zaterdag 25 mei 2024

Alwetende

De koekwausen van Niburu weten het zeker: De complete mainstreamwereld is ervan overtuigd dat virussen bestaan en dat ze daartegen beschermd kunnen worden door een vaccin. Hoewel volgens de geldende wetenschap het bestaan van een virus nooit is bewezen is men er ook van overtuigd dat mensen elkaar kunnen besmetten.

Geen probleem zolang je lezers al dit soort kul voor zoete koek slikken, maar niet iedereen neemt het zomaar aan: 'In mijn gezin van 6 gezonde mensen (2+4) komt er een dochter thuis van school met een ‘verkoudheidsvirus’. Na bijna een week (incubatietijd) lopen ze allemaal te snotteren bij ons thuis. Hoe kan dit als er geen virus bestaat?' vraagt een van hen

Waarop de koekwaus die Niburu dagelijks volschrijft toegeeft: 'Het zou mooi zijn als er voor alle gestelde vragen kant en klare antwoorden zouden zijn, maar dat is helaas niet het geval. Wij pretenderen dan ook niet de kennis te hebben om mensen te vertellen hoe ze nooit ziek kunnen worden.'

Dat moet je het ook niet met zulke stelligheid beweren, temeer niet daar virussen tegenwoordig gewoon onder een elektronenmicroscoop kunnen worden bekeken.

Gelukkig is er dan nog een alwetende Erick van Dijk die Niburu uit de brand kan helpen, hoewel: 'Ik wil zeker niet pretenderen alle antwoorden te hebben. Ik kan alleen maar doorgeven wat ik zelf begrijp.' Waarbij Erick toch vooral verwijst naar zijn eigen Bitchute video's.

Van Dijk leunt nogal op de beweringen van de notoire antivaxxer Stefan Lanka die 100.000 euro uitloofde voor degene die het bestaan van het mazelenvirus kon aantonen. Er kwam een rechtszaak die Lanka in hoger beroep won. Maar niet omdat de rechter oordeelde dat het bestaan van het mazelenvirus inderdaad niet was aangetoond, zoals Van Dijk doodleuk beweert, maar omdat de eiser niet voldeed aan de criteria voor het leveren van bewijs voor het bestaan van het mazelenvirus in één publicatie.

Nog mooier wordt het als Van Dijk het heeft over wazige foto’s onder een elektronenmicroscoop. Zo wazig zijn die foto's niet.

O ja, en besmetting bestaat ook niet. Als mensen ziek wordt ligt dat volgens Erick aan gifstoffen in de lucht of in de leefomgeving, een slecht leefpatroon, hulpstoffen die, met toestemming van overheden, let wel, in bewerkt voedsel worden gestopt, chemicaliën in de kleding die we op onze huid dragen, producten voor persoonlijke hygiëne, luchtvervuiling, schimmels en sporen in de lucht die we inademen. 

Waarbij de toegediende vaccins mensen nog zieker maken: 'Bij het opkweken van het veronderstelde virus worden vaak niercellen van apen gebruikt als gastcel, met eigen DNA. Daar worden nog allerlei stoffen aan toegevoegd, waaronder serum uit een ongeboren kalf, met eigen DNA. Dan nog antibiotica en een stof die niercellen afbreekt. Wanneer ze dan schade aan cellen zien optreden zeggen ze dat dit kwam door “het virus.'

Heeft Erick soms een medische opleiding gehad? Niet echt. Hij kwam niet verder dan MAVO-4 en werkt 'voor mijzelf'. Wat voor werk dat is laat Eick liever in het midden.

maandag 20 mei 2024

Missing Link

Wat doe je als je een succesvolle (NPO) podcast over de moord op JFK hebt gemaakt? Dan maak je er nog eentje! Lammert de Bruin kocht voor een onbekend bedrag via eBay een uitgebreid archief van een Amerikaanse privé detective die vijftig jaar onderzoek deed naar de moord en ging daarin samen met Babs Assink en een paar studenten eens flink spitten.  

Al snel kwam er een document boven tafel waarin wordt bevestigd dat Lee Harvey Oswald, de moordenaar van Kennedy, voor de CIA werkte en niet veel later weten beiden de minnares van Lee Harvey Oswald op te sporen. Die vertelt over een geheim overheidsproject waar ze samen aan werkten in de zomer van 1963, waarbij Fidel Castro een dodelijke kanker zou worden toegediend. The Missing Link heet de tweede serie.

De inmiddels tachtigjarige Judyth Vary Baker werd door het duo op sleeptouw genomen in New Orleans - waar ze Oswald zou hebben leren kennen - en daarbij volledig in de watten gelegd.

Nu is die Baker geen onbekende. Ze heeft een boek geschreven over haar avonturen met Oswald en is vaker geïnterviewd. Tegelijkertijd zijn er volop twijfels over haar verklaringen. Dat wisten De Bruin en Assink ook, en het wordt ook wel in een bijzin vermeld, maar zo'n aardige vrouw kan toch onmogelijk liegen?

Het begint er al mee dat het gevonden document dat Lee Harvey Oswald aan de CIA linkt niet erg betrouwbaar is, zoals het duo ook toegeeft, maar dat document is wel de opmaat naar het verhaal van de minnares. Al was het maar om de spanning op te voeren.

Maar: De liefdesbrieven die ze publiceerde aan Lee bleken gericht aan haar latere man Robert Baker, met wie ze in mei 1963 trouwde, kort voor haar romance met Oswald. Bij al die gepubliceerde brieven is de naam van de geadresseerde trouwens weggehaald.

Wat ook niet vermeld wordt: Oswald was in New Orleans nog gewoon getrouwd met zijn Russische vrouw Marina Prusakova, terwijl Baker beweert dat hij geen trouwring droeg toen zij hem in het postkantoor ontmoette.

In 1972 stelde het Office of Security van de CIA intern een lijst samen van alle werknemers die betrokken waren bij Castro-complotten. De lijst vermeldt niet ene Edward William Alton Ochsner, de persoon die volgens Baker een van de Castro-complotten leidde.

Een ander deel van het verhaal van Baker is gebaseerd op nogal wat uitgebreide beweringen en cheques dat ze in dienst was bij de William B. Reilly Coffee Company, hetzelfde bedrijf dat Oswald een paar maanden in dienst had in 1963.

Onderhoudsvoorman Emmet Barbe was de directe superieur van Lee Harvey Oswald en herinnerde zich dat Oswald stil was en nooit sprak tenzij iemand anders een gesprek begon. Judyth Baker verklaart herhaaldelijk met Oswald om te zijn gaan in de Reilly Coffee-fabriek en geen enkele getuige kan dat bevestigen.

De werkzaamheden bij het koffiebedrijf waren volgens Baker een cover up, want inmiddels werkte Oswald in zijn keuken (!) aan een vermeend kankerwapen.

Het verhaal is verder niet erg logisch: Oswald was overtuigd communist en juist pro-Castro. Het verklaart ook het motief om Kennedy te vermoorden. Die had immers een probleem met Cuba en eiste een jaar voor zijn dood de ontmanteling van alle Sovjet-raketbases op Cuba.

Ergens in de postcast vertelt Baker dat de meeste van haar kinderen geen contact meer met haar willen, waarschijnlijk omdat ze haar een fantaste vinden. 

Walt Brown heeft in het boek Judyth Vary Baker - In Her Own Words: Edited ongeveer al haar beweringen ontkracht. Lijkt Barracuda een aparte podcast waard.

zondag 5 mei 2024

Hans Vogel

Historicus doet sensationele onthullingen in interview over Oranjes, kopten Ninefornews en De Andere Krant. Historicus Hans Vogel werpt in een nieuw boek licht op de vele dubieuze connecties van de koninklijke familie én de Nederlandse regering met de Argentijnse dictator Videla en Máxima’s vader Jorge Zorreguieta. 

Ook onthult hij dat Joris Demmink nauwe banden had met Bernard en Juliana. 'Er gaan geruchten dat Demmink een buitenechtelijke zoon van Bernhard is. Dat zou veel verklaren. Ook dat hij zo respectloos sprak over Juliana.'

Nou, nou, poeh poeh, maar wie is Hans Vogel ook maar weer? In het verre verleden schreef Barracuda nogal eens over Vogel, ooit de intellectuele rechterhand van de complotdekner des vaderalnds Micha Kat.

De beste man was inderdaad geruime tijd historicus aan de Universiteit van Leiden en 'profesor titular' aan de ESEADA te Buenos Aires, voordat hij naar Italië verhuisde.

Tien jaar geleden was hij regelmatig te horen bij Frontier Radio onder de noemer Hans & Michaman, een serie video-analyses van de toestand in de wereld, waarbij Barracuda telkens een heel erg Dr Clavan-gevoel van Hans kreeg. Die bevestigde ongeveer alles wat Kat oreerde.

Vogel had als student de merkwaardige gewoonte om zijn joodse medestudenten met de nazi-groet tegemoet te treden. Toen hij ging werken aan de universiteit zette hij die gewoonte voort bij joodse collega’s wiens familie heeft geleden tijdens de oorlog. Decaan Blockmans sprak in het Leidsch Dagblad destijds van 'ongewenst gedrag op de werkvloer'.

Hans hield er verder nogal eigengereide ideeën op na. Hij verdedigde ruim tien jaar terug publiekelijk de Argentijnse militairen en de dictatuur van Videla. Vogel en zijn Leidse collega Luz Rodríguez - twee deuren verderop - kregen daarover dan ook een knallende ruzie. Een lezingencyclus over Argentinië werd door de universiteit afgeblazen. Vogel noemde het een 'ontoelaatbare inperking van de academische vrijheid'.

Vogel kraamde in het verleden zoveel onzin uit, dat er weinig overbleef van zijn geloofwaardigheid als historicus. En dus zal Vogel zich ongetwijfeld hebben opgedrongen aan de Andere Krant, waar geen enkel onderzoek naar zijn verleden werd gedaan.

Aangezien Vogel niet meer bij Klokkenluidonline kan publiceren, zoekt hij andere media op. 

Historicus Han van der Horst nam Vogel in 2022 nog op de korrel, toen Vogel zich profileerde als schrijver van Pravda Report en hij met Russische propaganda het publiek 'vergast op een bedwelmende combinatie van feiten en fictie'.

Niet alleen Thierry Baudet maar ook Pepijn van Houwelingen en Gideon van Meijeren ('de beste debater van het FvD') krijgen een compliment. Baudet verdiende volgens Hans vooral waardering omdat hij samenwerking met Rusland bepleit, wat volgens Vogel in het belang is van West-Europa.

De onthullingen over Demmink heeft Vogel zo goed als uit zijn dikke duim gezogen, want ten tijde van Frontier Radio heeft Barracuda hem deze verhalen nooit horen vertellen.