maandag 21 mei 2012

Coma

Zoals Barracuda al voorspeld had: veel gesputter vandaag door de Vaatstra-complottertjes na de 'kletskoek' van Peter R. de Vries. Vooral van de kant van zelfverklaarde Vaatstra-speurder André Vergeer, die weliswaar niet bij de moord is geweest (mogen we hopen), maar bijna doet alsof. Stekeblind natuurlijk weer voor nieuwe gegevens, zoals een echte complotter betaamt.

Vergeer zou Peter R. wel even een lesje leren. Wat volgt zijn allerlei gelijkhebberige interpretaties van feiten die er niet toe doen. Details over lekke banden van fietsen, vage bandensporen, al dan niet vermeende greepsporen, schouderbandjes en ander multi-interpretabele omstandigheden, zijn hooguit relevant voor de reconstructie van de laatste fatale minuten.

Het gaat erom dat sperma dat op haar lichaam is aangetroffen moet matchen met een dader. En dan wordt het verhaal eigenlijk heel simpel. Vergeer cs weten namelijk absoluut zeker dat twee asielzoekers bij haar moord waren betrokken als onderdeel van een of ander satanisch ritueel. Bij die gelegenheid hebben we Vergeer vanzelfsprekend niet horen roepen dat DNA niet relevant zou zijn. Totdat een nieuw daderprofiel even niet in het plaatje past. Dan is DNA-onderzoek weer 'de meest simpele manier om onwetenden om de tuin te leiden'. Vergeers argument: Er is geen datum en geen tijdstip op het sperma-DNA van die verkrachting, noch waar die verkrachting heeft plaatsgehad.

Barracuda weet er zo nog wel een paar. Het sperma werd als gezegd aangetroffen op haar ontklede lichaam, anders zou je toch echt verwachten dat het onder de dagelijkse ochtend- of avonddouche was weggespoeld. Het DNA kwam ook nog overeen met een haar op een aansteker die in haar tas is gevonden.

Duidelijk is dat Vergeer weinig kaas heeft gegeten van onderzoek aan mitochondriale DNA, dat nota ten grondslag ligt aan de fascinerende Single Origin en Out of Africa hypotheses. Als Koerd of Afghaan heb je dan toch echt een ander haplotype dan een West-Europeaan. Maar dat wil Vergeer niet horen. Dus zou asielzoeker Ali hebben beweerd dat hij een Amerikaanse vader had en die vader zou zo maar weer een Europese voorvader kunnen hebben gehad. Nog los van het feit dat de desbetreffende Ali toch echt oosterse gezichtskenmerken vertoont, hebben Amerikanen toch echt hun eigen haplotype. Belangrijker: bij het profiel van de dader wijzen zowel de vaderlijke lijn als die van de moeder op een West-Europese afkomst.

Het DNA-experiment zou volgens Vergeer ook al zijn 'mislukt' bij De Vries zelf, wiens voorvaderen uit  Scandinavië kwamen. Ook hier heeft Vergeer kennelijk zitten suffen. Het gaat nog altijd om een Europese DNA-variant die je ook in het noorden van Duitsland aantreft.

En precies dit DNA-bewijs haalt alle onzin over een mogelijk complot met weggevoerde daders onderuit. Logisch dus dat de alles wat hem niet uitkomt wegredenerende Vergeer eindigt met de conclusie dat Peter R. "niets weerlegd (...) en geen enkel heikel punt aan (heeft) willen kaarten om het publiek niet wakker te schudden."

Waarschijnlijk lag Vergeer in een diepe coma voor de buis.

85 opmerkingen:

 1. Het meest recente stuk van Micha Kat gaat volgens mij echt in tegen de schorsingsvoorwaarden.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. ===
  Het DNA kwam ook nog overeen met een haar op een aansteker die in haar tas is gevonden.
  /===

  Wat betreft mitochrondriaal DNA, als ik me goed herinner. Maar dat is niet uniek per persoon!

  Het betekent dan alleen maar dat de persoon die bij het sperma hoort en die bij de haar hoort, in de vrouwelijke lijn tot aan de recentste mutatie (dat kan 100en jaren geleden zijn) dezelfde vrouwelijke voorouder hebben gehad. Er zijn 100en zoniet 1000en mensen voor wie dat geldt! Het zegt dus op zich heel weinig.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. ===
  Ook hier heeft Vergeer kennelijk zitten suffen. Het gaat nog altijd om een Europese DNA-variant die je ook in het noorden van Duitsland aantreft.
  /===

  Vergeer schrijft dan in http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/12512/het-einde-van-peter-r-de-vries
  ===
  Peter had zijn voorvaderen in Noord Scandinavië en helemaal niet in Nederland of in Ost Duitschland (Friesland)! En precies dat betekende dat zijn voorouders ergens vóór de 16e eeuw al in Scandinavië moeten hebben geleefd!
  /===

  "Ost Duitschland (Friesland)", wat is dat? Bij zo'n eenvoudig detail, dat iedereen zo in de Wikipedia kan vinden, heeft André Vergeer kennelijk geen idee waar het over gaat. (Wat zegt dat over andere details?)

  Ik wel: het gaat om Oost-Friesland, dat is een regio in Noord-West-Duitsland, ten oosten van Groningen. In weerwil van de naam spreekt men er geen Fries (meer), maar Nedersaksisch of gewoon Duits.

  En bij dat over die voorouders: nou én? Welke stelling ontkracht dat dan?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. ===
  Duidelijk is dat Vergeer weinig kaas heeft gegeten van onderzoek aan mitochondriale DNA, dat nota ten grondslag ligt aan de fascinerende Single Origin en Out of Africa hypotheses. Als Koerd of Afghaan heb je dan toch echt een ander haplotype dan een West-Europeaan.
  /===

  Over haplotypen heeft men het volgens mij alleen (of vooral?) bij het Y-chromosoom (mannelijke afstammingslijn). Mitochondriaal DNA is iets heel anders (zit niet in de celkern en is mogelijk evolutionair afkomstig van ingevangen bacteriën?? Hoezo fascinerende materie??)) en gaat over de vrouwelijke lijn.

  ===
  Als Koerd of Afghaan heb je dan toch echt een ander haplotype dan een West-Europeaan.
  /===

  Dat kun je zo algemeen niet stellen. http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA) komt ook voor in oostelijke streken (waar we vermoedelijk allemaal van uitgewaaierd zijn), hoewel veel minder.

  ===
  Maar dat wil Vergeer niet horen. Dus zou asielzoeker Ali hebben beweerd dat hij een Amerikaanse vader had en die vader zou zo maar weer een Europese voorvader kunnen hebben gehad. Nog los van het feit dat de desbetreffende Ali toch echt oosterse gezichtskenmerken vertoont, hebben Amerikanen toch echt hun eigen haplotype.
  /===

  Gezichtskenmerken en Y-chromosen staan los van elkaar. In het Y-chromosoon zitten namelijk vrijwel geen genen die uitwerking hebben.

  Amerikanen hebben niet "hun eigen haplotype", maar heel veel verschillende: de inheemse bevolking een heleboel, en de immigrantenkinderen een heleboel andere, uit West- en Zuid-Europa en uit Afrika, waarbij elk van die streken zelf ook al erg gemengd zijn en waren (logisch, denk aan de Grote Volksverhuizing).

  Erg ingewikkeld allemaal, vaste conclusies zijn te trekken, statistische uitspraken zijn wel mogelijk ('grotere kans op West-Europees dan ook Iraakse Koerd').

  ===
  Belangrijker: bij het profiel van de dader wijzen zowel de vaderlijke lijn als die van de moeder op een West-Europese afkomst.
  /===

  Dat heb ik in de uitzending niet gehoord, maar ik kan het gemist hebben. Ik hoorde alleen van een mitochrondriale match tussen sperma en haar, waarbij niet werd vermeld (fout in PRdV's programma, vind ik) dat dat op zich weinig zegt.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. mtDNA profiling struikelt met name op juridische bezwaren/argumenten in een rechtszaak, niet op biologische.

  Als er een mtDNA match is tussen gevonden sperma en haar dan zegt dat wel degelijk wat.

  Wanneer uit scans van bevolkingsdatabases en controle regio's bijkt dat de 'dader' uit de wijdere regio komt, dan zou ik alle vrouwen in de omgeving gaan testen. Goede kans dat je dan de moeder, zus of grootmoeder tegenkomt van de persoon die je zoekt.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ruud, die toelichtingen van jou zijn altijd weer vreselijk warrig, en vaak blijk je dingen maar half te lezen. Weet je iets van DNA? Uit je formulering blijkt van niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ruud, je interpretaties van mijn tekst zijn nogal slordig.

  het haplotype van De Vries is geen on Europese variant, en als je de kaartjes goed bestudeert, zie je dat het uitwaaieren van zijn variant geldt voor een groot deel van Noord Europa, ook uit het Germaanse gebied waar zijn directe voorouders vandaan kwamen. De appel valt dus niet ver van de boom. Het argument dat het 'experiment' mislukt zou zijn, is dus gewoon onzin. De Europese herkomst is gewoon aan te tonen.

  Ik link gezichtskenmerken helemaal niet aan haplotype. Ik zeg nergens dat Amerikanen als geheel een halotype hebben, dat kan ook moeilijk anders met inheemse bevolkingen en Europese import, maar ze verschillen van Europese varianten, daar gaat het om.

  De mannelijke en vrouwelijke lijn is een van de details in het persbericht van het OM.

  Tot slot: het DNA onderzoek naar de herkomst van bevolkingsgroepen is vergevorderd, zo is de hele migratie vanuit Afrika via India naar Australië minutieus in kaart gebracht. Zelfs is af te leiden hoe lang mensen op een plek zijn blijven wonen. Nu pas krijgen die technieken ook forensische toepassingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ziva:

  > Als er een mtDNA match is tussen gevonden sperma en haar dan zegt dat wel degelijk wat.

  Wel wat, maar niet veel. Statistiek dus.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. john schreef:
  "Ruud, die toelichtingen van jou zijn altijd weer vreselijk warrig, en vaak blijk je dingen maar half te lezen. Weet je iets van DNA? Uit je formulering blijkt van niet."

  Ga je ook nog even aangeven wát ik precies half gelezen heb, en wélke van mijn formuleringen onjuist was en wat het dan wel moet zijn? Ik leer altijd graag bij.

  Of is het "hee, hij dreigt Vergeer op punten toch gelijk te geven, dat kunnen we niet hebben, dus afbranden die vent!"?

  Dezelfde mentaliteit als van Vergeer c.s., maar dan gespiegeld?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. > het haplotype van De Vries is geen on Europese variant,

  Zei ik dat dan?

  > Het argument dat het 'experiment' mislukt zou zijn, is
  > dus gewoon onzin.

  Vind ik ook, had ik ook niet bestreden.

  > De Europese herkomst is gewoon aan te tonen.

  Aan te tonen is het niet. Statistisch is die kans wel veel groter. Maar een Midden-Oosten-herkomst, met of zonder Amerikaanse vader, is ook niet onmogelijk. Wel is de kans daarop veel kleiner.

  Als het DNA tenminste van de moordenaar is, wat niet zeker, maar wel waarschijnlijk is.

  Niets is zeker, alles is statistiek.

  Dat is juist mijn grote bezwaar tegen Vergeer c.s.: er worden zekerheden gepresenteerd en iedereen die iets anders oppert is volgens hun een staatstrol, omgekochte desinformatieverspreider of zelfs een satanist. (Whatever that is, want in mijn visie bestaat de satan net zo min als god.)

  Bij de Deventer moordzaak ging het ook al zo. Wie met een andere theorie kwam (namelijk 'demo'), waarin De Jong toevallig níét de dader leek te zijn, die werd naar het speelhoekje (letterlijk!) verbannen. Zo beledigend hoor je niet met andersdenkenden om te gaan, vind ik. Vandaar de breuk.

  In juni hoop ik dan eindelijk die al zo lang geplande artikelserie over de DMZ te schrijven, inderdaad getiteld "De breuk".

  BeantwoordenVerwijderen
 11. > Tot slot: het DNA onderzoek naar de herkomst van bevolkingsgroepen is vergevorderd, [...]

  Ja, heel ver. Maar niet ver genoeg. Zo kloppen conclusies uit de mannelijke en vrouwelijke lijn niet in detail met elkaar, en die weer niet met archeologische bevindingen. Er is nog zeer veel werk te doen.

  Bovendien: bevolkingsgroepen bestaan niet, net zo min als rassen. Alle bevolkingen zijn sterk gemengd. Wel tekenen zich statistiek duidelijke tendensen af.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Barracuda schreef:
  "De mannelijke en vrouwelijke lijn is een van de details in het persbericht van het OM."

  Welk? Dit dus:
  http://www.om.nl/organisatie/item_144364/het_openbaar_0/@158878/nieuwe-inzichten/

  Daarin staat inderdaad:
  ===
  Haplo

  DNA geeft naast bepaalde erfelijke eigenschappen ook informatie over voorouders (Haplo-onderzoek). Het FLDO in Leiden heeft het DNA-profiel dat is vastgesteld in de zaak Vaatstra onderzocht en concludeert dat bij het profiel van de dader zowel de vaderlijke lijn als die van de moeder wijzen op een West-Europese afkomst. Dit versterkt het vermoeden van het 3D-team dat de dader uit de regio komt.
  /===

  Dat had ik even gemist. Goed om erop te wijzen. Is een extra argument tegen de theorieën van Vergeer c.s. Twee keer een kleine kans geeft een zeer kleine kans. Bijvoorbeeld 1% voor een Midden-Oosten of Amerikaanse vader, en 1% Midden-Oosten moeder, is samen 0,01% Midden-Oosten-herkomst. Verwaarloosbaar dus.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Zou mij niets verbazen als de dader uit haar kennissen kring komt. Avondje stappen, hij wil, zij niet, zaak loopt uit de hand, Marianne dood.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @Ruud Harmsen

  Je bent volgens mij wat snel met je statistieken.

  In het persbericht staat dat het DNA-profiel uitwijst dat de eigenaar van de sporen zowel vanuit de vaderlijke als moederlijke lijn een 'West-Europese'-afkomst heeft.

  Dat betekent dat er minstens 2 verschillende DNA-profielen bestaan, nl. een nDNA en mtDNA. Middels de eerste kan je zowel een vaderlijke als moederlijke afstamming bepalen, via de tweede uitsluitend een moederlijke.

  Dat betekent niet alleen dat de kans dat de 'gezochte persoon' een West-Europese afkomst statistisch is vergroot, maar betekent vooral dat het argument van Vergeer over een Amerikaans/Europese vader irrelevant is. De matrilineage via het mtDNA duidt immers ook op een West-Europese afkomst. Het belang van de afkomst van de vader vervalt daarmee deels, of helemaal. Je zou dus naar een West-Europese moeder - of grootmoeder - moeten zoeken, en statistisch gezien is de kans dat je die NIET vindt in Afghanistan een stuk kleiner.

  Dan zeg je dat het vinden van een overeenkomstig DNA profiel in het haardeel en sperma 'marginaal' is.

  Hmm, het daderprofiel verandert er compleet door. Als in van een 'rape-kit'-verkrachter naar een 'gelegenheidsverkrachter'. Maar om in jouw statistische liefhebberij te blijven. Hoeveel kans schat je in dat een 'rape-kit'-verkrachter sporen achterlaat via sperma en op een aansteker in de tas van het slachtoffer tov een 'gelegenheidsdader'? Statistisch ga je daar grote verschillen zien imo.

  Nog los van de statistieken die een groepsverkrachting zouden moeten ondersteunen. Van de hele groep laat niemand een spoor achter behalve 1 persoon, en die laat ook nog eens 2 sporen achter. Statistieken Ruud ;-)

  Dus het vinden van een overeenkomstig 'DNA-spoor' in zowel haar als sperma is van groot belang.

  Los nog van de juridische *shit*. "Ja ik heb sex gehad, maar die vent van dat haar heeft haar vermoord, en vice versa". Met beide sporen gelijk heb je dat 'gezeik' iig niet.

  Voor de rest denk ik dat er inderdaad een doorbraak is als het mtDNA de recherche in staat stelt verschillende sociale groepen in die regio te isoleren. Is het iemand afkomstig uit de regio dan vind je die eerder via de 'vrouwen' dan via de 'mannen' (waar meestal initieel nDNA onderzoek op is gericht). Vrouwen zijn meer 'honkvast' laten we maar zeggen.

  Daarnaast een monitor op de TNT-verhuisberichten, en isoleren van 'import' middels bijv een luchtmachtbasis of legereenheid in de buurt.

  Want idd zoals @Arminius zegt. Dat zal het uiteindelijk wel blijken te zijn, waarbij je de 'keurige huisvader die net uit de kroeg kwam' ook niet moet uitschakelen.

  Maar goed, bovenal hoop ik voor de ouders van Marianne dat ze eindelijk eens van deze 'casual experts' ellende verlost worden, en dat de dader van de moord op hun jonge dochter gearresteerd wordt.

  Dit soort internet-bombardementen van 'experts' en oportunistische 'onderzoekers' gun je niemand.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Daarbij als aanvulling btw, hulde voor dat '3D-team' van de recherche, want als je het persbericht leest hebben ze niet stil gezeten, en hebben het lef gehad eerdere onderzoeksresultaten naast zich neer te leggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. En een paar goede neuro- en gedragspsychologen inschakelen om naar de onderzoek-data te laten kijken.

  Maar ik vermoed dat dit al is gebeurd.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Re: Ziva 22 mei 2012 16:03

  Moeilijk te volgen allemaal, maar dat zal aan mijn gebrekkig aan kennis en inzicht liggen.

  Eén duidelijke denkfout wel: als sperma en haar hetzelfde mtDNA vertonen, betekent dat NIET dat ze van dezelfde persoon zijn!

  Duizenden mensen hebben namelijk hetzelfde mtDNA, (en duizenden anderen hetzelfde Y-chromosoom).

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Ziva: Althans IK heb het nergens over een groepsverkrachting gehad.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Ziva schreef:
  ===
  Voor de rest denk ik dat er inderdaad een doorbraak is als het mtDNA de recherche in staat stelt verschillende sociale groepen in die regio te isoleren.
  /===

  Sociale groepen in een regio??? Is mtDNA dan al zo gedetailleerd?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Human_mitochondrial_DNA_haplogroup#European_haplogroups
  heeft het voor HEEL Europa over 7, 10 of 12 haplogroepen, met afsplitsingen tienduizenden jaren geleden. Dat betekent dus honderdduizenden tot miljoenen mensen met dezelfde mtDNA-haplogroep.

  Misschien kan men daarbinnen zeer vele subgroepen onderscheiden. Maar dan liggen die ook weer complexer verspreid binnen de bevolking, en is op basis van een concreet aangetroffen mtDNA-profiel de geografische plaatsing niet nauwkeurig te krijgen, hoogstens een kwestie van, alweer, statistieken.

  Ik denk eerder men kan zien: mt + Y: oké, ergens binnen Noordwest-Europa (90% kans), dus als we binnen Nederland zoeken (bestaande DNA-bank) en daarna zo nodig binnen Friesland in de omgeving plaats delict, is er een flinke kans dat we op basis van het _complete_ DNA-profiel (niet alleen mt of Y) naaste familieleden aantreffen. Dan is de nauwkeurige sociale of geografische plaatsing dus NIET op basis van mt of Y, want dat kan waarschijnlijk helemaal (nog?) niet.

  Dit is zoals ik het uit Wikipedia begrijp, correcties welkom van wie er meer van weet en begrijpt.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. @Ruud Harmsen

  Nope, dat is niet waar. mtDNA analyses zijn tegenwoordig heel goed in staat om te bepalen of 'iemand het kind van de moeder is'.

  Juridisch wordt er nog een strijd geleverd - omdat 'theoretisch' in mtDNA profiling nog rekening gehouden met worden met bijv 'ouderlijke besmetting' of 'herschikking'. Het eerste komt heel zelden voor, maar bestaat, dus een argument voor de verdediging. Het tweede is nog nooit mbt mensen als case beschreven, en vereist een direct contact tussen het mtDNA in de eicel en het mannelijk mtDNA in de kop en staart (ik verzin het niet) van de sperma-onderzee-er. Hetgeen niet mogelijk is volgens ons huidige inzicht,

  mtDNA bestaat uit een enorme hoeveelheid 'lines'. Normaliter gebruik je het om sequentie's te isoleren, en zo een 'lineage' te volgen. Maar er zitten veel meer 'overeenkomsten' in een dergelijk profiel. Die veel meer uniek zijn, of de heritage-groep 'kleiner' kunnen maken.

  Het is dus niet zo dat 'duizenden mensen hetzelfde mtDNA hebben'. mtDNA onderzoek heeft zich in het verleden vooral op grotere groepen vanuit een antropologisch blikveld gericht, maar voor forensische individuele toepassingen werd het meestal niet gebruikt vanwege 'juridische blokkades'. Blokkades die inmiddels met succes worden/zijn overwonnen.

  "Ik weet wie je moeder is"

  ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 21. http://en.wikipedia.org/wiki/MtDna_haplogroups_by_populations

  Duidelijk te zien:

  Diverse mtDNA-haplogroepen die veelvuldig in Europa voorkomen, worden ook, hoewel minder, aangetroffen bij allerlei groepen in het Midden-Oosten. Dus: no way dat ze zomaar uit mtDNA kunnen afleiden: "het moet wel een blonde Fries geweest zijn".

  Het is veel en veel ingewikkelder, en dan staan in dit schema maar een stuk of 12 hoofdgroepen! Als ze tegenwoordig veel meer subgroepen kunnen onderscheiden, dan wordt de interpretatie alleen maar NOG veel complexer.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Ziva:
  "mtDNA analyses zijn tegenwoordig heel goed in staat om te bepalen of 'iemand het kind van de moeder is'."

  O, dus het mtDNA muteert bij elke generatie? Zodat al die duizenden andere verwanten in vrouwelijke lijn uit te sluiten zijn?

  Ik geloof er niks van. Je verwart pure mtDNA-analyse met analyses waarbij veel meer DNA betrokken wordt, dat kan haast niet anders.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrial_DNA
  "The fact that mitochondrial DNA is maternally inherited enables researchers to trace maternal lineage far back in time.
  [...]
  Because mtDNA is not highly conserved and has a rapid mutation rate, it is useful for studying the evolutionary relationships - phylogeny - of organisms. "

  How rapid, exactly? Ook vaak al binnen één generatie?

  BeantwoordenVerwijderen
 23. http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Y-chromosome_DNA_haplogroups
  http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)

  "In human genetics, Haplogroup R1b is the most frequently occurring Y-chromosome haplogroup in Western Europe, parts of central Eurasia (for example Bashkortostan[3]), and in parts of sub-Saharan Central Africa (for example around Chad and Cameroon). R1b is also present at lower frequencies throughout Eastern Europe, Western Asia, Central Asia, and parts of South Asia and North Africa. Due to European emigration it also reaches high frequencies in the Americas and Australia. "

  BeantwoordenVerwijderen
 24. http://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrial_DNA
  ===
  mtDNA is replicated by the DNA polymerase gamma complex which is composed of a 140 kDa catalytic DNA polymerase encoded by the POLG gene and a 55 kDa accessory subunit encoded by the POLG2 gene. During embryogenesis, replication of mtDNA is strictly down-regulated from the fertilized oocyte through the preimplantation embryo.[19] At the blastocyst stage, the onset of mtDNA replication is specific to the cells of the trophectoderm.[19] In contrast, the cells of the inner cell mass restrict mtDNA replication until they receive the signals to differentiate to specific cell types.[19]
  /===

  Gooi het maar in m'n pet. Ik geef het toe, hier snap ik niks van. Nog veel te studeren. Over anderhalf jaar spreken we elkaar weer.

  Hoeveel kaas zouden diverse andere discussieerders op diverse fora in heden en verleden hier nou van gegeten hebben? Geven die het ook gewoon toe als ze het NIET snappen? Interessante vraag waarop ik het antwoord ook al weer niet weet.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Inmiddels zijn mijn commentaren op http://rechtiskrom.wordpress.com/2012/05/22/ alweer geschrapt. Discussie niet toegestaan, slechts het Woord van de Verlichte Leiders Dankbaar en Vergeer moge gehoord worden. Amen.

  Dat de waarheid zegeviere.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Ik denk trouwens dat Andre Vergeer zelf de dader is. Dat zeg ik als gelegenheidscomplotter.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Hij is door diverse (super)getuigen gezien, op de achterste rij van de voorstelling. En bronnen hebben er mail over aan Micha Kat gestuurd, dus dan is het bewezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Ik kan die getuige niet geweest zijn overigens, want ik weet niet hoe hij eruit ziet. Dit alvast voordat ook tegen mij complottheorieën gaan ontstaan. Die 2000 euro per maand van het OM helpen wel lekker mee om de rekeningen te betalen trouwens. (;-) Was het maar maar. Snel weer aan het werk dus.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/12548/it-gets-crazier-by-the-second

  Ja hoor, de moderator kent Latijn en de klassieken. Wie gelooft dat? Kat daarentegen ... leraar klassieke talen ... in Wikipedia.

  Hoezo schorsingsvoorwaarden? Van dwangsommen trok hij zich toch ook al niks aan?

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Ik WEET net zoals Micha dat wanneer het systeem dat wil, ze vaak wie dan ook als useful-idiot brutaal arrogant voor hun scape-goatende karretjes spannen. Heb er altijd wel enkele zeer schrijnende gevallen tussen zien ploeteren wanneer ik weer eens ergens 'vrijwillig' moest logeren. Vaak trieste mensen die wegens ontbrekende netwerken en of aangeboren zwakzinnigheid volstrekt onwetend er van tussen genomen worden! Volgens mij denkt Micha nu dan ook dat Peter r de Vies alleen van stal is gehaald omdat hij wegens teveel onoplettendheid tijdens zijn laatste detentie gratis en voor niets overal met zijn DNA heeft lopen strooien/lekken! Gelukkig heb ik voor dit soort van prangende zaken altijd wel een sluitende alibi bij de hand hahaha...

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Er zijn ook steeds meer aanwijzingen voor de betrokkenheid van Kat bij de lustmoord. Dat zeg ik als gelegenheidscomplotter.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Aan Ziva vanwege 22 mei 2012 21:48;

  Muchas 'gracias' mujercita... (rest van de comments plus het stukje bij Haaretsz zelf kan ik je ook aanbevelen.) Als je bijv. die hele spacepoep debacle van Zuckerberg goed hebt begrepen, dan weet je ook dat hun zelfpijperij vanwege de zelfoverschattende sleetsheid steeds irritanter aan het worden is. Want laten wij eerlijk zijn; ken jij ze persoonlijk niet mooier? Ik wel...

  BeantwoordenVerwijderen
 33. @Adamas

  Het is zeer droevig om te zien dat overal waar je momenteel de deksel optilt je een rottende gierput tegenkomt. Het lijkt wel alsof alle lagen van de samenleving louter nog bestaat uit corruptie en perversie in de meest walgelijke vormen.

  Mensen worden daar terecht steeds kwader van wat zich dreigt te ontwikkelen als een tikkende tijdbom.

  Het is zorgwekkend dat die boosheid zich - deels - weer richt op 'de andere groep'. Het is het individu dat corrupt of pervers is, maar zodra dit individu een label opgeplakt kan worden wordt de focus onmiddellijk verlegd naar de gehele categorie.

  In jouw voorbeelden zijn het weer 'de Joden', maar een moslim, Chinees, of homo herkent dit niet minder.

  We leren het kennelijk nooit.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. "We leren het kennelijk nooit."

  Laat dat WE maar gerust even weg en spreek vooral voor jezelf Ziva. Mijn focus is echt niet vanwege de gekosjerde geslepenheid alleen gefocust op het jodendom hoor. Ik blijf met name zo verbouwereerd over die ongekende zelfoverschatting. En of dat nou homos of welke gemodificeerde mensachtige ook is, bij het uitziften van mijn verontwaardiging blijven er altijd alleen van die zelfverklaarde 'lievelingetjes' van moloch achter. Van welke geaardheid ze dan ook mogen zijn! That's my point...

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Laat dat WE inderdaad gerust even weg Ziva.

  Adamas leert het kennelijk nooit.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Dat heet cognitieve dissonantie Adamas. Blijft niemand van ons gespaard, maar het kan ook anders.

  Het kleermakertje waar ik altijd mijn spullen breng is een oude Iraanse man. Hij weet wie ik ben en wat mijn achtergrond is, maar ontfermt zich als een vader over me, en maakt zich soms duidelijk zorgen om me.

  Ik weet dat hij me, mocht ik ooit opgeroepen worden, met tranen in zijn ogen op Schiphol uitzwaait.

  Deze man is allang over mijn en zijn afkomst heengestapt.

  Zou jij ook eens moeten proberen.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Eigenlijk best symbolisch dat Micha Kat Micha heet, als je dit zo ziet:
  Bijbelboek Micha.

  Dezelfde wervende en waarschuwende toon.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. @ziva
  Kennelijk ben je in staat om zelfs een arme Iraanse vadertje kleermaker in tranen uit te laten barsten. Is jouw laatste naaktfoto ook voorzien van verstelwerk uit zijn collectie? Of is jouw potentiele oproep en plichtsbesef voor een origineel vaderland een van huis uit verheven ongeblondeerde slachtoffersmissie? Hoeveel schuift het als media fte tegenwoordig? Heb je het Vaatstra drama tevens virtuele volksvermaak al kunnen overtuigen? Praat eens met tim dog , deze virtueel gehandycapte helpt je waar je bij staat. Heeft veel splinterkennis voorhanden, maar tim is geen meubelmaker, wat hij graag zou willen zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. @ziva
  Probeer anders peroxyde, staan ze in rotten van 12 aan je deur, minstens slimme meid !! Adamas staat vooraan, dat moet je hem toch onderhand wel gunnen.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. @ Geen:

  Wat ben je snel afgegleden zeg. Was je eerst gewoon incoherent met slechte argumenten en statistieken aantoonbaar uit de Dikke Duim, nu heb je blijkbaar je toevlucht gezocht tot gewoon botte beledigingen. En jij was dan ook nog eens de moraalridder die mij op mijn fatsoen wilde wijzen.

  ... Je laat je wel kennen hoor.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Lees even door zijn gehersenspoelde plaat voor de geconditioneerde hersenen heen, en bemerk dat er toch nog wel enkele zeer interresante zaken intelligent met en aan elkaar worden gelinkt.

  "Het aandringen op een bevolkingsonderzoek voor het vergelijken van het DNA-profiel is een stuitend voorbeeld van vluchtgedrag. Hoe kunnen we er zeker van zijn, dat dit integer gebeurt, als we het “presteren” van justitie en politie eens goed hebben doorgelicht? Wij vertrouwen zo’n onderzoek voor geen cent. Ronduit crimineel wordt het, als er doodleuk wordt beweerd, dat de “dader uit de omgeving” moet komen. Dat kunnen ze nu wel beweren, maar wij behouden ons het recht voor om dat als je reinste flauwekul te bestempelen, een andere theorie is net zo geldig of ongeldig.

  We vermoeden dan ook, dat dat onderzoek er niet komt om de zaak ondoorzichtig te houden. Dan heeft De Vries testamentair zijn best gedaan en is de zaak “onoplosbaar”. Om de dooie dood is deze zaak niet onoplosbaar, eerst moet justitie onder het mes en niet door “eigen onderzoek” maar door doodgewoon alle gegevens openbaar te maken! Tenslotte dient zich telkens weer de prangende vraag bij ons aan waarom hij , Peter R. de Vries de moord op Pim Fortuijn nooit op zijn agenda heeft gezet. Want hij was nota bene in hetzelfde gebouw op het Media-Park op 6 mei 2002 en wel TIJDENS de moord – niets hebben wij van hem mogen vernemen –waarom niet?"

  BeantwoordenVerwijderen
 42. En beste complotters van Barracuda, zijn jullie er al uit wie de dader is?
  De mondsnoerende logica moet eerst nog verzonnen worden of niet! En daar heeft Barracuda gelukkig hulp bij van de beste stuurlui die uit veiligheidsoverweging allen aan de kant staan...
  En groot gelijk hebben jullie! Ik bedoel de afstand die je creëerd maakt het complot tevens overzichtelijk dus ergens weten jullie wel waar je meebezig bent!
  Nou, graag tot een andere keer maar weer!

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Leg even uit wat je nu weer bedoelt, Jeroen. Volgens mij pretendeert niemand hier te weten wie de dader is.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. @Adamas

  Creatief, en in sommige gevallen intelligent, zijn ze zeker de samenstellers van de alternatieve theorie. Maar keer op keer blijkt dat de motivatie om tot een andere theorie en/of conclusie te komen niet is gelegen in de wens tot een oplossing te komen, maar in het diepgeworteld wantrouwen van de overheid, en in dit geval justitie.

  Alles wat - in dit geval - justitie oppert wordt onmiddellijk afgekeurd.

  De zin

  "Wij vertrouwen zo'n onderzoek voor geen cent".

  is dan ook in essentie de boodschap van dit betoog, en ondergraaft het daarmee volledig.

  De rest is louter argumenten toevoegen om die ene zin, en alles wat daar aan emotie, ervaringen, etc, in opgesloten ligt, te onderbouwen. Soms met intelligentie wat an sich interessante vragen zou kunnen opleveren wanneer ze niet binnen deze context zouden zijn gesteld.

  Maar vaak ook met verkrampte stellingen en suggestie's zoals de "prangende vraag" waarom "Peter R. de Vries nooit het verhaal Fortuijn heeft opgepakt", terwijl hij "NOTA BENE" tijdens de moord in hetzelfde gebouw aanwezig was.

  Die hele alinea geeft aan dat het brein van de schrijver een loopje met hem neemt. Het verzint argumenten omdat het een oplossing MOET bedenken. Niet om de moordenaar van Marianne Vaatstra te vinden, maar om aan te tonen dat het wantrouwen van justitie gerechtvaardigd is, en aantonen dat het overheidsapparaat corrupt en crimineel is. En die oplossing levert het brein met liefde; "that's it's nature". Hoe bizar die ook is.

  Dus hoe intelligent er ook verbanden worden gelegd, wanneer het binnen het raamwerk van de argumentatie fout gaat, dan is de kans heel groot dat de conclusie eveneens corrupt is.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. @geen

  Ik gun Adamas van alles. Sterker nog, ik mag hem wel. Ik vind hem creatief, en een scherpe blik hebben. Ook al ben ik het vrijwel nooit met hem eens.

  Een avondje met Adamas in een restaurant levert me ongetwijfeld irritatie, een leuk gesprek, en een hoop gelach en plezier op.

  Met jou daarentegen betwijfel ik dat. Je hebt jezelf erg slecht onder controle, en volgens mij drink je teveel.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. In een voor mij onbekend restaurant zal ik nooit met wie dan ook plezier of een leuke tijd hebbend kunnen doorbrengen. Ik verdraag namelijk zo goed als geen voedsel meer dat niet door mij bekende handen is bereid dan wel op een voor mij aanvaardbare wijze is klaargemaakt. Heeft verder niets met ideologische of spirituele motieven te maken, maar slechts met mijn ervaringsdeskundigheid betreft de hygiene in de horeca van alle pluimage (alle prijsklasses dus!) opgedaan. En dat je de georkestreerde aanwezigheid van Peter R de Vies bij een liquidatie op een ongecontroleerde opponent niet kan zien, zegt veel over je (slecht geacteerde) ingekapselde kortzichtigheid. DNA-onderzoeken, bigbrother manipularij, en zijn boven de wet mogen opereren daar waar iedere boerenlul in alle beperkingen voor ingesloten zou zijn, behoren weldegelijk tot die langzamaan kokende pan waarin voornamelijk goyim-kikkers hoe dan ook electronisch 'moeten' worden ingesnoerd of gaar gekookt zo je wilt! Niet alles wat er om je heen gebeurt kan tenslotte d.m.v insiderskennis op zijn al dan niet kloppende actualiteit beordeeld worden Ziva. Er bestaat ook zoiets als intuitieve inzicht waarmee je van iedereen heel goed kan aanvoelen met welke intenties men als er van tussen genomene te maken heeft. En die gladjakker van een Pjotter behoort tot een van de meest doorzichtige sukkels op dat gebied. Nee Ziva; ook dit uitgeworpen aas kan ik al van mijlen ver zonder het ook maar even te willen aanraken met alle plezier aan een van je vele mannelijke bewonderaars doorpasen. Dus zwaar afgerichte filose-MIETJES waar dan ook, aanvallen! Ik ben veels te jodenwijs gedeconditioneerd voor al deze ongein. Dusss next... 3x-wuink overigens!

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Ach toen ik nog in Korea vocht, was alles eetbaar(alles)
  Warm hier zeg, maar weer een duik.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. @Adamas

  Hahaha, dat bedoel ik.
  De trotse macho Adamas en 'man van been, there, seen that, done that' 'rilt' bij de gedachte alleen al in een voor hem onbekend restaurant te eten, want 'hygiëne' bah! En maakt er meteen ook maar een principe kwestie van. Fascinerend!

  DNA-onderzoeken, bigbrother manipularij, en zijn boven de wet mogen opereren daar waar iedere boerenlul in alle beperkingen voor ingesloten zou zijn

  Maar Adamas, is dit nu juist niet de 'grand scam'; de illusie dat dit waar is. Het 'all are equal, but some are more equal than others'?

  Is het 'denken' dat dit zo is, niet gelijk aan 'accepteren' dat het zo is? Is het 'bestrijden' van dit vermeende onrecht niet juist het voeden van dat onrecht?

  Creeër je niet juist een verschil door tegen het verschil te ageren?

  BeantwoordenVerwijderen
 49. Ziva schreef:
  ===
  Creatief, en in sommige gevallen intelligent, zijn ze zeker de samenstellers van de alternatieve theorie. Maar keer op keer blijkt dat de motivatie om tot een andere theorie en/of conclusie te komen niet is gelegen in de wens tot een oplossing te komen, maar in het diepgeworteld wantrouwen van de overheid, en in dit geval justitie.
  /===

  Juist. Dat wordt dan ook een hoofdthema van mijn nog te schrijven serie "De breuk": deze mensen zijn niet op zoek naar de waarheid, maar slechts naar bevestiging van hun vooraf gevormde en vervolgens vaststaande meningen (confirmation bias), en inderdaad ook naar rationalisaties voor hun wantrouwen (paranoia).

  Dat houdt in dat een eenvoudige vraag als "zou het ook anders kunnen zijn?" niet meer gesteld mag worden en irritatie en (verbale) agressie oproept. Een schoolvoorbeeld dus van tunnelvisie. Ironisch genoeg was die tunnelvisie nou juist wat bij althans de Deventer moordzaak bestreden heette te worden.

  Volgens mij moet je zulke vragen juist altijd en voortdurend stellen, en hoor je blij te zijn als anderen die stellen en niet boos te worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Ziva schreef:
  ===
  Die hele alinea geeft aan dat het brein van de schrijver een loopje met hem neemt. Het verzint argumenten omdat het een oplossing MOET bedenken.
  /===

  Precies. Zo zitten hersenen evolutionair in elkaar.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias#Explanations

  BeantwoordenVerwijderen
 51. Magere dataoogst vandaag, 100% van de
  populatie ligt aan het water, eenzaam moment voor de beroepsbloggers, baasje kijkt nu mee, score nul nicht gut zou Achmed zeggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Hè pssst... geen;

  Waar denk jij trouwens dat ... haar avatar-plaatjes vandaan haalt? Is die 2e zo aan je voorkeuren te lezen allicht niet iets voor je?

  BeantwoordenVerwijderen
 53. @ Adamas:

  "slechts met mijn ervaringsdeskundigheid betreft de hygiene in de horeca van alle pluimage."

  Tja, ik heb zelf in een grijs verleden ook in de horeca gewerkt (meer drank dan voedsel overigens) maar ken het klappen van de zweep en moet je in deze dan ook een goed stuk gelijk geven...

  ... Maar ja, als je overal bij nadenkt en overal bij stilstaat en er een vergrootglas opzet wordt alles smerig, en zitten er overal wurmpjes, bacteriën, resten van faecaliën en wat dies meer zij. En wie "eating animals" leest, interviewtje van Safran Foer bekijkt met wat beeldmateriaal over vleesproductie (met extra trap tegen kosher) kan toch ook met goede smaak geen vlees meer eten...

  Kortom, waar hou je op? En neigt helemaal niet meer naar wat voor horeca-etablisement gaan niet ook een beetje naar smetvrees?

  BeantwoordenVerwijderen
 54. @ Rogier

  Beter lezen wat er staat!
  Jij bent de enige die het over pretenderen heeft... doe jij dat dan? Nee toch?

  @ De rest

  Jullie zijn er nog niet uit wie het gedaan heeft? Is het de klusjesman? Is het butler? De kok misschien?

  BeantwoordenVerwijderen
 55. @ Jeroen:

  Ik denk niet dat Rogier beter moet lezen. Jij moet duidelijk aangeven wat je nou eigenlijk bedoelt, want je bent zo wazig als Geen en dit is niet de eerste keer noch het eerste draadje waarbij je om verduidelijking wordt gevraagd.

  BeantwoordenVerwijderen
 56. TD zoals ik al zei schort het nog al eens aan de persoonlijke hygiene van meniggeen. En wat al helemaal steekt is dus dat die o zo duur verkochte gereguleerdheid in de praktijk helemaal niet wordt uitgevoerd zoals hij op je bord wordt gepresenteert. Nogmaals smetvrees absoluut niet, maar ik weiger mijzelf vanwege het maakloon met de schaamluizen, okselzweet of andere spraakwater van onder druk staande personeel in de vorm van een of andere duur klinkende saus voor de vriendelijkheid maar in te nemen. Ik eet overal ter wereld waarvan ik met zekerheid weet wie of wat er met mijn ingenomen brandstof wordt ge of be-handeld. En dat houdt inderdaad in dat ik daardoor wat vaker zelf mijn etenswaren moet bereiden, of mij door intimi dan wel familie op culinair gebied moet laten verwennen. En waarom denk je dat die Aziaten zoveel sterk geurende 'kruiden' gebruiken dan? OMFG!

  BeantwoordenVerwijderen
 57. @Adamas

  LoL.

  Leuk dat je mijn avatars altijd weer door het internet trekt. Bij de bananen alien kwam je ook al met dat soort kwinkslagen.

  Maar vertel me stoere man. Hoe wil je zien? Alles behalve dood is een optie. Laat die fantasie maar rollen, en ik beloof je me eraan te houden als het mogelijk is, en je het beeld nergens op het web terugvindt.

  Een beetje de macho Google-operator uithangen kunnen we allemaal, maar laten zien dat je lef hebt is van een andere orde.

  Man, een doorgewinterde 'informele economie' teler met een verslapt 'mojo'.

  WTF is wrong with this world?

  BeantwoordenVerwijderen
 58. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 59. @ Adamas:

  "waarom denk je dat die Aziaten zoveel sterk geurende 'kruiden' gebruiken dan?"

  Euh... drie antwoorden denk ik.
  1) de smaak.
  2) Pittige kruiden doden veel bacteriën en schimmels.
  3) om de smaak van niet al te vers voedsel te verhullen...

  ... Tja, en dan kom je met een filmpje van the dirty chef aan... maar ja, ik ga regelmatig naar Azië, dus geloof ik ook maar liever dat de combinatie van 1 en 2 de grootste verklaring van het geheel opleveren...

  BeantwoordenVerwijderen
 60. @Tim Dog

  Het is smaak. Toen ik in Nederland ging wonen heb ik lang gedacht dat mensen hun eten graag rauw eten. Smakeloze ellende.

  BeantwoordenVerwijderen
 61. Wat is een mojo dan? "T zal wel weer aan mij liggen of zo? Bovendien heb ik absoluut geen behoefte aan al dan niet doodgeschoten plaatjes van je Ziva. Als ik moet afgaan op die paar exemplaren die ik van je in mijn dossier heb opgeslagen, zal ik maar eens zien wat ik verder met die opgediepte paypal bestanden van werkeloze IDF-sletjes vanuit Herzelya nog kan dan wel moet doen. Wie biedt? Ik raak ze aan de straatstenen nog niet kwijt! Dus je overgecultiveerde zelfverzekerdheid is hem aan je afkomst gelegen (wat ik vrijwel zeker weet), of je omringt je echt alleen met jaknikkers die vanwege hun aangeleerde gedebiliseerdheid denken met een vliegende keep van de bin-shit te maken zu haben hahaha. TSSSSSS... Wat verbeeld jij je allemaal wel niet meidje?

  BeantwoordenVerwijderen
 62. @ Ziva:

  Tja, ik vind het het heerlijk, spicy fish in China, Indiase curry.

  ... Maar mijn Chinese collega eet hier elk bezoek wel een keer haring met uitjes en een frikadel. En die dingen vind ik dus beiden smerig.

  Verder denk ik wel dat soms de noodzaak eerst komt (kip - ei) en men met die noodzaak tot kruidig eten vanzelf uitkomt op veel spannender gerechten dan hier in het westen... Smaak follows.

  "Vis moet je niet teveel kruiden, dan gaat de smaak verloren". Chinezen zouden denken dat je het verstand hebt verloren bij zo'n uitspraak... En gelijk hebben ze.

  BeantwoordenVerwijderen
 63. Watjes en kieskauwende reizigers komen nooit ver of vaak van huis. Een echte doorleefde reiziger doet niet moeilijk meer , loop je met honger te stuntelen. Fantasten

  BeantwoordenVerwijderen
 64. Hahaha, zo ken ik je weer Adamas.

  Wie was het in Reservoir Dogs die zei: "Are you gonna bark all day little doggie? Or are you gonna bite?" (?) Mr Blonde?

  Anyway, Herzeliya? Impressive, maar dat flunk je weer met dat Paypal account.

  Je maskeert je eigen tuttigheid met mooie volzinnen, maar dat lukt iig bij mij niet. Je bent een schatje met een klein hartje dat blaast wanneer het moet en kan, maar toch de 'make up' mist om iets te starten.

  Als sergeant zou ik je graag bij me hebben, maar als officier twijfel ik of je werkelijk de noodzakelijke beslissing kan nemen wanneer het er toe doet.

  No offense.

  Je pretendeert ook niets.

  BeantwoordenVerwijderen
 65. @Tim Dog

  Wat mij vooral op viel toen ik In Nederland ging wonen was het enorme gebruik van zout.

  Dat kende ik niet vanuit het Midden-Oosten. Alles hier wordt met een laag zout bedekt.

  BeantwoordenVerwijderen
 66. In veel landen maakt zout onderdeel uit van rituelen, juist in Israel. Voor Nederlanders is zout , zout. Zit niks achter. Enorm gebruik is maar hoe je framed op gedane uitspraken, en waar je eet. Wat een ongeletterde kul. Anders gewoon opzouten naar waar het beter is.

  BeantwoordenVerwijderen
 67. Was ooit in Israel, wat mij opviel was de enorme hoeveelheid dubbele aanrechten. Overal waar je keek aanrechten, kon niet op.

  BeantwoordenVerwijderen
 68. In je 9e zin van 17:45 insinueer je nog al wat Ziva. Waaruit maak jij op dat ik iets met jou zou willen of kunnen opstarten? Ongeloofelijk wat een van de arro stinkende eigendunk zeg. Als mijn wijze van communiceren je niet aanstaat kan je dat gewoon op een volwassen wijze te kennen geven. Jij zelf toont juist over een zwaar kinderachtige onsportiefheid te beschikken door mij voor tuthola te slijten omdat je van de machteloosheid geen raad meer met mij weet. Ik bijt heus niet omdat jij zogenaamd onweerstaanbaar zou zijn, maar slechts omdat ik zelfs in de sauna met jou plaatjes aan de muur nog de handdoek over mijn schouders verplicht ben te dragen in de plaats van over mijn persoonlijke kapstok. "C'est le Ton qui fait la Musique..." En zo aanstellerig van jaloezie als je je ware aard nu aan mij hebt onthult laat gelukkig meteen al mijn intuïtieve voelsprieten omtrent jou crypto-demoonschap op tilt slaan. Incrèdiblé~OK?

  BeantwoordenVerwijderen
 69. Wilde ik toch even met jullie delen

  Ufo's and Aliens Contact 2012

  Explores the secrecy surrounding the greatest cover-up of all time, presenting an overview of the UFO phenomenon, aliens, extraterrestrial, abductions, disclosure, and hyper-dimensional realities.

  http://youtu.be/1AwBD4nkmTg

  BeantwoordenVerwijderen
 70. @Adamas

  ho,ho,ho

  " je pretendeert ook niets" is een compliment, niet een belediging. Dus kom maar weer van het aanrechtkastje.

  Ik vind je afentoe 'tuttig' dat klopt. "Tuutahtuut...dat doe ik niet hoor...tuutahtuut.."

  Schattig, macho, spannend, insane, maar ook tuttig.

  @geen

  Als je al ooit in Israel bent geweest kan ik me goed voorstellen dat je het idee hebt gekregen niet welkom te zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 71. Neen zeer zeker niet wel ooit in Zwiterland dat gevoel gehad, begreep niet en accepteerde niet dat discriminatie daar normaal is.

  BeantwoordenVerwijderen
 72. Stond toevallig van de week ergens vast toen ik dit bizarre verleden van de Zwitsers op radio-1 hoorde. Is dat soms wat je bedoelt geen? Volgens mij kan je dat soort zaken van veel meer naties op deze kloot eveneens opdiepen. En volgens mij kickt Ziva er ontiegelijk van om electronisch/verbaal over de knie gelegd te worden. Dus geen geef d'r eens lekker van katoen kerel? Ik her er de capaciteiten niet voor volgens 'onze' onoverwinnelijke maarschalk. Wat denk je zullen we samen met die Perzische kleermaker op schiphol als ze wordt opgeroepen ook maar eens gaan uitzwaaien?

  BeantwoordenVerwijderen
 73. Ha ha,
  Deze syllabus wijsneusjes en overige randfiguurtjes Tim Dog Micha Kat en de hele rattaplan zou ik het liefts aan wat praktijklessen
  Willen onderwerpen,face to face en openbaar. Weten geen ene rotmoer, csi cornation street achtige directieve onderknuppels met wereldvreemde internetbaantjes. Jammer dat ze zich uitzichtsloos laten uitbaten. Kat hield geen rekening met indirecte demissionaire uberuberfuhrers. Benieuwd.

  BeantwoordenVerwijderen
 74. Zo is 'onze' Carla Eradus ook aan zijn/haar cariere begonnen;

  "Om iets te bereiken op de maatschappelijke ladder hoort Dachautje spelen er nu eenmaal bij. Anders word je nooit rechter of minister of advocaat of staatssecretaris. Kom op zeg. Verschil heurt er te zijn. Ennieweetjes, de woedende preasus laat dus weten dat de dames in kwestie er flink van langs krijgen. Waar de 'passende straffen' uit zullen bestaan is nog onbekend. Maar dat worden vast lijfstraffen. Minstens.

  BeantwoordenVerwijderen
 75. Vandaag was de laatste dag van de 'Baghdad-talks'. De laatste dag met een hoop op vrede.

  ehyeh asher ehyeh  See you dudes...het is begonnen...

  BeantwoordenVerwijderen
 76. @ Geen:

  "Deze syllabus wijsneusjes en overige randfiguurtjes Tim Dog Micha Kat en de hele rattaplan zou ik het liefts aan wat praktijklessen willen onderwerpen,face to face en openbaar."

  Ja he, lekker al die irritante wijsneuzen kunnen martelen. Die mensen die je niet met argumenten of betoog af kunt, die je gewoon controleren als je met je zogenaamde 'feiten' aankomt. Die zou je wel lekker fysiek pijn willen doen toch? Vernederen, omdat je (waarschijnlijk al heel je leven) geestelijk tekort schiet en voor het blok gezet bent. Je had misschien best een goede nazi of NSB-er geweest denk ik (weet het, Godwin).
  Die mooie jaren 40-45 waren tenslotte een feest... voor de simpelen van geest. De bekroning van de middelmatigen, als je het niet uit kon leggen pakte je gewoon de knuppel... En dat is toch wat je stiekum wil Geen.

  BeantwoordenVerwijderen
 77. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 78. @ Mind Fever

  Zie je ergens

  It was fun playing ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 79. Wat is er aan de hand lief? Ga je er vandoor?

  Wil je wat trieste muziek ter begeleiding? Sixtyniner

  Ik zou vooral zeggen kom eens langs in de Algarve. Dan nemen we wat LSD rondom een kampvuur :) Dat wil zeggen, als je niet uit de lucht wordt geschoten. Vergeet je je parachute niet?

  BeantwoordenVerwijderen
 80. Meer muziek voor onze strijderin :-)

  Bon Iver - Skinny Love.
  BoC -Chromakey Dreamcoat.
  Jose Gonzalez - How Low

  How low
  are you willing to go
  before you reach all
  your selfish goals.
  Punch line after punch line
  leaving us sore,
  leaving us sore.

  Absorbed
  in your ill hustling
  you're feeding a monster,
  just feeding a monster.

  Invasion
  after invasian,
  this means war,
  this means war.

  Someday you'll be up to your knees
  in the shit you seed.
  All the gullible
  that you mislead
  won't be up or it.

  Where to
  will you relocate
  now that it's war.
  Now that it's war.

  BeantwoordenVerwijderen
 81. Grappig , als je de comments van Tim Dog leest denk je gelijk aan Micha Kattenvanger. Lok ze uit de tent, en ze verraden zichzelf. Zelfverklaarde Cloud psycholoog " laat mij ook eens Kafka zijn". Van Puffelen heeft zelfs meer mensenkennis.

  BeantwoordenVerwijderen
 82. @ Geen:

  Ik gaf je al eerder aan dat je inhoud nodig hebt als je wilt dat mensen nog op je reageren. Niet zomaar loze kreten, uit de lucht vallende beledigingen, verzonnen statistieken of verhalen zonder kop en staart. Nogmaals, ik vind wel dat je echt pijlsnel qua niveau bent afgedaald.

  BeantwoordenVerwijderen
 83. @ Ziva:

  Je verbaast me. Adamas is altijd heel open en eerlijk geweest in zijn afschuw voor je, zijn afschuw voor alles Joods en de Zionistische principes waar je voor staat. Als je daarmee gaat lopen flirten kan je de deksel op je neus verwachten, ik vond Adamas' reactie nou niet bepaald een verrassing... Adamas door de bocht, alle conventionele gedragsregels negerend en een middelvinger opstekend terwijl hij dat doet ja, maar volledig in de lijn der verwachtingen lijkt me zo.

  BeantwoordenVerwijderen