dinsdag 31 maart 2009

Crimineel


Vrije Volkers staan bekend om hun tunneldenken. Daarin is iedere moslim automatisch een terrorist en zijn linksmensen per definitie criminelen. Neem nou de nieuwe VARA-voorzitter; strafpleiter Cees Korvinus. "Tsja, niemand kan Cees enige praktijkervaring ontzeggen. In de drugshandel bijoorbeeld, of in liquidiaties. Blijkbaar is dat waardevolle praktijkervaring voor een Groen-Linkser," schrijft Duns Ouray, want Cees wilde ook al eens kamerlid voor Groen-Links worden. Bij die gelegenheid kwam Ouray ook al eens met vermeende drugsconnecties aanzetten. Duns: "De bestuursvergaderingen van de VARA zullen toch niet veel verschillen van die van Bruinsma?"

Toegegeven: helemaal schadevrij is het verleden van Korvinus niet. Die deelde ooit een kantoor met John Engelsma, die hand- en spandiensten verleende aan de organisatie van Klaas Bruinsma. In 1998 werd het kantoor ontbonden, op aandrang van de Orde van Advocaten. Duns weer: "Cees had geen idéé wat zijn kantoorgenoot allemaal uitvoerde! Niet erg geloofwaardig; vooral niet als je weet hoe klein hun kantoor op de Stadhouderskade was. Ze zaten praktisch bij elkaar op schoot."

Misschien, maar misschien ook niet. Korvinus is in elk geval nooit veroordeeld, en ook nooit verdachte geweest, dus de kop "Nieuwe voorzitter VARA is een crimineel" is juridisch gezien zonder meer strafbaar.

Vreemd genoeg hoor je Duns nooit eens over het roemruchte verleden van lieden die het Vrije Volk over het algemeen hoog heeft zitten. Zomaar een greep: Dion Graus (PVV) had een geschiedenis van ruzies, rechtszaken, onbetaalde rekeningen, onjuiste declaraties en beschuldigingen van mishandeling. Als Kamerlid pleitte hij echter voor respect en fatsoen. LPF-er Philomena Bijlhout, de kortstzittende staatssecretaris uit de Nederlandse geschiedenis, bleek actief geweest in de burgermilities van het regime-Bouterse. Vastgoedhandelaar en mede-oprichter van de LPF John Dost zat vorig jaar vast op verdenking van hypotheekfraude. Tegen oud LPF-voorzitter Ed Maas heeft het OM eerder deze maand tweehonderd uur taakstraf en een geldboete van 200.000 euro geëist vanwege koersmanipulatie en handel met voorkennis. Henk Bakker (Leefbaar Amsterdam) gooide ooit met stoelen, wat hem op een verblijf in de gevangenis kwam te staan, om over het geknoei met declaraties nog maar te zwijgen. Rita Verdonk overtrad in de jaren tachtig de wet toen ze meedeed aan blokkades bij de ontruiming van een krakersbolwerk in Nijmegen.

Zelfs J.P. Balkenende blijkt zaken te hebben gedaan met Willem Endstra. In 1992 kocht de premier als beleggingsobject een appartement in Badhotel Domburg van de vastgoedhandelaar. De verwevenheid met de "zwaarste jongens" komt dus blijkbaar in de beste rechtse kringen voor.

maandag 30 maart 2009

Windhandel


U weet: de bloggertjes van Stan de Jong zijn graag recalcitrant rechts. Beetje Geert-Wilders-van-dik-hout-zaagt-men-planken niveau. Iedereen ter linkerzijde van het politieke spectrum fungeert automatisch als pispaaltje bij dit blog, dat dan ook in de veronderstelling leeft dat alles dat het milieu aangaat door links wordt aangezwengeld. Lees: door gewiekste wereldverbeteraars.

Onder het mom van duurzaamheid wordt tegenwoordig namelijk heel wat afgeleuterd door gewiekste wereldverbeteraars op conferenties en congressen overal en nergens, houdt chef wetenschappen Percolator ons voor. "Het lijkt er wel eens op dat het ontmoeten van gelijkgestemde idealisten, al dan niet uit op winstbejag, de belangrijkste bezigheid is van deze congresbezoekers. Evenals het uitdragen van een boodschap van hoge urgentie gekoppeld aan de meest verschrikkelijke doemscenario’s. Hebben zulke lieden eigenlijk nog wel tijd om werk te verzetten tussen al die conferenties en symposia door, zo vraag je je onwillekeurig af."

Let wel, diezelfde chef wetenschappen maakte zich eerder boos over het feit dat de main stream media een kritisch klimaatcongres in New York hadden genegeerd. Wetenschapscongressen zijn kennelijk wel nuttig als daar gezegd wordt wat de auteur graag wil horen. Maar op andere congressen wordt alleen maar "geleuterd". Een willekeurige lijst van congressen moet de suggestie wekken dat zo'n beetje elke dag wel ergens een milieucongres wordt georganiseerd, maar de auteur is het kennelijk ontgaan dat het om zeer uiteenlopende onderwerpen gaat, van e-Health tot de Global Food Crises.

Maar ja, je bent recalcitrant rechts en dan kun je kennelijk ook al geen onderscheid meer maken tussen klimaat en windenergie, laat staan tussen investeringskosten en rendement op langere termijn. "Iedereen die zijn hersens gebruikt weet ondertussen wel dat windturbines alleen economisch rendabel zijn als er ontelbare bakken subsidie worden gestoken in ontwerp, productie en onderhoud. Zonder overheidssteun geen windmolens. Het is een uit de hand gelopen hobby die al veel te lang in stand wordt gehouden met belastinggeld."

Op dit punt aangekomen, is de auteur de draad van zijn betoog compleet kwijt, want windenergie heeft toch vooral te maken met de eindigheid van fossiele brandstoffen, en niet zozeer met de discussie over de opwarming van de aarde. En dat Shell officieel niets meer in windparken ziet, is ''jammer voor linkse luchtfietsers als meisje Cramer, die haar toch al symbolische functie in de regering voor de zoveelste keer in deze kabinetsperiode ondergraven ziet. Wat een verademing dat er gewoon nog bedrijven bestaan die een nuchtere kosten-batenanalyse durven te maken, ook als die niet politiekcorrect uitpakt." Nuchtere kosten-batenanalyse, of gewoon niet de core business voor een van oudsher olieleverancier?

En zo ploegt Percolator voort, totdat we bij de volgende vermeende linkse milieuramp - het waterverbruik - zijn aangeland. Want dan blijkt tandenpoetsen met de kraan open helemaal niet zo erg; om een katoenen T-shirt te maken (korte mouw) wordt namelijk maar liefst 2.700 liter water verbruikt. En dus laat Percolator de douche volgende keer extra recalcitrant rechts stromen.

vrijdag 27 maart 2009

Tyler


Nou, de Bilderbergers kunnen de borst natmaken als ze in mei naar Athene komen voor hun jaarlijkse topoverleg. Want WerearechangeHolland komt aan de poort rammelen. WeAreWat? WeAreChange, de van oorsprong Amerikaanse organisatie die zich vooral op YouTube manifesteert met filmpjes waarin gezagdragers worden nageroepen. Dat ze verantwoordelijk zijn voor 9/11 bijvoorbeeld. Of iets met de NWO (Nieuwe Wereld Orde) van doen hebben. Dat soort dingen.

Nu kunnen we ons best voorstellen dat je als twenty something nogal snel onder de indruk raakt van die stoere filmpjes, en je je zelf ook al stoer achter pakweg Wouter of Jan-Peter aan ziet lopen. Maar WACHolland blijkt als dependance van de Amerikaanse organisatie slechts 1 persoon sterk te zijn: Ramon Klijnstra, alias TylerDurden. En die is zoals de meeste hard core complotter-kaaskoppen weer eens volkomen gebiologeerd door wat zich in de Verenigde Staten afspeelt ("ABC begint belangrijke vragen te stellen").

Nou ja, niet helemaal: "We Are Change Holland is er om te zorgen dat de Nederlandse grondwet in tact blijft, beschermt (...) en verdedigd wordt tegen alle buitenlandse en binnenlandse vijanden (...). Wij komen op voor ons land en willen het volk in ons land bewust maken van het onrecht dat ons aangedaan wordt. We willen mensen bewust maken van het feit dat onze grondwet afgepakt wordt door een ondemocratisch verkozen verdrag genaamd het verdrag van Lissabon. We Are Change Holland kan niet langer toekijken hoe Nederland langzaam veranderd in een Nederstaat van de Europese Unie en hoe de vrijheden en privacy van de Nederlandse burger steeds meer worden ingeperkt."

WACHolland wil nu met "twee leden" naar Athene. Dat gaat niet opvallen, kameraden! Tenzij je iets doet met oranje hoeden, sjaals en jassen en met rood-wit-blauwe vlaggetjes. En drietonige toeter niet te vergeten. Iets met de Leeuw die je niet in zijn hempie laat staan bijvoorbeeld. Geen woorden, maar daden. Heil o Heil, roodwitte Schare, Dapp're strijders fier en koen. Bevestigt uw roemrijke mare. Driewerf heil onz' kampioen. Met een beetje geluk word je dan vereeuwigd op YouTube.

donderdag 26 maart 2009

Vliegtax


De vliegtax is niet meer. Minder dan een jaar geleden werd die belasting ingevoerd om het vliegverkeer terug te dringen en het milieu te sparen; nu wordt diezelfde belasting weer afgeschaft om het vliegen te bevorderen. Pincipes moeten er zijn.

De vliegtax was een staaltje domdenken van de bovenste plank. Netto heeft de belasting 900.000 vliegreizen uitgespaard. Maar volgens de ANVR zijn de indirecte gevolgen enorm geweest: de schatkist liep 1,3 miljard euro mis aan belastingen op bijvoorbeeld hotelboekingen.

En omdat Nederland zo graag haantje de voorste wilde spelen, weken zelfs milieubewuste ambtenaren en universiteitsmedewerkers uit naar andere vliegvelden direct over de grens, waar die belasting natuurlijk niet werd geheven. Verreken dat maar weer met de uitgespaarde vliegreizen.

Nu heet het dat de beoogde milieudoelstelling reeds gehaald zou zijn vanwege de lage groei, maar Barracuda wil de vliegrax niet meer terugzien. Net zomin als autoloze zondagen ten tijde van het kabinet Den Uyl in de jaren zeventig. Biedt dan eerst eens een volwaardig alternatief in de vorm van hogesnelheidstreinen die niet met een slakkengang de Nederlands-Belgische grens passeren. Of investeer in schonere vliegtuigen. En doe dan eerst eens in Europees verband.

De vliegbelasting afschaffen om de economie een stimulans te geven, terwijl je er in het verleden het tegendeel mee beoogde, is niets minder dan een brevet van onvermogen. Terecht dat reizigers de betaalde vliegtax terugeisen.

woensdag 25 maart 2009

Die hebben baarden


Elke dag leer je weer wat nieuws. Marokko kent een lijst met toegestane en verboden voornamen voor kinderen. Bepaalde voornamen, of deze nu on-islamitisch, on-Marokkaans, onethisch of onfatsoenlijk zijn, mogen in Marokko niet aan kinderen worden gegeven. Deze lijst van verboden voornamen wordt door Nederlandse gemeenten gehanteerd, anders krijgen Marokkaanse ingezetenen problemen met het consulaat. Mohammed Benzakour vindt dat de overheid zich nergens mee moet bemoeien. Maar Fouad Abdi en Wibo van Rossum betoogden een dezer dagen in NRC Handelsblad dat Marokkaanse namenlijst bedoeld is om de identiteit te waarborgen, meer nog: om de gewenste Marokkaanse identiteit te sturen.

Dus vindt Cynicus bij Het Vrije Volk dat het hoog tijd wordt dat er een Nederlandse namenlijst komt. "Niet alleen om namen als het islamitische Jihad en Antilla buiten de Nederlandse deur te houden, of om ervoor te zorgen dat niet Mohammed de meest voorkomende naam in Nederland wordt, maar vooral om een gedeeld Nederlands gevoel te creeëren."

Toegegeven: de cynische toon ontgaat ons niet, maar de islamofobie ligt er weer eens duimendik bovenop. "Als men, net als in de U.S.A. snel wil/moet integreren dan kies je voor een nieuwe naam: Spiro Agnew zou nooit vice-president zijn geworden als hij nog Spiros Anagnostopoulos had geheten. Toch?"

Een Nederlander van Turkse afkomst met als voornaam Kees zal zich hier meer thuis voelen dan wanneer zijn naam (bijvoorbeeld Seçil Çoker ) schriftekens bevat die op geen westers toetsenbord voorkomen, vindt het Vrije Volk. "Omdat de absoluut noodzakelijke assimilatie overduidelijk niet op vrijwillige basis zal plaatsvinden is dwang onontkoombaar, en een verplichte namenlijst is een mooie eerste stap. Eventueel protest vanuit het buitenland tegen de lijst kunnen we verontwaardigd van de hand wijzen als een ongewenste poging tot inmenging."

Kortom, als het aan het Vrije Volk ligt worden Mohamed, Ali, Ahmed, Ibrahim, Youssef en Ismail straks Jan, Piet, Joris en Korneel, die hebben baarden, die hebben baarden.

dinsdag 24 maart 2009

Evil Pharma


Complotters en de farmaceutische industrie: het blijft een merkwaardige combinatie. "Dit zijn bedrijven die geld verdienen door drugs te verkopen aan zieke mensen die ze op termijn niet beter maken. Dat heeft niet zozeer met ‘evil zijn’ te maken, maar meer met het feit dat aan mensen die beter worden geen droog brood te verdienen valt," doceert Zapruder, en daar begint de eerste denkfout al. Alsof door het slikken van een pilletje kanker en Alzheimer als sneeuw voor de zon verdwijnen. De meeste medicijnen zijn bedoeld om vervelende (bij)verschijnselen van ziektes te onderdrukken, simpelweg omdat de ziekte zelf (nog) niet genezen kan worden.

Bij Zapruder wordt alles al gauw een aluhoedjesverhaal en dus ook nu weer: het blog schrijft dat farmaceutische bedrijven "vage ziektes en aandoeningen verzinnen voor problemen die mensen vaak nog niet eens hebben". Weer een denkfout. Het is niet de medische industrie die ziekten verzint, ooit GlaxoSmithKline een nieuwe ziekte horen aankondigen in een persbericht? Bedoeld wordt dat de industrie geneesmiddelen ontwikkelt voor ziekten die de auteur 'vaag' vindt.

Natuurlijk wordt er weer een volstrekt willekeurig - en in dit geval nogal curieus - schandaal aangehaald van een farmaceut die investeerders zou hebben misleid en zelfs "doktersattesten heeft gefaked om uitstel krijgen in een onderzoek dat de Security & Exchange Commission tegen hem was begonnen". Om daarmee te suggeren dat de hele industrie zich aan dit soort praktijken schuldig maakt. "Een CEO die zijn eigen terminale kanker in scene zet om het onderzoek naar zijn misleiding van investeerder af te wenden lijkt extreem, maar het is een sprekend voorbeeld van hoe laag men gaat om de business draaiende te houden." En dan blijkt Zapruder weer eens niet te kunnen lezen, de verdachte was geen CEO, maar een manager die gegevens bij de beurswaakhond moest deponeren. Niet het bedrijf, maar hijzelf heeft een schikking getroffen.

Maar dan is er altijd nog het verhaal van "de zeer gerespecteerde klinisch onderzoeker" Scott Reuben, die medische data voor wetenschappelijke artikelen zou hebben verzonnen in opdracht van farmaceutische bedrijven. Dat laatste is echter nooit aangetoond, laat staan bewezen, maar wordt wel gesuggereerd door Zapruder. Los daarvan, in elke bedrijfstak kom je beunhazen en corruptie tegen. Niettemin beweert Zapruder doodleuk - en uiteraard weer zonder voorbeelden - dat het "grootschalige bedrog vaak vanuit de pharmabedrijven wordt geïnitieerd".

Oorzaak van dit alles, redeneert Zapruder in een moeite door, is het patent. "Het patent op een medicijn heeft maar een beperkt leven en dat leidt ertoe dat men binnen zeer korte tijd er winst op moet maken voordat de concurrentie met een goedkoper alternatief komt. In commerciële termen gesteld: de ‘window of opportunity’ is erg klein om een return on investment te behalen." Beperkt leven? Kennelijk is het de auteur ontgaan dat de gemiddelde octrooiduur voor geneesmiddelen 20 jaar bedraagt. De meeste producten staan al na drie jaar langs de kant van de weg.

Toch blijft Zapruder maar volhouden dat de "tentakels van de pharmamaffia ver reiken". "Naast het manipuleren van de consument met spotjes en onzintestjes, worden de artsen gebombardeerd met pharmapropaganda." Over de ethiek van farmaceutische marketing kan inderdaad een boek worden volgeschreven, maar over het schrijven van onzinstukjes over evil pharma evenzeer.

maandag 23 maart 2009

Vogelverschrikker


Geert Wilders ambiteert het premierschap. Maar Nederland is daarmee misschien niet eens gediend, schrijft de slippendrager van Wilders, Het Vrije Volk. De kracht van Wilders en zijn PVV ligt namelijk in het voeren van oppositie. "Zo lang de vertegenwoordigers van deze partij zich profileren als de beste stuurlui aan wal, behouden zij hun geloofwaardigheid en aantrekkingskracht. Het is en blijft een one-issue partij met als speerpunt de bestrijding van de islamisering van Nederland. Alleen aan dit issue ontlenen zij de (vooralsnog virtuele) groei aan parlementszetels. De overige punten van het partijprogramma leggen waarschijnlijk nauwelijks electoraal gewicht in de schaal."

Goed dat zoiets eindelijk eens onderkend wordt, dus dat die partij van Wilders eigenlijk geen knip voor de neus waard is. Het Vrije Volk: "Er is tot nog toe weliswaar geen enkele reden om te twijfelen aan de integriteit van de huidige PVV-kamerleden, maar gevreesd moeten worden dat deze toch over onvoldoende diepgang, deskundigheid, politieke en bestuurlijke ervaring beschikken om voor een ministerschap in aanmerking te komen."

Auteur Henk Lomax ziet het niet gebeuren dat Hero Brinkman als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn overzeese gesprekspartners zal benaderen met terminologieën als "roversnest" en 'corrupte boeven". "Hoe waar misschien ook, maar waarschijnlijk niet een aanpak die tot adequate oplossingen zal leiden." En Wilders zal met zijn dé-islamisering een "enorme polarisatie van de samenleving bewerkstelligen, onvermijdelijk leidend tot grote maatschappelijke spanningen die ons land mogelijk op de rand van een burgeroorlog brengen."

Daar schiet het Vrije Volk weer even uit de bocht, maar is zit een kern van waarheid in. Laat de man een paar maanden regeren, en de opiniepeilingen maken ongetwijfeld een kamikazevlucht. Gelukkig mag Wilders blijven van het Vrije Volk. Zijn PVV moet de "ongebreidelde dhimmificering van Nederland een halt toe te roepen en verdere islamisering van ons land tegen werken." Nu weten we ten minste waar Geert goed voor is: als vogelverschrikker.

vrijdag 20 maart 2009

Dan wéét je dat het fout zit!


Desinformatie. Een mooier woord had niet verzonnen kunnen worden voor alles dat toevallig even niet in iemands straatje past. "Het is natuurlijk goed dat wij elkaar op deze site op de hoogte houden van de echte (...) informatie. Minstens zo belangrijk is het echter, om op soortgelijke sites desinformatie te ontkrachten," lezen we bij Zaplog, dat dagelijks waakt over de 'waarheid'. Waarna we een paar tips meekrijgen voor het geval we in forums of op sites zogenaamde 'echte informatie' willen plaatsen: "Wees never nooit denigrerend. Ga de strijd (...) aan op argumenten. Onderbouw je mening met steekhoudende argumenten. Verwijs zoveel mogelijk naar feitelijk goed onderbouwde, niet ter discussie staande bronnen."

Maar al gauw is er een Zaplog-wijsneus die zich afvraagt of er een cursus "Hoe onderscheid ik info van des-info" bestaat. "Want wie bepaalt en weet er nu zeker wat informatie en wat des-informatie is?"

Eindelijk een slimme opmerking. Skepsis schreef het al in 2005: "De sterke arm van de samenzweerders kan zich zover uitstrekken dat elk bewijsstuk vals zou kunnen zijn. Alleen de informatie die in complotliteratuur wordt verstrekt, mag dan nog betrouwbaar worden geacht. De rest is misleiding. Officiële rapporten laten slechts zien hoeveel moeite men doet om de waarheid verborgen te houden. Het gebeurt niet zelden dat complotdenkers uiteindelijk ook elkaar gaan beschuldigen van het verspreiden van desinformatie."

Een zekere Hans legt bij Zaplog bijvoorbeeld uit dat "desinfo bestrijden vechten tegen de bierkaai is". "Over de zogenaamde klimaatcrisis wordt er (...) volop gespeculeerd over de zeespiegelstijging, het uitsterven van diersoorten, bosbranden en orkanen. In discussie gaan met de klimaat-sekte heeft weinig zin. Ze accepteren de informatie uit onkreukbare bronnen gewoon niet en blijven dezelfde mantra's herhalen."

Oftewel: desinfo is informatie waarmee onze Hans-zonder-achternaam het toevallig grondig oneens is, maar vraag niet waarom zijn informatie wel zou moeten kloppen. Kennelijk is de ene desinformatie de andere niet.

Nog mooier is "voorgeprogrammeerde desinformatie". Kennelijk kan desinformatie ook al worden 'voorgeprogrammeerd'. Voorbeeldje bij het steeds meer complotterige Vrije Volk: "En van de oude media - u weet wel het politiek correcte collectief van de gelijkgeschakelde berichtgeving - hoeven we ook al geen kritische zelfreflectie te verwachten. Die reproduceren zoals gezegd, gewoon hun nauwgezet voorgeprogrammeerde desinformatie en depriveren de meer argeloze 'lezer' maar al te vaak van essentiële nieuwsfeiten."

