dinsdag 3 december 2013

Spijkerschrift

Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek heeft onomstotelijk aangetoond dat God de mens niet heeft geschapen. Maar dat de mens zou zijn geëvolueerd uit de aap ligt nog veel verder van de waarheid, aldus allround wetenschapper Dr. Johan Oldenkamp in een nieuw persbericht. 'Hoe het werkelijk is gegaan staat nota bene beschreven in het eerste hoofdstuk van de Bijbel. Het probleem was echter dat er bij de vertaling van de oorspronkelijke spijkerschrifttekst naar het Hebreeuws grote fouten zijn gemaakt. Nu Oldenkamp deze fouten heeft hersteld, is het opeens volkomen duidelijk hoe de mens wel is ontstaan.'

Barracuda ging er weer eens goed voor zitten. Johan komt om de zoveel weken weer met een wereldontdekking die echter altijd (hoe zou dat toch komen?) onopgemerkt blijft. Een dezer dagen onthulde deze onbezoldigde onderzoeker ook al de ware betekenis van de Tien Geboden. Daarna volgden de verrassende verklaringen voor de werkelijke viering van Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Barracuda kan het tempo echt niet meer bijhouden. Oldenkamp gaat sneller dan het licht.

Komt-ie: 'Om te beginnen is God is helemaal geen “Hij”. God is Eén. God is gelijktijdig zowel mannelijk (Yang) als vrouwelijke (Yin), want op het niveau van God is geen dualiteit. Daar is alleen maar Heelheid. Daarnaast schiep God de mens niet rechtstreeks. Dit creatieproces vond indirect plaats, door gebruikmaking van ‘onderaannemers’. Dat is de reden waarom in het authentieke historische verslag overeenkomend met deze twee verzen wordt weergegeven dat de schepping van de mens werd uitgevoerd door meerdere scheppers of goden (dus zonder hoofdletter G).'

Zeg nou zelf: Johan verdient eigen kamer op het Institute for Advanced Study onder Robbert Dijkgraaf. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Maar vermoedelijk zal Johan eerst Einstein voor oplichter uitmaken. Oh wacht, dat heeft hij al gedaan.

17 opmerkingen:

 1. God werkte met 'onderaannemers'. Een interessante gedachte, die bij mij echter direct associaties oproept met koppelbazen, katvangers en de Wet Ketenaansprakelijkheid. Zo kon dat hele universum nog wel eens een maffioos witwasprojectje blijken te zijn. Johan moet bij de FIOD of de Rijksrecherche solliciteren.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Die goden hadden wel een apart soort humor, want het lijkt er op dat mensen ontstaan zijn als hybrid van een chimpansee (vrouweljk) en een varken (mannelijk).

  Echt


  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wat is het toch ook een volledig onwetende aammatigende zak hooi en vooral ook een valse leraar, die Oldenkamp. Misschien dat hij ongeschoolde space cadets hiermee belazert, maar dit is echt kolder. Ik zat net zijn "visie" op Genesis te bekijken en alles wat hij schrijft is aantoonbaar onjuist. Ik was maar een jaartje Yeshivah Bucher, dus ik laat me graag corrigeren door mensen met een wat steviger theologische achtergrond dan ik:

  De originele teksten van wat tegenwoordig bekend staat als "het Bijbelboek Genesis" ("genesis" betekent: wordingsgeschiedenis) zijn in spijkerschrift vastgelegd op een aantal afzonderlijke kleitabletten.

  Dat werd helemaal niet aangetoond en er zijn al helemaal geen kleitabletten in spijkerschrift gevonden, waarop het boek Genesis te lezen is. Oldenkamp bewijst dit ook niet, maar praat een volstrekt verouderde hypothese  na die al lang en breed op de vuilnishoop van achterhaalde ideeën werd gegooid. Deze staat bekend als de "Wiseman Hypothese", die hij in "New discoveries in Babylon about Genesis" uiteengezet werd. Een theorietje uit 1936 van een excentrieke Britse Air Commodore, die al lang en breed ingehaald werd door de zogenaamde "documentaire hypothese". Maar dat terzijde.

  Elk van deze oudste geschriften eindigde met een slotzin die betekent: "Dit is de toledoth van ...". De conventionele vertaling van het woord "toledoth" als "generaties" slaat de plank volkomen mis. De juiste vertaling hiervan moet zijn "historisch verslag" (of nog preciezer: "familiegeschiedenisverslag").
  De tablet hypothese is om de volgende redenen onjuist:

  * De "Toledoth" zijn helemaal geen eindfrases, maar cataphorische beginfrases die een introducerend verband met daarop volgende tekst aangaan, zoals je volkomen ondubbelzinnig uit de context op kan maken: Genesis 2:4 ("Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde") blikt vooruit op wat gaat volgen,  namelijk die geschiedenis.  Hooguit blikt het terug op Genesis 2:1-3, dat zou met een beetje ruimdenkendheid nog wel binnen de context nog wel mogelijk zijn. In Genesis 5 staat een lijst van de nakomelingen van Adam en daarna volgt keurig een lijst van de mensen die vanaf Adam tot aan Noach zouden hebben geleefd. Is dus ook een begin- en geen slotzin, zoals Oldenkamp stelt. Geldt evengoed voor alle generaties vanaf Noach (Genesis 6:9), de generaties van de zonen van Noach (Genesis 10:1) en alle andere "generaties" die genoemd worden. We zien hier dus een heel andere tekststructuur dan je op sommige tabletten in spijkerschrift aantreft.
  * Helemaal aan het einde van Genesis staat er geen "toledoth" frase. Ook dit laat zien dat het hier begin- en geen eindzinnen betreft, want die staat weer wel aan het begin van het laatste deel van Beersjiet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beresjiet toch? Tikfoutje? Bi ra's, zou het in het Arabisch zijn, bij de kop, aan het begin. Vergelijk Rosh haShana, de kop van het jaar.

   Verwijderen
  2. Ja, is ook een onjuiste transliteratie, maar niet helemaal ongebruikelijk. Wat ik trouwens vergat te vermelden, is dat het niet zo is dat Wiseman spijkerschrift versies van de Torah vond. In plaats daarvan trof hij kleitabletten met heul andere teksten aan, waarvan hij vond dat de ordenende elementen in de tekststructuur in bepaalde opzichten overeenkwamen met die in Genesis. Maar bij nader inzien klopt zelfs dat niet, want wat onze Air Commodore voor eindzinnen aanzag, waren eigenlijk beginzinnen. Dan stort de hele theorie in, die toch al problematisch was omdat ze in de tijd van Avram (uit welke Ur hij ook komt) helemaal geen spijkerschrift schreven en het eigenlijk uitgesloten is dat hij het kon lezen.

   Dat Oldenkamp daar trouwens van maakt dat het hier de bijbel in spijkerschrift betrof terwijl Wiseman zelf dat nog niet eens claimde is of bijzonder leugenachtig, of volledig debiel. Mag hij zelf kiezen.

   Overigens is het absoluut zo dat er parallellen te vinden zijn tussen Babylonische mythologie en de bijbel. Met name de parallellen tussen Genesis 1 en de Enuma Elish zijn opmerkelijk. Vroeger werd er vanuit die sterke overeenkomsten een causaal verband verondersteld tussen die teksten, maar inmiddels zijn er natuurlijk veel andere scheppingsmythes uit de regio ontdekt en vertaald (de Sumerische, Canaanitische en Egyptische), die basically ook hetzelfde verhaaltje vertellen. Buurlanden die een bepaalde wisselwerking met elkaar aangingen en dat was zeker geen eenrichtingsverkeer. Het is eerder zo dat het een thematiek is die de regio in het algemeen bezighield, zoals Zwarte Piet, Krampus etc. in Europa.

   Maar dat gelul over de Toledoth toont in ieder geval niets aan.

   Verwijderen
 4. (vervolg)

  Vanwege onwetendheid, en wellicht ook vanwege opzettelijke misleiding, is de werkelijke betekenis van de originele spijkerschriftversie niet geheel correct vertaald in het Hebreeuws. Echter, dankzij mijn begrip van Wholly Science heb ik de authentieke betekenis van dit eerste historische verslag kunnen herstellen.

  Bizar. Zelfs als je de tablet hypothese aannemelijk vindt (en dat is hij dus niet), kan je natuurlijk nooit stellen dat die "verkeerd vertaald" werd. We vonden namelijk nooit de oorspronkelijke tabletten, die zijn puur hypothetisch. De enige onwetendheid die hier speelt is die van hemzelf. Vanzelfsprekend wordt er ook een complot achter zijn onwetendheid verondersteld en wie zijn wij om hem tegen te spreken. Gaarne je "wholly science" rectaal inbrengen, Oldenkamp.

  Verder is de algemeen aanvaarde vertaling van de verzen 26 en 27 van het eerste hoofdstuk van het huidige boek Genesis volkomen verkeerd. Gedurende de eerste 25 verzen is God namelijk onmiskenbaar de enige en enkele Schepper (via Gods woord). Echter, daarna kreeg God plotseling last van een syndroom van meervoudige persoonlijkheden, althans volgens de algemeen aanvaarde vertaling van beide volgende verzen. In deze verkeerde vertaling zou God zogenaamd hebben gezegd in vers 26: "Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis." Voortbordurend op eenzelfde verkeerde voet werd de compleet verkeerde vertaling van vers 27: "En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze."

  De majesteitelijke meervoud uit Genesis 1:26, die onlosmakelijk verbonden is met de godsterm "Elohim" en overigens al meteen in de eerste zin van Genesis voorkomt zegt Oldenkamp blijkbaar niets. Overigens een niet helemaal problematische term, want Elohim is de mannelijke meervoudsvorm van het vrouwelijke woord "Eloah".  Dat het hier toch een majesteitelijke meervoud betreft en geen veelvuldigheid blijkt uit het feit dat de naam "Elohim" op vele plaatsen in de bijbel een enkelvoudig vervoegd werkwoord of bijvoeglijk naamwoord meekrijgt.
  Zo staat er bijvoorbeeld in Genesis 1:1 bara Elohim (hij schiep) in plaats van bar"u Elohim (zij schiepen) en staat er in psalmen 7:10 Elohim Tsadik in plaats van Elohim Tsadikim, om ook een voorbeeld van een enkelvoudig vervoegd bijvoeglijk naamwoord te geven. We kunnen dus constateren dat Oldenkamp niet alleen die niet-bestaande spijkerschrifttabletten nooit las, maar hij weet om te beginnen al niet wat er eigenlijk in het Hebreeuws stond. Hoe je dan denkt met een "betere vertaling" te komen is me echt een raadsel.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. « Gaarne je "wholly science" [...] »

   Al was het maar omdat het een woordspeling is die in het Engels niet klopt. Holy klinkt wel hetzelfde als wholely, maar wholely is een bijwoord, en dus in deze context wholely wrong.

   Verwijderen
  2. Ik vind dat je trouwens best fantasierijke pseudo geschiedenissen en uitzinnige interpretaties in mag zetten, kan ik geen genoeg van krijgen. Elke nieuwe Midrash is er eentje :-) Er werd wel eens geschreven dat de Torah 777 mogelijke interpretaties heeft en wat mij betreft mogen daar nog wel een paar zevens bij. Maar het probleem met Oldenkamp is vooral dat de lulkoek op een heel laag en eigenlijk stomvervelend niveau blijft steken, is veel te evident onjuist. En dat er dan vervolgens mensen zijn die dat overnemen met een aanmatigende arrogantie alsof ze 'm helemaal door zouden hebben.

   Als hij echt "off with the faeries" wil wat betreft diepere duidingen van alleen de eerste zin van Berasjiet, zou ik Johan willen aanraden om "a note on Genesis" van Allen Bennett (mentor van Crowley die later Boeddhistische monnik werd)

   En natuurlijk de Zohar, die zo prachtig begint:

   "BRASHITH." "In the beginning" was En Soph,15a the Divine, the self-existent infinite begin, without likeness or reflection, the incomprehensible, the unknowable One, the blessed and only Potentate, the King of Kings and Lord of Lords. who only hath immortality, dwelling in Light which no man can approach unto, whom no man hath seen or can see, before whom the great archangel with face beneath his wings bends in lowly reverence and adoration, crying, "Holy! Holy! Holy! who art and was and evermore shall be."

   Tune had begun. Its great pendulum, whose beats are the ages, commenced to vibrate. The era of creation or manifestation had at last arrived. The nekuda reshima, primal point or nucleus, appeared. From it emanated and expanded the primary substance, the illimitable phosphorescent ether, of the nature of light, formless, colorless, being neither black nor green nor red. In it, latent yet potentially as in a mighty womb, lay the myriad prototypes and numberless forms of all created things as yet indiscernible, indistinguishable. By the secret and silent action of the divine will, from this primal luminous point radiated forth the vital life-giving spark which, pervading and operating in the great, enteric ocean of forms, became the soul of the universe, the fount and origin of all mundane life and motion and terrestrial existence, and in its nature and essence and secret operation remains ineffable, incomprehensible and indefinable. It has been conceived of as the divine Logos, the Word, and called Brashith, for the same was in the beginning with God.

   Verwijderen
 5. (vervolg)

  Om te beginnen is God is helemaal geen "Hij". God is Eén. God is gelijktijdig zowel mannelijk (Yang) als vrouwelijke (Yin), want op het niveau van God is geen dualiteit. Daar is alleen maar Heelheid. Daarnaast schiep God de mens niet rechtstreeks. Dit creatieproces vond indirect plaats, door gebruikmaking van "onderaannemers". Dat is de reden waarom in het authentieke historische verslag overeenkomend met deze twee verzen wordt weergegeven dat de schepping van de mens werd uitgevoerd door meerdere scheppers of goden (dus zonder hoofdletter G).

  Oldenkamp heeft de klok horen luiden, maar heeft verder geen flauw benul waar de klepel hangt. Volgens mij zijn alledrie de monotheïsmen –het woord zegt het al een beetje- het er wel over eens dat er één G"d zou zijn en kan je in de Torah zowel mannelijke als vrouwelijke attributen vinden. Maar het blijven antropomorfismen die verder niets zeggen over het geslacht van de Godheid.. Een goed essay over die vrouwelijke aspecten van het goddelijke is trouwens Gershom Scholem"s "Shekhinah: the feminine element in divinity".

  Hilarisch trouwens dat hij een soort halfbegrepen nondualisme probeert toe te passen om zijn punt te bewijzen, terwijl zulk soort negatieve theologie niet leidt tot de éénheid, maar de géénheid van G’d, die uiteindelijk natuurlijk onkenbaar is, zich alleen in negaties laat omschrijven (תארים שוללים).Geslachtelijke kenmerken moeten dan ook gezien worden als kenmerken van actie (תארים מצד פעולותיו), manieren waarop het goddelijke interacteert met de schepping, maar niet Zijn wezen. Zoals de Boeddha voetafdrukken achterliet, zeg maar.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Na die flauwekul die Andre Vergeer weer eens over Vaatstra schreef, meent hij nu ook alweer zeker te weten dat het verhaal bij Camilleri 'dat familiaire bronnen rond Jasper Steringa aan Crimesite Camilleri dat hun familielid gebukt gaat onder ernstige depressies en een zelfmoord serieus overweegt' wel uit de koker van Yehudi Moszkowicz moet komen. Heeft die Vergeer contacten bij de familie soms?

  http://www.klokkenluideronline.is/2013/12/wanhoopspoging-yehudi-moszkowicz/

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Jeroen ik ga dat niet lezen hoor. Heb een veel interessantere site ontdekt. Tis maar de vraag of ik nog kan slapen vannacht.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wat me nog het meeste verbaast is dat een narcist als Oldenkamp schijnbaar onbekend is met het majesteitelijk meervoud. Erwin Lensink had die teksten nog beter kunnen duiden ;-)

   Verwijderen
 8. Johan Oldenkamp schreef:
  == Om te beginnen is God is helemaal geen “Hij”. ==

  Ha ha, vrijwel letterlijk hetzelfde als in mijn nu geleidelijk gepubliceerd wordende verhaaltje uit 1988-1989!

  BeantwoordenVerwijderen