maandag 25 juni 2012

Alexander, Linda en Complotten

Met stip bij NuJIJ en de complotbloggen: het verhaal van Alexander, Linda en Kinderen die hun huis in Assen moeten verkopen omdat zij al acht maanden geen hypotheek hebben betaald. Het openstaande bedrag bedraagt 'maar' 5984 euro, en de bank is zelfs zo coulant geweest om nog een betalingsregeling voor te stellen, maar het gezin betaalt niet meer.

Hoe de achterstand is ontstaan lees je niet, wel hun argumentatie om niet te betalen. 'Er diende zich informatie aan waaraan we gehoor moesten geven. Waar we op doelen is de nieuwsgierigheid naar de waarheid achter geld, waarom het leven zo is zoals we dat ervaren en met name het moeten werken om een onderdak, voeding en kleding te hebben. Wij zijn niet de enigen die twijfels en vragen hebben en zijn voor de antwoorden gegaan.'

O jee, dat klinkt weer heel erg complotterig. En ja hoor: 'De Nederlandse (centrale) Bank, heeft haar taken bij de introductie van de Euro overgedragen aan de ECB. De ECB is in handen van de Rothschilds. Het is zorgwekkend dat het beheer van het geld in de EU volledig en alleen in handen van deze privé-onderneming ligt. Zij – de ECB – creëert geld letterlijk uit lucht. ‘Stortingen’ vinden digitaal plaats. Tot dusverre is er geen vuiltje aan de lucht, afgezien van het gegeven dat waarde nergens op is gebaseerd en het meeste geld fysiek niet bestaat. ‘Niks’ vormt de kern en de waarde van het digitale geld wordt gederiveerd – het ‘leent’ waarde – van het fysieke geld wat in omloop is. Maar het wordt nog erger. Er moet rente over het geleende bedrag betaald worden. Hier gaat het pas goed mis. Want hoe kun je in de eerste plaats nu geld moeten/willen lenen wat er feitelijk niet is?'

En niet te vergeten: 'Vrijheid is een ingegraveerd Kosmisch recht. Wij willen gewoon Zijn, zonder ook maar iets te moeten. Wij gebruiken wat nodig is om te kunnen leven. Als echte vrijheid er nu mag zijn, hoeveel mensen, denkt u, zullen dan vandaag stoppen met werken?'

De reacties onder het stuk kwamen (bij NuJIJ) op hetzelfde neer: wel de lusten, niet de lasten. En meteen moest Barracuda weer denken aan het relaas van Vrijman Visser, slachtoffer van ambtelijke molens, die zo zijn manieren gevonden om deurwaarders en andere lastpakken van zich af te schudden, maar wel stug bleef wonen in een huis waarvan hij de huur weigerde te betalen. Want zo gaat dat: eerst zijn er de problemen, vervolgens worden de argumenten gezocht om niet te betalen, en met een beetje googelen kom je vanzelf bij complotsites terecht, waar staat dat de Rothschilds geld uit niets persen. Waarover wij arme slaven dan weer rente moeten betalen.

'Als je morele bezwaren tegen banken hebt, had je niet met ze in zee moeten gaan en gewoon met je eigen geld je eigen boontjes doppen — maar eerst met andermans geld een huis kopen dat je je blijkbaar eigenlijk niet kon veroorloven, en dan weigeren je verplichtingen na te komen, en dan ook nog klagen over winst maken terwijl je zelf notabene gratis zit te wonen.. ik vraag me af wie hier nu onduurzaam en immoreel zit te wezen,' reaguurde TMI bij Klokkenluideronline, die vervolgens alle misverstanden over ECB, Rothschilds en geldcreatie nog eens helder uiteenzette. Barracuda keek blijkbaar net op het juiste moment, want een uur later was de reactie door de KLOL-complottertjes alweer weggehaald. Gelukkig hebben we de browsercache nog:

Jullie hebben helaas weinig van het geldstelsel begrepen en verschuilen je nu achter die onkunde om goed te praten dat je je schuld niet afbetaalt. Dat noem ik niet ‘moedig’. Als je morele bezwaren tegen banken hebt, had je niet met ze in zee moeten gaan en gewoon met je eigen geld je eigen boontjes doppen — maar eerst met andermans geld een huis kopen dat je je blijkbaar eigenlijk niet kon veroorloven, en dan weigeren je verplichtingen na te komen, en dan ook nog klagen over winst maken terwijl je zelf notabene gratis zit te wonen.. ik vraag me af wie hier nu onduurzaam en immoreel zit te wezen.
Jullie grootste misverstanden:
1. De ECB is niet in handen van de Rothschilds. De eigenaren (aandeelhouders) van de ECB zijn de centrale banken van de 27 EU-lidstaten, die op enkele uitzonderingen na volledig eigendom van hun staat en dus hun volk zijn.
2. Centrale banken creëren geld uit het niets, maar niet zonder dat daar waarde tegenover staat. De ECB verstrekt alleen leningen aan banken indien die daarvoor staatsobligaties (en obligaties van andere stabiele overheden en soms ondernemingen) in onderpand geven. Ook kan de ECB staatsobligaties opkopen met door hemzelf aangemaakt geld. Zo ontstaat basisgeld. Wanneer die transacties in omgekeerde richting verlopen, verdwijnt het weer.
De ECB heeft als taak om een evenwichtig prijspeil na te streven; door de rente en geldhoeveelheid bij te sturen, zorgt hij dat er hooguit een verantwoorde prijsinflatie van bv. 2% ontstaat. In dat proces behaalt de ECB winst door geld uit te geven en door rente te ontvangen. Van deze winst mag het zijn operationele kosten (personeel, huisvesting e.d.) betalen en het overschot gaat naar de aandeelhouders, en daarmee naar de staatskassen van de diverse lidstaten, en daarmee naar het volk. Dus niet naar een of andere wazige geheime wereldmacht. In de VS geldt hetzelfde; de centrale banken zijn daar weliswaar semi-privaat maar hun winstpercentage is wettelijk gemaximaliseerd en alles daarboven (het overgrote deel) gaat naar de federale schatkist.
3. Banken creëren geen geld. Ze brengen het alleen in omloop (door kredieten te verstrekken) en daarmee vergroten ze de maatschappelijke geldhoeveelheid. Het geld dat ze verstrekken komt niet uit het niets, maar uit hun reserves bij de centrale bank en uit hun kas. Daarover later meer.
4. Het verschijnsel rente is in economische en maatschappelijke zin geen probleem – althans, hoeft dat niet te zijn. Leningen worden alleen verstrekt indien aannemelijk is dat de lener zowel de hoofdsom als de rente zal kunnen terugbetalen; zonder inkomen en onderpand krijg je bv geen hypotheek. Op macroschaal bekeken, moet de rente uiteindelijk betaald worden uit de economische groei. Zolang er genoeg groei is, kan de rente uit de behaalde groei worden terugbetaald. En dat komt mooi uit, want de meeste leningen worden (als het goed is) verstrekt om investeringen te doen waarmee economische groei gerealiseerd kan worden. Het gaat pas fout wanneer de economie verzwakt, en van veel leningen achteraf blijkt dat die toch te optimistisch verstrekt waren (of frauduleus, zoals in de VS-hypotheekmarkt). De verstrekkers moeten dan verlies nemen, en de leners raken een deel van de waarde van hun onderpand kwijt. Vervelend voor beide.
Rente is ook niet immoreel. Mensen (en bedrijven) houden geld over door hun eigen consumptie uit te stellen. Dat geld representeert de inspanning, tijd, kennis, ervaring en het talent die hij gestoken had in het werk waarmee hij het verdiend had. Wanneer hij dat geld aan anderen ter beschikking stelt (uitleent), besparen die zich alle inspanning, tijd, etc, die ze anders zelf hadden moeten leveren om het benodigde geld bijeen te brengen. Dat is heel wat waard. Bovendien loopt de uitlener het risico dat hij zijn geld nooit meer terugziet en daar hangt ook terecht een prijskaartje aan.
Dit hele proces van werken, sparen en uitlenen maakt een aantal essentiele economische en maatschappelijke verschijnselen mogelijk. Zo kunnen ondernemers met een goed idee dat meteen verwezenlijken door van anderen spaargeld te lenen en aan de slag te gaan om welvaart en werkgelegenheid te scheppen. Werknemers kunnen hun spaargeld uitlenen of investeren en zo sparen voor hun oude dag, of voor perioden van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
5. Fractioneel bankieren: Wanneer jij 1000 euro op de bank zet, heb jij geen geld meer. Wat je hebt is een vordering op de bank van 1000 euro. In het dagelijkse taalgebruik en in de economische praktijk noemen we die vordering nog steeds ‘geld’ (giraal geld), maar het is ander geld dan ooit door de centrale bank uit het niets is gemaakt. Als je er iemand mee betaalt, draag je in feite alleen die vordering aan hem over, maar het echte geld ligt nog in de kas van de bank. Pas als die persoon zijn vordering verzilvert door het van de bank af te halen, heeft hij weer echt geld.
De bank kan het geld ook uitlenen. Althans, het grootste deel, want de bank moet een klein deel in reserve houden voor het geval dat iemand met een vordering het komt terugeisen. De praktijk leert dat er steeds maar enkele procenten van de uitstaande vorderingen contant worden opgevraagd (en dat wordt minder naarmate we meer electronisch betalen), en de Centrale Bank stelt een reservevereiste vast dat daar normaliter toereikend voor is.
Dus stel dat jij 1000 euro naar de bank brengt. Het eerste dat die bank dan doet, is er voor 1000 euro staatsobligaties van te kopen en die bij de centrale bank in onderpand te geven. Op die obligaties verdient de bank wat rente, en in ruil voor dat onderpand krijgt de bank meteen een krediet van 1000 euro op zijn reserverekening bij de ECB (dit mechanisme is waarom banken zoveel obligaties bezitten, en waarom ze zo kwetsbaar zijn voor een faillissement van bv Griekenland of Spanje). Op die reserve krijgt de bank soms, zoals nu, zelfs rente, zodat ze twee keer vangen.
Maar goed, de bank heeft dan dus weer 1000 euro. Hiervan moeten ze verplicht bv 10% in reserve houden en de rest mogen ze uitlenen. Dat doen ze, en degene die die 900 euro leent geeft het uit bij een winkelier die het na sluitingstijd weer naar de bank brengt. Op dat moment hebben zowel jij als de winkelier een vordering op de bank, van tesamen 1900 euro. En die hoeveelheid vorderingen, in de volksmond dus giraal geld, groeit gestaag naarmate het geld weer verder uitgeleend en teruggestort wordt. Het kan theoretisch uitgroeien tot maximaal (1/reservevereiste * hoeveelheid), in dit voorbeeld dus (1 / 10%) * 1000 = 10.000 euro. En dat terwijl er toch maar 1000 euro basisgeld was waarmee het ooit begon.
Is het dan terecht om te zeggen dat die overige 9000 euro niet bestaan? Nee, niet echt, want iedere keer dat de bank iets uitleende had hij dat geld daadwerkelijk in eigendom. Het stond ofwel op zijn reserverekening bij de centrale bank, of hij had het contant in kas (het misverstand ontstaat doordat mensen die geld ‘op de bank zetten’ denken dat ze datzelfde geld nog steeds bezitten, terwijl ze er alleen nog een claim op bezitten). En verder: iedere keer dat de bank hetzelfde geld weer uitleende, heeft hij zich vergewist dat de lener het geld (plus rente) redelijkerwijs ook zou kunnen terugbetalen, door een onderpand of andere zekerstelling te eisen, en/of door naar zijn inkomsten te kijken.
Maar er zitten natuurlijk wel een zwakte in dit systeem, want veel van de vorderingen op de bank (het girale geld) zijn direct opeisbaar, terwijl het uitgeleende geld pas op termijn terugkomt – soms, zoals bij een hypotheek, pas na 30 jaar. Dus als iedere spaarder nu zijn geld komt terughalen, is het er simpelweg niet. Het moet nog grotendeels verdiend worden door degenen die het ooit geleend hebben, of ze moeten hun onderpand liquideren als de bank het geld (of een deel ervan zoals bij bovenstaande familie) eerder dan gepland terugvordert. Dat kost tijd en als bankklanten in paniek raken is dat er niet.
In dat geval kan een ‘run on the bank’ ontstaan. Om het risico te verkleinen dat mensen het vertrouwen in hun bank of zelfs in het hele banken- of geldstelsel verliezen, garandeert de Staat het overgrote deel van de particuliere banktegoeden (op kosten van de banken overigens) en worden banken met staatssteun overeind gehouden. Dat risico van een bankrun bestaat overigens ook in een goedlopende economie; het zit gewoon ingebakken in de vorm die door de wetgever aan het geldstelsel is gegeven. Als het fout gaat kan dat komen doordat banken (en leners!) onverantwoorde risico’s hebben genomen, maar ook doordat het toezicht en de normgeving (bv het reservevereiste of het rentepeil) onvoldoende waren.
Tot slot, die uitspraak van Jefferson bovenaan, dat de macht tot het uitgeven van geld bij het volk moet liggen: dat ligt het feitelijk al. Er zijn perioden geweest dat de overheid zelf geld uitgaf, en dat werd stelselmatig door politici misbruikt om veel te veel geld aan te maken en te verkwisten zodat er hoge inflatie ontstond en mensen niet meer konden sparen en investeren. Daarom zijn er centrale banken ingesteld die met een eigen democratisch mandaat, onder toezicht maar ook op afstand van de politiek de geldhoeveelheid bepalen, en die op hun beurt ook weer toezicht op de commerciële banken uitoefenen.
Dat het in de huidige crisis erg is foutgelopen -en de gevolgen daarvan hebben we nog nauwelijks gevoeld- ligt niet alleen aan de banken, maar ook aan verkeerd monetair beleid, aan een gebrek aan regulering, aan falend toezicht, aan falende economen, en tot slot ook aan hebberige en onverantwoordelijke burgers die teveel geleend en teveel geconsumeerd hebben.

59 opmerkingen:

 1. Barracuda

  je schrijft 'andermans geld' maare daar gaat het nu om 'welk geld?'... Over welk geld van een ander heb je het precies wanneer je die zin citeert? Het is jouw toch ook duidelijk dat er iets vreselijk mis is met het geld systeem! Maar nogmaals op wiens geld doel je wanneer je aanhaalt 'andermans geld'. Want laat het een feit zijn dat de banken hun geld maken en voor de dag toveren middels enkele simpele handelingen op de computer... M.a.w. typ het gewenste bedrag in en de bank heeft dat bedrag gecreëerd zonder dat het ondersteunt wordt door edelmetalen... Is toch een behoorlijk hiaat lijkt me!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Kruimels: Je leest weer eens zo slordig dat je een tekst van een ander aan mij toedicht, en sinds wanneer maken geld 'middels enkele simpele handelingen op de computer'?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Complotters hebben een patent op domheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Oh oh Barracuda,... en alle andere onnozelen mondsnoerend logica vereerders...
  Hoe je het wendt of keert...

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Pseudologia_phantastica

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Resume
  Een complotgezin met hypotheek, een overkill aan filantropisch KLOL stupide gedachtengoed, inclusief een onherroepelijke sollicitatiebrief naar een executieveiling, die een veelvoudige onbetaalbare levenslange restschuld gaat opleveren. Banken die bij een dergelijke onnodige achterstand tot liquidatie overgaan, hebben doorgaans andere goede redenen om een hypotheek op te zeggen. Dit "moedige gezin" rept daar nergens over. Als het al weer niet het zoveelste hoax KLOL kulverhaal is.
  Goed gesprek met dit fictieve gezinnetje zou al veel ellende kunnen voorkomen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Inmiddels bij Klokkenluideronline:

  'Vanmorgen las ik samen met mijn man de bijbel, daar beginnen wij altijd onze dag mee.
  En we zijn bezig in het boek Daniel, wat gaat over de eindtijd.
  Ik plaats het boek Daniel in de tijd waarin wij leven.'

  Dat laten ze wel staan.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. KLOL is synoniem voor stemmingmakerij, angstzaaien. Onfrisse figuren dus.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Een huis uit het "niets" verkrijgen, een investeerder mag hierbij zijn geld zien verbranden, proletarisch moedig gezin, met gratis bancair woekerwonen, inclusief eigendom onroerend goed Overtreffende trap van de DSB, Scheringa opvolgers. Mind over matter out of his mind.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. TMI bij Klokkenluideronline, als uit de cache geciteerd door Barracuda, schreef:
  ===
  Op macroschaal bekeken, moet de rente uiteindelijk betaald worden uit de economische groei. Zolang er genoeg groei is, kan de rente uit de behaalde groei worden terugbetaald.
  /===

  Dat is niet waar, zelfs zonder economische groei is rente helemaal geen probleem.

  Verder onderschrijf ik de uitleg van TMI. Had die reactie gemist, schandalig dat ze dat bij KLOL wegvegen. Laat weer eens schrijnend zien hoe ze daar met kritiek en de waarheid omgaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Naar aanleiding van dat zielige, maar schandalige verhaal van die Alexander en Linda, heb ik besloten mijn planning om te gooien. Ik vind het namelijk zo zielig voor die kinderen dat hun ouders onnodig hun eigen leven verpesten en hun kinderen daarin meeslepen, alleen vanwege een zinloos misverstand over geldschepping. Want dat is het.

  Ik heb de vage hoop die mensen nog tijdig te kunnen overtuigen zodat ze van hun dwalingen terugkomen. Maar dat zal wel een illusie zijn. Mensen die in die onzin van "Money as Debt geloven" zijn daar meestal niet vanaf te praten. (Been there, done that, twice.)

  Anyway, wordt aan gewerkt, verwijzingen en lege artikelen staan er al, maar helaas nog geen tekst: Money creation and interest. Komt wel z.s.m.

  Eerdere planning was eerst een artikelserie te maken met een stukje persoonlijke historie over hoe ik me uiteindelijk afkeerde van de Deventer-moordzaakcomplotters (ik geloof overigens nog steeds dat Louwes niet de dader was, dat wel). Dat heb ik nu naar achteren geschoven wegens eigenlijk niet belangrijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Het ophitserige karakter van KLOL noem ik eerder crimineel misdadig, dan schandalig. Deze hangplek voor onfrisse geesten heeft maling aan het feit , dat mensen met inboedel en al op straat komen, met dergelijke adviezen. Vervolgens zijn deze anonieme laffe lamstralen in geen velden of wegen te bekennen, als de feiten zich opdringen.
  Ruud ongevraagde tip.
  Maak jouw site eens wat overzichterlijker, is de moeite waard.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. ===
  Het ophitserige karakter van KLOL noem ik eerder crimineel misdadig, dan schandalig.
  /===

  Dat gaat de rechter over een tijdje ook vinden, verwacht ik. Max. 6 à 8 jaar gevangenisstraf:
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/13964/bericht-van-micha

  Allemaal trucs, volgens André Vergeer. Ik denk: alle aanklachten terecht en er zouden er nog diverse bij te bedenken zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. ===
  Ruud ongevraagde tip.
  Maak jouw site eens wat overzichterlijker, is de moeite waard.
  /===

  Hoe? http://rudhar.com/index/coldftnl.htm#Structuur3

  BeantwoordenVerwijderen
 14. ===
  Ruud ongevraagde tip.
  Maak jouw site eens wat overzichterlijker, is de moeite waard.
  /===

  Hoe? Welke toegangsmogelijkheden moet ik dan nog meer bieden om de critici tevreden te stellen?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Is het geven van dergelijke adviezen via KLOL complementair aan voorwaardes uitkeringsgerechtigden?

  Is er sprake van een economisch delict?

  Misbruik van geëmotioneerde verwarde situatie van een gezin?

  Claim van 30%-40% wegens minderwaarde excecutiewaarde huis richting KLOL?

  Rechercheren zonder vergunning?

  Ik ben zeker geen jurist, zoals ook te merken zal zijn, maar vraag mij gewoon af of deze KLOL ringtone economen met vuur spelen.

  Weten ze wel wat een rekenmachine is, of gaan ze de rechter vertellen dat dit een duivels new age tool van de vrijmetselarij is?

  Dit kan toch niet waar zijn?

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Ruud
  Kom ik op terug als je wilt. Zonde van jouw intensieve werk hetgeen moeilijk te vinden en zeer diverd is. Rubriceren en minder kleuren, witte achtergrond werkt altijd.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Google vindt prima. Vele toegangsmogelijkheden. Ís intensief gerubriceerd. Kleuren zijn uitschakelbaar.

  Maar mensen lezen en zien niet wat ik schrijft, dat is bekend. Arantska is weer veel in het nieuws, ook zo iets.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Ruud
  Ik wil je niet beledigen, maar de site oogt in eerste instantie als een complotsite, hetgeen geen recht doet aan de onvindbare inhoud van jouw overgerubriceerde werk. Leest overigens niet erg dienstbaar met die kleurdoos van letters en achtergronden. Wordpress zou bijv. zomaar het verschil tussen doorbreken en stilstaan kunnen betekenen. Qua layout ziet het er niet uit, wie ben ik.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Wordpress heb ik ook: http://rudhar.wordpress.com/

  Complotsite: was het ooit ook (hoewel ook veel neutraal materiaal over heel andere dingen), is langzaam verschoven naar kritisch tot zeer kritisch. Ik laat alles staan, ook het oude materiaal, waar ik grotendeels ook nog steeds achtee sta. De verschuiving moet nog gedocumenteerd worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. geen schreef:
  "Qua layout ziet het er niet uit, wie ben ik."

  Die mening hoor ik vaak, overigens meestal zonder dat concreet wordt aangegeven hoe het dan beter zou moeten, resp. met adviezen die alle goeie punten zouden weghalen (bijv.: "gooi alles ouder dan een jaar weg", "zet alles in PDFs"; over mijn lijk!!!)

  Het stadium dat ik iemand anders wilde zijn dan mezelf heb ik al heel lang achter me gelaten (jaar of 17 of zo). De rest van mijn leven ben ik alleen nog maar mezelf, en dat is dus: heel anders dan anderen. Zoals ik achteraf ook al was toen ik 8 jaar oud was. Maar toen durfde ik mezelf niet zijn.

  Het zij zo, take it or leave it. Wegklikken staat gelukkig vrij.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Ruud
  Wat een technische oetlul ben jij zeg, site wordpress inmiddels gezien, ga zo door. Haarklovende kritiek , is waar het om gaat , dat lezen de mensen. Grote megalomane verbanden? Eerst zien dan geloven. Dus ga gewoon door,
  Ruud is dus toch goed op weg!!

  BeantwoordenVerwijderen
 22. geen 25 juni 2012 21:26

  Ik kan dit niet volgen. Wat is je punt? Probeer eens je materiaal vooraf te ordenen en van daaruit samenhangende zinnen te formuleren?

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Ruud
  Met een mobieltje op de plee beperkt de samenhang zich tot de inhoud van de boodschap. Een muizenklaviertje zonder leesbril, en toch een witte achtergrond op afstand bewerkstelligen,toch? :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Ruud
  Verder lijkt mij dat rubriceren ook valt onder onderscheid maken tussen hoofdzaak en bijzaak, hetgeen niet jouw sterkste kant schijnt te zijn.
  Alexa is overigens een zeer gedateerde app niet bruikbaar dus.punt gemaakt, at your service mijnheer Harmsen

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Alexa is geen app.
  Alexa werkt wel goed, maar alleen voor sites die op wereldschaal in de top honderdduizend staan, zoals ze ook zelf aangeven.

  De rest van de commentaren van 'geen': ik snap er niks van, dus ik laat het maar zo.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet

  Alexa is toepassing /applikatie ruud haarkloven is een kunst. Dus het klopt als een zwerende vinger wat ik schreef.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Weerlegging van "Money as Debt" en soortgelijke dwaasheden.

  Er komen nog drie stukjes basisuitleg, daarna diverse individuele weerleggingen van allerlei materiaal elders op het web.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Alexander Israël:
  ===
  ik heb hem gevraagd via Linkedin (omdat hij zich met mij wilde verbinden) of hij mijn reactie op deze site wilde plaatsen. Dit is NIET gebeurd.
  /===

  Inderdaad. Had ik geen zin in. Ik vond er niks boeiends in staan en en het is niet mijn taak in het leven om het commentaar van anderen bij derden te plaatsen.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. ===
  Blijf dit gewoon geloven, en blijf betalen voor iets wat NIET bestaat.
  /===

  Heb je mijn uitleg al wel gelezen? Over dat geldschepping WEL bestaat, maar dat door een bank uitgeleend geld TOCH eerst door andere klanten is ingelegd?

  Money out of thin air?

  BeantwoordenVerwijderen
 31. En het vervolg:
  Money multiplier.

  Er volgt meer, ook in het Nederlands, maar even geen tijd.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Alexander Israël verknoeit zonder goede reden, alleen vanwege een misverstand, zijn eigen leven en dat mijn zijn vrouw en kinderen.

  Dat vind ik tragisch en ook schandalig. Dat is mijn mening.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Nu ook een derde deel in het Engels:
  Unlimited money creation?.

  En de Nederlandse vertaling van het eerste deel:
  Geld uit het niets?.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Maar ja, Barracuda citeerde zelf al een uitgebreide uitleg die oorspronkelijk als reactie bij Klokkenluideronline.nl stond (maar daar weggehaald werd, want oei, stel je voor dat mensen gaan snappen hoe het echt in elkaar zit!)

  Die had Alexander meteen kunnen lezen. Toch volhardt hij in zijn waanideeën. Dus uitleggen is kennelijk zinloos.

  Maar ik blijf het toch proberen, al was het maar voor mijn eigen lol. Door mijn voorbereidingen snap ik het nu zelf ook veel beter. En ik weet nog zekerder dat de complotters, maar ook sommige mi of meer serieuze economen (!), het echt mis hebben.

  Interessante materie vind ik het.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Lichtje alias Alexander scheef:

  > Ik hoef jouw uitleg niet te lezen.

  Dus je volhardt liever in de misverstanden, waarmee je moedwillig jezelf en je gezin dakloos maakt? (Als je eigen verhaal in die open brief tenminste klopt.)

  > Zoals je zegt 'het is jouw mening' dus laat ik het
  > daarbij.

  In mijn artikelen (zie http://rudhar.com/economi/monydebt/index.htm , nog niet alles klaar, 3 Engels, 1 Nederlands) verkondig ik geen meningen, maar maak ik berekeningen om dingen duidelijk te maken.

  > Je denkt alles wel te weten, /

  Ja, vandaar dat ik (hoewel ik al sinds zeker 2008 met de materie bezig ben) ongeveer een week heb zitten lezen in de Engelse en Duitse wikipedia, om te leren, om het zo goed te gaan begrijpen dat ik het zelf aan anderen kon uitleggen.

  > / maar dat is ook het probleem wanneer jij je permanent(?)
  > bezigt met het ONTkrachten van alles wat anderen zeggen /

  Als je mijn artikelen zou lezen, zou je zien dat ik begin met toe te geven dat geldschepping door kredietverlening ECHT BESTAAT. Ik ontkracht dus beslist niet alles, ik wil alleen uitleggen hoe het werkt en waarom het niet erg is.

  > Ik constateer dat jij echt een pathologische zendingsdrang hebt /

  Klopt, ik kan slecht tegen onrecht en drogredenen.

  > en je denkt niet goed genoeg.

  Hoe weet je dat, als je "mijn uitleg niet [hoeft] te lezen"?

  > Waar jij - en dat is mijn mening - de boot mist, de plank
  > misslaat, is jouw vreselijk boze energie.

  En jij dan? Jij hebt zo'n haat tegen banken dat je door blinde misverstanden je hypotheekrente niet meer betaalt en jezelf nodeloos in moeilijkheden brengt.

  > Kies een richting in plaats van je energie te verdoen door verspreiding.

  Ik kies een richting: de eerstkomende paar maanden is mijn hoofdonderwerp en hoofddoel het uitgebreid weerleggen van de "Money as Debt"-hoax.

  > Wij geloven niet in complotten, maar wel in onbewust gedrag
  > en de zelfvernietigende werking daarvan.

  Voorbeeld: je hypotheekrente niet betalen en zo jezelf en je gezin onnodig dakloos maken.

  > Neem alleen al als voorbeeld je opmerking: 'Het ECB creëert geld
  > uit het niets, maar niet zonder dat daar waarde tegenover staat'.

  Ik weet even niet meer waar ik dat zei. Kan best dat ik het gezegd heb.
  Voorlopig hou ik me echter bezig met geldschepping door _handelsbanken_ (non-central banks, dus). Dat is iets wezenlijk anders.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. (vervolg)

  > Afgezien van het gegeven dat je het toegeeft dat
  > het ECB geld UIT HET NIETS creëert (daarmee STOPT
  > per definitie IEDERE DISCUSSIE al) /

  In http://rudhar.com/economi/monydebt/nl/001creat.htm begin ik met toe te geven dat handelsbanken geld uit niets creëren. Daar stopt discussie niet, daar begint die: dat is namelijk de paradox. Als je die ziet, ben je eruit, en stort het hele Money as Debt-verhaal in elkaar.

  > zeg je ook nog eens dat de waarde gedekt is door
  > staatsobligaties?!?!

  Waar heb ik dat gezegd? Weet je zeker dat je me niet verwart met iemand anders?

  BeantwoordenVerwijderen
 38. > Afgezien van het gegeven dat je het toegeeft dat
  > het ECB geld UIT HET NIETS creëert (daarmee STOPT
  > per definitie IEDERE DISCUSSIE al) /

  In http://rudhar.com/economi/monydebt/nl/001creat.htm begin ik met toe te geven dat handelsbanken geld uit niets creëren. Daar stopt discussie niet, daar begint die: dat is namelijk de paradox. Als je die ziet, ben je eruit, en stort het hele Money as Debt-verhaal in elkaar.

  > zeg je ook nog eens dat de waarde gedekt is door
  > staatsobligaties?!?!

  Waar heb ik dat gezegd? Weet je zeker dat je me niet verwart met iemand anders?

  De werkwijzen van de centrale banken vind ik moeilijk, daar ben ik nog lang niet uit, dus zeg ik er ook weinig over. Ik was maar eens begonnen bij handelsbanken plus één regel die de centrale bank ze oplegt.

  > Moet ik je nog vertellen wat securitisatie is? "Een effectisering
  > van activa die worden samengevoegd tot verhandelbaar pakket".
  > DAT IS PAS EEN SCHANDE.

  Dat is een volledig ander onderwerp dan waar ik het over had. Daar zijn inderdaad fouten gemaakt. Maar je moet niet alles door elkaar halen. Ik had het over geldschepping door niet-centrale banken, en dat heeft niets met risicovolle pakketten en verpakkingen te maken.

  > Kijk in de tussentijd gewoon even naar het (overigens
  > uiterst vermakelijke) filmpje van 'Bird & Fortune'.
  > Link: http://www.youtube.com/watch?v=mzJmTCYmo9g

  Ken ik. Ruim van een jaar geleden al gezien. Erg grappig en goed gedaan, maar ook serieus treffend.

  Alleen, het is een heel ander onderwerp dan waar ik het over heb. Als banken op dat punt fouten maakten, wil dat niet zeggen dat al het andere dat ze doen ook fout is.

  Typisch verschijnsel bij complotdenkers:

  1) Alles met alles verbinden. Klopt niet, heel veel dingen bestaan naast elkaar en los van elkaar.

  2) Denken in boemannen. Banken zijn slecht, DUS is alles wat banken doen slecht. Klopt niet, denkfout. Probeer altijd objectief te blijven.

  > Nee Ruud, diegene die hiér de waanideeën heeft, dat ben jij.

  Vandaar dat ik veel in de Wikipedia heb zitten lezen, om het beter te leren begrijpen, voordat ik het ging uitleggen. Ik luister namelijk wel naar anderen, ik durf wel de twijfel aan eigen gelijk toe te laten.

  > Wil je volgende keer eerst vragen stellen en dan pas schieten?

  Je open brief over de zelf uitgelokte huisuitzetting was duidelijk. Geen verdere vragen nodig.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Lichtje alias Alexander schreef:
  ==
  Ongestructureerd, haast schizofreen, stuur je het ene bericht vol afwijzing, baal je dat je posts worden verwijderd en wat al niet meer, terwijl je vriendjes wil worden via Facebook en LinkedIn.
  ==

  Ik wilde geen vriendjes worden, alleen wijzen op inmiddels geschreven artikelen. 'Direct messages' mogen niet als je niet eerst een link hebt gelegd.

  Gewoon een e-mailadres mag ook, hoor.

  Verder: we hebben kennelijk veel gemeen. Je anti-hypotheekbankbrief staat namelijk ook vol afwijzing. Een brief zo wijd verspreiden is ook een teken van zendingsdrang. Heel herkenbaar voor mij.

  Alleen: het berust allemaal op een groot misverstand. Namelijk het niet snappen van de paradox: banken maken WEL geld, en toch komt het geld dat een lener krijgt gewoon van spaarders.

  Rara, hoe kan dat? Dat is de clou. Als je dat snapt, ben je eruit.

  Zelfs echte professoren (Franz Hörmann bijvorbeeld) snappen dat niet. Kun je nagaan hoe lastig het is. Het misverstand is heel begrijpelijk. Maar een misverstand blijft het.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Lichtje alias Alexander schreef:
  ===
  Dat je vragen stelt bij of 'je eigen verhaal in de open brief wel klopt tenminste', zegt alles over je voortdurende argwaan.
  /===

  Mensen met enige levenservaring die het belang van objectiviteit inzien, herkennen wel deze ervaring:
  1) Je hoort of leest een verhaal van iemand, en je denkt "ja, natuurlijk, die heeft gelijk".

  2) Tijdje later hoor je hetzelfde verhaal van iemand anders. Vrijwel dezelfde details, alles klopt wel. Maar een paar details even anders, wat aanvullende gegevens die in het andere verhaal weggelaten waren. Een iets andere insteek.

  En dan denk je: ho, het zit dus eigenlijk heel anders in elkaar!

  Herkenbaar? Zo niet, dan ben je niet objectief of te jong om voldoende levenservaring te hebben opgebouwd.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. ===
  Je hebt de brief niet goed gelezen, omdat je niet goed in staat bent om te lezen wat een ander zegt.
  /===

  In de brief staat, heel kort samengevat: "ik betaal geen hypotheekrente meer, want ik vind banken dieven omdat ze rente eisen over zelfgemaakt geld. Daardoor dreigt mijn huis gedwongen verkocht te worden."

  Ik zeg: dat berust op een misverstand want banken maken geen geld uit niets: het is ingelegd door spaarders, pensioenfondsen. Rente is geen diefstal maar een terechte, redelijke vergoeding.

  Beoordeling: jouw houding is dom, ontwetend (je weigert namelijk uitleg te lezen) en daarmee ook immoreel jegens de kinderen, die onnodig dakloos gemaakt worden.

  Met "als het waar is" bedoel ik onder andere: best mogelijk dat je niet betaalt omdat je gewoon krap zit, en het zwamverhaal over boze banken een smoesje is om dat te verdoezelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. ===
  Wat ook schrijnend is, is dat je mij een complotdenker blijft noemen. Waar haal je dat in vredesnaam vandaan?
  /===

  Je foute denkbeelden over wat banken doen, lijken sprekend op misleidingsfilms als "Money is Debt". Dan weet ik genoeg.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. ===
  Het is volgens mij nooit stil in jouw hoofd.
  /===

  Gelukkig niet, nee. Ik bruis meestal van de ideeën en gedachten. Helaas kan ik slechts weinig daarvan verwerken tot samenhangende verhandelingen, want dat is hard werken.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. ===
  De reden daarvoor is dat ik WEL volledig jouw kant van het verhaal heb ingezien (door mijn tijd bij ABN AMRO)
  /===

  Maar mijn tot nu toe drie artikelen weiger je te lezen, toch? Daarin staat de uitleg waarom wat je in je brief stelt (zie bijv: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/13851/moedig-gezin-weigert-bank-te-betalen (verder bijna overal verdwenen inmiddels!)), vanaf
  "Claim

  Wij stellen dat het geld wat u moeten terugbetalen,"

  tot
  "ook nog eens discriminerend?"

  dat dat echt volledig onjuist en onterecht is. Want het berust op een misverstand. Op het verkeerd begrijpen van 'geldschepping', die inderdaad bestaat, maar die niet wegneemt dat ontvangen, geleend geld, gewoon eerst is ingelegd door andere bankklanten.

  Dat is de kern, dat is de clou. Zolang je die paradox niet doorziet, kom je er nooit uit.

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. De vijf basisartikelen over geldschepping, rente en het nut van banken zijn nu (eindelijk!) klaar, in Engels en Nederlands:

  http://rudhar.com/economi/monydebt/nl/index.htm

  Misschien gaat Lichtje dan alsnog een licht op.

  BeantwoordenVerwijderen
 49. Inmiddels is ook deel 6 er en aan 7 wordt gewerkt.

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Deel 7 is ook klaar, http://rudhar.com/economi/monydebt/nl/007saltd.htm .

  Ondertussen las ik nog eens opnieuw het indertijd meteen al door Barracuda meegeposte commentaar van ene TMI, en dat vind ik erg goed. Alles klopt en het is helder uitgelegd.

  Een schande dat dat op klokkenluideronline.nl gewist is, dat laat wederom zien dat de redactie daar in de waarheid en in echt begrip niet geïnteresseerd is. Als ze maar lekker kunnen doorhetzen.

  De video's van Khan Academy, te vinden op Youtube, zijn ook erg goed. En Wikipedia, vooral de Duitse en Engelse.

  BeantwoordenVerwijderen
 51. > hoewel ik al sinds zeker 2008 met de materie bezig ben

  April 2007 zelfs, herontdekte ik laatst. Dik 5 jaar dus.

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Update: Alexander I. en vrouw Linda zoeken wederom de publiciteit met hun onzinnige hypotheekweigering:

  http://www.facebook.com/pages/Brief-naar-de-Bank

  http://www.bovendien.com/actualiteit/jong-gezin-weigert-langer-hypotheelasten-te-betalen-update

  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/15619/moedig-gezin-weigert-bank-te-betalen-2

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Bijna een jaar verder. Heel lang commentaar (ruim 3000 woorden) met een vervolg in mijn hoofd.

  "Dakloos door eigenwijsheid (1)"

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Het tweede deel dacht ik gisteren al af te hebben, maar ik heb er net nog een heel stuk aan toegevoegd.

  BeantwoordenVerwijderen