Nog een tip bij Zaplog van de kennelijk immer wantrouwende Inanna: "Gewoon zelf nuchter blijven nadenken. Als je TV kijkt en het wordt spannend, gevolgd door een WC-eend en dan een nieuwe metallic auto op een verlaten snelweg, dan wéét je dat het fout zit! Maar de rest van de desinfo is meestal net zo doorzichtig..."

donderdag 19 maart 2009

Anti-klimaatkerk


Wist u dat van 8 tot 10 maart jongstleden in New York the 2009 International Conference on Climate Change werd gehouden, een klimaatconferentie waar meer dan 600 wetenschappers zich gezamenlijk bogen over de staat van het klimaat? Nee? Klopt, de main stream media hebben het weer eens verzwegen. Moedwillig, ongetwijfeld.

Ene Percolator: "Het was een bijeenkomst van kritische wetenschappers die hun stem willen laten horen in het klimaatdebat. Zij worden ook wel klimaatsceptici genoemd, maar die kan men op de redacties van de Nederlandse omroepen en kranten missen als kiespijn. De klimaatalarmisten, waartoe de overgrote meerderheid van de journalisten in Nederland gerekend kan worden, zitten immers helemaal niet te wachten op een inhoudelijk debat over de klimaatontwikkeling. Dat leidt alleen maar tot de presentatie van andere gezichtspunten, die in het slechtste geval ook nog eens heel redelijk overkomen, en daarmee tot afkalving van de steun voor de orthodoxe klimaatkerk van Al Gore."

Laten we het eens hebben over de anti-klimaatkerk. Die roept, zonder veel argumenten, dat er nooit naar hun geluisterd wordt. De vraag of er zinvolle bevindingen worden gepresenteerd op zo'n conferentie in New York, wordt al niet eens meer gesteld. Als er maar iemand is die beweert dat het "kouder wordt" is de anti-klimaatkerk al aan het applaudiseren. Het gaat niet meer om een wetenschappelijke discussie, maar om ordinaire propaganda.

NRC journalist Paul Luttikhuis was ook niet in New York, maar is zich wel bewust van de klimaatontkenners. "Er is een overweldigende hoeveelheid onderzoek waaruit een directe relatie blijkt tussen de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer en de opwarming van de aarde. De internationale gemeenschap van wetenschappers, die elkaars theorieën voortdurend ter discussie stellen, heeft er niet voor niets vele jaren over gedaan om vast te stellen dat er een aan zekerheid grenzende waarschijnlijk is (verder kan een wetenschapper nu eenmaal niet gaan), dat zo’n relatie bestaat."

Dat klimatologen alleen maar vasthouden aan hun opwarmingstheorieën om geld te genereren voor hun instituut of onderzoek, zoals veel sceptici beweren, vindt Luttikhuis een zwakke tegenwerping. "Met hetzelfde gemak kun je beweren dat juist de sceptici gelieerd zijn aan ideologisch gemotiveerde instellingen en neoconservatgieve denktanks als het Heartland Institute." En als zoveel onderzoek de relatie tussen broeikasgassen en klimaatverandering laat zien, zijn de sceptici dan niet juist de strijders tegen Galilei, waarmee ze zich zo graag verenigen?

Het probleem is dat wetenschappers voortdurend met elkaar in debat zijn over de uitkomsten van het onderzoek, maar dat niet-wetenschappers met die uitkomsten aan de haal gaan. Van Al Gore tot Wijnand Duyvendak tot hardcore ontkenners als Hans van Zapruder. En dan wordt wetenschap plotsklaps heel definitief en is er totaal geen grijs meer tussen zwart en wit.

woensdag 18 maart 2009

Eendimensionale karikaturen


Antagonizer is de huisfilosoof van Zapruder. Veel schrijft hij niet, maar als er dan eens een stuk komt, moet het diep. Zapruder is het blog dat de neus ophaalt voor idiote samenzweringtheorieën die met illuminatie of New World Order (NWO) te maken hebben. Niet in de laatste plaats omdat zo'n onzichtbare macht moeilijk te duiden is. Nee, stelt het blog, de NWO zijn we zelf. Het gaat niet om onzichtbare personen, maar om mechanismen. Zij het dat bij Zapruder mechanismen al gauw eendimensionale karikaturen worden.

Diezelfde Antagonizer beweerde in het verleden bijvoorbeeld al eens dat een niet onaanzienlijk deel de bevolking lijdt aan een dissociale (...) persoonlijkheidsstoring en dat veel mensen die aan de top van het bedrijfsleven staan en hoge sociale en maatschappelijke functies bekleden, een psychopathische persoonlijkheid hebben. "Aangezien deze mensen de standaard zetten voor succes en geslaagdheid in de maatschappij, proberen veel mensen in hun voorbeeld te volgen. Dit leidt vervolgens tot mensen die ook dergelijk psychopathisch gedrag gaan vertonen om ook succesvol te worden."

Vorige week deed Antagonizer het zogenaamde Red Queen Principle uit de doeken en dat komt een beetje op hetzelfde neer. Dat principe stelt dat de noodzaak voor evolutionaire ontwikkeling van een soort nodig is om de relatieve vooruitgang in stand te houden. Klinkt logisch, maar je moet het niet op het bedrijfsleven toepassen. "Hiërarchie zorgt ervoor mensen die incompetent zijn, maar wel een bepaalde autoriteit genieten, onaantastbaar worden voor hun ondergeschikten en zo niet tot de orde geroepen kunnen worden als ze keer op keer falen. Hoe hoger de incompetente figuur op de ladder staat, hoe moeilijker het wordt voor gelijken en zelfs superieuren om dit individu aan te pakken; omdat incompetentie op een dergelijk hoog niveau duidelijk de incompetentie van de organisatie als geheel – en de top in het bijzonder – blootlegt."

Grote bedrijven verliezen hun slagkracht, innovatie en – nog belangrijker – hun plichtsgevoel om zich te verantwoorden voor hun daden, simpelweg om dat niemand meer zijn kop boven het maaiveld kan of durft uit te steken. Degenen die dat wel doen zitten volgens Antagonizer doorgaans aan de top en dus in de meeste gevallen in hun eigen incompetentiezone.

Wat is het leven toch simpel in de ogen van Zappies. In de menselijke biotoop van Zapruder bestaan kennelijk alleen hoge bomen die "steeds meer ruimte opeisen". Zoals in de ogen van dat blog ook de wetenschap muurvast zit omdat de sociale druk dat bepaalt. Maar als er dan toch een parallel met de natuur getrokken moet worden, begin dan over de survival of the fittest. Daarin is geen hoge boom veilig. Bedrijven worden niet automatisch groter en machtiger, maar saneren, fuseren of verdwijnen als gevolg van de veranderende marktomstandigheden. En leidinggevenden die niet presteren liggen er al snel uit. Waarmee weer eens is aangetoond dat de echte wereld zich bitter weinig aantrekt van zelfverzonnen principes.

dinsdag 17 maart 2009

Demoniseren

"Linkse partijen staan bekend om de manier waarop ze politieke tegenstanders demoniseren. Geert Wilders ondervindt dit voortdurend, maar dit gedrag vertonen linkse partijen al heel lang."

Na zo'n inleiding weet je weer dat je bij het Vrije Volk bent beland. De spreekbuis van Wilders die niets anders doet dan demoniseren, vooral moslims.

Wat volgt is een ronduit warrige geschiedschrijving van anticlericaal links, dat na 1970 "geleerd zou hebben om positief te denken over godsdienst - indien deze godsdienst niet-westers was, wel te verstaan." Heeft iets te maken met gelijkheid op verdienste door arbeid en verdienste van mondigheid door geestelijke ontwikkeling, of zoiets. Augustinus, Jacobijnen, Hegel, Marx, Napoleon III en Bismarck schuiven nog even voorbij (je moet toch iets met je studiebul), maar Encina Navan lukt het niet om het betoog een duidelijke kant op te sturen. Een hoop omslachtigheid om te zeggen dat links zo naïef is, dat ze de gevaren van de islam weigeren in te zien. Maar dat staat er dus niet.

Het profiel van de Wilders-stemmer begint trouwens te veranderen. Uit een onderzoek van TNS/NIPO in opdracht van de Volkskrant blijkt dat de PVV steeds meer hoger opgeleide kiezers aantrekt. Die zien Wilders als de martelaar van het vrije woord. De vraag is alleen wat er het eerst was: de kip of het ei? Staat de vrijheid van meningsuiting onder druk door een autochtone (linkse) elite die Wilders de mond wil snoeren? Of was het Wilders die vindt dat de politieke islam de pas moet worden afgesneden? En wat te denken van de haatmails waarin geprotesteerd wordt tegen de beschikking dat Wilders moet worden vervolgd wegens discriminatie? Of weblogs waar rechters worden geafficheerd als het "driekoppige geteisem uit Islamsterdam". Islamsterdam? Er wordt wat afgedemoniseerd in Nederland, ter linker- en ter rechterzijde.

maandag 16 maart 2009

Internetzappen


Godelieve Vaesen vormt de Vlaamse tak van Argusoog, hoewel ze ook een eigen blogje heeft bij de Volkskrant onder de noemer Politiekwijzer. Alhoewel, wijzer? En politiek? Het zijn stukjes waarin woorden als illuminatie, false flag en elite triniti meer dan eens voorkomen. Godelieve is niet alleen goedgelovig, ze denkt dat ook ongeveer alles met elkaar te maken heeft. Sterker nog: Godelieve is kampioen associatiedenken.

Vorige week tikte ze een stukje met als kop Depopulatie op grote schaal begonnen. Onderkop: Psychopaten regeren de wereld. Dat begint met het bericht dat een vogelgriepvirus in antigriepvaccins van Baxter is aangetroffen. Een fout die Baxter overigens volmondig heeft toegegeven. Vervolgens sleept Godelieve er een chirurg Rebecca Carly bij die zou hebben gezegd dat antigriepvaccinaties "biologische wapens zijn die dienst doen voor depopulatie". Even googelen en je komt op een site van een krankzinnige terecht. Voor Gelelieve is het verband nu duidelijk. Met het grootste gemak koppelt ze Baxter en Rebecca aan eugenetica. "Eugenetica zijn momenteel bezig met de voorbereiding van de grootste Holocaust die de mensheid ooit gekend heeft. 60% tot 90% van de mensen die met het virus in aanraking komen, sterven eraan."

Met die overtreffende trap zijn we trouwens weer op bekend terrein, want die uitroeitheorie door een onzichtbare elite kennen we al langer. Alleen legt Godelieve niet uit - en waarschijnlijk weet ze het ook niet eens - waarom 60 tot 90 procent van de mensheid zou moeten verdwijnen en evenmin hoe deze elite zichzelf tegen dit dodelijke virus denkt te beschermen. Vanuit het oogpunt van eugenetica lijkt deze ingreep erg hit and miss.

Maar dat krijg je van internetzappen. Godelieve roert spliterwten, selderijknol, dikke prei en motorolie tot iets dat op een soepje lijkt. Eigenlijk zou je eens moeten kijken of haar linkerhersenhelft - waar logica, volgorde, analyse en rijtjes zouden moeten huizen - weer geactiveerd kan worden. Een troost voor Godelieve: geloofsgenoten zat. Je kunt ze werkelijk alles wijs maken: "Misschien dat er nog iemand mee wil opstaan maar ik vrees dat iedereen te vastgeklonken zit in het satanische spel van de club van babylon."

vrijdag 13 maart 2009

Populisme


Barracuda herhaalt het nog maar eens: dit blogje heeft niets met rechts en ook niets met links. Maar pas echt irritant is de links en rechts oplaaiende discussie over - diepe zucht - links en rechts. Vooral van lieden die menen dat Nederland te links of de rechts is. Mag neutraal ook, of ergens in het midden?

Tenenkrommend was de afgelopen weken dat geroep om een rechts geluid op de buis. Laat de publieke omroep nu vaker een beroep doen op gasten van rechtse dan van linkse signatuur, zo heeft Revu onderzocht. Rechts boekte een nipte overwinning, met 118 gasten. Links was 117 keer vertegenwoordigd.

Maar ja, rechts is tegenwoordig geen CDA of VVD meer, rechts zijn de standpunten van Geert Wilders en Rita Verdonk. Rechts is ook het geluid van het Vrije Volk, waar we dagelijks lezen over rassenonlusten en islamitische jeugdbendes, en waar alles dat links is wordt afgemaakt met intelligente koppen als "Wallage! Debiel! Zelfingenomen, belachelijke clown!". Kort samengevat: rechts is tegenwoordig vooral rechts populisme.

Revu-journalist Stan de Jong is er ook zo eentje. Die meldt dat Joost Zwagerman bij NRC is 'ontslagen' omdat hij te rechts is geworden. "Zijn stukjes over dat Wilders geen fascist is, waren de alsmaar verder verlinksende NRC hoofdredactie in het verkeerde keelgat geschoten," zou ook Zwagerman zelf hebben beweerd. Naar verluidt moet Zwagerman echter alleen vertrekken omdat er enkele weekendbijlagen worden samengevoegd. Maar daar moet De Jong dan weer overheen met de opmerking dat de deftige courant "is gekidnapped door een linkse koterie".

Dat krijg je als je steeds meer naar rechts populisme opschuift. Dan wordt zelfs rechts aan de linkerkant afgrijselijk links, als u ons nog kunt volgen.

donderdag 12 maart 2009

Vette conspiracy


9/11 is weer helemaal terug. Dank zij - jawel - zogenaamde nieuwe onthullingen. Let op wat onze bovenintelligente complottertjes nu weer ontdekt hebben: "Als we je vertellen dat de inslagsecties van het WTC ook zojuist waren gerenoveerd? Toevallig die delen waar de vliegtuigen insloegen! En wat nu als wij je vertellen dat het een demolitiebedrijf was dat de renovatie uitvoerde? En wat nu als wij je vertellen dat de eigenaar van dat bedrijf de buurman is van G.W. Bush? Dan denk ik dat we een vette conspiracy te pakken hebben! Connecting the dots."

Toegegeven: de licht-ironische toon is ook Barracuda niet ontgaan, maar het staat ondanks de ironie toch maar weer mooi afgedrukt, want stel je voor als dit waar is! En wat zouden de complottertjes graag willen dat dit waar was! Zij het dat de vaste lezer van dit blog de afloop alweer kan raden: complottertjes knopen ongeveer alles aan elkaar dat niets met elkaar te maken heeft. En weer andere complottertjes zoals Zapruder nemen dat dan weer klakkeloos over.

Om te beginnen is renoveren al geen juiste vertaling van wat in het oorspronkelijke Engelstalige stuk bedoeld wordt. Het gaat om brandweerisolerend materiaal dat volgens de oorspronkelijke bron Kevin Ryan in de periode 1999 - 2000 zou zijn aangebracht (met nadruk op zou, echt uitgezocht heeft hij het niet). En daar begint al meteen het eerste probleem: in 2000 was George W. Bush nog geen president (ingezworen op 20 januari 2001), laat staan dat hij ook maar enige zekerheid had dat hij president zou worden, dus wie gaf de opdracht?

Nu beweert de site Abovesecret, die het overigens weer van andere sites heeft, dat dit renovatiewerk werd uitgevoerd door Turner Construction Company, het grootste Amerikaanse bouwbedrijf, dat ook toevallig betrokken was bij de sloop van een baseballstadion in Seattle. Ja, we worden warmer. Of toch niet, want het 'bewijs' voor dat renovatiewerk is een wel erg onduidelijk document uit 1997, dat ook nog eens geen contract is, maar een audit report met als (tweede) datum 1994. Hoe dan ook, we gaan kennelijk steeds verder terug in de tijd. Bill Clinton zat in 1997 nog stevig in het zadel. Monica Lawinski zoog nog geen sigaren. Bush was nergens te bekennen en de buurman van Bush - Tom Leppert - was nog geen eigenaar van Turner (dat is hij trouwens nooit geweest, wel CEO en bestuursvoorzitter, vanaf 1999).

En buurman? Welnee, dat is Leppert pas onlangs geworden, aangezien ex-president Bush een huis in Dallas heeft betrokken. Leppert is anno 2009 burgemeester van die stad.

Maar dit heet blijkbaar 'connecting the dots'. Even relevant dus als het proza van een chimpansee achter een typemachine.

woensdag 11 maart 2009

Lost in Oblivion


Let op: het gaat stuiven in het echte Wakker(e) Nederland. Want Argusoog (U weet wel, het blogje met een 'andere kijk op de wereld') komt met een heuse flyer! Deze zal huis-aan-huis worden verspreid, ten minste als de achterban de moeite wil nemen om hem uit te printen en bij de buurman in de bus te gooien.

En waar gaat Argusoog ons mee wakker schudden? Houd je vast. Met: "Heeft u ook dat gevoel?" "Dat de media de ene sensatie na de andere achterna rent? Dat u niet alles verteld wordt? Dat kosten maken voor een koningshuis slecht besteed is? Dat er vast betere antwoorden zijn op wat u ziet? Dat de politiek, door u en mij betaald, nooit doen wat ze beloofden? Dat onze democratie met haar verkiezingen in werkelijkheid een particratie is? Dat de banken en grote bedrijven worden gered maar de kleine ondernemer mag stikken? (crisis)"

Als de vragen u bekend voorkomen bent u "dissident" en dient u zich aan te sluiten bij "andere dissidenten". Anders bent u een brave "voorbeeldburger" die best de horizon nog eens kan verruimen. Linkje naar Argusoog erbij en klaar is het wakkere Argusoog team.

Maar zorg er dan ten minste voor dat je een coherent verhaal hebt dat de doorsnee Nederlander kan bevatten. Zonder vaagheden. Zonder idiote woorden als particratie. En wat is nu de boodschap: onvrede over het koningshuis, de politiek of banken, of over alles tegelijk en wat is dan het verband? Het probleem met Argusogers en internetdissidenten in het algemeen is dat ze hun onvrede niet eens fatsoenlijk onder woorden weten te brengen en tot overmaat van ramp ook nog eens een Jehova-toontje geven.

Dat is de achterban blijkbaar ook opgevallen: "Wat een zelfbevrediging weer. Wakker worden heeft niets te maken met wat jullie beweren en er is sowieso niemand die een ander wakker kan maken. Jullie zijn Lost in Oblivion, echt richting Niburu Of The Deep End."

Een ander: "Als ik een flyer of andere reklamefolder in mijn bus krijg waarop aan mij vragen worden gesteld waardoor ik me moet gaan af vragen of ik wel goed bij mijn hoofd ben dan bekijk ik een dergelijk papier al met argusogen en zakt mijn belangstelling daarmee ook al drastisch. Wanneer ik dan naar deze website surf en blijkt dat er aan mij de domme argeloze onbekende ontvanger van de flyer geen aandacht is besteed en ik mij in een woud van artikelen moet gaan verdiepen dan vergaat mij ook terdege de lust."

Inmiddels draagt de een na de ander een verbeterde tekst aan: "Het centrale perspectief hierin (...) is het oude. Jullie blijven verbonden met het oude. Jullie voelen je nog steeds niet nieuw. Wat hebben jullie nu in godsnaam geleerd?" Fout! Weer te veel Wachttoren.

Barracuda adviseert gewoon een paar heldere citaten uit de verzamelde werken van de in (zeer) hogere sferen verkerende Argusoog-chef Arend Zeevat: "De Illuminati/Rothschild’s/Zionisten piratenbende hebben er bewust voor gekozen om hun energie vrijelijk in dienst van kapitein Maitreya/Ahriman te stellen". Gegarandeerd dat u wakker blijft.

dinsdag 10 maart 2009

FEMAFEMA kampen. Ongeveer de krankzinnigste complottheorie sinds zwarte helicopters en chemtrails. Zouden volgens insiders zijn opgezet "om de mensen gevangen te nemen die zich tegen de plannen van de illuminatie (...) verzetten." Of tegen opstandige Amerikanen.

Insiders claimen een volledig uit de lucht gegrepen aantal van 800 kampen, waarbij ongeveer elk stuk kippengaas en iedere politiepost voor een detentiekamp is aangezien. En trouwens, FEMA staat voor Federal Emergency Management Agency, die vooral in actie komt bij rampen.

Nu zijn ze bij Argusoog er in elk geval van bewust (en dat is al heel wat voor die site) dat het ook wel eens "pure speculatie door zogenaamde complotsites" zou kunnen zijn, ware het niet dat Fox-commentator Glenn Beck iets heeft gezegd over de waarschijnlijkheid van die kampen. Wat hij later weer nuanceerde (zie YouTube filmpje). Sterker nog: hij vroeg het aan de door complotters bewonderde Ron Paul, en die "geen bewijs ziet" voor het bestaan van die kampen.

Maar dat moet je de achterban van Argusoog niet vertellen. Met verwijzing naar de eerste de best site, vertelt ene Peet dat (spel- en taalfouten en interpunctie blackouts voor zijn rekening): deze "campen (...) niet zijn bedoelt (...) om mensen te helpen maar om vast te houden en te vernietigen er zijn gas kamers en treinen waar mensen in vast geketend zitten die rechtstreeks grote hallen binnen rijden." Ene Youri Carma maakt er helemaal een (com)p(l)otje van: "De nieuwe False Flag (na 911 The Inside Job) is inmiddels wel duidelijk geworden: een uitbraak van een Virus Epidemie. Maar nu komt het, iedereen zal zich dan verplicht moeten inenten (....) en dat is de echte Killer. Het vaccin wat men dan toegedient (...) krijgt zal uiteindelijk de grootste aantal doden opleveren. Vandaar dat het leger en ook de politie al een tijdje aan het trainen zijn op die inenting wat normaal alleen door medisch personeel gebeurd (...). Zo word (...) de politie alvast geaclimatiseerd met de situatie straks." Dus.

maandag 9 maart 2009

Bad farma


Als we de rioolblogjes mogen geloven, zijn we het slachtoffer van een groot farmaceutisch complot. Farmaceutische bedrijven corrumperen de samenleving. Kijk maar, schrijft Micha Kat met verwijzing naar een artikel in de New York Times. In de VS schijnen studenten "zo'n beetje in opstand te zijn gekomen tegen de gekleurde en partijdige wijze waarop ze worden onderwezen door deels door big farma betaalde professoren". Een professor, zo bleek na een deels door de studenten afgedwongen disclosure-verplichting, had 47 betaalde banden met big farma!

Nou nou, poeh poeh. Heeft Kat enig idee wat die bedrijven doen? Is het hem bekend dat ze voor de ontwikkeling van hun geneesmiddelen zijn aangewezen op wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten en dat ze dat onderzoek logischerwijze (mede) financieren? En natuurlijk staat er helemaal niet in de New York Times dat studenten "zo'n beetje in opstand zijn gekomen". Dat maakt Kat er weer van. Het stuk gaat wel over de terechte zorg die er bestaat over de onafhankelijkheid van medisch onderzoek. Maar dat betekent nog niet dat gesponsorde professoren - zoals complottertjes graag suggereren - willens en wetens onderzoekresultaten vervalsen alleen maar om de sponsor tevreden te stellen. Daarmee val je namelijk al snel door de mand, zeker als elk gepubliceerd onderzoek is te reproduceren.

Maar het kan natuurlijk nog gekker. Kat weer: "In een tweede majeure ontwikkeling (...) wordt thans vergaand bewijs gepresenteerd voor een complot vanuit big farma (het bedrijf Baxter) dat het vogelgriep-virus opzettelijk wordt verspreid."

Vergaand bewijs? Dat bewijs staat zogenaamd op een blogje van We Are Change Holland en dan weet je wel weer hoe laat het is. Complottermania. Alex Jones wordt weer aangehaald en een gezondheidsexpert die denkt dat er geen fout gemaakt kan zijn omdat de firma Baxter zich aan laboratoriaprotocollen houdt. Alsof dat fatale missers uitsluit. Een bericht van de Canadian Press plaatst het incident ten minste in het juiste perspectief: "Public health authorities concerned about what has been described as a “serious error” on Baxter’s part have assumed the death of the ferrets meant the H5N1 virus in the product was live."

Slechts 37 mensen blijken in aanraking te zijn gekomen met het virus zonder gevolgen. Als Baxter al de bedoeling had om het virus opzettelijk te verspreiden, is er dus weinig van terechtgekomen. Zeg maar gerust helemaal niets. Maar dat moet je Kat niet vertellen. Want laat Baxter nou tevens de voormalig dean van de medical school van Harvard bijna 200.000 dollar per jaar te hebben betaald voor een positie in de board. "Gedurende vijf van de tien jaar dat deze Joseph B. Martin de medical school leidde bestuurde hij dus mede een farmaceutisch bedrijf dat er thans van wordt beschuldigd de vogelgriep opzettelijk te hebben verspreid."

Valt nog mee dat Kat niet suggereert dat Martin het plan helemaal zelf heeft uitgebroed.

vrijdag 6 maart 2009

Andersdenkenden


De grote vijand van de complotter is de debunker. Met die term worden lastpakken bedoeld die "zich voornamelijk bezighouden met het onderuit halen van verklaringen, stellingen en meningen van zogenaamde complotters, die door debunkers beschouwd worden als gestoord, gevaarlijk, belachelijk of een explosieve combinatie van deze drie. Complotters missen elke verbinding met de werkelijkheid en zouden eigenlijk hun mond moeten houden. Of erger."

Aldus Anarchiel, zelfbenoemd complotter. En hij maakt er ook maar meteen weer een complot van: "Debunkers houden zich bezig met afspraken tussen debunkers onderling waarbij zij gezamenlijk hun gemeenschappelijke belang verdedigen, met als doel anderen buiten te sluiten om er zelf beter van te worden."

Gemeenschappelijk belang? Onderlinge afspraken? Hoezo? Waarvoor? Het onderuit halen van verklaringen, stellingen en meningen door debunkers is geen doel op zich, het weerleggen van onbewezen stellingen die als de "waarheid" worden gepresenteerd wel. Is dat geen onderdeel van elk discours?

Complotters komen altijd weer met het argument dat er wel degelijk complotten bestaan, alsof daarmee elke theorie is gerechtvaardigd. Kijk eens naar de bouwfraude, illegale kartelvorming, geheime prijsafspraken, belastingontduiking, vijandige overnames binnen het bedrijfsleven, vriendendienstjes, begint Anarchiel weer. Maar idiote aannames op basis van selectief bij elkaar geraapte feiten (9/11, NWO), en het presenteren van meningen als onomstotelijk vaststaande feiten kan toch moeilijk serieus worden genomen.

Maar Anarchiel heeft weer eens een mooi excuus verzonnen: "Andersdenkenden" (let op: complotters noemen zich de laatste tijd steeds vaker "andersdenkenden") zijn "zoekende mensen" die "informatie met elkaar willen delen". "Dus hoe meer mensen elkaar vrije gedachten blijven ontnemen door het zinloos “bashen” van andersdenkenden, hoe meer bekrompen de maatschappij wordt. En hoe meer angst er dus ontstaat bij mensen die een andere mening toebedeeld zijn om deze mening te delen."

Onzin, hypotheses zijn er om getoetst te worden. En als de hypothese niet klopt, wordt zij onderuit gehaald. En wie dat niet wil, komt eerst maar eens met "vrije gedachten" op de proppen die wel overtuigen.

donderdag 5 maart 2009

Slinkse meters


De verplichte invoering van slimme elektriciteitsmeters bedreigt de privacy. Aldus een nieuwe actiegroep onder de naam WijVertrouwenSlimmeMetersNiet. Waar Nederlanders zich al niet druk over maken. En weer een mooi staaltje overschatting van het technisch kunnen.

"Het invoeren van een meetsysteem waarmee draadloos, op afstand, minutieus gegevens kunnen worden vastgelegd over mijn gedrag, over wanneer ik thuis ben, slaap of wakker ben, hoe vaak de douche gebruikt wordt, hoeveel personen er zich volgens statistische gemiddelden in mijn woning bevinden, hoe warm ik mijn woonruimte stook enz, is een onnodige en onacceptabele inbreuk op mijn privé-leven," zo luidt de krankzinnige tekst van een petitie.

En: "Dat het systeem ten doel heeft om mijn gedrag te kunnen monitoren, de gegevens te kunnen doorspelen aan geïnteresseerde derden en mijn energielevering op afstand te kunnen afsluiten, zijn technische mogelijkheden waaraan ik mijn gedrag 'achter de voordeur' niet gekoppeld wil zien. Ook niet als de wet een barrière inbouwt waardoor niet alle toepassingen geoorloofd zijn zonder mijn specifieke toestemming."

Vergeefs zoek je op de petitiepagina naar feitelijke informatie over die slimme meters, maar kennelijk was dat ook de bedoeling, want zo spannend is het allemaal niet. Vorig jaar zomer is besloten dat alle huizen in Nederland (op termijn) moeten worden voorzien van nieuwe ’slimme’ gas- en elektriciteitsmeters. Huidige meters geven alleen het gecumuleerde gebruik aan. De nieuwe meters kunnen het gebruik over een dag meten. Daardoor zouden gebruikers, bijvoorbeeld via een website, inzicht kunnen krijgen in hun energiegebruik en die kunnen matigen. Bijvoorbeeld door de wasjes in het weekend te draaien.

Maar dat is wat anders dan achterhalen "wanneer ik thuis ben, slaap of wakker ben, hoe vaak de douche gebruikt wordt, hoeveel personen er zich volgens statistische gemiddelden in mijn woning bevinden, hoe warm ik mijn woonruimte stook". De meter is net zo dom als een benzinemeter in een auto, of moeten daar ook al petities tegen worden gevoerd? Een slimme meter kan dus niet zien "hoe vaak de douche gebruikt wordt". Het energiegebruik is niet nader te specificeren, laat staan dat daar uitgebreide analyses op worden losgelaten. Dan zouden de Nuons en Essents een enorm computerpark moeten inhuren ook nog.

