vrijdag 24 februari 2012

Verlichting

Er wordt nog altijd flink doorgesteggeld over Coen Vermeeren van de TU Delft. De wetenschapper die in UFO's gelooft en nu met de nek wordt aangekeken. Toegegeven: Vermeeren beweert niet, zoals sommige 'deskundologen', dat voormalig president Dwight D. Eisenhower al in 1954 drie geheime ontmoetingen met de Greys heeft gehad, maar toch.

De laatste weken krijgt Coen echter steeds meer bijval. Zo wees Sargasso op een collega van Vermeeren die niet gek wordt verklaard: 'Professor Dekker weet alles van nanobuisjes en moleculaire biofysica en is tegelijk hartstochtelijk christen en zelfs tot kort geleden fervent aanhanger van Intelligent Design; een beweging die stelt dat het heelal ontworpen is door een Opperwezen. Een Opperwezen die Dekker zelf nooit in z’n lab heeft gezien en die hem nooit een ansichtkaartje stuurde. Tussen haakjes: Was het niet TU Delft die een leerstoel Reformatorische Wijsbegeerte kende, die bekleed werd door vurige creationisten?'

En Klaas van Egmond, hoogleraar Geowetenschappen-Milieu, vindt dat de door sceptici geuite veronderstelling dat al die waarnemingen terug te voeren zijn op bekende natuurverschijnselen en op zeer grootschalige fraude, gewoon niet is waar te maken. 'Zolang ze dat niet kunnen, ligt er een indrukwekkende set aan waarnemingen die een wetenschappelijke verklaring behoeven, in plaats van irrationele ontkenning of ridiculisering. Echte wetenschappers nemen moeilijk weerlegbare waarnemingen serieus en nemen de uitdaging aan om met nieuwe wetenschappelijke verklaringen te komen. Echte wetenschap is verwondering. Een samenleving die zich niet meer verwondert, kan beter haar universiteiten sluiten. Wil de laatste de Verlichting uit doen?'

Maar dat is de discussie helemaal niet. Het beste commentaar las Barracuda een dezer dagen bij Nu.nl van Jean Wagemans, die het probleem heel goed weet te duiden: 'Ufo-believers verdedigen hun opvattingen met behulp van een type redenering dat bekend staat als ‘abductie’. Daarbij wordt vanuit een bepaald verschijnsel naar de oorzaak van dat verschijnsel geredeneerd. Dat gaat als volgt. Een ruimteschip veroorzaakt vreemde lichtpunten aan de hemel. Er zijn vreemde lichtpunten waargenomen. Dus het kan niet anders of er hangt een ruimteschip in de lucht. Je hoeft geen logica te hebben gestudeerd om in te zien dat zo’n redenering ongeldig is. Rotte vis eten veroorzaakt misselijkheid. Pietje is misselijk. Dus het kan niet anders of Pietje heeft rotte vis gegeten.'

En dat is wat Vermeeren ook doet. Het kan niet anders of de merkwaardige visuele waarnemingen worden veroorzaakt door vliegende voorwerpen. Het kan niet anders of deze vliegende voorwerpen zijn afkomstig uit de ruimte. Het kan niet anders of die ruimteschepen worden bestuurd door buitenaardse wezens. En het kan niet anders of deze buitenaardse wezens komen onze planeet redden met hun geavanceerde technologie.

Huishoudelijk: Barracuda is een weekje de hort op. Terug 5 maart.

donderdag 23 februari 2012

Ben

Het doek voor zelfverklaard pedojager Ben van de B. lijkt gevallen, want alsnog gearresteerd in Scheveningen, aldus zijn fanclub Argusoog. Geen vechtpartijen. Gewoon meegenomen door een 'horde blauwe staatsrobotten' in een horeca-aangelegenheid. Ruim twee maandjes ondergedoken, en alsnog de sjaak.

Want Van de B. had al op 20 december voor de rechter zullen verschijnen. Daar zou het beroep behandeld worden dat de hoofdofficier van justitie in Alkmaar had aangetekend tegen de schorsing van zijn eerdere voorlopige hechtenis begin november 2011. En die hechtenis had weer maken met zeer ernstige bedreigingen aan het adres van lieden die voor zijn uithuisgeplaatste kinderen zorgden of hadden gezorgd.

Gisteren rakelde Arend Zeevat van Argusoog de hele geschiedenis weer eens op, met weglating van feiten die hem even niet uitkomen, en toevoeging van mooie heldenverhalen, vanzelfsprekend exclusief en ongeverifieerd opgetekend uit de mond van Ben zelve. Zo zou Ben he-le-maal naar Oberhausen zijn gevlucht 'alwaar hij enkele uren met de Duitse politie sprak en hen gedetailleerd op de hoogte bracht van de pedofiele netwerken, die in Nederland werkzaam zijn, hoe ze georganiseerd zijn en waar ze binnen sociaal-maatschappelijke organisaties geïnfiltreerd zijn. Zij hebben hem daar hoogst geïnteresseerd beluisterd en hem aangegeven de zaak door te zullen spelen naar internationale opsporingsdiensten als Europol en Interpol.' 

O ja, en tijdens zijn onderduikperiode was de in rood-blauw tricot gehulde vliegende Ben voortdurend in beweging. 'Als geen ander wist hij hoe het systeem werkt en welke methodes ze bij opsporing hanteren en welke hij dientengevolge moest gebruiken om zijn achtervolgers te ontlopen.'

Niet dus. Barracuda vreest dat deze soap gewoon gaat eindigen in een taakstraf of erger.

woensdag 22 februari 2012

Soeverein mens

Sommige mensen maken willens en wetens een enorme puinhoop van hun leven, maar hebben dat zelf niet in de gaten. Al zal Johan 'Kijk omhoog Sammy' Oldenkamp - ziener, voorspeller, denker en zelfverklaard genie - dat ongetwijfeld weer heel anders ervaren. In 2010 besloot de dwarse Johan al eens uit het 'systeem' te stappen. Hij verkocht zijn huis, zegde zijn baan op en gaf de gemeente een postbusnummer met als reden een mogelijke emigratie. De belastingpapieren bereikten Johan dan ook niet meer. Weg  verplichtingen. Het geld van de bank bewaarde hij in een geldkistje in zijn kledingkast en zo wilde Johan het volhouden tot 28 oktober 2011, wanneer naar zijn stellige overtuiging de wereld zou ophouden te bestaan (foutje, het wordt nu 14 juli 2012). Maar het noodlot sloeg toe. Het kistje onder zijn bed was plotseling verdwenen, zodat Johan alweer een bankrekening moest openen voor donaties.

En nu is er weer gedonder. In maart wordt een executieverkoop gehouden van zijn roerende bezittingen op zijn woonadres te Zeist. Johan heeft namelijk geweigerd een zorgverzekering af te sluiten, zodat een boete is opgelegd. Twee boetes inmiddels al. En dan komt uiteindelijk gewoon de deurwaarder bij je langs.

Aan het College voor Zorgverzekeringen schreef Johan: 'Tot besluit wens ik te benadrukken dat ik een soeverein mens ben, en dat ik geen enkele inbreuk op mijn soevereiniteit accepteer. Ik raad iedere ondergeschikte (zoals alle ambtenaren) aan om de hogere lagen van de machtspiramide te onderzoeken. Mijn onderzoek laat zien dat er meerdere machtslagen boven de regering zijn, en dat we in de top van deze machtspiramide een particuliere investeringsbank vinden (genaamd NM Rothschild & Sons). Daarmee is iedere ambtenaar in feite dienaar van de familie Rothschild. Ik erken de ‘macht’ van deze familie niet, en dat geldt daarmee dan ook voor de schijnmacht van alle ondergeschikten van deze familie.'

En nog meer vanuit de hoogte: 'U zult als gehoorzame ambtenaar die allang niet meer in staat is tot autonome denkprocessen naar verwachting gewoon al braaf kwispelend de regeltjes op mij willen toepassen. U kunt zich deze moeite besparen, want ik laat mij op geen enkele manier bedreigen of chanteren. Om tijd te besparen stel ik voor dat we een onafhankelijke instantie vragen naar deze zaak te kijken. Het is mijn doel om ieder mens die dit wil, in volle gezondheid te laten leven. Dit fundamentele grondrecht staat voor mij boven iedere vorm van wet- of regelgeving.'

Johan was namelijk vergeten - zeg maar: niet in staat tot autonome denkprocessen - om een ontheffing aan te vragen, maar heeft zijn gemoedsbezwaren alsnog toegelicht. Too little, too late. Inmiddels heeft Johan een oproep gedaan aan zijn achterban, want hij wil niet moederziel alleen zijn spulletjes aan de deurwaarder meegeven. Van hellend vlak naar de glijdende schaal, enjoy the ride.

maandag 20 februari 2012

Getuige

Micha Kat heeft het behalve met Johan Friso maar wat druk met Elsevier-journalist Gerlof Leistra. Die had gedreigd met juridische procedures en dat is voor Kat altijd een reden om zijn tegenstander eindeloos te blijven stalken. Kat had Leistra enkele weken terug opgevoerd als getuige van een rituele moord van Marianne Vaatstra, in het bijzijn van onder meer Johan Friso, P.H. Donner, Geert Wilders en Mark Rutte.

Zo'n verhaal is natuurlijk al te bespottelijk voor woorden, maar domme complotters geloven dit soort onzin nu eenmaal meteen. Dus als complotsite SpOOKje zomaar een hele lap tekst krijgt toegestuurd, drukken ze dat onmiddellijk af onder het mom: 'Gezien de details houden wij er ernstig rekening mee dat dit verhaal helaas de waarheid zou kunnen bevatten.' Let op de logica: als je maar genoeg details vermeldt, hoe krankzinnig ook, zou het waar moeten zijn. Over die details zo dadelijk meer.

Voor Kat waren deze 'onthullingen' aanleiding om ze op zijn eigen site aan te halen, met als argument dat Leistra weer genoemd wordt. Maar het betrof dezelfde informatie waar Kat zich al eerder op baseerde. En waarvan hij wist dat die niet deugde.

In 2010 moest Kat namelijk zelf toegeven dat hij helemaal fout zat met een 'supergetuige' die de meest fantastische verhalen opdiste. Te Arnhem liep destijds al een zaak tegen deze getuige, een advocate die de Orde van Advocaten krankzinnig wilde laten verklaren. Het gaat om mr. A.L. van Korlaar van Blijenburgh, beëdigd in 1983 en gespecialiseerd in privaatrechtelijke en bestuurlijke zaken.

Op Klokkenluideronline meldt een insider: 'Na de scheiding weigerde zij afstand te doen van de familienaam (en van de kantoornaam - Barracuda), en bleef deze ook privé voeren. Ondertussen is zij al jaren bezig met bergen bagger over de familie uit te strooien, in de vorm van smerige verzinsels, vuige lasterpraat en nog ergere vuilspuiterij. De politie in Zaltbommel heeft er een dagtaak aan! Het advocatenkantoor helpt zij naar de knoppen, de goede naam is al lang verdwenen; de medewerkers rouleren er sneller dan het ronddraaien van de klok en bij de Orde van Advocaten krijgt men grijze haren van dit kantoor en zijn bewindvoerster.'

Barracuda heeft inmiddels begrepen dat Van Blijenburgh de toga niet meer draagt of mag dragen, maar de verhalen gaan nog steeds door en die stuurt ze naar iedere site die naïef genoeg is om ze ongeverifieerd over te nemen.

Hoe kwam Leistra in deze verhalen terecht? Ook dat is te zot voor woorden: Leistra vertelde aan Kat dat ook hij door de advocate was benaderd met verhalen over haar familie, maar daar kon hij niks mee wegens gebrek aan bewijs. En dus heeft ze Leistra nadien zelf maar aan haar verhalen toegevoegd. Suggererend dat haar familie bij Elsevier (Inez) daarbij een rol zou hebben gespeeld: 'Peter van Korlaar kent Gerlof Leistra goed en heeft o.a. geregeld dat zijn oudste dochter Inez bij Elsevier in dienst kon komen.'

En die Van Korlaars - een van de broers is dus haar ex-man - spelen een rol in bijna elk verhaal dat zij opdist: een soort criminele Daltons waar niemand in het criminele circuit gek genoeg ooit van gehoord heeft. Zij zouden contacten hebben met de Siciliaanse en Colombiaanse maffia, John Mieremet in Thailand hebben omgebracht, de voorstelling rond Vaatstra hebben opgezet en samen met Willem Holleeder eigenaar zijn geweest van de Rembrandt Toren, het Hilton Hotel en nog wat onroerend goed.

