vrijdag 30 september 2011

Toedeledokie

Verslaggever Martijn Koolhoven keert niet terug bij De Telegraaf. Dat meldt hij in een zelfgeschreven persbericht. De vertrouwensbreuk die is ontstaan heeft niets te maken met vermeende 'omkoping', schrijft Koolhoven, maar wat dan wel de reden is moeten we maar raden.

Wel wil Koolhoven nog even kwijt dat hij als verslaggever jarenlang een 'prominente bijdrage' aan De Telegraaf heeft geleverd. Hij versloeg de Bijlmer-, Enschede- en Faro-ramp. Ook deed hij voor De Telegraaf verslag vanuit New York na de aanslagen op de Twin Towers. Koolhoven coverde voor zijn krant ook de (gevolgen van) de moord op Pim Fortuyn en schreef 'onthullende Telegraaf-artikelen' over Fortuyns' moordenaar Volkert van der G. Hij versloeg verder de bomaanslag op schilder Rob Scholte, de verdwijning van Corry van der Valk en de ontvoeringszaken van Gerrit-Jan Heijn, Hansje Boonstra-Raatjes, Claudia Melchers en Reinier Terwindt.

Meer recent liep hij voorop in de verslaggeving over de moord op Sandra Hazeleger, de oplichtingaffaires Palm invest en Easy Life en de tragedies rond kroegenmagnaat Sjoerd Kooistra en de implosie van het Krooymans-imperium. Ook publiceerde hij als eerste over de '3% belastingregeling' van De Vinkenslag. Deze onthullingen leidden tot de aanpak van de 'fiscale vrijstaatjes'. Zijn artikel op de voorpagina van de krant over Rita Verdonk leidde tot haar vertrek uit de VVD. Dat we het even weten.

Maar Koolhoven schreef ook een lasterlijk stuk over fotograaf De Deugd. Waar achteraf helemaal niks van bleek te kloppen. Maar over die zaak gaat Martijn niks meer zeggen. Evenmin worden mededelingen gedaan over de inhoud van de vertrekregeling.

Nina

President Ahmadinejad van Iran moet stoppen met het verspreiden van complottheorieën over 11 september. Het Engelstalige magazine Inspire, zogenaamd spreekbuis voor Al-Qaida, vindt dat Ahmadinejad te veel zinspeelt op een rol van van de Amerikaanse overheid in de aanslagen. 'Daarom vragen we ons af: waarom koestert Iran dit belachelijke geloof, terwijl er zoveel overduidelijk bewijs is?'

Zo'n artikel is altijd goed voor weer geheel nieuwe complotten van onze hoogbegaafde Zappies. 'Dat Inspire wordt geschreven door Rita Katz en co. In opdracht van de VS/CIA. Dit is dus best een behoorlijk sterke indicatie dat de VS zich behoorlijk zorgen maken over de 911 truth movement.'

Ehhh..hoezo? Is er iemand die Ahmadinejad nog serieus neemt? Enkele jaren geleden meende de man dat hij doelwit was van een complot met röntgenstaling. Volgens de Iraanse ambassadeur gaf de beveiligingsapparatuur van de verblijfplaats van Ahmadinejad drie keer zo veel röntgenstraling af als normaal.

Dat klinkt net zo waarschijnlijk als de volgende prachtige analyse van Nico de Geit. 'Er zijn te veel aanwijzingen dat bepaalde mensen weet hadden dat er iets ging gebeuren op 11 september 2011. Nina Brink, familie van de eigenaar van de gebouwen die in zouden storten, verkocht op de vroege ochtend van 11 september al haar aandelen na een 'ingeving'. Toevallig was de luchtmacht op oefening vele duizenden kilometers verderop - voor het eerst in de geschiedenis. Gebouw nr. 7 schijnt 'spontaan' ingestort te zijn. Veel familie van de eigenaar en mevrouw Brink kwam op die dag niet opdagen voor hun werk in het Trade Centre.'

Hoe je van drie complotten een heel nieuw complot maakt: Brink heeft inderdaad verklaard dat zij al haar aandelen heeft verkocht in de ochtend van 11 september. Maar La Nina is toch echt geen 'familie' van Larry Silverstein. De relatie is simpelweg gelegd omdat Brink Joodse voorouders heeft en Silverstein ook Joods is. Of zou Brink met die twee opgestoken duimen toch de tweelingtorens hebben bedoeld?

donderdag 29 september 2011

Anticlimax

Grote dag gisteren voor de Demmink jagertjes. De justitieman moest worden gehoord in de Chipshol-zaak van vader en zoon Poot. Niet dat die zaak ook maar iets te maken heeft met de pedoverhalen waarmee complotters het interweb zowat rood kleuren, de kwestie gaat over een rechterwissel die verkeerd zou zijn uitgepakt voor het bedrijf van Poot.

Maar nu de man toch voor de rechter moest verschijnen, ging de blogosfeer weer eens uit zijn dak. Vooral Micha Kat natuurlijk, die vanuit Laos weer eens melding maakte van Demmink-praktijken van het verkrachten, martelen en vermoorden van duizenden kinderen per jaar alleen in Nederland. De aantallen worden steeds groter.

Ook de Poots zagen hun kans schoon: ze brachten op het allerlaatst nieuwe stukken in met kamervragen betreffende die andere Demmink kwestie. Tot afgrijzen van de landsadvocaat. Maar Demmink gaf gisteren geen krimp. Met actie ten aanzien van aantijgingen aan hem persoonlijk heeft Demmink zich op het ministerie helemaal nooit bemoeid. Maar hij wist wel te vertellen dat er ook in deze kwestie overleg is gevoerd door de juridische top-adviseur van het ministerie van Justitie met de landsadvocaat.

Hoe kunt al die beschuldigingen aan de rechterlijke macht en aan uw persoonlijk adres en aan de integriteit van de top van uw ministerie afdoen als een een bagatel en er niet op reageren, riep de 87-jarige Jan Poot uit. 'Dat kan toch niet?' Dat kan heel goed, vond Demmink. Er liepen op zeker moment zoveel verschillende procedures dat het ons niet verstandig voorkwam om te reageren. Zo dat al had gekund. Het recht moet zijn loop hebben.

En dat was het dan. De anticlimax. Of het zou de vermeende arrestatie van Kat's vaste camerapetje Eric Donk moeten zijn. Maar dat is zo langzamerhand ook nauwelijks nieuws meer.

woensdag 28 september 2011

Thinktoknow

Het is afgelopen met de New World Order. Klaar. Over. Finito. Hun ondergrondse geheime bunkers zijn vernietigd. 'Met de nieuwe tijd die eraan komt, de hogere frequenties die onze Aarde bereiken, lijkt ook het liefdeloze spelletje van deze club los te komen van haar fundamenten.' 

Het is toch wat met complotters. Eerst verzinnen ze een elite bij elkaar die niemand ziet of zelfs maar bij de naam kan noemen, en altijd weer wordt aangeduid als 'ze'. Maar even makkelijk wordt deze imaginaire vijand ook weer vernietigd. Door kernexplosies ook nog.

Aanleiding tot dit verhaal: de recente aardbeving in Virginia met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter. Opvallend, maar niet uitzonderlijk. En plotseling weten onze complotters te vertellen dat de seismografische statistieken kenmerken vertonen van een nucleaire explosie. Vertellen, want uitleggen kunnen ze het niet. In elk geval hebben ze juist begrepen dat die beving op 6 kilometer diepte plaatsvond. Er komen alleen geen bunkers op die diepte voor. Dolfijnen misschien, maar geen bunkers. Zelfs de diepste mijn ter wereld komt niet verder dan 1,2 kilometer. Het NORAD complex dat als willekeurig voorbeeld wordt aangehaald zit in een berg, en niet eens onder de grond.

Het meest opvallende aan dit krankzinnige verhaal van Wanttoknow allesgelover Guido Jonkers is dat niet eens duidelijk wordt wie wie nu precies bestrijdt. Nou ja, het schijnt zo te zitten: 'Binnen de Amerikaanse CIA, FBI, NSA en het Pentagon wordt driftig samengewerkt om het zogenaamde ‘militair industriële complex’ met haar nazi-achtergronden omver te werpen en zich te willen richten op herstel van de Amerikaanse grondwet en hernieuwde koppeling van de goudstandaard met de US-dollar. Tevens willen zij alle 6000 patenten waarvan er ooit een groot deel zijn geclaimd door Nikolai Tesla en die geconfisqueerd door de boevenbende, teruggeven aan de wereldbevolking, teneinde vreedzame en duurzame leefgemeenschappen te kunnen creëren. Gedacht moet worden aan anti zwaartekracht technologie, nulpunt energie en de reeds bestaande (geheime) technieken om naar de sterren te reizen.'

Barracuda kan het niet meer volgen: CIA, FBI en Pentagon waren toch onderdeel van de NWO? Of was er ruzie in de tent? Verwacht geen antwoord. De complotters weten het zelf niet eens. En niet verrassend: het blijkt weer te gaan om interpretaties van allerlei internet profeten van wie Jonkers (al dan niet op gezag van derden) al meteen moet toegeven dat ze het niet altijd bij het rechte eind hebben.

Maar wie de honderden reacties onder het verhaal leest weet een ding: de aanhangers van Wanttoknow willen dit soort verhalen nou eenmaal geloven. Daar helpt geen lievermoeder aan. Feiten en logica doen er niet toe. Het gaat erom wat voor gevoel je krijgt bij zo'n verhaal. En dan moet het gewoon kloppen.

dinsdag 27 september 2011

DNA pil

Telegraaf-verslaggever Martijn Koolhoven is, Barracuda schreef het al eerder, gevallen over zijn eigen hoofdenaffaire. Een volkomen uit de duim gezogen artikel over vleeshaken in een vermeende SM-kelder annex fotostudio in Rotterdam is hem noodlottig geworden. Een al dan niet betaalde vriendendienst voor lingeriekoning Rob Heilbron, die nu in alle toonaarden ontkent dat hij Koolhoven heeft aangezet tot het schrijven van het verhaal.

Toen fotograaf Leo de Deugd voor 2,6 miljoen euro beslag liet leggen bij Heilbron omdat hij zijn materiaal niet volgens afspraak had gebruikt, zou Martijn zich spontaan bij hem hebben gemeld, beweert de lingeriebaas nu. Dat is een onwaarschijnlijk verhaal, want Koolhoven publiceerde - Barracuda heeft de persarchieven nog even geraadpleegd - pas in 2010, terwijl zijn eigen Telegraaf al in 2008 over de affaire berichtte. Tot aan het stuk van Koolhoven is er geen letter meer over De Deugd verschenen. Ook niet in andere kranten.

Nu bestond al langer twijfel over de journalistieke mores van Koolhoven. 'Hij heeft een enorm netwerk waar enorm veel uitkomt. Maar de onafhankelijkheid ten opzichte van het netwerk is zoek.'  Dat werd vooral duidelijk in 2006, toen op de voorpagina van De Telegraaf een artikel verscheen onder de kop "Kilo's snel kwijt met dna-pillen". Daarin maakte Martijn schaamteloos reclame voor een dubieus afslankmiddel omdat hij - zo wil het verhaal - iets te close was met marketingdirecteur Brian Meshkin van Salugen. De Vereniging tegen de Kwakzalverij ontmaskerde Van Salugen vervolgens als fraudeur en diende een klacht in tegen Koolhoven bij de Raad voor Journalistiek. Die klacht werd gegrond verklaard. Koolhoven gaf achteraf toe dat het artikel niet 'erg handig' was geweest, waarna De Telegraaf hem weer vrolijk verder liet schrijven.

maandag 26 september 2011

Doomsday

Ach, wat jammer nou, de Doomsday komeet Elenin die volgens de alternatieve blogosfeer de aarde zou verzwelgen en enorme rampen zou veroorzaken, lijkt steeds verder uit elkaar te vallen. En dan moet het moment suprême nog komen: rond 16 oktober passeert de komeet (of wat daarvan over is) scheerlings onze planeet...op 35 miljoen kilometer afstand. En vandaag en morgen krijgen we al een voorproefje, wanneer Japan, China, Indonesië, Korea, Rusland van de kaart geveegd worden en ook heel Nederland weg zal spoelen. In Zeeland zijn reeds de eerste ontploffingen gesignaleerd, met UFO's weer natuurlijk. Dat wordt nog snel inpakken en wegwezen vandaag. Barracuda raadt de Friese terpdorpen aan.

En wat werd er al niet gespeculeerd de laatste weken: zo was Elenin een Joods complot, veroorzaker van aardbevingen in Chili, Christchurch en Japan en uiteraard verbonden met de geheimzinnige planeet Niburu. En verder was het ook onmogelijk dat de komeet na een botsing met een zonnevlam zomaar uit elkaar viel. Daar moest een buitenaardse interventie aan te pas zijn gekomen. En denk niet dat het op 16 oktober is afgelopen. Begin november komt de aarde terecht in een hoop ruimtepuin die Elenin in zijn spoor heeft achtergelaten. Op 23 november staan de zon, de aarde en Elenin opnieuw op één lijn, precies zoals gebeurde met de aardbevingen in Chili en Japan. Barracuda voorspelt: de chemtrails gaan nooit meer weg.

zaterdag 24 september 2011

Bedrijfstekkel

De PVV bodes waren weer druk in de weer om het optreden van hun blonde kaketoe glad te strijken. Dat gaat dan ongeveer zo: linkse politici bezigen eveneens onparlementair taalgebruik, en zijn nu selectief verontwaardigd. En waar zijn al die parlementaire helden als de agent op straat weer eens voor rotte vis wordt uitgemaakt, de ambulancebroeder wordt bedreigd met zijn eigen injectienaalden, de busbestuurder uitgescholden wordt voor alles wat maar voor handen is als hij wacht op een oudere passagier?

Zo langzamerhand is het patroon duidelijk: als er stront aan de knikker is binnen de PVV, en dat is nogal eens het geval, meteen de andere kant opwijzen. Als een PVV'er door de brievenbus pist, weten de PVV bodes niet hoe snel ze er een verkeersovertreding van een willekeurige PvdA'er bij moeten slepen. Of anders is er altijd wel een linkse senator uit een zeer grijs verleden die aan jongetjes heeft gezeten. Barracuda heeft nooit veel begrepen van deze poging tot egalitarisering: in feite zeg je dat je eigen gedrag is af te keuren, maar dat anderen het evenzeer doen.

Uit opiniecijfers blijkt dat Wilders in de ogen van Nederlanders (72 procent) dit keer te ver is gegaan. En dat is misschien nog zachtjes uitgedrukt. Wilders begint steeds meer te lijken op de puber die hard op de grond spuugt en zijn broek laat zakken om zijn achterste te laten zien. Als hufterige bedrijfstekkel is er geen rol voor je weggelegd als toekomstig premier. Evenmin kun je Wilders met fatsoen naar het buitenland sturen. Voordat je het weet rolt er een islamitische aap uit de mouw.

Daarnaast heeft Wilders zich politiek buiten spel gezet. Hij heeft geen boodschap meer aan zijn gedoogpartners. 'Dat is geen beste basis voor onderhandelingen over ombuigingen die de samenleving nog meer pijn zullen doen en van een kabinet een uiterste aan overtuigingskracht en bindend vermogen zullen vragen,' constateert Hans Goslinga vandaag in Trouw. Sterker nog: Bij de volgende verkiezingen keren de gedoogpartners Wilders definitief de rug toe en is het politieke isolement een feit.

Maar Wilders ondermijnt ook nog eens zijn eigen gezag. Afshin Ellian formuleerde het gisteren als volgt bij Elsevier: 'Dankzij Wilders bestaat dit kabinet. Maar nu is het beeld ontstaan dat Wilders dit kabinet ten val wil brengen. ‘Doe eens normaal man’ was niet alleen een onfatsoenlijke handeling, maar het getuigt ook van onbetrouwbaarheid. Wilders wordt overmoedig en voelt zich onaantastbaar. Een overmoedige Wilders dreigt de Haagse arrogantie over te nemen.'

vrijdag 23 september 2011

UitverkorenenBarracuda legt zich neer bij het feit dat hij nooit een Niburu zal worden. Hij behoort niet tot de groep uitverkorenen die met dolfijnen en walvissen uit de holle aarde praat. Of bezoek krijgt van buitenaardsen die je een schouderklopje geven. Of telepathisch informatie krijgt zodat je een systeem voor vrije energie kunt bouwen. Maar het kan natuurlijk zijn dat we er ons niet voor openstellen. Of zoals een van de leden van Niburu vertelde in de BNR-serie Je zal het maar zijn: 'Ik zag pas een UFO nadat ik bij deze club ben gekomen.'

Sophie Hilbrand was vol begrip voor de jongens en meisjes die misschien wat vreemde ideeën koesteren, maar verder geen vlieg kwaad doen. De zelfverzekerde Jeroen Arents lijkt ons inderdaad geen kwaaie jongen. Soms wilde Sophie nog wel eens een kritische vraag stellen, maar daar kwam dan meteen weer die brede glimlach overheen. Daardoor deed het nooit echt pijn.

Al bleven vele vragen onbeantwoord. Zoals: Waar leeft dat Niburu nou eigenlijk van? Van gezondheidsbehandelingen en -adviezen soms? En hoe komt de club aan dat voormalige landhuis van camping Kings Home in Soest? Of heeft oud-textielondernemer en Niburu hopman Anton Teuben (even in beeld, maar niet aan het woord) in het verleden zoveel geld verdiend dat hij makkelijk zijn hobby's kan financieren?

Naast Arents zagen we ook nog een jongen die vertelde dat hij van een andere planeet kwam en in een menselijk lichaam was gekropen. En dat het op die andere planeet eigenlijk veel leuker was, want minder bezitterig. En toen begrepen we het: wij aardse primitieven zijn natuurlijk de bosjesmannen van het melkwegstelsel die van een afstandje bestudeerd moeten worden. En dan mag je niet te vaak een UFO zien, zoals het ook beter is als je aan een inboorling geen iPad toont. Alleen die jongens van Niburu hebben dat in de smiezen.

donderdag 22 september 2011

Koolhoven exit

Het nieuws is tot nu toe alleen gemeld door Powned, maar die zitten dicht op de bron, dus gaan we er even van uit dat het klopt: de kwestie Leo de Deugd betekent inderdaad het einde van de loopbaan van Telegraaf verslaggever Martijn Koolhoven. Die zou zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling. Koolhoven zou zich hebben laten betalen voor artikelen, onder andere door lingeriemaker Sapph. De hoofdredactie van De Telegraaf schijnt de hele woensdagmiddag over de kwestie te hebben vergaderd en om vijf uur aan de redactieraad te hebben meegedeeld dat het einde oefening was voor Koolhoven.

Klimaat

woensdag 21 september 2011

Elenin

Deze dagen lees je weer van alles over de komeet Elenin. Niet dat we ons daar druk over hoeven te maken, want dichterbij dan 35 miljoen kilometer komt zij niet. Zegt de NASA. Elenin is een nogal klein uitgevallen komeet die op geen enkele manier invloed kan uitoefenen op onze planeet. Het zelfs nog maar de vraag of de komeet helder genoeg zal worden om met het blote oog waarneembaar te zijn.

Maar dat moet je Niburu-gekkies niet wijsmaken. Eind augustus probeerde de NASA al eens hardnekkige geruchten te ontkrachten over Elenin. Volgens veel bloggers komt die komeet namelijk recht op ons af en is er een samenzwering tussen journalisten en NASA om dat feit uit het nieuws te houden. Hoe zou dat eigenlijk gaan, zo'n samenzwering, wil Barracuda wel eens weten. Belt de NASA naar de New York Times? 'Er komt een komeet onze kant op, maar niks zeggen hoor.' 'Okidoki!'.

Zo ging de alwetende dr. (!) Johan Oldenkamp bij Wanttoknow natuurlijk weer helemaal loos op de numerologie rond Elenin. Of op een briefje van 10 Zwitserse franc ter nagedachtenis van de wiskundige Leonhard Euler met op de achterzijde toevallig een komeetbaan en de stand van de planeten op 26 september 2011. Op Hopi-voorspellingen en de Maya kalender. Daarna werd het in de commentaren ruzie met slaande deuren, waarbij Oldenkamp al gauw moest toegeven dat hij in het numerlogische bos was verdwaald.

What's new? Oldenkamp is eindedertijden-denker die er rekening mee houdt dat het volgend jaar is afgelopen. Met de wereld. Het 'zijn'. De Maya's zeggen het. Dus denkt Oldenkamp (serieus) dat Elenin een soort bliksemafleider is. 'Indien nu grote verwachtingen worden gekweekt en er blijk helemaal niets te gebeuren, dan zal een volgende ‘komeet’ door de meesten afgedaan worden als onbelangrijk. Nasa doet volgens mij al het mogelijke om het geruchtencircuit te voeden, maar dan wel heel subtiel. Sommige artikelen van Nasa hebben ook gewoon Nibiru als tag!'

Nu begrijpen we het, Elenin moet de aandacht afleiden van de planeet die niet eens bestaat.

UPDATE: Elenin achtervolgt automobilisten?

dinsdag 20 september 2011

Elfentuin

Viel weer vies tegen, al die tentenkampen uit protest tegen de financiële crisis. Actiegroep Occupy Wall Street had even het plan om met zo'n 20.000 deelnemers een Amerikaanse versie van het Tahirplein in Caïro te organiseren, maar uiteindelijk werden enkele duizenden demonstranten tegengehouden door hekken. En in ons land liet een groepje vertegenwoordigers van de Internationale Socialisten, ROOD Amsterdam, AGA en niet-partij gebonden individuen zich afschrikken door de regen op het Beursplein. Een paar tentjes en een alternatieve troonrede en dat was het. GeenStijl schamperde: 'En dan maanden bivakkeren tot de globe voorgoed veranderd is in een appeltjesgroene elfentuin zonder bankiers maar met mensen die gratis dingen voor elkaar doen.'

Daarmee heeft GS in al zijn ironie de essentie te pakken. Met teksten als 'Het probleem is het systeem' kun je anno nu niet meer aankomen. Voordat je het weet begint trouwens weer iemand over de illuminatie, de Rothschilders, de bloedlijnen en valsemunterij. Concrete alternatieven die ook echt hout snijden hoor je zelden. Of het is nivo elfentuin, bedacht door anarchieltjes achter een pc met een flinke joint tussen de kiezen.

Een Nederlandse Volksbank moet er bijvoorbeeld komen, in eigendom van alle stemgerechtigde burgers. Die als hoofdactiviteit heeft het opslaan en bewaren van de resterende Nederlandse goudvoorraad, het bewaken van de Nederlandse reserve-valuta en het beheren van de gemeenschappelijke bodemschatten. Maar geld uitlenen mag niet. Wie een bedrijf wil beginnen is aangewezen op het spaarvarken van Tante Leen om Ome Arie.

Uitgerekend het Amerikaanse Universiteitsblad Harvard Crimson kwam gisteren met een commentaar over het nut van waardecreatie onder de noemer We Need Wall Street, overigens zonder aan te geven wat er anders moet: 'The tendency for the public to oversimplify and characteristically cluster all financial services firms in the New York area overlooks the vital role that such companies play in driving the world economy forward. Indeed, exotic financial instruments such as collateralized debt obligations and structured investment vehicles were partly responsible for the cascading effect of mortgage defaults and the ultimate destabilization of the stock market.'  Maar: 'In 2009, the financial services industry contributed approximately six percent to total U.S. GDP and accounted for 16.4 percent of New York State's GDP.' 

Over actievoeren gesproken: ook zo benieuwd wat er vandaag allemaal aan ludieke projectielen tegen de Gouden Koers wordt geworpen? Barracuda voorspelt: nada.

maandag 19 september 2011

Koolhoven

Als je nu de naam Martijn Koolhoven intikt bij Google kom je meteen de kwestie Leo de Deugd tegen. Met dank aan VARA's Zembla, die de affaire in geuren en kleuren uit de doek deed. Barracuda had eerlijk gezegd niet zulke hoge verwachtingen van de uitzending over De Telegraaf, waarin gesteld wordt dat de krant voor Wakker Nederland soms willens en wetens onwaarheden verkondigt. Duh! Zowat elke krant publiceert van tijd tot tijd leugens, onjuistheden of gewoon slecht geresearchde artikelen gebaseerd op vage geruchten. Het enige verschil is dat het bij de Telegraaf vaak chocoladeletters worden. En de VARA heeft na die nog jaren voortslepende Exota zaak natuurlijk ook niet echt recht van spreken.

Maar dan die Koolhoven. OMG, wat een (herkenbaar) verhaal. De Telegraaf-verslaggever doet blijkbaar vooral anderen een plezier. Begin dit jaar belde Peter R. Siebelt, nationale bestrijder van informatievervuilende linkse subsidievreters, naar Koolhoven: of hij die vervelende linkse onderkruiper Peter Breedveld van de VU niet kon aanpakken vanwege een dreigtweet aan het adres van de PVV.  Dat deed Martijn zonder morren.

Koolhoven is ook dikke vrindjes met Rob Heilbron van het lingeriemerk Sapph. Die zelfs zijn feestje ter gelegenheid van zijn 25-jubileum als Telegraaf journalist betaalde. In ruil voor weer vele prachtige Sapph-verhalen in de krant. Heilbron, tegenwoordig vooral bekend vanwege zijn ruzie met Marlies Dekkers, had een conflict met fotograaf De Deugd. Iets over ongeoorloofd gebruik van zijn foto's. De Deugd won alle procedures. En dus moest hij worden aangepakt. Dat wilde Koolhoven wel doen. 'Rotterdamse Moslimwijk in shock na komst fetisj fotograaf,' luidde de kop boven een verhaal dat van a tot z gelogen was. Niettemin: De Deugd kon zijn studio sluiten en probeert nu weer werk te krijgen.

Alleen had Koolhoven buiten de vasthoudendheid van De Deugd zelf gerekend. Die begon een procedure tegen De Telegraaf en schreef de hele affaire op. Zijn klacht bij de Raad voor de Journalistiek werd gegrond verklaard. Zijn rechtszaak tegen De Telegraaf heeft hij gewonnen, mede op grond van een (anonieme) verklaring van initimi dat Heilbron als oogmerk had om De Deugd helemaal kapot te maken. Een bodemprocedure is in voorbereiding. De vraag die nu nog rest is: wordt dit de hoofdenaffaire voor Koolhoven, waarmee Willibrord Frequin zijn loopbaan als reporter glansrijk afsloot?

zaterdag 17 september 2011

Domela

Waxinelichtjesgooier Erwin L. moet van de rechter gedwongen psychiatrisch en psychologisch onderzocht worden. Straf krijgt hij niet, want hij lijdt aan een waanstoornis. Achtervolgings- en grootheidswanen zouden volgens de rechtbank de motor achter zijn actie zijn geweest.

Het alternatieve interweb stond gisteren natuurlijk meteen in de hens. Althans, het Bea hatende deel daarvan. Dat vergeleek Erwin met Hugo de Groot, Eillert Meeter, Maria Aletta Hulshoff en Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Helden van het volk die hun nek uitstaken 'vanwege het opkomen voor de burgerrechten en vaak door middel van een vlammend scherpe pen'.

Dat van die die vlammend scherpe pen vatten we even niet zo. Dat van die burgerrechten ook niet. De pen van Erwin was een waxinelichthouder van 625 gram waarmee je een lakei knockout had kunnen slaan. En Erwin is geen Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Of Hugo de Groot. Mocht-ie willen. Erwin is een beetje kierewiet. Die wilde 125 getuigen laten horen omdat Beatrix geen koningin zou zijn. De vader van koningin Wilhelmina was zogenaamd onvruchtbaar. Had hij op internet gelezen. Dus moeten leden van het koninklijk huis en Kamerleden worden gehoord. Ook wilde hij 'mensen met de voornaam Marieke' laten horen. Dat soort dingen.

Maar daar gaan de bewonderaars van Erwin volledig aan voorbij. Net als aan de bedreigingen en zijn psychiatrische voorgeschiedenis. Zelfs zijn bloedeigen vader vindt dat Erwin hulp nodig heeft.

De vraag is nog wel of het verstandig is geweest van de rechtbank om uitspraak te doen luttele dagen voor Prinjesdag. Grote kans dat een horde sympathisanten op een idee komt. Grote kans dat de politie daar serieus rekening mee houdt.

UPDATE: Erwin denkt nu helemaal dat hij een orakel is.

vrijdag 16 september 2011

Ondergronds

Het is toch wat. Onlangs schreef Barracuda dat zelfbenoemd verzetsheld Jacob Lageveen van de 'actiegroep' NederlandVrij een filmpje namens Anonymous Nederland in elkaar had geflanst, waarin NOS, RTL en SBS Nieuws even flink op hun nummer kregen. Die onthulling vond Lageveen uit het Friese Lemmer blijkbaar niet zo leuk, want prompt werden alle sporen gewist. Hij sloot zijn LinkedIn account en schoonde zijn Facebook op. Weg plaatje met het masker.

En nu wil Lageveen ook van NederlandVrij af, dat op zijn naam staat en door hemzelf gehost wordt. 'Naar aanleiding van voortdurende drukte (...) is Nederland Vrij op dit moment in gesprek gegaan met een andere grote verzetsgroep. Deze partij heeft interesse getoond in de overname van het domein en de hosting, alsmede het ondersteunen van Nederland Vrij met nieuwe redactieleden.'

Andere grote verzetsgroep? Nooit geweten dat NederlandVrij een verzetsgroep was. Laat staan groot. We geloven trouwens niks van deze dienstmededeling. Jacob gaat gewoon ondergronds, uit angst dat hij bij een volgend filmpje met een of andere robotstem meteen wordt opgepakt door Friese koddebeiers.

donderdag 15 september 2011

Splijtzwam

Wat een heerlijk open riool is dat Amsterdam Post toch. De ruzies liggen er open en bloot op straat. Nu ging het weer over het schielijke vertrek van Martien Pennings, die trouwens overal met slaande deuren afscheid neemt. En de aanleiding: Breivik natuurlijk. De blonde splijtzwam van domrechts. Het ging erom hoe ver het begrip voor Breivik mocht gaan. En om vrienden van Pennings die zeiden dat hij misschien niet moest blijven op een hangplek waar 'nazistische uitspraken niet gemodereerd worden'. Dat is opmerkelijk, gelet op de Breivik-aandrang die hij onlangs zelf tentoonspreidde.

Maar goed, de spreekwoordelijke druppel was in de ogen van Pennings het volgende fijnzinnige commentaar van Amsterdam Post-uitbater Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten: “Nu kan iedereen zich wel op de borst kloppen en er afstand van nemen maar de grondslag van zijn (Breiviks) daad blijft er hetzelfde om. En dat hij juist die jongeren af knalde kan ik ook begrijpen. Dit was de volgende generatie Gutmenschen en dat moest hij stoppen. En daarom koos hij de meisjes als eerste om op te schieten. Die brengen nog meer Gutmenschen voort. Breivik denkt zakelijk. Jij emotioneel. Da’s het verschil.”

En zo gingen de Breivik-gekkies nog even vrolijk verder: 'Toen ik las dat die eerst de meisjes doodschoot had ik meteen door waarom die dat deed. Inderdaad omdat die kindjes kunnen krijgen. Maakt me dat een slecht slecht mens?” Plus: “Geh, ik zou menen dat je wel gestoord moet zijn om daar niet mee te beginnen. Je hebt een goed plan of een slecht plan. Wandelende baarmoeders scoren lijkt me beter dan een enkele baardaap-sympathisant naar Allah te helpen. Vrouwen en kinderen eerst – hoe cynisch is dit allemaal. En hoe waar.”

Dat kon Pennings (je zou bijna sympathie voor hem krijgen) even niet trekken. 'Ik kan zelf grof zijn, maar ik vond de grofheid die uit bepaalde uitlatingen rond Breivik sprak, werkelijk en oprecht zéér, zéér stuitend.' In de discussie die hierover volgt is het Mercator die meent dat Breivik eigenlijk gewoon een linkserd is, een agent provocateur, zoals destijds de Rijksdag-brandstichter Van der Lubbe. 'Ik verzeker jullie, links deinst voor NIKS terug om de rode heilsstaat te vestigen, ook niet voor het omleggen van jonge socialistjes. In dat opzicht zijn ze helemaal in akkoord met moslims, die trekken zich ook niks aan van andere dooie moslims.'

Tussen al dit gekakel meldt dan ook nog iemand - het is bijna te hilarisch voor woorden - dat hij een donatiefout heeft gemaakt. In plaats van 35 euro schijnt hij per abuis 35.000 euro aan VanFrikschoten te hebben overgemaakt. 'Is het al besteed aan de volgende tsunami? Of een nieuwe werpmoeder met vliegies in de ogen? Ga dat is corrigeren Joh!' Maar VanFrikhoven was naar eigen zeggen al weg met het geld naar de Bahama's, zijn kippenhok achterlatend

UPDATE: Volgens de Breivik-gekkies was de donatiefout van 35.000 euri niet serieus. Wat gaat we ervan maken? 3500?

woensdag 14 september 2011

Haatweb

Zou Anders Breivik dit ook hebben ingeculcaleerd? De Noorse rechtspopulistische Vooruitgangspartij, waarvan Breivik tot 2006 lid was, heeft maandag in de gemeenteraadsverkiezingen in Noorwegen een forse nederlaag geleden. De partij behaalde 11,4 procent van de stemmen. De regerende centrumlinkse Arbeiderspartij daarentegen, die eerder op verlies stond, heeft er stemmen bijgekregen. De door Breivik in het hart getroffen AUF meldde 2800 nieuwe leden. De jongerenafdeling van de Conservatieve Partij kreeg er in twee maanden tijd 1700 nieuwe leden bij. De een zijn dood is de ander zijn winst.

Gelukkig bestaat er geen georganiseerde internationale terroristische beweging of groepering die zich keert tegen de islam en links en daarmee ook geen voedingsbodem voor een Nederlandse Breivik. Aldus Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken sussend in een brief aan de Tweede Kamer.

Daar denkt The Guardian dus iets gunuanceerder over. Die heeft een dezer dagen Breiviks web van de haat in kaart heeft gebracht door te kijken naar de links die Breivik zelf in zijn omstreden manifest had opgenomen en de sites die naar zijn manifest hebben gelinkt. Volgens The Guardian ontlenen alle sites uiteindelijk allemaal inspiratie aan Bat Yeo'or, een Brits publicist van Joods-Egyptische afkomst, die haar boek 'Eurabië' probeert ze aan te tonen dat Europa een dhimmigebied dreigt te worden. De Britse krant: 'The world view of the counter-jihadis echoes that of the jihadis they feel threatened by. What makes him (Breivik) particularly frightening is that he seems to have radicalised himself, just as jihadis do, before he went looking for advice and guidance on the internet.'

dinsdag 13 september 2011

Mental Theo

Europeanen gestoorder dan ooit, kopt Grenswetenschap in de week dat de waxinelichtwerper volledig ontoerekeningsvatbaar werd verklaard. We're all insane now, aldus Dagelijkse Standaard naar aanleiding van nieuw 'wetenschappelijk onderzoek'. 'Misschien komt het door de Euro, of doordat 'de politiek' al jaren diens eigen zin doet, en het duidelijker wordt dat we er maar voor Jan Joker met de volle portefeuille bijhangen. Wat de redenen ook mogen zijn, we zijn hard op weg naar een halve bevolking vol psychiatrische patiënten.'

Kijk, dat zijn berichtjes waar internetcybernauten van houden, want daar moet immers een allesverklarende oorzaak voor te vinden zijn. Een van de reaguurders bij Grenswetenschap: 'Het uiteindelijke streven van de psy+farma communiteit is; Gans de wereld op de Sofa en aan de pilletjes'.

Mentale aandoeningen zijn de gesel van het Europa van de 21ste eeuw, lezen we ook bij de mainstream media. 'Bijna 165 miljoen Europeanen - zo’n 38% van de totale Europese bevolking - lijdt aan depressie, angstaanvallen, slapeloosheid, dementie of een andere mentale of neurologische aandoening'.

Het is uitkijken met wetenschappelijke onderzoekjes tegenwoordig. Sommige blijken compleet verzonnen. Dus wat moeten we nou weer met die grote stapel uiteenlopende 'aandoeningen' ? Slapeloosheid een mentale aandoening? Dementie een mentale aandoening? Strikt genomen wel, maar met geheel eigen oorzaken. Barracuda kent ook heel veel schimmelziektes: strengelbasisrot, roodwortelrot, knolvoet en spikkelziekte, maar de onderlinge relatie is toch echt ver te zoeken. En als er al een stijging is van mentale ziekten, zou dat iets te maken kunnen hebben met de toenemende vergrijzing? Vast en zeker, maar die vragen zijn blijkbaar weer eens niet gesteld aan herr doktor Hans Ulrich Wittchen, die het onderzoek leidde.

Barra is niet de enige die zich over dit onderzoek verbaasde. In de Volkskrant schreef Ron Berghmans, verbonden aan de School for Public Health and Primary Care (CAPHRI) van de Universiteit van Maastricht: 'De samenleving wordt inmiddels warm gemaakt voor de metafoor van de hersenziekte als verklaring voor alle gedrag wat maar (enigszins) afwijkt. Mijn advies: laat u niet gek maken!'

maandag 12 september 2011

Geen bommetje

Nog einmal 9/11. De donderdag in Tuschinski Amsterdam vertoonde reportage 9/11: Explosive Evidence - Experts Speak Out is inmiddels online gezet. Voormalig architect Richard 'Box Boy' Gage presenteert daarin allerlei 'experts' die geloven in een inside job, oftewel het opblazen van de WTC torens met explosieven op 11 september 2001. Gage is van de non profit-organisatie Architects & Engineers for 9/11 Truth, tegenwoordig 1000 sympathisanten sterk. Alweer 500 minder dan een paar jaar terug.

De oplettende kijker valt al meteen iets op: de experts spreken elkaar consequent tegen. De een heeft het over explosieven, gecontroleerde sloop en explosies, de ander over nanothermiet, dat weer geen explosief is, maar de steunbalken van de torens zou hebben verzwakt. De inconsequentie is Gage zelf blijkbaar niet eens opgevallen. Wel wordt de praktische uitvoering van de opblaastheorieën consequent vermeden. Anders overtuig je geen hond.

De experts die worden opgevoerd zijn sowieso weer de usual suspects: nanothermiet-gelovers Steven Jones en Niels Harrit bijvoorbeeld. Maar wat doet biologe Lynn Margulis daar eigenlijk tussen al die willekeurige ingenieurs die eerder een mening dan echte kennis ventileren? Of zouden microben WTC hebben doen instorten?

Van een aantal experts valt op dat ze hun kennis van niet bijgewerkte complotsites hebben gehaald. Weer dat fabeltje dat al het staal aan China is verkocht. Niets is minder waar: Zegge en schrijve 236 stukken staal werden maandenlang onderzocht door de Amerikaanse overheidsdienst FEMA in New Jersey. De rest werd al eerder verkocht aan diverse partijen, waarvan 70.000 ton naar India en China werd verscheept.

Weer neemt Gage het woord kantoorbrand in de mond in relatie tot WTC 7. Inmiddels zijn er tal van video-opnamen die het tegendeel aantonen, of duidelijk maken dat het gebouw al uren op instorten stond. Over het gepubliceerde onderzoek naar gevonden stofmonsters horen we de thermiet-evangelisten nog even zeggen dat wat ze hebben aangetroffen toch onmogelijk verf had kunnen zijn, maar onderzoekers van de Universiteit van Pittsburgh - de plek voor staalonderzoek - komen toch echt tot die conclusie in een bijgewerkte versie van de BBC Conspiracy Files:

vrijdag 9 september 2011

Nine Eleven

Een mooie blik in de wereld van Belgische 9/11 complotters, gisteren in het VRT programma Koppen, hier terug te zien. In België is het nog een beetje 2006. We zagen Mark Dermul, een Vlaamse bankbediende, die opbiecht dat 'ik op een bepaald moment enkel nog met 9/11 bezig was. Mijn vrouw en kinderen werden er bijna gek van.' En natuurlijk de knotsgekke oud-burgemeester Peter Vereecke: 'We worden langs alle kanten belogen en gemanipuleerd, daarvan is 9/11 het beste voorbeeld. Ik ben er zeker van dat de aanslagen georkestreerd zijn door de Amerikanen.'

Als tegenwicht werd professor filosofie Johan Braeckman van de Universiteit Gent opgevoerd. 'Vaak begint het met relevante vragen, maar snel komen de absurde, totaal onmogelijke claims. Er zijn er zelfs die beweren dat de Twin Towers verpulverd werden door een nieuw, supergeheim wapen. Of gekker nog: dat de Twin Towers niet geraakt werden door vliegtuigen, maar door holografische projecties.'

Breackman mocht ook aanwezig zijn op een bijeenkomst van Vereecke in het oude gemeentehuis van Ertvelde. Daar viel vooral op dat het merendeel van de aanwezigen vijftig jaar of ouder is. Geen jongere te bespeuren. Het clubje dat Vereecke (55) om zich heen heeft verzameld leek al niet anders samengesteld, inclusief artistiek type met sik.

Even opvallend was dat toen Breackman de zaal vroeg wie het officiële rapport van de 9/11 commissie had gelezen er hooguit vijf hun hand opstaken. Daarmee had hij een voortreffelijk punt gemaakt: geen van de aanwezigen interesseerde zich kennelijk voor argumenten van 'gene zijde'. Wat nog eens goed werd geïllustreerd door de man die beweerde dat de vrijmetselaars, de rozenkruisers en Open Dei allemaal hun aandeel in de aanslagen hadden.

donderdag 8 september 2011

Laken een pak

Barracuda had eigenlijk verwacht dat ze deze week nog even flink zouden vlammen: de 9/11-complotters die vijf jaar geleden nog meenden dat ze de misdaad van de eeuw op het spoor waren gekomen. Laatste kans voordat het onderwerp definitief van de aandachtsradar verdwijnt. Maar het is, afgezien van een enkel plichtmatig stukje, nogal stilletjes. De complotblogjes laten de tiende verjaardag van de aanslagen van 11 september grotendeels aan zich voorbij gaan.

Daar zijn ongetwijfeld een paar oorzaken voor: al jaren zijn er geen belangrijke feiten meer naar voren gekomen die stof geven tot nieuwe speculaties. Fanatieke kopstukken uit de 9/11 Truth-beweging zijn minder actief geworden. Of  van hun geloof gevallen. Zo is Dylan Avery, maker van de bekende 9/11 complotfilm Loose Change, bijgedraaid. Een operatie als 9/11 was in zijn ogen 'veel te groot' voor de Bush regering.

Maar de belangrijkste oorzaak is dat 9/11 in de loop der jaren steeds meer in handen is gevallen van het rariteitenkabinet, blogs met een hoog zweef- en krankzinnigheidsgehalte zoals Wanttoknow, Argusoog, Niburu, Xandernieuws en Weeswaakzaam, die dezelfde achterhaalde informatie maar blijven recyclen. Of volslagen onzin uitkramen. Daar wil je als serieuze complotterd op een gegeven moment niet mee geassocieerd worden.

Vandaag wordt in Tuschinski Amsterdam nog wel de documentaire ‘9/11 Explosive Evidence - Experts Speak Out’ vertoond. En Hans de Jonge, ingenieur namens Architects & Engineers for 9/11 Truth, komt zaterdag helemaal vanuit Amsterdam naar Enschede voor een heusche lezing. Hans heeft zich lange tijd verdiept in alle theorieën over 9/11 en komt met 'verrassende en verbijsterende inzichten dat de instorting van de Twin Towers een compleet vooropgezet plan was'. Een ingenieur met een nuchter verhaal? Helaas, van hetzelfde complotlaken een pak: 'Ook kwam hij veel te weten over die families, organisaties (Bilderberg) en bedrijven die wij nu kennen als de drijvende krachten achter de N.W.O. (Nieuwe Wereld Orde)' 

Tot slot: De main stream media slaan tegenwoordig zowaar een kritische toon aan. Goede analyse van Van Rossem, mea culpa bij de New York Times. 

UPDATE: ‘Nine Eleven was complot', documentaire bij de VRT over de Belfort Group.

woensdag 7 september 2011

Alles is Demmink Show

Het nieuws haalde dit keer eens alle kranten, al waren er maar enkele die de naam Demmink of Joris D. (half)voluit durfden te schrijven: er is weer eens aangifte gedaan tegen de hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie. Bij de Alles is Demmink Show ging natuurlijk meteen de vlag uit, maar is daar eigenlijk een reden toe?

Niet echt. De strekking van de nieuwe aangifte is dezelfde als die uit 2007, waarover het OM al eens oordeelde dat men geen reden zag om daarmee verder te gaan. Het nieuws over Demmink waait namelijk steevast uit dezelfde hoek. Advocate Adèle van der Plas doet al jaren haar best om de tot levenslang veroordeelde Turk Hüseyin Baybasin - zogenaamd een keurige zakenman - uit de Nederlandse gevangenis te krijgen. Die zou mede door toedoen van Demmink zijn straf hebben gekregen voor moord, uitlokking van moord, gijzeling, drugsproductie en deelname aan een criminele organisatie. In werkelijkheid zou hij uit de weg zijn geruimd omdat hij bemiddelde tussen de PKK en de militairen en omdat hij drugshandel door leden van de toenmalige regering van Tansu Ciller aan de kaak stelde.

