zaterdag 24 november 2018

Deep behind

Micha Kat is zich aan het bedrinken 'deep behind'. Wint for your freedom, truth and happiness 'op alle fronten'. Inleggers Micha Claim krijgen uitgekeerd, kraaide de zelfbenoemde Complotdenker des Vaderlands.

Dat alles op basis van een uitspraak van de Hoge Raad die vrijdag heeft bepaald dat de gepensioneerde Haagse rechter Hans Westenberg en de Raad voor de Rechtspraak onrechtmatig gehandeld hebben tegenover advocaat Hugo Smit.

In 2004 werd Kat voor de rechter gedaagd door Westenberg, nadat diens integriteit in zijn boek Topadvocatuur en op zijn weblog - onder meer dankzij uitspraken van Smit die in het boek werden aangehaald - in twijfel was getrokken. De rechtbank oordeelde eind 2005 dat Kat met zijn publicaties niet onrechtmatig had gehandeld, en ook in hoger beroep ving de toenmalige vicepresident van de Haagse rechtbank bot. Sindsdien heeft Kat vergeefs geprobeerd de schade op Westenberg te verhalen.

Wel bedacht Kat een meesterlijk plan, waarmee hij ook zijn eigen heikele financiële positie in een klap zou kunnen verbeteren. Als zijn trouwe volgers nu eens geld zouden storten kregen ze dat bedrag driedubbel terug. Tot op heden is er nog geen cent binnen, en was Kat de lijst met contribuanten ook nog eens kwijtgeraakt.

Eerder dit jaar boekte Kat een succesje toen het Gerechtshof in 's-Hertogenbosch een tussenuitspraak in zijn voordeel had gedaan. Het beroep van Westenberg op verjaring werd afgewezen, evenals de stelling dat Kat helemaal geen schade geleden zou hebben. Wat nog niet wil zeggen dat Westenberg moet dokken. Laat staan een miljoen moet betalen, zoals Kat wil.

Advocaat Smit kreeg eerder in hetzelfde dossier slechts 10.000 euro toegewezen, terwijl hij 5 miljoen had geëist. De Hoge Raad heeft de zaak nu terugverwezen naar het Hof, dat de hoogte van de schade moet bepalen. Gelet op wat het Hof eerder oordeelde, liggen er geen miljoenen in het verschiet. Laat staan voor Micha Kat, al was het maar omdat die zijn vermeende reputatieschade geheel en al aan zichzelf te danken heeft.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam   

zaterdag 10 november 2018

Kiekeboe

Het gaat financieel niet echt lekker met Wim Dankbaar. Die wacht met spanning op 12 december, wanneer het Hof gaat oordelen over 5 ton verbeurde dwangsommen, met beslaglegging. In de zaak Dankbaar heeft dezelfde wederpartij al eerder 200.000 euro afgenomen. 'Met alle gerechtelijke en advocaatkosten om mij te verdedigen, ben ik inmiddels mijn hele vermogen kwijt en moet ik nu een uitkering aanvragen.'

Over Marianne Vaatstra hoorde je Wim de laatste maanden toch al niet meer, mede door toedoen van nog lopende rechtszaken, maar ook een poging om snel nog even binnen te lopen op een heel nieuw project lijkt alweer mislukt.

Ergens vorig jaar raakte Wim ineens overtuigd van de onschuld van Willem Holleeder, die geen vlieg kwaad zou doen en ook onmogelijk allerlei liquidaties kon hebben gepleegd die aan hem worden toegeschreven. Dankbaar wilde daar een mooi boek van maken, maar kreeg Holleeder niet te spreken.

De werkelijke opdrachtgever van de liquidaties die door justitie zou worden afgeschermd (doofpot!) was naar Wim's stellige overtuiging Haico Endstra, de broer van de in 2004 geliquideerde bankier van de onderwereld Willem Endstra. En zo kwam Wim in contact met enkele figuren uit het criminele milieu die ook nog een appeltje hadden te schillen met de Endstra's.

Wim leek vooral gebrand op een vermeende bandopname die Haico in een behoorlijk slecht daglicht stelt. Op de bewuste tape, gestolen uit een woning in Spanje, zou te horen zijn hoe de Endstra's zich 'kapot lachten' over hoe de in 2003 geliquideerde Bertus Luske nog geluiden maakte als 'een zwijn in een slachthuis'.

Aanvankelijk was het de bedoeling om die tapes aan Endstra te verkopen (netjes uitgedrukt) voor pakweg 2,2 miljoen euro, waarvan Dankbaar ook zijn deel zou krijgen. Dat is allemaal niet gelukt. Vergeefs heeft Dankbaar geprobeerd om die opnames los te peuteren bij eigenaar Nico Visser, boezemvriend van de eveneens geliquideerde crimineel Sam Klepper, maar die was enkele maanden terug helemaal klaar met Dankbaar, aangezien die alles te pas en te onpas op zijn site smijt. Tot op heden heeft Wim ook aan dit avontuur geld verloren. Reis en verblijf Spanje (2500 euro) leverden niks op.

Dat was de afgelopen maanden allemaal na te lezen in mailwisselingen die Dankbaar vaak maar enkele uren op zijn site zette. Eerdere publicaties met allerlei schampschoten aan het adres van Haico Endstra werden op verzoek van 'vrienden' weggehaald.

Zo ongeduldig was Dankbaar dat hij de advocaat van Endstra maar vast aanschreef met de beschuldiging dat diens cliënt ook de moord op vastgoedhandelaar Bertus Luske op zijn geweten zou hebben. 'Haico, klaag je me dan even aan wegens smaad en laster? Smerige moordachtige crimineel!', schreef Wim. Luttele uren later was het kiekeboeberichtje alweer verdwenen.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam