woensdag 2 november 2011

Holvat

Barracuda heeft zich al vaak afgevraagd hoe Arend Zeevat als sociaal agogisch werker in de geestelijke gezondheidszorg is beland. Is er nou echt niemand die ten tijde van zijn aanstelling eens even goed in zijn hersenpan heeft gekeken? Weten zijn leidinggevenden eigenlijk wel wat Arend allemaal in zijn vrije tijd uitspookt?

Toegegeven: Arend, uitbater van zweefsite Argusoog, is begaan met de wereld en de mensheid, en soms heeft hij die vaderlijke toon die zorgverleners zich eigen hebben gemaakt. Maar er zit toch echt een steekje los bij Arend.

Zo kwam Arend een dezer dagen in zijn vakliteratuur een artikel tegen over de Stichting Alternatief Beraad, die een brochure heeft verspreid om meer bekendheid te geven aan slachtoffers van ritueel misbruik. Een systematische vorm van lichamelijke, seksuele en psychologische mishandeling, vaak tijdens zogenoemde satanische rituelen, zo wordt nog even toegelicht. Een moeilijke kwestie, want voor het bestaan van dergelijke sekten is niet altijd bewijs. Maar de stichting neemt de meldingen van slachtoffers serieus.

Nou, dat vertrouwt Arend voor geen meter. De Stichting Alternatief Beraad blijkt alweer jaren her te zijn voortgekomen uit overleg tussen het Ministerie van Justitie, de Inspectie Jeugdhulpverlening en de Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid. Oeps. 'Het feit dat Justitie zelf deze werkgroep in het leven heeft geroepen, waar uiteindelijk het Alternatief Beraad uit is voortgekomen, mag wel duidelijk maken dat zij hiermee, net als bij de commissies Deetman en Samson, een podium hebben geschapen om aan de toenemende maatschappelijke onrust rond dit thema tegemoet te komen. Daarbij zal het de Stichting zeker niet gaan om werkelijke waarheidsvinding, maar slechts om het toedekken van een gruwelijke realiteit waar overheidsinstanties tot op de hoogste niveaus zelf vuistdik in betrokken zijn. Het is dus een vorm van controlled opposition. Ja, Joris Demmink doet zijn doofpottenwerk goed en grondig.'

Dit is dus het probleem van Arend: die is al net zo pedogek als Micha Kat en gelooft in het bestaan van een 'satanisch geïnspireerd (...) netwerk, dat werkelijk alle maatschappelijke geledingen en organisaties omvat' met Demmink aan top. Maar laat Demmink ten tijde van de oprichting van de stichting nog gewoon directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie zijn geweest en hij nauwelijks bemoeienis kan hebben gehad met de oprichting van dit soort stichtingen. Die trouwens geen enkele relatie (meer) met justitie hebben, sterker nog: het bestuur en de werkgroepen van de stichting bestaan uit directe collega's van Zeevat. Zorgprofessionals dus.

Maar naar de overtuiging van Holvat is het via de grijparmen van deze enorme Octopus mogelijk om via een simpele stichting dit soort misbruik toe te dekken. Sterker nog: 'Het feit dat men nu aansluiting zoekt bij de geestelijke gezondheidszorg, duidt er mijns inziens op dat men een grotere instroom van rituele misbruikslachtoffers in de psychiatrie verwacht'. Oftewel: de sanatisten uit de 'piramidale machtshiërarchie' hebben besloten om hun activiteiten eens even flink uit te breiden en dat in een brochure alvast subtiel aan te kondigen. Volstrekt logisch, als je er goed over nadenkt. 

Nou zou je er nog om kunnen lachen, ware het niet dat Arend dus godbeterhet werkzaam is in de psychische zorg, waar hij hoog nodig behandeld zou moeten worden.

13 opmerkingen:

 1. Of ze zijn echter knettergek, of het zijn gespeelde Koefnoen typetjes, kan haast niet anders. "holvat"in polonaise bij justitie samen met Kat, kom op : baarlijke nonsens, wakker blijven mensen.
  NB.
  OOK DORPSGEKKEN VANG JE MET DORPSGEKKEN!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De betrokkenheid van zijn eega bij de gemeenteraad van Arnhem zegt mij via deze lichaamstaal i.i.g. al wel iets meer! Persoonlijk geloof ik wel in de oprechte bedoelingen van Arend. Ik denk alleen dat hij via zijn vrouw wel verstrikt moet raken bij het onder de pet houden van pedosexuele escapades, die zij in het belang van haar cariere via de algemeen geldende polizieke moris helaas wel 'moet' hanteren? Ik geloof dat er door een boze betrokkene daar al bij KLOL of Argusoog zelf een boekje over open werd gedaan in de comments. Ook hier lijkt dus te gelden dat het niet uitmaakt of de poes wit dan wel soeart is, als het maar wel gretig rondparaderende muisjes vangt...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dit is dus het probleem van Arend: die is al net zo pedogek als Micha Kat en gelooft in het bestaan van een 'satanisch geïnspireerd (...) netwerk, dat werkelijk alle maatschappelijke geledingen en organisaties omvat'

  Het gaat hier niet waarheidsvinding, een hulpverlener is geen detective, maar om hulpverlening aan zwaar getraumatiseerde slachtoffers.

  Ik heb al eens eerder hier verteld dat ik in mijn vroege jeugd ook slachtoffer ben geweest van misbruik binnen de katholieke kerk. Ik weet dat dit op grote schaal gebeurde, en dat er een soort ritueel aan vast zat. Het waarom heb ik nooit kunnen achterhalen. Waren dit satanistische rituelen? Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat je deze verhalen van vermeende slachtoffers niet moet bagatelliseren of belachelijk maken. Er zijn duidelijk overeenkomsten in verhalen van slachtoffers. Er is dus wel degelijk iets gaande.

  Zwijgen over ritueel misbruik

  Verder laat ik het hierbij. Dit onderwerp roept bij mij te veel walging op. Ik heb het gelukkig achter me gelaten. Ik wil er zo`n min mogelijk mee worden geconfronteerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De rituelen worden niet ontkend, maar om een slachtofferhulpgroep te beschuldigen kan echt niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. En dan hebben we ben vd brink, die zich ook heeft ingebeeld dat Bureau Jeugdzorg uit sanatisten bestaat. Heeft natuurlijk weer nul bewijs.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik wil niet zo ver gaan om te stellen dat Bureau Jeugdzorg uit satanisten bestaat, maar dat er veel mis is met deze organisatie is wel duidelijk.

  Bureau Jeugdzorg wist van kindermisbruik in Langenboom

  In mijn tijd was al duidelijk dat als je eenmaal in de klauwen van de kinderbescherming terecht kwam, je daar tot aan je 18 jaar niet meer uit kwam.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het MDI heeft op 31 oktober aangifte gedaan van diverse anti-semitische uitingen op klokkenluideronline

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Vandaag kreeg ik nog een brief van de commissie Samson

  BeantwoordenVerwijderen
 9. masterofhardcore

  En wat heeft dat met dit onderwerp te maken?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Arminius

  Helemaal niets, maar het plaatsen van offtopic reacties is jou toch niet vreemd

  BeantwoordenVerwijderen
 11. ja dit is echt een dump-plek geworden. Beeetje zonde.

  BeantwoordenVerwijderen