dinsdag 23 februari 2016

Van de drup in de regen

Aan de soap die Dankbaar heet lijkt maar geen einde te komen. Vorige week lazen we nog over de Pyrrusoverwinning die Dankbaar had behaald op advocaat Yehudi Moszkowicz. Die moest weliswaar de gevorderde 200.000 euro aan Dankbaar terugbetalen, maar wel met aftrek van 66.000 euro, want die waren volgens de rechtbank wel tijdig gestuit. Wat erg pijnlijk is voor een oud-miljonair die zijn bankrekening van amper 10.000 euro snel ziet slinken vanwege hypotheeklasten.

De bankrekening leek in elk geval weer met een ruim een ton te kunnen aangevuld, maar daar heeft het Gerechtshof in Amsterdam op 16 februari blijkbaar een streep door gehaald.

In hoger beroep is nu opnieuw - volgens Chris Klomp, die het vonnis kennelijk kreeg toegespeeld - 200.000 euro toegewezen aan moeder Vaatstra en wel omdat Wim verzuimd heeft alle reeds gedrukte exemplaren van het Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra te vernietigen, zoals hem was opgedragen.

Volgens het Hof had Dankbaar (en mede-auteur Mauritz) beter hun best moeten doen om de oplage te vernietigen. Zo gaf Dankbaar 1100 exemplaren gratis weg en deed hij geen moeite om deze boeken terug te halen.

Wim tekent naar eigen zeggen hoger beroep aan tegen beide uitspraken. Maar hoger beroep tegen hoger beroep gaat helaas niet. Dat wordt dus cassatie. En zo’n cassatieberoep wordt alleen maar toegewezen als er daadwerkelijk een ander licht op de zaak kan worden geworpen.

Barracuda vreest wat dat betreft het ergste. In zijn verweer geeft Wim met zoveel woorden dat hij de boeken niet kon vernietigen omdat mede-auteur Hans Mauritz de voorraad in beheer heeft. Die overigens ook moet meebetalen aan het de 2 ton, maar volgens Wim geen geld heeft.

Van belang is niet hoe de beide auteurs het boek zouden vernietigen, maar het feit dat dit simpelweg niet is gebeurd.

Barracuda is gestopt met bloggen, maar vult dit blog het komende jaar nog aan met actuele ontwikkelingen.    

woensdag 17 februari 2016

Platzak

Wim Dankbaar, de onvermoeibare Vaatstra speurneus, is officieel 60.000 euro armer in de zaak tegen zijn luis in de pels Yehudi Moszkowicz. Yehudi, nog een van de weinig overgebleven praktiserende Moszkowicz advocaten, vertegenwoordigt de familie Vaatstra, die niet wilde dat Dankbaar rijkelijk citeerde uit het dagboek van moeder Maaike. Met als gevolg dat de volledige eerste druk van Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra vorig jaar moest worden vernietigd.

Moszkowicz had dwangsommen en zelfs gijzeling gevorderd, omdat een eerder vonnis in kort geding Dankbaar er niet van zou hebben weerhouden door te gaan met openbaarmaking van het dagboek. Dankbaar verweet Moszkowicz dat hij zich expres stil heeft gehouden over de te verbeuren dwangsommen en het bedrag steeds hoger heeft laten oplopen. Tot 200.000 euro, die Wim ook daadwerkelijk heeft moeten overmaken.

De rechter zegt dat de verjaring van dwangsommen voor een bedrag van 66.000 euro tijdig is gestuit. 'Nu moet ik weer hoger beroep aantekenen. Weer een zitting in Leeuwarden. Weer advocaatkosten.'

Hoeveel geld Dankbaar inmiddels al niet kwijt is aan zijn obsessie weet Barracuda niet meer precies, maar het begint aardig aan te tikken. En volgens het vonnis is oud multimiljonair Wim bijna platzak: '[eiser] stelt, verkort weergegeven, dat hij een spoedeisend belang heeft bij terugbetaling van het geïnde bedrag, omdat er nog slechts een bedrag van € 10.000,00 op zijn bankrekening staat, terwijl zijn maandelijkse hypotheeklasten € 1.800,00 bedragen.' Yikes!

Een andere grief, namelijk dat Moszkowicz Maaike helemaal niet zou vertegenwoordigen, maar in feite vader Bauke en zijn kinderen, sneuvelde al tijdens de rechtszitting. De rechter gaf aan dat hoewel Maaike niet in persoon was verschenen, zij toch echt moest aannemen dat er namens haar werd opgetreden. Dankbaar kon immers het tegendeel ook niet aantonen.

De grootste misère voor Dankbaar, eentje die hem vermoedelijk weer heel veel geld gaat kosten, moet echter nog komen. Dat is de civiele zaak die Wolfgang Hebben tegen hem heeft aangespannen. Over wie Wim in zijn tweede boek doodleuk beweerde, zonder al te veel onderbouwing uiteraard, dat die medeplichtig zou zijn geweest aan de moord op Marianne Vaatstra. Hebben heeft het verbod op het boek geëist.

Onlangs meldde Dankbaar tussen neus en lippen dat deze zaak ook nog een strafrechtelijk vervolg krijgt voor de meervoudige kamer. Vaak worden daar zaken behandeld waarbij een gevangenisstraf wordt geëist die langer is dan één jaar. Eerder kreeg Dankbaar al vier weken voorwaardelijke gevangenisstraf voor het publiceren van smaad in een andere zaak. Wim ziet blijkbaar de bui al hangen, want die kondigde onlangs de versnelde uitverkoop van zijn boek aan.

Barracuda is gestopt met bloggen, maar vult dit blog het komende jaar nog aan met actuele ontwikkelingen.