vrijdag 27 mei 2016

Addendum: Micha Kat

Micha Kat zag de bui twee weken geleden al hangen, na de 'totale horror' van het hoger beroep in Arnhem. En ja hoor, ook nu weer krijgt Kat voor valse bommeldingen, laster, smaad, belaging, vernieling, belediging en 'opruiing tegen de Gouden Koets' een celstraf van 345 dagen, waarvan een deel voorwaardelijk, overeenkomstig de eis van het OM.

Niet dat Kat hoeft te zitten, want het voorarrest is er al van afgetrokken, hoewel het Hof een bijzondere voorwaarde heeft gesteld: 'Dat verdachte de artikelen die hij op internet heeft geplaatst en die in de bewezenverklaring worden genoemd zal verwijderen.' Binnen een maand zelfs, anders mag Kat alsnog achter de tralies.

In de aanloop van de rechtszitting wist Kat tientallen redenen te verzinnen waarom die telefonische bommeldingen ('Als jullie binnen 1 uur niet Demmink ontslaan en afleveren bij een politiebureau gaat een bom tot ontploffing met honderden doden om precies 1 uur van nu af') niets te betekenen hadden. Zo hadden ze niet even onder het bureau van Demmink gekeken. Maar het Hof is stellig. Kat heeft 'de grenzen van een legitieme openbare meningsuiting overschreden en bijgedragen aan mogelijke gevoelens van onveiligheid en onrust in de samenleving'.

Een lichtpuntje: vrijgesproken van Holocaustontkenning, waarvoor Kat in eerste aanleg ook werd veroordeeld.

In de aanloop van het vonnis was er ook weer een enkeling die zijn licht meende te moeten schijnen over de zaak, onder wie GeenStijl-scribent Feynman, die de klok heeft horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt: 'Kat is van mening dat de NOS veel te terughoudend heeft bericht over pedofielennetwerken. Dat de staatsomroep daarmee haar kritische taak verzaakte, en pedofilie gedoogde.'  Het hof zou 'daarvoor alleen al de zaak moeten aanhouden, tot uit de vervolging van Joris Demmink blijkt wat de NOS wanneer wist. Getuigen moeten horen welke belastende informatie aangeleverd is bij de NOS. Pas dan kan je de beschuldigingen van Micha Kat wegen.'

Het staat er echt. Om aandacht te besteden aan 'pedofielennetwerken' moet er natuurlijk wel even wat meer zijn dan opgeklopte plotterfantasieën, nog geheel los van het feit dat het welke omroep ook vrijstaat om onderwerpen om wat voor redenen ook te negeren. Maar is het Feynman nu echt ontgaan dat de immer wraakzuchtige kat personen aan de lopende band criminelen, pedofielen, dieven en oplichters noemt?

Waaraan binnenkort dan misschien toch een einde lijkt te komen nu het OM in juni gaat beslissen of er genoeg bewijs is voor een strafzaak tegen Joris Demmink. Door de weigering van Turkije om mee te werken aan het onderzoek, weet Barracuda nu al hoe dat gaat aflopen.

vrijdag 6 mei 2016

Addendum: Dankbaar

Je weet altijd meteen als publicist en superduperspeurneus Wim Dankbaar, de helderziende die precies schijnt te weten hoe Marianne Vaatstra is omgebracht, slecht nieuws ontvangt over een van zijn vele juridische procedures. Daar hoor je doorgaans maar bitter weinig over.

Zo ook afgelopen dinsdag, toen vonnis werd gewezen in een zaak die zijn luis in de pels Yehudi Moszkowicz had aangespannen om beslag te verwijderen die Dankbaar had gelegd. De uitslag van het kort geding kwamen we aanvankelijk alleen te weten dankzij AD-journalist Chris Klomp, die er een dag later over publiceerde.

Want Dankbaar mag Moszkowicz dan nog zo afbranden op zijn site, tot nu toe staat hij alleen maar op achterstand. Zo sleepte Dankbaar Moszkowicz onlangs nog voor de tuchtrechter, maar die veegde alle klachten van tafel. Het duurde even voordat Dankbaar ook die uitspraak op zijn site zette, vergezeld van een opgepoetst verweer voor het hoger beroep. Waarvan Barracuda nu al feilloos de afloop kan voorspellen.

Terug naar het beslag: dat is door Dankbaar ten onrechte opgelegd, oordeelde de rechter. Die het 'aannemelijk' acht dat Dankbaar en Hans Mauritz - auteurs van een boek dat moest worden vernietigd, omdat beiden zonder toestemming hadden geciteerd uit een dagboek van moeder Terpstra - inmiddels voor 200.000 euro aan dwangsommen hebben laten verbeuren. Waarmee alle voorgaande procedures waaruit Dankbaar het tegendeel meende af te kunnen leiden, weer overruled lijken.

Het beslag van Dankbaar op de rekening van Moszkowicz was een reactie op het beslag van Moszkowicz op zijn rekening en woning. Maar wat deed Dankbaar? Hij legde in eerste instantie beslag op de AOW uitkering van moeder Maaike. Om hem na drie weken weer op te heffen. Zogenaamd omdat Dankbaar niet wist waar zijn geld naar toe was gegaan. Daar gelooft Barracuda niks van. Het is immers gebruikelijk dat geld uit een juridische procedure op een derdenrekening wordt geplaatst. Het heeft alle schijn van een intimidatiepoging.

Want nog altijd weet Dankbaar absoluut zeker dat Maaike volkomen achter zijn boek staat. Dat zijn kinderen haar de mond snoeren en ex-man Bauke de procedures aanhangig heeft gemaakt. Handgeschreven briefjes waarin Maaike verklaart dat 'het een leugen is dat ik het eens zou zijn met zijn boek. Ik heb het niet gelezen en ga dat ook niet doen' worden door Dankbaar met het grootste gemak weggehoond. Maar niet even bellen naar of aanbellen bij Maaike ter verificatie natuurlijk.

Trouwens, dat (persoonlijke) dagboek van Maaike heeft ze geschreven in een periode, niet eens zo ver na de dood van haar dochter, toen er nog volop twijfels waren over de mogelijke daders, ver voordat Jasper S. kon worden geïdentificeerd aan zijn DNA. De flauwekul die Dankbaar er later omheen heeft verzonnen - dat Demmink c.s. twee asielzoekers zou hebben weggesluisd - wordt in het dagboek niet bevestigd.

Zich niets aantrekkend van de wensen van de familie Vaatstra hebben nu ook de UFO lijpjes van Niburu zich bij het kamp Dankbaar gevoegd en een linkje naar het Verboden Dagboek geplaatst. Met als geweldige logica: 'Wij (...) krijgen sterk de indruk dat de waarheid die in zijn boek beschreven staat het gene is wat men uit het publieke domein wil weghouden en niet zozeer de pennevruchten van Maaike. Maar omdat het moeilijk is een boek te censureren, is dit dan maar bedacht.'  

Barracuda vult dit blog alleen nog aan met enkele actuele ontwikkelingen.

donderdag 21 april 2016

Rariteitenkabinet

En dat was hem dan weer: de 'pedoverhoren'. Wat een enorme klapper had moeten worden, werd een rariteitenkabinet met afvallers. Twee getuigen, onder wie Demmink, zijn niet gekomen. Een derde liep weer even snel de zaal uit als hij gekomen was. Een vierde verklaarde alleen maar onzin en werd naderhand zelfs door de Demmink-jagers afgeserveerd.

Vanochtend verscheen oud staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven. En die deed wat iedereen al had zien aankomen. Hij noemde geen namen. Wegens beroepsgeheim. Nou ja, een enkele naam dan. Zoals die van Demmink. Die was, zo bezweerde Teeven tot irritatie van doorslagen kobolds, geen verdachte in het Rolodex-onderzoek naar het misbruik van jonge jongens door hooggeplaatste personen.

Het is dan ook de vraag of ex-jongensprostituee Bart van Well zijn zaak tegen de Staat nog zal doorzetten na deze magere oogst. Weliswaar moeten Demmink en een agent op een later tijdstip nog getuigen, maar het beeld dat zijn psychische schade het gevolg is van vermeend toedekken van pedomisbruik door 'hoge ambtenaren' werd niet bevestigd.

Eerder het tegendeel. Een agent verklaarde afgelopen week dat Van Well in zijn jaren als kinderprositutee helemaal niet tegen zijn zin werd vastgehouden, zoals door sommige plotterblogs is gesuggereerd, maar doelbewust in dat wereldje heeft verkeerd. De veldwerker die maandag werd gehoord zei dat hij destijds 'bang' was voor Van Well.

Een schrale troost is dat Circus Boltini toch nog behoorlijk wat publiciteit heeft opgeleverd, maar niet het soort waarop een handjevol plotters blijkbaar stiekem had gehoopt.

Barracuda is gestopt met bloggen, maar besteedt deze week nog aandacht aan de Van Well verhoren.

woensdag 20 april 2016

NachtkaarsDag 3 van de pedoverhoren leek een beetje op dag 1. Toen liet Koos van W. de ene naam na de andere vallen, zonder geloofwaardige onderbouwing, en vanochtend was het Jetty B, alias Angelique uit de YouTube interviews met Talk2Myra, die met een namenregen kwam.

'Angelique' was het liefje van een man die als chauffeur schandknaapjes naar rijke klanten bracht. Chauffeur is een understatement, want de man bleek volgens haar een spin in het pedoweb.

B. werd wegens 'medeplichtigheid' zelf ook veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf omdat ze een andere verkrachting van haar dochter door haar vriend zou hebben verzwegen. Zo'n detail alleen al roept een hoop vraagtekens op, ondanks haar eigen verklaring hierover.

Want in hoeverre zijn feiten aangelengd met fictie? 'Nico (haar vriendje) bracht kinderen naar woningen van Van Roon, Salomonson, Demmink, Wabeke en Holthuis', meldde ze. Toegegeven: enkele van die namen gaven in de jaren aanleiding tot het gestrande Rolodex onderzoek, maar de onderliggende bewijsstukken (cheques die zij zou hebben overschreven) zijn voor zover Barracuda heeft begrepen nooit opgedoken.

Pas echt ongeloofwaardig is haar verhaal - al kwam dat vanochtend niet ter sprake - dat ze zelf op 11-jarige leeftijd door commissaris Gerard Toorenaar zou zijn verkracht, eraan toevoegend dat 'mijn stiefvader informant bij de politie was'.

Blijkbaar was ook deze getuige opgeroepen vanwege effectbejag. Dat plotters kritiekloos achter dit soort getuigen aanhollen is niet verwonderlijk, die zoeken alleen maar bevestiging van hun opvattingen over de 'roverheid', maar voor een civielrechtelijk traject moet het kaf van het koren worden gescheiden. Of net iets dieper graven zodat al deze verklaringen niet ongecontroleerd in de lucht blijven hangen.

De Van Well verhoren lijken trouwens als een nachtkaars uit te gaan. De getuige van vrijdag, een politieman, heeft afgezegd om medische redenen, net als de AIVD agente die vanwege haar functie niet mag verklaren. En iets zegt Barracuda dat Fred Teeven morgen vanwege zijn beroepsgeheim alleen in algemene bewoordingen iets gaat zeggen.

Dat deed vanmiddag ook politieman De Grauw, die nog aan het Rolodex onderzoek heeft meegewerkt. Hij deed een beroep op zijn zwijgplicht, en aandringen hielp niet. En wat hij verder verklaarde leek niet te bevestigen dat er sprake was van gedoogbeleid inzake kinderprostituees jaren geleden. Eerder het tegenovergestelde. De man vertelde hoe zijn team het ene pedonetwerk na het andere oprolde.

Tekenend is de manier waarop WeAreChange vergeefs de naam van Demmink uit de weigerachtige getuige Karel Maasdam probeerde te persen (die minder verward overkomt dan door sommigen is gesuggereerd). Toen Maasdam aangaf dat zijn geheugen haperde, greep mevrouw de interviewster nog snel even haar kans. Oh, maar dan kan het best zijn Demmink klant bij u was! Plotters ten voeten uit.

Barracuda is gestopt met bloggen, maar besteedt deze week nog aandacht aan de Van Well verhoren.

dinsdag 19 april 2016

Getuigen

Dag twee van het Van Well circus verliep, zachtjes uitgedrukt, niet helemaal naar wens. Bart van Well en diens advocaat Martin de Witte hadden de ooit tot vijf jaar veroordeelde 'kinderbordeelhouder' Karel Maasdam opgeroepen, maar die kwam niet opdagen en moest worden opgehaald.

AD-journalist Koen Voskuil wilde de man wel even naar de rechtbank slachtbank voeren. Met een bekertje water in de trillende hand weigerde hij een eed of belofte af te leggen. Hij geloofde niet in God en wilde niet beloven dat hij de waarheid sprak. Een weigerachtige getuige kan worden gegijzeld, maar De Witte zag daar geen heil in en dus vertrok de zieke man weer. En kon het verzamelde plottervolk een pilsje pakken op het terras.

Nou had Barracuda toch al niet begrepen waarom Maasdam van Van Well c.s. moest getuigen, alsof die lekker gezellig op zijn spreekstoel zou gaan zitten.

Maar het ochtendprogramma moet ook al een dikke tegenvaller zijn geweest. Want politieman De Jong verklaarde dat verhalen dat (homo)clubs vol zaten met minderjarige jongens, niet klopten. De eigenaren wisten namelijk dat er gecontroleerd werd. Hij kwam ze wel op straat tegen en die jongens werden dan aangesproken.

Zo kwam hij ook Bart van Well tegen die van huis was weggelopen. De Jong maakte meteen een einde aan het beeld dat Van Well tegen zijn zin zou zijn vastgehouden door zijn pooiers en pas jaren later wist te ontsnappen. Bart wilde niet terug naar huis. En nadat hij een keer naar zijn ouderlijk huis was teruggebracht pakte Van Well binnen de kortste keren zijn 'hobby' weer in het Amsterdamse weer op. Als zo'n jongen niet terug naar huis wilde, dan werd hij ondergebracht bij de hulpverlening, vertelde De Jong. Die Van Well echter uit het oog verloor.

Dat Van Well inmiddels niet meer trots is op dat verleden, wil Barracuda nog wel geloven, maar de staat aanspreken op gedoogbeleid krijgt op deze manier wel een rare bijsmaak. 

Barracuda is gestopt met bloggen, maar besteedt deze week nog aandacht aan de Van Well verhoren.

maandag 18 april 2016

Namen

Koos van Woudenberg stelde niet teleur. In het kader van de Van Well-verhoren lepelde hij vanochtend de ene bekendheid na de andere op: Prins Claus, Onno Ruding en oud-burgemeester Van Thijn, hij had ze als pakweg 13-jarige allemaal gezien op pedofeestjes in Amsterdam.

'Prins Claus en Van Thijn genoemd in verhoor pedozaak', kopte het AD maandagochtend, maar het duurde niet lang voordat die kop werd veranderd in: ''De hele pedoprostitutie werd in die tijd gewoon gedoogd'.

Blijkbaar vond het AD de fantasie van Koos ook iets te gortig.

Toegegeven: Koos had de namen niet afgelopen weekend verzonnen, maar al twee jaar eerder in een 'auditief vastgelegd verhoor'. Al is het opvallend dat Van Woudenberg, die toch echt niet scheutig is met het afbranden van personen, die verhalen nou nooit eens op zijn blog heeft gezet. 

Het mooie is: in de jaren dat Koos zogenaamd naar pedofeestjes ging, was Ruding (van 1977 tot 1980) dus gewoon executive director van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in Washington. Tenzij Ruding met de Concorde werd overgevlogen, heeft Barracuda niet het idee dat Koos deze bankier ooit heeft gezien. Behalve dan op tv of in de krant.


Ook beweerde Koos dat hij journalist Willem Oltmans had gekend en wel eens met hem is gaan varen en zo heel wat geheimen hoorde. Waarna de aanwezige radioblogster Talk2Myra, die Koos tot haar grote spijt ooit een platform gaf, zich herinnerde dat hij drie jaar terug iets heel anders zei.Kortom: ze hadden Van Woudenberg met een trekhaak gewoon uit de rechtbank moeten sleuren en hem zonder vergoeding op de trein naar het Hoge Noorden moeten zetten, want dit schiet niet op zo.

Vervolgens kwam er nog een oud GGD veldwerker aan het woord die emotioneel vertelde over honderden jongens die zich in de jaren tachtig aan mannen uitleenden. Maar de veldwerker kende het wereldje ook weer niet zo goed, dat hij wist wie er allemaal achter zaten. Sommige namen kende hij alleen van de krant. Wel begreep hij niet waarom dat destijds allemaal werd gedoogd.

Om die vraag te beantwoorden moet je toch echt de wetgeving van die tijd raadplegen, evenals het politiebeleid analyseren. Niet Demmink, maar de toenmalige minister van justitie Frits Korthals Altes en de korpschefs zijn dan de aangewezen personen om te horen. Maar die schitteren door afwezigheid.

Barracuda is gestopt met bloggen, maar besteedt deze week nog aandacht aan de Van Well verhoren.

zaterdag 16 april 2016

Addendum: Van Well

Maandag begint het volgende plotterfeest, waar de Nico van den Hammen, de JDTV's, We Are Changes en Ton Hofstedes zich al weken op hebben verheugd: De Get Well Foundation Verhoren. In plotterwandelgangen ook wel bekend als de Demmink Verhoren.

Veertiger Bart van Well wil een schadevergoeding vanwege het feit dat hij een posttraumatische-stressstoornis (...) zou hebben overgehouden aan zijn verleden als jongensprostituee. Zijn verwijt is dat de overheid deze netwerken willens en wetens ongemoeid heeft gelaten. In dat kader mag hij van de rechtbank getuigen oproepen.

Het belooft een herhaling te worden van het Demmink circus van De Roestige Spijker in 2014, maar Barracuda heeft zo het vermoeden dat er dit keer minder serieuze pers op afkomt. Simpelweg omdat deze verhoren alle karaktertrekken hebben van een bespottelijke poppenkast.

Van Well werd zelf gehoord bij de verhoren van De Roestige Spijker. Die meende zich te herinneren dat een keer bij Demmink in de auto op de achterbank heeft gezeten. Maar hij was vaag over sommige details en kon niet goed uitleggen hoe hij zeker wist dat Demmink degene was die hem als kind had belaagd. Die zou hij hebben 'herkend' van een artikel in de Panorama, maar niet per definitie van de foto's.

Hoe Van Well in die wereld verzeild is geraakt, blijft ook tamelijk duister. Hij zou van huis zijn gelopen en in Amsterdam zijn opgepikt door een ronselaar, waarna hij werd ingezet voor 'niets ontziende lusten van pedofiele homo's'. Pas na drie jaar weet Van Well naar eigen zeggen te ontsnappen, maar haalt een medewerker van de Amsterdamse GGD hem 'onder bedreiging terug'. Huh?  

Van Well heeft er blijkbaar zin in, getuige de oorlogstaal op zijn Twitter account, vol afbeeldingen van Guy Fawkes maskers en verwijzingen naar de site van Micha Kat. Fouter haast haast weer niet. Een beetje vermeend 'slachtoffer' stelt zich bescheiden op.

En wie mag het circus openen? Daar begint het al: Fantast Koos van Woudenberg. Die haalde ooit 'herinneringen' op aan Demmink die overduidelijk uit zijn dikke duim waren gezogen. Hoewel hij al enige tijd blogde over allerlei misstanden die vooral hemzelf troffen, voerde hij ineens Demmink op in een jeugdherinnering. Met die naam probeerde hij vervolgens ongeveer alle lastpakken uit zijn leven te chanteren of besmeuren (voorbeeld). Dat zijn er inmiddels trouwens een stuk of 124.

Koos maakte nogal wat slordige fouten. Hij was niet consequent met leeftijden en beschrijvingen. Op forums ronkte hij dat hij al langere tijd over Demmink blogde, totdat iemand hem na controle erop wees dat het niet het geval was. Waarna Koos heel erg boos werd.

Degene die Van Woudenberg destijds als eerste een podium gaf, radioblogster Myra, heeft haar interview met hem uiteindelijk verwijderd. Een dezer dagen tweette ze:


Bij de Roestige Spijker had Van Woudenberg zich ook al opgedrongen, maar die hadden geen zin in hem. Van Well c.s. konden blijkbaar niemand anders vinden.

Trouwens, het lijkt nu al te gaan eindigen in een anticlimax. Oud minister Opstelten komt niet. Aanvankelijk stond ook Demmink himself op de agenda, op 22 april, maar die is op (assertiviteits?) training.

Op zijn best herhalen enkele oud-rechercheurs wat zij in 2014 ook al verklaarden, als die al zin hebben om het hele verhaal alweer op te dissen. En die schadevergoeding? Die komt er natuurlijk niet.

Barracuda is gestopt met bloggen, maar vult dit blog het komende jaar nog aan met actuele ontwikkelingen.