zondag 21 december 2014

Scoop van de eeuw

Maanden hoor je niets van hem, en ineens is hij er weer: André Vergeer, een van de Vaatstra-speurders die net als Wim Dankbaar nog niet klaar zijn met uitgever Hans Mauritz. Nu had Barracuda ingeschat dat hoofdstuk van Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra, na alle ophef van de afgelopen maanden, nu wel afgesloten zou zijn, maar ook Vergeer moet nog even natrappen.

Nu Vergeer naar eigen zeggen ook beschadigd is door Mauritz, heeft hij de uitgever om weerwoord gevraagd. Maar dat kwam niet meer. Net op tijd viel Hans afgelopen zomer van een schuur. 'Inmiddels is Hans echter allang weer mobiel en er zijn nu bijna 5 maanden verstreken. Desondanks heb ik geen berichten van hem mogen ontvangen. Wél is hij al weer maanden bezig om anderen in onze groep alsnog te overtuigen van zijn gelijk zonder tastbare bewijzen en probeert hij alsnog tweespalt te zaaien binnen de groep. Maar niet over mijn lijk.' 

En wat een zelfingenomen artikel is het weer geworden. Scoop van de eeuw, noemt Vergeer het graafwerk van hemzelf en zijn collega's. Alinea's lang klopt Vergeer zich op de borst voor wat vanaf het begin regelrecht journalistiek broddelwerk is geweest. 'Eigenlijk waren wij er al jaren geleden uit: Justitie heeft heel Nederland bedrogen in de grootste doofpot aller tijden en de verkeerde persoon veroordeeld. Nog eens gesteund door de uiterst volgzame media.'

En weer krijgt Bauke Vaatstra een hoop verwijten omdat hij zijn ex-vrouw Maaike 'monddood' zou hebben gemaakt. Lees: van Vergeer c.s. hebben weggehouden. 'Ook de familie van Jasper Steringa wierp de handdoek. Niet opgewassen tegen de heersende macht, de kerkelijke bemoeienis en de boze blikken van buren en kennissen.'

Vergeer: 'Naar nu blijkt is het dan ook geen wonder dat de MSM zijn afgehaakt in de ‘scoop van de eeuw’. Plan A, B en C van Mauritz ten spijt. Zodra de MSM maar ruiken dat een verhaal stinkt zullen zij daar nooit kond van doen. Mauritz is immers niet van Justitie. Niemand van hen trapt er in om zogenaamde kluisverklaringen te publiceren die niet objectief kunnen worden gestaafd.'

Vergeer is hier de chronologie al kwijt. Het verhaal begon pas echt te 'stinken' in oktober, maanden nadat het boek was verschenen. Toen werd immers duidelijk dat Wim Dankbaar en Hans Mauritz geen vrienden meer waren, en er vermoedens bestonden dat Mauritz cruciale kluisverklaringen had verzonnen. Daarover meldt Vergeer nu trouwens nog wat nieuwe feiten: 'Daarnaast beweren twee van deze ‘cruciale’ getuigen dat hen door Mauritz een zeer groot bedrag (een worst) was voorgehouden voor hun verklaring maar dat zij nooit hebben verklaard, laat staan bij ‘akte van depot’ bij een notaris, “omdat Mauritz niet over de brug kwam”. Anderen was weer voorgehouden dat zij mee zouden delen in een deel van de opbrengst van het boek.'

Maar veel eerder - ruim voor de zomer - strandden pogingen van met name Mauritz om de main stream media te interesseren voor het boek. Simpelweg omdat een DNA match altijd nog geloofwaardiger is dan een paar rammelende verklaringen die door Dankbaar c.s. als een slecht passende puzzel aan elkaar waren gelijmd.

Rechtbankverslaggever Chris Klomp vatte al eens samen wat de Vaatstra speurders maar niet hebben willen begrijpen en vermoedelijk ook nooit zullen begrijpen: 'Serieuze mensen met invloed haken snel af als ze de gefrustreerde teksten lezen van burgerspeurders die zonder fatsoen journalisten wegzetten als ‘hoernalisten’, feitelijke onwaarheden verwerken tot feiten en zonder met de ogen te knipperen de halve Nederlandse overheid wegzetten als pedofiel en satanisch.'

vrijdag 19 december 2014

Berenice

Wereldberoemd bij Demmink-plotters: Berendice79, sinds 17 december weg op Twitter. Als hoofdredacteur Henk Rijkers van de Demmink Bode een KN Commentaar wijdt aan wat de allergrootste Twitter-ergernis van Demmink jagers van 2014 is gaan worden, heb je het echt ver geschopt.

Rijkers: 'Onder dekmantel van juridische zuiverheid, probeerde zij systematisch iedereen verdacht te maken die meende dat de affaire Demmink diepgaander onderzoek vereiste. Sommigen vermoedden dat het Demmink zelf was, of een van zijn getrouwen.'

'Katholiek Nieuwsblad probeerde zij - best wel eervol eigenlijk - te framen als 'Demminkbode', omdat deze krant van meet af aan en met name sinds 2011 de zaak onderkend heeft als van groot maatschappelijk belang en die via de website volgt'

Barracuda zal Henk Rijkers maar meteen uit de droom helpen: De term Demmink Bode heeft dit blog bedacht, niet Beren(d)ice. Die citeerde Barracuda nogal eens, dus vandaar.

Het mooie is: Rijkers noemt zijn verslaggeving over Demmink een 'side-show', maar dat is het natuurlijk niet. Dagelijks fietst Henk met rood aangelopen hoofd langs alle complotbloggen (van Wicher tot Kat), tikt alles wat hij tegenkomt over en doet betrekkelijk weinig moeite om een paar simpele feiten te verifiëren. Zoals die keer dat hij een paar luie roddels van de familie Poot overschreef, en chauffeur Mosterd in 2004 liet overlijden, terwijl de beste man al vier jaar dood was.

Maar ja, Henk is een beetje de katholieke Micha Kat, die hij nog lof toedicht ook: het taalgebruik is wat netter, de zinnen wat verfijnder, maar journalistiek vakwerk hoef je van Henk niet te verwachten. Die ergert zich alleen maar aan 'haatsmurfjes' op Twitter. Of zoals Henk het nog mooier formuleert: smaadtweets. De andere Twitter-luis in zijn pels is Rooms Meisje, achter wie Henk Peter van Zoest, oud-woordvoerder van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, vermoedt. Die reageerde als volgt:

Omfloerst

Geert Wilders wordt voor de rechter gebracht omdat 'hij minder criminele Marokkanen in Nederland wil', schrijft Joost Niemöller. 'Over het Marokkanenprobleem mag kennelijk alleen nog maar zeer omfloerst gesproken worden. Daarmee tekent zich een groot probleem af in wat we voor het gemak dan nog maar steeds de Nederlandse democratie noemen. Dat probleem is van demografische aard.'

Omfloerst? Nou nee, want dat het om criminele Marokkanen gaat heeft Geurt op de bewuste verkiezingsbijeenkomst niet gezegd. Het ging om Marokkanen. Die blijkbaar volgens Geurt per definitie crimineel zijn. De belediging was niet voor niets zo geformuleerd. We kennen Geurt langer dan vandaag.

Net als trouwens Niemöller: 'Het ‘racismezwaard’ hangt boven iedere spreker die durft te zeggen waar het over gaat. Wilders spreekt al sinds jaar en dag over het probleem met de hoge criminaliteit onder Marokkanen. Hij vindt: Zet ze het land uit. Pak ze hun Nederlandse nationaliteit af. Meer Marokkanen betekent meer problemen. Minder Marokkanen betekent minder problemen. Willen we meer of minder Marokkanen? Minder! Minder!Minder! ‘Dan gaan we dat regelen.’

'De belangrijkste factor voor het wel of niet slagen van een land is de bevolkingssamenstelling, schrijft Joost. Als er in Nederland steeds meer Marokkanen wonen, gaat het land steeds meer op Marokko lijken en steeds minder op Nederland, alle mooie praatjes over integratiebeleid ten spijt. 'Wanneer een land geen discussie meer mag voeren over meer of minder Marokkanen is het ten dode opgeschreven'.

De logica ontgaat Barracuda. De toekomstige bevolkingsgroei zegt niets over de mate van criminaliteit. Of over de exponentiële groei daarvan. De criminaliteit hangt namelijk samen met de hoge werkeloosheid onder Marokkanen.

Niemöller citeert nogal gretig het CBS. Dat voorspelt dat in 2060 Nederland naar verwachting 0,9 miljoen meer eerstegeneratieallochtonen (die naar Nederland geïmmigreerd zijn) telt en 1,2 miljoen meer tweedegeneratieallochtonen (die hier zijn geboren). Daaruit trekt Joost de conclusie dat we heel veel Marokkanen krijgen. Ongeveer - lees: slechts - 370.000 Nederlanders zijn van Marokkaanse herkomst. 370.000 op 3,5 miljoen allochtonen. Oftewel: Joost, do the fucking math!

donderdag 18 december 2014

Deskundige

Voor de herziening in de zaak Baybasin heeft de Hoge Raad een 'deskundige' aangetrokken, ene Bas van den Heuvel. Dat primeurtje laat Ton Hofstede van Het Haagse Complot zich niet graag ontnemen, ook al ontkent Van den Heuvel in alle toonaarden. Volgens Hofstede heeft Van den Heuvel, die niet ontkent dat de zaak Baybasin zijn interesse heeft, zijn mond voorbij gepraat aan journalisten.

Hofstede gaat er van uit dat Bas als 'audiodeskundige' of 'tapvervalsingsexpert' wordt ingehuurd. Die vermeende tapvervalsingen vormen immers een belangrijk onderdeel van het herzieningsverzoek.

Maar dan probeert Hofstede, om moverende redenen overtuigd van de onschuld van de Turkse drugsbaron, Van den Heuvel al meteen af te branden als manusje-van-alles zonder al te veel verstand van zaken: 'Je begint als eeuwige student / feest-beest, maakt promotie door jezelf 'veiligheidsonderzoeker' te noemen en vervolgens 'branddeskundige' en 'dentoloog''.

De karikatuur die Hofstede schetst blijkt grotendeels gebaseerd op een snelle inspectie van een niet meer bijgewerkte site van het technisch adviesbureau MSNP, maar wie krantenarchieven raadpleegt ziet dat Bas wel degelijk interessante opdrachtgevers heeft: de landelijk recherche, het landelijk parket, Interpol en andere inlichtingendiensten roepen regelmatig zijn  forensische hulp in. Zijn specialiteit is het analyseren van videobeelden, die tot een factor 5 scherper worden dan voorheen mogelijk was. Sinds Van den Heuvel dit soort opdrachtgevers heeft, treedt hij echter nauwelijks meer naar buiten.

Het verwijt van veelzijdigheid is een opmerkelijke. Barracuda heeft op zijn beurt wel eens gegoogeld naar de achtergronden van Ton. Die maar wat trots is op het feit dat hij zoveel verschillende opleidingen had gevolgd: op medisch en juridisch gebied bijvoorbeeld. Ton is dus zelf net zo'n vliegende kiep.

Al wat moeilijker wordt het om er achter te komen waar Ton tegenwoordig de kost mee verdient. Zijn lengte en zelfs schoenmaat staan online, maar op LinkedIn houdt Ton zich liever schuil. Wel claimde hij ooit een bedrijfje European Care Network, waar sprake zou zijn van 'dedicated staff members' (Our dedicated staff members are graduated researchers from renown universities of different countries. Most of them hold multiple scientific degrees), maar de enige die met naam en toenaam genoemd wordt is Ton zelf. Er volgt een lange lijst van zogenaamde partners in Turkije, waar Ton al geruime tijd niet meer mag komen. Ook zijn initiatief Webdokter.com is alweer ter ziele, als het al serieus heeft bestaan. Met andere woorden: als er iets humbug is dan is het dit wel.

En gelet op het feit dat Ton zeeën - maar dan ook echt oceanen - van tijd heeft om te eindeloos te WOBben en andere pietluttigheden uit te pluizen, vermoedt Barracuda dat Ton gewoon werkloos thuis achter de geraniums zit, zuinig terend op zijn spaargeld. Dan heeft die Bas het als autodidact in elk geval heel wat verder geschopt.

woensdag 17 december 2014

Verloren

Geen ton voor Demmink. Ook geen rectificatie. Joris Demmink heeft de bodemprocedure tegen het AD verloren. De krant beweerde dat de oud-justitiebaas contact had met een Haagse pooier van jongetjes. Niet is gebleken dat het AD onbetrouwbare bronnen heeft gebruikt bij beschuldigen Demmink, aldus de rechtbank. 'Dat het AD, dat is aan te merken als een serieus dagblad met een aanzienlijk maatschappelijk gezag, het tot zijn taak rekent om over Demmink in deze zin te berichten past bij zijn rol als waakhond in het publieke debat.'

Het vonnis staat inmiddels online en de belangrijkste passage is deze: 'De omgang met [persoon1] en met minderjarige jongens uit diens omgeving is door het AD niet als feit gepresenteerd. De gewraakte publicaties bevatten feitelijk niet meer dan een weergave van hetgeen meerdere (al dan niet anonieme) bronnen hebben verklaard. Het AD houdt daarmee gepaste afstand van de verklaringen van zijn bronnen en laat de lezer ruimte zelf een oordeel te vormen over het gewicht dat aan de verklaringen moet worden gehecht. Deze inkleding kan dan ook de toets der kritiek doorstaan'

Anders gezegd: de rechter oordeelt niet over het waarheidsgehalte van deze beweringen. Het AD - in de woorden van de rechter - ook niet. Waarmee er wederom dus geen enkele klaarheid is over deze geruchten.

De zwakte van Demmink cs. was dat de verdediging te veel inzoomde op de criminele achtergronden van de getuige(n) en de jonge leeftijd van  de belangrijkste getuige in het bijzonder. 'Daarbij verdient opmerking dat ook de bron in kwestie geenszins seks met minderjarige jongens als feit presenteert, maar juist een slag om de arm houdt (“ je kunt aannemen ”).' Het persbericht van de rechtbank benadrukt dat nog eens: 'De rechter heeft zich dus niet gebogen over de vraag of de gestelde gebeurtenissen echt hebben plaatsgevonden.'

Dus welke doorbraak de Demmink Bode precies bedoelt is Barracuda dan ook een raadsel.

Joris Demmink laat via zijn advocaat Harro Knijff weten de uitspraak van de rechtbank 'rustig te gaan bestuderen'.

Daar is-ie dan: de Netflix plotter

dinsdag 16 december 2014

Bloedstollend

Barracuda krijgt zo langzamerhand de slappe lach van de berichtgeving rond Joris Demmink. Hoe bloedstollend wil je het hebben? Wetenschapsfilosoof Rein Gerritsen, niet bepaald een man die sensatie uitstraalt, meldde in een gesprek met Myra over zijn aanstaande boek 'Huseyin Baybasin, Nederland en de Koerdische kwestie' dat hij al een aantal malen is gewaarschuwd dat hij voorzichtig moet zijn. Natuurlijk maakte Klokkenluideronline daar meteen weer van - Breaking! - dat hij was 'bedreigd'.

Die bezorgde omstanders waren toevallig toch niet de 'kritische bajesdirecteuren' en dan met name Jacques van Huet die eerder dit jaar tijdens het Demmink Tribunaal in Utrecht vertelde dat hij een verklaring had afgelegd (tegen een zogenaamde oud-secretaresse van Demmink) 'omdat ik niet het eeuwige leven heb en in dit dossier meer mensen zijn omgevallen.'?

Wat is dat toch met dit soort lieden? Zitten ze elkaar soms bang te maken, kijken ze elke ochtend onder het bed om te zien of zich daar Demmink Squads schuilhouden of is het meer zie-mij-toch-eens-interessant-doen?

En dan was er nog een nieuwe video van oud-raadsheer Wicher Wedzinga, die meer details onthulde over een 'nieuwe getuige van Demminks aanwezigheid in Turkije in de jaren negentig.' Nog net op tijd bekeken door de Demmink Bode, voordat de gewraakte video door Wedzinga op zwart (privé) werd gezet.

De getuige wilde Wedzinga raadplegen, omdat hij was opgeroepen door de rechter-commissaris voor getuigenverhoor. Dus wilde hij van Wedzinga weten waar dat verhoor over zou kunnen gaan. Waarom je dan Wedzinga belt, mag Joost weten, maar de getuige zou volgens Wedzinga Demmink in Turkije hebben gezien in 1997, terwijl Demmink steeds heeft beweerd daar hij daar al sinds de jaren tachtig niet meer is geweest.

Aan de andere kant: Demmink zou volgens deze getuige in gezelschap zijn geweest van Mustafa, één van de Turkse jongens, die een jaar daarvoor door Demmink zou zijn verkracht en daarover vele jaren later aangifte deed. Demmink zou verder een potentie aantastend geneesmiddel geslikt hebben, waardoor hij tot verkrachting niet eens in staat zou zijn geweest, aldus deze getuige.

Barracuda heeft geen idee waarom Wedzinga de video op zwart heeft gezet. Of de getuige is boos dat Wedzinga de vertrouwelijke informatie openbaar heeft gemaakt of Wedzinga is zelf gaan twijfelen over de gepresenteerde feiten.

Ten eerste is het al knap dat deze getuige jaren na dato zich nog de naam of het gezicht van de Turkse jongen weet te herinneren, ten tweede lijkt het gebruik van geneesmiddelen (al dan niet potentie aantastend) nou niet bepaald een onderwerp dat je even luchtigjes aansnijdt tijdens een lunch of diner, tenzij het Demmink het doosje pillen naast zijn Turkse maaltijdsoep had staan. En ten derde is het wel erg dom dat Demmink zou liegen over zijn verblijf in Turkije als hij werd omringd door (deels Nederlandse) hoogwaardigheidsbekleders die zijn verhaal makkelijk zouden kunnen weerleggen.

Morgen wordt het trouwens D-Day voor de verzamelde Demmink-jagers: dan horen we of het AD een ton op tafel mag leggen.

UPDATE: Getuige blijkt 'zij', video weer online: