zaterdag 29 april 2023

Copilot

Hoe staat het eigenlijk met de nieuwe plasmakoepels? Niet best, want nog altijd niet opgestart. Te weinig peut in de motor, of een of ander mechanisch gebrek, Barracuda heeft werkelijk geen idee.

Martin Vrijland denkt dat wij in onder een door computers gegenereerde koepel leven. Als de grote plasmakoepel (...) geïnstalleerd is en de atmosfeer daarin opgestart is (inclusief de nieuwe kunstmatige zon, die anders verdomd veel energie geeft) kunnen de huidige worden afgeschakeld.

Of zoals Martin het formuleert: 'Het heeft te maken met de 88 plasmakoepels gebaseerd op het Lilith en de 88 plasmakoepels gebaseerd op het Satan operatingsysteem. Die twee systemen zullen worden samengevoegd. Je kunt dat een beetje zien als het samenvoegen van Windows en MacOS. Alleen die lichamen die XX-XY zijn, passen dus in het nieuwe besturingssysteem onder de nieuwe Super Dome (die opstart tijdens na het Fenix moment).'

Dat alles had zo rond Pasen moeten gebeuren, maar je voelt hem al aankomen: het is een profetie vergelijkbaar met het einde van de aarde. Dat schuift ook eeuwig op. Zo zal Vrijland over enkele maanden nog beweren dat er een plasmakoepel wordt opgestart.

Dat Vrijland wel ongeveer uitlegt hoe het werkt, maar het 'waarom' nauwelijks kan duiden, vinden zijn wel naïeve volgelingen niet erg: vanuit hun calimerocomplex klinkt het allemaal heel logisch. Aangezien Vrijland ze wijs heeft gemaakt dat het opstarten gepaard gaat met lichtflitsen, komen ze aanzetten met het Noorderlicht en vreemde lichtverschijnselen boven Italië. Zie je nou wel?  

En anders zorgt Vrijland, die toch al de neiging heeft om zich tot vervelends toe te herhalen, er wel voor dat de plasmakoepels met alles in verband worden gebracht. Ook met vaccinaties.

Het geïnjecteerde programma zal de gevaccineerden fysiek kunnen transformeren, zodat hun lichaam zal kunnen blijven functioneren onder de nieuw op te starten plasmakoepel. Bent u ongevaccineerd, dan zult u al heel binnenkort terugkeren naar uw origineel (...). Voor de gevaccineerden zal in eerste instantie een vredige tijd lijken aan te breken, maar 'uiteindelijk zal de AI copiloot in het brein geactiveerd worden'.

En dan? Wat moet zo'n co-piloot met ons doen? Dat wij allemaal braafjes naar de overheid luisteren en Martin Vrijland uitlachen? En wie zegt dat er allang geen co-piloot in het brein van Vrijland zelf is geplaatst? Eentje dat eindeloos fantaseert over plasmakoepels? Ter leering ende vermaeck van onze onzichtbare machthebbers?

woensdag 26 april 2023

Ander geluid

De achterban van aspirantomroep Ongehoord Nederland schreeuwt natuurlijk weer moord en brand, maar na een derde sanctie lijkt het afscheid van de NPO buis onvermijdelijk. De raad van bestuur van de NPO heeft deze week een verzoek gedaan aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Media om de voorlopige erkenning van de omroep in te trekken.

Kort daarvoor heeft het Commissariaat voor de Media het verzoek van de NPO om handhavend op te treden tegen Ongehoord Nederland afgewezen. Komt erop neer dat een sanctie al effectief genoeg is. Als zodanig is de toezichthouder het niet oneens met de NPO conclusies.

ON! heeft volgens de NPO meermaals onjuiste informatie en informatie met een discriminerende inhoud verspreid en weigert aanpassingen op grond van het feit dat het een 'ander geluid' wil laten horen.

Raisa Blommestijn, een van de omroepsters, twitterde een dezer dagen dat Ongehoord Nederland (als enige) bericht over effecten van massa-immigratie en de omvolking. Kritisch is op globalisme en EU. Tegen gedwongen vaccinatie en QR-samenleving is. En als enige kritisch is op de zittende macht.

Dat klinkt niet als een omroep, maar als een politieke partij. KRO-NCRV is geen verlengstuk van de ChristenUnie of het CDA, net zomin als de EO dat is. BNN/VARA is niet de lange arm van de PvdA en MAX geen roeptoeter van 50 Plus. Al deze omroepen weten ondanks hun achterban een zekere distantie te bewaren.  

Zo niet ON! ON! is een uithangbord voor  Forum voor Democratie en in mindere mate de PVV.  Van de in totaal 12,5 uur dat politici in beeld zijn, is 53 procent gereserveerd voor politici van Forum voor Democratie. blijkt uit data-onderzoek van Pointer.

Ook deelt Ongehoord Nieuws geregeld misinformatie over thema's zoals corona (besproken in 76 afleveringen), immigratie (71), seksuele identiteit en de woke-ideologie (69), klimaat (61) en de EU (58). Op de inhoud worden gasten nauwelijks kritisch bevraagd.

Oprichter Arnold Karskens krijgt ook nog de meeste zendtijd van alle gezichten die in beeld zijn (de presentatoren uitgezonderd), zo’n 108 minuten in totaal. Het andere geluid is gewoon het geluid van Karskens.

Het einde van ON? Nou nee, Barracuda vermoedt dat ze met donateurs online verder gaan. Daar zullen blckbx van Flavio Pasquino en nog wat van die andere geluid-kanaaltjes niet blij mee zijn.

dinsdag 18 april 2023

Anti-institutionelen

De AIVD schat dat ruim honderdduizend Nederlanders in meer of mindere mate geloven dat een kwaadaardige elite erop uit is om het volk te onderdrukken. De populariteit van dergelijke complotten, die door zogenaamde 'anti-institutionele extremisten' worden verspreid, vormen volgens de dienst ‘een ernstige dreiging’ voor de democratische rechtsorde.

Kenmerkend voor deze groep is de boodschap is dat in Nederland een kwaadaardige elite aan de macht is, die 'de vijand' is van de Nederlandse bevolking. Die elite zou streven naar een rotalitaire controlestaat, en daartoe Nederlanders onderdrukken, tot slaaf maken, en zelfs vermoorden. 

De elite zou gebeurtenissen en fenomenen verzinnen die als voorwendsel dienen voor steeds verdergaande controle, zoals de coronapandemie, de stikstofcrisis en de oorlog in Oekraïne. De aanhangers van het narratief zeggen dan ook in bezet gebied te leven, en in oorlog te zijn met de elite. Personen die deel uitmaken van de elite moeten worden gearresteerd, berecht in tribunalen en volgens sommigen ter dood worden gebracht.

Aanvankelijk richtten ze zich vooral op de coronamaatregelen. Nadat dat meeste daarvan waren afgeschaft, daalde het aantal aanhangers tijdelijk. Inmiddels komen de klimaatcrisis, stikstof en de oorlog in Oekraïne meer aan bod, en winnen de aanjagers  volgens de dienst weer aanhang.

Rechts-extremisten framen op hun beurt demografische veranderingen als een complot van ‘de joodse elite’ om bewust het witte ras te verzwakken. Hun omvolkingscomplottheorie stelt dat die zogenaamde elite daaraan zou werken door middel van ‘omvolking’, vermenging of vervanging van ‘het witte ras’.

Zulke ondermijning van democratische instituties, samen met breed verspreid wantrouwen en het afhaken van burgers, kan volgens de AIVD de democratische rechtsorde in zijn voortbestaan bedreigen

Hoe de dienst nou aan het getal van 100.000 is gekomen wordt niet duidelijk, zelfs Martin Vrijland mocht willen dat hij zoveel volgers had. Het aantal anti-institutionelen dat zich roert in groepen van Telegram is toch echt op de vingers van een hand te tellen, net als het aantal volgers van de koekwausen van Niburu of Want To Know.

Daarnaast heeft Barracuda nog nooit enige samenhang kunnen ontdekken in deze groep anti-institutionelen. Het zijn overwegend solisten die elkaar vaak wel opzoeken, maar nagenoeg altijd weer met hevige ruzie uit elkaar gaan. Ze willen allemaal heel graag uitdragen dat ze worden gevolgd door de AIVD, toch vooral om de indruk te wekken dat ze met iets heel groots bezig zijn.

En ja, een enkele keer gaat het fout, maar tot nu toe is ook verbaal geweld zoals die van Micha Kat & Co aangepakt met behoorlijk stevige gevangenisstraffen. Twee mannen die een aanslag pleegden op de Groningse journalist Willem Groeneveld, die kritisch schreef over coronawappies, hebben een gevangenisstraf van vijf jaar en tbs met voorwaarden gekregen.

Barracuda gelooft dan ook niet dat de AIVD zijn menskracht grootschalig gaat inzetten om in deze groepen te infiltreren. Dat kan de politie misschien nog wel beter. 

dinsdag 11 april 2023

28 maanden

Micha Kat is veroordeeld tot 28 maanden cel waarvan vier maanden voorwaardelijk voor onder meer opruiing en bedreiging.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf geëist van vier jaar tegen de 60-jarige Kat.

De rechtbank legt Kat ook contactverboden op voor drie jaar met onder andere enkele journalisten en RIVM-directeur Van Dissel. Dit omdat onder meer de kans op herhaling hoog wordt ingeschat.

Hij heeft voor lief genomen dat anderen zijn woorden letterlijk zouden nemen, aldus rechter. Ook zou hij hebben opgeroepen RIVM-directeur Jaap van Dissel te ontvoeren en te bedreigen.

De reclassering schat het recidiverisico hoog in, maar adviseert een straf zonder bijzondere voorwaarden op te leggen, omdat de reclassering, gelet op het ontbreken van een diagnose, geen plan van aanpak kan opstellen om het recidiverisico te beperken. 

GeenStijl heeft er de zakjapanner even bijgepakt en rekende uit dat met aftrek van het voorarrest er vijf maanden resteren. Plus de gevangenisstraf van zes maanden die hij nog had openstaan voor het uiten van valse beschuldigingen aan het adres van voormalig NOS-opperhoofd Marcel Gelauff brengt de totale uit te zitten tijd op elf maanden. 

In kleine kring zou Kat al hebben laten doorschemeren met pensioen te gaan. Zijn klokkenluidersite lag er even uit (domeinnaam niet verlengd), maar is weer terug.

vrijdag 7 april 2023

Plasmakoepel

Als complotdenker denk je uiteraard in het groot. Zo wordt de platte aarde al jaren door duistere krachten verborgen gehouden voor de mensheid, al is er nog nooit iemand van de rand afgekukeld.

Maar het kan altijd nog gekker: wat te denken van een plasmakoepel waarin de aarde zit gevangen, en allerlei reflecties ons eigenlijk vertellen dat het aardoppervlak veel groter is dan wij denken?

Datgene wat wij denken waar te nemen als de Maan, is een reflectie van het totale aardoppervlakte onder die plasmakoepel. Wel raar dat alleen de kraters zijn te zien.

Martin Vrijland (wie anders?) blijkt al enige tijd in de ban van de plasmakoepel. Volgens hem ligt Amerika feitelijk op een iets andere plek dan onze politieke wereldkaart (...) ons doet geloven. Ook is Afrika veel groter dan wij denken en zegt hij dat naast Afrika het bekende doch verzonken geachte Atlantis ligt. Ten Noorden van Rusland ligt Hyperborea; eveneens een onbekend continent.

Zo'n plasmakoepel is uiteraard geen natuurlijk verschijnsel, maar wordt gecreëerd door computers. En ze worden ook steeds vervangen. Als de grote plasmakoepel (...) geïnstalleerd is en de atmosfeer daarin opgestart is (inclusief de nieuwe kunstmatige zon) dan zullen volgens Martin de 88 kleinere plasmakoepels worden uitgeschakeld.

Nu heeft Barracuda zijn hersenen gepijnigd met de vraag waarom in godsnaam? Maar daarvoor moet je niet bij Vrijland zijn. Die kan hooguit verklaren wat het niet is.

Om de wonderlijke gebeurtenissen te verklaren zal men volgens Matin een wereldwijde PsyOp opvoeren. In die PsyOp zal de duistere Satanische kindermisbruikende en kinderhandel drijvende deepstate (tevens verantwoordelijk voor vele aanslagen en oorlogen en verantwoordelijk voor het vaccins als zijnde een biowapen) opgerold worden. In haar laatste stuiptrekkingen (om haar macht te behouden) zal die bewust gecreëerde deepstate een Area 51 Project Blue Beam projectie inschakelen die de indruk van een alien invasie moet wekken.

Het wordt hoe langer, hoe ingewikkelder. De simulatiekoepels moeten dus al duizenden jaren hebben bestaan, want de befaamde Menhir-ring van Stonehenge stond reeds in verband met de beweging van zon en maan. Zouden de computers van toen op een soort van DOS hebben gedraaid? Of is de menselijke geschiedenis ook een soort van simulatie?

Het probleem is natuurlijk dat Martin al jaren in een complotkoepel leeft, met aanhangers die alles wat hij op zijn webstek zet onmiddellijk geloven. Een van die vierderangs Einsteins beweert dan doodleuk dat ook outer space niet echt is en niet bestaat. 'Op de een of andere manier gaat het bij velen daar mis. Dan trekken ze het niet meer. Heeft te maken met hersenspoeling op een zeer jonge leeftijd en constant daarvan herhalen, in media, films etc. Maar de ruimte kan niet bestaan, het is simpelweg onmogelijk.'