Toen het niet lukte om Baybasin via hoger beroep vrij te krijgen, gooide Van der Plas het over een andere boeg: in 2007 doken wel heel plotseling twee slachtoffers op die Demmink seksueel misbruikt zou hebben. Het complot was gauw verzonnen: Demmink zou in ruil voor bewezen diensten wat jongetjes toegestopt hebben gekregen. Of (andere variant): de Turken zouden Demmink gechanteerd hebben met diens escapades met jongetjes in het mediterrane land. En dus ging het erom om dat bewezen te krijgen. Tot dusverre zonder veel succes. Het dossier was niet goed onderbouwd, oordeelde het OM.

En inderdaad: het lukt Van der Plas ook nu nog maar nauwelijks om Demmink's rol in deze affaire helder te krijgen, laat staan dat er enig overtuigend bewijs is van bewuste manipulatie. Er worden wel allerlei mensen aangehaald, maar niemand schijnt van de hoed en de rand te weten.

Hoe Van der Plas aan die twee slachtoffers is gekomen is trouwens nooit helemaal duidelijk geworden. Zij zou in contact zijn gekomen met de Turkse onderzoeksjournalist Burhan Kazmali, die geheime overheidsdocumenten zou hebben ingezien, maar zou het kunnen dat Baybasin hem via Van der Plas op het spoor heeft gebracht? Wat namelijk opvalt is dat Kazmali helemaal niet amused was toen Van der Plas zijn naam met de zaak in verband bracht. Hij had informatie 'vertrouwelijk' aan haar verstrekt.

Tot slot: Turkse getuigen laten zich doorgaans riant betalen voor een ontlastende verklaring. Hoewel Van der Plas steeds heeft ontkend dat er betaald is, valt op dat de getuigen wel erg lang aarzelden met het doen van aan aangifte. De reden valt misschien nog wel te verzinnen: angst voor de lange arm van Joris. Maar wat gaf de doorslag om dan toch aangifte te doen?

Een kritisch interview met Van der Plas eerder dit jaar in Vrij Nederland zoomde al eens in op dit soort vragen, die het Demmink kamp zich nou nooit eens stelt. Woorden als tunnelvisie, mistveld en ruis domineerden dat gesprek. Zou dat nou toeval zijn?

dinsdag 6 september 2011

Handjes

De Mariko Hari-affaire woekert voort. Nou ja, laat dat Hari maar gerust weg. Een aantal weken geleden nog riepen de complottertjes in koor dat GroenLinks-kamerlid Mariko Peters danste voor de CIA, omdat zij een Amerikaans paspoort had. Mariko mocht de Atlantische agenda uitrollen binnen de geitenwollen sokken-pacifisten en milieu-fetisjisten. Zoiets.

En natuurlijk was Mariko on top of it ook weer een Bilderberger. 'In het filmpje hierboven zien we hoe Mariko medio 2007 wordt ‘gebracht’ als Bilderberg-politica door Bilderberg-krant NRC Handelsblad. De eerste Bilderberger van NRC, Ben Knapen, werd lid van het kabinet-Rutte. Ook hij is dus verbonden via de Bilderberg-omerta om Mariko te blijven dekken.'  Ter info: Knapen was tot 2008 vrije correspondent in Zuidoost Azië, dus dat klinkt weer heel erg logisch allemaal.

Tevens lijkt Nederland een kleine spil in het netwerk van Bilderbergers – Gladio – Nato en diverse satanische groeperingen, waarin diverse hooggeplaatste Nederlanders waarschijnlijk hun ziekelijke driften aan zullen wenden.

Waarschijnlijk? Yep. Want zoals wel vaker als complotters geen stevige leest kunnen schuiven in de slappe stof van vermoedens en beschuldigingen, laten ze het onderwerp Mariko Hari weer even snel vallen. Want veel interessanter zijn de handjes van Mariko Loemarie. Om preciezer te zijn: Haar duivelse linkerhand. Daarmee stond ze laatst afgebeeld in de Volkskrant. Bij Anarchiel: 'De combi zwart quasi-arbeidersjasje en dito gekreukelde rok - en check de deuk in het tietengebied waar de pen of de mobiel kopjes heeft gegeven - zijn inderdaad veelzeggend. Ze kent het schaakbord. “Ik ben 1 van jullie en doe hier Goed Werk”, is haar boodschap.'

En dan hebben we haar verticaal afgeplatte staart nog niet eens gezien, of haar wijde keelzak waarmee zij relatief grote prooien kan doorslikken. En niet te vergeten haar gevorkte tong, die ze nog kon net binnenhouden voordat de fotograaf met huid en haar werd opgevreten. Gelukkig hebben we de foto's nog.

maandag 5 september 2011

The Empire Strikes BackJacob Lageveen werkte ooit als distributiemanager voor uitgeverij PCM en runt al enige jaren een hostingbedrijf vanuit zijn woning in het Friese Lemmer. Daar gaat het al een tijd niet goed mee: de ene klacht na de andere. Ook bij Bol.com is Lageveen geen onbekende. En bij Speurders, waar Jacob zo te zien zijn complete huisraad aan het uitventen is. Want Jacob heeft het de laatste tijd bijzonder druk met de complotten. En niet te vergeten met het ondergrondse verzet. Hij is initiatiefnemer van de vage actiegroep NederlandVrij, en tegenwoordig ook zelfbenoemd 'vertegenwoordiger' van Anonymous Nederland.

Nu kan Barracuda zich best voorstellen dat het wat saaitjes is in Lemsterland en je een beetje leven in de brouwerij wilt door overal (zonder al te veel argumentatie) de revolutie te prediken, maar je kunt ook overdrijven. Zijn nieuwste stukje huisvlijt, waarin NOS, RTL en SBS Nieuws worden gewaarschuwd voor de vele leugens die ze zouden hebben verspreid, verscheen een dezer dagen op het web. Niet dat Jacob wil toegeven dat hij dit filmpje zelf heeft gemaakt, maar dat is zo duidelijk als wat.

Alleen denkt Lageveen nou echt dat de directies van de nieuwsrubrieken door deze Darth Vader-parodie sidderend van angst onder hun bureaus wegkruipen? Of zelfs maar aanstoot willen nemen aan die hoogdravende nietszeggendheid? En wat gaat Jacob doen als hij zijn zin niet krijgt? Met diezelfde robotstem de baas van de NOS bedreigen? Hun computersystemen hacken soms? Jacob, doe ons een lol en ga eens een frisse neus halen aan de Friese Meren. Misschien loopt je business dan ook weer wat beter.