dinsdag 29 september 2009

Paniekvirus


Albertus Dominicus Marcellinus Erasmus - zeg maar Abje - Osterhaus is weer eens stout geweest. Heeft zogenaamd zitten liegen over zijn aandelen in het griepvaccin, terwijl hij een beeld schetste van een moderne pestepidemie. Dus moet er nu alsnog (van de PVV) een spoeddebat komen, want diezelfde Albertus adviseerde immers ook de Nederlandse overheid over de aankoop van vaccins tegen het paniekvirus. En inmiddels zitten we opgescheept met 34 miljoen vermoedelijk waardeloze vaccins. Albertus werpt met andere woorden  "een dikke smet op de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van zijn adviezen en de beslissingen die de Kamer moet nemen omtrent de Mexicaanse griep."

Nuance? Nul. Dat Osterhaus deel uitmaakte van het Rotterdamse ViroClinics is algemeen bekend. Zijn naam staat gewoon vermeld op de webpagina als Chief Scientific Officer. Osterhaus deed daar zelf ook nooit geheimzinnig over. Ook niet in de Argos-uitzending die het balletje aan het rollen bracht. Tot en met de aandelen die hij in dat bedrijfje heeft. Die aandelenportefeuille was trouwens ook bij de Gezondheidsraad bekend.

Wat doet dat minibedrijfje van anderhalve man en een paardenkop trouwens? Onder meer onderzoek naar - riemgordels vast - Indirect Fluorescent Antibody (IFA) assay, virustitraties, Hemagglutination Inhibition Assay (HAI) en drie testen om HIV antilichamen aan te tonen (ELISA, VIDAS en INNO-LIA). ViroClinics levert zelf geen vaccins tegen de Mexicaanse griep. Wel heeft het bedrijf het vaccin geconstrueerd tegen twee varianten van het vogelgriepvirus H5N1. Verder is er een relatie met vaccinleverancier GlaxoSmithKline. Dat is een van de financiers van het onderzoek van de Erasmus Universiteit waar Osterhaus doceert.

En dus heeft Osterhaus nog altijd gelijk als hij stelt dat hij geen aandelen in de griepepidemie zelf heeft die dank zij paniek in waarde zouden kunnen stijgen. ViroClinics is trouwens niet eens beursgenoteerd. Die aandelen zijn niks waard totdat Osterhaus ze zou verkopen. Daar is nu geen sprake van.

Blijft over de vraag of zijn adviseursrol wel zo verstandig is in het licht van dit ook door hem erkende spanningsveld. Daarover zegt Osterhaus zelf dat het erg moeilijk is om experts te vinden die geen relatie hebben met het bedrijfsleven. Belangrijker is dat bij de Gezondheidsraad Osterhaus al geen lid meer was van haar adviescommissies over griepkwesties vanwege het aandelenbelang. Osterhaus mag sinds 2007 wel meepraten, maar niet meebeslissen over griepadviezen. En daar draait het om. Maar dat lees je dus weer niet bij de Ab-bashers.

Nu zal menigeen roepen dat Ab de besluitvorming ongetwijfeld heeft beïnvloed met zijn paniekvoetbal. Maar zoals hij zelf zegt: de deskundige doet het bij voorbaat nooit goed. Net als de weerman, wanneer het noodweer heviger uitpakt dan verwacht of als er weer eens ten onrechte een waarschuwing is afgegeven.

maandag 28 september 2009

Ruppert


Journalist Michael C. Ruppert werd door complotters jarenlang opgehemeld als klokkenluider. Tot 1978 werkte Ruppert als narcotica rechercheur bij het Los Angeles Police Department. Daar werd hij naar eigen zeggen tegengewerkt omdat hij drugsactiviteiten van de CIA zou hebben ontdekt en deze aan het licht proveerde te brengen. Ruppert werd full time klokkenluider. En begon een betaalde nieuwsbrief. Over complotten.

Met name zijn boek Crossing The Rubicon (2004) deed het goed onder complotters, daarin legde de Amerikaan immers de fascistische politiek van de neo-cons bloot, maar ook "de zwijgzaamheid en volgzaamheid van het Amerikaanse volk, ingegeven door decennialange herprogrammering van de volksgeest, middels consumentisme, propaganda, overheidsterreur, opzettelijk verslechterend onderwijs (dumbification) en torenhoge kredietschulden". Op complotsites las je ook dat zijn leven niet meer veilig was en hij naar Zuid-Amerika was gevlucht, waar hij de gastvrijheid van Hugo Chavez in Venezuela genoot.

Maar nu blijkt dat Ruppert helemaal niet in Zuid Amerika heeft gezeten, maar gewoon in Los Angeles is gebleven. Sterker nog: Ruppert is in de problemen gekomen omdat hij een oud medewerkster van zijn uitgever heeft gestalkt. Hij moet nu iets van 125.000 dollar betalen aan Lindsay Gerken (25), die werd ontslagen omdat zij niet gediend was van zijn toenaderingen. Een keer liep hij haar kantoor binnen met weinig meer dan ondergoed en een glimlach. Natuurlijk heeft Ruppert weer een andere lezing: het is een zoveelste poging om hem en zijn werk in diskrediet te brengen. Geld om in hoger beroep te gaan heeft de klokkenluider overigens niet. Dat wordt dus dokken.

zondag 27 september 2009

Jouw tekst hierU weet: geen woorden, maar daden. En dus werd er gisteren gedemonstreerd in Nederland. Enkele honderden demonstranten, onder wie leden van de Internationale Socialisten, hebben zaterdagmiddag in Amsterdam de Nederlandsche Bank omsingeld. Met sirenes, toeters en megafoons riepen ze op een eind te maken aan de bonuscultuur. Maar helaas, de bankdirecteuren gaven zich niet met opgeheven handen over. Die waren met vrouw en kinders elders in de stad aan het shoppen of zaten met de secretaresse te toepen in de Ardennen. Mission Unaccomplished.

En in Den Haag trokken ongeveer vierhonderd demonstranten door de Residentie om te protesteren tegen...pardon voor de Vrijheid. Vierhonderd, dus. Dat is meer dan waarop Barracuda had gerekend, maar een paar duizend minder dan de achterban had voorspeld.

Maar mijn God, zal ook maar een omstander hebben begrepen waar dit over ging? Voorop liep een enkeling met JDTV masker en een spandoek waarop het adres van de site van de Vrijheidsparade stond vermeld, en de rest leek wel het circus Jeroen Bosch van alternatief Nederland onder de purperen hemel in de bruine zon: een verzameling demonstranten met een banner genaamd Bankiers Gered, Burgers Geplet (moesten die niet in Amsterdam zijn?), reclame voor Het democratisch burgerkwartier voor inspraak in het parlement, Ad van Velsen met een plakkaat over Mijnpleidooi, de boys van WAC(KO) Holland, een half afgeschoren Hare Krishna, metalbashers, een paar verdwaalde 9/11 complotters en een man met de veelzeggende tekst Jouw tekst hier.

Ergens halverwege kwam de stoet in botsing met protesterende Achmedinejad-tegenstanders en pro-ashraf betogers en die besloten na het uitwisselen van V-tekens ook maar mee te lopen volgens de Zwaan kleef aan formule. In dat kader zagen we ook nog een paar gezinnen met kinderwagen en een paar fietsers. Daarna natuurlijk weer zo snel mogelijk naar huis om de filmpjes naar YouTube te uploaden en de NuJIJ berichtjes omhoog te klikken, want wat is het toch geweldig om je zelf terug te zien!

"Natuurlijk sla je met dit soort opkomsten nog geen deuk in een pakje boter, maar misschien volgende keer beter," merkte een deelnemer nuchter op. Tja, Mission Unaccomplished, zou je zo zeggen, maar nee, de Vrijheidsparade heeft alweer de volgende zaterdag-vierdaagse voor complotters, truthers, vrijsprekers, klokkenluideroneliners, zappies, xanders en anarchielen gepland. Met`s avonds natuurlijk zandgebak op het feestje bij Klaas Vaak.

zaterdag 26 september 2009

Bijna compleet onwaar


"De 911-commission over de 911-commission: het officiële verhaal is bijna compleet onwaar". Wat klopt hier niet aan? Ongeveer alles. Oftewel: Bijna compleet onwaar. Het is dan ook weer eens opgeschreven door Zaplog complottertjes die het hebben zien staan op een site van een lokale krant uit Salem. Dat dik aangezette artikel van veteraan Gordon Duff is een reactie op het boek The Ground Truth van advocaat John Farmer, adviseur van de 9/11 commissie. Stukje parafraseren, nog dikker aanzetten en klaar is Kees.

Bijna compleet onwaar? Toch een inside job? Helaas voor de complotters, niet dus. "Zeggen zij dat de regering Bush opdracht gaf tot 911? Nee. Maar is er gelogen door NORAD, de FBI en de CIA? Ja. Is hier volledig bewijs van? Ja."

Om er achter te komen wat Farmer werkelijk heeft geschreven moeten we niet, zoals de complotters, blijven hangen bij dat Salem-artikel. Eerder deze maand gaf Farmer namelijk een interview aan het weekblad Time dat de complotters kennelijk is ontgaan omdat het niet spectaculair genoeg was. En dan blijkt het vooral te draaien om iets dat we allang weten: namelijk dat de VS totaal niet voorbereid waren op de aanslagen van 9/11 en daarop ook niet adequaat wisten te reageren, laat staan dat wilden erkennen:  

"The chaos that occurred on 9/11 was really inseparable from the various policy decisions and communication lapses and failures to share information throughout the government in the preceding decade. It all revolved around what I call an estrangement between the people running the departments and agencies and the people who were actually operational. [Former FBI Director] Louis Freeh could identify terrorism as a major threat, but that imperative got lost somewhere in the bureaucracy. The same thing happened throughout the government."

En ja, Farmer gaat ook nog in op de complottheorieën: "One of the harmful byproducts of not telling the truth about what happened is that it did fuel all sorts of conspiracy theories about what might have happened. If what the government is telling you isn't true, then the truth could be anything. But my experience suggests that government lacks competence to carry off an elaborate conspiracy like what is being talked about with 9/11. I think there is evidence that the truth wasn't told and that at least some of that was deliberate — but it did not occur on any sort of scale that people are imagining."

David Hendricks schreef trouwens een uitstekende recensie over het boek.

vrijdag 25 september 2009

KNMI rel zelf hoax


De PVV wil dat minister Jacqueline Cramer (PvdA, Milieu) uitleg geeft over de jarenlange foutieve temperatuurmetingen. De temperatuur viel daardoor een halve graad te hoog uit. Schande, roept PVV Kamerlid Richard de Mos. "Het KNMI stelt al jaren dat de temperatuurstijging van Nederland en de rest van de wereld is toe te schrijven aan menselijke CO2-uitstoot."

De thermometer van het instituut stond in De Bilt te dicht bij een bomenrij die de afgelopen jaren steeds hoger is geworden en dus een temperatuur aangaf die telkens een halve graad te hoog was. Dit nieuws, dat gewoon te lezen was bij rivaal Meteoconsult, werd opgepikt door Elsevier, met weglating van een hoop gegevens, maar wel weer met deze toevoeging: "Opmerkelijk is dat het KNMI, dat doorgaans graag de publiciteit zoekt middels persberichten (vooral over de opwarming van Nederland en de rest van de wereld) een en ander in volslagen stilte heeft gedaan."

Met het gewenste effect, want de opwarming-ontkenners (en aluhoedjes) kwamen weer uit ongeveer alle hoeken en gaten aangekropen: "PVV heeft volkomen gelijk. Door de milieu maffia worden we voorgelogen over de opwarming van de aarde. Allerlei wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat deze door de zon wordt veroorzaakt. Deze mening mogen wij niet weten. Subsidie clubjes en ook het KNMI verdienen goud geld over onze rug. Kritische Nederlanders die naar een gedegen onderzoek vragen worden door de media het bos ingestuurd. We mogen immers de waarheid niet weten." "De Bilderbergers hebben deze Hoax verzonnen om binnenkort honderden Co2 belastingen in te voeren. Zie de documentaire The Obama Deception."

En geen van deze dombo's (Elsevier incluis) die zich ook maar een moment heeft afgevraagd hoe het nu echt zit met de temperaturen. Want het kan toch niet zo zijn dat de landelijke temperatuur wordt bepaald aan de hand van een meting in De Bilt? Onder de noemer De sinistere agenda van Elsevier lezen we bij Sargasso het enige juiste verhaal: "De temperatuur zoals die in Nederland wordt berekend voor het weerbericht is een combinatie van verschillende meetpunten verspreid over het land, en de temperatuurverschillen van de installatie in De Bilt werden gewoon meegerekend. Het probleem was namelijk bekend." 

Ook de Volkskrant heeft ten minste zijn huiswerk gedaan: "Het KNMI stelt verder dat de consequenties van de andere locatie verwaarloosbaar zijn voor het dagelijks weerbericht en de nationale klimaatreeksen. De Bilt wijst er ook op dat klimaatveranderingen niet worden gebaseerd op de gegevens van een, maar ‘op basis van een geselecteerde selectie van 21 meetpunten: de Centrale Nederlandse Temperatuur (CNT)."

De Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie doet de berichtgeving terecht af als ‘spookverhalen’. Zo betreft de halve graad verschil, die Meteo Consult constateerde, alleen voor maximumtemperatuur in de zomer, niet voor de gemiddelde jaartemperatuur. Op jaarbasis bedraagt het verschil tussen De Bilt en het nabijgelegen Cabauw ongeveer 0,1 graad. Dat verschil is in de loop van de jaren niet groter geworden.

Maar wat lezen we bij de De Telegraaf? ''Hete' zomers door meetfout KNMI. Ook zo voor niets zitten puffen afgelopen zomer?

donderdag 24 september 2009

Wij zappen wel door

Amerikaans bail-out wonder president Obama wil nu ook de kranten van de ondergang redden. Kranten overal ter wereld, maar vooral in het westen, gaan namelijk dood. Marktwerking heet dat. "In een onnavolgbaar staaltje projectie (...) stelde Obama dat hij bezorgd was dat als de blogosphere (...) de toekomst van het nieuws zou zijn, met alleen maar meningen, zonder serieuze fact-checking, zonder dat nieuws in context wordt geplaatst, dat het resultaat zal zijn dat mensen over een grote leegte naar elkaar schreeuwen zonder dat er veel wederzijds begrip is."

Aldus Patman, uitbater van twee blogjes (Zapruder en Zaplog) die in elk geval een ding consequent nalaten: serieuze fact-checking. Maar ho, als we het over fact-checking hebben bedoelt Patman natuurlijk weer iets heel anders: "Hij (Obama) bedoelt natuurlijk fact-checking van het soort dat de mainstreammedia aan de dag legde in de aanloop naar de Irak-oorlog. En met context iets dat de Palestijnse onderdrukking ineens hun eigen schuld doet lijken. Of de context die moeten zorgen dat ordinaire rooftochten gaan lijken op het brengen van vrijheid en democratie. De context die van onschuldige griepjes winstgevende pandemieën kan maken. En met die mening bedoelt hij natuurlijk niet het feit dat de gemiddelde krant meer de mening van een redactie betreft dan een objectief 360 graden beeld van wat er in de wereld gebeurt. Meer een mening die zich niet conformeert aan de wensen van the powers that be. Dat zijn namelijk hele fout meningen. Kranten brengen feiten, weblogs meningen."

Zoiets ja, want bloggertjes halen dat elke keer weer door elkaar. Vooral bloggertjes die geobsedeerd zijn door de "powers that be" (whatever that might be) en met droge ogen beweren dat kranten - het staat er weer eens echt - "het favoriete mind-control speeltje van de elite" zijn. Welkom in NitWit Land.

Toegegeven: het gaat niet goed met kranten en tijdschriften. Ze begrijpen niks van internet, zijn slordig, te onderdanig of te goedgelovig en te weinig onderzoekend. En ja, krimpende budgetten hebben daar ook mee te maken. Maar het ontstijgt nog altijd het deerniswekkende niveau van zolderkamerblogjes die serieus denken dat ze een alternatief bieden, die feiten niet van onzin kunnen scheiden, die hersenkronkels onderbouwen met de eerste de beste dubieuze bron die ze op internet tegenkomen of die gemaakt worden door schuimbekkende dorpsgekken (lees: mislukte Alex Jones-klonen) "die zonder bewijs de één na de ander in de gierput mikken" en nooit meer uit hun Reality Distortion Field lijken te kunnen ontsnappen.

En dan denkt die Patman ook nog dat dit soort weblogs de kranten uit de markt gaan drukken: "Ik zeg opzouten met die kranten. Wij Zappen wel door". Wij Lachen ook nog wel even door.

dinsdag 22 september 2009

Sylphs


Het beeld dat Barracuda had van de wereld is weer eens geheel op zijn op gezet. Neem ons kritische stukje over het Amsterdamse optreden van doemprofeet David Icke afgelopen zaterdag: "Het is uitgesproken jammer dat het de Rothschilds en consorten dusdanig goed gelukt is de mensen dom te houden, dat verhaaltjes als van Barracuda, ook nog gelardeerd met laster, nog steeds gangbaar zijn".

Hoewel Barracuda Rotschilts niet eens weet te spellen, laat staan dat hij een hotline onderhoudt met deze eeuwenoude magnatenfamilie, keek hij tot dusverre niet op van dit soort reacties. Tot de fans van David behoren immers ook lieden die er stellig van overtuigd zijn dat "reptilians bestaan! Het is echt heel goed dat David Eick (...) daar aandacht aanschenkt. Reptilians zijn een van de rassen die de aarde bewonen. Recent heb ik verschillende ontmoetingen gehad met reptiliaans. Zij zijn nooit echt dol op als men hun ziet voor wat ze zijn, reptiliaans."

Maar laat nu uitgerekend de site voor wie doorgaans geen verhaal te gek is Icke als een baksteen vallen! Het eerste deel van de zeven uur durende lezing van Icke kon de goedkeuring van de scribenten van Niburu nog wegdragen, maar: "de verdere presentatie werd geheel gewijd aan de Illuminati, hoe machtig zij wel niet zijn en door welke afschuwelijke wezens zij eigenlijk worden bestuurd. De foto slideshow week verder ook niet meer af van allerhande Illuminati symboliek, reptilians en vooral de indringende ogen van deze demonische wezens werden veelvoudig op het publiek afgevuurd. Waarom komt hij (Icke) nu ineens weer op de proppen met een negatief beeld waarin de mensen allemaal gevangen zitten in een systeem waar zij zich niet uit kunnen losmaken?"

David verzuimde volgens de Niburu's om bewust of onbewust verdere informatie over UFO's en positief buitenaards contact naar buiten te brengen. "Velen hebben inmiddels begrepen dat we geen energie meer in deze groep dienen te stoppen en dat de Illuminati per direct kan worden toegevoegd aan de lijst van uitstervende soorten. Het merendeel van de bezoekers heeft er kennelijk geen erg in gehad dat zij, hoewel zij er zelf over het algemeen van overtuigd zijn volledig wakker te zijn, ook op een andere level worden gemanipuleerd en zodoende door gebrek aan verdere informatie toch een ietwat bekrompen wereldbeeld krijgen voorgeschoteld."

De illuminatie hebben dus afgedaan, en daar blijft het niet bij, want Niburu heeft het kennelijk ook gehad met de chemtrails: u weet wel, die vliegtuigsporen waarmee de illuminatie ons ongetwijfeld wil uitroeien. Want plotseling ziet Niburu overal eh...Sylphs in de lucht. "Ze duiken plotseling op zodra er chemtrails worden gesproeid boven ons land en maken deze vervolgens onschadelijk." Op Niburu zien we zelfs een fotoverslag: ""Goed Nieuws! Het lijkt erop dat de Sylphs de grote streep hebben ingehaald (het was een spannende race, eerst leek die boog sneller!)".

Nog even en Niburu wast elk complot door en door schoon.

maandag 21 september 2009

BangmakersVanaf 15 oktober begint het Amerikaanse leger met de eerste ronde gedwongen vaccinaties tegen de Mexicaanse griep. Aldus een "uit de school klappende vrouwelijke technicus" bij het Amerikaanse leger. Ze plaatste een filmpje op YouTube en meldt daarin met trillende stem dat men niet gek moet opkijken als ze er straks niet meer is. "Ik moet jullie vertellen dat mijn vriend van één van de andere eenheden die daar waren foto's heeft genomen van het officiële papierwerk met daarbij de RFID-opsporings microchip. Ik zal die foto's aan het eind van deze video bijvoegen zodat jullie het zelf kunnen zien."

Dat filmpje werd natuurlijk overal doorgeplaatst, en vrijwel niemand nam eens de moeite uit te zoeken welke "opsporingsmicrochip" nu eigenlijk werd bedoeld. Per slot van rekening is dat "het bewijs" voor dat zogenaamde opsporingsprogramma.

Welnu: Op de foto staat vermeld Phoenix 1.5, en dat blijkt dus niks anders te zijn dan een infrarood marker beacon. Daarmee maken militaire eenheden zich in het veld kenbaar aan elkaar zodat ze elkaar niet beschieten. "Phoenix Jr. is the world standard for covert signaling and identification of military, law enforcement, SWAT and homeland security assets". Kennelijk zag de vrouw, die zich ook nog eens endtimes777 noemt, een paar flikkerende lichtjes aan voor een RFID chip. Terwijl het LEDs waren.

Binnenkort zal het trouwens wel weer gaan over de FEMA kampen, nu Alex Jones daarover weer eens een videodocumentaire heeft gemaakt. U weet: Complotters claimen een volledig uit de lucht gegrepen aantal van 800 kampen, waarbij ongeveer elk stuk kippengaas en iedere politiepost voor een detentiekamp is aangezien. Kampen voor ongehorige Amerikanen die bijvoorbeeld Bush beschuldigen van een inside job.

Hoofdredacteur James B. Meigs van Popular Mechanics heeft op verzoek van commentaror Glenn Beck onlangs een einde aan al deze domme speculaties gemaakt. Een kamp waarvan complotters absoluut overtuigd waren dat het bestond blijkt gewoon een hal voor de reparatie van Amtrak treinen. De bewuste getraliede draaideuren bestaan al niet eens meer en het filmpje dat ongeveer overal op internet te zien is blijkt 19 jaar oud. Een ander kamp in Wyoming bestaat helemaal niet. De complotters hebben een foto van een Noord-Koreaans concentratiekamp op internet gezet en daar het logo van Home Land Security aan toegevoegd. Weer een ander kamp is bedoeld voor de training van militairen.

Maar dat mogen de complotters niet horen: "Fox News disinfo operative par excellence Glenn Beck and his entourage of yellow journos from Hearst say FEMA camps do not exist. The Fox News kool aid drinkers, numbering in the millions but in steep decline as the truth goes viral, may believe Beck, however they are at odds with reality."

Want: "In the documentary, Jerome Corsi says the government is preparing for civil unrest of the sort predicted by trends forecaster Gerald Celente and others as the economy falls apart – as engineered by the bankster cabal – and millions of people lose their jobs and are reduced to penury. Corsi says he has contacted the Department of Homeland Security and they have admitted KBR has built concentration camps. Glenn Beck, please stick that in your pipe and smoke it"

Corsi? O jee, alweer een complotgek. Gerald Celente? Lopen complotters ook al mee weg. En welke Amerikaanse site plaatste als eerste de ontboezemingen van de "uit de school klappende vrouwelijke technicus"? Drie keer raden.

zondag 20 september 2009

Mindgame

Doemprofeet David Icke was zaterdag voor het eerst sinds jaren weer eens in het land. U weet wel, de voormalige BBC sportverslaggever die al decennia roept dat de wereld wordt geregeerd door een geheim broederschap. En die eerder dit jaar nog waarschuwde voor het griepvaccin. Dat zou immers een mindgame zijn van de illuminatie, die er op uit is om ons immuunsysteem te destabiliseren.

Icke was een paar dagen eerder al als Sinterklaas binnengehaald door zijn grootste fan: het Nederlandse UFO wonder John Kuhles, wiens Twitter pagina leest als een Readers Digest of Conspiracies. En die graag op UFO's jaagt in Google Maps, ook als het gewoon watertorens blijken zijn. Exclusief voor diens ExomatrixTV mocht Kuhles Icke in zeven delen interviewen, maar Barracuda vond dat veel te vermoeiend om af te kijken, dus oordeel zelf.

In de RAI gaf Icke een in totaal een zeven uur (!) durende lezing met "meer dan 1000 illustraties die jouw leven, de perceptie van jezelf en de kijk op de wereld voorgoed veranderen," zo heette het vooraf bij Niburu. En ja, er zijn altijd wel Nederlanders die daar 69 euri voor over hebben, ook al hebben ze het al honderd keer gezien op YouTube. Je wilt immers graag in het astrale veld van de profeet kunnen verkeren. Of er op zijn minst een paar honderd meter vanaf kunnen zitten.

Nou ja, niet iedereen. Weeswaakzaam ("Nieuws dat je pakt") vond het zwaar tegenvallen. Het was helaas niet Icke's Greatest Hits. "De meeste zaken die hij naar voren bracht kunt u ook net zo goed lezen op zijn uitgebreide site, alleen was het nu een beetje in een structuur gebracht waarbij weinig tot geen aandacht werd geschonken aan zijn stokpaardje; dat sommige mensen in wezen geen mensen zijn maar afstammelingen van buitenaardse reptiliëns."

Zo gaat dat: Als je 69 euro betaalt voor een concert van The Rolling Stones wil je immers ook dat ze een mopje spelen dat je allang uit het hoofd kent.

WeesWaakzaam kocht uit frustratie maar een boekje van Marcel Messing met als titel: ‘Vaccineren of Niet’. Maar dat viel ook weer tegen, want "bij nader inzien een verzameling van al datgene wat u al op internet hierover hebt kunnen vinden, zij het; dat het in dit boekje mooi gerangschikt is en dat een vijftigtal websites, die hierover berichten in kaart zijn gebracht."

Tja, Icke en Messing zijn nu eenmaal kiene bespelers van de toch al frèle emoties van zwevers, complotters, zappies, aluhoedjes en niburu's. Dat Icke met beuzelpraat op een dag iets van 70.000 euro binnenhaalt, waarbij de verkoop van zijn boeken en DVD's niet eens zijn meegerekend, kan inderdaad ontnuchterend hard aankomen.

zaterdag 19 september 2009

Kopvoddentaks

Dit was natuurlijk de week van de hoofddoekjes, of liever gezegd: de kopvoddentaks. Volgens PVV leider Wilders werd het hoog tijd voor 'een grote schoonmaak van onze straten'. Onder het motto 'de vervuiler betaalt' wilde hij moslima's voor duizend euro per jaar een vergunning geven. Inmiddels is het voorstel afgewezen door Balkenende, onder het mom "U haalt er één groep uit. Dat is geen methode van werken. We moeten niet één bepaalde groep zomaar in de hoek zetten, dat is niet de manier waarop we met elkaar omgaan." 

De PvdA schold Wilders daarop geheel in GeenStijl uit voor ‘vrouwenhater, mysogeen, gefrustreerde y-gen drager, gemankeerde Indo of Wacko Jacko' en slimlinks hoopte eigenlijk dat Nederlandse moslima’s in alle vrijheid hun hoofddoek zullen afwerpen, maar vond de suggestie van Wilders natuurlijk verder verwerpelijk.

Het was even wachten hoe de fanclub van Wilders, het Vrije Volk, hierop zou reageren, maar gelukkig, gisteren deed H. Numan (opvallend hoeveel auteurs van het Vrije Volk hun voornaam niet willen gebruiken) dan toch eindelijk een duit in het zakje, onder het motto: "Hoe praten we dit weer recht?": "Wilders gooide een flinke voetzoeker in het parlement met zijn 'kopvoddenbelasting'. Natuurlijk was dat een aardigheidje. Als hij serieus was, had hij het heus wel een andere naam gegeven. Je kunt een hoop zeggen over Wilders, maar niet dat hij dom is. Wat je wel over Wilders kunt zeggen is dat hij een politiek virtuoos is. Welke andere partij weet een dergelijk belangrijk debat volledig te domineren?"

Een aardigheidje dus. Verder maar vergeten. Hoewel: "Is die kopvoddenbelasting nou zo'n raar idee? Op zich exact hetzelfde wat men in mohammedaanse landen al sinds jaar en dag toepast. Probeert u maar eens naar een kerk te gaan in Marokko, Saudi Arabië of Afghanistan. Het land waar onze jongens hun leven offeren zodat een knettergekke mohammedaanse regering vrouwen legaal kunnen uithongeren als ze geen zin in een beurt hebben. Dat is pas opbouwwerk!"

En het valt toch al niet mee met de oprukkende moskeeën. Bomen groeien niet tot in de hemel, minaretten wel. Numan: "Een bescheiden gebedshuis dat past in de omgeving? Welnee, waarom iemand in z'n gezicht boeren als je er ook over braken kunt? Een moskee moet als het even mee zit de grootste van Europa worden. Niet alleen in Rotterdam of Amsterdam. In Londen moet ook zo'n geval komen. Overal, eigenlijk. En allemaal de grootste van Europa. De simpelste dorps moskee moet minimaal het meest herkenbare gebouw in de wijde omgeving worden. De recente moskee in Ede is groter en hoger dan de brandweerkazerne met slangentoren."

Een moskee die hoger is dan de brandweerkazerne? Onacceptabel. Barracuda stelt voor om per direct de hoogte van minaretten te gaan belasten. Wegens horizonvervuiling. Zoals het ook hoog tijd wordt voor een waterstofperoxidehaar of blondjestaks. Slecht voor het milieu. Of een stropdassentaks. Slecht voor de mentale benauwdheid. En niet te vergeten een legging-tax voor alle vrouwen boven de Sonja Bakker norm, vanwege de esthetiek. Of wat we verder maar kunnen verzinnen.

donderdag 17 september 2009

Mean stream media

Stop de persen! De geloofwaardigheid van de reguliere massamedia is naar een nieuw dieptepunt gezakt. Uit onderzoek van het bureau Pew zou zijn gebleken dat bijna tweederde van de Amerikanen van mening is dat de nieuwsberichten van de gevestigde zenders en internetsites vaak niet kloppen. Dat is het hoogste aantal sceptici ooit sinds de start van deze onderzoeken in 1985.

Waar lezen we deze berichten? Natuurlijk vooral bij de alternatieve media (de zolderkamerblogjes), maar die citeerden natuurlijk weer gretig de officiële media, die er als eerste over berichtten. Want zo gaat dat: je geeft als alternatieve media wel voortdurend af op de main stream media, maar citeert ze als je ze nodig hebt.

Zaplog jat dagelijks via RSS feeds tientallen berichten uit de main stream media (auteursrecht of niet), en Zapruder's Maandagmorgen briefing kan wel worden opgedoekt als de samensteller geen berichtjes van BBC, New Scotsman, Washington Post en Rolling Stone meer kan parafraseren.

En wat je bij de alternatieve media vooral niet leest is de analyse: "In another set of questions about specific categories of media, a majority of those polled continue to express favorable opinions of local TV news (73%), the daily newspaper they are most familiar with (65%), and network TV news (64%). Why the schism? On questions of bias and accuracy, the Pew study made no distinction between journalism and the larger media food chain. Pew left respondents to define for themselves the term "news organizations." In other words, if you consider Glenn Beck's tirades journalism, or get your news from posts on Hamsterdance.com, they were lumped in with your opinions about The New York Times"

Oftewel: Het begrip nieuwsmedia lijkt veel te ruim geformuleerd voor een sluitende conclusie. Niet dat Xandernieuws die nuance ook maar iets kan schelen: "Daarnaast neemt de invloed van de alternatieve media gestaag toe, en begint een substantieel deel van de wereldbevolking in te zien dat men gemanipuleerd wordt door de gevestigde media, die gecontroleerd wordt door een klein elitegroepje, dat doelbewust misleidende informatie verstrekt zodat zij achter de schermen hun verborgen, duistere agenda kunnen blijven uitvoeren."

Waarna een voorbeeld volgt van de berichtgeving over de anti-Obama demonstratie in Washingon DC afgelopen zaterdag. De deelnemers werden volgens Xander meestal op een tendentieuze, negatieve manier afgeschilderd als 'conservatieven' en zelfs 'rechts extremisten'. "Slechts enkele reguliere media - bijvoorbeeld de wel vaker 'recalcitrant' zijnde Britse Daily Mail (hulde!)- durfden het werkelijke aantal mensen -gewone burgers, geen extremisten- te vermelden: minimaal 1 miljoen, volgens andere schattingen en onafhankelijke alternatieve internetmedia mogelijk zelfs 2 miljoen."

Klopt weer niks van. De Telegraaf schreef wel degelijk over een "massaal protest tegen Obama", net als veel andere Nederlandse en Amerikaanse kranten. De schattingen van het aantal demonstranten liepen sterk uiteen, maar 1 miljoen is zeker nooit gehaald, zoals de sponsors van het protest ook zelf aangeven. De beste indicatie is namelijk het aantal metroreizigers, dat die dag slechts 87.000 boven het gemiddelde lag. Zo kom je niet aan een miljoen.

Laat Xandernieuws trouwens een weekje een dagblad maken en Barracuda voorspelt een oplageduik. Dan krijg je namelijk dit te lezen: "De voormalige en onderscheiden special agent van de Amerikaanse Geheime Dienst Greg Stevensen verklaarde op een bijeenkomst in de staat Oklahoma dat zijn kontakten binnen de geheime dienst en het leger hem hadden duidelijk gemaakt, dat de aanstaande gedwongen vaccinaties tegen de Mexicaanse griep gepaard zullen gaan met een verplichte en niet meer te verwijderen armband met daarin een microchip." Ook zo benieuwd waarom de main stream media dit nieuws verzwijgen?

woensdag 16 september 2009

VandalismeMega Escalatie Affaire Demmink, kopt Klokkenluideronline vandaag. Ha, dachten we, eindelijk duidelijkheid over de aanhouding van Micha 'aluhoedje' Kat twee weekenden geleden. Die zou zestien uur hebben doorgebracht in een Haagse cel. Dat meldde Kat in elk geval zelf op Klokkenluideronline, maar details zijn tot op heden niet bekend gemaakt. Wellicht omdat er proces verbaal is opgemaakt en zijn advocaat hem heeft aangeraden zijn mond te houden?

Het voorval zou in elk geval te maken hebben gehad met Joris Demmink, op wie Kat al maanden jaagt. Dus wat heeft Kat nu weer uitgevreten? Eindeloos belletje getrokken bij Huize Demmink? Ruit ingeslagen? De vieze bezem van rechter Westenberg tegen zijn deur aangezet? Of de voordeur beklad met rode verf?

Dat laatste zou best eens kunnen, want diezelfde Kat heeft laatst met een spuitbus een woning in Leiden met anti NWO graffiti opgeleukt (filmpje). In die woning zou de Stichting Bilderberg Meetings Nederland zijn gevestigd, maar volgens weer andere bronnen zat Kat helemaal fout. De stichting zit in Amsterdam. Kat was zo trots op deze heldendaad, dat hij zijn kijkers toesprak in steenkolenenengels, want Micha wil graag wereldberoemd worden. Liefst bij Alex Jones.

Zijn normaal zo trouwe volgelingen zagen de humor er niet van in: "De boodschap is dat Kat nu definitief over is gestapt van ‘journalistiek’ naar activisme. Betrokkenheid en onmacht isoleren bepaalde ‘denkers’ en via een glijdende schaal gaat het van kwaad tot erger. De volgende stap is stemmingmakerij: vermoedens presenteren als feiten, bewijsvoering omdraaien en maar wat roepen; de ander mag dan zijn ONschuld bewijzen. Daarna het laten bezorgen van vele pizza’s, daarna grafkransen, vervolgens gooit men een taart, al dan niet met poep, er volgt vernieling van eigendommen, brandstichting, en uiteindelijk aanslagen op levens."

Barracuda ziet parallellen met David Shayler, de voormalig MI5 agent die via 9/11 complotten als travestiet is geëindigd, maar tenminste geen aandrang had tot vandalisme. In zijn recente radio-uitzending - over 9/11, want Micha is nu echt totally into complotten - constateerde Kat ietwat verbaasd dat "als je eenmaal voor de alternatieve media hebt gekozen, de officiële media je gaan marginaliseren." Wat Kat bedoelde te zeggen is dat hij nergens meer aan de bak komt, alsof je je daarover nog moet verbazen.

Maar nog even terug naar het stukje van vandaag. Dat gaat over de drugscrimineel (een term die Kat zorgvuldig mijdt) Baybasin, die door toedoen van Demmink levenslang zou hebben gekregen en die alleen onder opvallende voorwaarden met de Turkse pers zou mogen praten vanuit zijn gevangenis. Kennelijk is journalist Ton Biesemaat geen enkele beperking opgelegd, want die is bezig met een boek en hoorde van Baybasin dat "in de gevangenis geprobeerd is hem te vergiftigen met een gebakken vis." Wat volgt is een scène uit een James Bond-film: "Baybasin schraapte het paneer er altijd af en vond zodoende in de vis iets lijkend op een klein stukje plastic. Op mijn vraag of het plastic was (niet logisch om daarmee iemand te vermoorden) zei hij dat het LEEK op plastic. Hij proefde met het puntje van zijn tong aan het ‘plastic’. Gelijk waren de zenuwen aan het puntje van zijn tong verdoofd. Daarna moest hij braken en had hij krampen. De gevangenisdirectie wilde er niet aan dat er een moordaanslag op hem gepleegd zou zijn. Bewijsmateriaal, de vis, weg."

Als Barracuda levenslang had gekregen, zou hij ook zo'n verhaal verzinnen.

dinsdag 15 september 2009

Wondere wereld

De meest bizarre JFK theorie is ooit geschreven door de Amerikaan Jim Marrs, die meende dat JFK werd vermoord omdat hij te veel wist van UFO's of aliens. Dus. Schrik niet, want het kan nog gekker. JFK vermoord door zijn bloedeigen vrouw Jackie. En hoe komen aluhoedjes nu weer tot die conclusie? Nou, omdat JFK werd neergeschoten van zeer dichtbij in de linkerkant van zijn hoofd. Bij Zaplog: "Zonder twijfel (...) is te zien als je de Zapruder-film op normale snelheid bestudeert dat mevrouw Kennedy iets wegwerpt vlak nadat haar man is neergeschoten, voordat ze over de achterbak kruipt."

Een beetje lezer gaat nu al lachen. Beetje dom van Jackie om haar man om te brengen, terwijl iedereen toekijkt. Maar nee, daar hebben de alu's over nagededacht: "Logisch gedacht (...) kon Jacqueline Kennedy geen pistool nemen en haar man point-blank neerschieten in open daglicht, tenminste niet zonder mogelijke complicaties. De oplossing? Hij moest eerst uitgeschakeld worden op een manier die zeker en precies was, zodat hij niet zou kunnen reageren."

Dat gebeurde dan weer, als Barracuda de warrige samenvatting bij Zaplog goed heeft begrepen, via een 'remote trigger', mogelijk bediend door door de passagier naast de chauffeur van Kennedy's limousine. Jackie lette vervolgens op een teken van een grote zwarte man langs de weg, plaatste direct een wapen tegen het hoofd van de president en schoot. En dat ging zo snel dat je het zelfs in de beroemde Zapruder film maar amper kunt zien.

Wat is hier mis mee? Ongeveer alles. De vraag waarom Jackie haar man op deze ingewikkelde wijze uitschakelde en sneller schoot dan Lucky Luke, wordt niet eens meer gesteld. Dat komt omdat aluhoedjes zich blindstaren op filmpjes en dan proberen te verklaren wat zij zien. Ongeveer vergelijkbaar met het "exploderend projectiel" dat WAC Holland meent te zien in het puin dat werd uitgeworpen uit de Zuidelijke toren van het World Trade Center tijdens 9/11. Of die vermeende bouwwerken van verloren gegane Marsbeschavingen, die presidenten voor ons achterhouden (zodat Jackie haar eigen man moet vermoorden).

En dat alles lees je zomaar op internet. Om met Chriet te spreken: Het is een wondere, wondere wereld.

maandag 14 september 2009

Controledrift

Over twee weken alweer is er in Den Haag de Vrijheidsparade voor "mensen die opkomen voor hun vrijheid". "De Nederlandse overheid breekt persoonlijke vrijheid, privacy en burgerrechten in steeds rapper tempo af. De afgelopen jaren is dit stapsgewijs gedaan, zonder uw instemming te vragen." Bedoeld worden de herintroductie van het 'persoonsbewijs' (met vingerafdrukken en gezichtsscan), de Europese politiemacht en de Europese grondwet, de 'exponentieel toegenomen centrale gegevensregistratie' (controledrift, cameratoezicht), enzoverder.

Afgelopen zaterdag was er in Amsterdam al een soortgelijke actiedag Freedom Not Fear onder de noemer ‘Vrijheid in plaats van Angst stop de controledrift!" En weer die makkelijke dooddoener: vrijheid. Sloeg totaal niet aan. Het zonnetje scheen, maar het Museumplein leek een desolate plek, zodat je al op je klompen kunt aanvoelen wat de opkomst in Den Haag gaat worden. "De jongeren wilden vaak geen flyer ontvangen omdat ze “al vrij zijn” of “toch niets te verbergen hadden”. U snapt vast dat die opmerkingen mijn tenen deden krommen en ze tonen helaas maar al te goed aan op wat voor mindset een groot gedeelte van onze maatschappij aangekomen is: totale desinteresse en apathie. Best beangstigend om mee te maken, dat kan ik u verzekeren," verzuchtte Anarchiel, een van de initiatiefnemers van de Vrijheidsparade.

De vraag waardoor die apathie wordt veroorzaakt is natuurlijk niet zo moeilijk te verzinnen. Initiatieven als Vrijheidsparade en Freedom Not Fear zijn namelijk opgezet door paranoïde angsthazen, die bij het minste en geringste beginnen te piepen over politiestaat en onderdrukking, terwijl een beetje Nederlander die maatregelen in het kader van de veiligheid niet per definitie overdreven vindt. En met beperken van de vrijheid heeft het al helemaal niks te maken. Zijn we met deze maatregelen plotseling minder vrij geworden? Mogen of kunnen we na de invoering van bijvoorbeeld de gezichtscan plotseling niets meer? Niks van gemerkt.

Jongeren zetten trouwens tegenwoordig hun hele hebben en houwen op Hyves, Facebook en Twitter of begluren elkaar met mobieltjes en webcams. Big Brother lijkt een zelfverkozen sociale controle geworden. Zelfs de organisatoren van de Vrijheidsparade roepen deelnemers nota bene op om met cameraatjes "zoveel mogelijk media-aandacht te genereren, en daarbij is beeld altijd een goed middel". Oftewel, de privacygevoelige demonstranten staan er straks goed op. De vraag of ze dat ook willen wordt al niet eens meer gesteld. Het is kennelijk maar net aan wiens kant je staat.

vrijdag 11 september 2009

Blackout

Ja, kinders, het is weer 11 september en dus gaan vandaag weer massa's mensen de straat op om te protesteren tegen het bedrog achter 9/11. Het Malieveld loopt vol. Een menselijk cordon rond het Torentje, vast en zeker.

Maar niet heus, want acht jaar na 2001 is de 9/11 beweging zo dood als een pier. Geen oproepjes meer in het Zapruder forum om vandaag DVD'tje en flyers uit te delen aan Nederlanders die wakker geschud moeten worden (sheeple). De beweging ligt dusdanig op zijn gat dat vandaag in de VS Operatie Blackout wordt opgestart. Dit omdat het in de ogen van complotters belangrijkste wetenschappelijke document over de vermeende aanwezigheid van nanothermiet in het stof van de verkruimelde WTC torens door geen enkele krant is opgepakt. Wat dan blijkbaar alsnog moet gebeuren.

Voor wie het allemaal niet meer weet: aluhoedjes gingen er na 9/11 van uit dat de WTC torens zijn opgeblazen, korte tijd nadat de vliegtuigen naar binnen vlogen. Er was alleen een probleempje met deze theorie: er zijn nergens echte explosieven gehoord in samenhang met het instorten van de torens en ook geen restanten van explosieven gevonden in het WTC stof.

Dus zijn enkele complotdenkers gaan bedenken hoe ze hun theorie alsnog geloofwaardig konden maken. En zo kwamen ze met thermiet op de proppen, een curieus brandbaar goedje dat het staal zou kunnen verzwakken, waardoor je minder sterke explosieven nodig had (maar nog steeds explosieven). Thermiet is alleen nog nooit voor sloopwerkzaamheden gebruikt omdat het oncontroleerbaar brandt. Sterker nog: je zou eerst ook nog eens complete kantoren en liftschachten moeten ontmantelen om alleen al bij de stalen steunbalken te komen teneinde dat goedje aan te brengen. En geen mens die dat gezien heeft.

Dat weerhield professor Steven Jones er niet van om in het stof dat rond het WTC is gevonden (en waarvan niet eens vaststaat dat het WTC stof is) te zoeken naar aanwijzingen voor thermiet. En ja hoor, er doken verdachte bolletjes op. Bolletjes die evengoed in restanten verf of vliegas hebben kunnen gezeten, maar dat wil Jones natuurlijk weer niet horen. Zo is er ook nog het probleem dat je met een verflaagje supertermiet met een maximale gemeten energiedichtheid van ~7 kJ/g een stalen kolom niet eens fatsoenlijk kunt beschadigen. Je warmt het staal hooguit enkele tientallen graden op. Informatie die een beetje journalist in een paar minuten bij elkaar heeft gegoogled. Genoeg om het hele onderwerp voor altijd naar de prullenmand te verwijzen. Het echte verhaal vind je hier.

Overigens is er nog iets anders te herdenken vandaag, want Barracuda is 1 jaar oud. De tandjes komen net door.

donderdag 10 september 2009

HuilebalkenEr komen kamervragen over staatsinternet DeJoop, kopt GeenStijl. Neelie Kroes van Mededinging moet ingrijpen. Totdat je het desbetreffende stukje waarnaar wordt verwezen (uit DePers) goed leest en blijkt dat er geen kamervraag zal worden gesteld. De VVD moppert een beetje, maar zelfs het CDA en het Commissariaat voor de media vinden het goed, zolang het initiatief voor de debatsite maar niet uit omroepmiddelen wordt gefinancierd, maar uit het potje ledenbijdragen van de VARA.

Jezus, wat een huilebalken zijn die GeenStijlers. Dikke waterlanders rollen over hun wangen. Hun aartsvijand Francisco Van Jole gaat GeenStijl onderuit halen, boehoe. De reactie van een kind dat ziet dat een vriendje een complete treinset krijgt, en hijzelf niks.

Maar we begrijpen het al: GeenStijl wil geen concurrentie. Laat staan een door "hardwerkende Nederlanders gefinancierd propagandakanaal van regeringspartij PvdA", waar volgens onze huilebalken allemaal stukjes op te komen staan over hoe geweldig Wouter Bos wel niet is, hoe lekker een hoofddoekje zit, hoe je couscous moet koken en naar welke door de Vara medegefinancierde bioscoopfilm u moet gaan, welk boeken van Nico Dijkshoorn en Claudia de Breij u nu weer moet lezen en lovende recensies over cabaretvoorstellingen enzo.

Propagandakanaal van de Pvda? Ok, die naam DeJoop verwijst ongelukkigerwijs naar Joop den Uyl, maar de tijd van de Rooie Haan en Verenigde Arbeiders Radio Amateurs ligt toch echt ver achter ons.

En Barracuda weet nu al: van al die pretenties die DeJoop nu al worden toegedicht (door derden) komt niks terecht. Kan vast wel eens een oersaaie debatsite zonder humor worden. Geheel GeenStijl-onwaardig. Dus Neelie Kroes, laat lekker gaan die banaan.

woensdag 9 september 2009

Obama jugend

Obama heeft dinsdag alle staatscholen toegesproken. Hij wilde de leerlingen aanmanen goed te studeren. Deze schoolrede viel echter compleet verkeerd bij de republikeinen, die vinden dat hun kinderen niet mogen worden blootgesteld aan 'deze indoctrinatie met socialistische ideeën'. Indoctrinatie? Veel verder dan "Whatever you resolve to do, I want you to commit to it. I want you to really work at it" ging het niet. Een persoonscultus a la Stalin en Kim Jong I? Wat een onzin.

De republikeinen weten echter heel goed hoe ze een opponent onderuit moet halen. En dan zijn er altijd wel weer landgenoten die deze republikeinse sentimenten klakkeloos overnemen. Dan begin je over de "steeds duidelijker wordende Marxistische agenda van Barack Hussein Obama, het paard van Troje dat met zo veel dom, antiracistisch gejuich werd binnengehaald". Of over de United Sovjet Association.

Of nog mooier: over de Obama Jugend. "Het afgelopen jaar zijn er diverse filmpjes op YouTube verschenen waarin Obama door schoolkinderen op een manier aanbeden wordt die huiveringwekkend veel doet denken aan de afgedwongen persoonsverheerlijking in Maoïstisch China en Nazi-Duitsland." Ach ja, sleep Nazi-Duitsland er ook nog maar even bij.

Volgens Neal McCluskey, mededirecteur van het Centrum voor Onderwijs Vrijheid van het Cato Instituut, bevat het lessenplan passages die Obama lijken te verheerlijken. En kijk, daar gaat het om. Stel je toch eens voor dat Obama te populair wordt bij de jeugd. Dat de schoolkindertjes "blinde en hersenloze volgelingen" van Obama worden en nooit meer republikeins stemmen.

Obama Jugend? Niks anders dan Amerikaans chauvinisme dat door Obama een nieuwe impuls heeft gekregen. Het omstreden I Pledge programma is zeker geen ideetje van Obama zelf. Bovendien zal dat overdreven enthousiasme ook wel weer overwaaien, aangezien niet alle beloftes van Obama zijn ingelost. Maar bovendien, er is helemaal niets nieuws onder de zon. Toen George H. Bush in 1991 zijn schoolrede hield, kwam er ook kritiek. Van de Democratische oppositie.

dinsdag 8 september 2009

DeJoop

Zelden zo'n merkwaardige dorpsrel meegemaakt als die rond de debatsite DeJoop, die nog niet eens in de lucht is ook nog. DeJoop moet het GeenStijl van de VARA worden, althans zo werd het een jaar geleden aangekondigd. Inmiddels praat de VARA over een progressieve debatsite die een tegenwicht moet bieden aan het rechtse geluid op internet. De redactie zit nog maar amper op het pluus, of de pleuris is al uitgebroken. Dat GeenStijl zich nu al verkneukelt om DeJoop, dat kunnen we ons nog wel voorstellen, zeker gezien van bemoeienis van anti-Geen Stijler Francisco van Jole, maar wat al die andere bloggers beweegt om zich op te winden over een site die er nog niet is, ontgaat Barracuda totaal.

Nou goed, het ging mis omdat de kersverse redacteur Jeroen Mirck zo trots was op zijn nieuwe VARA-baan, dat hij zelfs zijn personeelspas op zijn eigen blogje afdrukte. En dat werd sommigen net iets te veel. "Het gaat er om dat het wederom een dwingend vingertje is vanuit de zichzelf almachtig voelende progressieve hoek is die krampachtig wil proberen invloed te blijven behouden," toeterde Bert Brussen, die van de weeromstuit DeJaap in het leven riep. Want zo gaat dat. Pas als een ander het initiatief neemt, kom je met een soortgelijk idee.

In tien jaar webloggen had je volgens Brussen twee dingen moeten leren: 1) weblogactiviteiten van logge organisaties zijn gedoemd om te mislukken (PCM, Sanoma, eigenlijk iedereen), al helemaal als daar een 'visie' (SPUUG!) achter zit en 2) als je lekker arrogant en pretentieus van te voren al gaat roepen hoe ge-wel-dig je gaat worden kan het volk je bloed wel drinken (Talpa), al helemaal als het ook nog eens uit een socialistische hoek komt (Jack Spijkerman).

Daar zit een kern van waarheid in, ware het niet dat DeJoop tot nu toe niks arrogant en pretentieus heeft geroepen, en het juist Brussen is die allerlei pretenties aan de dag legt waarvan je nu al weet dat hij die niet gaat waarmaken, zelfs al kom je van GeenStijl.

DeJoop.nl heeft volgens zijn verse tegenstanders meer dan een jaar lang voorbereiding, tonnen belastinggeld aan duurbetaalde redacteur en Francisco van Jole (nu ook al van de buis bezuinigd) gekost. Zou het? Volgens Mirck is de redactie pas sinds 1 september actief, en niet al een jaar lang. En dan dit: een debatprogramma op radio of tv mag wel, maar internet mag weer niet?

Voor Jeroen de Kreek, de slechtste blogger van Nederland, is DeJoop kennelijk al begonnen. Binnen de kortste keren ging het bij Mirck weer over Balkenende die schuldig is aan de genocide, en na nog wat gekibbel daarover, kreeg hij een verse ban. Waarna De Kreek op zijn eigen ongelezen blogje Mirck maar weer eens in de ban deed. "Jeroen Mirck is niet de enige, de hele VARA laat na inhoudelijk te reageren op het terrorisme van Balkenende & co, al bijna zeven jaar lang. Dat is Jeroen Mirck kwalijk te nemen, daardoor krijgt Jeroen Mirck schuld aan die misdaden in de politiek. In ieder geval moreel."

En inmiddels is bereikt wat al deze dombo's nou juist niet wilden: aandacht voor DeJoop. Wie het laatst lacht?

zondag 6 september 2009

Mr. Misdaad

Micha Kat van Klokkenluideronline heeft sinds enkele weken een eigen radioshow bij Argusoog. Mijn god, wat een kwelling. Los van de chaos en de technische onvolkomenheden (echo's, uitval, brommen en minutenlange stiltes, waarin Kat is vergeten dat hij ook nog luisteraars heeft) weet Kat ook nog eens het verschil niet tussen hyperventileren en presenteren, om over die ellenlange kakkineuze monologen maar helemaal te zwijgen. Dat hier andere mensen naar luisteren dan het handjevol zwaargestoorde idioten dat dagelijks bij Klokkenluideronline aanspoelt, is nauwelijks voorstelbaar.

Vrijdag ging het in zijn geheel over de "ondergang van de rechtstaat Nederland". Daarmee bedoelde Kat frauderende en zakkenvullende (lands)advocaten en gecorrumpeerde bedriegers als ‘journalisten’ zoals Peter R. de Vries. Kat bekritiseerde eerder deze week al diens totale gebrek aan integriteit, zijn maniakale egomanie en vooral zijn grenzeloze hypocrisie als de ‘man van het onderzoek’ en ‘de strijder voor gerechtigheid’. "Onschuldige Nederlanders zoals Robert Horchner en Jacqueline Hagemann van wie het leven dankzij de scoringsdrift van ‘mr. Misdaad’ tot een hel is geworden. Zeiden we ’scoringsdrift?’ We bedoelen pseudo-scoringsdrift want mr. Misdaad werkt heimelijk samen met Justitie zoals we vrijdag zullen aantonen. Be there!"

