zondag 29 mei 2016

Ontkroond

Hans Mauritz, de gevallen auteur van het deels vernietigde boek dat hij samen met Wim Dankbaar schreef over de zaak Vaatstra, zit behoorlijk in de penarie. Niet alleen heeft hij iets van een ton te betalen aan de familie Vaatstra voor het publiceren van delen van het 'geheime dagboek' van Maaike Vaatstra, maar inmiddels lopen de boetes in een andere kwestie behoorlijk hoog op.

Mauritz werkt aan een 400 pagina's dik boek over vastgoedman Evert Kroon, genaamd OntKroond. Dat moet alle andere boeken over de 'veelal megalomane stenenschuivers doen verbleken tot doordeweekse stationromannetjes'. Waarbij de Dongense publicist het weer eens niet kon laten om alvast flink wat beschuldigingen op zijn site te zetten.

De curator die bij de zaak Kroon is betrokken, Robert de Lauwere, pikte de beschuldigingen niet en dagvaardde Mauritz nadat hij om wederhoor had gevraagd. Wegens: 'U verzint feiten, die u vervolgens publiceert, voorzien van kwalificaties als ‘de meest schandalige deal’ en dergelijke. (…) Ik heb (…) niet de illusie dat uw verzoek serieus valt te nemen.' Oftewel: Mauritz ten voeten uit.

Uit de pleitnota van 'Johannes Mauritz' blijkt dat deze schielijk nog even een bv'tje heeft opgericht om zich aan zijn verantwoordelijkheden te kunnen onttrekken en ook nog snel even wat informatie heeft weggepoetst van zijn eigen uitgeverspagina.  

Mocht allemaal niet meer helpen. De Lauwere won glansrijk. Sterker nog: Mauritz kijkt inmiddels naar eigen zeggen tegen een kwart miljoen aan verbeurde boetes aan.

Intussen kreeg Mauritz ook nog eens ruzie met vastgoedondernemer Dik Wessels. Die liet weten dat hij De Lauwere een waarheidsgetrouwde verklaring had overlegd (ten nadele van Mauritz) en dat daarover niet langer gecorrespondeerd zou worden. En hij ook geen compensatie aan Mauritz wenste te betalen om 'executoriale verkoop' te vermijden.

Waarna Mauritz iedere dreiging uit de kast haalde die hij maar kon bedenken: dat hij de pers er bij zou halen (Hans heeft de belangstelling van de pers voor zijn activiteiten wel vaker verkeerd ingeschat) en hij 'zijn recht zal halen' ('Uw equivalent Theo Bruijninckx en Van Zwieten en later topman Erik van der Noordaa van Ballast Nedam kunnen daar over meepraten.')

Inmiddels wordt Wessels op de site van Mauritz alweer afgeschilderd als 'Bouwboef en misdadige valsverklaarder Volker Wessels etc.' Barracuda voelt weer een hoop verbeurde boetes aankomen.

En dat boek van Mauritz komt er natuurlijk niet. Net zomin als die andere twee publicaties - over Peter R. de Vries en een herschreven versie van het Vaatstra boek - die Hans nu al twee jaar voor zich aan het vooruitschuiven is. Maar geld overmaken kan natuurlijk al wel. Dat kan Hans eindelijk eens de drukker betalen.

Barracuda vult dit blog alleen nog aan met enkele actuele ontwikkelingen.  

vrijdag 27 mei 2016

Tralies

Micha Kat zag de bui twee weken geleden al hangen, na de 'totale horror' van het hoger beroep in Arnhem. En ja hoor, ook nu weer krijgt Kat voor valse bommeldingen, laster, smaad, belaging, vernieling, belediging en 'opruiing tegen de Gouden Koets' een celstraf van 345 dagen, waarvan een deel voorwaardelijk, overeenkomstig de eis van het OM.

Niet dat Kat hoeft te zitten, want het voorarrest is er al van afgetrokken, hoewel het Hof een bijzondere voorwaarde heeft gesteld: 'Dat verdachte de artikelen die hij op internet heeft geplaatst en die in de bewezenverklaring worden genoemd zal verwijderen.' Binnen een maand zelfs, anders mag Kat alsnog achter de tralies.

In de aanloop van de rechtszitting wist Kat tientallen redenen te verzinnen waarom die telefonische bommeldingen ('Als jullie binnen 1 uur niet Demmink ontslaan en afleveren bij een politiebureau gaat een bom tot ontploffing met honderden doden om precies 1 uur van nu af') niets te betekenen hadden. Zo hadden ze niet even onder het bureau van Demmink gekeken. Maar het Hof is stellig. Kat heeft 'de grenzen van een legitieme openbare meningsuiting overschreden en bijgedragen aan mogelijke gevoelens van onveiligheid en onrust in de samenleving'.

Een lichtpuntje: vrijgesproken van Holocaustontkenning, waarvoor Kat in eerste aanleg ook werd veroordeeld.

In de aanloop van het vonnis was er ook weer een enkeling die zijn licht meende te moeten schijnen over de zaak, onder wie GeenStijl-scribent Feynman, die de klok heeft horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt: 'Kat is van mening dat de NOS veel te terughoudend heeft bericht over pedofielennetwerken. Dat de staatsomroep daarmee haar kritische taak verzaakte, en pedofilie gedoogde.'  Het hof zou 'daarvoor alleen al de zaak moeten aanhouden, tot uit de vervolging van Joris Demmink blijkt wat de NOS wanneer wist. Getuigen moeten horen welke belastende informatie aangeleverd is bij de NOS. Pas dan kan je de beschuldigingen van Micha Kat wegen.'

Het staat er echt. Om aandacht te besteden aan 'pedofielennetwerken' moet er natuurlijk wel even wat meer zijn dan opgeklopte plotterfantasieën, nog geheel los van het feit dat het omroepen onderwerpen om wat voor redenen ook kunnen negeren. Maar is het Feynman nu echt ontgaan dat de immer wraakzuchtige Kat personen aan de lopende band criminelen, pedofielen, dieven en oplichters noemt?

Waaraan binnenkort dan misschien toch een einde lijkt te komen nu het OM in juni gaat beslissen of er genoeg bewijs is voor een strafzaak tegen Joris Demmink. Door de weigering van Turkije om mee te werken aan het onderzoek, weet Barracuda nu al hoe dat gaat aflopen.

Barracuda vult dit blog alleen nog aan met enkele actuele ontwikkelingen. 

vrijdag 6 mei 2016

Beslag

Je weet altijd meteen als publicist en superduperspeurneus Wim Dankbaar, de helderziende die precies schijnt te weten hoe Marianne Vaatstra is omgebracht, slecht nieuws ontvangt over een van zijn vele juridische procedures. Daar hoor je doorgaans maar bitter weinig over.

Zo ook afgelopen dinsdag, toen vonnis werd gewezen in een zaak die zijn luis in de pels Yehudi Moszkowicz had aangespannen om beslag te verwijderen die Dankbaar had gelegd. De uitslag van het kort geding kwamen we aanvankelijk alleen te weten dankzij AD-journalist Chris Klomp, die er een dag later over publiceerde.

Want Dankbaar mag Moszkowicz dan nog zo afbranden op zijn site, tot nu toe staat hij alleen maar op achterstand. Zo sleepte Dankbaar Moszkowicz onlangs nog voor de tuchtrechter, maar die veegde alle klachten van tafel. Het duurde even voordat Dankbaar ook die uitspraak op zijn site zette, vergezeld van een opgepoetst verweer voor het hoger beroep. Waarvan Barracuda nu al feilloos de afloop kan voorspellen.

Terug naar het beslag: dat is door Dankbaar ten onrechte gelegd, oordeelde de rechter. Die het 'aannemelijk' acht dat Dankbaar en Hans Mauritz - auteurs van een boek dat moest worden vernietigd, omdat beiden zonder toestemming hadden geciteerd uit een dagboek van moeder Terpstra - inmiddels voor 200.000 euro aan dwangsommen hebben laten verbeuren. Waarmee alle voorgaande procedures waaruit Dankbaar het tegendeel meende af te kunnen leiden, weer overruled lijken.

Het beslag van Dankbaar op de rekening van Moszkowicz was een reactie op het beslag van Moszkowicz op zijn rekening en woning. Maar wat deed Dankbaar? Hij legde in eerste instantie beslag op de AOW uitkering van moeder Maaike. Om het na drie weken weer op te heffen. Zogenaamd omdat Dankbaar niet wist waar zijn geld naar toe was gegaan. Daar gelooft Barracuda niks van. Het is immers gebruikelijk dat geld uit een juridische procedure op een derdenrekening wordt geplaatst. Het heeft alle schijn van een intimidatiepoging.

Want nog altijd weet Dankbaar absoluut zeker dat Maaike volkomen achter zijn boek staat. Dat zijn kinderen haar de mond snoeren en ex-man Bauke de procedures aanhangig heeft gemaakt. Handgeschreven briefjes waarin Maaike verklaart dat 'het een leugen is dat ik het eens zou zijn met zijn boek. Ik heb het niet gelezen en ga dat ook niet doen' worden door Dankbaar met het grootste gemak weggehoond. Maar niet even bellen naar of aanbellen bij Maaike ter verificatie natuurlijk.

Trouwens, dat (persoonlijke) dagboek van Maaike heeft ze geschreven in een periode, niet eens zo ver na de dood van haar dochter, toen er nog volop twijfels waren over de mogelijke daders, ver voordat Jasper S. kon worden geïdentificeerd aan zijn DNA. De flauwekul die Dankbaar er later omheen heeft verzonnen - dat Demmink c.s. twee asielzoekers zou hebben weggesluisd - wordt in het dagboek niet bevestigd.

Zich niets aantrekkend van de wensen van de familie Vaatstra hebben nu ook de UFO lijpjes van Niburu zich bij het kamp Dankbaar gevoegd en een linkje naar het Verboden Dagboek geplaatst. Met als geweldige logica: 'Wij (...) krijgen sterk de indruk dat de waarheid die in zijn boek beschreven staat het gene is wat men uit het publieke domein wil weghouden en niet zozeer de pennevruchten van Maaike. Maar omdat het moeilijk is een boek te censureren, is dit dan maar bedacht.'  

Barracuda vult dit blog alleen nog aan met enkele actuele ontwikkelingen.