vrijdag 28 november 2008

Schaambaar


Dit was dus de week van de schaamhaar-militie. De lengte, vorm en plaats van schaamhaar van kinderen moet in het Elektronisch Kinddossier. Waarom minister Rouvoet van Jeugd en Gezin uitgerekend daarover begon, is nog niet altijd niet geheel duidelijk, wel dat die gegevens al veertig jaar worden verwerkt door medewerkers van de jeugdgezondheidszorg. "Ik erken dat er spookverhalen de ronde doen, soms in stand gehouden vanuit de politiek, alsof er bakken informatie voor allerlei instanties bijkomen," sprak Rouvoet al in april. "Het elektronisch kinddossier is niets anders dan wat iedere vader en moeder in het land kent als de gegevens die consultatiebureaus en de jeugdgezondheidszorg verzamelen om hun werk te doen. Tot dusver deden ze dat op papier. Dat ging soms fout, bij verhuizingen bijvoorbeeld."

VVD en D66 zijn niettemin furieus dat dergelijke intieme gegevens straks opgenomen worden in een digitaal systeem dat door verscheidene zorgverleners is in te zien. Oftewel: VVD'er Ineke Dezentjé boos, met in haar kielzog de JOVD, Pvda weer boos op Dezentjé, evenals ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind. En voordat je het maakt heel internet zich kwaad.

Nico Dijkshoorn zag bijvoorbeeld alweer meteen een vernietigend staaltje van christelijke projectie: "Alleen omdat zij op zaterdagochtend met al dat vrolijk uit hun broekspijpen groeiende schaamhaar de zojuist gewassen auto droog staan te wrijven, moeten andere mensen het ook laten groeien. Naakte mossels en ossenworsten aller landen, komt tezamen en laten wij, slechts gewapend met een tondeuse, bij behaarde christen binnenvallen om ze zo met drie lange halen te bevrijden van hun schaamhaar. Even kort in brand steken mag ook en dan snel doven met de handen mag ook. Mompel dan maar iets over een brandend braambos."

Bij NuJij: "Er kan niet genoeg geageerd worden tegen dit betuttelende, christelijke en crypto-fascistoide kabinet. Komt er binnenkort ook een Boekenregistratie of een Muziekregistratie. Nederland, het is tijd voor een revolutie van de redelijkheid en vrijheid."

En er is ook altijd wel weer iemand die Alex Jones er bij weet te slepen: "Deze Al Qaida ('The Database') achtige toestanden doen mij erg denken aan het volgende aangrijpende telefoontje dat Alex Jones van een luisteraar krijgt. Als het waar is wat er wordt gezegd dan is het zo erg dat dat al een reden an sich is om het niet onder ogen te willen en kunnen zien (shock trauma) misschien een self denial mechanisme om alles wat je niet wil zien 'onwetenschappelijk' te noemen en klaar is keessie, er wordt een bedrag genoemd van 500K voor blond met blauwe ogen....en wij maar denken dat alles klaar was na de neurenberg processie processen."

En bij Zaplog wordt het Elektronisch Kindsossier uiteraard linea recta in de context geplaatst van Nederland Pedo Paradijs. "Kinderen op bestelling. Betaal een hacker 1000 euro om in te breken in het medisch dossier. Nu kunt u uw voorkeur op geven. De hacker gaat op zoek naar de adresjes van de kinderen van uw voorkeur. Blond, wel of geen schaamhaar, met of zonder krullen, 5 jaar of toch liever 14?"

En hoewel ook Barracuda vraagtekens plaatst bij het nut van dit alles, en maar bitter weinig begrijpt van het Elektronisch Kinddossier, moet toch echt een misverstand uit de wereld worden geholpen: Rouvoet heeft het niet verzonnen. Het is nog veel erger: vorig jaar vond een meerderheid van de kamer zelf dat het dossier breder moest.

donderdag 27 november 2008

Populistische Omroep


De roep om een rechts geluid in omroepland wordt steeds sterker. Nou ja, laten we niet overdrijven. Anderhalve man en een paardenkop wil zo'n omroep. Bij het Vrije Volk is het Marcel Vreemans die onlangs pleitte voor zo'n initiatief, waar aan lager wal geraakte LPF-ers en PVV-ers als gevolg van een vermeend berufsverbot hun woordje mogen komen doen. 

Maar nu is er dan de Groninger Ronald Kaatee die het initiatief voor een dergelijke zender heeft genomen. Hij krijgt de steun van Leefbaar Rotterdam. Naam: Populistische Omroep Nederland (PON). Hoe verzin je het.

Volgens Leefbaar-voorman Sørensen (foto) komt de oprichting van de nieuwe omroep voort uit ergernis over de eenzijdige berichtgeving van bijvoorbeeld de actualiteitenrubrieken en de praatprogramma's. Sørensen wond zich onder meer op over een fragment uit Goede Morgen Nederland, waar acteur Frank Lammers zich weinig hoffelijk uitlaatte over Rita Verdonk, die even later in het programma haar opwachting zou maken. De acteur deed dit louter uit wederdienst voor de subsidies die hij van linkse politici krijgt, aldus de getergde politicus. 

"Er wordt zelden bericht over het ongenoegen en de wrevel over de bestaande machtsverhoudingen in dit land. Het wordt tijd dat er nu eens een keertje een omroep komt die niet meeloopt aan het handje van de oude politieke orde", vindt de PON-voorzitter, die daarmee de werkelijke bedoelingen van de omroep onthult. Wat is er trouwens gebeurd met de zendtijd voor politieke partijen, zit Barracuda zich plotseling te bedenken. 

Hoe dan ook, zelfs bij Het Vrije Volk stonden ze niet te juichen. "Welke malloot noemt zijn omroep nou Populistische Omroep Nederland. Ik zie die laaghoofdige randdebielen, die na zes jaar nog steeds van hun vakantiegeld huilend afreizen naar het graf van Pim, al massaal op de voorste rij zitten bij het eerste praatprogramma van PON. En dat terwijl giechelende, zich verkneukelende linkshoofden van andere omroepen, hun munitievoorraad voor prijsschietend tegencabaret rijkelijk zien aangevuld. Een angstdroom, waarbij PON en domrechts snel inwisselbare begrippen zijn. Dan maar liever helemaal geen rechtse omroep."

Ook Vreemans (Vrije Volk) voorziet met PON een trend die hij helemaal niet wil: een horde aan nieuwe omroepen zoals Omroep C (voor kunst), de Vrije Omroep (voor doordenkers), Piep (voor dieren!), OZ (voor homo’s) en Zenit (voor moslims). "Het aantal belangstellende leden neemt af, terwijl een toenemend aantal door geldingsdrang gedreven exhibitionisten - de goede niet te na gesproken - zich perse moet profileren met zijn eigen omroep." 

Inmiddels is het gemopper ook aan linkse kant begonnen. Internetjournalist Francisco van Jole legde onlangs uit waarom er geen linkse kranten meer zijn in Nederland. "Er is heel lang heel hard geroepen dat de kranten in Nederland zo links zijn. Journalisten zijn daar zelf in gaan geloven. Nu zijn ze als de dood om iets te zeggen wat zelfs maar links zou kunnen lijken." Je zou er haast medelijden mee krijgen.

woensdag 26 november 2008

Berichten uit de Eindtijd


Financiële en economische ramptijdingen slaan ons om de oren. De aandelen zijn nog lang niet onderaan de glijbaan. Dat alles vanwege het gebrek aan onderling vertrouwen bij de banken. Bij Sargasso hebben ze daar zo hun eigen opvattingen over. "Mijn idee is dat er sprake is van een samenloop van drie min of meer onafhankelijke processen, die ieder voor zich misschien niet zo desastreus geweest zouden zijn, maar samen een noodlottige draai aan de geschiedenis dreigen te geven," doceert Ippekrites in het kader van Berichten uit de Eindtijd.

Al in de jaren zeventig dreigde er volgens Ippekrites voor de destijds populaire luxegoederen een verzadiging op te treden, vooral vanwege de toen al sterk aanwezige overproductie. "Als iedereen een platenspeler heeft dan daalt de afzet tot het vervangingsniveau." Wat doe je daartegen? Heel simpel: technologische vernieuwing. Je brengt een iets slimmer apparaat op de markt en de consument gaat weer vanzelf geld uitgeven.

Ergo: "Begin jaren negentig begon de verzadiging ernstige vormen aan te nemen. In plaats van zich te verdiepen in een aanpak die op lange termijn zou kunnen werken is men (...) toen naar voren gevlucht door het almaar vergroten van de kredietruimte. Niemand wilde er bij stilstaan dat al die schulden misschien ooit eens terugbetaald zouden moeten worden. Niemand wilde ook stilstaan bij de onvermijdelijke shake-out die het natuurlijke gevolg zou moeten zijn van de industriële overcapaciteit." O ja, en tot slot werkt de dreiging van een verminderd aanbod van olie in combinatie met onzekerheid over alternatieven ook nog eens verlammend op de economie. 

Zie daar het Sargasso-recept voor een wereldwijde crisis of, zoals het linkse blog zelf stelt "een uitermate giftige cocktail te vormen die op economisch gebied tot een coma leidt". Jamie Oliver had geen betere mix kunnen bedenken. 

Jammer alleen dat de theorie van de industriële overcapaciteit niet klopt. De vraag naar platte televisies kon de laatste paar jaar amper worden bijgehouden, niet alleen in de VS, maar ook in Europa, waar minder op de pof wordt gekocht. En het is ook al niet zo dat iedere technologische vernieuwing maar klakkeloos door de consument wordt geadopteerd. Er zijn meer mislukkingen dan successen. En sinds ruwe olie afgelopen zomer even het record van $147 per vat aantikte, is de prijs in een neerwaartse spiraal terechtgekomen, nog voordat de crisis zijn werkelijke dieptepunt bereikte, wat Rembrandt 'Peak Oil' Koppelaar ook over de toekomst mag roepen

De kredietcrisis is ontstaan door mensen met risicohypotheken die door dalende huizenprijzen en stijgende rentes hun hypotheek niet meer konden betalen. Dat leidde tot een vertrouwscrisis die de banken zelf over zich heen hebben geroepen en die hier nog eens in detail wordt uitgelegd. De oorzaak is zeker geen mix van linkse aversie tegen consumptisme en Peak Oil-bangmakerij. Maar Ippekrites gaat ons binnenkort uitleggen hoe we ons uit deze misère kunnen redden aan de hand van dezelfde elementen. Daar kan Vadertje Bos dan zijn voordeel mee doen.

dinsdag 25 november 2008

Moral panic


"Rokers mogen niet meedoen aan het ‘samen leven, samen werken’ van het kabinet. Antirookcampagnes tot zuivering van moraal en soms zelfs van ras zijn van alle tijden. De paus. Later volgden de nazi's. Gelijktijdig met morele paniek over illegalen begon Californië de huidige wereldwijde golf van rookverboden."

Weer een citaatje van een ontspoorde gek op een internetsite? Niet echt, het stond in NRC en komt uit de pen van Henri Beunders, hoogleraar geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en ongetwijfeld een fervent roker.

Beunders zegt dat het antirookbeleid de verontrustende ondertonen heeft die elke moral panic in zich draagt: het zich bedreigd voelen door een minderheid die het heil en welzijn van de meerderheid zou bedreigen.

De antirookcampagne heeft volgens Beunders elementen in zich van de drang naar religieuze en soms zelfs raciale zuiverheid, en van sociale uitsluiting van de dichterbij komende ‘Opstand der hordes’ (Ortega y Gasset). "Dat wordt ook bewezen in het oord waar de huidige campagne is begonnen: Californië waar in de jaren 60 de hippies in een walm van marihuana hun bevrijdende ideetjes over het Westen uitbliezen. Daar werden vanaf begin jaren 90 met overheidssubsidie de hardste en schokkendste antirookcommercials uitgezonden. De campagne kwam in dezelfde tijd op gang dat men de negen witte letters op die nabije heuvel – Hollywood – vaak niet eens kon zien, door de smog van auto’s."

Dat San Francisco honderden kilometers is verwijderd van Hollywood, laten we nu maar even buiten beschouwing, belangrijker is deze conclusie: "Het verontrustende aan de antirookcampagne in Californië is dat het direct volgde op de morele paniek over de aanzwellende immigratie van illegale Mexicanen. De Amerikaanse hoogleraar strafrecht Michael Welch heeft de criminalisering van illegale immigranten begin jaren 90 in Californië uitvoerig beschreven. Een van de onbewuste drijfveren van de antirook-campagnes in Californië was fysiek afstand te scheppen van de rokende immigranten, van wie ook werd gezegd dat ze allerlei akelige ziektes meebrachten."

Het is dat Beunders zelf toegeeft dat bij de taboeïsering van het roken in Europa vanzelfsprekend allerlei factoren een rol spelen, daar kan hij moeilijk onderuit komen, en dat de nadruk op de eigen gezondheid en de dominant geworden moraal – ik mag anderen nergens mee lastig vallen – heeft geleid tot algemene acceptatie van een rookverbod, maar zelfs dan houdt hij nog vol dat "het rookverbod een versterking (is) van de tendens tot segregatie, niet alleen tussen autochtonen en etnische minderheden met een andere cultuur, maar ook tussen de autochtone burgers onderling".

Tja, self-denial blijft lastig als roker, en wat is het mooi als je jezelf kunt overtuigen dat er een compleet complot achter het antirookbeleid zit. Zou dat van het vele roken komen?

maandag 24 november 2008

Mes op de keel


Hoe staat het eigenlijk met de actie beschadiging Joris Demmink? De honden blaffen, maar de karavaan van de Demmink-bashers onder leiding van Micha Kat trekt verder. Zo werd er onlangs een heuse sticker bij de bel van Huize Demmink geplaatst (als dat zijn echte woonadres is tenminste) en was er dit weekend het opmerkelijke nieuws dat de website van de SG (en de plaatsvervangend SG) was verwijderd! De website weg, nu nog Demmink zelf, jubelden de vaste bezoekers van Klokkenluideronline. Maar helaas: "PS. Oplettende posters hebben geconstateerd dat de SG-pagina is verplaatst naar een andere URL."

Verder werd de Volkskrant bedolven onder verzoeken om nu eens eindelijk eens aandacht te besteden aan de "stinkende beerput" dan wel "het godgeklaagde schandaal" rond Joris Demmink, die al jaren ongestoord zijn lusten zou hebben kunnen botvieren op minderjarige jongens.

Relevanter waren afgelopen week bij Klokkenluider enkele publicaties uit oudere Demmink-dossiers. Dat biedt de objectieve lezer ten minste wat meer houvast met betrekking tot de beschuldigingen tegen Demmink.

Een dossier kan al gelijk worden afgeserveerd: dat betreft een gesprek van een Panorama-journalist met oud-minister van Vreemdelingenzaken Hilbrand Nawijn. Die beweert dat Demmink een dikke vinger heeft gehad in de val van het kabinet Balkenende-I met de LPF. Demmink zou via zijn voorlichter gevoelige informatie naar buiten hebben gelekt. "Zo speelde hij een even sluw als verwerpelijk politiek spel met als doel de LPF weg te werken. Dat is hem uiteindelijk gelukt." Dat is natuurlijk een compleet onzinverhaal, aangezien iedereen met eigen ogen heeft kunnen constateren dat de LPF aan onderling gekibbel ten onder is gegaan. Verder weet Nawijn nog een paar roddels op te dissen die hij in elk geval niet uit eerste hand heeft.

Dan is er de aangifte van homoprostitue Frank L. die zegt dat hij als kind is misbruikt door een man die zich Piet noemde en altijd met chauffeur reed en die later als Demmink zou hebben herkend. De contacten waren veelvuldig en zijn op latere leeftijd hersteld. In een interview met dezelfde Panorama journalist die ook Nawijn interviewde, beschrijft L. onder meer hoe een kind overlijdt bij de opnames van een porno-film in aanwezigheid van deze Piet. Maar de aangifte en het interview spreken elkaar op essentiële punten tegen. In de aangifte zegt hij dat Piet hem als kind heeft misbruikt, in het interview is daar juist geen sprake van. In de aangifte lezen we niks over de films, terwijl dat in het interview de rode draad is. Ook de journalist lijkt niet overtuigd. "Ik merk bij mezelf dat ik niet eens geschokt ben, maar wel twijfel heb. Ik bedoel, kan dit allemaal wel, is dit wel waar?"

De Demmink-bashers zijn al gauw geneigd om zo'n bron als L. 'zeer betrouwbaar' te typeren (zonder dat toe te lichten), maar zolang zijn verklaringen niet door derden kunnen worden bevestigd, blijft het een volstrekt geïsoleerd verhaal dat onmogelijk hard kan worden gemaakt.

Ook zijn er volstrekt tegenstrijdige verhalen over de AIVD-screening van Demmink. De AIVD zou, ondanks roddel en achterklap, een verklaring van geen bezwaar hebben afgegeven, maar diverse bronnen melden het tegendeel. Overigens weet Kat daar dan wel weer raad op, hij stuurt de advocaat van Demmink een mailtje met de volgende inhoud: "Als je voor 18:00 niet EXPLICIET laat weten dat de AIVD-sceening van Joris Demmink die vooraf ging aan zijn benoeming tot SG op justitie POSITIEF was ga ik ervan uit dat hij NEGATIEF was zoals diverse bronnen inmiddels stellen. Je hebt als advocaat de plicht alles te gebruiken wat de zaak van je client vooruit kan helpen. Als je inzake de screening daartoe niet in staat bent, weet ik genoeg."

Waarheidsvinding met de mes op de keel, het moet niet mooier worden.

vrijdag 21 november 2008

Kuddegedrag


Zapruder wijdt ons in in het Lucifer-effect. Dat is een experiment dat laat zien dat in bijna iedereen een sadist, een martelende gevangenisbewaarder zelfs een jodenvergassende meeloper schuilt als hij maar in een bepaalde situatie wordt gemanoeuvreerd. Of neem het legendarische Milgram-experiment, waarbij twee derde van de mensheid een medemens bewust een dodelijke stroomstoot zou toedienen, ook al zijn bij voorafgaande schokken van lager voltage duidelijk pijnkreten en smeekbeden hoorbaar.

Deze experimenten zijn in het verleden overigens vaak bekritiseerd vanwege het feit dat proefpersonen in situaties worden geplaatst die zij niet kennen. Maar dat moet je een Zappie niet vertellen, want dit soort experimenten past helemaal bij hun curieuze wereldbeeld: "Plaats normale mensen in een ministerie en ze veranderen in ambtenaren. Geef normale mensen een politie-uniform, een knuppel, plaats ze in een strakke hiërarchie en voor je het weet rammen ze als volleerde fascisten hun medemensen van de straat zonder zich af te vragen of dat wel juist is." Je hoeft er bij wijze van spreken alleen maar een kwartje in te gooien.

Behalve bij de Zappies natuurlijk. Die plaatsen zich ver boven het sheeple dat zich letterlijk en figuurlijk naar de slachtbank laat leiden. 

In de reacties een mooie opmerking van een zekere Gerbski, die nuchter concludeert dat de principes evengoed van toepassing zijn op de Zapruder-gemeenschap zelf. "Groepsdenken is ook hier erg sterk aanwezig: als je niet gelooft in allerlei samenzweringingen en manipulaties (het hele AIDS-verhaal kom nu bij mij naar boven) lig je eruit. En zelfs het Milgram experiment valt hierin te passen: velen van de hier aanwezigen zouden er geen probleem mee hebben om een AIDS-patiënt zijn medicijnen te ontzeggen enkel en alleen omdat een sterke internetpersoonlijkheid beweert dat dat beter is....."

En ja hoor, het Zappie kuddegrag wordt meteen in de praktijk gebracht: "Niets is zo irritant als leken die ongeinformeerd zich in een discussie storten. Die komen met argumenten als "waarom zouden de Amerikanen hun eigen mensen opblazen?". 

9/11 papegaaien, daar zou je eens een Millgram-experiment mee moeten uitvoeren.

donderdag 20 november 2008

Controlestaat


Zelfs tegenstanders zullen het niet kunnen ontkennen: het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) heeft onmiskenbaar voordelen. Verwacht wordt dat medische fouten kunnen worden voorkomen omdat er veel meer kennis over de patiënt centraal beschikbaar komt. Artsen weten nu bijvoorbeeld vaak niet welke medicijnen de patiënt slikt.

Ook kan de overheid moeilijk verweten worden dat ze geen rekening hebben gehouden met de privacy. Patiënten mogen hun dossier inzien wanneer ze willen. Ze kunnen weigeren de artsen en apothekers toegang te geven tot hun gegevens. Bezwaar maken kan binnenkort ook via internet.

Vanzelfsprekend moet kritisch naar dit soort ontwikkelingen worden gekeken, zeker nadat het Rathenau Instituut (wetenschappelijk adviesorgaan van de regering) in zijn publicatie Van privacyparadijs tot controlestaat? al eens waarschuwde voor het groeiend spanningsveld tussen controle en privacy.

Maar als een werkgroep genaamd Wij Worden Wakker bij de Griffier van de vaste kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de bel trekt, weet je eigenlijk wel weer hoe laat het is. Binnen de kortste keren gaat het weer over implanteerbare chips en de totalitaire Nieuwe Wereld Orde. "De nieuwste supercomputers beschikken over voldoende capaciteit om de hele wereldbevolking te controleren. Wat zal er gebeuren wanneer mensen op grond van valse veronderstellingen geneigd zijn microchips toe te staan in hun lichaam? De microchip als identiteitskaart zal het lokmiddel zijn. Zelfs een dwingende wetgeving die het verwijderen van een identiteitsimplantatie als misdaad behandelt, werd in de VS in het geheim voorgesteld. Zijn we bereid tot robotisering van de mensheid en totale eliminatie van onze privacy, inclusief de vrijheid van gedachte? Hoevelen onder ons zouden hun hele leven aan big brother willen afstaan, inclusief onze heimelijkste gedachten? Maar de technologie om een totalitaire nieuwe wereldorde te creëren, bestaat!"

Het probleem met werkgroepen als Wij Worden Wakker: overschatting van het technisch kunnen en een schrikbarend gebrek aan technisch inzicht. Wij Worden Wakker constateert bijvoorbeeld dat in zeer snel tempo de laatste jaren talloze landen zijn overgegaan "tot installering van Cray-supercomputers" en daarmee "de grootste concentratie computerkracht ter wereld" hebben". Maar Cray computers bestaan al sinds 1976.

Begin jaren tachtig waren het auteurs als Dieter Balkhausen die waarschuwden dat de komst van de microchip (door Balkhausen steevast betiteld als "apparatieve intelligentie") zou leiden tot massale verdwijning van arbeidsplaatsen. We weten inmiddels beter. De overschatting geldt trouwens ook voor al die instanties die dit soort technieken inzetten. Over een aantal jaren zal vermoedelijk wel weer geconstateerd worden dat het spelden zoeken in digitale hooibergen om terrorisme te bestrijden veel te veel geld kost en helemaal niks heeft opgeleverd.

Overigens is privacy intussen een behoorlijk rekbaar begrip. Nu al staan er generaties op met eigen opvattingen over privacy. Die hebben er geen enkel probleem mee om hun persoonlijke gegevens op Hyves met de wereld te delen. Big Brother, dat zijn we gewoon zelf.

woensdag 19 november 2008

Binckhorst


Vraag nooit naar de logica van een complotdenker: die linkt alles aan elkaar dat niets maar dan ook niets met elkaar te maken heeft. "Dick Cheney naar de Binckhorst!" staat er boven het jongste artikeltje van onze Haagse sombermans Johnito. "Gene Burns is één van Amerika's populairste talkshow-hosts op de radio. Jarenlang ontkende hij dat er door de VS werd gemarteld. Tot hij de documentaire Torturing Democracy zag. Burns pleit nu voor berechting van Dick Cheney. In Den Haag".

Dat klinkt weer behoorlijk ernstig. Ter verduideling: De (verder uitstekende) documentaire Torturing Democracy gaat hoofdzakelijk over de schending van de Geneefse Conventie op Guantanamo Bay. Bij Johnito is het vraagteken boven het gretig geciteerde artikel uit Harpers Bizarre echter al een uitroepteken en dus een onwrikbaar feit geworden. 

Johnito heeft namelijk een bruggetje nodig naar 'onwettige praktijken die in het leven zijn geroepen, zogenaamd om vermeende 'terreurverdachten' te kunnen oppakken'. Immers, de Amerikanen zouden volgens de navolgbare logica van Johnito 9/11 hebben aangegrepen om vrijheidsbeperkende maatregelen in eigen land te introduceren. De stap naar Nederland is dan zo gemaakt. Johnito wil namelijk ook een deel van de Haagse politieke populatie in de berechting meenemen. "Daar wordt de zogenaamde internationale war on terror ook hijgerig aangegrepen om allerlei fascistoide wetten in te voeren."

Daarbij verwijst hij naar een bericht over de plannen voor een centrale database voor vingerafdrukken. En laat die centrale databank nou toevallig helemaal niets met terrorismebestrijding te maken hebben. De databank is primair bedoeld voor de autoriteiten, instellingen en personen die belast zijn met het aanvragen en uitgeven van reisdocumenten. Daarnaast kunnen de gegevens geraadpleegd worden voor verificatie van iemands identiteit. Volgens het wetsvoorstel mag justitie er alleen gebruik van maken bij zwaardere misdrijven en met toestemming van de officier van justitie. Dat staat toch wel heel ver weg van fascistoide wetten.

Oftewel: Via de nodige verdraaiingen heb je eindelijk je punt kunnen maken. Inclusief toegift: "Cheney's ideologische opvolger lijkt trouwens al klaar te staan, in de vorm van Rahm Emanuel, stafchef onder (?) president Obama. Dat wordt een wachtlijst in Den Haag. Ik zou zeggen, maak van de Binckhorst een prachtwijk, dan gaat het misschien wat sneller."

dinsdag 18 november 2008

Moddergooien


Het moddergooien is nu echt begonnen. Het Vrije Volk en Peter Breedveld (connaisseur van gesluierde opinies) hebben weer eens ruzie, en passant bemoeit ook Bert Brussen zich er mee.

In de virtuele stamkroeg voor geborneerde prostaatpatiënten, zo schreef Peter Breedveld (doelend op de Vrije Volkers), is een zekere Encina Navan zeer actief. Weer zo'n typische Vrije Volker: niet dom, maar nooit opgelet op school. Navan schreef een artikel genaamd De Kunst van het liegen. Dat gaat over linkse intellectuelen, niet bepaald het soort volk dat Het Vrije Volk hoog heeft zitten. De linkse intellectuelen willen vanuit een elitair standpunt zichzelf verheffen boven de behoudende burgerij en de arbeidersbeweging daarvoor als instrument gebruiken, aldus antropoloog Navan. Maar nu komt het: "Uitvindingen als de auto, de telefoon en de televisie hebben meer bijgedragen aan gelijkheid en vrijheid dan de opvattingen van de intellectuelen. Fotografie en drukkunst maakten het genieten van kunst voor iedereen toegankelijk."

Breedveld slaat onmiddellijk terug met hetzelfde zwartwit-denken vanuit het andere eind van het spectrum. Vrije Volkers dienen zich volgens Breedveld te realiseren dat iedere keer, als ze een lichtknopje indrukken, hun prostaatmedicijnen innemen of het contactsleuteltje van hun scootmobiel omdraaien: “Dit dank ik aan de linkschmensen. Dankuwel, linkschmensen. Dankuwel, overheid, dat u de linkschmensen voldoende middelen ter beschikking hebt gesteld opdat mijn leven zo comfortabel en zorgeloos is, waardoor ik zeeën van tijd heb, én de mogelijkheid om eindeloos op moslims en linkschmensen te kankeren.”

En dan gebeurt er wat er bij Het Vrije Volk altijd gebeurt als op humoristische wijze de aanval wordt geopend. Daar moet op gereageerd worden en wel meteen! Ach, die Breedveld, laat hem toch, sust een Vrije Volker, maar intussen moet de belager wel een kopje kleiner worden gemaakt. En ook Navan kan niet stilzitten. Let op de intellectualistische kop: "Peter Breedveld gaat frontaal onderuit". "Voornaamste eigenschap van een linkse intellectueel: het niet kunnen verdragen van kritiek omdat hij meent dat hij boven alle kritiek verheven is." Maar ja, die dooddoener is veel te makkelijk, dus komt Navan ook nog even met de uitsmijter. "Intellectuelen zijn mensen die geen direct nuttig beroep hebben in de samenleving maar in hun levensonderhoud voorzien door geestelijke producten." En: "Rond ‘intellectueel’ hangt een gifwolk van geitenwollensokken en utopische zwamverhalen."

Inmiddels is het 1-1 en nog steeds gaat het helemaal nergens over, hoewel dat laatste best nog eens waar zou kunnen zijn.

Barracuda houdt het op jaloezie de métier. Linkse intellectuelen kunnen ten minste nog een beetje humoristisch schrijven, maar bij de Vrije Volker richocheert menige gedachten tegen een lege schedelpan.

maandag 17 november 2008

Stay tuned


Tijd voor een update. Roddelblog Kleintje Muurkrant gooide, zo meldden wij eerder, de handdoek in de ring wegens een toenemend aantal rechtszaken van (al dan niet malafide) zakenlieden die liever niet door Kleintje werden 'geprezen'. Weer anderen dreigden met juridische stappen. Nu maakte samensteller Gertjan van Beijnum het zich soms ook wel erg makkelijk door grinnikend de ene roddel na de andere door te geven, daar stay tuned onder te zetten en weer van zijn uitkering te genieten.

Niet dat al die rechtszaken terecht waren. Dat Henk van de Meene, een zakenman die participeerde in het (nagenoeg failliette) speculatiefonds Terra Vitalis, elke keer werd genoemd als compagnon van hasjbaron De Hakkelaar, vond de rechter "niet van maatschappelijk belang", maar dat is een kulargument natuurlijk. En dat die twee elkaar kenden is een feit. In hoger beroep moet die kortzichtige uitspraak zo van tafel kunnen worden geveegd.

Soms zit het Kleintje ook wel eens mee. Essence BV, aanbieder van omstreden bewustzijnstrainingen, wilde Kleintje dwingen om - onder dreiging van gijzeling! - een aantal kritische artikelen van de website en uit Kleintje Muurkrant te verwijderen en te rectificeren, maar de rechter stak daar vorige week een stokje voor. "Hoogstens is de inhoud van de artikelen onaangenaam voor de zakelijke reputatie van Essence c.s., maar dit is op zichzelf onvoldoende reden om te spreken van onrechtmatige uitlatingen."

Daarbij speelt volgens de rechter tevens een rol dat de uitlatingen zijn gedaan in het kader van een openbaar publiek debat over de waarde en gevaren van de bewustzijnstrainingen van Essence: "Het recht op vrijheid van meningsuiting beschermt in beginsel, zeker in een actueel publiek debat als het onderhavige, ook meningen waaraan anderen aanstoot aan kunnen nemen." Eindelijk eens een rechter die het heeft begrepen.

vrijdag 14 november 2008

Guerilla interview

En ja hoor, ook voor de camera blijkt Kat even krankzinnig. "Misschien heeft hij wel honderden kinderen verkracht," roept hij de eerste de beste ambtenaar na. Bij Kat groeit het aantal slachtoffers met de dag, waarbij hij in plaats van het woord minderjarigen met opzet "kinderen" gebruikt om het allemaal nog veel erger te laten lijken. De mevrouw die Kat willekeurig op straat aanschiet, is helemaal verbrouwereerd. In een ander filmpje horen we Kat nota bene beweren dat er een "container aan bewijs" is.

In juli verwees diezelfde Kat trouwens nog naar het gruwelkindertehuis op het Britse eiland Jersey, waar tussen 1960 en 1980 honderden kinderen in de kelder van het tehuis zouden zijn gedrogeerd, gemarteld, verkracht en vermoord. Toen in juli botresten en melktanden werden gevonden in het kader van een onderzoek dat 4,5 miljoen pond heeft gekost, was het hek helemaal van de dam. Ook bij Kat, die dit incident natuurlijk meteen aangreep om aan te tonen dat dit elders ook op grote schaal voorkomt.

Totdat deze week bekend werd dat de botfragmenten en 65 melktanden van kinderen in de leeftijd van vier tot elf jaar honderden jaren oud zijn of afkomstig van dieren, een kokosnoot voor een kinderschedel is aangezien, handboeien gewoon oud ijzer bleken te zijn, een met bloed besmeurd bad al sinds de jaren twintig niet gebruikt is en ook helemaal geen bloed bevatte en ondergrondse martelkamers gewoon kelders waren. Zeker 100 mensen beweren dat zij sexueel zijn misbruikt, en hoewel het onderzoek nog doorgaat, lijkt deze zaak vooralsnog eerder een opgeklopte massapsychose. 

Nee, echte misbruik vind je op plaatsen waar je het nou juist niet zou verwachten. We hebben het echt niet verzonnen: De Canadese 9/11 activist (Truther) Delmart "Mike' Vreeland is veroordeeld tot levenslang omdat hij kinderporno produceerde: "Forty-two-year-old Delmart Vreeland was convicted in 2006 of 13 felony charges, including inducement of child prostitution, sexual assault, sexual exploitation of children and distribution of cocaine."

donderdag 13 november 2008

Luchtverplaatsing


Radiojournalist Stan van Houcke is een beetje een laatste der Vpro Mohikanen: zo'n linkse intellectualist die graag tegen rechtse huisjes aanschopt. Zo iemand bij wie al dertig jaar de Volkskrant op de mat ploft en die De Telegraaf alleen nog met een wasknijper op zijn neus durft vast te pakken.

Stan wantrouwt ook ongeveer alles wat uit de VS komt. De regering Bush was natuurlijk weer een bende die uitsluitend achter de olie aanzat en het bedrog achter 9/11, dat moet haast wel waar zijn. En nu heeft Stan weer iets met of liever gezegd tegen Obama. Uitkijken, waarschuwt hij op zijn blog, vaak niet meer dan een aaneenschakeling van lappen citaten (scheelt zelf tikken).

"Ik begrijp jullie enthousiasme voor Obama maar al te goed, immers hij is de 'eerste zware president' van een land dat werd geboren uit de genocide van de oorspronkelijke bewoners, de Indianen, en vervolgens meteen rijk werd door de bewoners van Afrika als slaven het vuile en zware werk te laten doen, om op die manier de VS God's "shining city upon a hill" te kunnen maken. Qua beeldvorming is 'een zwarte president' absoluut een verandering, daar twijfelt niemand aan."

Maar betekent dit nu ook een inhoudelijke verandering? Gaat Obama de oorlogszuchtige politiek van de VS aan banden leggen, met andere woorden: gaat hij de troepen uit Irak en Afghanistan terugtrekken en gaat hij het expansionisme van Israel nu eindelijk eens aan banden leggen? Gaat Obama de macht van de oliemaatschappijen breken door versneld over te stappen op duurzame energie? Gaat Obama de zwarte medemens uit de sloppen van de grote steden halen?

Nee, weet Stan nu al. Het is luchtverplaatsing, meer niet. En dus doet Stan enorm zijn best om aan te tonen dat er helemaal niks gaat veranderen. Dat Obama alleen maar op de winkel past. Dat hij zich laat omringen door de pro-Israel lobbyist Rahm Emanuel en nog enkele zogenaamd foute adviseurs die achter de schermen aan de touwtjes trekken.

Toegegeven: Stan wordt regelmatig aangesproken op zijn Obamaritus. Dat hij niet gelooft in de vooruitgang, wordt hem dan door zijn vrienden of kennissen verweten. "Temidden van alle dagelijkse chaos hebben ze niets anders en dan ineens is er Obama en lijkt het alsof er weer sprake is van hoop. En degene die daarin niet voetstoots meegaat, is een bedreiging. Hij verstoort de mythe. Feiten spelen daarin geen rol. Het zijn emoties, die de drijfveren zijn."

Het simpele Vooruitgangsgeloof is eigenlijk nog het enige van waarde dat de westerse blanke middenklasse bezit, sombert herr professor Stan een dag later, vanuit zijn allesoverziende helikopterblik. "En dat geloof is een grove, ernstig vervormde manifestatie van het verlangen naar harmonie, rust, liefde."

Nee, Stan is geen vrolijke jongen, zoveel is duidelijk. Nu heeft hij natuurlijk wel een beetje gelijk met dat hemelhoge geloof in Obama, maar het probleem is dat het bij Stan het altijd winter is en ook altijd zal blijven. Bij Stan krijg je visioenen van neerdwarrelende grauwe rook van brede schoorstenen in arme Engelse arbeidersteden. Of van miezerige regen die nooit meer overwaait.

Vijftig stukjes heeft Van Houcke nu al aan Obama gewijd. Elk citaat dat het gesomber ook maar enigszins bevestigt moet onder de aandacht worden gebracht. Nee, erin geramd worden. Stan heeft de balans al opgemaakt voordat Obama goed en wel aan zijn missie is begonnen. Stan heeft via zijn verrekijker al zijn complete presidentschap overzien en nu zullen we het weten ook.

En dus wordt Stan erg boos als zijn waarschuwingen door zijn collega's niet serieus worden genomen. "Stel jezelf nu de vraag waarom de Nederlandse commerciele massamedia de kritische informatie over Obama die ik van Amerikanen krijg en op deze blog zet, door jullie wordt verzwegen waardoor jullie de mogelijkheid voorkomen van 'critical enquiry and to open minds to arguments for and against any particular conclusion.' Met andere woorden, waarom bedrijven jullie propaganda waarbij 'the content is selected with the single-minded purpose of bringing some target audience to adopt ... beliefs chosen in advance' namelijk dat we bij Obama te maken hebben met een wezenlijke verandering van de Amerikaanse politiek?"

Eh, omdat je tegenwerpingen net zo voorbarig zijn, Stan?

woensdag 12 november 2008

GeenStijl-trol


Het shocklog GeenStijl kent een paar zelfverklaarde vijanden. Een van hen is Thomas von der Dunk, egoseksueel, commentator, filosoof en cultuurhistoricus, die bij GS regelmatig billenkoek krijgt. Heeft ooit GS-reaguurders als Gilles de la Tourette-patiënten weggezet, en kan sindsdien meer stuk bij de achterban. Von der Dunk schrijft voor de Volkskrant, oftewel de azijnbode, en daar zijn ze ook al geen fan

Een andere zelfbenoemde vijand is AIRVD, die we kennen als een van Micha Kat's vaste reaguurders. AIRVD staat voor Algemene Inlichting en Rijks Verzwijgings Dienst en zo heet ook zijn blogje, dat vol merkwaardige stukjes staat. 

Voorbeeldje: Onlangs raakte Fleischbaum alias Dominique Weesie, oprichter en hoofdredacteur van GeenStijl, zogenaamd  betrokken bij een eenzijdig ongeluk met z’n Austin Martin DB7. Fleischbaum, zo meldt AIRVD, had de DB7 met een gangetje van 80 km/u tegen een lantaarnpaal geparkeerd nabij Haarlem op de N232 (komend van de A9). Maar wat denk je? "GeenStijl gelooft in een complot en houdt rekening met sabotage."

Humor, denkt Barracuda, zeker in het licht van de zaak Haider. En al helemaal als je de foto's ziet: de zogenaamd verongelukte wagen staat gewoon op een terrein van een autokerkhof.

Maar AIRVD vat het doodserieus op: "Weinig mensen zijn in staat tot zulke zieke acties (...), alleen getrainde agenten van een Geheime Dienst zouden dat mogelijk hebben kunnen doen (...). Hun modus operandi is immers (...): doel heiligt de middelen. Alles is toegestaan." Waarna AIRVD ons toevertrouwt dat GS zelf deel uit maakt van een netwerk van (NATO) Geheime Diensten.

Het is even zoeken, maar al gauw komt de aap uit de mouw: Defensie sponsort GeenStijl! Dat wil zeggen: GeenStijlTV wordt gesponsord door de Koninklijke Marine. Dat vinden ze bij GS zelf enorme humor: "Het moge bekend zijn dat wij dikke vrienden zijn met Defensie. Is handig om onze vijanden de mond te snoeren. Bovendien kunnen wij een onbeperkte greep doen uit het materieel. Oranje tank nodig? Geen probleem. Een paar F16’s voor een bedrijfsuitje? Regelen we."

Maar de lol ontgaat AIRVD in zijn geheel. Die ziet in alles een groot complot. Het liefst zonder enige logica, want er er zit toch nog altijd een erg groot verschil tussen sponsoren en deel uitmaken van Geheime Diensten. In meervoud ook nog. 

Bij Klokkenluideronline beginnen de verzamelde complotdenkers zo langzamerhand ook doodmoe van de immer rijk fantaserende AIRVD te worden. "Onderbouwen is niet AIRVD zijn sterkste kant. AIRVD=stoorzender van AIVD?" Nee zegt AIRVD in een zeldzaam humorisch moment: "Van de Mossad, maar niet doorvertellen."

Reaguurder Wim Heitinga - zelf overigens een net zo erge complotdenker - heeft AIRVD bij Klokkenluider online definitief afgeserveerd: "AIRVD is een GeenStijl-trol die hier op deze website het werk van Micha Kat aan het ridiculiseren is. Dit naar aanleiding van een paar kritische artikelen die Micha Kat in het verleden over GeenStijl geschreven heeft. Om boven alle verdenkingen te blijven schrijft hij/zij weleens een paar quasi kritische stukjes over GeenStijl op zijn weblog, maar laat u zich niet voor de gek houden. Geniet vooral van zijn/haar absurdistische posten, hier en elders, maar neem hem/haar vooral niet serieus. Uiteindelijk komt hij/zij hier alleen maar trollen om de credibility van Micha Kat te ondermijnen."

Complotdenken in de overtreffende trap, het bestaat echt.

dinsdag 11 november 2008

De wereld liegt door


Vaste lezers weten het: Marcel Vreemans van Het Vrije Volk maakt zich vrijwel dagelijks kwaad over de rooie omroep. He, getver, roept hij iedere avond weer naar moeder de vrouw in de keuken. "Weer die linkse ratten op de buis!" 

"Dat de publieke omroep een vermolmd en achterhaald instituut is dat in de verste verte niet meer functioneert zoals ooit bedoeld - een gesubsidieerde manier om de bonte verzameling aan (politieke) opinies en maatschappijopvattingen evenredig toegang te verschaffen tot de massamedia - mag genoegzaam bekend zijn. De gemiddelde burger met een mening wordt helemaal geen lid meer van een omroep en heeft geen trek meer om zich op deze ouderwetse manier te laten representeren, zelfs niet als hij een flinke scheefgroei constateert. Alleen de hoogbejaarde babyboomgeneratie, type Hanneke Groenteman, is nog lid, maar gaat in snel tempo dood. Wel eens een jeugdig VPRO of AVRO lid gezien?"

Programmamakers weten volgens Vreemans van "leeghoofdige gekkigheid" niet meer welke nieuwe titel nu weer te lanceren - Spuiten & Slikken, Neuken & Pijpen, Shop Till You Drop, Jan Smit goes to Hollywood, Hoer zoekt Man, Lingo voor blinden, de Rukkende Rechter, Kerkepad voor Nordic Walkers, De Wereld Liegt Door - en verkopen dit onder de vlag van maatschappelijke betrokkenheid. Volgens Marcel klinkt er elke maand een nieuwe anonieme noodkreet vanuit de omroep of het Ministerie van OCW, waarin wordt opgeroepen tot een betere bediening van ondervertegenwoordigde groepen in Hilversum. En dus ook de rechtse rakkers van Het Vrije Volk. Eerder wilde Vreemans met de NOS rond de tafel, maar dat leek hem bij nader inzien een kansloze zaak, dus moet er nu een eigen rechtse omroep komen.

En wat gaat dat dan worden? Dit: "Winter & Ellian", een latenight talkshow waarin linkse politici aan de leugendetector worden gelegd; "Integreer of vertrek!", een leuke spelshow voor nieuwkomers waarin de verliezer het land moet verlaten; "Rad van Fortuyn", een wekelijks en meeslepend verhaal over aan lager wal geraakte LPF-ers en PVV-ers als gevolg van een berufsverbot; "De Wereld Graait Door", een satirisch TV-magazine voor en door succesvolle ondernemers. 

Oftewel: Marcel kan afgezien van een hoop flauwiteiten met de beste wil van de wereld geen fatsoenlijke rechtse tv-avond samenstellen. Is een rechts muziekprogramma soms iets met VVD dixielandjazz? Een rechts gezondheidsprogramma iets over rechtsdraaiende yoghurt? Krijgen we rechtse kinderprogramma's, een rechtse Goede Tijden, Slechte Tijden, een rechts Journaal? Of gaat het er Marcel eigenlijk vooral om dat hij zo hard mogelijk kan roepen dat al die kutmarokkanen het land uit moeten zonder te worden tegengesproken?

maandag 10 november 2008

God Baal


Waar maken de complotdenkers zich druk om na de monsterzegen van Barack Obama? Lees en huiver: Over het feit dat Obama het illuminatiegebaar maakte, het symbool van de occulte gehoornde God Baal en een geheimzinnige elite hoog in de wolken. En het dus nog maar de vraag is of Obama geheel vrij is van hun invloed.

De Illuminatie is een typisch internetfenomeen: er is altijd wel een gek die met verwijzingen naar het verleden meent dat er een geheimige wereldmacht is - ergens op een onzichtbare Godswolk - die aan presidenten trekt alsof het marionetten zijn. Dat de Illuminatie de mensheid dom en onderdrukt wil houden om "haar macht over hen te kunnen gebruiken". Vervolgens zijn er altijd wel een stuk of honderd papegaaien die deze informatie verspreiden als aanhangers van het Wachttorengenootschap.

De auteur van het Obaham stukje bij Argusoog is een zekere Jan Wicherink, schrijver van het gratis e-boek Ontheemde Zielen Ontwaken, en dan weet je weer onmiddelijk in wat voor wereld je beland bent, want Jan een nieuwe tijd-zweverd. En dus een aanhanger van Marcel Messing, naar wie hij ook verwijst. 

En binnen de korste keren gaat het dus niet meer over Obama of de Illuminatie, maar over medidatie: "Laten we proberen via de kracht van meditatie een positieve impuls te geven aan het veranderingsproces dat deze wereld zo hard nodig heeft nu het aantal crisissen in de wereld dramatisch aan het toenemen is. Zo hebben transcendente meditaties uitgevoerd door aanhangers van Maharishi Mahesh Yogi bewezen dat het misdaadcijfer in een stad significant omlaag gaat wanneer slechts 1% van de populatie Transcendente Meditatie toepast. Dit effect heeft zelfs een naam gekregen en heet dan ook het Maharishi effect en straalt uit over de gehele populatie, en is dus niet alleen voorbehouden aan de mediterenden."

Bij Argusoog hoeft Jan niet bang te zijn dat hij wordt afgevallen. Daar zweven ze per definitie een paar meter boven de grond. Slechts een kritische opmerking staat er onder het verhaaltje: "Die handgebaren... Dat is gewoon zoeken naar een momentje in de film waar de vingers toevallig in deze houding staan wanneer ze hun hand opsteken. Maar dat weet de schrijver ook best."

zaterdag 8 november 2008

Powersocialisten


Op naar Huize Demmink, had Micha Kat zijn trouwe fans beloofd bij zijn terugkeer in Nederland, maar het is er nog altijd niet van gekomen. Wel trekt Kat overal flink aan de bel over Joris. Zo is er nu een heuse Hyves pagina waarvan het de bedoeling is dat we daar allemaal lid van worden, zodat Joris eerder gepakt wordt. Hoe zoiets in zijn werk gaat moeten we maar raden, maar wellicht is het zo dat als je Hyves-vriendje wordt van pakweg Schaatsduitser Ingo Bos, hij eerder de Duitse afstandskampioenschappen wint.

Meer had Kat hopen te bereiken bij de SP, die altijd wel een willig oor heeft voor misstanden in de maatschappij. Probleem is dat Kat altijd meteen ruzie gaat maken als hij zijn zin niet krijgt. Vanaf de eerste seconde was De Wit volgens Kat defensief, afhoudend, zo’n lastige ‘man uit het veld’ die wat wil! “Het is net alsof ik naar de eerste de beste backbencher luister van het CDA! U bent toch van de SP? Daar mogen we toch wel iets meer van verwachten?" viel Kat uit tegen Kamerlid Jan de Wit. Waarop De Wit volgens Kat in woede ontstak. Nou, dat liet Kat er niet bij zitten natuurlijk, deze partij mag stante pede de stront in en dus publiceerde maar meteen zijn 06 nummer.

En dat had Kat beter niet kunnen doen. De trouwe achterban was daar namelijk niet van gecharmeerd. "Je kunt nou wel met je geblaas iedere potentiële medestander de gordijnen in jagen, maar zo red je het niet. Vriendelijkheid is de moeder van de porseleinkast en goede manieren zijn de sleutel tot de draaideur." "GSM-nummers kan kamerleden zet je niet in een nieuwsbericht. Van kamerleden kun je al evenmind verwachten dat ze reageren op kwesties die bij een rechtbank dienen." "Wat een ongenuaceerd stuk onzin. Dit raakt werkelijk kant noch wal. Ik heb altijd veel waardering gehad voor deze site maar na dit artikel houd ik het maar voor gezien." "Het schenden van de privacy van een SP lid op een dergelijk onbeschofte manier vind ik werkelijk buiten proporties en onacceptabel. dergelijke “geenstijl-tactieken” heb ik een broertje dood aan, BAH!!!"

Gelukkig is daar nog Kantklosser, die het altijd opneemt voor de schuimbekkende Kat: "De SP, dat zooitje opportunistisch-hypocriete powersocialisten, is natuurlijk als de dood dat Joris D. op zijn beurt weer een boekje open doet over de escapades van Harry van Bommel…"

Inmiddels heeft Kat zijn hoop gevestigd op Peter R. Kat is zelf journalist, maar krijgt kennelijk helemaal niks boven tafel. "Misschien ben je zelfs wel in staat om aan te tonen dat de hele zaak-Demmink een demonische hype is, georkestreerd door criminele vijanden van de Nederlandse Staat die ons land via subtiele ‘contra-informatie-campagnes’ willen ‘destabiliseren’." 

De fans hebben er geen vertrouwen in: "Peter Rukker de Vries is een laffe hond, hij zal dit nooit oppakken. In de zaak Joran zit hij er ook al compleet naast. Joran is onschuldig helaas heeft hij zitten opscheppen en verteld wat die conjo wou horen."

Waarna Kat nog geen dag later weer een krankzinnige draai aan dit geheel geeft: "De hernieuwde jacht van Peter R. de Vries op Joran van der Sloot in Thailand zou best een afleidingsmanoeuvre kunnen zijn om de focus weg te nemen van de man die coute que coute uit de wind moet worden gehouden: vader Paulus van der Sloot. Hij heeft Natalee verkracht -met Joran- en vervolgens hebben ze samen het lijk laten verdwijnen. 99,9%!"

Kat logica: Paulus -en dat brengt ons weer bij de zaak-Demmink- is lid was van de rechterlijke macht. Dat trekt zelfs de achterban niet meer. "Micha Kat is nu echt definitief de weg kwijt. Puur het feit dat iemand tot een beroepsgroep behoort (of heeft behoord of ervoor gestudeerd heeft om ertoe te gaan behoren), wordt als voldoende bewijs gezien dat die persoon misdaden heeft gepleegd die misschien bepaalde andere leden van die beroepsgroep ook zouden kunnen hebben gepleegd. Dit is echt nog veel erger dan de middeleeuwse heksenprocessen, Micha!"

vrijdag 7 november 2008

Gouden Kooi


Eerder dit jaar viel Zaplog, de sociale bijwagen van complotsite Zapruder, nog in de prijzen. Er werd in elk geval een Dutch Bloggie toegekend vanwege "het lef om standpunten in te nemen". Vervolgens ontstond er een hoop verwarring over waar de jury nou echt op had willen stemmen: op Zapruder of Zaplog, evenals hoop heisa over de vraag of de prijs wel terecht was uitgedeeld voor een kippenhok waar "feiten, vermoedens, speculaties en regelrechte flauwekul aan elkaar gelijk worden gesteld". Sindsdien lijkt het alleen maar verder bergafwaarts te zijn gegaan met deze zelfbenoemde NuJIJ killer.

Probleem met Zaplog: inteelt. Een klein clubje reaguurders dat elkaar door en door kent, met veel te veel insidegrappen, jargon dat eerder afschrikt dan de nieuwsgierigheid prikkelt en een sfeer die aan De Gouden Kooi herinnert. Het clubje wordt door onderling gekibbel toevallig ook nog eens met de dag kleiner.

Deze week was het over en uit voor Ron 1872, wegens doodsbedreiging. Tot voor kort slingerde Ron ongeveer alles dat met 9/11 te maken heeft, relevant of niet relevant, meteen op Zaplog. Samen met zijn maatje Simba, oftewel Pluk van de Petteflet. Allebei ongelooflijke conspiracy nuts, die hun tegenstanders bij voorkeur typeerden als government loyalists of Goebbels & Co. Dat begon zelfs de Zap-redactie te vervelen, en Pluk werd als eerste via de achterdeur afgevoerd. Ron kreeg proefverlof.

Het bewuste draadje schijnt te zijn verwijderd, maar Ron wond zich afgelopen weekend enorm op over het standpunt van Zapruder blokhoofd Warp11 (Patman) dat het gebruik van het geneesmiddel Ritalin door ADHD kinderen eigenlijk maar onzin was. Het probleem van ADHD lag aan de ouders en een betere opvoeding zou het medicijngebruik overbodig maken, sprak de deskundoloog, die iets vaags doet in de ICT en met fotografie, en dus de uitgelezen persoon is om hierover een oordeel te vellen. En toen knapte er iets bij Ron, vader van een kind met een autistische storing. Prima onder controle te houden met een mix van medicijnen, vond Ron. "Het spotten met de problematiek van gehandicapten is wat mij betreft NOT DONE".

En dat wilde Ron Patman ook nog eens telefonisch duidelijk maken: "Ron heeft me 7 minuten en 28 seconde lopen bedreigen met de dood, kogel door mijn hoofd, hij zou me komen opzoeken, enz. enz." Dus aangifte gedaan en IP en account zijn per direct en forever geblokkeerd op ZapLog én Zapruder. En sussende woorden helpen ook niet meer: "Maar blijf uit mijn buurt, ik heb de haat in je stem gehoord en zie hoe je hier wederom de boel verdraait. Dat risico is me te groot."

Endemol kan Zaplog zo verfilmen, als Gouden Kooi The Next Generation. Kijkcijferhit!

donderdag 6 november 2008

Zors Boes


Bush weg uit het Witte Huis en een zwarte Democraat de 44e president van de VS. Een regelrechte ramp. Niet voor de Amerikanen, en hopelijk ook niet voor de wereldvrede, maar met name voor de verzamelde complotters. Zapruder kan inpakken, Alex Jones kan naar huis, evenals een hoop psychopaten die zelfs in een dwangbuis niet rustig waren te krijgen zodra George "Skull&Bones" Bush ter sprake kwam. 

Acht jaar lang streden zij en anderen tegen de neocons en met name tegen George Dobbeljoe. Dat was een Osama zonder baard, een bloedlijn-bastaard, een veroordeelde staatscriminineel, Dr. Evil in het kwadraat, een Joods-Angelsaksische samenzweerder of gewoon Zors Boes, neef van Adolpf Boesler. 

Zijn opa deugde al niet in de oorlog, en dus zat er ook een steekje los aan George. Kijk maar, riepen complotters in koor, hij maakt het Satan-gebaar (gewoon het "Hook em Horns!" van het Longhorns Sports Team uit Texas).

Rond 2006 bereikte de Bush-gekte ongetwijfeld zijn hoogtepunt toen complotters er stellig van overtuigd waren dat Bush en Dick Cheney achter de aanslagen van 9/11 zaten. Volkomen geobsedeerd tuurden de complotters nachtenlang naar vage filmpjes waarop doornormale stofwolkjes het bewijs zouden moeten leveren voor het gebruik van explosieven waarmee de WTC torens waren neergehaald. En omdat het bewijs voor die explosieven toch wel wat magertjes was, verzon een geschorste professor dat er een speciaal goedje moest zijn gebruikt dat de WTC torens deed smelten als kaas in een fonduepan. 

En zo ging het verder: 9/11 was een manier om illegaal Irak binnen te vallen en om de VS in een politiestaat te veranderen. Compleet met gevangenissen en kampementen voor ongehorige burgers. Inclusief gasmaskers en doodkisten. 

Is deze flauwekul nu dan eindelijk over? Dat is nog maar zeer de vraag. Want de complotters geven zich niet zo gauw gewonnen. Het mantra is nu dat er niks zal veranderen. Obama is gewoon een suffe handpop met een paar goede one liners. Same shit, different asshole. Of een handpop van de Nieuwe Wereldorde die de Bush Police State verder zal uitrollen.

Het complotterduo Paul Joseph Watson en Alex Jones verwoordt het bij Prison Planet als volgt: "Barack Obama will ride into office with a gigantic approval rating to rival that of Bush after 9/11, along with a complete power monopoly over the executive, the legislative, the judicial as well as widespread media support. This makes Obama more dangerous than Bush and certainly a damn site more dangerous than a McCain administration, because his policies for at least a year or two will enjoy universal acclaim and voices of dissent will be drowned out by a wave of droning acquiescence."

"Ik vind het Chomsky-achtig en "cynisme pour le cynisme" om op voorhand maar te zeggen dat het allemaal lood om oud ijzer is," protesteert Yelamdenu bij Zapruder. "Erg cool zo'n houding, met de nodige zapruder-retoriek erbij ben je dan natuurlijk weer helemaal het mannetje."

Goed gezien, want Obama wordt het kryptoniet voor complotters. Tegen de charme en het charisma van Barack - de Obama factor - zal geen complotter opgewassen zijn. Honderden domme complotblogjes verkruimelen binnen enkele maanden tot stof. Muhahahahahaha. 

woensdag 5 november 2008

Ding, dong, ding, dong!!!


Micha Kat, uitbater van Klokkenluideronline en vooral bekend vanwege zijn verbeten jacht op Joris Demmink en Fortis-topman Lippens, is op Nederlandse bodem teruggekeerd na een half jaartje Bangkok. Daar zou hij correspondent worden voor De Telegraaf, maar dat liep uit op een berufsverbot toen de hoofdredactie zich plotseling weer een onwelriekend pisincident in het Haagse herinnerde.

Wat Kat in Nederland gaat doen is onduidelijk nu hij ongeveer iedere hoofdredacteur tegen zich in het harnas heeft gejaagd en zich steeds nadrukkelijker afzet tegen de mainstream media. Maar gelukkig heeft Kat nog zijn pro deo blogje. Daar voelt hij zich helemaal thuis, temidden van zijn complotdenkers. Want Kat heeft fans. Een stuk of zes om precies te zijn met namen als E-bee, AIRVD, Observator, Samantha en Wijze van Zion. Minstens even krankzinnig als Kat zelf, of erger. 

Lees en huiver: "Sinds jaren is dat scenario in Amerika toch al realiteit… Zonder bellen stampt de zwaar bewapende ‘politie’ (blackwater?..) de deur in, klimmen ze langs de achterkant en zijkant door je ramen naar binnen en als je niet snel genoeg bent, arresteren ze je ter plaatse zonder enige aanklacht. De rest, zoals Europa, zal ook snel volgen."

"Het doet er niet toe wat voor stempel je erop plakt: links of rechts het gaat erom dat 5% van de westerse bevolking de andere 95% afperst met vele gezichten, maskers en petten. Die 5% is de elite, de rest zijn slaven, kudde schapen met een herder."

"Ik weet niet wie NL bestuurt maar ik vermoed dat de As een Anglo-Dutch aangelegenheid is met DVD en VS connecties naar oa. Brezinski, Soros, Rockefeller en de Trilateral Commission, met als nieuwe puppie Obama."

"Als je de banken hun gang laat gaan is het einde verhaal. Dat is net zoiets als een dief de sleutels geven van een juwelier. Binnen de kortste keren is de juwelier leeggerooft (...)."

Kat liet zijn fans vorige week niet in de steek. "Op naar huize Demmink," riep de Nederlandse Superman opgewekt. Zijn aanhangers wisten niet hoe hard ze in hun handjes moesten klappen: "In dit soort zaken is het een kwestie van je tanden ergens in vast bijten, volhouden, en in de huidige tumultueze wereld duiken er vast en zeker op een gegeven moment medestanders op waar je wat aan hebt, en die ook hun bijdrage wensen te leveren. Klokkenluideronline.nl ! Ding, dong, ding, dong!!! Allemaal wakker worden -;) Pijn aan de oren voor sommigen…"

Tja, de vraag is alleen of hun held de juiste Demmink weet te vinden. Eerder verwarde Kat namelijk de stem van een acteur met die van Demmink en belde hij een willekeurige Joris in het Haagse op voor de ultieme stemmatch. De fans hadden de vergissing weer eens niet door.

Niet dat waarheidsvinding er toe doet bij Kat. Ooit wond Kat zich terecht op over het schaamteloos pluggen door Lux et Libertas (NRC Handelsblad) van een nieuwe afslankpil die later levensgevaarlijk bleek te zijn. Nu is gebleken dat de vrouw die vorig jaar haar baby in de Amsterdamse Bijenkorf van bovenin het atrium naar beneden gooide en er vervolgens zelf achteraan sprong onder invloed heeft verkeerd van ‘afslankpillen’, suggereert Kat gemakshalve dat hier wel eens om de wonderpil van Lux et Libertas  zou kunnen gaan. Nog snel even een vraagteken achter de kop zetten en de eerste complotdenker meldt zich alweer: "Het is al langer een tendens van de gewetenloze overheid om giftige medicijnen met vreemde bijwerkingen, ook in het verkeer, te laten verstrekken, dat ruimt lekker op en past in de plannen, chaos en een gedemoraliseerde burger die zijn recht toch niet kan halen in politiestaat NL."


dinsdag 4 november 2008

Olifant


De internet querulant herken je onmiddellijk aan het taalgebruik, dat steevast wordt doorspekt met woorden als criminelen, Big Brother, plee, maffia, machtsmonopolie en rariteitenkabinet. Vaste prik is verder dat de querulant zich ver verheven voelt boven de "in slaap gesuste 9-tot-5-en-dan-een-lekkere-gehakbal-met-jus adorerende Nederlander" die de visie van de querulant (werkloos thuis?) maar niet wil delen, laat staan begrijpen. En tot slot geeft hij per definitie een rare draai aan een heikele kwestie, met als terugkerend thema het stelen van uw belastingcenten. 

Ergo: "Alarm, olifant in de kamer! Regelmatig wordt de burger geconfronteerd met manhaftige uitspraken van het rariteiten-kabinet Balkenbende-nummer-ikbendetelkwijt, dat al door de plee gespoeld had moeten worden voordat het ontstond. De in slaap gesuste 9-tot-5-en-dan-een-lekkere-gehakbal-met-jus adorerende Nederlander, volgens Pareto zo’n 80% van de bevolking, doet er verstandig aan wakker te worden.U, de resterende 20% die níet onplezierig op het achterhoofd is geland, weet uiteraard waar ik het over heb, niet?"

Aanleiding tot deze boutade is het plan van Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie om de criminaliteit in de vastgoedwereld aan te pakken. Waarna de querulant fijntjes wijst op de miljarden die aan noodlijdende banken zijn toegeschoven. Die hebben immers dik gespeculeerd met rommelhypotheken, en dat ook nog van onze spaarcentjes. "Dik 4000 Euro per inwoner van Nederland heeft het kabinet gestolen; de vraag is of dat het einde is."

Dat het aandelen betreft die op termijn weer verkocht zullen worden, mogelijk met winst, dan wel schulden die afgelost moeten worden tegen een vaste rente, dat vertelt de querulant er natuurlijk niet bij, want dat verzwakt zijn betoog. Nee, onze overheid heeft ons bestolen, hoort zegt het voort! "De overheid, gezien de voorstaande (en andere, niet genoemde) feiten in feite niks minder dan een in strak pak geklede maffia-organisatie met machtsmonopolie, duldt geen concurrentie. Ze zijn volgens eigen zeggen om u, de burger, te “bescheremen” (...) tegen de grote boze wolf. Terwijl ze zelf met genoegen ongevraagd een greep doen in de duitenzak van de burger, strooien ze dezelfde burger zand in de ogen door draconische maatregelen te introduceren die de vrijheid verder zal beperken, zich beroepende op “vastgoedfraude”.

Wat die vrijheidsbeperkende maatregelen in dit kader zijn moet je als lezer verder maar raden. Of is het de bedoeling dat de stenenschuivende mafia gewoon doorgaat met witwassen en malafide taxaties? De ene criminaliteit is kennelijk de andere niet. 

maandag 3 november 2008

Gezondheidsfascisme


Ze zijn de paria van 2008. De rokers. Staan in de kou voor paal op perrons. Worden bijeengedreven voor de deur van een kantoorgebouw. En de Dolende Rokers worden alsmaar bozer. Vinden het onacceptabel dat zij afhankelijk zijn van de dictatuur van de meerderheid. "Zeiken over roken brengt de gezondheid ernstige schade toe," lees je links en rechts. Of: Stop de anti rook terreur door het gezondheidsfascisme!  En berg je maar als de rokerd boos wordt. Dan gebeuren er heel erge dingen

Roker Marcel Franssen uit het Belgische Lanaken heeft nu zelfs een actie op touw gezet om het rookbeleid in België en in de rest van Europa aan te klagen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De Belg vindt dat zijn vrijheid als roker wordt beperkt. "Het zou me niet verbazen als in de toekomst zelfs de straat rookvrij moet zijn of als je in je eigen woonkamer geen sigaretje meer mag opsteken."

Rokers refereren namelijk graag aan de bemoeizuchtige overheid of het feit dat paffen in andermans gezicht gelijk staat aan de vrijheid van meningsuiting. Dat lossen wij zelf wel op, bast de rokerd dan, die ook altijd weer begint over het feit dat de overheid grof geld zou verdienen aan de tabaksheffing. Nou ja, verdienen: principieel zou de overheid de verkoop van sigaretten natuurlijk moeten verbieden, niet alleen ontmoedigen, maar dan dreigt er weer goedkope smokkel uit het buitenland.

Maar wat worden rokers toch altijd principieel als hun nicotinezucht in het geding is. Tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moet het onrecht worden bestreden. Het onrecht dat de wereldeconomie jaarlijks honderden miljarden euro's kost. Of een miljard levens alleen al deze eeuw. Maar dat zal de rokerd een rotzorg zijn. Zijn verslaving is een complete obsessie geworden die tot aan de hoogste rechtbank verdedigd moet worden. Daar was roken trouwens al verboden.