woensdag 16 mei 2018

Kakkerlak

Het is weer oorlog in plotterland en dit keer is de boosdoener melder van misstanden Nico van den Ham. Die distantieerde zich voor het eerst nadrukkelijk van de 'kleine groep volslagen idioten' die de alternatieve media kapot zouden maken.

Twee lichtte hij er uit zonder ze bij naam en toenaam te noemen: Micha Kat (ooit zijn grote voorbeeld) en de Turkse Nederlander Neset Temirci. Die laatste heeft Nico inmiddels gefileerd in een video waarin Van den Ham beurtelings een drol en kakkerlak wordt genoemd.

Maar Van den Ham legde de vinger wel op de zere plek. Neset is zo ongeveer de grootste fantast onder de plotters. Hij legde ooit een verklaring af over de moord op een onbekende vrouw en een klein kind die door Koning Willem Alexander zou zijn gepleegd in het bijzijn van (komt-ie) Mabel Wisse Smit, Friso en Beatrix. Heeft hij met eigen ogen gezien ook nog in de gevangenis in Krimpen aan den Ijssel waar hij zat opgesloten. Kan allemaal bevestigd worden door Annemarie Blijenburg, beter bekend als de Supergetuige en wereldberoemd vanwege haar bizarre pseudologia fantastica-verhalen.

Kennelijk heeft ook Neset geleerd dat er altijd wel een paar maffe (Facebook) volgers zijn die echt alles geloven zolang je er maar een ernstig gezicht bij trekt. 

Waar Temirci precies zijn geld mee verdient is Barracuda niet duidelijk. Wel is er voortdurend van alles met hem aan de hand. Zo wordt er met enige regelmaat een aanslag op hem gepleegd, en Barracuda heeft het bruine vermoeden dat dit andere oorzaken heeft dan het Koningshuis dat voortdurend achter hem aan zou zitten.

Over het verleden van Neset is wel wat bekend: ooit bracht Neret zijn vrouw om het leven met een fiks aantal messteken. Zijn verdediging liet hij over aan het kantoor van Bram Moszkowicz die hij zwart betaalde. Dat geld was niet enkel bestemd voor de zaak van Neset, maar ook voor lopende zaken 'van vriendjes die in de problemen waren gekomen met grootschalige handel in drugs'.

Rond 2000 zat Neset enkele weken in het Pieterbaan Centrum alwaar 'een vals rapport over mij werd gemaakt in opdracht van Beatrix en overheid'. Wat Demmink is voor Micha Kat, is Bea voor Neset.

Wat wellicht verklaart waarom Neset in 2016 een celstraf kreeg van 30 dagen, waarvan 16 dagen voorwaardelijk, voor het opzettelijk beledigen van Koning Willem-Alexander. Op zijn Facebookpagina noemde hij de Koning onder andere een moordenaar, verkrachter en een dief. Neset wilde destijds niet meewerken aan een onderzoek door een psychiater of psycholoog. Vandaag volgt in Zwolle het hoger beroep.

Sinds enkele dagen heeft Neset samen met Luuk de Waal Malefijt (Ons Geld, die het huidige geldsysteem 'flink onderuit wil trappen') ook nog de Stichting De Onthulling. Die onafhankelijk publiceert over geheime machtsstructuren in Nederland. Op de site prijst Temirci zichzelf aan als een 'belangrijke klokkenluider'. Die om maar eens wat te noemen heeft ontdekt dat Ayaan Hirsi Ali een rol had als informant van de Staat, waarna ze het land uit vluchtte. Volgens Barracuda is Hirsi Ali naar de VS verhuisd omdat zij een betrekking kon krijgen bij het American Enterprise Institute in Washington, een conservatieve denktank, maar kennelijk zijn wij allemaal voor het lapje gehouden.

Een andere onthulling is dat Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) 'haar macht als Kamerlid misbruikte om een aanhanger als mentaal ziek te verklaren teneinde haar op te laten sluiten'.

Op de hamvraag onder FAQ is helaas nog altijd geen antwoord gekomen:


Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam

vrijdag 11 mei 2018

Absurd en grievend

Jeroen de Kreek is weer eens de Sjaak. Hidde van Koningsveld, vice-voorzitter van CIDI Jongeren, heeft met succes een procedure aangespannen tegen De Kreek, want die had op zijn blog met de naam Het Goede Nieuws onder meer geschreven dat Van Koningsveld betrokken is bij een terroristische organisatie 'die de Holocaust heeft beraamd en laten plegen door de antisemitische bondgenoten'.

Toen Van Koningsveld eiste dat die beledigingen per direct van de site werden gehaald zou De Kreek hebben geantwoord 'dat hij beter zijn moeder kan neuken.'

De Kreek moest zich al eens eerder voor een Amsterdamse rechter verantwoorden voor het beledigen van Joden en het aanzetten tot haat. Dit als gevolg van een stroom aangiftes tegen De Kreek van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI).

Ooit kreeg Jeroen zes maanden cel (waarvan vier voorwaardelijk) voor het bedreigen van de toenmalige premier Balkenende en werd hij Holocaust ontkenner, maar het OM kreeg hem vanwege allerlei bedreigingen niet opnieuw achter de tralies omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar moest worden geacht. In een van de rapporten werd melding gemaakt van persoonlijkheidsproblematiek van 'primair narcistische aard'. Tot vorig jaar modderde Jeroen voort op zijn blogje. 

De rechtbank: 'Hoewel [eiser] als bestuurslid van de [naam organisatie] zich een en ander wellicht eerder zal moeten laten welgevallen, zijn de aantijgingen in de publicaties van [gedaagde] zo absurd en grievend, juist voor iemand die zich publiekelijk inzet tegen antisemitisme, dat het recht op bescherming van de eer, de goede naam en de persoonlijke levenssfeer van [eiser] vóór gaat op de vrijheid van meningsuiting van [gedaagde] . Daarbij geldt dat [gedaagde] weet dat hij mensen niet mag beschuldigen op basis van zijn theorie, aangezien hij hiervoor al meerdere keren is veroordeeld.'

Uit het vonnis valt af te leiden dat De Kreek nog onder een mogelijke veroordeling probeerde uit te komen door vergeefs de rechtbank te wraken.

Jeroen heeft de gewraakte teksten inmiddels verwijderd, maar daarmee is de kous niet af. Omdat De Kreek niet alleen de naam van de vicevoorzitter, maar ook zijn studierichting, portretfoto en woonadres heeft gepubliceerd, wordt de immateriële schade begroot op 1000 euro.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam  

woensdag 9 mei 2018

Contactverbod

Faek, de door Wim Dankbaar en Hans Mauritz gebombardeerde 'kroongetuige' in hun alternatieve versie van de zaak Vaatstra, is tot aan een volgend hoger beroep even van zijn lastposten af. De rechtbank Haarlem vonniste dat Dankbaar op zijn blog hem niet meer in verband met deze zaak mag brengen en hem verder met rust moet laten.

Niet alleen heeft de rechter Dankbaar vandaag een contactverbod opgelegd, ook moeten diverse artikelen van de site verdwijnen en een rectificatie worden geplaatst. Verdere publicatie en te koop aanbieden van het boek waarin Faek wordt genoemd wordt ook verboden. Daarnaast heeft de rechter een voorschot op de immateriële schadevergoeding ten bedrage van 5000 euro toegekend, dat kan dus nog hoger uitvallen.

Het Haarlems Dagblad maakte van de rechtszaak onlangs nog een verslagje. Zo kon Dankbaar zijn in grijze Pumas gehulde voeten nauwelijks stilhouden toen advocaat Rinie Hoogendoorn het woord voert namens cliënt. 'Waarheidsvinding speelt nauwelijks een rol', aldus Hoogendoorn over het inmiddels toch behoorlijk uitgeklede weblog van Dankbaar.

De zitting was een uurtje bezig toen de rechter de angel uit het steekspel probeerde te trekken. 'Ik ga u drie vragen stellen', zegt hij tegen Faek. 'Weet u uit eigen waarneming iets van de moord op Marianne Vaatstra? Was u getuige van die moord? Heeft u ooit tegen iemand gezegd dat u getuige was van die moord?' Nee, nee, nee, antwoordde Faek onder ede.

Natuurlijk had Dankbaar weer 'goede redenen om aan te nemen dat de heer Faek zojuist meineed heeft gepleegd'. Alleen kun je dat wel beweren, maar als je enige bewijs een verklaring is met een handtekening die niet lijkt op die in het paspoort van Faek, is de gedachte van falsificatie niet ver weg. Zeker omdat gebleken is dat Mauritz, zoals Dankbaar zelf heeft aangetoond, al eens heeft gejokt over kluisverklaringen.

De rechtbank oordeelde: 'Indien een ‘publicist’ over wenst te gaan tot publicaties zoals [gedaagde] doet en daarmee kennelijk beoogt een misstand aan de kaak te stellen, dan moeten de daarin vervatte beschuldigingen op feiten zijn gebaseerd. [gedaagde] heeft de voorzieningenrechter er niet van weten te overtuigen dat er feiten aan de beschuldigingen ten grondslag liggen. De voorzieningenrechter ziet ook niet in dat het uiten van deze beschuldigingen op de wijze zoals [gedaagde] dat doet, een bijdrage kan leveren aan het maatschappelijk debat dan wel kan bijdragen aan het aan de kaak stellen van een misstand.'

Tegenwoordig kiest Dankbaar, onderhand zo'n 7 ton armer vanwege allerlei procedures, eerder eieren voor zijn geld. Toen Dankbaar in een van zijn intimiderende buien beweerde dat misdaadverslaggever Peter R. de Vries een getuige zou hebben omgekocht, hij een seksuele relatie met deze getuige heeft gehad en een seksuele relatie met Sonja Holleeder, was hij er na de onvermijdelijke dagvaarding als de kippen bij om een rectificatie te plaatsen. Die inmiddels trouwens weer is weggepoetst.

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam