woensdag 6 februari 2013

InstitutiesTegenwoordig kun je van complottheorieën je beroep maken. Neem Cultuursocioloog Stef Aupers vorige week in het overigens matig bekeken De Wereld Leert Door. Zijn fascinatie voor het onderwerp komt voort uit zijn overtuiging dat mensen zich niet langer thuis zouden voelen in onze moderne samenleving. Dat zou liggen aan het feit dat 'onze instituties, waar mensen steeds meer mee te maken hebben, de bureaucratie, de economie, het bankwezen, de wetenschap, dat het feitelijk steeds ondoorgrondelijker wordt'.

Dat leverde hem enkele schampere commentaren op van docent argumentatietheorie Jean Wagemans, die om weer heel andere redenen geïnteresseerd is in het fenomeen: Complotters redeneren volgens hem van gevolg naar de oorzaak. 'Het te verklaren verschijnsel - het instorten van de Twin Towers of de aanwezigheid van vreemde lichtpunten aan de hemel - wordt opgevat als het gevolg van een ander verschijnsel.'

Mwaa. Barracuda denkt het na zeven jaar complotters volgen beter te weten. Er zit wel degelijk een kern van waarheid in wat Aupers zegt. Complotters, vooral het meer paranoïde deel, vatten hun omgeving als zeer vijandig op. Dat is vooral goed zichtbaar bij de droeftoeters van Anarchiel, die zich voortdurend beklagen over hoe allerlei instanties of personen hen belagen en het leven zuur maken, althans in hun perceptie.

Uit lijfsbehoud probeert de complotter die omgeving te duiden, vooral met voorbeelden uit het verleden. Het is dus net andersom: de complotter redeneert niet zelden van oorzaak naar gevolg, waardoor hij zich steeds vaker ontpopt als voorspeller: van false flag-aanslagen die natuurlijk nooit plaatsvinden en van rampen die zich nooit voltrekken.

En het gaat ook al lang niet meer om theorieën. In een artikel over de teloorgang van de onafhankelijke pers neemt de onverbeterlijke alles-aan-elkaar-knoper Jim Beame bij Anarchiel wederom voetstoots aan dat tijdens 9/11 elementen binnen de Amerikaanse overheid meer dan drieduizend burgers hebben geslachtofferd om een War on Terror te kunnen ontketenen, of dat Lady Di is vermoord. En dat de pers dat niet durft te publiceren, komt omdat zij lid zouden zijn van geheime of semi-geheime genootschappen en verenigingen aan wie ze zwijgplicht hebben beloofd. Stuk voor stuk (overgepende) aannames die doodleuk als feit worden gepresenteerd.

Overigens ook een mooie eigenschap van complotdenkers: alleen zij doorzien het spel, terwijl de rest van de wereld in onwetendheid blijft ('‘s Werelds grootste uitgeverij bepaalt uw denkwereld').

Volgens Wagemans zoeken complotdenkers telkens nieuwe bewijzen voor hun zelfverzonnen verklaringen. Maar het is precies andersom: niet de verklaringen worden verzonnen, maar de feiten die tot de verklaring leiden. Daarbij zijn gegoogelde ditjes en datjes en niet vergeten vage JoeToebs weinig meer dan collateral.

27 opmerkingen:

 1. Het is wel een beetje frustrerend om te zien dat zo'n beetje ieder kwartaal weer een nieuwe wetenschapper aanschuift aan de praattafel om over zijn complotdenker-onderzoek te kletsen, en er nooit eentje verder komt dan wat theorietjes over elementen die al decennia onderzocht en verklaard zijn.

  En dan komt Wagenaar er nog even magertjes zijn plasje over gieten met een column waar de bias van afdruipt.

  De dames en heren wetenschappers zouden zich eens moeten verdiepen in de (individuele) samenstelling van de nationale complotter scene, en onderzoeken waarom er zo'n schrijnend verschil zit tussen de vaderlandse scene en die van de rest van de wereld. Ga als voorbeeld naar een Amerikaans conspiracy board en klik een draadje "M9 EQ to hit east coast this weekend", en je bent binnen een uurtje volledig bijgepraat over wetenschappelijke aspecten van aardbevingen. Ga in Nederland naar een soortgelijk draadje en je hebt binnen een kwartier de smaak van wodka in je mond.

  Maar goed, ik snap het wel. Wanneer echt serieus naar de Nederlandse complotterscene wordt gekeken dan zit volgende maand niet een cultuursocioloog aan tafel bij DWLD, maar de Minister van Volksgezondheid.  BeantwoordenVerwijderen
 2. Volgens mij sluiten die twee verklaringen elkaar helemaal niet uit. Mensen voelen zich niet langer thuis in de samenleving en geven daar voorbeelden bij die laten zien dat ze geen flauw benul van oorzaak en gevolg hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het ene gaat over drijfveren, het andere over het "logische" proces.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Neem nou Micha's geestelijk gestoorde duiding van dat #wegmetdemonarchie meisje: hij kwam erachter dat ze peace ambassador is bij een aan UNESCO gerelateerde organisatie en dan gaat hij los.

  Omdat er sprake is van een relatie met UNESCO, is het meteen maar een NWO organisatie en dus is Joanna een soort agent-provocateur die echte antimonarchisten wil uitlokken, zodat die vervolgd kunnen worden.

  Het feit dat ze meteen een of andere geheim agent is heeft te maken met wantrouwen en de bizarre relaties die gelegd worden gaan over causaliteit. Maar er worden veel meer "logical phallacies" gemaakt dan alleen maar achterstevoren redeneren. Hier is het bijvoorbeeld "guilt by association": vriendschapsclub = UNESCO = VN = NWO = geheime dienst = antimonarchisten pakken.

  Wat ging er mis?

  * haar organisatie is geen geheime dienst en ook geen VN organisatie, maar een vredesclub, fer fok sake, Zelf was ik in mijn studententijd lid van de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen en woonde ook geregeld EU en VN lezingen bij. Maar als geheim agent werd ik daar helaas nooit getraind.

  * Omdat er een "relatie" van Joanna's clubje met de UNESCO is, wordt er maar meteen gesteld dat die twee een en dezelfde zijn, terwijl een NGO als de CISV toch echt iets heel anders is.

  * Maar zelfs als het een NWO instituut is die geheime diensten aanstuurt, waarom zouden die een nationaal belang dienen? Lijkt me niet dat een internationale club specifiek voor of tegen een lokale monarchie is.

  * Joanna is weliswaar lid van die club, maar dat betekent niet dat al haar handelen vanuit dat lidmaatschap verklaard kan worden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Elke verstandelijk gehandicapte idioot begrijpt bij het bestuderen van het logo en tevens de intenties van de CISV; waar Joanna de wiet rook peace ambassadeur is, dat het hier inderdaad een globalisering promotie propaganda organisatie betreft.

   Hun motto luid notabene: Building Global Friendships. Ik zeg wel meteen: deze organisaties zullen ongetwijfeld enorm veel goed werk doen!(maar niet doorhebben dat ze onderdeel zijn van een veel groter globalisering apparaat)

   Het is alleen jammer dat CISV connecties heeft met UNESCO die op zijn beurt weer connecties heeft met jaja: UNITED NATIONS. En dan is het nu tijd voor een klein stukje geschiedenis kinderen.

   De organisatie LUCIS TRUST opgericht door Alice Bailey in 1922 is een uitgeverij die een hele eigen afdeling en temple of understanding meditatieruimte hebben binnen de verenigde naties. Deze uitgeverij staat bekend om het drukken van theosofische boeken en new age propaganda.

   www.lucistrust.org

   Op bovenstaande site kan je zelfs een openlijke bevestiging vinden van het bestaan van de ILLUMINATI. Al zij het natuurlijk onder de gemaskeerde naam: Hiërarchie of Illumined Minds. Ook is op die site die dus volledig onderdeel is van de UNITED NATIONS allerlei informatie te vinden over bekende NWO Concepten zoals: The age of Aquarius, globalisering, depopulatie: World Goodwill.

   Groeten, Heartless.

   Verwijderen
  2. Wat een domheid. Volgens mij heeft die CISV geen enkele opvatting linksom of rechtsom over de Nederlandse monarchie. Dat de illuminati bestaan kan ik natuurlijk bevestigen, want ik ben er zelf eentje. Een Epopt van de Illuminati om precies te zijn. Hier wat meer historische achtergrondinformatie en hier mijn charters.

   Verwijderen
  3. Onwetendheid van jou kant kan ik het beter noemen. Het CISV hoeft ook geen opvatting over de monarchie te hebben dwaas daar gaat het helemaal niet om, en je zij zelf dat Joanna de voorzitter is en je weet welke mening zij heeft. Het feit alleen al dat zij met de UNITED NATIONS te maken hebben zegt genoeg. Die zullen namelijk nooit en te nimmer toestaan dat hun uiteindelijk doelen tegengewerkt zullen worden.

   Maar wat ik nou zo graag wil weten. Nu ik je aandacht heb. Waarom doen jullie het man? als voor het grotere goed zoveel pijn en leed plaats moet vinden dan kan het toch nooit zuiver zijn. Het doel heiligt niet de middelen. Maar ik denk dat ik nu begrijp waarom je geen onderscheid meer kan maken tussen verschillende soorten satanisme. Je bent al deeply involved haha

   Verwijderen
  4. En dan niet reageren hé, laf volk blijft het. Denken dat je verlicht bent ja.. Opgelicht is meer het woord. Domme shit

   Verwijderen
  5. Nounou meneertje ongeduld.

   Het lijkt me wel dat het CISV iets van de Nederlandse monarchie zou moeten vinden wil Joanna in opdracht daarvan protesteren, zoals je veronderstelt. De denkfout die je hier begaat wordt ook wel de association fallacy genoemd:

   In notation of first-order logic, this type of fallacy can be expressed as (∃x ∈ S : φ(x)) → (∀x ∈ S : φ(x)), meaning "if there exists any x in the set S so that a property φ is true for x, then for all x in S the property φ must be true."

   Premise A is a B
   Premise A is also a C
   Conclusion Therefore, all Bs are Cs


   To wit:

   Joanna is ambassadeur van de CISV
   Joanna is tegenstander van de monarchie
   Dus de CISV is tegenstander van de monarchie.

   Kom je vervolgens ook nog met een vage link met de VN aanzetten, waaruit vooral blijkt dat je niets van NGO's en nog minder van de VN begrijpt, laat staan de relatie tussen die twee.

   Je schreef: Waarom doen jullie het man?
   Wat vind je dan precies dat ik doe en over welke "jullie" heb je het? Waar beschuldig je mij persoonlijk van? Het lastige van een discussie met jouw slag is dat persoonlijke aanvallen en algemeenheden zo door elkaar lopen. Zou je kunnen proberen dat beter van elkaar te scheiden?

   Verwijderen
  6. Ik zeg ook niet dat zij in opdracht van het CISV protesteert. Het is zeer goed mogelijk dat zij dit op eigen initiatief heeft opgezet en uit is om goede doelen te bereiken d.m.v. haar acties.

   Jij schreef:

   Wat een domheid. Volgens mij heeft die CISV geen enkele opvatting linksom of rechtsom over de Nederlandse monarchie. Dat de illuminati bestaan kan ik natuurlijk bevestigen, want ik ben er zelf eentje. Een Epopt van de Illuminati om precies te zijn. Hier wat meer historische achtergrondinformatie en hier mijn charters.

   Dus daarin zeg je dat volgens jou de CISV geen enkele opvatting heeft over de monarchie toch? Maar in je laatse bericht op deze pagina zeg je:

   Het lijkt me wel dat het CISV iets van de Nederlandse monarchie zou moeten vinden wil Joanna in opdracht daarvan protesteren, zoals je veronderstelt. De denkfout die je hier begaat wordt ook wel de association fallacy genoemd

   Dat is toch tegenstrijdig of heb ik het nu mis?

   Ik begrijp dat je denkt dat ik veronderstel dat zij in opdracht van bovengenoemde organisatie protesteert tegen de Monarchie. Maar dit is niet het geval. Ik wou alleen benadrukken dat die organisatie onderdeel uitmaakt van het grotere geheel.....

   En als ik kijk naar de geschiedenis van die organisaties en dan tevens lucifer trust en al die boeken etc. die ''toevallig'' wel allemaal spreken over dingen die momenteel gebeuren in de wereld. De overgang naar het nieuwe tijdperk enzovoort. Dan baart het me toch zorgen dat die organisaties op iets anders uit zijn dan waar ze voor claimen te staan. Kan je dat begrijpen? en zo nee, kan je me dan uitleggen hoe de vork werkelijk in de steel zit?

   Het feit dat jij zegt betrokken te zijn bij de illuminati en die andere cult die je in het andere bericht noemde die woorden wekken bij mij toch enigzins de indruk dat je niet zuiver op de graad bent en andere doelen voor ogen hebt.

   Verwijderen
  7. Als er geen causaal verband is tussen haar ambassadeurschap bij de CSIV en haar antimonarchisme, lijkt me toch dat je verhaal een beetje inzakt. Wat je dan overhoudt zijn vage toespelingen die eigenlijk niets zeggen.

   Wat er nou precies tegenstrijdig is maakte je niet goed duidelijk.

   Verwijderen
  8. Kijk, als je niet wil antwoorden is het ook goed maar dan ben ik hier verder klaar. Wat is de illuminati volgens jou dan precies, aangezien je continue aangeeft dat ik er niks van snap. Wat zijn haar doelen, op welke wijze bereikt zij die en wat is jou rol daar in? en heeft die O.T.O je zo aangetast dat je geen emotie meer hebt? Zoals die opmerking over Demmink, dat is toch niet grappig? ook al zou je daarmee complotters een hak zetten, het gaat hier wel over een vermeend kinderverkrachter, ik zie daar de humor echt niet van in.

   Simpele vraag, simpel antwoord zou je toch moeten kunnen geven of is dit te moeilijk voor je?

   Verwijderen
 5. Een grote groep complotters wil beter worden van hun volgers. Vaccinatiecomplotters schrijven boeken om zo hun goedgelovige medemens wat geld uit de zak te kloppen.
  Bij Micha Kat en de pedocomplotters blijken steeds weer pedo’s te zitten en de complotters die het tegen justitie willen opnemen zijn niet zelden ex-veroordeelden. Robert Horchner, een graag geziene gast bij Bou is een mooi voorbeeld van iemand die volgens de media wel degelijk is veroordeeld voor drugs maar het daar nu liever niet over wil hebben.
  http://www.omroepbrabant.nl/?news/90133392/H%C3%B6rchner+verzweeg+veroordeling+voor+drugshandel.aspx
  Ik denk dat complotters voornamelijk criminelen, ex-veroordeelden, pedofielen, wereldvreemden en fantasten zijn die gesteund worden megalomanen die het in de maatschappij niet hebben gered.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. En wat zijn jullie voor mensen dan? Beetje lopen zeiken op die gekkies achter hun rug om op dit veilige blogje waar je zelden tot nooit tegenspraak tegenkomt. Als je een beetje ballen hebt dan schrijf je dit soort teksten op klokkenluideronline en ander complotgekkie sites.

   Verwijderen
  2. Dat is een beetje flauw commentaar, want al mijn reacties op KLOL en Argusoog worden geweerd. Er is geen groep op de interwebs die zich zo gesloten opstelt als de complottertjes.

   Verwijderen
 6. Wat ik trouwens volkomen oneens ben met die cultuursocioloog, is dat de complottheorieën tegenwoordig zo anders zouden zijn dan eeuwen geleden (5m56s). Volgens mij bleek juist uit onderzoek, dat die verhalen vrijwel hetzelfde zijn als in de middeleeuwen. Zelfs de woordkeuze is identiek:

  The roots of these accusations are traced historically over the centuries through the blood-soaked accusations of ritual murder legends, including the most spectacular cases of diabolical crimes, including infamous allegations against Jews; each case is highlighted by a legal evaluation. The recurring pattern of child murder allegations shows that virtually the same content and nearly identical phraseology occurs no matter which group is accused.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Dat was die kindermoordenaars is bijvoorbeeld ook onderdeel van islamitische zelfpromotie over het pre-islamitische Arabië. Kinderen werden toen levend begraven, dankzij de islam gebeurt dat niet meer. Dat is het verhaal.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Te kort door de bocht om vast te pinnen op een historische oorsprong. Complottheorieën begonnen als mondelinge overlevering en elke poging de "bron" van zoiets te vinden is gedoemd te mislukken. Neem nou bijvoorbeeld Vladimir Propp, die de "oorsprong" van Russische volkssprookjes herleidde naar de Bhagavad Ghita. Je kan wel gelijkenissen ontdekken tussen sprookjes en zo'n religieuze bron in een paradigmatische analyse, maar er is meer nodig (fysiek bewijs) om de historische relatie aan te tonen.

   Neemt niet weg dat telkens weer dezelfde verhaalelementen en woordkeuzes opduiken. Volgens mij moet het mogelijk zijn om alle "functies" van complottheorieën uit te werken, zoals Vladimir Propp 31 functies in de narratieve structuur van volkssprookjes onderscheidde, die ze allemaal gemeenschappelijk hebben.

   Wat je dan volgens mij ook ziet is dat de Amerikaanse boards die Ziva bezoekt misschien wel anders en interessanter zijn in de syntagmatische analyse, maar in de paradigmatische analyse zijn ze verder hetzelfde als hun wat zwakzinnigere Nederlandse permutaties.

   Hoe dan ook. Volgens mij kan een sprookjesonderzoeker meer uitleggen over complottheorieën dan een cultuursocioloog of iemand die naar de logische defecten achter die manier van denken kijkt.

   Verwijderen
 8. Afkeer van de maatschappij is zeker één van de belangrijke oorzaken.

  Veel sites zijn een verzameling van "lotgenoten". Allemaal wat meegemaakt met instanties/etc., zoals je zegt. Vroeger had je praatgroepjes, nu de online variant. De benodigde [zelf]reflectie die je vroeger dan wel kreeg krijg je nu niet. Alleen maar simpele bevestiging.

  Jammer bijv. van zo'n Maud [en ook Micha/Vergeer/Dankbaar]... geestelijk bijdehand genoeg maar door bepaalde blokkades [drank/drugs/antidepressiva] leven ze als in een kaasstolp. Opgesloten in je eigen wereldje.

  Kan lekker zijn, "Flower Power" is niet verkeerd natuurlijk, alleen horen daar tegenwoordig verantwoordelijkheden bij. De complottertjes wijzen graag naar de andere kant, maar éénmaal geconfronteerd met wat "tekortkomingen" van zichzelf duiken ze een diepe kelder in.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Mag ik even volkomen off-topic wat plaatsen?

  Na het lezen van deze wiki's over Diogenes(te hilarisch!) en Antisthenes wil ik meer over die oude Grieken leren. Weet iemand mij hier een goed, doch luchtig geschreven boek daarover aan te raden?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De wolken van Aristophanes is grappig, hoewel Socrates er weer minder om kon lachen.

   Maar dat houd je toch.

   Verwijderen
  2. Sowieso wel iets voor Arend om te lezen:

   Faced with legal action for non-payment of debts, Strepsiades, an elderly Athenian, enrolls his son in the "thinkeria" (the "Phrontisterion") so that he might learn the rhetorical skills necessary to defeat their creditors in court. The son thereby learns cynical disrespect for social mores and contempt for authority and he subsequently beats his father up during a domestic argument, in return for which Strepsiades sets The Thinkery on fire.

   Verwijderen
 10. Ah kijk een how to do lijst:

  Het Diogenes-syndroom is een psychische aandoening, vernoemd naar de Oud-Griekse wijsgeer Diogenes van Sinope. De naam voor dit syndroom werd voor het eerst naar voren gebracht in het medisch tijdschrift de Lancet in 1975.

  Het syndroom wordt gekenmerkt door :

  1 Een verregaande veronachtzaming van de persoonlijke hygiëne; stelselmatige zelfverwaarlozing.
  2 Een verregaande veronachtzaming van de hygiëne in en rondom de eigen woning; stelselmatige woningvervuiling.
  3 Een verzamelwoede, waarbij de woning systematisch wordt volgestouwd met volstrekt 'onbruikbare rotzooi', zodanig dat de woning op een gegeven moment tijdelijk onbewoonbaar dreigt te moeten worden verklaard.
  4 Afwezigheid van schaamtegevoel over het eigen gedrag.
  5 Een met het syndroom gepaard gaande obsessieve-compulsieve stoornis.
  6 Steevaste weigering van bijna iedere vorm van communicatie...........

  BeantwoordenVerwijderen
 11. ik ken iemand die ongeveer zo leeft. Een van de gelukkigste mensen ter aarde ;)

  BeantwoordenVerwijderen