vrijdag 28 september 2012

Monddood

RIVM-directeur Roel Coutinho heeft zijn zaak tegen de kritische arts Hans van der Linde verloren. Terecht: Van der Linde is geen Désirée Röver die denkt dat de griepprik is bedacht door Satanaanhagers of als heksenbrouwsel wordt ingezet tegen de Amerikaanse zwarte bevolking, maar een nuchtere arts (oordeel zelf), die overigens nooit heeft gezegd dat de prik 'bewezen onwerkzaam' is, maar 'onbewezen werkzaam'. Dat is een valide wetenschappelijke discussie die je niet met rechtszaken moet afkappen. Bovendien geeft Van der Linde - zo moest hij al eens in het tv-programma Moraalridders toegeven - dezelfde griepprik gewoon aan zijn patiënten, omdat ze erom vragen en hij ze niet mag weigeren.

RIVM deed hem een proces aan wegens smaad. Van der Linde stelde in de rechtbank dat hij zich sinds 2001 toelegt op het signaleren en aan de kaak stellen van praktijken van beïnvloeding door de farmaceutische industrie. Hij betwiste dat hij Coutinho privé ervan heeft beschuldigd dat deze zich laat leiden door persoonlijke, zakelijke en profijtelijke belangen en dat Coutinho privé lippendienst betoont aan zakelijke partners.

De rechtbank vond dat Van der Linde de vermeende belangenverstrengeling niet heeft kunnen onderbouwen. Hij heeft Coutinho dus ten onrechte in verband gebracht met een belangenverstrengeling. Maar omdat de arts zijn uitspraken deed in het kader van het publieke debat over de (on)wenselijkheid van griepprikken, heeft hij 'de grenzen van het betamelijke niet overschreden'. De rechtbank gaf Van der Linde nog wel een reprimande: hij moet niet zeuren dat hij door het RIVM monddook wordt gemaakt. Dat instituut had het volste recht om een rechter te laten toetsen of de uitspraken kwetsend waren of niet.

donderdag 27 september 2012

The Illuminati: The Zombie Apocalypse Conspiracy

Klopjacht

Barracuda heeft het 'witwasstuk' van Harry Lensink nog niet (op papier) gelezen, maar het is nu al spannend. Zo blijkt bij de grotendeels vanuit Nederlandse gestuurde internationale campagne tegen de 'machtsbeluste pederast Joris D.' - ja, die weer - de voor corruptie veroordeelde super-lobbyist Jack Abramoff te zijn betrokken. Vers uit de gevangenis ook nog. Niet het soort beerputten dat Kat, Van der Plas en Poot c.s. graag geopend zouden willen zien.

Barracuda kreeg al een beetje de indruk zij een aantal half geïnformeerde Amerikaanse congresleden onlangs iets te enthousiast voor hun karretje hadden gespannen. Die hadden een brief op hoge poten aan de EU gestuurd met het verzoek toch eens werk te maken van de zaak Joris D.. De zorgen van deze congresleden over pedofiele zullen ongetwijfeld gemeend zijn, maar in hoeverre zijn ze misleid door stemmingmakerij?

Neem nou advocaat-generaal Diederik Aben. Die heeft bij de Hoge Raad inderdaad aangedrongen op nieuw onderzoek naar mogelijke manipulatie van telefoontaps in de zaak van de Koerdische zakenman Hüseyin Baybasin. Die Baybasin - die levenslang heeft gekregen - vormt samen met zijn advocate Adèle van der Plas de luis in de pels van de 'verdachte' justitieman. Toen zij dreigden met openbaarmaking van vermeende ontuchtige gedragingen met minderjarigen in Turkije, zou in opdracht van D. en in samenwerking met zaaksofficier Hans Hillenaar het bewijsmateriaal zijn gefabriceerd.

Kortom: Gelooft Aben nu ook al in dat complot? Per slot van rekening onderzocht in 2009 de toegangscommissie Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (tCEAS) onder voorzitterschap van toenmalig hoogleraar strafrecht Ybo Buruma of de zaak in aanmerking kwam voor herziening. Zekerheid over de betrouwbaarheid van het tapmateriaal had hij niet, maar zekerheid over het bedrog ook niet. Blijkbaar vindt Aben dat de zaak zo iets te onbeantwoord boven de markt blijft hangen.

Voor het overige toont Aben zich een bekwaam debunker. Het Demmink-complot is hem een brug te ver. Hij signaleert een probleem met de chronologie: het aftappen van Baybasin begon al in 1994, maar minister Sorgdrager (die Demmink de hand boven het hoofd zou hebben gehouden) werd volgens de complottheorie pas in 1997 onder druk gezet. Maar bovenal, schrijft Aben, lijkt het manipuleren van telefoontaps 'een nogal omslachtige manier om Baybasin effectief uit te schakelen, temeer daar onvoorspelbaar was of de Nederlandse rechter een levenslange straf ook zou opleggen. Ook de rechter zou dan in het complot betrokken moeten zijn, en in dat geval was het toch makkelijker geweest om Baybasin meteen al uit te leveren aan Turkije, waar de geheime connecties van Çiller wel raad wisten met iemand als Baybasin.

En: Indien van een hoge ambtenaar van het ministerie van Justitie dergelijke ontluisterende informatie bekend is geworden, is het afbreukrisico van een 'cover up', gevoegd bij een (afgedwongen) 'set up' (van een onschuldig persoon), vele malen groter dan het ontslag en eventueel de vervolging van die ambtenaar. 'Niet duidelijk is welk belang de minister van Justitie had om Demmink in bescherming te nemen. Demmink was niet onmisbaar. Voor hem een ander.'

woensdag 26 september 2012

Voluntas Populi

Het zit Johan Oldenkamp blijkbaar nog steeds dwars dat hij geen premier is geworden na de verkiezingsnederlaag van zijn partij SOPN. Want hadden Piratenpartij, de Partij voor Mens en Spirit (MenS) en de SOPN gezamenlijk opgetrokken, dan hadden zij nipt één Kamerzetel gehaald. Kortom: 'Via dit artikel roep ik, als partijleider van de SOPN, de besturen van deze drie partijen op om de mogelijkheid en de wenselijkheid van het samengaan tot één lijst te onderzoeken.' 
 
De onderlinge overeenkomsten tussen deze drie politieke partijen zijn volgens Johan namelijk veel groter dan de onderlinge verschillen. Zo signaleren bijvoorbeeld alle drie de partijen dat de bevolking momenteel feitelijk geen echte invloed heeft op het openbaar bestuur in ons land.

Johan heeft ook al een naam bedacht voor de partij waarvan hij ongetwijfeld (weer) premier wil worden: De Wil van het Volk, maar dan in het Latijn: Voluntas Populi. 'Ik heb deze Latijnse naam gekozen omdat namelijk niet alleen het Nederlandse volk 100% openheid en 100% inspraak wil, maar eveneens de meerderheid van de bevolking van alle andere landen op deze planeet. Daar ben ik in ieder geval 100% van overtuigd. Deze internationale naam in een klassieke taal zal naar verwachting daarom ook opgepakt kunnen worden door nieuwe politieke partijen in andere landen. Het is de bedoeling dat deze partijen allemaal verbonden zijn met de internationale moederorganisatie vanuit de website VoluntasPopuli.org. Deze website is nog in aanbouw.'

Eh...Johan, niet te hard van stapel loppen. Die andere partijen hebben namelijk nog niks toegezegd. Barracuda kan zich nog een pittige discussie herinneren tussen Oldenkamp en Lea Manders van MenS op de radio, waarover Johan achteraf helemaal niet te spreken was. En de Piraten zien de UFO-partij al komen met hun voorstel om iedereen een basisinkomen te geven. En het helpt ook al niet echt om aan allerlei instanties die je niet wilt betalen wijs te maken dat je 'de Staat der Nederlanden niet langer eigenaar is van mijn rechtspersoon'.

Gelukkig komt wijsheid met de jaren. Nog niet zo lang geleden dacht Johan dat in 2012 het einde der tijden zou aanbreken, nu ziet hij zich ten minste over vier jaar op het bordes staan met Willem Alexander. 

dinsdag 25 september 2012

Opinies

Gaat het toch nog wat worden met DeJaap van Bert Brussen, de tegenhanger van VARA's opiniesite Joop.nl? Brussen maakte eerder deze maand zijn vertrek bij GeenStijl bekend en inmiddels is ook de onafscheidelijke HP/De Tijd-journalist Bas Paternotte 'toegetreden tot hoofdredactie'. De site oogt eindelijk eens acceptabel en er staan zowaar foto's van het ANP op. Waarbij onmiddellijk de vraag rijst welke zoete lieve Gerritje dit allemaal gaat betalen. Het blog zegt geen subsidie te krijgen, en lijkt geheel te drijven op bannerverkoper Adfactor. En banners zijn geen vetpot tegenwoordig.

Maar wie weet vond Brussen nu eens de hoogste tijd om de professionaliseringsslag te maken die hij al langer voor ogen had en teert hij voorlopig op freelancewerk. Zo is de sinds kort werkloze Marcel Hulspas benoemd tot (onbezoldigd?) chef wetenschappen.

Er is een probleem: Jaap.nl - 'Opinieplatform voorbij het eigen gelijk' - geeft nog steeds hetzelfde gevoel van overbodigheid als voorheen. De rechtse signatuur is nog wel omfloerst aanwezig - na Haren moesten de 'vernielende Marokkanen' even weer prompt worden aangehaald - maar de kwaliteit van de bijdragen haalt het niet bij de opinies van pakweg Trouw, Volkskrant, Groene Amsterdammer, VN en NRC. Wat moeten we nou toch weer met een foto van een omgekeerde containerwagen met als kop File op de A10, daarom? Of een verslag van het para-evenement Operatie Market Garden Memorial 2012?

Bij de belendende percelen lees je bovendien een veel breder pallet aan meningen en politieke voorkeuren dan bij het tamelijke stuurloze DeJaap, dat dan ook nog de pretentie heeft om een vlees-noch-vis nieuwssite te willen zijn. Gratis treinkrant DePers verdween niet voor niets door overbodigheid, alleen de redacteuren zelf (gedreven door lijfsbehoud) bleven overtuigd van de noodzaak van die krant.

Maar waarom maakt Brussen van DeJaap eigenlijk geen brutale studentenopiniesite? Even nodeloos kwetsend als GeenStijl, maar net anders. Daar zit volgens Barracuda een gat in een markt, dat Propia Cures tot nu toe geheel heeft laten liggen.

maandag 24 september 2012

Onderzoek

Ruim 8000 mannen hebben een uitnodiging per brief ontvangen om vrijwillig deel te nemen aan het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek in verband met de zaak Vaatstra. Justitie denkt dat Marianne Vaatstra de dader heeft gekend en hij uit haar woonomgeving moet komen.

Het duurde even voordat er een reactie kwam uit het Vaatstra-complotkamp, maar uiteindelijk schrok Wim Dankbaar dan toch wakker. 'Bij deze roep ik alle 8080 mannen die een brief krijgen om mee te werken aan het DNA verwantschapsonderzoek in de moordzaak van Marianne Vaatstra, om deze medewerking vooralsnog te weigeren.'

Want: 'Het DNA onderzoek is namelijk bedoeld om het publiek te brainwashen met de gedachte dat het OM alle registers opentrekt om de dader(s) te vinden. Daarnaast is het onderzoek bedoeld om de aandacht af te leiden van de ware toedracht die reeds direct na de moord bij de top van het Openbaar Ministerie bekend was.'

Nu heeft Barracuda niet de indruk dat ook maar 1 promille van die 8080 mannen ooit op de website van Dankbaar kijkt, maar toch: we krijgen weer alle onzin over dubbelgangers van de vermeende dader en het wegsmokkelen van de beste man naar Noorwegen voorgeschoteld. Eind augustus toonde Barracuda een hoop tegenstrijdigheden aan in de theorie van Dankbaar cs, en hoewel Dankbaar wel reageerde onder het stuk, heeft hij tot op heden geen enkele poging ondernomen om die tegenstrijdigheden uit te leggen.

Gelukkig zijn er meer mensen die opletten. Onder het stuk van Dankbaar verscheen een reactie van ene Douwe Ritsema, die ook al de vinger op de zere plek legde: 'Beste meneer Dankbaar, wanneer de dader niet wordt gevonden onder deze 8000 mensen, dan ondersteunt dat toch juist uw kant van het verhaal? Waarom zou u dan dat onderzoek belemmeren? Of bent u bang, dat de dader wèl gevonden wordt?'

vrijdag 21 september 2012

Mad professor

We hebben er, na Coen Vermeeren, weer een mad professor bij. Klaas van Egmond is hoogleraar Geowetenschappen (in het bijzonder Milieukunde en Duurzaamheid) aan de Universiteit Utrecht, maar blijkbaar heeft hij ook een paar curieuze hobby's. Als toelichting op een drietal boeken die je moet gelezen hebben voor het naderende einde der tijden, meldde Van Egmond dat de wereld eind 2012 niet zal vergaan (alsof dat een wetenschappelijke discussie is), maar wel dat er iets gaat veranderen. Fasten your seatbelts:

'De Maya’s voorspelden een gelaagde tijdsontwikkeling waarbij steeds weer een versnelling (van de ontwikkeling) optrad met een factor 20. De tijd begint dan inderdaad met de oerknal 15 miljard jaar geleden. De laatste versnellingen waren het gelijktijdig ontstaan van Egypte, Sumerie, Inca-bescaving etc. 5200 jaar geleden (13 x 20 tot de macht 2), de uitvinding van de stoommachine zo’n 260 jaar geleden (13 x 20 tot de macht 1), de doorbraak van internet zo’n 13 jaar geleden (13 x 20 tot de macht 0) en dit jaar (13 x 20 tot de macht -1) de ontploffing van het financiële systeem. Alle ontwikkelingen zijn dan naar ‘oneindig gegaan’ en komen dan dus (alleen al theoretisch) tot stilstand.'

Zoals de buren van Klopdatwel.nl constateerden: 'Voorwaar een stukje tekst dat niet zou misstaan op een site als Niburu!' In zijn column in het universiteitsblad deed Klaas het trouwens nog eens dunnetjes over: 'Het ziet er wel naar uit dat we in de laatste spannende fase van een hele lange, zichzelf versnellende ontwikkeling zitten, waarbij de wereld uiteindelijk tot één samenhangend geheel is geworden. Daarmee begint een nieuwe ontwikkeling met net zo veel kansen als bedreigingen.'

Ehh..welk één samenhangend geheel ook maar weer?

We waren Klaas eigenlijk glad vergeten, maar hij was het die het begin dit jaar nog opnam.voor Coen Vermeeren, die was overgeplaatst naar Studium Generale, omdat hij 'in UFO's zou geloven'. En dat terwijl er volgens Klaas 'een indrukwekkende set aan waarnemingen is die een wetenschappelijke verklaring behoeven, in plaats van irrationele ontkenning of ridiculisering.' Nu klonk die verdediging, die stelde dat wetenschappers moeilijk weerlegbare waarnemingen serieus moeten nemen, niet eens zo onredelijk, maar in het licht van het bovenstaande beginnen we het allemaal beter te begrijpen. Maya's en UFO's, de appel valt kennelijk nooit ver van de boom.

donderdag 20 september 2012

Desperado's

De domeinnaam Klokkenluideronline.nl is tijdens een executoriale verkoop eerder deze week, zoals al werd gevreesd, voor 250 euro in handen gekomen van een Grote Onbekende. Micha Kat en de zijnen houden er dan ook rekening mee dat de nieuwe eigenaar er elk moment de stekker uit kan trekken, maar tot op heden hoeft de alternatieve site nog niet te worden aangesproken. Of zou de AIVD de klokkenluidersite rustig in de gaten willen houden voor het vergaren van IP-adressen van bezoekers en vooral posters?

Dat  laatste complot hadden we op zijn minst verwacht te lezen op Klokkenluideronline, maar Kat heeft blijkbaar andere dingen aan zijn hoofd. De angst om elk moment weer te kunnen worden gearresteerd bij overtreding van de recent opgelegde schoringsingsvoorwaarden is fnuikend, zo gaf Kat een dezer dagen zelf toe. Hij is letterlijk en figuurlijk gemuilkorfd in afwachting van de volgende behandeling van zijn zaak in december. Geen woord mag hij schrijven over aangevers die hem achter slot en grendel wisten te krijgen (eerste overtreding hier).

Zijn achterban raakte vorige week trouwens maar niet uitgepraat over de handgebaren waarmee getuigen tijdens diens rechtszaak de rechters zouden hebben aangestuurd of de satanische pedo-schilderijen van ‘Cassou’ die in de rechtbank waren opgehangen. Vooral Arend Zeevat (Argusoog) zag natuurlijk weer aan de lopende band satanische adders uit de zwarte toga's komen en overal vrijmetselaars opduiken.

Zelf rekent kunstenares Cassou haar werken trouwens tot 'humor', waarbij dinosaurussen dienen als symbool voor de enigszins verouderde juridische taal. Een van haar andere stukken heette grappig genoeg Advocaat van een kat, met opgestoken vinger. Kan volgens het complotvolk allemaal geen toeval zijn.

Gelukkig zat er ook nog iemand in de zaak zonder kolder in zijn kop. Lucien Wopereis van Advocatie schreef afgelopen week een nuchter rechtbankverslag, waaruit nog eens bleek waarom Kat daar eigenlijk zat. Coördinator beveiliging bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn verklaarde dat hij een telefoontje had gekregen met aan de andere kant iemand die zat te 'raaskallen', maar die op een gegeven moment ook zei dat er een bom in het kantoor lag. Het telefoontje leidde tot de ontruiming van het kantoor.

Maar dat lees je allemaal niet op Klokkenluideronline, waar men maar al te graag suggereert dat Kat vriendelijk informeerde of men niet bang was dat er eerdaags bommeldingen zouden worden gedaan 'omdat mensen in Nederland het langzaamaan zat worden'. Wopereis wist Kat trouwens zeer goed te typeren: 'Vaak een zelfverzekerde dompteur, maar soms ook aan de rand van het verlies van zelfbeheersing'.

En de volgende aanval, althans zo ziet Kat dat zelf, is alweer op komst: journalist Harry Lensink van Vrij Nederland zou publicaties in voorbereiding hebben waarin hij de ‘Demmink-activisten’ wil gaan wegzetten als door haat en rancune voortgedreven desperado’s uit rechts-extreme hoek. Klinkt als een complot.

woensdag 19 september 2012

Gewraakt

Erwin Lensink, alias de waxinelichthoudergooier, heeft vandaag het Hof gewraakt. De Lichtenvoordenaar, die enkele dagen terug werd opgepakt, vindt dat de rechters, de politie, het openbaar ministerie en mensen in zijn omgeving partijdig zijn. Ongeveer iedereen behalve hemzelf dus. Volgens het ANP verliep de behandeling van zijn zaak in Den Haag vandaag behoorlijk chaotisch. Lensink onderbrak het hof regelmatig en eiste tijd om zich te kunnen verweren

Sinds vandaag is de website erwinlensinkvrij.nl, waarmee Lensink zelf bemoeienis had, ook uit de lucht gehaald. Allemaal de schuld van  advocaat-generaal Knol, zo tekende De Gelderlander uit zijn mond op.

Het wrakingsverzoek wordt volgende week woensdag door de wrakingskamer van de Haagse rechtbank behandeld. Tot dat moment blijft Lensink in de cel. Prinsjesdag bleef gisteren dan ook waxinevrij.

The Illuminati: The Royal Nudity Conspiracy

dinsdag 18 september 2012

Occubye

Herinnert u zich deze nog...nog...nog? Het is precies een jaar geleden dat de Occupy-beweging voor het eerst demonstreerde voor de Amerikaanse beurs op Wall Street. Dat werd gisteren gevierd met rally's en arrestaties in niet minder dan dertig wereldsteden. Heel even leek de beweging weer te vlammen, totdat de betogers tegen de anti-islamfilm Onschuld van moslims weer alle media-aandacht opeisten.

Toegegeven: een jaar geleden leek de veenbrand nog de hele wereld over te gaan. Een massaal protest met tentenkampen tegen sociale en financiële ongelijkheid in steden als Berlijn, Washington,Tokio, Mexico- Stad, Madrid en niet te vergeten Emsterdem.

Punt gemaakt, poppetje gezien? Nope, de tentenkampen gingen niet meer weg. Een aantal werkloze diehards en alternativo's leek eindelijk een nieuw onderkomen te hebben gevonden. De Dam all over again. Protesteren deden ze niet meer. Er stegen steeds vaker hennepdampen boven de kampementen op. Er kwamen steeds meer chemtrails- en 9/11-complotters op af.

Zwervers kropen in de tenten en joegen de oorspronkelijke bewoners weg. Onderlinge vetes werden in the open uitgevochten. Occupy Soestdijk (made by Niburu) werd door vandalen opgeruimd. Occupy eindigde zoals achterkant van de driedubbele Woodstock-elpee: een veld vol meurende slaapzakken en plastic flessen in de modder.

Lichtpuntjes? In de VS is ruim vijf miljoen dollar opgehaald voor de Occupy Wall Street Kitchen. Een fonds waarmee occupiers zichzelf voeden. En onbedoeld ook dronkaards en ander ongewenst straatvolk.

Vorige week oordeelde de Haagse rechter dat Occupy weer mag demonstreren op het Malieveld in Den Haag. De herbezetting kan dus weer beginnen. Nog diezelfde dag verrees een minitent in het kader van de Nacht van de Hoop. Geen mens, behalve een oplettende fotograaf, die er acht op sloeg. Occupy is nu echt Occubye.

maandag 17 september 2012

Kleurtjes

Het regende de laatste dagen bij de alternatieve bloggen analyses van de verkiezingen. De merkwaardigste kwamen we tegen bij Anarchiel, geschreven door de vaste huisfilosoof die zijn lezers ook steevast trakteert op behoorlijk warrige verhandelingen over 9/11 en het WTC.

Dit keer speelde de auteur maar eens voor Maurice de Hond: 'De mensen die tussen de hoeren, junkies, immigranten, multiculti stank, herrie en meer leven, die zijn tolerant en stemmen links. En het electoraat dat goedkoop op het rustige platteland gehuisvest is, is conservatief, rechts, en stemt tegen deze “uitwassen”.'
  
De VVD zou vooral zeer sterk zijn vertegenwoordigd, extreem mag het soms genoemd worden, in gebieden met royale overkappingen. Van privé-eigendom tot plantages. Provinciehoofdsteden, de sociaal-economische multiculturele knooppunten, zijn volgens de auteur allemaal rood gekleurd op de landkaart. De rechterflank moet het daar steeds weer met betekenisvolle procenten minder doen. En juist zij hebben de mond vol van economie en immigranten.

Je voelt al op je klompen aan dat dit onzin is. Simpelweg omdat de grote zetelwinst van PvdA en VVD alleen verklaard kan worden aan de hand van een breed electoraat dat ook in de grote steden moet wonen.

Maar hoe komt de auteur aan zijn wijsheid? Hij keek naar de kleurtjes op een landkaart met politieke voorkeuren. En dan zie je gelijk al iets heel anders: traditioneel stemt het landelijke noorden (diep)rood. Henk van der Kolk, hoofddocent politieke wetenschap bij de Universiteit van Twente, heeft voor het linkse bolwerk in het noorden historische en culturele verklaringen. Groningen, Friesland en Drenthe kenmerken zich sinds de 19e eeuw door het grote aantal arbeiders, agrarische arbeiders, knechten en kneuterboeren. Het verklaart wellicht ook de rode plek in Zeeuws Vlaanderen en diverse andere uithoeken van Nederland. Rood verwacht je dus eerder in landelijke omgeving, VVD-oases als Wassenaar, Blaricum en Laren uitgezonderd.

Wie op de rode steden drukt, ziet trouwens dat de VVD daar vrijwel altijd de tweede partij is. De weinige tolerantie jegens 'multiculti stank' heeft dus maar bitter met het isolement in royale overkappingen te maken. VVD'ers zitten evengoed in de steden. De multicultihaat is verder het sterkst bij de PVV, die landelijk noch stedelijk genoemd kan worden. Zelfs PVV minded Limburg kleurt tegenwoordig VVD.

Veel duidelijker, in geografische termen, is de aanhang van de Christenunie: dat is een typische plattelandspartij, net als de SGP. De Piraten kom je in de steden tegen. GroenLinks is een stadspartij, D66 ook.

Grappig: lijsttrekkers deden het vooral goed in hun eigen gemeente: De SP behaalde het beste resultaat in Boxmeer, de woonplaats van lijsttrekker Emile Roemer. Ook Alexander Pechtold van D66 zag zijn woonplaats als beste uit de bus komen. In Wageningen koos 17,4 procent van de stemmers voor D66. En de aanhangers van SOPN vindt je vooral in Soest, waar stomtoevallig het hoofdkantoor van Niburu zit.

zondag 16 september 2012

WaxinevrijWaxinelichtjeswerper Erwin Lensink zit weer eens vast. Volgens het OM omdat hij verdacht wordt van smaad en daarmee de voorwaarden voor zijn schorsing (hangende het hoger beroep over zijn behandeling) heeft overtreden. Volgens zijn advocaat omdat men Prinsjesdag 'waxinevrij' wil houden.

Dat laatste zou zomaar eens kunnen. Toevallig heeft Lensink een dezer dagen een interview aan RTV West (video boven) gegeven, waarin hij nauwelijks weinig spijt betuigde van zijn daad. Kort nadat hij was vrijgelaten klonk nog een ander verhaal. Ook zou hij, aldus zijn eigen advocaat, in een gesprek met de politie in Winterswijk hebben gehint op het nogmaals gooien van een waxinelichthouder naar de Gouden Koets.

Sinds zijn vrijlating in juni twitterde Lensink onder de noemer 'Waxinelichtwerper, democratisch republikein VOOR waarheid, eerlijkheid, gelijkheid, eerherstel, schadevergoeding en rechtvaardigheid! Hasta la victoria siempre!'. Waarbij opviel dat naarmate 18 september naderde, Lensink weer behoorlijk geagiteerd begon te raken. 'Ik zie hier op twitter staan, dat ik fan zou zijn van koningshuis, dat is onzin! Ik ben fan van Willem van Oranje-Nassau, anti-erfopvolging!' 'Vervolgens moeten we banken weghalen bij de Frits Mannheimer`s, Rockefeller`s, Rothschild`s en dictators (monarchen) van deze wereld!!'

Tegenover RTV West verklaarde Lensink dat hij schandalig lang was vastgehouden gelet op zijn 'motivatie'. Maar hoe zat het daar ook maar weer mee? Beatrix zit volgens Erwin onterechte op de troon. Haar grootmoeder Koningin Wilhelmina is namelijk niet de dochter van Koning Willem III, maar van de heer S.M.S. de Ranitz en daarmee niet de 'rechtmatige erfelijke troonopvolg(st)er volgens de wetten van Koning Willem I en/of de Nederlandse Grondwet van 1848 (Thorbecke).' Staat op internet, dus is het waar.

Het begon ermee dat Lensink de onteigening van een familieboerderij in de jaren tachtig door de Nederlandse Middenstands Bank de Amsbergers aanrekent. Erwin meende ook nog een relatie te zien tussen de dood van zijn grootvader, die tegen de Duitsers vocht, en vlucht van de oranjes naar Engeland. Inmiddels heeft Lensink (zie interview Focuz TV) er fractional banking ook nog maar even met de haren bijgesleept. Iedere samenhang ontbreekt.

Wel is er een lange psychiatrische geschiedenis, mede als gevolg van een ruzie met zijn moeder, die zich met benzine overgoot en zichzelf in brand stak. De politie verdacht in eerste instantie Erwin zelf, omdat die geld nodig had. Na deze zelfmoord ging het rap bergafwaarts met Lensink. Erwin werd al eens veroordeeld wegens 'belaging' van een jonge vrouw. Op Koninginnedag 2009 eiste hij in een brief aan verschillende media de aanslag van Karst Tates in Apeldoorn op. En een klein jaar later zette hij zijn auto pontificaal voor het politiebureau in Lichtenvoorde. Op hoge toon kwam hij er aangifte doen van diefstal, hoogverraad en oplichting door de koninklijke familie. Daarbij maakte hij zo'n stampij dat hij werd aangehouden.

Met zijn jongere broers kan Erwin al helemaal niet meer opschieten. Die lichtten de politie in als ze vermoedden dat Erwin stennis kon gaan schoppen. Deskundologen constateerden dat Erwin lijdt aan een 'allesomvattende waanstoornis van het gemengde persecutorische (achtervolgings-) en grootheidstype.'

Kortom, de waxinelichtjeswerper is helemaal geen Pro Republica-Robin Hood, eerder het treurige slachtoffer van een familiedrama waaraan het Koningshuis part noch deelt heeft.

vrijdag 14 september 2012

Kletsmajoors

De verkiezingen hebben weer veel losgemaakt bij de alternatieve media. Zo zitten de rechtse bloggen natuurlijk in de maag met het verlies van Geurt. Want naast Rutte zit straks niet de Witte Toekan, maar de glimmende schedel van The Joker in een paars kabinet waarvan Rutte ongetwijfeld gaat beweren dat je er je vingers bij kunt aflikken. 'En bij de grens, die niet meer zichtbaar is, staan wegwijzers voor de MOElanders en gelukszoekers naar de uitkeringsinstanties. Daar tussendoor lopen verdwaasde mensen die zich afvragen wat is er gebeurd, wat heb ik gedaan, wat hebben wij gedaan. Hebben wij ons echt zo laten hersenspoelen.'

En het wordt alsmaar erger, als we de rechtse doemprofeten op het interweb mogen geloven. 'De macht van de feodalen sluipt hand in hand met de communisten via de achterdeur weer naar binnen in Europa. We zijn teruggeslagen tot diep in de middeleeuwen of achter het ijzeren gordijn wat dit betreft. Het kon ook niet anders.'

Nederland koos volgens de auteurs een 'marionettenkabinet van poppen die aan de touwtjes van de niet gekozen EU hangen'. De Tweede Kamer kan je gewoon aan 'Polen gaan verhuren voor goedkope huisvesting'. Het is niet meer het Huis van de Democratie maar een 'uitvoerderskantoor van Brussel waar kletsmajoors hun Europese carrière beginnen'. Enzoverders.

Het probleem is: er hebben gewoon te weinig rechtsen op Geurt gestemt (met een t), anders was dit natuurlijk nooit gebeurd. Dat begrijpt u wel.

Ter linkerzijde was er even voorspelbaar geweeklaag over de messen in de rug van Jolande (waarom praten GroenLinksen toch altijd met zoveel perslucht?), en dat met altijd nog vijftien zetels Geurt nauwelijks is ‘weggevaagd. 'Straks zitten er weer vijftien gewelddadige galeiboeven in de Kamer die, gezien de mislukte anti-Europacampagne in de afgelopen verkiezingsstrijd, extra hard zullen inzetten tegen moslims en niet-westerse allochtonen. Ook om de Amerikaanse anti-moslimdollars te doen blijven toestromen.'

In de spelonken van het web lazen we dan nog dat Satan in het torentje blijft zitten omdat hij vuistdiep in de pedonetwerken zit (drie keer raden wie er weer vrij rondloopt), de winst van de VVD in de verkiezingen beeldvorming is gemanipuleerd, dat Nederland voor volle snelheid kiest richting Europese superstaat en de regering Van Amsberg nog altijd stevig in het zadel zit (vreemd, Huis ten Bosch was toch losgerangeerd?).

Barracuda heeft trouwens even geïnformeerd bij Methode de Hond. Onder leiding van hopman Henk komt er straks een gedoogkabinet met de Partij voor de Dieren 2 en 50PLUS 2. Heel misschien doet ook Geurt weer mee.

donderdag 13 september 2012

Domper

Tot gisternacht was Johan Oldenkamp, lijstduwer van de SOPN, er nog stellig van overtuigd dat hij in de Kamer zou komen. Toegegeven: die 76 zetels waarover Johan telkens repte in de media, dat was achteraf gezien inderdaad een ietsiepietsie overdreven. 'Die 76 zetels zouden we halen als we de mensen duidelijk hadden kunnen maken dat wij de belangen van de meerderheid van Nederland vertegenwoordigen. Dat is niet gelukt, want de media hadden geen aandacht voor ons.' Maar: 'Ja, van die ene zetel zijn we vrij zeker. En misschien halen we er wel meer. We hebben tenslotte een grote achterban.'

Het duurde even voordat er donderdag een teken van leven kwam bij de SOPN of bij Johan zelf. Wellicht sliep Johan zijn feestroes uit, per slot van rekening word je niet elke dag premier. Totdat in de loop van de dag de realiteit als een mokerslag aankwam: 'Naast een enorme teleurstelling zit er ook nog steeds veel ongeloof in mij. Heeft ruim vier maanden keihard werken voor 100% inspraak in Nederland slechts zo’n 13.000 kiesgerechtigde Nederlanders kunnen inspireren om op de SOPN te stemmen?'

Yep, zelfs de Piratenpartij mag naar ander werk omzien, net als Hero Brinkman. De politieke tweestrijd heeft een clenching teweeggebracht die een einde heeft gemaakt aan de veelkleurigheid, maar ook aan de gekte: onzinpartijen die als het erop aankomt niks hebben bij te dragen aan de maatschappij. Met de SOPN voorop.

En Johan is mallotig genoeg om er weer een heel complot achter te vermoeden: 'Gisteren bleek dat de twee Nederlandse Bilderbergers, te weten Mark Rutte (VVD) en Alexander Pechtold (D66), zeer succesvol zijn geweest in de uitvoering van hun heimelijke opdracht. De VVD heeft samen met Bilderberg-partij PvdA zelfs een absolute meerderheid in de Tweede Kamer gehaald, waardoor beide partijen kunnen kiezen met welke van beide andere Bilderberg-partijen, te weten het CDA of D66, de meest stabiele regeringscoalitie gevormd kan worden.'

Voor Johan begint vandaag het oude leven weer. Hij heeft de strijd voor de principiële zorgverzekeringsweigering vooralsnog verloren en de deurwaarders rammelen alweer aan zijn woning, zodat Johan maar weer eens laat weten dat 'de Staat der Nederlanden niet langer eigenaar is van mijn rechtspersoon. Dit betekent dat mijn rechtspersoon niet langer is gehouden aan de Nederlandse wet- en regelgeving.'
 

The Illuminati: The Membership Conspiracy

woensdag 12 september 2012

Mocienne

Zoals je kleindochters hebt van Eisenhouwer die denken dat zij geronseld zijn voor een geheime Marsoperatie, zo heb je ook vrouwen uit Bilthoven die denken een dochter van Michael Jackson te zijn. Mocienne Elizabeth Petit Jackson zou door Michael Jackson op Haïti verwekt zijn, en daar ter wereld zijn gekomen op 15 november 1978. Naar eigen zeggen zou ze zijn weggemoffeld door Michaels moeder Katherine die haar wijsmaakte dat ze een dochter was van de zus van Diana Ross, Barbara. Bij die kidnap zouden de zeven ontvoerders allemaal zijn geliquideerd. Vandaar die nergens zijn te vinden.

In de zomer van 2010, ruim een jaar na zijn dood, heeft ze in de Verenigde Staten al eens nadere stappen ondernomen om de familierelatie vast te doen stellen, in het bijzonder toestemming gevraagd om een DNA-onderzoek uit te voeren op het stoffelijk overschot van Michael Jackson. 

Haar moeder 'Barbara Ross' liet in 2010 in een reactie aan RTL-Boulevard weten dat het hele verhaal wat haar betreft naar het rijk der fabelen kan. Hoe dan ook, Mocienne was niet blij met alle negatieve publiciteit, en al helemaal niet met het oordeel in Spitsnet van psycholoog Wijnberg die inging op 'mogelijke beweegredenen van betrokkene'. Die lijken het gevolg van 'affectieve verwaarlozing' en 'geschiedenis van emotionele armoede'. 'Het is een hele menselijke eigenschap om je eigen leugens te geloven. Als ik de zonnebril van mijn vrouw kwijtraak en daar een smoes voor verzin, dan ga ik er na tien keer dat verhaal te hebben verteld zelf ook in geloven.'

Mocienne stapte naar de rechter, maar die heeft haar eis tot schadevergoeding verworpen: 'Door een website te openen en te onderhouden waarmee eiseres haar gehele verhaal in de openbaarheid heeft gebracht, heeft zij haar recht om zich te beroepen op bescherming van haar persoonlijke levenssfeer aanzienlijk ingeperkt. Eiseres was geen bekend persoon, maar zij heeft zich daartoe proberen op te werken door via het internet publiekelijk uiting te geven aan haar stellige overtuiging dat zij zeer naaste familie is van de beroemdheid Michael Jackson.'

dinsdag 11 september 2012

Kabouters

Oh God, die arme kleine partijen. Ze waren helemaal nergens in het gepolariseerde verkiezingsgeweld tussen links en rechts. En wat deden ze hun best om in de laatste weken nog aandacht te trekken.

Zelden heeft Barracuda zoveel persberichten zien voorbijkomen als van de Libertarische Partij van professioneel belastingontwijker Toine Manders. De Libertarische Partij was de derde partij onder ondernemers, Nederland moest Julian Assange asiel aanbieden,het afschaffen van de inkomstenbelasting is een 'realistisch scenario', en nog wat van die koppen die overduidelijk extra zwaar waren aangezet met als doel om de aandacht de media te trekken.

Toen het strooien van ‘eurobiljetten’ boven het Vondelpark ook al niets uithaalde, werd de strijd verlegd naar de coffeeshops. De Libertarische Partij vindt namelijk dat in supermarkten de hash tussen het snoep thuishoort. Maar Manders had evengoed in een clownspak op zijn hoofd kunnen staan, of met een kanon naar Mars kunnen worden afgeschoten, het journaille had hem waarschijnlijk toch wel genegeerd.

Manders was niet de enige. Van SOPN tot Piratenpartij, allemaal spuugden ze grote hoeveelheden persmededelingen uit die nog eens duidelijk maakten waarom ze even relevant (lees: kansloos) zijn als de door sommigen gedroomde Partij voor de Tieten. Hoewel, die had vermoedelijk echt gescoord.

Vier partijen rekenen niettemin op het Thieme-effect, oftewel met de hakken over de sloot een zetel in het parlement, maar missen de diertjes, waarop mensen nou eenmaal graag stemmen. Mens & Spirit gaat hem dus niet worden, net zomin als Arts & Auto.

Kabouterpartijen zijn overigens wel ergens goed voor: zoals een reeks eindeloze steile grappen bij GeenStijl: 'Tot mij hebben zich gewend de leden van de Kabouterbelangenvereniging P3, de heren Paulus, Piggelmee en Plop, alsmede de heren Spillebeen en Kandelaar. Cliënten hechten eraan te benadrukken dat zij niets met de door u genoemde partijen van doen hebben, noch hiermede wensen te worden geassocieerd.'

maandag 10 september 2012

Godsgericht

De Dag des Oordeels is dan toch eindelijk aangebroken. Micha Kat wordt vanochtend voorgeleid aan de rechter in Den Haag na maanden van eenzame opsluiting in de P.I. Zoetermeer voor wat hij noemt het 'Godsgericht'. Over God later meer.