Kat kreeg ruzie met met Peter R. toen die in 2007 in zijn SBS programma onthulde dat de Brabantse zakenman Robert Hörchner, verdacht van drugshandel in Polen, een minder schoon verleden had dan gedacht. Hörchner bleek in 1993 al eens voor een drugszaak te zijn veroordeeld en had daarvoor een taakstraf gekregen. Kat wist niet hoe snel hij dit feit onder de tafel moest schoffelen, en richtte in plaats daarvan zijn pijlen op de figuur van De Vries, want als Kat heeft besloten dat iemand onschuldig is doen feiten die een ander licht op de zaak werpen er even niet meer toe.

Nu suggereert Kat dat De Vries werd getipt door een oud-rechercheur op het moment dat Hörchner een claim wilde indienen tegen de staat in verband met een andere drugszaak waarvan hij was vrijgesproken. En dat terwijl De Vries al eens eerder een uitzending aan Hörchner had gewijd en die oude zaak toen niet eens de moeite waard vond om te vermelden. Dat klinkt allemaal weer als een typisch Kat-complot, maar wat hij vergeet te melden dat nieuwe frappante overeenkomsten tussen die oude en de nieuwere zaken voor De Vries aanleiding waren om op de zaak terug te komen. Hörchner is overigens nog gewoon met zijn claim bezig, dus daaraan hebben de onthullingen toch echt niets kunnen veranderen.

De rest van de uitzending ging nauwelijks meer over De Vries en dus kwam er niks meer terecht van de door Kat beloofde ontmaskering van Mr. Misdaad. Natuurlijk was daar weer Michel Kraay, die als eigenaar van een handelsinformatiebureau voor het verzamelen van persoons- en bedrijfsgegevens uit openbare en gesloten bronnen enkele jaren geleden is opgepakt, en boos is omdat de afnemers (onder wie De Vries) daarop nooit zijn aangesproken. Kennelijk had Kat gehoopt dat Kraay met onthullingen over de werkwijze over De Vries zou komen, maar die hield zich op de oppervlakte of had nergens een mening over. En juridische klokkenluider Paul Ruijs had "Peter wel eens op een terrasje gezien".

De Vries had zelf niet gereageerd op de uitnodiging om in de uitzending te komen, zoals Kat er in het algemeen maar niet in slaagt ook maar iemand anders in zijn programma te krijgen dan de bekende querulanten die met iedere media-aandacht blij zijn, zelfs als ze in een piepende echoput moeten verschijnen.

woensdag 2 september 2009

Voorspellen

Zullen we het eens hebben over de voorspellende gaven van onze complotters? Begin augustus werd op internet - waar anders? - door een malloot aangekondigd dat vanaf 24 augustus verschillende Amerikaanse banken gesloten zouden worden. De banken zouden na een week weer worden geopend met een "nieuwe wereldmunt".

Geen normaal mens die dit gelooft natuurlijk, behalve Xandernieuws en leden van zijn Bijbelbelt. Die nemen ongeveer alles serieus wat op de eerste de beste website staat. Zou dat zijn omdat "het gedrukt' staat? Nu maakt het toch niet uit wat je schrijft, want het lezerspubliek is zo'n stukje binnen de kortste keren weer vergeten en dan kom je gewoon weer met een volgende voorspelling. Hoewel, je kunt er altijd op terugkomen. Dan pas je je voorspelling gewoon aan.

Gaat als volgt: "De berichten over deze mogelijke sluiting van de banken omvatten de periode tussen eind augustus en begin november. Natuurlijk valt onmogelijk met 100% zekerheid te zeggen dat zo'n Bank Holiday binnen nu en ruim 3 maanden daadwerkelijk zal worden afgekondigd, maar gezien het zeer grote aantal uiterst zorgwekkende berichten en analyses van financiële en economische experts, dient iedereen serieus rekening te houden met een dergelijke draconische maatregel, die niet alleen Amerika, maar tevens de hele wereld op z'n kop zal zetten."

Ho, wacht even, waar komen die drie extra maanden plotseling vandaan? Het zou toch eind augustus gaan gebeuren? Xander lost dat handig op door deze voorspelling aan weer een nieuwe voorspelling te koppelen, namelijk van goudspecialist Jim Sinclair, die al een poosje aan het aftellen is naar het moment dat de Amerikaanse munteenheid volgens hem in de eerste of tweede week van november in elkaar zal storten. Zo heb je je eerste 'voorspelling' gered en houd je ook nog maar even een slag om de arm voor het geval ook dat weer niet uitkomt.

Maar onthoud dus: eerste of twee week van november gaat het gebeuren. Tegen die tijd zal de dollar dus door een wereldmunt zijn vervangen, al hebben we geen idee wat daarmee bedoeld wordt. Hoewel, er zijn altijd oplettende lezers die Xander te hulp schieten: "Mijn zoontje heeft op Internet gegoogeld en zou ontdekt worden (...) dat in 2012 de euro zoveel waard zal zijn als die Italiaanse prutsmunt, de Lira ...Waarsch. zal dan de duivelse Wereldmunt worden geïntroduceerd ...." Nooit geweten dat die duivelse Italianen nog met de lire betaalden. Gelukkig dat je op internet tenminste nog de waarheid leest.

dinsdag 1 september 2009

Wetenschap

Het is weer bijna 11 september en het National Geographic Channel heeft maandag in de VS een reportage uitgezonden over de aanslagen, waarbij ook is ingegaan op de complottheorieën. En zoals VARA's Zembla in 2006 een samenwerking zocht met de TU Delft, zo heeft National Geographic een aantal testen laten uitvoeren door het Energetic Materials Research and Testing Center (EMRTC). Aan de complotterkant zien we onder meer architect Richard Gage, die zich weer in allerlei bochten wringt om zijn theorie staande te houden. En wat waren de uitkomsten van complot versus wetenschap? Dit:

Conspiracy: The fire could not have gotten hot enough to melt the steel.
Science: The Energetic Materials Research and Testing Center (EMRTC) designed explosives to test the effects of burning jet fuel on steel. EMRTC used a bare steel beam because the National Institute of Standards and Technology reports that much of the any fireproofing material would have been knocked off at the moment of impact. Within two minutes of igniting the fuel, the temperature peaked just above 2,000 Fahrenheit and complete structural failure occurred in less than four minutes.


Conspiracy: The collapse was caused by controlled demolition.
Science: The film crew recorded the demolition of a college dormitory building to learn all that is involved in the process of prepping and loading. The first step was to expose the columns in order to attach explosives to them. The World Trade Center had 47 inner core columns that would have needed to be prepared. To cut the steel beams the demolition team used a shape charge, which is piece of copper apportioned to a shape-charged weapon. When an explosive is attached and ignited, the device implodes and forms a stream of liquid copper that cuts through the steel. A demolition of this scale would leave clear evidence behind, but no such traces were found at Ground Zero.


Conspiracy: Thermite, which is less traceable, was used in the controlled demolition that brought down the towers.
Science: Some Truthers claim that pulverized dust found by some New Yorkers after the attack contained the checmical signature of thermite. Scientists assert that even if this dust did contain thermite, it would be impossible to determine whether the thermite came from a controlled demolition or simply from the melting of the airplanes. EMRTC designed an experiment to see if thermite was a plausible option in the collapse of the towers. The thermite in the test was not even able to melt a column much smaller than those in the World Trade Center.


Conspiracy: The Pentagon was either bombed or hit by a missile.
Science: EMRTC also planted an explosive in the same model structure and compared the results to photos of the Pentagon after the crash. The explosive test demonstrated a different sort of damage. The structure blew out from the point of the explosion, causing complete destruction of floors and walls. This dispersed debris did not match the photo evidence.


De reportage staat helaas niet geprogrammeerd voor de Nederlandse National Geographic, maar een paar fragmenten zijn online te bekijken.