zondag 27 oktober 2019

Verweer

Barracuda wist niet dat de Staat er überhaupt nog werk van had gemaakt, maar er ligt zowaar een verweerschrift van de landsadvocaat met betrekking tot een verzoek tot voorlopig getuigenverhoor door Wim Dankbaar. Die niet eerder zijn graf indaalt voordat hij zijn Vaatstra hypothese bewezen ziet.

Voor wie het alweer vergeten was: Wim wil ongeveer iedereen horen die ooit een rol heeft gespeeld in de zaak rond de moord op Marianne Vaatstra, toch vooral omdat hij er niet in is geslaagd om ook maar enig serieus bewijs aan te leveren voor zijn bespottelijke aannames.

Liefst 209 pagina's telt het verweerschrift. 'Kosten noch moeite worden gespaard om de complotidioot c.q. klokkenluider Wim Dankbaar uit te schakelen,' aldus Wim zelf. En het moet gezegd: het is een vrij complete opsomming geworden van een volledig uit de hand gelopen obsessie.

De landsadvocaat (volgens Wim een broekie die ten tijde van de moord 'achter de wijven aanzat') oordeelt: Verzoeker zoekt bewijs voor een alternatief scenario voor de moord op en verkrachting van Marianne  Vaatstra. Voor dat scenario zijn geen aanknopingspunten. Het door verzoeker bedachte scenario gaat in tegen een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling (van Jasper. S) die in deze kwestie is gewezen. Het voorlopig getuigenverhoor is daarvoor niet bedoeld.'

Advocatenkantoor Pels Rijcken haalt zelfs Wim's mooie theorie onderuit dat Joris Demmink in zijn toenmalige rol van directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken opdracht moet hebben gegeven voor het wegsluizen van twee asielzoekers die Dankbaar als de werkelijke daders ziet door fijntjes te wijzen op de toenmalige mandaatregelingen. Aan het Hoofd van de IND was mandaat verleend om dergelijke beslissingen te nemen, en deze hoefden dan ook niet aan de directeur- generaal te worden voorgelegd.

De landsadvocaat constateert toch vooral dat het verzoek het karakter heeft van een "fishing expedition". 'Hoe de Staat zich in 1999 schuldig zou hebben kunnen maken aan een onrechtmatige daad jegens verzoeker door enig handelen rondom het moordonderzoek of de overplaatsing van asielzoekers, is niet voorstelbaar. Verzoeker was immers op geen enkele manier, laat staan rechtstreeks of voor de Staat voorzienbaar, betrokken.'

Dat het verzoek wordt afgewezen staat daarmee wel vast. Het advies van de landsadvocaat wordt meestal opgevolgd. Weet ook Dankbaar, die zich op zijn site zich weer eens niet in kan houden.'Geef me mijn getuigen, slappe zak! Door de criminele Joris Demmink en Harm Brouwer te beschermen, word je ZELF medeplichtig aan het verhullen van hun ongekende staatsmisdrijf!'

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam

maandag 14 oktober 2019

KOM PLOTT

George van Houts, we kennen hem nog van De Verleiders, heeft zich weer eens op 9/11 gestort met een nieuwe voorstelling genaamd KOM PLOTT. Die dubbele TT staat voor Twin Towers.

Luis in de pels Pepijn van Erp van Klopt Dat Wel? zat ook weer in de zaal, maar Van Houts werd dit keer ongemoeid te gelaten. Geen tegenwerpingen tijdens de voorstelling. Ook het publiek bleek dit keer grotendeels te bestaan uit hardcore gelovers. Er werd geen kritische vraag gesteld.

Dat de rest afhaakt is onderhand wel te begrijpen. Van Houts kwam dankzij De Verleiders nogal laat in aanraking met complottheorieën en maakt als het ware een inhaalslag, maar raakt daarbij steeds verder van het padje af.

Zo heeft Van Houts ook complotprofeet David Icke ontdekt en in het bijzonder het recent verschenen vuistdikke boek The Trigger. Bij Icke’s bizarre ideeën over reptillians haakte Van Houts naar eigen zeggen af, maar qua feiten zou Icke het allemaal heel overtuigend uitgezocht hebben. Je zou toch zeggen: dat iemand bizarre ideeën verkondigt, zegt eigenlijk al genoeg over diens geloofwaardigheid, maar Van Houts is dan weer gek genoeg om de rest wel serieus te nemen.

George gelooft, gelukkig maar, ook niet in de platte aarde. Maar hij verbaasde zich erover dat de filmpjes van de flat earthers er zo gelikt uit zien. Daar zou heel wat geld achter moeten zitten, misschien wel een aanwijzing dat het hele gebeuren in feite georkestreerd is om de serieuzere complottheorieën mee belachelijk te maken. Dat is ook al zo'n klassieker uit het complotkonijnenhol.

Zelfs bij over de maanlanding heeft Van Houts bedenkingen. Vooral na het zien van een videodocu van de Italiaan Massimo Mazzucco die uiteraard ook een ellenlange complotdocumentaire over 9/11 heeft gemaakt, The New Pearl Harbor.

Want zo gaat dat met George. Die haalt al zijn informatie van YouTube en het web, herkauwt alle kul die jaren geleden allang is weerlegd, dubbelcheck niets en lijkt niet meer aan zijn eigen bubbel te kunnen ontsnappen.

Van Erp geeft daarvan weer een mooi voorbeeld: Van Houts meent ergens gelezen te hebben dat een brandweerdepartement in New York zou hebben opgeroepen tot nieuw onderzoek naar 9/11, maar heeft blijkbaar niet door dat het hier gaat om een resolutie van het gekozen toezichthoudend orgaan van dat departement. De leiding van het departement heeft zich er niet achter geschaard.

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam

zaterdag 5 oktober 2019

Onderzoek

Een grote verrassing is het uiteraard niet: Kiezers van populistische partijen zijn beduidend vatbaarder voor samenzweringstheorieën dan die van PvdA, GroenLinks en D66, blijkt uit onderzoek van Kieswijzer in opdracht van Trouw.

Onder alle partijen geven de zogenoemde ‘oudere jongeren’ tussen 45 en 54 jaar het makkelijkst toe aan samenzweringsdenken.

Het zal verder ook niet verbazen dat vaak dezelfde mensen in meerdere, verwante complotten geloven.

Hoger opgeleiden geloven gemiddeld minder in samenzweringen, maar een hoogopgeleide FvD’er nog altijd meer dan een laagopgeleide D66’er. De partij van Thierry Baudet is volgens het onderzoek zelfs bijzonder complotgevoelig. Met dank uiteraard aan zijn boegbeeld.

De onderzoekers kozen dertig gangbare complottheorieën die vooral op sociale media de ronde doen. De dertig complotten gaan over thema’s als: wie heeft de werkelijke macht in de wereld, wie zit er écht achter aanslagen en moorden, over welk nieuws wordt (niet) geschreven. Ook zijn er een aantal ‘gouwe ouwe’ opgenomen, zoals de maanlanding die in scène zou zijn gezet, het geloof in ufo’s en aliens of de aanslagen van 9/11 die eigenlijk het werk zouden zijn van de Amerikaanse overheid. Jammer genoeg lezen we daar niks over.

Een aparte uitslag laat de bewering zien ‘Politici proberen de oorspronkelijke bevolking van ons land te vervangen’. Alleen de Forum-aanhang (48 procent, zowel hoog als laagopgeleid), PVV-kiezers (20 procent van de hoogopgeleide, 40 procent bij de laagopgeleide) en de laagopgeleide SGP-kiezer (18 procent) is hier bevattelijk voor.

Pas echt populair is het geloof in het vooropgezette plan van media, kunst en onderwijs om ons linkse ideeën op te dringen. Trouw meldt er daarom maar meteen bij dat het onderzoek is uitgevoerd door een bureau van door politicoloog André Krouwel, een PvdA’er.

Ook in 2019 is Barracuda op de waakvlam

dinsdag 1 oktober 2019

Pootje gelicht

Nu Wim Dankbaar in zijn boosheid alles met betrekking tot zijn zakenpartner Hans Mauritz op straat gooit, in de aanloop van een kort geding, val je van de ene verbazing in de andere. Zo was er de vermeende Poot deal, die inhield dat het duo met 'deftige chantage' de familie Poot, bekend van de Chipshol affaire, miljoenen afhandig zou maken.

Mauritz had contact met een rijke zakenman genaamd Huber die voor 20 miljoen euro zou zijn benadeeld door de vermogende familie Poot. De man zou hierdoor aan lager wal zijn geraakt. Mauritz wilde een boek schrijven over het bedrog van de familie Poot, genaamd ‘Pootje gelicht’, en in maart 2018 werd een thema website opgericht.

Dankbaar vond het moreel niet verkeerd dat deze familie onder dreiging van publiciteit alsnog een schadevergoeding aan Huber zou betalen. Het grootste deel van deze schadevergoeding zou naar Huber gaan, en de rest zou op basis van 60/40 procent naar Mauritz en Dankbaar gaan als compensatie voor het initiatief en inspanning.

De inzet was een schadevergoeding van 2 miljoen, waar Mauritz naar eigen eigen druk over onderhandelde met de familie Poot. Zo zou zeer binnenkort 1,5 miljoen worden betaald, waarvan 4,5 ton aan Dankbaar zou toekomen. Kennelijk een zoethoudertje voor Dankbaar, die steeds ongeduldiger wachtte op terugbetaling van geld (zo'n 60.000 euro, weten we inmiddels) dat hij tijdelijk op rekeningen van Mauritz had geparkeerd om het uit hand van gretige advocaten te houden.

Rond kerst 2018 besloot Dankbaar toch maar eens te informeren bij Peter Poot over de vermeende dadingsovereenkomst met de benadeelde miljonair. Daarop kreeg Dankbaar terug: 'Weet niets van dadingsovereenkomst. Fakenews'. Weg miljoenen.

Toch heeft Dankbaar kennelijk hierdoor de nodige inspiratie opgedaan, want vorig jaar was hij nog verwikkeld in een wel erg dubieuze poging om Haico Endstra, de broer van de in 2004 geliquideerde bankier van de onderwereld Willem Endstra, geld af te persen met enkele figuren uit het criminele milieu die nog een appeltje hadden te schillen met de Endstra's. Aanvankelijk was het de bedoeling om belastende tapes aan Endstra te verkopen voor pakweg 2,2 miljoen euro, waarvan Dankbaar ook zijn deel zou krijgen. Het onderlinge contact liep van meet af aan stroef, zodat Dankbaar de bewuste tapes nooit in handen kreeg en zijn criminele zakenpartners op zijn site in hun hemd zette. Inmiddels heeft Dankbaar zijn eerste bedreiging uit die hoek binnen.

ok in 2019 is Barracuda op de waakvlam