dinsdag 17 april 2018

Geen novum

Zoals verwacht heeft de Hoge Raad vandaag het herzieningsverzoek van de Turks-Koerdische Hüseyin Baybaşin, die is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, afgewezen. Doorgaans neemt de Hoge Raad namelijk de conclusie van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad over. Met dit vonnis zijn feitelijke alle rechtelijke middelen uitgeput.

De Hoge Raad stelt voorop dat het Hof bij haar beoordeling 'terecht tot uitgangspunt heeft genomen dat het niet erom gaat of de gestelde manipulatie technisch mogelijk was, maar of die manipulatie feitelijk, dus daadwerkelijk, heeft plaatsgevonden. Hetgeen is aangevoerd t.a.v. manipulatie van getapte telefoongesprekken levert geen novum op, mede in aanmerking genomen dat in feitelijke aanleg uitvoerig aandacht is besteed aan deze kwestie en dat met het oog daarop door deskundigen onderzoek is gedaan, terwijl de enkele omstandigheid dat verschillende deskundigen onderling niet tot eenzelfde weging van het voorhanden bewijsmateriaal komen, geen grond voor herziening kan vormen.' 

Over de interpretatie van de transcripties: 'De vraag of de voor de bewijsvoering gebruikte transcripties de strekking van het besprokene correct weergeven, is door Hof nadrukkelijk onder ogen gezien en uitvoerig onderzocht. Hetgeen in herziening is aangevoerd wekt geen twijfel aan ’s Hofs oordeel dat vertolkingen die tot het bewijs zijn gebruikt, voldoende betrouwbaar zijn en overeenkomen met strekking van tapgesprekken. Dat door verdediging in herziening naar voren gebrachte deskundigen hebben uiteengezet dat en waarom zij een andere opvatting dan Hof zijn toegedaan, is ontoereikend om als novum te kunnen worden aangemerkt, aangezien zulks geen voldoende concreet aanknopingspunt biedt voor een andere beantwoording van de door Hof reeds ontkennend beantwoorde vraag of vertalingen ondeugdelijk zijn.'

Plus: 'De aangevoerde aanwijzingen voor het bestaan van een heimelijk en onrechtmatig samenwerkingsverband tegen aanvrager tussen Nederlandse politie en Turkse justitiële en politiële autoriteiten (Turks-Nederlandse samenspanning) met als doel het vervalsen van bewijsmateriaal, berusten naar de kern bezien uitsluitend op niet-verifieerbaar bronnenmateriaal.'

De Boudines, Tonnen, Myra's en enkele ex-gevangenisdirecteuren zullen vandaag wel weer moord en brand schreeuwen, en dat allemaal over een man wiens verleden zij nauwelijks kennen. Zij raakten van zijn onschuld overtuigd omdat ze een relatie met de zaak Demmink vermoedden.

En dan doen details er weinig toe. Advocaat-generaal Aben had vorig jaar maar liefst 1700 pagina's nodig om zijn visie toe te lichten, maar de Baybasin-plotters namen niet eens de moeite om het te lezen. Al die feiten, who cares? 

Voor Baybasin zelf is het te hopen dat Nederland (in het algemeen) de levenslange gevangenisstraf zal afschaffen, zoals door het vorige kabinet al eens is overwogen.

Update: 28/8/2018 Ontnemingsmaatregel van ruim 1,5 miljoen euro in zaak Baybaşin in stand laten

Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam 

zondag 8 april 2018

Bedrog

Theatermaker George van Houts profileert zich graag als actievoerder. Nog niet zo lang geleden was hij de belangrijkste initiatiefnemer van de theatervoorstelling De Verleiders: Door De Bank Genomen, tevens een burgerinitiatief om de banken hun recht op geldschepping te ontnemen. Hij schreef er ook een boek over.

Niet veel later kwam de aap uit de mouw: Van Houts heeft zich ooit door Van Lanschot een hypotheek van 8 ton laten aanpraten, vele malen de waarde van zijn huis, 'wat als een molensteen om mijn nek hing'. Geen wonder dat je een hekel aan banken krijgt.

Onder meer econoom Ewoud Jansen vond dat wat Van Houts liep te verkondigen 'uit hele – en halve onwaarheden, verdraaiingen en absurde complottheorieën bestaat'. Voor het grootste deel kwam het nog van internet ook.

En daar vond Van Houts ongetwijfeld ook de informatie over zijn nieuwste obsessie: 9/11, al enige tijd onderdeel van een soort TED talk onder de noemer Kom Plot. 'George van Houts leent oogkleppen van complotdenkers', kopte de sceptische site Kloptdatwel alweer enige tijd terug.

Afgelopen week zat Van Houts bij Pauw reclame te maken voor zijn congres Bevrijding van Bedrog te Utrecht. Met als belangrijkste spreker de eeuwige voorzitter van Architects & Engineers for 911 Truth Richard Gage.

Ook heeft hij Stichting 11 september in het leven geroepen met Wico Valk, organisator van het congres 15 Jaar 9/11 in een klein zaaltje van de Jaarbeurs in Utrecht in 2016, waar George ook al verscheen samen met usual suspects Guido Jonkers (WantToKnow), Maria van Boekelen (WeAreChange) en Janneke Monshouwer (Ander Nieuws). De stichting looft onder voorbehoud een paar goudklompen uit voor wie peer reviewed (dat dan wel weer) weerleggingen van een aantal stellingen kan aanleveren.

Maar kijkers heeft George niet kunnen overtuigen. Op Twitter oogstte hij vooral veel hoon.

En dat was volledig zijn eigen schuld. Kennelijk is Van Houts zich pas de laatste jaren gaan inlezen in 9/11, want Barracuda hoorde hem eindeloos de ouwe meuk herhalen die nu al jaren op internet circuleert. Het fabeltje dat in Pennsylvania helemaal geen vliegtuig te vinden is, is jaren geleden al weerlegd door de BBC in The Conspiracy Files aan de hand van tal van gesprekken met ooggetuigen en fotomateriaal. Daarom weet George niet dat het vliegtuig over een afstand van vele kilometers bomen raakte en een spoor van brokstukken achterliet. Ook kent hij niet de nog onlangs vrijgegeven foto's van de schade aan het Pentagon. Waarin zogenaamd geen vliegtuig is gevlogen.

Pas echt verwarrend werd het toen Van Houts begon over drones die naar zijn overtuiging in de Twin Towers waren gevlogen in plaats van de voorgespiegelde verkeersvliegtuigen. Die drones waren er volgens George ook al in 1962. Pepijn van Erp (Stichting Skepsis) vermoedt dat Van Houts hier probeerde te verwijzen naar Operation Northwoods, een niet verder uitgewerkt document waarin een aantal mogelijke ‘false flags’ werd geopperd om een invasie van Cuba te rechtvaardigen. Daarin komt het woord drone inderdaad voor, maar wordt slechts een onbemand vaartuig bedoeld, niet een op afstand bestuurd stukje speelgoed ter grootte van een Boeing.

Het probleem is: Van Houts wordt nu zelfs door plotters gewantrouwd. Gelooft niet in Judy Wood. Vandaar.


Barracuda blijft ook in 2018 op de waakvlam