donderdag 21 april 2011

Psychologische projectie

Zo leer je weer eens wat. Psychologen van de Universiteit van Kent hebben deze maand vastgesteld dat complotdenkers zelf een Machiavellistische mentaliteit hebben. Volgens de onderzoekers treedt bij complotdenkers - haal even diep adem - psychologische projectie op, de neiging om de eigen houding toe te dichten aan anderen. Aluhoedjes dromen ervan om als machthebber de burgerij te belazeren voor een hoger doel.

Een kleine 180 studenten werden langs de zogeheten Machiavelli-meetlat gelegd, en de uitkomst luidt: mensen met een ‘lagere’ moraal zijn eerder aanhanger van een complottheorie dan mensen die van nature eerlijk zijn. In het British Journal of Social Psychology formuleren Douglas en Sutton het als volgt: “De overtuiging ‘ze hebben het gedaan’ is ingegeven door de perceptie ‘ik zou het doen’."

Deze week weer een mooi staaltje complotdenken: ‘Kennedy moest dood, omdat hij geloofde in ufo’s’. Het bewijs lijkt nu geleverd, nu deze week werden twee geheime brieven openbaar werden gemaakt waaruit blijkt dat de president tien dagen voor zijn dood aan de Amerikaanse CIA om inzage vroeg in UFO-documenten. Oftewel: Lee Harvey Oswald was dus gewoon Anton Teuben.

20 opmerkingen:

 1. "mensen met een ‘lagere’ moraal zijn eerder aanhanger van een complottheorie dan mensen die van nature eerlijk zijn."

  Een 'hogere' moraal wordt in dat soort van studentikoze (lees: d.m.v. hersenspoeling gullible afgericht) kringen vaak als voorwaarde voor een 'diploma' van geconditioneerheid verplicht gesteld! Een ieder die niet alles meer voor zoete koek slikt past dus niet in dat vertekend/gepimpte plaatje. 'Eerlijkheid' wordt in dit geval dus weer eens verward met het alles maar klakkeloos aannemen van een ieder die boven je geplaatst is d.m.v. een of andere bekwaamheid in afgerichte gehersenspoeldheid... Capiche?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Zoú bracúlá Wèl Zijn pillétjéspáp Gégéten hébben Van Òchtend?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Geweldig, de eerste twee reacties zijn weer eens van malloten.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De heren voelen zich kennelijk aangesproken ;)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. ÒH gewéldig dé hogere moráál sluipt ér in

  john dé projécteur Die mét zich zélf praat Hiér

  Wat vindt u ván u?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Pablito verwart complotdenken met kritisch denken. Maar je kunt best kritisch staan tegenover machtsverhoudingen en machthebbers zónder geloof te hechten aan complottheorieën.

  Zo moet je wel doof en blind zijn om nog langer enig geloof te hechten aan de officiële redenen om Irak binnen te vallen. Meervoud, omdat de reden plotseling gewijzigd werd toen Saddam niet over massavernietigingswapens bleek te beschikken. Heeft men in de aanloop naar de invasie geprobeerd ons op het verkeerde been te zetten? Ja, zoals afgelopen week weer bleek uit de uitgelekte Downing Street memo's die de Independent publiceerde.

  Heeft de regering Bush 9/11 aangegrepen om Irak binnen te vallen en thuis de burgerrechten af te breken? Alweer,ja. Zat de regering Bush daarom zelf achter 9/11? Nee. Het is heel wat waarschijnlijker dat ze gewoon de gelegenheid heeft aangegrepen om haar agenda door te drukken. In feite is dat hoe het meestal gaat: er gebeurt iets wat niemand had voorspeld/voorzien en systemen/instituties reageren daar ad hoc op.

  Bovendien: wat is er nou zo interessant aan complotten? Om dicht bij huis te blijven: wat maakt het uit indien Joris Demmink daadwerkelijk een pedofiel blijkt te zijn? Who cares? Waarom al die energie verspillen om aan te tonen dat een SG onderdeel is van een wereldwijd pedo-netwerk? Die energie kun je toch beter besteden aan zaken die er werkelijk toe doen?

  Zoals Chomsky zei over de moord op JFK: wat maakt het uit indien JFK is vermoord door een jaloerse echtgenoot of door de Mafia? So what indien dat daadwerkelijk het geval blijkt te zijn geweest?

  Verspil je tijd en energie niet aan onwaarschijnlijke complottheorieën die je nooit hard kunt maken. Richt je op het veranderen van instituties/machtsverhoudingen, indien je de wereld daadwerkelijk een betere plaats wilt maken.

  Tot slot een link naar het beroemde/beruchte (afhankelijk van of je al dan niet een complotter bent)interview met Chomsky over 9/11 complottheorieën bij de gesstverwanten van de Skeptics Dictionary: http://www.skepdic.com/911conspiracy.html

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @ vandergalien:

  "Pablito verwart complotdenken met kritisch denken."

  Gebeurt wel vaker ja. Complottheorieën hebben nu eenmaal een aanzuigende werking voor, how shall we say, mafkezen.

  "Maar je kunt best kritisch staan tegenover machtsverhoudingen en machthebbers zónder geloof te hechten aan complottheorieën."

  Hmmm, maar daarna pak je de downingstreet memo's erbij, en als je deze voor waar aanneemt heb je eigenlijk een complotfeit te pakken. Meerdere personen zijn samengekomen om via misleiding een oorlog te voeren op oneigenlijke gronden. Dat lijkt me simpelweg een complot. Complotfeiten bestaan nu eenmaal, neem bijvoorbeeld ook het Tuskegee Syphilis Experiment, één van de oorzaken van het diepe wantrouwen en verhoogde geloof in complottheoriën van Afro-Amerikanen.

  "In feite is dat hoe het meestal gaat: er gebeurt iets wat niemand had voorspeld/voorzien en systemen/instituties reageren daar ad hoc op."
  De stelling van Naomi Klein in The Shock Doctrine. Vraag blijft; als de systemen/instituties zo'n gebeurtenis wél voorzien (waarschuwingen 9/11 door andere inlichtingendiensten) zijn ze dan ook in staat om een oogje dicht te knijpen of zelfs een handje de goede richting in te duwen. Da's nog een stuk cynischer dan het wereldbeeld van Naomi Klein, die al behoorlijk cynisch is over dit soort 'powers that be'.

  "Zoals Chomsky zei over de moord op JFK: wat maakt het uit indien JFK is vermoord door een jaloerse echtgenoot of door de Mafia? So what indien dat daadwerkelijk het geval blijkt te zijn geweest?"

  Dat vind ik echt je reinste kul, natuurlijk maakt dat uit. In het kader van gerechtigheid wil iedereen toch de juiste dader weten, en al helemaal als er redenen lijken te zijn om aan te nemen dat higher-ups (hetzij maffia hetzij CIA/ regeringsniveau) betrokken zijn.
  Natuurlijk maakt het uit, net zoals het voor ons had uitgemaakt of Pim Fortuyn door Volkert, een jaloerse lovernicht of door Ad Melkert himself (ik zie het al voor me) was doodgeschoten.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @ pablito de Bolletjesdrager:

  Holy crap, dat blog deprogramerings vitaminen is echt een psychedelische bad trip met een flinke saus Eric Hufschmid-antisemitisme er door heen (ik zie zelfs zijn plaatjes terugkomen). Combineer dat met een boel spelfouten (begint al bij de naam, deprograMeringsvitaminen, hoort met dubbel M te zijn) en M&M-kleurtjes en het is me duidelijk dat ik niet in jouw hoofd zou willen wonen.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @tim-frog:
  Blijf jij mar lekker zwemmen in je eigen uitwerpselen van miere-neukerij en je andere uitwerpselen van uitgepoepte komma's. Judeojankerds gaan altijd voor de vorm en daarom hangen ze dan ook altijd zo graag aan de onderlipjes van hun gedachten verkrachtings mensachtigen. Zo goed? Moet jij niet eens heel snel aan de klaag? Zieligheidsmaniak... :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @Tim Dog

  Het hangt er natuurlijk van af wat je onder een complot verstaat. Wanneer een groep mensen samenkomt en onderling afspraken gaat maken (waarbij men probeert deze informatie aan derden te onthouden), heb je - in theorie - al met een complot te maken. In die zin wordt er wat af gecomplotteerd.

  Bestaan er complotten? Ja, natuurlijk bestaan die. Maar het wordt anders indien je de maatschappij en het maatschappelijk handelen van mensen gaat reduceren tot een complot. En het lijkt mij dat complottheoretici nu juist dát doen.
  Naomi Klein's visie kan ik - in grote lijnen - wel onderschrijven. Alex Jones' theorieën vind ik (meestal) onzinnig.

  Zijn systemen in staat een oogje dicht te knijpen wanneer ze een gebeurtenis voorzien? Bijvoorbeeld: negeerde de regering Bush opzettelijk waarschuwingen dat Al Qaida een aanslag plande? In dit specifieke geval geloof ik er niets van. Niet zozeer omdat men morele bezwaren zou koesteren, maar omdat ook dát vroeg of laat zou lekken en het politieke zelfmoord zou betekenen. Niet alleen voor Bush, maar voor de Republikeinse partij. Alleen een krankzinnige zou een dergelijke gok wagen. Bush was misschien niet het grootste licht dat ooit president van de USA is geworden, maar Cheney en Rumsfeld waren allesbehalve dom of krankzinnig.

  Tav Chomsky past een nuance: Chomsky stelt dat het misschien anders zou zijn indien er een "high level conspiracy" zou zijn geweest om Kennedy te vermoorden. Elke vorm van bewijs daartoe ontbreekt echter. Indien het geen "high level conspiracy" is, is het in zijn ogen nogal oninteressant wie JFK daadwerkelijk heeft vermoord, of dat nou een jaloerse echtgenoot was (niet onredelijk gezien Kennedy's affaires) of de mafia.
  In die zin zou de moord op Fortuyn ook pas interessant worden indien zou blijken dat Ad Melkert daartoe opdracht had gegeven. Maar een doorgedraaide dierenactivist of een afgewezen minnaar? Ach...

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Ahh..Pablito..."judeojankerds"? Daar komt de anti-semiet achter het behang vandaan. Ben jij soms Aart Liberty?

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @ p.vandergalien:

  Ok, in je nuancering van Chomsky kan ik het wel vinden.

  "Naomi Klein's visie kan ik - in grote lijnen - wel onderschrijven. Alex Jones' theorieën vind ik (meestal) onzinnig."

  Met beiden eens. Behalve de (voor mij) soms onuitstaanbare vorm van Alex kan ik me ook maar moeilijk vinden in de inhoud van Mr Jones, vooral als het gaat om zijn ideeën van een NWO. Die NWO (het idee dat vrijwel alle wereldleiders in het geheim hetzelfde belang nastreven) komt totaal niet overeen met hoe ik in de werksfeer steeds weer diverse belangen (verborgen en openbaar) moet signaleren, belangen komen nooit zomaar overeen en al helemaal niet op hoog niveau. Die eenduidigheid van belangen kan dus volgens mij helemaal niet (alhoewel ik eerlijkheidshalve wel moet toegeven dat als oplossing voor de meeste problemen wel vaak de roep klinkt tot centralisering van macht en middelen).

  Voor David Ray Griffin had ik wel respect, voor zijn argumentatiewijze en zijn vorm, waarmee ik niet bedoel dat hij de waarheid in pacht heeft. Want die is mij uiteindelijk toch veel te complex gebleken, na het lezen van de 9/11 Commission Report, de "omissions and distortions" van Griffin als antwoord, "Loose Change" en dan weer "Screw Loose Change", Zapruder, Zapburu... 'T is al weer een tijdje geleden dat ik me er zo in had verdiept, ergens bij "debunking 9/11 debunking debunking" (of zoiets) was ik opgehouden :-)

  "Alleen een krankzinnige zou een dergelijke gok wagen. (...) maar Cheney en Rumsfeld waren allesbehalve dom of krankzinnig."

  Juist die mensen maken mij zo sceptisch over een officiële lezing. Ze zijn zeker niet dom, maar ik heb wel video's van ze gezien waarin ze echt een stuitend en volledig gebrek aan empathie vertonen. In de DSM-IV kom je dan al snel uit bij narcisten, psychopaten, sociopaten en andere mensen waarvoor kenmerkend is dat ze soms met hoog risico gokken (lang niet altijd rationeel) en geen enkel gevoel hebben bij een begrip als "waarheid" (ze liegen zonder hier gevoel bij te hebben alles naar hun eigen straatje toe).

  Als ik het hele soepzooitje aan argumenten bij elkaar neem doe ik wat dat betreft ook liever geen uitspraken meer over het "waarheidsgehalte" of de mogelijheid/ waarschijnlijkheid van een 9/11 complot. Ik bekijk liever de vorm (meestal drogredenen) waarin argumenten over en weer zijn gegoten. Ik geloof niet in een complot, maar kan het ook niet volledig uitsluiten. Ik weet het niet, en ik kan het ook niet weten. Om Robert Frost maar te citeren:
  "we dance round in a ring and suppose, while the truth sits in the middle and knows".

  BeantwoordenVerwijderen
 13. V/d galiën en t-maddog zijn i.i.g. al ontmaskert. O.K slachtofferiaans kruipende knechtjes der onmenselijkheid. Ik zal mij bij een eventuele confrontatie totaal ontlasten op jullie demonische geslepenheid. Waaruit mijn ontlasting op dat moment zal bestaan is geheel aan jullie kruiperige ondersoort. Waar van acte...

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @Pablito

  "Judeojankerds gaan altijd voor de vorm en daarom hangen ze dan ook altijd zo graag aan de onderlipjes van hun gedachten verkrachtings mensachtigen."

  Hangen aan de onderlipjes van hun gedachten verkrachtings mensachtigen? Wtf! Echt, een 10 voor originaliteit, maar een 1 voor begrijpelijk schrijven en zinsconstructie.

  "Zo goed? Moet jij niet eens heel snel aan de klaag? Zieligheidsmaniak... :-)"

  Ik klaag anders opvallend weinig hoor, niet over "complotters", trollen, debunkers, joden, anti-zionisten en weet ik het niet wat allemaal. Ik bekijk het allemaal van een afstandje, geniet van het leven zolang het me nog gegeven is en goed is en als ik zin heb op me ergens even bij in te mengen doe ik dat. Op mijn eigen manier, die volgens mij geen schoolvoorbeeld is van een klaagzang.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. "O.K slachtofferiaans kruipende knechtjes der onmenselijkheid. Ik zal mij bij een eventuele confrontatie totaal ontlasten op jullie demonische geslepenheid."

  Wauw, echt prachtig! Ga maar helemaal los Pablito, volgens mij lijd ik aan een soort van behoefte aan geestelijke S.M., ik geniet ervan!

  BeantwoordenVerwijderen
 16. O.K moderator ik heb je boodschap uiteindelijk dan toch nog begrepen. In mijn kringen wordt het als een doodzonde beschouwd om geplaatste comments zonder opgaaf van redenen van meegezonden links te ontdoen dan wel te veranderen. Geef mij dan gewoon een blok of delete het geplaatstene. Ik wensch je nog vele 'conversaties' toe met je aarschlikkende eegatjes, waarbij ik van harte hoop dat jullie samen als bravenhendrikjespap uitgekookt en wel zullen eindigen. 'K heb het na 4 jaar hier wel 'gezien'. Handdoek, natte-dwijl muffe-kwijl...

  BeantwoordenVerwijderen
 17. 'In mijn kringen wordt het als een doodzonde beschouwd om geplaatste comments zonder opgaaf van redenen van meegezonden links te ontdoen dan wel te veranderen.'

  Ik ben bang dat je zelf een foutje hebt gemaakt, amigo, want zoiets is in Blogger niet mogelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Dus als ik het goed begrijp kun je tegen aluhoedjes en andere wantrouwende geesten het volgende zeggen: It takes one to know one. Of liever: Zoals de waard is...

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Een kindermisbruikbestrijder die regelmatig in een land zit dat speciaal door mannen wordt bezocht voor dat doel en waar Misha Kat niets over schrijft. Hij zal vast zijn redenen hebben.

  Jammer dat hij daar zit, ik vind de filmpjes waarin hij de roeptoeter gebruikt fenomenaal. Het filmpje waarin hij tegenover een andere roeptoeter in Leeuwarden stond was een van zijn hoogtepunten. Mr. Bean is er niets bij, dit is echt.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Ah ja..de Wie-Kan-Het Hardste-Roeptoeteren wedstrijd in Leeuwarden! Die was geweldig. Kat in topvorm is inderdaad entertainment van het hoogste niveau:)

  BeantwoordenVerwijderen