Belangrijkste nieuws is dat er zes nieuwe aangiften aan zijn zaak zijn toegevoegd, namelijk van de familie Van K. Die werd door Kat opgevoerd als 's lands grootste criminelen, op voorspraak van een ex-advocate, die echter bleek te lijden aan pseudologia fantastica.

Enthousiast tekende Kat het ene ongeloofwaardige verhaal na het andere op: Johan Friso zou tegen betaling getuige zijn geweest van een rituele moord op Marianne Vaatstra, de president van het gerechtshof te Arnhem zou zich hebben laten omkopen om Saban B. vrij te laten en een inmiddels veroordeelde officier van justitie zou zijn 'aangestuurd' door de voormalige ‘maffiose schoonfamilie’ van de getuige. Zelfs op YouTube wilde deze droombron frank en vrij praten. Zes uur tape lag klaar. Dat beloofde wat. Uiteindelijk gaf Kat dan toe dat hij helemaal fout zat met de deze bron.

Vervolgens maakte de supergetuige een wonderlijke comeback op Klokkenluideronline. Alle verhalen werden weer voluit gepubliceerd, waarbij Kat benadrukte dat hij ook niet wist of zij de waarheid sprak, maar dat er ook helemaal niet toe deed. Hij voerde haar immers gewoon sprekend op. Bijna aangeslagen klonk Kat vrijdag toen hij meldde dat de familie van zijn droombron aangifte had gedaan.

Uit de geschreven en gesproken boodschappen van Kat aan zijn achterban valt de laatste weken trouwens iets op. Kat citeert steeds vaker en nadrukkelijker teksten uit de Bijbel (met name uit het boek Micha) en blijkt ook steeds vaker bezoeken af te leggen aan de gevangeniskerk.

Barracuda kreeg een déjà vu-gevoel. De Amerikaanse Micha Kat heette ooit John Connor. Die maakte enkele jaren terug hilarische guerrillavideo’s waarin hij ons - gespierd en in kakibroek met scheepstoeter - waarschuwde voor de Nieuwe Wereld Orde. En toen was het ineens voorbij. Connor veranderde zijn naam in Mark Dice, ging in God en zijn actiegroep The Resistance uit San Diego werd een 'religieuze beweging' die zich verzette tegen de godsonwaardige logo's van Starbucks.

Klokkenluideronline heeft de naam in ieder geval mee.

UPDATE: poging tot een verslag, met meer mening dan feit, hier. Het belangrijkste nieuws bij Elsevier: De voorlopige hechtenis van Kat is tot 10 december geschorst. Hij moet dan opnieuw voor de rechtbank verschijnen. Hij mag niet publiceren over de zaak en ook geen contact opnemen met aangevers.

vrijdag 7 september 2012

Eisenhouwer

Je leest wat af op de interwebs. Zo blijkt de kleindochter van de Amerikaanse oud-president Eisenhower te zijn geronseld voor een geheime Mars-kolonie via haar grote liefde, die in werkelijkheid rekruteerde voor een 'duistere groep': 'Agent X onthulde dat deze groep haar had geïdentificeerd via haar bloedlijn, als de achterkleindochter die de matriarchale lijn doorzet van de 34ste president van de VS, Eisenhower, die als generaal ook Hitler verslagen had.. Daarenboven hadden zijn haar herkend als de reïncarnatie van Magdalena/Sophia/Isis.'

Kunnen we het nog volgen? Barracuda niet meer. Maar een ding valt weer op. Dit soort dingen overkomt altijd een bepaald type mens. Nog nooit is een staatssecretaris van financiën van zeg CDA of VVD geronseld voor een geheime Mars operatie. Ook de boekhouder die Barracuda niet heeft is nog nooit geteleporteerd. Barracuda heeft ook nog even geïnformeerd bij de bedrijfsleider van de plaatselijke Aldi en de warme bakker, maar die zijn tot nu toe met beide benen op de grond blijven staan.

Laura Eisenhouwer daarentegen is een heel apart geval. Komt-ie: 'Laura is a Cosmic Mythologist, Global Alchemist and Clairvoyant Healer and is the great-grandaughter of Dwight David Eisenhower. She is on a profound mission to complete his legacy and reveal our true origins with extraordinary intuitive gifts which are deeply connected with the 'Magdalene' and 'Gaia-Sophia' energies of love and wisdom. These two forces connect many dots that are coming into our awareness, now more than ever, as our solar system aligns with the Galactic plane in 2011-2012.'

Laura heeft natuurlijk ook wat met UFO's, aliens, chemtrails, illuminati, mind control, kortom: het gebruikelijke repertoire. En wie haar verhaal wat beter leest ziet dat Laura's belevenissen eigenlijk vooral zijn gebaseerd op eh...dromen.

Zelfs in New Age-kringen wordt sterk aan haar verhaal getwijfeld, maar dat is niet nodig. Laura is echt een kleindochter van van Eisenhouwer en...toekomstvoorspeller extraordinaire. Kijk maar: Grenswetenschap besteedde al in maart 2010 aandacht aan een artikel over haar dat pas op 2 september 2012 bij WantToKnow werd geplaatst! Is dat bijzonder of is dat bijzonder?

woensdag 5 september 2012

Broodjes aap

Een dezer dagen verscheen er weer eens een stukje over complotdenken op Sciencepalooza  (mooie site) en de Volkskrant. 'Het internet is voor mensen die broodje-aapverhalen de wereld inkatapulteren het best denkbare medium. Met nog minder redactionele controle dan in de inmiddels vaak ook al niet meer zo waterdichte reguliere journalistiek en vrijwel ontraceerbare bronnen is enige kennis van website-programmeren en een vlotte pen voldoende om een complottheorie te publiceren.'

Een succesvolle complottheorie bespeelt volgens de auteurs - wetenschappers - onze angsten en frustraties perfect. In een continuüm met religie kanaliseren dit soort ideeënstelsels gevoelens van onmacht over de negatieve gebeurtenissen van het leven, waarbij de verantwoordelijkheid voor ellende bij een hogere macht wordt geplaatst. 'In het geval van de chemtrails-complottheorie krijgt een vaag omschreven groep elitaire samenzweerders op die manier de schuld van onder andere diverse ziekten en de afnemende vruchtbaarheid, afhankelijk van welke website u over dit fenomeen raadpleegt.'

Ook helemaal waar is dit: 'De complotdenkers zullen bovendien iedere marge van onzekerheid, die toch inherent is aan wetenschap, uitvergroten, uiteraard zonder dat ze zich genoodzaakt zien zelf harde bewijzen voor hun complottheorie te verzamelen.' 

Het grappige van dit soort stukjes is dat er binnen de kortste keren reacties onder staan van...complotdenkers. En de inhoud daarvan is bijna wetenschappelijk te voorspellen. Eerst zijn er degenen die - niet gehinderd door enige kennis van zaken - keihard gaan roepen dat een fenomeen heel anders in elkaar steekt dan hordes specialisten ons voorhouden, en altijd verzuimen te vermelden waar ze deze 'alternatieve kennis' vandaan halen ('AIDS is een syndroom. Syndromen worden niet door een virus veroorzaakt. En HIV-antilichamen bij mensen bewijzen dat het immuunsysteem gezond is.').

Dan zijn er de eeuwige 9/11 complotgelovers die hun grijsgedraaide grammofoonplaat van reeds lang achtergehaalde feiten maar blijven afspelen (ook een onderzoek waard: waarom lezen complottisten nooit bij?) en lieden die een fenomeen dat toevallig wel heeft plaatsgevonden (een Brits experiment met bacteriën in de jaren vijftig) aangrijpen om een heel ander niet-bestaand fenomeen (chemtrails) te bewijzen.

Want ook dat is inmiddels bijna wetenschappelijk bewezen: de complotdenker wil nooit iets van autoriteiten aannemen, maar gelooft alles dat hij op internet leest. In de reacties wordt het aardig samengevat: 'Twee dingen zijn oneindig, zei Einstein: het heelal en menselijke domheid. Om eraan toe te voegen dat hij van de oneindigheid van het heelal niet zeker was. De reacties op dit stukje bewijzen zijn stelling: de complotdenkers schieten in hun gebruikelijke stuip en roepen hun gebruikelijke onzin.'

dinsdag 4 september 2012

De kunst van het weglaten

SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij heeft sinds enkele dagen bewaking nadat hij had gezegd dat de kans op zwangerschap bij verkrachte vrouwen zeer klein is. En dat komt dus allemaal weer door links. 'Hoewel linkse mensen na de Tweede Wereldoorlog (zelf) soms de vreselijkste dingen riepen, zoals, dat de Berlijnse Muur prima is. Dat Mao het uitstekend doet. Dat er weer een intifada tegen Joden moet komen. Dat de CDA-minister Onno Ruding Adolf Eichmann is. Dat Wilders een Hitler is.'

Nee, dan de SGP'ers. Hun overlast blijkt zich te beperken tot een onopvallendheid die niemand ze kan verwijten. Ze terroriseren geen wijken. Klauteren zich niet omhoog in de criminaliteitsstatistieken. En bedreigen geen atheïsten en christendomcritici met de dood.

Dat Vrije Chroniqueur Filantroop de wereld graag bekijkt via de bril van de linkse kerk, was reeds bekend, maar kennelijk ga je dan vanzelf scheelkijken. De auteur maakt van het weglaten namelijk een ware kunst. Want weliswaar hadden D66, SP, PvdA en Groen Links allemaal commentaar op Van der Staaij, dat gold evenzeer voor het CDA en Rutte. CDA-kandidaat Mona Keijzer noemde de uitspraken van Van der Staaij bijvoorbeeld 'bizar en ongepast'. Daarnaast waren er nog tal van instanties, zonder enige politieke kleur, die Van der Staaij feitelijk corrigeerden.

Maar die laat je allemaal weg om te suggereren dat het 'wedstrijdje verontwaardiging', zoals de SGP'er het formuleerde, toch vooral uit linkse hoek kwam. Met overigens geen ander doel dan om weer een hoop andere rechtse stokpaardjes van stal te halen. 'Iets negatiefs over abortus zeggen is voor de linkse elite veel erger dan de torenhoge criminaliteit, waarbij naast de vele doden, honderdduizenden burgers slachtoffer gemaakt worden. De linkse elite biedt de tegenstanders van abortus echter niet dezelfde clementie als het de criminelen biedt. De vergevingsgezindheid bij links wordt dus zeer selectief toegepast.'

En ja hoor, het eindigt ermee dat uit CBS-statistieken zou moeten blijken onder sommige niet-westerse herkomstgroepen het abortuscijfer aanzienlijk hoger is dan onder autochtone vrouwen. Zie je wel, weer die Marokkanen. De CBS-cijfers laten echter zien dat het vooral om Antilliaanse en Arubaanse meisjes gaat. En dat maar één procent van de vrouwelijke populatie ooit zwanger is geweest als gevolg van seksueel geweld. Nice try, but no sigar.

maandag 3 september 2012

MachtsvertoonBarracuda schat het IQ van de Hermandad in Den Haag niet al te hoog in. Niet minder dan dertig hypernerveuze agenten van korps Haaglanden stonden afgelopen week de circa vijftig aanhangers van SOPN op te wachten, omdat die hadden opgeroepen tot het 'schoonmaken van Den Haag'. Dat was gewoon iets ludieks met bezems en emmers, maar de agenten hadden kennelijk gerekend op tot de tanden toe bewapende hooligans.

Dus veel geduw en de arrestatie van een SOPN'er die 'Nazi' tegen een van de agentjes had geroepen. Een beschamende vertoning. Ongeveer heel Nederland weet dat de softies van SOPN'ers geen vlieg kwaad doen, ze plakken hooguit over andere posters heen. Of rekenen de belendende percelen iets te snel tot de eigen coalitie.

Barracuda had zelfs enige medelijden met de blauwe aanhang die na het opstootje ter hoogte van Het Plein richting Nieuwspoort toog voor een persconferentie zonder pers (nou ja, een enkeling daargelaten dan), maar helaas wel weer met GeenStijl. De SOPN'ers keken half verbeten, zonder glimlach, naar de camera, omdat ze ook wel wisten dat ze weer eens als ufogekkies zouden worden weggezet.

Publicitair was deze gedenkwaardige dag zonder meer het publicitaire hoogtepunt voor Johan Oldenkamp en zijn blauwe smurfen, want het onvermijdelijke einde komt in zicht: niet genoeg stemmen voor een zetel, zoals maanden terug al duidelijk was. Dan gaat ook een kwartier kachelen boven de Airborne Wandeltocht niet meer helpen. 

Johan zal dus weer op aarde moeten neerdalen, met alle afkickverschijnselen van dien, want wat genoot hij van alle aandacht. Een troost: Er is vast nog wel een healing voor hem beschikbaar bij moederschip Niburu.