donderdag 20 november 2008

Controlestaat


Zelfs tegenstanders zullen het niet kunnen ontkennen: het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) heeft onmiskenbaar voordelen. Verwacht wordt dat medische fouten kunnen worden voorkomen omdat er veel meer kennis over de patiënt centraal beschikbaar komt. Artsen weten nu bijvoorbeeld vaak niet welke medicijnen de patiënt slikt.

Ook kan de overheid moeilijk verweten worden dat ze geen rekening hebben gehouden met de privacy. Patiënten mogen hun dossier inzien wanneer ze willen. Ze kunnen weigeren de artsen en apothekers toegang te geven tot hun gegevens. Bezwaar maken kan binnenkort ook via internet.

Vanzelfsprekend moet kritisch naar dit soort ontwikkelingen worden gekeken, zeker nadat het Rathenau Instituut (wetenschappelijk adviesorgaan van de regering) in zijn publicatie Van privacyparadijs tot controlestaat? al eens waarschuwde voor het groeiend spanningsveld tussen controle en privacy.

Maar als een werkgroep genaamd Wij Worden Wakker bij de Griffier van de vaste kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de bel trekt, weet je eigenlijk wel weer hoe laat het is. Binnen de kortste keren gaat het weer over implanteerbare chips en de totalitaire Nieuwe Wereld Orde. "De nieuwste supercomputers beschikken over voldoende capaciteit om de hele wereldbevolking te controleren. Wat zal er gebeuren wanneer mensen op grond van valse veronderstellingen geneigd zijn microchips toe te staan in hun lichaam? De microchip als identiteitskaart zal het lokmiddel zijn. Zelfs een dwingende wetgeving die het verwijderen van een identiteitsimplantatie als misdaad behandelt, werd in de VS in het geheim voorgesteld. Zijn we bereid tot robotisering van de mensheid en totale eliminatie van onze privacy, inclusief de vrijheid van gedachte? Hoevelen onder ons zouden hun hele leven aan big brother willen afstaan, inclusief onze heimelijkste gedachten? Maar de technologie om een totalitaire nieuwe wereldorde te creëren, bestaat!"

Het probleem met werkgroepen als Wij Worden Wakker: overschatting van het technisch kunnen en een schrikbarend gebrek aan technisch inzicht. Wij Worden Wakker constateert bijvoorbeeld dat in zeer snel tempo de laatste jaren talloze landen zijn overgegaan "tot installering van Cray-supercomputers" en daarmee "de grootste concentratie computerkracht ter wereld" hebben". Maar Cray computers bestaan al sinds 1976.

Begin jaren tachtig waren het auteurs als Dieter Balkhausen die waarschuwden dat de komst van de microchip (door Balkhausen steevast betiteld als "apparatieve intelligentie") zou leiden tot massale verdwijning van arbeidsplaatsen. We weten inmiddels beter. De overschatting geldt trouwens ook voor al die instanties die dit soort technieken inzetten. Over een aantal jaren zal vermoedelijk wel weer geconstateerd worden dat het spelden zoeken in digitale hooibergen om terrorisme te bestrijden veel te veel geld kost en helemaal niks heeft opgeleverd.

Overigens is privacy intussen een behoorlijk rekbaar begrip. Nu al staan er generaties op met eigen opvattingen over privacy. Die hebben er geen enkel probleem mee om hun persoonlijke gegevens op Hyves met de wereld te delen. Big Brother, dat zijn we gewoon zelf.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten