zich steeds meer begon over te geven aan bizarre complotten, spoelde steeds vreemder volk aan en bleef er van de tolerantie en de vrede al snel weinig over.

En dus dunde de achterban van Kat in hoog tempo uit tot een handvol zwakbegaafden die het ook nog eens totaal niet interesseert wat er wordt geschreven, zolang ze maar kunnen roeptoeteren over 'satanische koninklijke Rothschild bloedlijnen.' Dat volk dook ook bij Argusoog steeds vaker op. Francis Capelle, de man die de fragmentatiebom liet ontploffen, lijkt het het scherp te hebben gezien: 'Zet je vooral in voor deze mensen en laat je leven vooral leiden door ongrijpbare complotten en heb je niets anders te vertellen dan wat je virtueel werd aangereikt.'

Ook Zeevat heeft zich niet populair gemaakt met wat hij noemde de 'opgeblazen zeepbel' rond Krikkegate. 'Om een zo ingrijpende zaak als die in mijn woonplaats speelt, met zoveel machtsbelangen, in het volledige daglicht te krijgen, zonder daarbij de kans te hebben vast te lopen in een aanklacht wegens smaad en/of laster, vraagt een weloverwogen strategie die door meerderen gedragen en uitgevoerd wordt. Niet iedere zaak vraagt om een harde confronterende aanpak. Klokkenluiden is nodig, maar onnodig blind martelaarschap niet. Het blazen van uit frustratie voortkomende zeepbellen is eerder schadelijk dan bevorderlijk in deze zaak. Te meer daar sommige reageerders vanuit hun eigen comfortzone zichzelf het recht menen te moeten geven, om zonder het dragen van de bij deze zaak horende verantwoordelijkheid, risico’s en gevolgen, er wel een oordeel over te mogen hebben.'

Het punt is: Zeevat heeft natuurlijk helemaal gelijk, maar hanteerde deze criteria niet voor wat een even grote zeepbel cq hoax is gebleken: de pedoluchtkastelen van draaideurcrimineel Ben van de B. Die zelfverklaarde pedojager bleek niet alleen een energetische, maar ook nog een kostbare vampier te zijn. Arend draaide met zijn clubje op voor de proceskosten nadat Argusoog voor de rechter was gedaagd.

En nu heeft Arend als naar buiten tredend gezicht van Argusoog er genoeg van om als kop van Jut te functioneren en 'eventuele veroordelende projecties van eigen persoonlijk niet opgeruimde shit' geconfronteerd te worden. Argusoog wordt voorlopig even minder Arendsoog, en Arend minder Zeevat.

maandag 23 april 2012

Moddervlieg

Mocht je een heel dikke luidruchtige moddervlieg op de plafondlamp zien zitten, houd er dan rekening mee dat het Martien Pennings (AmsterdamPost) kan zijn. Martien kan zich namelijk in een vlieg veranderen die in elke vergaderruimte onopvallend op een muur kan gaan zitten. Zo zat Martien ook de afgelopen weken bovenop de antieke Friese staartklok in het Catshuis.

En dus wéét hij dat het zo gegaan is: Geurt heeft een aantal dagen geleden carte blanche gevraagd aan zijn fractie om de onderhandelingen af te ronden. Daartoe gaf de fractie toestemming in de veronderstelling dat het Catshuis-akkoord door Geurt ondertekend zou gaan worden. 'Ik heb, zelfs als vlieg op de muur, niet kunnen vaststellen of op dat moment Wilders al van plan was de stekker eruit te trekken. Maar wat ik wel zeker weet is het volgende: Geert heeft in overleg met die vijf parlementariërs, de inner circle – waarvan zeker Fleur Agema, Martin Bosma, Louis Bontes en Teun van Dijck deel uitmaakten – de stekker eruit getrokken, zonder de rest van de fractie in het overleg te betrekken.'

Want het zal toch niet zo zijn dat Geurt werd teruggefloten door zijn fractie. Maar dat is dus wel zo. Zo zat Barracuda als een langpoot spin dagenlang stil tegen het dubbelglas achter het gordijn geplakt en heeft hij kunnen constateren dat Geurt helemaal werd ingepakt door Stef Blok en Sybrand van Haersma Buma. Meedoen met de grote jongens, fantastisch vond Geurt het. Sigaartje hier, schouderklopje daar, de deelhandtekeningen waren reeds gezet en die 3 procent, nou die konden ze krijgen, hoor. In ruil dan voor nog meer bezuinigingen bij de linkse omroep, dat wel. Voor de schijn liep Geurt nog een keer uit het overleg - het moest niet te soepeltjes lijken allemaal - maar voor de rest ouwe jongens krentenbrood.

Tot vrijdag toen het definitieve ja-woord er moest komen. Geurt onderbrak het schatergelach, werd serieus en schraapte zijn keel. 'Ik moet dit nog wel even in de fractie bespreken'. Of hij dat nog niet eerder had gedaan. De witte kuif kleurde rood. De volgende dag had Geert zich hersteld: 'Ik bid nie veur bruune boon'n,' sprak hij gedecideerd en hij was er trots op.

zaterdag 21 april 2012

Exit'As jij nou achter me gaat lopen, doen we een treintje....Kedeng kedeng'

vrijdag 20 april 2012

Tegel

Of er een online Tegel moest komen, vroeg Bert Brussen zich een dezer dagen af, verwijzend naar de Nederlandse prijs voor onderzoeksjournalistiek. Want die gaat telkens weer naar - gaaaaaap - Volkskrant, Groene Amsterdammer of de televisie en niet naar het legertje ijverige toetsenridders. 'Je kunt ook journalistieke scoop na scoop scoren en online zetten, het is pas echt als het ook op papier wordt afgedrukt.'

Nu was de journalist van het jaar toevallig wel mooi Wobber en online only-penner Brenno de Winter, maar die ligt eigenlijk vooral wakker van datalekken, en dat vond de Tegel-jury ongetwijfeld wat al te beperkend (Barra kreeg trouwens stampende hoofdpijn van Lektober). En dat Micha Kat eerder in aanmerking komt voor De Baksteen dan voor De Tegel, mag duidelijk zijn. Zeker als je weken maar niet op het idee komt om eens een redactrice van Elsevier via de centrale te bellen, in plaats van een rechtstreeks nummer dat helemaal niet (meer) hoeft te kloppen. Barracuda kan de Tegel trouwens ook wel op zijn buik schrijven sinds hij de bekende dwarsfluitist van Within Temptation bas liet spelen en diens veertigjarig huwelijk dood verklaarde. 

Toch weet Barracuda wel een kandidaat: GeenStijl (door intimi verbasterd tot SteenGeil). Niet door het jolige toontje, het kontschoppen tegen alles en iedereen, het Wilders de ene dag leuk vinden en de andere dagen toch maar weer willen uitspugen, maar vanwege de journalistieke crowdsourcing. Er komen op een dag heel wat juweeltjes van primeurtjes bij de Roze Khmer voorbij, domweg omdat lezers GS tippen. Kom daar maar eens om bij de dode bomen-media. Kortom, de toekomstige Tegel gaat gewoon naar luiaards die hun lezers het zware werk laten doen.

donderdag 19 april 2012

Samenzweringsrealist

Peter Vereecke zat in Evergem bijna twintig jaar voor de CD&V in de gemeenteraad. Zes jaar lang was hij er burgemeester. Wellicht was de belangstelling altijd al latent aanwezig, maar tijdens zijn vervroegd pensioen kroop Vereecke achter de computer en ging er een wereld voor hem open: de man werd fulltime complotter. Of zoals hij het zelf formuleerde: samenzweringsrealist.

En niet zo'n klein beetje ook. Met zijn Belfort Groep slingerde Vereecke het ene krankzinnige complot na het andere de wereld in. Zo was collectieve vaccinatie voor de varkensgriep een poging tot massagenocide door de overheden. Ook kwam er een heus rapport over chemtrails, wat natuurlijk weer een complot was van de illuminati. De apotheose bleef echter uit: Vereecke kreeg het niet voor elkaar om een gerechtelijk onderzoek in te stellen naar chemtrails.

Met evenveel enthousiasme stortte de Belfort Groep zich op het volgende complot: de (HPV) vaccinaties. Dat liep nog minder goed af: Vereecke kreeg knallende ruzie met de hoofdverantwoordelijken van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, die Vereecke psychisch willen laten onderzoeken. Leidinggevend ambtenaar Geert Top had aangifte gedaan bij onderzoeksrechter Van den Bossche te Gent wegens 'belaging en laster en eerroof'. De rechter wil nu ook dat Vereecke wordt onderzocht.

Bij Minister Jo Vandeurzen klaagt Vereecke over een 'tergend en roekeloos geding' en 'een poging tot intimidatie en monddood maken'. 'Een leidinggevend ambtenaar moet open staan voor signalen vanuit de bevolking en moet geacht worden om te kunnen gaan met dissident denken en kritiek'. \

Dat klinkt allemaal heel redelijk, ware het niet dat de 'signalen uit de bevolking' grotendeels bestaan uit idiote complotten. Toen het weekblad Knack een vernietigend artikel over Vereecke publiceerde, weigerde de redactie het repliek van elf pagina's precies om die reden. Zo'n man moet je niet telkens een podium willen bieden. Dat pikte Vereecke niet en die kreeg het via de rechter toch gedaan om weerwoord te krijgen en gelijk gingen weer alle registers open: 9/1 was een inside job en een false flag operatie om de mensheid mee te sleuren in oorlogen, en drugs (verkocht als 'geneesmiddelen') werden opgedrongen aan de jeugd, die 'ziek gemaakt wordt door gifstoffen in voeding en door (vooral gepulste) elektromagnetische straling van gsm, umts, wifi, wimax, magnetron, dect, haarp enz.'

Allemaal kennis die Vereecke van het interweb heeft geplukt. Dat psychische onderzoek hoeft er dus niet te komen. De diagnose is reeds gesteld: Vereecke lijdt aan goedgelovigheid.

dinsdag 17 april 2012

Loopgraven

Bericht van het front: het is dikke oorlog tussen de complotbloggen en complotters onderling. En oei, wat komt er weer een boel vuile was naar buiten. 'Ook ik begin langzamerhand steeds meer genoeg te krijgen van dit zieke ‘alternatieve mediawereldje’ dat een volledige afspiegeling is van de zieke mainstream mediawereld,' foeterde Arend Zeevat van Argusoog, die temidden van al het gekrakeel ook nog een veeg uit de pan kreeg bij BOEblog. 'Dezelfde egoïstische belangenbehartiging, dezelfde broodnijd, dezelfde verdeel en heersmechanismen, dezelfde verwarring t.a.v. een werkelijk vernieuwend sociaal bewustzijn, kortom dezelfde verziekte roddelcultuur.'

In al die jaren dat Barracuda het complotvolk volgt, is het patroon hetzelfde: na verloop van tijd slaan complotters - die vaak niks met elkaar gemeen hebben behalve hun eigen mallotige afwijkingen - elkaar per definitie de hersens in. Dat begon afgelopen week met de Enschedese complotter Francis Capelle die in een video Micha Kat ervan beschuldigde dat hij twee oud-medewerkers laat creperen. 'In de kern komen deze beschuldigingen erop neer dat ik zelf badend in luxe en weelde mijn ‘medewerkers’ laat verhongeren,' reageerde Kat in een ellenlange I know nothing-verklaring.

Karin Hardeman, die deel uitmaakte van het team van de Joris D.-Hyves, blijkt in ernstige financiële problemen te verkeren en ook Eric Donk, de cameraman van Kat, kan zijn rekeningen (7000 euro) niet langer betalen. En dus moest Kat wel met de billen bloot. Zijn verhaal: Hardeman blijkt veroordeeld tot een zelfverkozen bestaan in een tuinhuis, en het was nooit de bedoeling was dat Kat haar zou onderhouden. Idem Donk. Kat nam Donk, oftewel Petje Pitamientje, weliswaar jaren achtereen mee als cameraman op een van zijn vele YouTube-kruistochten door Nederland en Kat stopte hem nu en dan wat geld toe, maar de 10.000 tot 15.000 euro die zouden zijn betaald aan Donk gingen volgens Kat voor het grootste deel op aan drugs met een opgekweekt extreem THC-gehalte.

Bovendien zou Donk in een politiecel zijn beland vanwege een huurschuld en veroordeeld zijn wegens het krassen op de muren van de cel. En Donk zou Kat, nadat ze vorig jaar gebrouilleerd raakten, hebben gechanteerd door geld te eisen voor geleverde werkzaamheden. Kat: 'Deze mensen moeten eerst hun eigen leven op orde krijgen voor ze zich bezig kunnen gaan houden met het redden van de wereld.'

Maar die Capelle heeft wel een punt: Kat zeurt bij zijn achterban voortdurend om geld, maar blijkt intussen gewoon te leven van 2000 euro per maand die de familie Poot (Chipshol) hem toestopt. Dat is een behoorlijk riant salaris voor een internetactivist die woont in stad (Laos), waar de kosten ook nog eens de helft lager zijn dan die in Nederland. Geld waarmee je toch op zijn minst een paar oud-strijders in nood zou kunnen helpen. Of een oproep zou kunnen doen voor geldinzameling. Maar niks daarvan. Kat wil volgens Capelle wel van iedereen alles gedaan krijgen, maar komt niet naar Nederland als het woonhuis van Joris D. weer eens met verf besmeurd moeten worden.

Het is trouwens van de gekke dat de hoogbejaarde ondernemer Jan Poot, die Kat ooit goed kon gebruiken in zijn publiciteitsstrijd tegen corrupte rechters, hem nog altijd jaarlijks 24.000 euro toeschuift. De man heeft blijkbaar geen internet en heeft dus ook geen sjoege van de 'weerzinwekkende' holofraud-, pedo- en Alex Jones-complotten die Kat tegenwoordig onafgebroken op zijn site slingert.

maandag 16 april 2012

Van Dik HoutIn deze tijden van Glen & The Kuckucks en Jael Jablabla lijkt de wereld compleet van slag. Voordat je het weet is de oude Nixon weer springlevend. Met dank aan Ineke van Gent van GroenDom. Gutmenschen zijn in het algemeen niet meer wat ze geweest zijn. Neem de kamikaze van deelraadslid Pascal Smit van de SP, die een Martien Penningetje deed en nu op non-actief is gesteld. Oftewel: Je bent een rund als je met Facebook stunt.

En daar sta je dan als onbekend raadslid op de voorpagina van de Telegraaf als haat SP'er, ziet Google zwart van van je naam, prevelt SP A'dam-voorzitter Paula van Dijnen eindeloze excuses,en moet je zelf ook met de billen bloot.

Maar komt dit nou echt onverwacht? Pascal was altijd al van dik hout zaagt men planken. Hij was onder meer de auteur van SP strijdlied Het Land Van Pluk Ze Kaal, en toen Barracuda voor het weekend op zijn Facebook keek, stond het nog vol stevige verwensingen. Inmiddels zijn alle berichten van de afgelopen maanden weggehaald. Hoewel niet alle sporen zijn gewist. Pascal is op zoek naar een vrouw, bij voorkeur 'zonder stijl of klasse'.

UPDATE: Nog meer onthullingen.

vrijdag 13 april 2012

Meedogenloos

We waren hem eerlijk gezegd uit het oog verloren: Michiel Papenhove, oftewel Anarchiel. Na zijn retraite uit de maatschappij klaagde de voormalige Within Temptation-gitarist vanuit zijn cocon ongeveer twee jaar lang het door hem zo gehate verNederland aan. Geen vrolijke jongen, die Michiel. Nadat de spaarcentjes op waren moest Michiel, ondanks grote plannen om de wijde wereld in te trekken, gewoon weer aan de bak.

Maar de 'tic voor taal' bleef bestaan en dus doken er in de loop der tijd allerlei sites op die Michiel ook even snel ontredderd achterliet. Inmiddels is er al een heel kerkhof van Michiel-sites. Inclusief de nieuwste: Meedogenloos. Gemaakt samen met boomknuffelaar, emo-chick, oud-SP-er en transseksueel Petra Kramer. Hoe die twee elkaar gevonden hebben mag Joost weten, maar de synergie is zowel qua toon als inhoud ver te zoeken.

Want waar Kramer zich vooral lijkt bezig te houden met genderdysforie, blikt Michiel als vanouds optimistisch de toekomst in: 'De maatschappij dat ben jij! Tenminste, dat word je wijsgemaakt. Wat ze je er niet bij vertellen (...) is dat jouw bestaan voor de maatschappij vooral een papieren werkelijkheid is. Een kille cijfermachine die incalculeert dat jij een significante bijdrage levert aan een systeem dat parasitair is. Meedogenloos.nl wil documenteren hoezeer de mensheid op haar laatste benen loopt en hoe ze bukt onder wat we het verlichte Westerse denken zijn gaan noemen. Tegelijkertijd willen we vooral meer mededogen in de meedogenloze maatschappij van megastallen en kiloknallers. Maar dat zal niet makkelijk gaan in een maatschappij waarin geld regeert.'

Michiels grootste vijand is nog steeds de overheid, wat altijd weer goed is voor een hoop Calimero-gehuil. Een van zijn laatste bijdragen gaat over een proef met de automatische paspoortcontrole op Schiphol, die tot doel heeft lange controlerijen op de luchthaven terug te brengen, maar volgens Michiel alleen maar wordt ingevoerd ten behoeve van de hoeders van onze politiestaat. Bij de proef werden al enkele mensen met openstaande boetes of betrokkenheid bij het verspreiden van vals geld gesnapt.

Papenhove laat bij dit soort stukjes altijd een hoop informatie weg: zo werkt het systeem alleen met een Europees biometrisch paspoort, geldt de controle niet voor het Schengen-gebied (alleen bij vertrekhal 3, aankomsthal 3 en bij het grensfilter tussen Schengen en niet-Schengen) en is de automatische controle ook nog eens niet verplicht: Reizigers kunnen ook altijd nog kiezen voor de huidige paspoortcontrole aan de balies, waarmee ze evenveel risico lopen als dat ze door de marechaussee worden gecontroleerd.

Wat altijd weer opvalt aan Michiel: hij richt zich als een echte evangelist tot de doorsnee Nederlander, die dan ook steevast keurig met 'U' wordt aangesproken, maar met 'documenteren hoezeer de mensheid op haar laatste benen loopt' trek je toch vooral zo niet uitsluitend - net als destijds bij Anarchiel - zelfmeelijkwekkende verschoppelingen aan, een beetje zoals sombermans Robert Smith van The Cure hele generaties met gitzwart spraykapsel, dikke eyeliner en vuurrode lippenstift heeft voortgebracht. 

donderdag 12 april 2012

Nieuwsbraker

Dingen die een verstandig mens nooit moet doen: bewust met je schoenen in een hondendrol gaan staan, van de trap afroetsen en drie treden overslaan, of surfen naar vieze achterbuurten op het wereldwijde interweb. Zo kan Barracuda zich nauwelijks voorstellen dat iemand vrijwillig dagelijks Nieuwsbreker, het digitale krantje van Alex Nieuwsbreker, tot zich wil nemen, tenzij uit pure zelfkastijding. Of uit leedvermaak.

Alex is - niet per definitie in deze volgorde - gristen, eindetijdgelover, copycat, complotter, homofoob en een halve analfabeet.Van Ufo's tot de illumnati: dagelijks stort Alex een portie megasensationele complotten over zijn lezers heen. Zelfs het Weekly World News kan hier nog een puntje aan zuigen. Aardbevingen in Sumatra zijn het begin van de eindtijd. De Planeet X wordt door chemtails geblokkeerd. En een massaverkrachting door 'negers' (sec) is 'het plan van de Nieuwe Wereld Order het Amerikaanse systeem Wereldwijd invoeren' (sec).

Waarmee we gelijk zijn aanbeland bij de grootste handicap van Alex: Alex kan niet schrijven. Geen komma of letter staat op de juiste plaats. Ook gaan zijn verhaaltjes niet zelden vergezeld van foto's die op een of andere manier niet in de juiste proportie worden weergegeven. Alex is, als we hem zelf mogen geloven, al ongeveer overal gebanned, onder meer bij Zaplog, waar ze knettergek van zijn letterspaghetti werden.

Maar Alex roept het een en ander ook wel over zichzelf af. Argumenteren is niet zijn sterkste kant: over het algemeen hebben al zijn critici, trollen of lamlullen de 'herseninhoud van een visstick' of zijn ze van de verkeerde kant.

Met als resultaat dat Alex inmiddels het pispaaltje van internet is geworden. Virtuele belhamels maken Alex dagelijks belachelijk en dumpen de commentaren vol plaatjes van lichaamsdelen (vooral veel kontwerken, vuile onderbroeken en komkommers in alle maten en soorten). En Alex doet helemaal niks tegen die pesterijen, behalve boos reageren, zoals de buurman die telkens met rood aangelopen hoofd naar buiten stormt als buurjongens voor de zoveelste keer aan zijn bel hebben getrokken.

Maar er is hoop: binnenkort zal Niburu eindelijk aan de horizon verschijnen, dan heft Alex zijn krantje op en vaart hij ten hemel.

dinsdag 10 april 2012

Hajo

Neerlands meest gelezen en besproken online platform over klimaatverandering, luidt nog altijd de omschrijving van Climategate.nl, maar 'meest gelezen'? Niet echt. Met de rel over uitgelekte e-mails van VN-klimaatpanel IPCC, waaruit zou blijken dat ontlastende data was achtergehouden en gemanipuleerd, was er genoeg om over te schrijven. Tegenwoordig weten Climategaters van gekkigheid niet meer waar ze het nu weer over moeten hebben.

Zo dook een dezer dagen de De Climategate Verklarende Woordenlijst voor de Milieubeweging op, waarin de Postcodeloterij wordt omschreven als 'grotendeels onbelaste door staat gelegitimeerde gokautomaat van progressief utopistische snit, grootfinancier betuttelingsindustrie (zie Fondsenwervend bedrijf) en hindermacht midden en klein bedrijfsleven.' En de ijsbeer als 'Arctisch plaagdier, dat gered word door windmolens in Nederland, het Europees Parlement, Willem Lageweg, een supergrid in de Noordzee, donateurs, en beleggingen via de Rabobank'.

Climategate.nl wordt al geruime tijd gemaakt door een handjevol maatschappelijke losers: de een noemt zich wetenschapsjournalist, maar is stiekem tennisleraar, de ander tikt en fotografeert maandelijks een paar artikeltjes bij elkaar, maar leeft vermoedelijk van de bijstand. Slechts twee schrijvers uit het colofon lijken een serieuze baan te hebben.

Neem Hajo Smit, die zich 'freewriter' noemt. We hadden hem vorig jaar als eens gespot, deze veelkunner: skileraar en lawinekennerd, wintersport weather guy, verkoper van boekjes en uitbater van paar vage sites. Zoekt serieuze potentiële klanten het liefst op met een van zijn vele Peugeot 205′s uit de Greenwheels-collectie. De Twitter gadget doet het niet, de CV geeft een 404, kortom, erg professioneel.

Ergens moet het zijn misgegaan met Hajo, die toch ooit hard op weg was om een wetenschapper van formaat te worden, maar 'bij mijn besluit de wetenschap te verlaten in 1991 speelde zeker ook een klein beetje mee dat ik op alle wetenschappelijke instituten en conferenties waar ik had vertoefd – van mijn stage aan het Max Planck Insituut voor Atmosferische Chemie in Mainz tot aan mijn eindpresentatie op NCAR in Boulder Colorado - me soms een beetje als in een “academische dierentuin” had gevoeld met een duidelijk verhoogd percentage lichamelijke handicaps, vreemde gezichten, bizarre kledingstijlen, paranoïde wereldvisies en gemankeerde ego’s.'

Na zijn switch tot skileraar was het gemiddelde IQ in zijn umfeld (Hajo bedoelt waarschijnlijk umfelt) zeker een punt of 30 gedaald, maar Smit voelde zich onder die “normale” energieke, levenslustige, sportieve, optimistische mensen toch veel meer thuis.

Barracuda vermoedt dat dit niet de reden is dat Hajo nooit de wetenschappelijke ladder heeft willen bestijgen, maar er kennelijk iets gebeurd is dat zijn huidige haatgevoelens jegens de wetenschap verklaart: onderzoek afgewezen dan wel te veel bekritiseerd?

Zo moet bij hem onder meer Kari Norgaard het ontgelden, een Amerikaanse wetenschapper met een gezichtshandicap, die volgens Hajo een uiterlijk heeft waarbij je onwillekeurig denkt 'ze hebben de deur van het gekkenhuis per ongeluk open laten staan'. Kari zou hebben beweerd dat klimaatsceptici cq krachten uit de maatschappij 'behandeld' zouden moeten worden. De soep wordt natuurlijk, zoals gebruikelijk bij de Climategaters, weer eens te heet opgediend. Het staat er een stuk genuanceerder: 'Resistance at individual and societal levels must be recognized and treated before real action can be taken to effectively address threats facing the planet from human-caused contributions to climate change.' 

Maar zelfs als het ze letterlijk zou hebben bedoeld dan toont dat de rare paradox nog eens aan: Climategate maait doorgaans iedere klimaatwetenschapper met harde woorden over de kling, maar terugblaffen is uit den boze.

maandag 9 april 2012

I ain't in a happy frame of mood

De Archie Bunker van Amsterdam Post - de ballenbak voor bange blaatapen - heet Rommel. Barracuda ziet hem al helemaal zitten in zijn lederen stoel vol bruine slijtageplekken; mandje eieren op tafel, de Johannes Passie knerpend onder de grammofoonnaald, Urbi et Orbi galmend op de buis. Er schijnt zelfs een Edith te zijn die cider voor hem maakt om de mopperkont kalm te houden. 'No bum that can't speak poifect English oughta stay in this country...oughta be de-exported the hell outta here!' zou de echte Archie hebben gezegd, opkijkend van zijn krantje.

Maar zijn Nederlandse evenknie zat het ganse weekend te schelden op het Paasgezever. Valt ook niet mee om als Mokumse redbeck de klok 48 uur vooruit te kijken. En dat terwijl er zoveel moois te doen is met Pasen: het herschikken van de Barry White-verzameling bijvoorbeeld, het bijknippen van de teennagels en het stikken van een kanten roket voor de kanunniken, maar nee: 'Hit me. Help me het Paasgezeik door.'

Nou, dat was niet aan dovemansoren gezegd. Genoeg AP's die van openingskoor tot slotkoraal aan Paasmalheur lijden. Of zoals Archie het ooit formuleerde: 'I ain't in a happy frame of mood'. Raar eigenlijk, eindelijk een keurig gristelijk feest zonder halal en haram, is het weer niet goed. 'Morgen weer een Paasjezusallesdichtlangedag wat we weer door moet komen. Zal wel weer History channel kijken worden. Gelukkig heb ik nog twintig halve liters koud staan om me er doorheen te zuipen.'

En dus regende het Archies en foeterende O den Bestens vol weltschmerz, waarbij de saeck vanzelfsprekend niet uit het oog werd verloren. 'Zolang er in onze mooie stad mensen in nachtponnen en pyamas rondlopen te sloffen, en de gemeente hen huizen toewijzen die voor onze jonge mensen bestemd waren, zolang de gemeentebelasting zo erg verhoogt (...) wordt om al die mensen te voorzien van woningen en inrichting en uitkeringen, heb ik geen reden om blij te zijn. Sinds de invasie in onze stad is er al 3x geprobeerd bij mij in te breken. Dus Rommel, Pasen of geen Pasen, geen lieve haasjes, geen kipjes en eitjes, maar ogen open en beveiligen, dat is wat we voortaan moeten doen, alles waar je voor werkt moet beveiligd worden omdat er ongedierte wordt toegestaan in ons NEDERLAND!!!!!!!!!!!!'

En ook Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten - kan iemand Barracuda de volgende logica uitleggen: de Leatherpride vinden de meeste AP'ers best geinig, maar een dikke thoub ronduit vunzig - deed een vrolijke duit in het zakje: 'Morgenvroeg ga ik naar de Gereformeerde kerk. Helemaal in het zwart leer met kettingen, kogelriemen en studs gestoken op Wehrmachtlaarzen. Een half uur te vroeg om vooraan te zitten. Tas bier en bockworsten mee.'

Gelukkig was het Martien Pennings die het malaise over het dode punt wist te trekken door een vittie uit de vechten met de 'kale dwerg Diederik Samson', en in dat kader zowaar antwoord kreeg op zijn email: 'En je hebt weer precies het beledigde toontje gevonden dat typisch is voor de Biedermännische Gutmenschlichkeit die jouw hele soort aankleeft.' Dat was weer voldoende om een heel blik gekken open te trekken.

Archie Bunker zou het als volgt hebben samengevat: ''A bird that always flies in the fog is called a dingbat.'

vrijdag 6 april 2012

Diepfriso

Het is maar goed dat Micha Kat, die zich kapot verveelt in Laos, sinds kort weer een nieuw speeltje heeft. Bij Kat verdwijnen interesses namelijk vaak even snel als een bipolaire koortslip, dus na de holofraud kan hij zich weer lekker uitgeven op Diepfriso.

En wat werden de afgelopen weken weer veel complotten gesmeed. Frisogate is een cover-up omdat de prins een homo-erotische relatie had met boezemvriend Florian, Friso was al dood toen hij in Oostenrijk gevonden werd, herstel: hij leefde nog maar de beademingsapparatuur in de heli deed het niet. Herstel: werd opzettelijk stukgemaakt. Friso ligt niet in een ziekenhuis in Londen, want al onder de grond gestopt. Demmink met Friso te zien in een video over een Kilsdonkse Molen (gewoon een man met een dik kaal hoofd en een stevige bril). En met het nieuwe DNA-onderzoek naar de vermeende moordenaar van Marianne Vaatstra vallen de puzzelstukjes al helemaal samen. Het daderprofiel van Vaatstra voldoet volgens Kat namelijk helemaal aan het signalement van Friso.

Het is opvallend dat Kat bij dit soort complotten vaak de draad van zijn betoog kwijtraakt. Een oplettende lezer wees op het door Kat als 'vaststaande feit' opgevoerde verhaal dat Friso als student varkens aan stukken zou hebben gesneden. Friso was lid van een jaarclub o.i.d. Die Coffye Vlagh en leden van die vereniging zijn in het nieuws gekomen omdat ze een levend varken mee hadden genomen naar een huwelijk. Maar dat incident vond plaats in 2004, terwijl Friso al in 1994 afstudeerde, en het varken was na de huwelijk gewoon springlevend. Maar in de denkhutspot van Kat gaan dit soort feiten een geheel eigen leven leiden. Als Kat wordt geconfronteerd met deze tegenstrijdigheden, trekt hij zijn keutel half in: Ok, het ‘aan stukken snijden’ van de varkens was een ‘hyperbool’.

Kat heeft nog een merkwaardige afwijking: als iedereen zegt dat iets niet klopt, gaat Kat uit pure baldadigheid en niet gehinderd door kennis van feiten nog harder roepen dat het wel klopt. Allerlei verhalen waar hij eerst openlijk afstand van heeft genomen, worden dan weer van stal gehaald. Zo ook het bizarre relaas - verzonnen door een geesteszieke ex-advocate - dat Friso in 1999 een half miljoen (gulden) zou hebben betaald om tijdens Walpurgisnacht in een caravan op een obscure Friese camping annex AZC getuige te mogen zijn van een wrede lustmoord op Marianne Vaatstra. Vervolgens gaat Kat dit verhaal bij drs. Bou verdedigen via omtrekkende bewegingen: 'En waarom ga je nooit in op de bewezen seksuele perversiteiten binnen koningshuizen? Weet je dan niet dat er lijken van meisjes zijn gevonden op het landgoed Sandringham van de Windsors?'

Binnen die logica verandert Friso dan ook weer even makkelijk van toeschouwer in dader, waarna zelfs zijn clubje aanhangers het spoor volkomen bijster is: 'Wat ik niet helemaal begrijp: Marianne Vaatstra was van het vrouwelijke geslacht. Als Friso homoseksueel was/is: dan zou zijn eventuele slachtoffer naar keuze toch juist ook van het mannelijke geslacht moeten hebben zijn?'

woensdag 4 april 2012

Biedermannetjes

Niet eerder is de ridderburcht van Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten, oftewel Amsterdam Post, zo snel in verval geraakt. Met het vertrek van twee voorname 'kopstukken' moest VanFrikschoten zich begin deze week tot zijn lezers wenden met als smeekbede: 'Krant (...) zoekt verbaal onderlegde ridders en ridderesjes'.

De wereld van AP'ers - overwegend gepensioneerde zure mannen - is over het algemeen toch al niet veel groter dan een postzegel, dus sloeg de vlam weer eens in de pan. Aanleiding tot de ruzies die in de loopgraven weer open en bloot werden uitgevochten, en het vertrek van krabbelaars Filantroop en D.G. Neree alias Dégénéré, was wederom Martien Pennings: de Jack Torrance onder de AP'ers, met een ego zo groot dat hij door geen enkele deur past. 'Ik vrees eerder dat we ons vervreemden van de grote middenmoot van twijfelaars die ambivalent heen-en-weergeslingerd wordt tussen hoop en wanhoop, maar op de loop gaat voor de agressie in bepaalde geschriften,' formuleerde Filantroop.

Woedend was Pennings op de vredig bezadigde beleefheids-kwezels en kluitje holier-than-thou-ers, die Biedermannetjes zonder zelfkennis dan wel hypocriete kleinburgers, die allemaal braaf pijpje rokend, in een leunstoel, met zo’n patriarchale blik van eindeloze bezadigdheid en als Opa Colijn met de duim achter het vest, commentaar op hem durfde te leveren. 'Filantroop weet best zijn handen te gebruiken als het nodig is. Maar alleen als stoute jongens krassen maken op zijn auto? Dan wordt het nooit tijd voor de wapens? Zelfs niet voor waarschuwend schelden? Zelfs niet voor waarschuwen dat ook in hem de neiging tot geweld groeit? Of groeit dat niet in hem? Heeft-ie dat alleen als ze zijn auto bekrassen?'

Inmiddels is Pennings naar eigen zeggen een zenuwinzinking nabij. Barracuda had al veel langer de indruk dat het stoom bij Pennings uit beide oren kwam. Het liefst schiet Martien namelijk met een buks dwars door het glas van zijn Oost-Amsterdamse etage op iedere 'nazi-islamitische hoer' die over zijn keien trippeltrappelt. En als Martien de NRC van de bovenvuurvrouw-op-vakantie uit de brievenbus vist, staat het schuim hem al op de lippen als hij een hoofddoekmeisje midden-boven op de voorpagina ziet. Zo iemand is zelfs met een familiefles Melisana niet tot bedaren te brengen.

En het wordt natuurlijk niks meer met die verbaal onderlegde ridders en ridderesjes, want die komen niet om het ego cq het fileermes van Pennings heen. Al eerder beklaagde Pennings, die zelf vreselijke zinnen kleit als 'En sinds de Val van de Berlijnse Muur zelf-epateert de bourgeois zich via de flirt met een nóg evidentere vorm van totalitarisme'', zich over het gebrek aan schrijftalent van zijn medestrijders. Kortom: Martien gaat de komende maanden Amsterdam Post slopen. Enjoy the ride.

dinsdag 3 april 2012

Nieuwe Tijd

De naam Anton Teuben viel de afgelopen dagen ook nog in een heel ander verband dan Niburu. De nieuwe politieke partij Soevereine Onafhankelijke Pioniers Nederland (SOPN) heeft Teuben aan de kant geschoven. SOPN? Een roep vanuit de samenleving om constructieve oplossingen die de huidige situatie kunnen verbeteren, lezen we op de site. SOPN propageert onder meer vrije energie, oftewel 'de benutting van de overal aanwezige elektromagnetische velden'. Daarnaast moet er een nieuw soort gezondheidszorg komen, gericht op het zelfherstellend vermogen van lichaam en geest. 

Het staat er vrij nuchter, maar tussen de regels door lees je uit welke hoek de wind waait. Waar Mens & Spirit en Nieuw Nederland faalden, wil de SOPN slagen: De Nieuwe Tijd een stem geven in de Tweede Kamer.

Dat had ook de Leeuwarder Courant in de gaten, die vorige maand naar een bijeenkomst in Groningen toog en daar onder meer Niburu-boegbeeld Anton Teuben tegen het lijf liep, de oud-kledingverkoper die landelijk bekend is als 'spreker over buitenaardse wezens'.

SOPN-voorzitter Janneke Tops kwam in een gesprek met de verslaggever blijkbaar plotseling bij zijn haar positieven: 'Misschien zijn we iets te vlot naar buiten getreden. We moeten ons beter van Niburu scheiden.' Zo vond Tops het onwenselijk dat Niburu-radionieuwslezer Bart de Groot op de partijwebsite namens SOPN reclame maakt voor 'medidatie op Schumanngolven'. 

Maar of met Teuben de gekte is verdreven, is nog maar zeer de vraag. De SOPN claimt volgens de Leeuwarder Courant dat stroom gratis kan zijn, door aanwending van nulpuntenergie. Volgens de gangbare natuurkunde is dat alleen in strijd met de thermodynamica rendabel te doen, maar de nieuwe partij wil dus 'grenzen verleggen'. Bovendien stelt zij dat zulke uitvindingen opzettelijk worden geboycot door de huidige machtselite en de olie- en gasconcerns. Dat klinkt weer erg complotterig allemaal.

Bij onze duik in de archieven kwamen we trouwens ook nog een artikeltje tegen uit de Gooi- en Eemlander, dat in het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen weken op zijn minst curieus is te noemen. Want terwijl een breuk met Niburu Health dreigde en daarmee ook de financiering van Niburu in gevaar kwam, ging Anton Teuben doodleuk op zoek naar een nieuw onderkomen. Hij liet onder meer zijn oog vallen op het Witte Huis, Hotel Soest en een andere optie was een locatie op de voormalige vliegbasis Soesterberg, daar waar ooit een UFO is waargenomen, maar de gemeente Soest gaf geen toestemming om het bestemmingsplan te veranderen.

maandag 2 april 2012

Geurt

Toen Geurt vorige week uit het Catshuis-overleg stapte, bleef het opvallend stil bij Amsterdam Post, de site die PVV zo na aan het hart ligt. Nou ja, stil. Er was weer behoorlijk wat ophef over een Fransman Jordan Minary, die het weblog van E.J. Bron kapodt wilde slopen: kampioen-vertaler Duitse stukken over problemen met moslims.

Pas toen het overleg werd hervat, klom Ronald Kaatee, veurzitter van Populistische Omroep Nederland, in de pen. Dat het niet veel had gescheeld of we hadden maandenlang tegen de zelfvoldane, landsverraderlijke gezichten van Samsom, Pechtold, Sap, Roemer en hun geestverwanten van de omroep moeten aankijken.

'Hoeveel bezuinigingen kan de PVV slikken om te doen waar het land en de vrijheid het meest mee zijn gediend, namelijk het stoppen van de islamitische invasie met alle daarbij behorende achterlijkheden, ondermijning van fundamentele Westerse waarden en het afbreken van wat nog resteert aan sociale cohesie? Hoever moet de PVV gaan om de schulden waar de andere partijen ons mee hebben opgezadeld af te lossen? Dat zijn ongetwijfeld de vragen waar de partij de afgelopen weken mee heeft geworsteld.'

Dat de PVV nog een heel partijprogramma heeft buiten de immigratie en islam doet er kennelijk niet toe, dat de PVV zich sterk maakt voor de gezondheidszorg evenmin, dat er nog andere partijleden in de VVD zijn nog minder. Geurt mag als de Brandaris van bang Nederland simpelweg niet afhaken om te voorkomen dat nog meer moslims bij Lobith het land binnenkomen. Niet dat daarover zelfs maar afspraken zijn gemaakt in het oorspronkelijk regeerakkoord, maar kennelijk is dat het beeld dat bij hardcore PVV xenofoben blijft hangen. Dat als het kabinet kort op zorg of ontwikkelingshulp, Geurt kan eisen dat baardmansen het land worden uitgeschopt.

Als we nog een paar miljard bezuinigen op ambtenaren, bureaucratie, externe adviseurs, politici, windmolenparken, klimaathysterie, kunst en omroepen, dan kunnen we de essentie van de verzorgingsstaat probleemloos in standhouden, stelt Kaatee. Misschien is het enige echt belangrijke immateriële punt dat Wilders in de onderhandelingen moet inbrengen volgens Kateee: omroepverkiezingen. Per slot van rekening wil Kaatee Geurt nu wel eens zelf ophemelen voor de camera. Het is sowieso al schandalig dat ook andere politici zomaar op de buis mogen verschijnen.