Of vreest de petitieopsteller soms dat hij door de politie van het bed wordt gelicht op basis van zijn gasrekening ("U heeft gekookt tussen 12.00 en 13.00, ga naar de gevangenis en u ontvangt geen 200 euro")? Of dat wasmachinefabrikanten hem een prachtig bod doen ("Gisteren draaide u uw was met een Siemens, onze LG voorlader met koolborstelmotor is stukken zuiniger").

woensdag 4 maart 2009

Zigzagdenken


We waren hem eigenlijk uit het oog verloren: onze Brabantse Descartes Roelf (46). Uitbater van Worldthechanges, de site met erg veel rood in de vormgeving. Grootmeester van de klassieke retorica. Boeken leest hij nog steeds niet, maar internetten, dat kan hij als de beste.

En Roelf heeft al vijfentwintig delen geschreven over de politiek. "Politici de marionetten van het kapitalisme!" luidt de titel - natuurlijk met uitroepteken - van alweer deel 25. "In dit deel wil ik u wat vertrouwd maken met enkele termen die overheden hanteren (niet vanuit het oogpunt van volksvertegenwoordigers maar als de marionetten van de elite met hun duivelse MEGA concerns) als het erop aan komt om van goedlopende nationale economieën één chaotische corrupte wereldeconomie te bouwen gefundeerd op monopolieposities van de MEGA concerns en de macht die daarvan uitgaat waaronder de onderdrukking van 3e wereld volkeren."

Na die meesterlijke volzin gaat Roelf ons onder meer uitleggen wat liberalisering inhoudt. "Liberalisering gaat altijd gepaard met reorganisaties en massaontslagen om te kunnen voldoen aan de nieuwe 'spelregels' die behoren bij de term 'concurrentie', waarbij er steeds meer de nadruk wordt gelegd op efficiëntie en ( loon ) kostenbesparingen." Hetgeen volgens Roelf afbreuk doet op uw Recht op Werk, "welke voortvloeit uit het zogenaamde sociale grondrecht, te weten Artikel 19 lid 1 uit de grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden: 1. Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid."

Kijk, dat is knap, dat Roelf zomaar het wetboek citeert en in "voorwerp van zorg" iets heel anders leest dan de wetgever bedoelde. Zoals Roelf ook de privatisering van KPN gelijkstelt aan prijsverlaging, en dan plotseling terechtkomt op de hoge kosten die hij - Roelf dus - als arme prepaid beller moet betalen voor 0900 nummers.

Of schrijft dat door liberalisering bedrijven min of meer gedwongen worden zich op de buitenlandse markt te begeven om daar kapitale investeringen te doen waarop veelal zware verliezen worden geleden o.a. door geheim gehouden boekhoudkundige fraude in het overgenomen bedrijf en afschrijvingen op goodwill. Nog wat alinea's verder en we zitten plotseling in verhaal over door de CIA gesubsidieerde experimenten met elektroshock wapens in de jaren 1950.

Zeg nou zelf: dit onnavolgbare zigzagdenken doet niemand na. Zelf Roelf staat er soms van te kijken.

dinsdag 3 maart 2009

Obama fraud (2)Sinds Bush uit het Witte Huis is, weten de complotdenkers zich geen raad. En al helemaal niet met opvolger Obama. Godzijdank, met wat creatief knip- en plakwerk suggereer je dat Obama niet meer is dan een marionet van de wereldelite, zeker als oud minister van Buitenlandse Zaken onder Nixon Henry Kissinger het woord "Nieuwe wereldorde" weer eens in de mond neemt. En er is altijd wel ergens een gek te vinden die begint over "Marxistisch dictatorschap".

Mooiste onthulling - en reken maar dat de complotters dit gaan uitbuiten - is misschien wel dat Dick Cheney en Obama ergens achterneven van elkaar zijn: "A spokeswoman Lynne Cheney explained to the AP that Obama "is a descendent of Mareen Duvall. This French Huguenot’s son married the granddaughter of a Richard Cheney, who arrived in Maryland in the late 1650’s from England, said Ginny Justice, a spokeswoman for Lynne Cheney." "The Obama campaign’s response? "Every family has a black sheep."

maandag 2 maart 2009

Obama fraud (1)


Hoe mooi leek het allemaal te worden. De eerste 'zwarte' president van de Verenigde Staten van Amerika, die aangaf een nieuwe koers te willen gaan varen. Een man die precies datgene verwoordde waar vele mensen op wachtten. Maar helaas, pindakaas. Obama is niet wie u denkt dat hij is. Vraag dat maar aan vrijetijdszwever en filosoof Arend Zeevat. Die weet bij Argusoog ongeveer alle onzin aan elkaar te knopen die hij ooit bij Niburu en complotsites las.

Arend begint natuurlijk eerst over de Skull & Bones, het geheime genootschap waar het satanisme de boventoon zou voeren. Velen die later in hun leven op hoge machtsposten in de financiële en politieke wereld terecht zijn gekomen waren lid. Zowel George W. Bush, als zijn vader (CIA-directeur en president) en grootvader (bankier). Dit is dus de elite die over het lot van de wereld gaat beschikken.

Waarna Arend overgaat op een heel onderwerp, namelijk de wilde plannen van een aantal experts van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en een groep astronomen om ooit - als de zon te warm wordt - de aarde naar een koelere plek in ons zonnestelsel te brengen door met een asteroïde mee te reizen. Zeevat noemt deze experts "macrobandieten". "Men heeft op verschillende andere intelligentia-instituten technische instrumenten ontwikkeld die een verlengstuk van die zintuigen zijn (...). Daarmee heeft men zowel in de kleinste materiële deeltjes kunnen kijken, als in de verre omtrek van de aarde. Met betrekking tot het eerste heeft men als gevolg andere (...) technologieën kunnen ontwikkelen, zoals de Atoom-, Hydrogen- en Neutronen-bommen, waarmee men andere passagiers het leven onmogelijk maakt en ze zelfs bewust overboord zet bij de eeuwige jachtvelden. Met betrekking tot de macrokant heeft men ook andere geavanceerde technologieën ontwikkeld, waarmee men de kosmische zeeën kan bevaren om daar nog meer piraterij te kunnen bedrijven. Zij willen dus alles bezitten. Zowel het kleinste als het grootste. Het zijn micro/macrobandieten."

Juist als de lezer denkt dat Zeevat de draad helemaal is kwijtgeraakt, komt hij weer terug op Obama. Obama zal namelijk de volgende fase van het Grote Spel inluiden, zo voorspelt Arend. "De Illuminati/Rothschild’s/Zionisten piratenbende hebben er bewust voor gekozen om hun energie vrijelijk in dienst van kapitein Maitreya/Ahriman (...) te stellen. Door dat te doen hebben zij de machtige posities verworven die ze door de eeuwen heen hebben ingenomen. Voorwaarde daarvoor was dat zij hun ‘ziel’ aan hem hebben verkocht. Een andere voorwaarde is dat zij hem van een voortdurende menselijk energetische voeding zullen blijven voorzien, zodat hij met behulp daarvan met groeiende kracht zich in onze wereld kan manifesteren."

En zo gaat het alinea's door. Je zou denken: ten minste iemand zal onderaan het stukje roepen dat het tijd wordt om Arend af te voeren naar een psychiatrische inrichting. Maar nee, hij krijgt bijval van Argusoog-zwevers die minstens even krankjorum zijn als Arend zelf: "Knap werk man! Nu werken aan oplossingen om ruimteschip Aarde terug op de juiste koers te krijgen!" En geheel in Argusoog stijl: "Als de mensheid haar vibratieniveau niet meeverhoogt en dus de Aarde hindert in het maken van haar merkabavoertuig dan gaat de Aarde (Gaia) zichzelf ontdoen van de elementen die haar tegenhouden. In dit geval de negatieve(lager vibrerende) mens."