De werkelijkheid is helaas voor aluhoedjes minder spannend: een van de broers is gewoon management consultant met een lange staat van dienst bij tal van bedrijven in Nederland en Duitsland, een ander is pianoleraar, weer een ander molenaar. Barracuda kent geen criminelen met dit soort beroepen. Kun je je Holleeder in de kunstzinnige vorming voorstellen?

En wie haar teksten wat beter bestudeert, ziet meteen dat Van Blijenburgh toch vooral haar dikke duim heeft gebruikt. Zo zou Peter van Korlaar - de muziekleraar - de opdracht hebben gekregen om op 27 maart 1996 Cor van Hout om te brengen. Maar daarvan zou hij hebben afgezien toen hij 'Kedeng kedeng' van Guus Meeuwis uit de auto van Van Hout hoorde schallen. Nog even afgezien van de ongeloofwaardigheid van het verhaal - je organiseert wel een huiveringwekkend schouwspel rond Vaatstra, maar krijgt weke benen na het horen van een liedje - begaat Blijenburgh hier toch echt een blunder: er is destijds namelijk wel degelijk met een semiautomatisch wapen vijf keer geschoten op Van Hout, die de aanslag ondanks verwondingen wonderwel overleefde. Er zijn zelfs camerabeelden van.

Hele stukken tekst blijken trouwens letterlijk overgenomen van onder meer Schipholwanbeleid, NOS.nl en NRC en soms plakt Van Blijenburgh willekeurige namen en verhalen aan elkaar. Zo voert ze een kandidaat-gerechtsdeurwaarder Jolanda Baks-van Haaften op, die een sleutelrol zou hebben gespeeld in door de broers betaalde seksfeestjes. Daarover zou zij een boek hebben geschreven dat in Engeland is verfilmd onder de naam Secret Dairy of a call girl. Dat boek bestaat inderdaad, net als de film, maar de schrijfster is Brooke Magnanti en die is toch echt gewoon in Engeland geboren. Baks-Van Haaften zou het pseudoniem Femke J. Dijkhuis hebben gebruikt. Die naam blijkt Van Blijenburgh weer te hebben ontleend aan een willekeurig Telegraaf artikel.

Ook een heel leuke is dat Van Blijenburgh een foto waarop toch duidelijk Willem Holleeder is te zien - gemaakt op een inmiddels roemrucht vastgoedfeestje in Monaco - toeschrijft aan aan Kees van Korlaar alias De Commissaris. Maar die heeft andere gezichtskenmerken, krulhaar en duidelijk zwaardere wenkbrauwen.

Van Blijenburgh heeft gewoon wat feitjes over crimineel Nederland bij elkaar gegoogeld en voegde er met de nodige fantasie haar ex-familie aan toe. Met als uiteindelijke doel om haar schoonfamilie te beschadigen. En oliedomme complotters (Anonymous Netherlands, Freesietzeplanting, Tegenonzin.nl, Nieuwsbreker, Boinnk!!!) willen dit allemaal weer zo graag geloven, dat ze het ongezien plaatsen, zonder ook maar een feit te checken.

vrijdag 17 februari 2012

Pornoficatie

Het gebeurt niet vaak dat Argusoog zowat de hele achterban over zich heen krijgt. Deze week was het raak met een in het Nederlands vertaald artikel van Henry Makow Ph.D: 'Samenleving Blind voor Psychologische Oorlog Tegen Heteroseksuelen'. Het artikel begint nog redelijk: zo beschrijft Makow dat er sprake is van een 'pedofielenpaniek'. Heteroseksuele mannen mogen bijvoorbeeld niet in Amerikaanse speeltuinen komen om pedofielen te ontmoedigen en in Idaho is al een man gearresteerd voor het nemen van foto’s van een kind, dat achteraf zijn kleinzoon bleek te zijn. Aangezien Argusogers denken dat heel Jeugdzorg uit satanistische kinderverkrachters bestaat, een fris tegengeluid?

Nee dus, de gekte slaat al toe onder de eerste tussenkop: 'De sociale ingenieurs van de Illuminati vallen de heteroseksualiteit aan, omdat dat de basis van onze menselijke identiteit is'. En: 'Heteroseksuelen woeden ondergedompeld in een giftig bad lesbiënnisme, homoseksualiteit, obsceniteit, seksuele afwijkingen, pedofilie en losbandigheid wat ontworpen werd om onze seksualiteit te corroderen en te verstoren.'

De essentie van heteroseksuele aanlokkelijkheid is volgens Makow de mannelijke kracht en macht. 'Zelfs de satanist Henry Kissinger zei: “kracht/macht is de grootste afrodisiacum (prikkel) 'Als ik een advies voor mannen zou hebben die geïnteresseerd zijn in vrouwen, is die, om je kracht/macht te manifesteren'.

Een deel van de lezers gaf aan het nu wel gehad te hebben met Argusoog: 'Wat een vreselijk tendentieus artikel. Het werkelijke probleem is de seksualisering en pornoficatie van de samenleving, een ander probleem is het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen. Aan het laatste wordt met dit artikel een flinke impuls gegeven. Ben benieuwd hoe de keuze tot plaatsing zich verhoudt tot de ‘missie’ en ‘visie’ van Argusoog. Werkelijk een schande.'

Argusoog had de controverse op zijn minst kunnen zien aankomen, want de in Zwitserland geboren Makow combineert al jaren twee merkwaardige eigenschappen. In zijn eigen woorden: Exposing Feminism and The New World Order. Je moet er maar op komen.

Een mooie typering van de man hier: 'In the world of Makow, the world would be a better place without homosexuals, jews, or feminists. Wives would be blissfully happy to be at home singing to bluejays as she diapers the baby. This is what she was born to do: allow her man to surge forward with pride in bringing home the bacon. Women who rebel against this natural order of things are twisted, sexually unfulfilled/frigid, and poisoned by the Evil Feminists. Make that Evil Jew Feminists, since Jews are responsible for everything bad in the world of Makow.'

Zijn grootste Nederlandse fan is heet trouwens Anthony Migchels alias Real Currencies, complotter en uitgever van 'het eerste regionale geld' in Nederland. Anthony vindt homosexualiteit een ontwikkelingsstoornis die prima is te behandelen, omdat het anders tot pedofiele leidt. Geweldloosheid is voor Anthony een 'zelfverheffende lafbekkerij'. Want Anthony mag dan ogen als een lulletje bonestaak, thuis slaat hij zijn vrouw om te laten zien we er de baas is. Ten minste, dat stond in een stukje dat inmiddels alweer is verdwenen. Barracuda vermoedt dat zijn vrouw heel boos is geworden.

donderdag 16 februari 2012

IjsmonsterWat bracht de horrorwinter van 2012 nog meer dan vastgevroren managers van ProRail en reconstructies van een wat al te premature Elfstedenkoorts? Flink wat: Op het ijs van de vijvers van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem verschenen bijvoorbeeld out of the blue mysterieuze sneeuwcirkels, een winterse variant op de graancirkels. Coen Vermeeren, kom er maar in.

Maar het mooiste was toch wel het ijsmonster van Lagarfljót op IJsland. Eindelijk gefilmd, nadat de IJslandse Nessie al vele malen was gezien. Honderd keer enger dan Big Foot. Loren Coleman, directeur van het International Cryptozoology Museum in Portland, Maine die het monster al omschrijft in zijn boek Field Guide to Lake Monsters and Sea Serpents, denkt dat het filmpje nep is. 'It seems someone attempting this fakery, perhaps by using a robot with tarps, fish nets, or trash bags - a favorite for watery hoaxers - has decided to take the phrase 'sea serpent' and/or 'worm' too literally.'

Maar amateurfilmer Hjörtur Kjerúlf (67) ontkent de manipulatie. Hij weet niks van computers en het ijsmonster is echt. Barracuda houdt alle opties open: het kan ook zijn dat we naar een soort gezichtsbedrog kijken (let op de sterke stromingen eromheen).

woensdag 15 februari 2012

Muggenscheetje

Nog maar nauwelijks bekomen van alle heisa rond zelfverklaard pedojager Ben van de B., onthult Argusoog alweer de volgende - breaking! - megazaak. Compleet met foto's van bebloede vloeren, want die doen het altijd goed bij de achterban. Een klokkenluider uit Hoensbroek is vorige week door de hermandad uit zijn huis gesleept. En dat allemaal omdat hij de corruptie van de politie aan de kaak wilde stellen. Tenminste, dat wil koene ridder Arend Zeevat van Argusoog ons wijsmaken, maar we kennen Arend onderhand een beetje: nooit te beroerd om meteen op de bres te springen voor de verschoppelingen der aarde, echter zonder zich in de achtergronden te verdiepen.

Zo ook nu weer: in het eerste verhaal lezen we hoe tegelzetter Eric L. een pand kocht in een straat waar de activiteiten van een outletzaak annex drugspand al snel opvielen. Daar zouden louche praktijken hebben plaatsgevonden, waaraan ook politieofficieren en notabelen hadden deelgenomen: 'Deze agenten leidden allemaal een buitensporig luxe leven, met dure auto’s, dure caravans, zwembaden in hun tuin, dure verbouwingen en vele vakanties per jaar. Een levenswijze die niet betaalbaar is met het salaris van een politieman.'

Het spitwerk werd niet op prijs gesteld, zeker niet door een wijkagent, en dus werd Eric naar eigen zeggen tegengewerkt. Eric kreeg bijvoorbeeld geen bouwvergunning. 'Onder valse voorwendselen werd er bij hem huiszoeking gedaan en werd er geïnsinueerd dat hij hennep kweekte. Daartoe had men kweekbakken bij hem in de garage geplaatst, die niet van hem waren. Deze huiszoeking vond vreemd genoeg plaats zes maanden nadat hij in 2009 een gesprek met de recherche had gehad over zijn bevindingen en ervaringen.'

Kort na de publicatie bij Arendsoog volgde de gewelddadige aanhouding van de klokkenluider.

Maar wie het verhaal wat beter leest, ziet dat er iets heel anders speelt. Iets dat maar bitter weinig met klokkenluiden te maken heeft. Eric blijkt te zijn opgepakt omdat hij twintig uur voorwaardelijke taakstraf had gekregen, aangezien hij niet op een zitting was verschenen.Waarbij Eric aan Zeevat opmerkt dat 'je tegenwoordig voor elk muggenscheetje door de officier van justitie een verplichte DNA afname krijgt opgelegd'.

Muggenscheetje? DNA afname heeft toch vooral als doel  om een verdachte aan een misdaad (lees: persoon) te koppelen.

Wat er echt gebeurd is, lees je dan ook bij de main stream media. De politie-agenten die de Heerlenaar (40) in zijn woning wilden aanhouden, werden namelijk belaagd met een honkbalknuppel. De agenten waren vorige week naar de woning aan het Ammonieterf gegaan, omdat de man weigerde om DNA af te geven. 'In verband hiermee werden agenten ingezet die lid zijn van de VAG-groep (Vaardigheden aanhouden in Groepsverband). Door hun optreden, waarbij ze gebruik moesten maken van een afweerschild, kon de verdachte onder controle worden gebracht,' meldt de politie zelf.

Een VAG Groep valt niet zomaar een woning binnen, tenzij ze rekening houden met geweld. Dus was wat de aanleiding? Barracuda kan de relatie niet keihard aantonen, maar het is wel erg toevallig dat enkele maanden geleden aan datzelfde Ammonieterf een 40-jarige Heerlenaar werd aangehouden omdat hij ervan verdacht werd zijn ex-vrouw te hebben mishandeld. Dat zou de DNA afgifte kunnen verklaren. En de hardhandige inval.

En dan nog iets: Voor een louche zaak is de door L. beschuldigde ondernemer - uitbater van een parfum outletstore -  wel heel erg zichtbaar op internet. Compleet met foto. Niet bepaald het gedrag van een drugsdealer. En die hennepbakken in de garage, stonden die er soms al veel langer? Allemaal vragen, waarop we wellicht nog eens het antwoord krijgen.

dinsdag 14 februari 2012

Enge fantasieën

Martien Pennings profileerde zich in het verleden het liefst als een angry young man met een maskertje op. Dat is een lichte vertekening van de werkelijkheid: Pennings blijkt een ouwe heer van 66, bij wie de seniliteit mogelijk een paar jaar te vroeg is ingetreden. De auteur fantaseerde afgelopen dagen namelijk weer eens over de executie van 'nazislamitische hoeren' en noemde vervolgens de namen van Jolande Sap, Ineke van Gent, Karin Dekker en Femke Halsema. Ergo: Relletje. Femkema overweegt aangifte.

'Ik denk wel dat deze monomane haat ergens gestopt moet worden voor er ongelukken van komen,' schreef Joost Niemöller, die Pennings persoonlijk kent. 'Terecht wees Carel Brendel er in een Tweet op dat dit rondwentelen in haat van Pennings hetzelfde is als de enge fantasieën waaraan een radicale imam zich overgeeft. Het is een vorm van inleving, en inbeelding in haat, waartoe mensen in staat zijn. En het is doodeng.'

'Ze durven niet met mij in debat,' sputterde Pennings in een weerwoord. Niet debatteren met doodwensers, een psychiatrische behandeling lijkt me raadzaam, waarschuwde Bas Paternotte, die eens ging rondbellen. 'De man is in de zestig, oud-PvdA-lid en woont ergens in Amsterdam-Oost. Ik zie een wat eenzame figuur voor mij op een zolderkamer, driftig tikkend op zijn toetsenbord, zijn vermoedelijk psychotische haat de wereld insturend.'

Die typering is volgens Barracuda van toepassing op het gros van de Amsterdam Post-auteurs: overwegend oude bange en zurige mannen, die niet meer in staat zijn om hun welverdiende pensioen lezend, sjoelend en hobbyend dan wel gewoon genietend door te brengen. Geen rustgevende postzegelverzameling, niet lekker relaxed een volkstuintje aanharken, of vissen op karpers, ook niet met het tekkeltje drie maal daags een frisse neus halen, maar iedere dag boos in de touwen.

Vanzelfsprekend met de vernauwde blik door het kanonsgat, en de bloeddoorlopen ogen van de psychotische bijlvechter, want de vijandige wereld is niet voor niets de multikulse collaboratie-elite of mannen met baarden die geen Jan, Pier, Tjoris en Corneel heten. Geen mens die je tegenspreekt, want je omgeving is de knusse sigarenclub where everybody knows your name. Met luitjes die voor elk stukje gaan applaudisseren. Of die zeggen dat je gewoon gelijk hebt. Waarmee je dus gelijk hebt.

Rest de vraag: uit welke overwegingen is die Pennings ooit in vredesdaam PvdA-lid geworden? 

maandag 13 februari 2012

UndercoverAnonymous is boos op SBS undercover-journalist Alberto Stegeman. Die pretendeerde een woordvoerder te hebben gesproken van de roemruchte hackersbeweging over het Tor-netwerk, dat een speeltuin voor pedofielen blijkt te zijn. Gisteren was de uitzending, maar de inhoud was al dagenlang in het nieuws. Diverse politici gaven aan dat er toch maar eens naar dat Tor-protocol moet worden gekeken.  

'Het uiteindelijke doel van de Nederlandse media, in dit geval SBS, is het vernietigen van online privacy en vrijheid, en Anonymous kan dit niet toestaan,' mopperde Darth Vader Anonymous. En bovendien zou Stegeman helemaal niet met een woordvoerder van Anonymous kunnen hebben gesproken. Eh...wil de echte Anonymous opstaan?

Het grappige is: Anonymous Nederland is helemaal niet zo anoniem. De 'organisatie' heeft een heuse site, die op naam staat van ene Henk de Vries met als contactadres beabilderberg@hotmail.com. Datzelfde adres is ook gebruikt voor de registratie van Anonymousnetherlands.com, dat weer op naam staat van B. Bilderberg uit Soest. Die com.site is verder niet actief, behalve dat wordt verwezen naar twee hackersites. Nooit geweten trouwens dat Anonymous van die complotgekken waren.

Maar: de appel valt nooit ver van de boom. Vorig jaar schreef Barracuda over beheerder Jacob van Nederland Vrij uit het Friese Lemmer, die op complotterforums rondbazuimde dat hij een hele nacht had lopen zwoegen op een Anonymous-video waarin NOS, RTL en SBS Nieuws werden gewaarschuwd voor de 'vele leugens' die ze zouden hebben verspreid. Nadat Barracuda hem aan het filmpje had gelinkt, werden prompt alle sporen gewist. Jacob sloot korte tijd zijn LinkedIn account en schoonde zijn Facebook op. Weg plaatje van het Guy Fawkes masker.

Nederland Vrij draait inmiddels niet meer bij het hostingbedrijf van Jacob zelf, maar ergens in de VS. Vorig jaar deed Jacob nog alsof zijn site zou worden overgenomen door een andere actiegroep en door een heel andere redactie zou worden gevuld. Maar nog altijd tikt Jacob er informatieve stukjes in keurig foutloos Nederlands. Met veel 'alsmede' en een bronvermelding onder elk stukje. 

Net als op, hoe toevallig, Anonymousnetherlands. En er is natuurlijk geen hond die zich buiten Nederland druk maakt over ene Alberto Stegeman bij SBS, behalve Jacob, die zich als zelfverklaarde Anonymous ook nog eens gepasseerd voelt. Overigens wel handig al die verschillende sites. Plaats je een bericht op Anynoumsnetherlands, kun je er een dag later op de andere site weer mooi naar verwijzen.

vrijdag 10 februari 2012

Fucking vet

Vroeger kwam Barracuda nog wel eens met enige regelmaat bij Zapruder, de hersengarage van internet. Tegenwoordig kun je daar een kanon afschieten. Maar zie, onder een weer erg plichtmatig stukje van 'Hans' over de onze verslaving aan het Russische aardgas, stonden dit keer zowaar een paar reacties, zij het geen discussies over de eindigheid van grondstoffen, maar: 'Kunnen jullie misschien een keer een item maken over hoe de maatschappij nog veel dommer is geworden door internet en televisie? Het toppunt is wel Brit Dekker, zij kan echt helemaal niks, is mbv belasting geld groot gemaakt en heeft nu namelijk een imitator en daar weet Matthijs van Nieuwkerk een hele uitzending mee te vullen.'

Met de belasting grootgemaakt? Mozes Kriebel, over dat complot verwacht Barracuda op zijn minst een inside scoop bij Zapruder.

Barracuda vermaakt zich namelijk heel wat meer met Britt (dubbel 't') dan met het saaie geneuzel op Zapruder. Want iedere dag is Britt-dag, daar kan Beau van Erven Dorens nog een puntje aan zuigen. Britt nieuwe columniste Hitkrant, Britt het klooster in, Britt toch niet het klooster in, Britt mag niet autorijden, Britt geslaagd voor theorie-examen, Britt scoort droomauto, Britt vreest voor haar leven, Britt nog niet klaar voor huwelijksbootje, Britt wil zichzelf ontwikkelen, Britt lanceert kledinglijn, Britt in bestuur Ajax, minister flirt met Britt, Britt studeert Schopenhauer, Britt is niet lesbisch, enzoverder.

Britt is met andere woorden gewoon Fucking vet. Zet Britt naast David Icke en vertel Barracuda naar wie je het liefst zes uur lang zou willen luisteren. Nou dan.

donderdag 9 februari 2012

Vrijman

Vorig jaar zette Argusoog zich in voor vrijman René Vissers, die onder verplichte behandeling was gesteld. De man werd voor zijn huis standrechtelijk veroordeeld omdat hij weigerde naar de rechtbank te komen. En dus moest er van de complotters actie komen en wel meteen.

Toegegeven: Vissers had continu overhoop gelegen met ambtelijke molens, maar erg oplossingsgericht was hij nou ook weer niet. In tegendeel: Vissers had eindelijk een manier had gevonden om deurwaarders en ander volk dat geld kwam incasseren van zich af te schudden. Zo had Vrijman, geïnspireerd door andere vrijmannen in de wereld, zijn eigen soevereine identiteitsbewijs gemaakt. En dus kon hij altijd ontkennen dat hij de persoon was die ambtenaren in hun orders hadden staan.

Toen Vissers weer op vrije voeten werd gesteld, kreeg hij prompt zijn eigen programma Stroman Radio bij Argusoog. Daarin ging het telkens over het claimen van 'je Geboortenaam (gekregen van je ouders) van je Natuurlijk persoon. Jouw naam die via de Geboorteakte gestolen is door de Staat en die zichzelf als de hoogste autoriteit beschouwt Over jouw Natuurlijk Persoon'.  

Maar nu heeft Argusoog dan toch maar vriendelijk afscheid genomen van Vissers. 'Als team van Stromanradio willen wij bij deze benadrukken dat het parasiteren op gemeenschappelijke voorzieningen onder het mom “wel de lusten, niet de lasten” helemaal niets met soevereiniteit van doen heeft'

Duh. Laat Barracuda dat een half jaar geleden al geroepen hebben. Stroman Radio moet nu breder, en daar had Vissers blijkbaar geen zin an.

woensdag 8 februari 2012

Dokter Pulder

Je zal voor je informatievoorziening maar zijn aangewezen op een site als Herstel De Republiek, die ons wijs wil maken dat de gevestigde macht een opium-imperium op de been houdt. 'Vandaag wordt het in stand gehouden door wetgeving, gehandhaafd door overheden met geweldsmonopolie. NAVO troepen patrouilleren langs opium plantages in Afghanistan. De productie aldaar is sinds 2001 met meer dan 1.000% toegenomen. Niet alleen pijpleidingen worden beschermd, de drugsroutes zijn minstens zo belangrijk.'

Het is een bekend complotter-thema, dat de Amerikanen willens en wetens de opiumhandel beschermen. Hoe de opbrengsten van die handel dan precies in handen komen van de 'gevestigde macht' lees je uiteraard nergens, want daarop loopt het verhaal meteen al stuk. Tenzij de dealers op straat het geld keurig afdragen aan het Amerikaanse Ministerie van Financiën.

Nee, ter onderbouwing van die logica duik je liever de geschiedenis om aan te tonen dat al eeuwenlang in opium wordt gehandeld. Dat hele handelsfamilies er rijk mee zijn geworden. En wij Nederlanders ook meededen. De VOC dreef voor een belangrijk deel op de lucratieve handel in opium.

En nog steeds zou deze handel in stand worden gehouden, suggereert de anonieme Dokter Pulder van Herstel De Republiek. Waarbij de drugshandel uiteraard niet wordt gelegaliseerd, want dan 'stort het gehele kaartenhuis met geweld in elkaar. Om de simpele reden dat je dan voor een kilogram zuivere cocaïne bijvoorbeeld de prijs van een kilogram gemalen koffie betaalt! Daarom wordt de drugsoorlog ieder jaar weer opgevoerd en is men mordicus tegen de legalisering van drugs. In Nederland alleen al zou het tientallen miljarden aan belastinggeld besparen. De druk die de drugskartels op de samenleving uitoefenen is ongekend, maar worden door de hogere kasten gedoogd. We moeten het zo zien, dat het afgeperste drugsgeld met afgeperst belastinggeld wordt bestreden.'

Was het allemaal maar zo simpel. Het klopt dat opium in de loop van vorig jaar belangrijker is geworden voor de Afghaanse economie door de stijging van de prijzen van gewassen. De inkomsten van landbouwers uit de papaverteelt is met 133 procent gestegen naar 1,1 miljard euro. In 2011 vertegenwoordigde de waarde van de export van opiaten 15 procent van het bruto binnenlands product, terwijl dat in 2010 nog 9 procent was. Negentig procent van de wereldproductie komt uit het land.

Dus waarom grijpen de Amerikanen dan niet in? Heel simpel: Vanwege een duivels dilemma. Een groot deel van de productie vindt plaats in het Taliban gebied. Om die reden die reden hebben de Amerikanen in eerste instantie wel degelijk papavervelden opgeruimd. Met als gevolg dat de boeren juist de kant van de Taliban kozen. Velen trokken het Taliban-gebied in zodat ze alsnog geld konden verdienen. Er is ook niet echt een alternatief, want de Afghaanse katoenteelt kan niet concurreren met buurland Pakistan.

Het neemt niet weg dat de huidige situatie onwenselijk is. Met name Moskou zet de VS onder druk om weer op te treden tegen de Afghaanse drugslabs. Afghanistan zelf zegt dat 5000 drugsdealers zijn opgepakt en er in twintig provincies geen papaver meer wordt verbouwd. Daarnaast is de papaver als grondstof niet compleet zonder toevoeging van andere middelen die niet in Afghanistan worden vervaardigd. De Afghaanse narcotica minister Zarar Ahmad Osmani verwoordde het als volgt: 'Obviously, there's an international network trafficking these precursors. That’s why we say that the drug problem is not localized in Afghanistan – it's international. When we say that millions of Russians die from drugs… 960,000 Afghans are addicted too. That’s why Afghanistan’s efforts alone will not be enough. Afghans consume 5% of the drugs while the other 95% are exported. That’s why we insist on international cooperation in the struggle against drug trafficking.'

dinsdag 7 februari 2012

Rotpoten

De Nederlandse regering moet de Duitse ambassadeur op het matje roepen, eiste Geert Wilders vorige week. Hij wil uitleg over een Duitse brochure, waarin wordt gewaarschuwd voor extreem rechtse opvattingen en waarin zijn naam twee keer wordt genoemd. Twee keer! En dat het een grote schande was. Had Barracuda al verteld dat het een grote schande was? Het duurde niet lang voordat ongeveer alle PVV-bodes meehuilden in het bos. Vooral bij de zwarte laarzen-parochianen van Amsterdam Post: 'De rotmoffen moeten met hun rotpoten van onze rot-PVV’ers afblijven'.

Waarna weer een heel verhaal volgt over hoe je als rasechte liberaal (de schrijver duidt op de Freie Demokratische Partei als vermeende uitgever van de folder) nou toch in hemelsnaam islamcritici kunt nazificeren, terwijl juist de islam veel elementen van het nazisme herbergt, 'tot en met het totalitarisme en de megalomane waan van de eigen superioriteit': 'In een poging tot overheidsindoctrinatie zoals we die ons nog van het Derde Rijk en de DDR herinneren, heeft het Duitse ministerie van Justitie onder Sabine Leutheusser-Schnarrenberger een folder doen uitgaan waarin de suggestie gedaan wordt dat de PVV de voedingsbodem van het neo-nazisme is. Op zich zeer opmerkelijk, want het neo-nazisme is een verschijnsel dat zich ver voordat de eerste moslimmigrant een voetdruk op Duitse en Nederlandse bodem zette al manifest aanwezig was.'

Barracuda vermoedde al gelijk dat er niets van dien aard in die folder (pdf) zou staan, en ja hoor. Sterker nog: de auteur Filantroop (die weer) heeft nog wel meer niet goed begrepen. Het is helemaal geen folder van het Duitse ministerie van Justitie, maar van de onafhankelijke Amadeu Antonia Stiftung. De Duitse overheid zit niet eens in het bestuur en ook niet in de directie. De folder is wel vervaardigd op verzoek van het ministerie. Het voorwoord is derhalve van de FDP-minister Sabine Leutheusser-Schnarrenberger en ook daarin wordt met geen woord verwezen naar Wilders of islamcritici. Het gaat meer in het algemeen over 'extreem rechts ingestelde mensen'.

De opgewonden AP'ertjes hebben de folder dus nooit in handen gehad. Nergens staat dat de PVV de voedingsbodem van het neo-nazisme is. De PVV wordt nergens genoemd. Wilders wel twee keer, maar in een tamelijk objectieve beschrijving van wat extreem rechtse groeperingen zoal op sociale media doen. De partij Die Freiheit had bijvoorbeeld opgeroepen via Facebook tot een bijeenkomst waar ook Geert Wilders zou optreden. De andere keer gaat het om buttons met daarop een afbeelding die ook door Geert Wilders gebruikt zou zijn. In beide gevallen geen waardeoordeel over Wilders of zijn partij.

En toch kon Tineke Bennema het op haar uitstekende blog niet laten: 'Nou moet Wilders niet net doen of hij h-e-l-e-m-a-a-l niets te maken heeft met de neonazistische partijen waar de Duitse minister van Justitie voor waarschuwt. Tenslotte was hij vorig jaar de sehr geehrter gast van de nu in kwaad daglicht gestelde partij ‘die Freiheit’. Een partij die jawel, Wilders als lichtend voorbeeld heeft. Daar wil ik wel Kamervragen over horen: nu het karakter van die partij duidelijk is: mijnherr Wilders, hoe nauw waren en zijn uw banden ermee?'

maandag 6 februari 2012

Poppetje gezien, kastje dicht

Het boek Demminkgate, zoals complotters de zaak steevast betitelen, is definitief gesloten. Er komt geen nader onderzoek naar de hoogste man van justitie. Poppetje gezien, kastje dicht. En laat het Demmink-kamp nou niet beweren dat de zaak niet is bekeken, want de Landelijke Expertisegroep Zedenzaken (LEBZ) heeft wel degelijk de aangifte bestudeerd van een van de twee mannen die beweerden als kind te zijn misbruikt. Een tweede aangever besloot uiteindelijk toch maar niet voor verhoor naar Nederland te komen.

De LEBZ heeft volgens het landelijk parket 'ernstige inconsistenties' vastgesteld tussen de verklaring die door één van de aangevers in Leiderdorp is afgelegd en diens op video opgenomen verklaring in Istanboel. In hun eigen woorden: 'Hetgeen door X wordt geantwoord naar aanleiding van doorvragen door de rechercheurs tijdens zijn aangifte wekt regelmatig de indruk niet gebaseerd te zijn op daadwerkelijke herinneringen, doch bij gebrek aan dergelijke wetenschap aangenomen, ingevuld of geconstrueerd te worden, om toch een antwoord te kunnen geven. Dit is vooral relevant bij de vragen die rechtstreeks betrekking hebben op de seksuele activiteit die zou hebben plaatsgevonden.'

De Rijksrecherche heeft verder allerlei personen gehoord die informatie konden geven over de reisbewegingen van Demmink in de jaren negentig. Dat onderzoek heeft 'geen enkele bevestiging' opgeleverd dat Demmink in betreffende periode in Turkije zou zijn geweest.

Kort en goed: in de slappe slof van vermoedens valt met geen mogelijkheid een stevige leest te schuiven. En enige andere aangifte is van een Nederlander die behoorlijk labiel is.
Nu kon je dit al heel lang zien aankomen, temeer daar het Demmink-kamp de aangiftes al beschouwde als bewijs. Per slot van rekening moest barbertje hangen, linksom of rechtsom. Joris stond in hun ogen voor de misbruikende hogere macht, met name bij de achterban van Klokkenluideronline, waarvan een deel elkaar lijkt te hebben gevonden vanwege eigen negatieve ervaringen met justitie. Om dezelfde reden plaatste Chipshol-topman Jan Poot een paginagrote advertentie in kranten over Demmink, die niets maar dan ook niets te maken had met de zaak waar het om ging.

En dat terwijl vader en zoon Poot het gelijk inmiddels aan hun kant hebben gekregen: voor het eerst in de geschiedenis worden twee rechters vervolgd wegens meineed. Mede op basis van verklaringen die wel hout sneden.

UPDATE: De politierechter veroordeelde Kat vanochtend tot 2 maanden voorwaardelijke celstraf en zijn cameraman tot 14 dagen voorwaardelijk wegens verfspuiten. Proeftijd 2 jaar. Volgens de rechter zijn gebruikte middelen om misstanden aan kaak te stellen "buitenproportioneel". Ook moet het tweetal de aangerichte schade betalen. 

vrijdag 3 februari 2012

M'n opa

Voer voor psychologen: Klokkenluideronline wordt gemaakt door de zoon van een top-vrijmetselaar. De man (psychiater) zou als onderdeel van de gebruikelijke satanische rituelen eerst een patiënte hebben verkracht en toen zij zwanger werd vervolgens een van zijn zoons als vader hebben aangewezen. Was geboren: Micha Kat. Wie zich mocht afvragen waarom Kat zo gek geworden is als een deur, vindt het antwoord in zijn 'totaal hallucinerende leven en geschiedenis'.

Barracuda kijkt nergens meer van op. Moeder van Kat (bij wie al eens een bipolaire stoornis was geconstateerd) blijkt dus 'manisch depressief' te zijn. En al zeker tien jaar wisselt Kat naar eigen zeggen geen woord met zijn familie. Er is iets helemaal fout gegaan, voegt Kat er ten overvloede aan toe. 'Als een moeder haar kind verstoot op een wijze zoals mijn moeder heeft gedaan met mij, moet er een geheim achter zitten.'

Eindelijk is Micha Kat de zoektocht naar zichzelf begonnen, zij het wel weer met alle gekte die we van hem gewend zijn. Dat van zijn grootvader dr. W. Kat is overigens niet geheel gelogen. De man blijkt inderdaad boeken te hebben geschreven over de vrijmetselarij. Maar dat Kat door zijn opa zou zijn verwekt, is weer niets minder dan een 'reconstructie'. Het effect was er niet minder om: de goedgelovige achterban liep over van sympathie.

Voor Kat zelf valt op die manier namelijk weer alles op zijn plaats: de ‘vrijmetselaars-opa’ zat naar alle waarschijnlijkheid aan de knoppen van de satanische misbruik-machinerie die de wereld thans naar de ondergang voert. Kortom: Kat heeft een 'Joris Demmink' in zijn eigen familie. Nog even en deze capo di tutti capi zal ook wel weer aan de wieg hebben gestaan van de pedocratie. In heel Europa, m'n ouwe opa.

Overigens mag Kat maandag weer eens voor de rechter verschijnen. Zijn voormalige advocatenkantoor Vissers & Moszkowicz spreekt in de dagvaarding over 'laster, met ernstige, onder meer antisemitische beledigingen en stalking'. De NVJ heeft Kat in oktober geroyeerd.

En tot overmaat van ramp liet het OM gisteren weten dat er geen onderzoek komt naar Kats rode lap Demmink. Het verhaal van de enige Turkse aangever (een man die claimt te zijn misbruikt door Demmink als kind) is 'niet consistent' en bevat op meerdere plaatsen 'te weinig details'. Volgens de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) kan niet gesteld worden dat de aangifte betrouwbaar is.

woensdag 1 februari 2012

ET

Het was Barracuda even ontgaan, maar vliegtuigbouwkundige en docent aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek TU Delft Coen Vermeeren is weer eens in trouble. Ooit was Vermeeren de man die een aardig zomer-onderzoekje leidde naar complottheorieën rond de aanslagen van 11 september, maar dat had nog enigszins een wetenschappelijk karakter. Daarna zakte Coen steeds verder weg in het Niburu-moeras.

En hoewel Vermeeren de rector had toegezegd, dat hij de grens tussen diens universitaire en publicitaire werk zou bewaken, werd de TU-wetenschapper volgens ScienceGuide toch weer actief met pleidooien over het bestaan van UFO's en de samenzweringen die dit feit moesten verhullen. Samen met vrienden had hij bijvoorbeeld minutenlang een grote oranje bol gezien. Na een interview met de Telegraaf werd Vermeeren in het universitaire magazine aangepakt: 'Meneer V. heeft die grote oranje bol in al zijn wijsheid geïdentificeerd als een buitenaards ruimteschip. Hoe hij dat zo zeker weet, blijft helaas onopgehelderd.'

Ook bij de universiteit waren ze niet al te gecharmeerd van de bijeenkomsten die Vermeeren als hoofd van het Studium Generale over vergelijkbare thema's had georganiseerd. Daar is toen door de rector een commissie boven geplaatst om een helderder scheiding tussen wetenschapswerk en particuliere opvattingen in stand te houden.

Taede Smedes, godsdienstfilosoof en theoloog verbonden aan de Radboud Universiteit, viel Vermeeren deze week in de Volkskrant bij. Weliswaar vond hij het niet handig van Vermeeren dat hij zich over allerlei speculatieve onderwerpen, zoals nulpuntenergie en chemtrails, had uitgelaten, mede door de contacten met de spirituele groep Niburu. Maar: 'Waarom is het problematisch om ufo's serieus te nemen en op te roepen tot bestudering ervan? Immers: in het buitenland gebeurt het al langer. Wie herinnert zich nog de inspanningen van scepticus en astronoom Carl Sagan, die meerdere malen bij NASA en de Amerikaanse overheid tevergeefs heeft aangedrongen op onderzoek naar ufo's?'

In Nederland wordt de discussie volgens Smedes te veel bepaald door een 'hoge giechelfactor'. 'Maar wetenschap moet staan voor intellectuele vrijheid, voor vrijheid van onderzoek, voor het durven stellen van kritische vragen die wellicht indruisen tegen meningen van de mainstream. Dat durft Vermeeren aan.'

Smedes vergeet echter één ding: er valt wetenschappelijk weinig te bestuderen aan schokkerige filmpjes van lieden die denken dat elk bewegend lichtje aan de hemel een UFO moet zijn. Hoe kun je gecontroleerd onderzoek doen als niet eens is te voorspellen wanneer deze verschijnselen zich voordoen? En wat valt er dan te onderzoeken? Ondanks duizenden meldingen heeft nog nooit iemand een UFO aan de grond gekregen. Dan blijft er maar een ding over: speculeren. Maar dat is geen wetenschap.