maandag 17 november 2008

Stay tuned


Tijd voor een update. Roddelblog Kleintje Muurkrant gooide, zo meldden wij eerder, de handdoek in de ring wegens een toenemend aantal rechtszaken van (al dan niet malafide) zakenlieden die liever niet door Kleintje werden 'geprezen'. Weer anderen dreigden met juridische stappen. Nu maakte samensteller Gertjan van Beijnum het zich soms ook wel erg makkelijk door grinnikend de ene roddel na de andere door te geven, daar stay tuned onder te zetten en weer van zijn uitkering te genieten.

Niet dat al die rechtszaken terecht waren. Dat Henk van de Meene, een zakenman die participeerde in het (nagenoeg failliette) speculatiefonds Terra Vitalis, elke keer werd genoemd als compagnon van hasjbaron De Hakkelaar, vond de rechter "niet van maatschappelijk belang", maar dat is een kulargument natuurlijk. En dat die twee elkaar kenden is een feit. In hoger beroep moet die kortzichtige uitspraak zo van tafel kunnen worden geveegd.

Soms zit het Kleintje ook wel eens mee. Essence BV, aanbieder van omstreden bewustzijnstrainingen, wilde Kleintje dwingen om - onder dreiging van gijzeling! - een aantal kritische artikelen van de website en uit Kleintje Muurkrant te verwijderen en te rectificeren, maar de rechter stak daar vorige week een stokje voor. "Hoogstens is de inhoud van de artikelen onaangenaam voor de zakelijke reputatie van Essence c.s., maar dit is op zichzelf onvoldoende reden om te spreken van onrechtmatige uitlatingen."

Daarbij speelt volgens de rechter tevens een rol dat de uitlatingen zijn gedaan in het kader van een openbaar publiek debat over de waarde en gevaren van de bewustzijnstrainingen van Essence: "Het recht op vrijheid van meningsuiting beschermt in beginsel, zeker in een actueel publiek debat als het onderhavige, ook meningen waaraan anderen aanstoot aan kunnen nemen." Eindelijk eens een rechter die het heeft begrepen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten