woensdag 23 februari 2011

Wraakroepend

Relletje rond het Vlaamse wetenschapsblad EOS. Daar mocht natuur- en wetenschapsjournalist en sfeerfotograaf Rypke Zeilmaker in een vier pagina’s tellend artikel vertellen dat het een 'vals beeld' is om te stellen dat de milieudruk op de aarde direct om te zetten is in oppervlakte. Niet zelden voeren ecologisten bijvoorbeeld aan dat als we zo doorgaan, we vier of vijf aardes nodig hebben om aan alle grondstofbehoeftes te voldoen en de enorme hoeveelheden CO2 te neutraliseren. En dat is, stelt Rypke, onzin.

Dat een van de spilfiguren achter Climategate.nl zo’n forum krijgt in het populaire blad om een kritiek die al tien jaar oud is uit te schrijven en ook nog eens 'een pak fouten serveert', vindt de Vlaamse milieudeskundige Peter Tom Jones 'wraakroepend'. In De Morgen: 'Dit is de man die T-shirts verkoopt met daarop ‘CO2 is good for you’. De bemerkingen dat de ecologische voetafdruk nog een onderschatting is en dat het niet realistisch is alles in oppervlaktes bos uit te drukken zijn al zeer lang gekend.' En op zijn site: 'Opmerkelijk aan het artikel in EOS is de opeenstapeling van feitelijke fouten (o.a. in de wiskundige formule die de auteur hanteert voor de voetafdruk) en suggestieve commentaren (bv. "steeds meer wetenschappers", terwijl het gaat over enkele (goede) vakbladartikels die al jaren meegaan). Laat het duidelijk zijn dat wij de ecologische voetafdruk NIET nodig hebben om de urgentie en de ernst van de ecologische crisis te duiden.'

Dat kon natuurlijk weer niet onbeantwoord blijven door Hylke. 'Ik citeer gewoon deugdelijke wetenschappers, die zich verbazen dat de Ecologische Voetafdruk nog zoveel aandacht krijgt. Die hebben de tekst zelf nagelezen, maar Tom Jones heeft het over ‘fouten’. Waarmee hij claimt meer van milieu-economie te weten dan leidend milieu-ecooom Jeroen van den Bergh. I beg to differ. Dat de reguliere journalistiek tien jaar lang lag te slapen en naief de pseudoexperts blijft papegaaien, in plaats van eens verder te kijken, is niet mijn fout. Klinken de alarmerende angstprojecties uit de voetafdruk zo sexy en sensationeel, dat men daar geen vragen bij wil stellen?'

Je blijft je amuseren met de bloggertjes van Climategate: dat zijn helemaal geen journalisten, maar propagandisten. Een beetje journalist zoekt een redelijke balans tussen pro en contra, maar Hylke heeft een hekel aan 'klimaatalarmisten, academische parasieten, graaiers, fondsenwervers, Wouter van Dieren-beschermers, bureaucraten, progressieve meelmuilen, onverschillige snobbisten, Jules en ander volk dat verbanning verdient naar een eiland in de Noordzee om zich daar te bezinnen op hun zonden.'

Kortom, Hylke klinkt als een PVV'er. En laat Richard de Mos van die partij nog klimaatscepticus zijn ook.

2 opmerkingen:

  1. inderdaad is er op de indicator 'ecologische voetafdruk' wel wat wetenschappelijke kritiek te geven. De wetenschappers die Rypke aanhaalt en die gefundeerde wetenschappelijke kritiek uiten op de ecologische voetafdruk ontkennen absoluut niet dat de westerse levensstijl een te zware impact heeft en onhoudbaar zou zijn moesten alle wereldburgers dat niveau bereiken.
    De enige reden waarom er uit de hoek van Climategate dergelijke kritiek komt heeft niets met wetenschappelijke correctheid te maken maar wel met het propageren van hun libertaristisch gedachtengoed waarbij ze vinden dat alles moet kunnen (wat in praktijk het recht van de sterkste betekent en ten koste van medemens en milieu zou gaan).
    Wat e voetafdruk betreft; die is misschien geen perfect instrument maar is een handige indicator om iemands consumptiegedrag in één getal weer te geven en te vergelijken.

    BeantwoordenVerwijderen