dinsdag 30 september 2008

Rooftocht


Je zou toch verwachten dat een site met de naam NWO Info helemaal loos gaat op de kredietcrisis, het turbo- of het casinokapitalisme, in casu het Wall Street misdaadsyndicaat. Die crisis past immers helemaal bij het beeld dat complotdenkers hebben bij pervers graaiende mannen in veel te hoge posities achter gesloten Bilderberg-deuren. Zelfs Herman Wijffels, bewindvoerder bij de Wereldbank, ex-chef van de Rabobank, CDA-denker en formateur, geeft toe dat het financieel bestel op een rooftocht begon te lijken en het failliet van het Wall Street-kapitalisme nabij is. Allemaal de schuld van de neocons.

Maar niks dus, op maandag 29 september meldde NWO Info doodleuk dat de BBC zijn uiterste best heeft gedaan om de aanslagen van 9/11 te reduceren tot de officiële complottheorie van 19 plofmoslims. Dat is pas lekker relevant, om ruim zeven jaar na de aanslagen nog eens volstrekt achterhaalde 9/11 koeien uit de sloot te halen, terwijl de banken bij bosjes omvallen en de bankaandelen op zwarte maandag massaal in de uitverkoop gaan. Zou de auteur - mr. drs. BOU, let op de dure titels - onder een steen leven? Zou hij of zij niet even hebben geïnformeerd of zijn of haar bank onder het depositogarantiestelsel valt? Moest er niet nog even snel gepind worden bij de ABN Amro of Fortis-geldautomaten?

Nee, dan Klokkenluideronline. Daar staat een hele rij stoethaspels met een spaarvarken in de kast gereed om de hoge bankheren vanachter hun pc even tot de orde te roepen. Dan lees je weer eens over de grootste van hogerhand goedgekeurde en zelfs actief gesteunde kleptomanen circus uit de economische geschiedenis. Of heeft ene Kantklosser (...) ABN AMRO maar eens een stokerig mailtje gestuurd met de vraag waarom de bank geen invloed uitoefent om "die vieze gore pedoseksueel Maurice Lippens te verwijderen uit het MT van Fortis en hem te brengen op de enige plek waar hij thuishoort, voor de strafrechter?" Waarop Mw. J. van den Muijsenberg namens ABN antwoordt dat het taalgebruik niet voldoet aan "normaal geldende fatsoensnormen".

Maar het valt allemaal reuze mee. Heus, geloof ons. Het financiële stelsel is in 2001 al onderuit gegaan. Sneller dan menigeen voor mogelijk hield. Op 9/11 stortte stortte het WTC met 9,81 meter per seconde in. Inclusief Federal Home Loan Bank of New York, ITT Hartford Insurance Group, American Express Bank International, Salomon Smith Barney (SSB), Standard Chartered Bank en Provident Financial Management. Maar het Guinness Book of Records heeft gewoon zitten suffen.

maandag 29 september 2008

WC Eend


AIDS onderzoeker Joep Lange maakte zich vrijdagavond bij De Leugen Regeert nog eens flink kwaad over dat stuk in de NRC, waarin Oostenrijker Christian Fiala suggereerde dat de AIDS-cijfers in Afrika (met opzet) overdreven worden om onderzoeksgeld aan te trekken. Dat artikel was natuurlijk koren op de molen van elkaar napratende AIDS-complottertjes, die daarbij ook nog eens beweren (op gezag van anderhalve man en een paardenkop) dat HIV helemaal niet bestaat en wij met zijn allen bij de neus worden genomen.

De NRC had Fiala - omstreden eigenaar van een abortuskliniek - gevraagd om een iets anders te horen dan "Wij van WC Eend adviseren WC Eend", maar had beter eerst eens kunnen googelen naar de vreemde praktijken bij zijn kliniek in Wenen. Niet echt een man die je voor een serieuze opinie vraagt.

Lange mocht in NRC Fiala wel van repliek dienen. Hij beschuldigde Fiala onder meer van het leggen van valse verbanden, zoals dat van de ‘onverenigbaarheid’ van de hoge HIV-prevalentie in Oeganda begin jaren negentig en de huidige bevolkingsgroei van dat land. Daar is inderdaad weinig paradoxaals aan. Ook vertelt Fiala volgens Lange "leugens gebaseerd op anekdotiek", een bekend trucje van AIDS complotters. Er zal een enkeling zijn die 15 jaar geleden HIV-positief bevonden werd en nog in leven is, maar de meeste mensen die 15 jaar geleden HIV-positief waren zijn nu dood, stelt Lange.

Lange: "Toen ik in 1992 voor het eerst meeliep met de artsenronde in Mulago Hospital (het academisch ziekenhuis van Kampala, Oeganda) lagen twee mensen in één bed en velen op de grond, allemaal ten gevolge van hiv/aids. De daarop volgende jaren hebben wij ruim de helft van ons onderzoeksteam in Kampala verloren, allemaal ten gevolge van hiv/aids. In Beira, Mozambique, is het nog erger." En Lange wees nog eens op de recente cijfers: nog altijd ruim 33 miljoen AIDS patiënten, van wie 22,5 miljoen (ruim 2/3) in Afrika ten zuiden van de Sahara.

Je zou denken, die cijfers zeggen wel iets, maar nee, zelfs bij Grenswetenschap zijn ze de kluts goed kwijt: "Wij, het onwetende en goedgelovige publiek, zitten ondertussen gevangen tussen tussen tegenstrijdige verhalen, ego's, belangen en mumbo-jumbo uit de medische hoek en worden telkens geconfronteerd met meer welles en soms nietes uitlatingen in de media. Vanuit grenswetenschappelijke visie is de HIV=AIDS=DOOD-theorie onhoudbaar."

Maar dat verwart de redacteur dan weer met een discussie over de juiste behandeling van AIDS. Dus ga je toch dood van AIDS? Lastige materie, die grenswetenschappen.

vrijdag 26 september 2008

Kleurloos


Kortwieken, die politieke partijen! Aldus Jelle L.S. Pijpers bij het Vrije Volk. Zonder de PvdA hadden we geen kneuzen als Vogelaar, Cramer of Bussemaker hadden hoeven te verdragen. En zonder GroenLinks geen boevenvolk als Duyvendak, Sam Pormes of Singh Varma. Zonder politieke partijen heb je helemaal niks, dus ook geen gedonder. Volstrekt logisch, eigenlijk.

Jelle heeft, zoveel is duidelijk, weinig op met volksvertegenwoordigers. Voor alle min of meer politieke functies wordt door de landelijke partijen gevist uit een bar klein vijvertje met, nota bene, vrijwel allemaal vissen van dezelfde soort en met dezelfde maniertjes. Die ook nog eens bijna allemaal met hun neuzen in dezelfde richting zwemmen.

Niet meer dan zes keer een uitverkochte Arena of De Kuip maakt uit wat er in ons landje gebeurt. Jaarlijks krijgen ze 15 miljoen euro gaan subsidie. Dat moet anders, vindt Jelle. Wat een geweldige voordelen zou het hebben indien commissarissen der koningin, topambtenaren, burgemeesters, rechters, en ook ministers partijloos zouden zijn.

Geweldige voordelen? Wat moeten we ons dan voorstellen bij nimmer kleur kiezende partijlozen? Is het toeval dat het merendeel van de burgemeesters een partij- en een bestuurdersachtergrond heeft? Nee, natuurlijk, enige ervaring op dit gebied lijkt toch wel handig voor wie zich in het politieke gewoel stort. En trouwens, in welk ideologisch kader opereren deze partijlozen als ze zich ver boven de politieke arena wanen? En uit welk sociaal circuit worden ze geselecteerd? En wie zegt dat je op deze manier geen incapabele of populistische mensen aantrekt?

De burgemeester wordt in Nederland trouwens door de Kroon benoemd na een openbare aanbeveling van twee kandidaten door de gemeenteraad. Jupijn Haffmans, raadslid voor Amsterdam Anders/ De groenen, heeft er wel eens wat nuttigs over gezegd. Rechtstreekse verkiezing van de burgemeester geeft volgens hem geen recht aan de verschillen van (politieke)mening in de stad. Voor die afspiegeling kiezen we de gemeenteraad. Als daarnaast ook nog eens een burgemeester door diezelfde bevolking wordt gekozen worden twee mandaten gegeven: aan de gemeenteraad en aan de burgemeester. Wie kan wie naar huis sturen?

Maar zover komt Jelle niet. Die ergert zich aan Vogelaar, Cramer, Duyvendak, Pormes of Varma en dus moet de hele politiek maar weg.

donderdag 25 september 2008

Omgekeerde logica


Barracuda was deze week zijn eigen centjes aan het tellen, dus die financiële crisis die ons overigens erg doet denken aan menig Laurel & Hardy film - "Here's another nice mess I've gotten you into" - lieten we noodgedwongen even overwaaien. Maar inmiddels is in de media het Grote Speculeren begonnen: de definitieve teloorgang van hebzucht, onverantwoorde risico’s en perverse beloningen? Het begin van de Grote Depressie? Of krabbelt de economie na die ongehoorde reddingsoperatie van 700 miljard dollar (indien goedgekeurd) weer verdwaasd overeind?

Hoe kon dit allemaal gebeuren? Amerikaanse huizenbezitters komen in 2007 in de problemen doordat ze de hypotheek niet kunnen aflossen: Want stijgende rente en te veel geleend van hypotheekbanken die op hun beurt weer hebben geleend van andere banken. De markt voor interbancaire leningen komt onder druk te staan en dan knapt het toch al veel te strakke elastiekje. Ongeveer elke instelling die op een of andere manieren aan dit krankzinnige leningencircus deelnam en geen eigen tegoeden heeft (in tegenstelling tot menige keurige bank in Nederland) rolt om: Fannie en Freddie moeten worden gered, zakenbank Merrill Lynch wordt voor een prikje ondergebracht bij Bank of America en Lehman Brothers balanceert op de rand van de afgrond, zij het dat nog snel even 2,5 miljard dollar aan bonussen wordt uitgekeerd aan de graaiende top. Thomas van der Dunk vatte het armageddon aardig samen: "Het is een ironie van de geschiede­nis dat juist onder het van reppublikeins bewind het wild-west-kapitalisme zo volledig is ontspoord dat de grootste adepten van de neoconserva­tieve heilsleer van staatkundige geheelonthouding nu ­gedwongen worden zelf als grafdelvers op te treden." De neoconser­va­tieve economische ideologie ontploft.

De alternatieve media houden zich natuurlijk ook niet stil, compleet met kromme redeneringen en gebruikelijke stokpaardjes. Micha Kat geeft zowat iedereen de schuld van het bankroet: Gerrit Zalm vanwege de euro, oud-hoofdredacteur Folkert Jensma van NRC omdat die de media als countervailing power voor het bedrijfsleven heeft uitgeschakeld en Noud Wellink vanwege het falende toezicht op ehhhh...zou die Kat er überhaupt iets van begrepen hebben?

Vrijspreker denkt dat de financiële crisis weer eens koren op de molen is van de wereldregeerders en - daar is-ie weer - de New World Order. Duitsland en Engeland hebben zelfs al voorgesteld om een “wereld-financiële-regelaar” aan te stellen. Die moet allerlei regels en voorschriften opstellen om te voorkomen dat er in de toekomst nog eens een crisis komt. Daar gaat de vrije markt, hoor je de liberatiers alweer denken, dezelfde vrij markt dus die zonder regelgeving zichzelf in de nesten heeft gewerkt. Min of meer hetzelfde lees je bij Zapruder: Het Amerikaanse rogue netwerk wist de politiestaat er door te drukken (...), en krijgt nu de volledige macht over het financiële systeem van de VS erbij. Vast een vooropgezet plan (alleen complotters verzinnen zoiets).

Waar je al deze slimme Hiltermannen niet over hoort is de vraag wat er dan wel had moeten gebeuren om deze crisis te bezweren. En dan valt ineens een parallel op met 9/11. 9/11 complotters kunnen zich niet voorstellen dat de Amerikaanse luchtmacht heeft zitten slapen tijdens de aanvallen van 9/11, maar als er vervolgens - van de weeromstuit - vergaande maatregelen worden genomen om terrorisme tegen te gaan, dan is dat een vooropgezet plan om een politiestaat te vestigen. Omgekeerde logica.

woensdag 24 september 2008

Kleintje Staatsruif


Gertjan van Beijnum van Kleintje Muurkrant gooit de handdoek in de ring. Sort of. Kleintje Muurkrant was ooit een papieren muurkrant voor links actienieuws waarmee Den Bosch werd volgeplakt. De maandelijkse papieren versie bestaat nog steeds, maar is er ook een gelijknamige website, waar roddel en achterklap over onder meer Nederlandse criminelen en foute ondernemers wordt afgewisseld door kritische commentaren over bijvoorbeeld GroenLinks.

Dat ging een tijdje goed, maar de laatste tijd wordt volgens Van Beijnum - naar eigen zeggen al jaren "bewust betaalde-baanloos" - hem het werken vrijwel onmogelijk gemaakt. "We zijn immers verwikkeld in een aantal voortslepende juridische procedures waar we uitspraken in hoger beroep op afwachten. Tot die tijd worden er bij ons stevige dwangsommen weggehaald -hoger beroep heeft helaas geen opschortende werking- en dat kunnen we niet (meer) betalen en volhouden."

Een andere reden is dat Kleintje wederom een kort geding heeft verloren vanwege zogenaamde "schending van de privacy" met eerder gepubliceerde artikeltjes. Dat leidt ertoe dat zich recent advocaten en anderen meldden met de eis tot verwijdering van diverse stukjes onder dreiging van nieuwe dagvaardingen en kort gedingen. Van Beijnum moest al eens 10.000 euro schadevergoeding aan een accountantskantoor betalen, en ook eiste de gekrenkte chemieondernemer Hans Melchers een ton voor nimmer bewezen roddel over zijn persoon.

In juli verloor Kleintje een kort geding tegen Henk van de Meene, een zakenman die participeerde in het omstreden speculatiefonds Terra Vitalis. Die vond het niet leuk dat hij elke keer werd genoemd als compaan van hasjbaron De Hakkelaar. De rechter zag het maatschappelijk belang van die publicaties niet."We zullen ons dus serieus moeten beraden op deze stevig verslechterende journalistieke omstandigheden. Uiteraard is jullie inhoudelijke, morele en geldelijke steun enorm welkom."

Verslechterende journalistieke omstandigheden? Welnee, Kleintje is ten onder gegaan aan Google. Al die roddel en achterklap werd slechts in beperkte mate gelezen, maar bereikt nu plotsklaps een breder publiek. Zakenlieden hebben ook leren googelen. En dan blijkt dat voor internet dezelfde fatsoensnormen gelden die ook reguliere media dienen te hanteren: check check dubbelcheck of hoor en wederhoor bijvoorbeeld. Alleen daar heeft Van Beijnum even geen zin in. Die gaf grinnikend de ene roddel na de andere door, zette daar stay tuned onder en kon weer van zijn uitkering genieten.

Volgens GeenStijl vrat Van Beijnum vanuit zijn Bossche kraakpand in 28 jaar 268000 euro uit de staatsruif. Is een baantje bij de daklozenkrant iets voor Van Beijnum?

dinsdag 23 september 2008

Voortschrijdend inzicht


Dat NRC-stuk waarin Christian Fiala vraagtekens plaatste bij de "reusachtig hoge cijfers over de aidsepidemie in Afrika" is slecht gevallen bij AIDS-onderzoeker Joep Lange, die nogal eens in die contreien verblijft. Bij de VPRO radio ging hij flink tekeer tegen Fiala, die natuurlijk weer eens helemaal geen AIDS onderzoeker blijkt te zijn (dat zijn AIDS ontkenners nooit), maar een abortuskliniek runde in Wenen. Een man met dubieuze antecedenten. "Je kan net zo goed de holocaust ontkennen," mopperde Lange, met verwijzing naar Peter Duesberg, de omstreden AIDS ontkenner van wie Fiala niet toevallig fan blijkt te zijn.

Lange legt nog eens uit dat de cijfers door de wetenschap zelf naar beneden zijn bijgesteld door 'voortschrijdend inzicht'. Er werden schattingen gedaan op basis van zwangere vrouwen, en dat blijkt niet altijd de juist methode te zijn. "Wetenschap is moeilijk".

En daar gaan de domme AIDS complottertjes (bij Zaplog) weer: Is Lange een Jewisch name? Joep Jew Lange. Lange is nu hoofd verkoop HIV medicijnen in Afrika... vandaar koopman-dominee. AIDS is ook wel de homoholocaust genoemd. Gewoon een brainwave. Lange de Mengele van aids. Oh nee, dan is ie weer arisch... nou ja kan eigenlijk wel.

En kan Lange ook nog even dat virus laten zien dat helemaal nooit zou zijn geïsoleerd (voor al uw HIV ontkennings-vragen, hier nog een keer een verhelderend fimpje)? Per slot van rekening krijgt de beste man genoeg belastinggeld toegeschoven om "nu eens met wat fatsoenlijke antwoorden op de proppen te komen in plaats van z’n zwartmakerij aan het adres van wetenschappers in wiens schaduw Joep volkomen, maar dan ook volkomen onzichtbaar is".

Zo onzichtbaar, dat bij Zapruder deze ontkenning onmiddellijk in de doofpot moet. Want stel je toch eens voor dat de met veel moeite overgehaalde Zapruder-achterban zou gaan neigen naar de opvattingen van Lange, nadat je ze eerst hebt wijsgemaakt dat AIDS onderzoekers ziektes uit hun duim te zuigen teneinde zoveel mogelijk geneesmiddelen te verkopen of onderzoeksgeld op te strijken.

Dat deze zienswijze niet rijmt met het feit dat de wetenschappers de cijfers zelf hebben bijgesteld, daar hoor je de Zappies natuurlijk niet over. Of toch wel: je zegt dat het ‘voortschrijdend’ inzicht er 20 jaar geleden ook al was (en dus opzettelijk genegeerd) met verwijzing naar een onderzoekje uit 1996. Voortschrijdend inzicht op zijn Zapruders is achteraf een onderzoekje opduikelen en ervan uitgaan dat op dat moment de hele wetenschap het daar roerend mee eens is. Wat zei Lange ook maar weer? "Wetenschap is moeilijk".

maandag 22 september 2008

Het grote bukken


Geencommentaar.nl blieft geen Geenstijl-vandalen - 'roze horden die het internet onveilig maken' - meer op zijn site en heeft een database aangelegd van 2000 IP-adressen van Geenstijl-reaguurders. Dit in verband met het bekladden van een petitie die, naar aanleiding van het behoorlijk in opspraak geraakte Bluf!-verleden, de vrijheid van pers en van meningsuiting wilde benadrukken.

GeenStijl had de achterban opgeroepen om op de 'vermeend hilarische' Bluf2008 petitie te reageren, en dat lukte wonderwel met ondertekenaars als Hugo Chavez (Wereldverkloter), Pius XIII (Theoloog), Job Cohen (Theedrinker) en Andreas Baader (Beroepsboeroeper).

En dus sloeg Geencommentaar.nl keihard terug: "Joehoe, kansloze F5-erts, zeg maar dag met je kleverige fapfaphandje tegen het anonieme vuilspuiten, jullie zijn er gloeiend bij. Het grote bukken kan beginnen. Zoals gezegd, in IP-adressen handelen doen we niet, maar als een rochelende man in een regenjas een envelop laat vallen in de parkeergarage zijn we niet te beroerd om hem op te rapen. Voor het IP-adres dat de meeste api-calls genereert is er uiteraard een extragratis hoofdprijs, waar we de winnaar tzt graag mee verrassen."

Waarna GeenStijl een heimenlijk javascriptje liet draaien waardoor Bluf2008 werd overstelpt met hits. "Telegraaf Media Groep DDoSt GeenCommentaar," kopte Sarcasso.nl. "Geachte directie van de Telegraaf Media Groep, bent u op de hoogte van deze criminele activiteiten van uw dochteronderneming en zo ja bent u van plan dergelijke methoden in de toekomst met andere TMG-ondernemingen ook toe te passen?"

Inmiddels zijn er computerjuristen die zich hardop afvragen of de acties van beide sites geen vorm van computercriminaliteit zijn, maar de actie beschadiging van GeenStijl lijkt in elk geval meer dan geslaagd. Geen mens heeft het meer over die Bluf!-petitie aan de "stenengooiende huizenstelende Uitvreet Generatie" zelf. Die petitie sloeg trouwens sowieso al nergens op.

zondag 21 september 2008

Keurmerk


O jee, de bedenker van het World Wide Web, Tim Berners-Lee, wil een betrouwbaarheidskeurmerk voor weblogs. Op deze manier zou het kaf van het koren gescheiden moeten worden. Berners-Lee is namelijk een beetje moe van de vele complottheorieën die hij op zijn mooie medium leest. Als voorbeeld noemde hij de verhalen dat experimenten met de deeltjesversneller in Zwitserland zouden kunnen leiden tot een heus zwart gat. Zo wordt ook links en rechts beweerd dat de toediening het MMR vaccin schadelijk zou kunnen zijn voor kinderen.

Keurmerk? Slecht idee. Maar ja, Berners-Lee had waarschijnlijk ook niet voorzien dat zijn mooie World Wide Web nog eens zou degraderen tot een papegaaienvolière. Als een gek op internet iets roept, is er altijd wel een ander die dat overneemt. Zie de complotten rond 9/11. En wie gaat straks bepalen wat wel of geen goede informatie is? Laat het web daar zelf maar voor zorgen. Genoeg 'debunkers' die de idiotie van doemdenkers en aluhoedjes onderuit halen.

Bij complotsite Infowars voelden ze zich natuurlijk weer meteen aangesproken. "Kingpins of Military-Industrial complex say they will "brand" websites they consider "trustworthy and reliable sources of information", lezen we, met verwijzing naar Berners-Lee's World Wide Web Consortium (W3C), "the cream of the corporate world in conjunction with government agencies such as National Institute of Standards and Technology (NIST) and military entities like the Defense Information Systems Agency (DISA)." En dat zijn hele foute clubs, als je doorgewinterde complotdenkers mag geloven.

Maar het wordt nog mooier: "This precedent is merely the first indication of what is planned for the Internet over the next 5-10 years, with the traditional web becoming little more than a vast spy database that catalogues people’s every activity and bombards them with commercials, and where only government-approved websites that have obtained permission by means of an accepted registration application are allowed to be seen by web users. Those who comply with centralized control and regulation of content will be free to enjoy the new super-fast Internet mark 2, where DVD quality movies can be downloaded in seconds, but at the cost of the Internet losing its role as the last true outpost of freedom of speech."

Waarom komen de complotters zelf niet met een keurmerk? Iets in de trant van: "Nergens lees je de objectieve waarheid, alleen hier". Zal net zoveel indruk maken als dat keurmerk van Tim.

donderdag 18 september 2008

Volksopstand


Het actiewezen in Nederland heeft wel eens betere tijden gekend. De Paasmars tegen de oorlog in Irak eerder dit jaar was met tachtig deelnemers al geen succes, maar de Volksopstand die voor 17 mei was aangekondigd voor het behoud van privacy en burgervrijheden kwam al helemaal niet van de grond wegens een "verdwenen" organisator, miscommunicatie en een gebrek aan mankracht. Slechts vier mensen hadden daadwerkelijk de moeite genomen om naar de vergadering in Utrecht te komen. De posters die al waren uitgedeeld konden in de prullenmand.

Maar geen nood, het altijd wakkere Ditkannietwaarzijn meldt de heropstanding van Volksopstand2008 op 11 oktober op Het Plein in Den Haag. "Een dag vol ludiek protest, kunst, muziek, en vooral veel informatie waarbij een aantal sprekers de problemen rond de privacy schendende maatregelen van de afgelopen jaren zullen toelichten, en talloze organisaties informatie zullen verstrekken." O ja, u kunt trouwens gewoon met de hele familie komen want ook aan het vermaak van de allerkleinsten is gedacht, die kunnen volop knutselen!

Godzijdank is er Sophie in 't Veld van de fractie van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa, want met de Sillyscreens, zweefkees Marcel Messing en Zibabu and the Bucketboyz krijg je Het Plein toch echt niet vol, zo moet worden gevreesd. Als de Haginezen al begrijpen waar het over gaat, want Volksopstand komt overduidelijk uit de koker van een paar overspannen toetsenbordridders. "Het eens zo “vrije” Nederland krijgt steeds meer kenmerken van een totalitaire staat en dat is een richting die we niet in willen slaan," lezen we dan weer. "Al onze persoonlijke telecommunicatie wordt opgeslagen en bewaard en je kunt moment van de dag in de bak belanden 'omdat u geen legitimatiebewijs bij zich heeft."

De vraag of dit ook echt gebeurt wordt natuurlijk weer niet beantwoord, net zomin als het verbaliseren op grond van "onstabiele technieken" ook maar een reële optie lijkt. Alsof er geen privacy wetgeving is in Nederland, er geen kritische Kamerleden zijn of rechters die een wat al te enthousiast OM afremmen. Er worden trouwens in het kader van de bewaarplicht helemaal geen telefoongesprekken of mailtjes opgeslagen, het gaan louter om IP gegevens, maar dat is de actievoerders weer eens ontgaan. Spreekt vanzelf dat dit soort technieken kritisch tegen het licht moet worden gehouden, en het is de vraag of blind vissen in plaats van gericht jagen op terroristen ook maar iets zinnigs oplevert, maar die totalitaire staat lijkt toch echt heel ver weg.

woensdag 17 september 2008

Ontkenning


Nou, steek de brandstapels alvast maar aan. Zet de propaganda-machine nog maar tandje hoger. Pek en veren en wel snel. Het NRC geeft een zwengel aan de AIDS-discussie door zwaar in de ontkenning te gaan. Gaat dit over? Over AIDS ontkenners, een klein clubje dissidenten dat ons wil doen laten geloven dat HIV niet bestaat en AIDS waarschijnlijk ook niet, laat staan dat er sprake is van een besmettelijk virus. Vraag niet wat het dan wel is, want dan krijg je hoofdzakelijke erg vage antwoorden. Over besmette naalden enzo.

Vaak komt deze opvatting van lieden die menen dat HIV en AIDS verzinsels zijn van de farmaceutische industrie met als doel om zoveel mogelijk medicijnen te verkopen. Wat is de wereld toch simpel. Het curieuze is dat de AIDS ontkenners wel graag schermen met namen van dissidente Nobelprijswinnaars en deskundigen met hands on ervaring om aan te tonen dat er in hun wereldje heus niet alleen maar dwazen rondlopen, maar als zo'n persoon zich in het verkeerde kamp bevindt is het per definitie een oplichter.

Waar de AIDS ontkenners ook erg goed in zijn is een artikel uit de mean stream media helemaal in hun voordeel uitleggen. Het NRC doet aan AIDS ontkenning, staat er dan. De AIDS-epidemie is bedrog. In plaats van dat miljoenen Afrikanen dood gaan aan het virus, is er sprake van explosieve bevolkingsgroei. De cijfers zijn overdreven. Door de enorme belangenverstrengeling en winstgevendheid van het AIDS-verhaal zijn wetenschappers onbetrouwbaar."

Het verhaaltje wordt gretig geciteerd door dwarsliggers, zoals Vrijspreker, die weliswaar toegeeft geen medisch blog te zijn, maar de AIDS mythe niettemin gelijkstelt aan de klimaathype. "Het heeft ruim 20 jaar geduurd, maar er bestaat nu een kans dat de AIDS-mythe (of HOAX, in modern internet-taalgebruik) wordt doorgeprikt."

Nou moet gezegd: de NRC is zelf mede schuldig door de suggestieve kop De aidsepidemie in Afrika is bedrog. Maar dat is helemaal niet wat schrijver Christian Fiala - specialist obstetrie en gynaecologie, onderzoeker aids in Oeganda en Thailand - beweert. Die zet hooguit kritische kanttekeningen bij het aantal met HIV-besmette mensen in Afrika en dat is niet meer dan een legitieme discussie gelet op het vele geld dat aan de bestrijding wordt gegeven. Maar nergens ontkent Fiala het bestaan van AIDS of HIV. AIDS complotters hebben echter aan een half woord genoeg om victorie te kraaien. Zie je wel, zelfs een deftige krant als het NRC zegt het. Ook zo benieuwd wat het NRC morgen weer gaat ontkennen?

dinsdag 16 september 2008

Muiterij op de bounty


Wat zou er toch in godsnaam gebeurd zijn achter de schermen van 's lands grootste zweef- annex UFO-site Niburu? Hoofdredacteur Anton Teuben klom afgelopen weekend hoogstpersoonlijk in de pen om te melden dat "de ongelofelijke toename van het aantal bezoekers en de programma's van Adam Curry ons zoveel nieuwe mogelijkheden heeft gebracht dat Niburu.nl zijn vleugels verder kan uitspreiden." Klinkt veelbelovend, zeker als je leest dat zich "vrijwel dagelijks de vreedzame buitenaardse interventie manifesteert die zijn hoogtepunt gaat bereiken midden oktober."

Maar vervolgens lezen we dat "het intern door tijdgebrek niet voor iedereen mogelijk is de stormachtige ontwikkelingen te volgen en te realiseren, waardoor er jammer genoeg een breuk is ontstaan met een aantal zeer waardevolle medewerkers." Dat klinkt als enorme ruzie in de tent, zeker "omdat het ons ontbrak aan liquide middelen om deze problemen op te lossen" en je tussen de regels doorleest dat een clubje afvalligen zijn eigen plan wil trekken. Kon de galactische federatie deze muiterij op de bounty (of moeten we schrijven USS Enterprise?) niet bedwingen?

Het was trouwens al eens eerder hommeles bij Niburu, maar net als bij de Orde der Transformanten doe je dan net alsof je neus bloedt: Schietpartijen? Sekorgies? Hersenspoeling? Bij ons?

Maar gelukkig, kapitein Teuben meldt dat hij een nieuwe bemanning heeft die continu met elkaar in gesprek is: "Wij hebben daarom de mogelijkheid vanaf maandagmiddag 12.00 uur weer volledig te functioneren." En let op: alleen onder de betovering van Teuben zien, horen en voelen deze pupillen zaken die wij aardse stervelingen nooit zullen ervaren. Hoe doet hij dat toch?

maandag 15 september 2008

Azijnbode

GeenStijl gekwetst? Dat is wat Amerikanen (en inmiddels ook Nederlanders) een oxymoron noemen. Het schoklog had in juli zogenaamd grote problemen met een artikel in de Volkskrant alias de Azijnbode, dat stelde dat de "GeenStijlgeneratie erop los bedreigt". "Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend," herhaalde hoofdredacteur Dominique Weesie de eigen GeenStijl-slogan.

De grootste schreeuwers blijken altijd over de kleinste teentjes te beschikken, en dus werd besloten om de letterknechten van Pieter Broertjes maar eens tot de orde te roepen. Oftewel: een heuse klacht bij de Raad voor de Journalistiek, door GeenStijl zelf ooit "een clubje windbuilen zonder gezag, laat staan ruggengraat" en een "clubje vingerplanten" genoemd.

Als het zo uitkomt, wil je nog wel even je gelijk halen bij de raad die je niet erkent. Zoiets is alleen niet te verkopen aan de achterban, dus die maak je dan wijs dat alles een grote hoax is. Hoewel adjunct-hoofdredacteur Elshout volgens GeenStijl vrijdag "in C&A kostuum naar het clubje pijprokende gehoorapparaten werd gestuurd", meldt Villamedia dat het schoklog niet kwam opdagen bij de Raad. GeenStijl had immers een eer op te houden. De pijprokende gehoorapparaten waren not amused. "Wij doen niet aan grappen," aldus de voorzitter van de Raad voor de Journalistiek, waarna de behandeling begon. Die duurde ongeveer vijf minuten.

Uitspraak over acht weken. Let op: dat wordt me weer een hoax! Schijnt dat zelfs de fans erin zijn getrapt: "Het zal me niets verbazen als die klacht gegrond wordt verklaard. Zo niet, dan hebben we en precedent: dan kunnen we voklskrantlezers ook wel over een kam scheren met linkse terroristen."

zaterdag 13 september 2008

Zwakke plek


Het besluit over de vervolging van justitiebobo Joris D., die zich volgens zijn tegenstanders heeft vergrepen aan minderjarige schandknapen, laat nog even op zich wachten. Aan het aanvallende kamp onder leiding van journalist Micha Kat zal het niet liggen, dat heeft het oordeel al klaar. Het wordt het alles beslissende arrest over de toekomst van de Nederlandse rechtsstaat, zo toetert Kat. Als het Hof besluit D. niet te vervolgens ondanks de "karrenvracht aan bewijs" wordt er een situatie in het leven geroepen waarin een groep ‘bevoorrechte burgers’ met goedkeuring van de Staat de meest weerzinwekkende zedendelicten mogen plegen.

Nog even de feiten op een rij: D. wordt al jaren genoemd in allerlei duistere zaakjes, maar het bewijs was tot nu toe nogal magertjes. Op vervolging wordt aangestuurd door de advocate van een Turkse drugscrimineel Baybasin, die door toedoen van D. levenslang heeft gekregen. Die advocate heeft op haar beurt oud politieman Langendoen ingehuurd, die ook nog een appeltje met justitie had te schillen vanwege zijn ontslag naar aanleiding van de IRT affaire.

Het is dat u het even weet, voordat we naar de bewijslast kijken. Gaat D. voor de bijl? Misdaadtijdschrift Koud Bloed interviewt Langendoen over zijn speurwerk in Turkije, waar D. minderjarigen zou hebben geregeld. Het merendeel van de verhalen blijkt afkomstig van de Turkse journalist Kazmali. Die bleek inderdaad te bestaan. Gelukkig maar. Kazmali baseerde zijn verhalen weer op vijf getuigen. Daaronder een ex minister die niet met Langendoen wilde praten. Een tweede getuige wilde ook niet praten. Een zwakke plek in het onderzoek, erkent Langendoen. Maar de andere getuigen heeft Nederlander ook al niet ontmoet. Wel heeft Kazmali een cd rom aangeleverd met interviews waarop twee getuigen full face verklaringen afleggen. Een daarvan zegt dat hij op 12 jarige leeftijd is gebruikt door D. Maar Langendoen heeft ze dus zelf niet gesproken en concludeert alleen dat ze 'betrouwbaar' zijn. Hij geeft toe dat de Turkse taal de inschatting moeilijk maakt en "je er rekening mee houdt dat alles in elkaar is gezet".

Uiteindelijk heeft Langendoen in zijn ogen beet: een technicus die toegeeft dat de tapegesprekken met Baybasin zijn vervalst. Of dat echt zo is, moet ook nog maar blijken, maar het zegt niets over de schuld van D., die beweert dat hij al jaren niet meer in Turkije is geweest.

Misschien vindt de advocate deze oogst heel wat, maar de afloop van deze zaak laat zich wat D. betreft eigenlijk al voorspellen. Een schimmige affaire in het buitenland, aangekaart door een drugscrimineel: je krijgt er nou niet meteen een overtuigend gevoel bij.

vrijdag 12 september 2008

Rechtse Hetze


Dagblad De Pers heeft een advertentie geweerd van GeenCommentaar.nl. Daarin wordt links Nederland opgeroepen wat meer steun te geven aan het eigen actieverleden. Die heeft een flinke deuk opgelopen sinds de onthullingen over Duyvendak, Cramer, Bussemaker en niet te vergeten Rita's rode jaren. Stelde die Duyvendak affaire nog iets voor, de rest was een McCarthy-achtig mediaoffensief met geen ander doel dan het vuurtje nog eens lekker op te stoken. Gewoon wat oude nummers van het krakersblad Bluf! doornemen en je komt vanzelf een jeugdzonde van een onbezonnen kamerlid tegen, zelfs inbreken, documenten achterover drukken en die publiceren.

Dat het huidige kabinet grotendeels is gevormd in de roerige politieke jaren zeventig en tachtig en enkele kamerleden dus actief betrokken zijn geweest bij de krakersbeweging, daar ligt geen mens wakker van. Net zo goed als je Amerikaanse presidenten hebt die als student wel eens een jointje hebben gerold. Andere tijden, andere gewoonten.

Maar om nu het Bluf-verleden nog eens te gaan verheerlijken als een heldendaad van weleer is weer het andere uiterste. "Wij hebben ons verbaasd over het gebrek aan steun van links voor de advertentie, onder huidige linkse prominenten. Wij hebben ons verbaasd over de hypocrisie van rechtse politici, die te pas en te onpas het vrije woord verdedigen, behalve als het niet in hun ideologische straatje past. Wij hebben ons ook verbaasd over het feit dat de media hun toenmalige collega's van Bluf! nauwelijks hebben verdedigd. Accepteren ze dan het idee dat informatie publiceren niet kan wanneer de mogelijkheid bestaat dat die illegaal verkregen is?"

De advertentie is ondertekend door vele tientallen grappenmakers die zich enthousiast via GeenStijl hebben aangemeld: HEMAWORSTJE (CAPOdibloggers), Kropotkin (Anarchokapitalist), Thomas (afwasser), Joke Kaviaar (geestelijk gestoorde), Hermann Boring (Anti kraakwacht), Hugo Chavez (Wereldverkloter), Pius XIII (Theoloog), Job Cohen (Theedrinker), Andreas Baader (Beroepsboeroeper), Hunter S. Thompson (polydruggebruiker), Volkert van der Graaf (moordenaar in dienst van gl), Richard "Mack" Machowicz (Future Weapons Tester) enzoverder.
Moeten we dit serieus nemen? Kennelijk wel. Sargasso.nl vraagt zich af of De Pers voor de vuurwind van de Rechtse Hetze buigt. "Met de huidige aanval ‘op alles wat milieu te maken heeft’ molesteert de Rechtse Hetze recent verworven burgerrechten," lezen we. "Als organisaties als Milieudefensie een beroep doen op deze rechten heet dat in de Rechtse Hetze: ’sabotage’ en ‘ondemocratisch’. Deze beschuldigingen leiden zweer tot Kamervragen en zo is de Rechtse Hetze van een noodlijdend mediaconcern agenda-settend in Den Haag. De hoofden van miljoenen Nederlanders worden dagelijks volgepompt met dergelijke massamanipulatie."

En ineens zijn die vermadelijde jaren tachtig weer helemaal terug.

donderdag 11 september 2008

Verhuisbericht


Dit blog is het vervolg op Zapburu, dat op 15 juli 2006 begon als Complotdenkers.blogspot.com uit ergernis over het vele gespam door 9/11 complotdenkers in forums. De inspiratie kwam van Screw Loose Change, de Amerikaanse site die dagelijks op vaak humoristische wijze de verwikkelingen rond 9/11 complotdenkers volgt. We namen zelfs hun Blogger-behangentje over.

Het plan was om er hooguit een maand of twee mee door te gaan, maar nieuwe verwikkelingen in complotland bleven telkens weer om aandacht vragen. En naarmate de complotters hun aandacht verlegden - naar AIDS, chemtrails of NWO - deden wij dat ook.

Zapburu zoekt de breedte op en transformeert op een nieuwe webplek tot Barracuda: Het blog dat onzin- en domdenken in de (alternatieve) media met mondsnoerende logica gaat bestrijden. De complotters blijven we volgen, maar het zal minder vaak gaan over 9/11, chemtrails, Zapruder en de NWO.

Disclaimer: Barracuda moet zijn draai nog vinden. Noem het een soft launch. Duidt ons geen euvel als we in het begin wat zigzaggen. En dagelijks bloggen is er ook nog niet bij.

Linksdraaiend hulpverleningscircus


Wie koppen leest als "Onze regering is de weg totaal kwijt" weet eigenlijk wel weer hoe laat het is. We zijn weer eens beland in de wereld van de internetquerulanten. Die zeveren en zeuren, miezeren en mauwen met de volharding van de ware gelovige. Je vindt ze vooral op sites als Het Vrije Volk, dat zegt "100% Vrij van Subsidie en Andere Overheidsinvloed" te zijn. Belooft veel, maar veel zinnigs valt er niet te lezen. Eigenlijk vooral kolder.

Voorbeeldje: ene Jos Schmitz gebruikt het door "linksmens (...) Lodewijk de Waal" gepresenteerde rapport over het terugdringen van het verkeersaanbod (fiscaal voordeel aan thuiswerkers) om eens flink in te hakken op het plan om er nog maar eens 500.000 woningen bij te bouwen in Nederland. Alsof het Lodewijk is die voor deze aanwas gaat zorgen. Helemaal niet nodig, zegt Schmitz over de bouwplannen, want geboorte- en sterftecijfer zijn nu mooi met elkaar in evenwicht. Door vergrijzing neemt de autochtone bevolking vanaf 2010 zelfs in een gestaag toenemend tempo af. "Vanaf heden komt de bevolkingstoename volledig op het conto van het allochtone bevolkingsdeel. Deels door geboorteoverschot, deels door import van nieuwe kansloze. Uitsluitend om deze nieuwe horde kanslozen te huisvesten, moeten we er dus gedwongen 500.000 huizen bijbouwen."

Je voelt al op meters afstand dat er niks van deze cijfers klopt (het blijkt te gaan om driekwart van de groei, volgens alweer vijf jaar oude berekeningen), maar dat doet er niet toe, aangezien Schmitz zo snel mogelijk een punt wil maken: "Een gigantisch miljarden verslindend, uit de subsidieruif vretend linksdraaiend hulpverleningscircus staat met open armen klaar om de nieuwe kanslozen zo snel mogelijk te helpen aan huisvesting en een uitkering."

De logica is kennelijk dit: De Waal stimuleert thuiswerken en daardoor trek je een 'volstrekt kansloze analfabeten' aan. Oftewel mensen die geen baan kunnen krijgen. Hoe moeten die dan thuiswerken? O ja, en waar ging dat plan van De Waal ook maar weer echt over? Over bezuinigingen. De maatschappelijke kosten van files zijn opgelopen tot 30 miljard per jaar. Die nuance ontgaat Schmitz totaal: "Het kabinet staat met de knip open om maar liefst 100 miljoen euro belastinggeld in de luchtfietserij van oom Lodewijk te pompen."