woensdag 23 april 2014

Ruppert

Er is weer een plotterd heengegaan. Another Troofer Offs Himself, kopte Screw Loose Change op een toon alsof het onvermijdelijke was gebeurd. Michael C. Ruppert werd jarenlang opgehemeld als klokkenluider, wat hij maar even was. Tot 1978 werkte Ruppert als narcotica rechercheur bij het Los Angeles Police Department. Daar werd hij naar eigen zeggen tegengewerkt omdat hij drugsactiviteiten van de CIA zou hebben ontdekt en deze aan het licht probeerde te brengen. Hij begon een betaalde nieuwsbrief. Over Patriot Act, 911, banking en petro-dollar, fiat-geld, Afghanistan, Iran, drugs-handel, Irak, olie en peak-oil. Ruppert beweerde dat Dick Cheney met Wall Street achter de aanslagen van 9/11 zat en vreesde voor zijn leven. Daar begon de gekte al.

Met name zijn boek Crossing The Rubicon (2004) deed het goed bij de plotters, daarin legde de Amerikaan de 'fascistische politiek' van de neo-cons bloot, maar ook 'de zwijgzaamheid en volgzaamheid van het Amerikaanse volk, ingegeven door decennialange herprogrammering van de volksgeest, middels consumentisme, propaganda, overheidsterreur, opzettelijk verslechterend onderwijs (dumbification) en torenhoge kredietschulden'.

De verre, oude (vieze) knuffeloom van Zapruder Inc, noemt zijn bewonderaar Donkerdoorn de Amerikaan. Dat is wel een juiste omschrijving. Ruppert kwam in 2009 in de problemen omdat hij een oud medewerkster van zijn uitgever had gestalkt. Hij moest iets van 125.000 dollar betalen aan Lindsay Gerken (25), die werd ontslagen omdat zij niet gediend was van zijn toenaderingen. Een keer liep hij haar kantoor binnen met weinig meer dan ondergoed en een glimlach. Natuurlijk had Ruppert weer een andere lezing: het was weer eens de zoveelste poging om hem en zijn werk in diskrediet te brengen, maar voor sommigen was dit een teken dat Michael mentaal aan het afglijden was. Ruppert ging volledig berooid in de Rocky Mountains bij de indianen wonen.

Na het opnemen van zijn Lifeboat Hour radioshow schoot hij zichzelf neer. Hij is 63 geworden.

dinsdag 22 april 2014

Twijfelbrigade

Nederlandse media misleiden de bevolking als het gaat om klimaatverandering. Die zouden te veel ruimte bieden aan klimaatsceptici die 'aantoonbaar onzin verkopen en ten onrechte wetenschappers verdacht maken'. Zegt Ondernemer Jan Paul van Soest in zijn boek 'De Twijfelbrigade', dat vandaag wordt gelanceerd in De Balie. Debat na.

Schijnt dat een interview in de DDWD in 2020, waarin minister van Milieu Jacqueline Cramer (PvdA) werd geconfronteerd met 'onthullingen door klimaatsceptici', de aanleiding tot het boek is geweest. De redactie had iets te enthousiast Climategate.nl geciteerd.

In de Verenigde Staten is een club van zo'n honderd klimaatsceptici actief, veelal gefinancierd door de olie-industrie die inkomstenderving vreest door milieumaatregelen. De 'kritiek' van deze harde kern wordt door Nederlandse klimaatsceptici als Hans Labohm geïmporteerd en hier zonder enige eigen toevoeging verspreid, beweert Van Soest. De Nederlandse critici kopiëren alleen maar, van eigen onderzoek of analyses is geen sprake.

Dat Van Soest ook een belang heeft - als adviseur voor duurzaamheid en oprichter van ondernemersvereniging De Groene Zaak - mag echter wel even vermeld worden. Het was de Volkskrant in elk geval wel opgevallen. Gelukkig krijgt het artikeltje bij Joop.nl in de commentaren al flink wat gezonde tegenwind: 'Ik kan me de jaren '70 nog herinneren. Interessante mannen (type: bril, baardje, ribfluwelen broek en pijp) dachten, nee pardon, wisten zeker dat er door toedoen van de mens een nieuwe ijstijd aan zat te komen. Later kreeg je de zure regen, de gaten in de ozonlaag, schapen die winden lieten (dat hadden ze nooit eerder gedaan) en natuurlijk de terrasverwarming Vindt iemand het gek dat ik klimaatscepticus ben geworden?'

Punt gemaakt. De klimaatverandering wordt te stellig verdedigd dan wel te stellig bestreden. De werkelijke twijfelbrigade die er tussenin zit heeft misschien nog wel het meeste gelijk.

vrijdag 18 april 2014

Martijn

Nederland blijkt toch minder een pedocratie dan complotgekken roepen: Het OM heeft het voor elkaar gekregen om de pedopraatclub Martijn nu echt verboden te krijgen. Dat verzoek werd toegewezen door de rechtbank en daarna door het Hof weer afgewezen omdat de samenleving in staat moest worden geacht zich te weer te stellen tegen 'ongewenste uitingen en gedragingen die weliswaar verwerpelijk, maar niet strafbaar zijn.' De samenleving diende opvattingen maar voor lief te nemen die in brede kring worden verafschuwd.

De Hoge Raad denkt daar nu anders over: zij vreest dat vereniging de gevaren van seksueel contact met jonge kinderen bagatelliseert, dergelijke contacten zelfs verheerlijkt en haar opvattingen ook propageert. 'Seksueel contact van volwassenen met jonge kinderen is naar de in Nederland levende maatschappelijke opvattingen echter een daadwerkelijke en ernstige aantasting van de lichamelijke en seksuele integriteit van het kind, dat daardoor grote en blijvende psychische schade kan oplopen. Juist kinderen behoeven bescherming tegenover volwassenen die zulke handelingen verrichten, omdat zij in het algemeen door hun jeugdige leeftijd en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid in een afhankelijke positie verkeren.'

Een gewaagde uitspraak, want welke vereniging met al dan niet verwerpelijke opvattingen wordt de volgende?

Zal Barracuda trouwens benieuwen of de compleetdenkers nog een pluimpje gaan uitdelen aan het OM voor hun vasthoudendheid, maar dat zal wel niet.

UPDATE: 'Het verbieden van Martijn door de Hoge Raad schept een gevaarlijk precedent'.

The Illuminati: The Yellowstone Super Volcano Conspiracy

donderdag 17 april 2014

Trails

'Amerikaans (...) wetenschappers hebben kortgeleden toegegeven dat ze chemtrails gebruiken om het weer te beïnvloeden en zonlicht tegen te houden. Een van de onderzoekers en initiatiefnemer, David Keith van de Harvard University, deelde mee dat ze zonlicht-reflecterende deeltjes in de atmosfeer hebben gesproeid met als doel de aarde kunstmatig te laten afkoelen.' Aldus een vertaald artikel op Want to Know van Guido Jonkers.

Een korte alinea vol tegenstrijdigheden. Want waar in de eerste zin nog sprake is van 'chemicaliën', gaat het even verderop weer over 'zonlicht-reflecterende deeltjes'. En waar chemtrails volgens plotters als Jonkers toch vooral tot doel hebben om de mensheid uit te roeien op een of andere vage elite na, hebben we het hier weer over klimaatbeïnvloeding. En waar in de eerste alinea nog wordt gesproken over een reeds uitgevoerd experiment, zijn het even verderop weer 'plannen'. Niets is zo veranderlijk als een plotter. Zou die Jonkers dit soort stukjes wel eens echt overlezen?

Om te beginnen blijkt de vertaling niet te kloppen. Ook in het oorspronkelijke Engelstalige stuk staat dat het alleen maar gaat over plannen gaat. David Keith (hier bij TED) houdt zich verder helemaal niet bezig met chemtrails. De Canadese geo-ingenieur denkt dat zwavel (sulfide)-deeltjes de oplossing zijn voor het broeikaseffect. Een wolk sulfidedeeltjes werkt als een soort zonnebrand: het zonlicht wordt weggekaatst voordat het de dampkring binnen is gekomen. Voor dat effect hoef je niet eens een experiment uit te voeren, dat is met vulkaanuitbarstingen al aangetoond.

Maar het belangrijkste is: Keith roept zelf dat het niet per se haalbaar is. Ook wijst hij op het risico dat landen door te vertrouwen op geo-engineering mogelijk een verdere reductie van broeikasgassen zullen staken.

Maar die nuances lees je niet bij Jonkers. In tegendeel: het aantal zwaar gestoorde zweefmalloten dat onder het stuk reageert herhaalt weer het ene chemtrailmantra na het andere: 'Wij worden stelselmatig uitgeroeid ! Kijk op google naar gloria guidestones dan weet je genoeg ! Zo is het en…..het is aan ons het volk om dit te stoppen we moeten die bastaarden van een elite uitroeien net zoals de bankiers laten ze maar zelfmoord plegen het zijn allemaal bedriegers en bastaards!'

dinsdag 15 april 2014

Losse flodders

Het Circus Roestige Spijker speelde in het kader van het Demmink Tribunaal vandaag in Utrecht dan toch eindelijk het slotakkoord. 'Het is mooi geweest', vond ook de tegenpartij in de persoon van advocaat Harro Knijff. De stichting wilde nog een week beraad om eventueel nog meer getuigen op te roepen, maar daar zag de rechter-commissaris het nut niet van in. Knijff en Demmink krijgen nu twee weken voor beraad over een contra-enquête, maar die zal mogelijk pas tegen de zomer worden gehouden. Als het er al van komt, want ook vandaag bestond het menu weer uit de gebruikelijke losse flodders.

Eerst verscheen ex-rechercheur Emile Broersma, die destijds leiding gaf aan het observatieteam van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI). Maar Broersma had helemaal geen zin om daar over te praten en beriep zich aanvankelijk op zijn ambtsgeheim. Daar ging de rechter-commissaris niet mee akkoord, waarna Broersma een weinig spannend verhaal had te vertellen: hij had de opdracht om een viertal personen in de gaten te houden, onder wie Demmink, trof hiervoor ook voorbereidingen, maar tot actie kwam het niet. Het onderzoek was 'gelekt' en daarmee 'stuk'. Einde verhaal.

Daarna was het de beurt aan voormalige hoofd Facilitaire Zaken Tjeerd Postma, die eerst begon over een klacht van een chauffeur dat hij 's nachts veel te lang moest wachten op Demmink en zich 'als minder dan een hond behandeld voelde', en vervolgens volhield dat chauffeur Hans Bakker hem een verhaal verteld over 'gênante handelingen op de achterbank' nadat in Brussel een jonge man in de auto werd gehaald. Bakker heeft dit alles ontkend, maar Postma blijft er bij. Hoe dan ook, van minderjarigheid zou in dit geval geen sprake zijn, zo voegde Postma eraan toe, dus werd er niets ondernomen. En dat was hem, het rechtbankjournaille was voor het eten thuis.

Zelfs de Roestige Spijker zou toch moeten erkennen dat de oogst in al die weken niet meer heeft opgeleverd dan een aantal moeilijk te controleren hearsay-verhalen, elkaar volstrekt tegensprekende getuigen, een enkel pikant detail (Das fickende Klassenzimmer), en een verward 'slachtoffer' dat een Panorama-artikel terugredeneerde naar een ervaring (vele jaren eerder) met een 'Joris' in de auto. Juridisch snijdt dit allemaal geen hout en zou in een rechtszaak zo van tafel zijn geveegd.

De Roestige Spijker zag af van Turkse getuigen en vond het niet de moeite waard om staatssecretaris Teeven of Winnie Sorgdrager te horen. Wel werd gaandeweg duidelijk dat Demmink heel even in beeld is geweest bij het Rolodex onderzoek, maar dat hij uiteindelijk toch van de lijst werd gehaald. Waarmee die dekselse Opstelten weer de dans ontspringt. Ook pijnlijk: Henk Krol haalde Hilbrand Nawijn aan die beweerde dat 'Demmink van jonge jongens hield, maar niet te jong'.

Kortom: Waar blijven toch die 'dui-zen-den verkrachte kinderen' van Micha Kat? Of zou Poot hem per genoemd kind betalen?

Niburuutje

KRO Brandpunt doet een Niburuutje, constateerde Kloptdatwel geërgerd, naar aanleiding van een UFO-special zondag waarin de onvermijdelijke Coen Vermeeren weer kwam opduiken. Strak in het pak dit keer, blijkbaar om toch zo serieus mogelijk over te komen. Hij werd thuis geïnterviewd, want zijn werkgever TU Delft wil niet met Coen's hobby geassocieerd worden. De stelligheid waarmee Vermeeren het een en ander roeptoeterde, als een uit de bocht gevlogen Jehovagetuige, was wederom stuitend.

We zagen ook journaliste Leslie Kean, wier belangrijkste fotografische bewijs achteraf helaas toch weer een vervalsing bleek te zijn. We hoorden het nodige over de Bremer bollen, maar de KRO vertelde er niet bij dat deze UFO meer lawaai maakte dan een vliegtuig en gewoon een multicoper bleek te zijn. Het iets gretig geciteerde Franse COMETA-rapport over UFO's verdiende ook al geen schoonheidsprijs.

Klopdatwel: 'Natuurlijk is het zo dat er soms waarnemingen overblijven die niet direct afdoende verklaard kunnen worden, bij gebrek aan voldoende details of elkaar tegensprekende getuigen, bijvoorbeeld. Maar om van ‘niet verklaard’ naar ‘onverklaarbaar zonder buitenaardse oorsprong’ te komen, is een stap waar heel wat sterker bewijsmateriaal voor geleverd moet worden dan de gevallen in de uitzending.'

De mooiste opmerking was misschien wel dat UFO's niet worden onderzocht. Wat valt er te onderzoeken aan vage wegschietende objecten? Wordt het niet eens tijd om er nu echt een te vangen? En waarom lukt dat maar steeds niet?

De diverse Niburu-blogjes maakten er niet veel woorden aan vuil. Want dit is natuurlijk veel spannender: Had de Amerikaanse overheid een buitenaards wezen in dienst? Ene Thor had aan iedere hand zes vingers, een buitenproportioneel groot hoofd, één long, koperoxide in zijn bloed en een extreem hoog IQ, dat werd geschat op 1200). Gelukkig hebben we de foto's nog: