dinsdag 27 januari 2009

Corrupt


Waar houdt de rechtspraak zich tegenwoordig mee bezig? Boeven veroordelen? Fraude bestrijden? Nope. In Den Haag moest een winkelier zich een dezer dagen voor het gerechtshof in hoger beroep verantwoorden voor het feit dat hij in zijn winkel, zichtbaar vanaf de openbare weg, T-shirts met de term 'corrupt' in combinatie met het gespiegelde politielogo "ter verkoop aanwezig had".

In 2007 weigerde ook al eens 29-jarige inwoner van Tilburg een boete van 170 euro te betalen voor het dragen van een Corrupt T-shirt. En eerder deze maand oordeelde het Haagse hof: "De term 'corrupt' heeft de strekking de eer en goede naam aan te tasten en is mitsdien beledigend in de zin van artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht (HR 30 oktober 2001, NJ 2002, 129). Nu die term in combinatie met het gespiegelde politielogo het statement tot uitdrukking brengt dat de politie corrupt is, richt die belediging zich tot de Nederlandse politie als openbaar gezag."

De advocaat van de beboete Tilburger vond dat gedaagde "die opvatting mag hebben. Daarmee overschrijdt iemand geen maatschappelijke normen en waarden. Publieke figuren moeten kritiek kunnen verdragen." De rechtbank denkt daar anders over: "De rechtbank stelt voorop dat in het maatschappelijk verkeer is geaccepteerd dat op T-shirts humoristische dan wel licht kritische afbeeldingen en/of teksten worden afgebeeld. Echter, deze uitingsvrijheid is niet onbeperkt en vindt haar grenzen in de zorgvuldigheid en betamelijkheid die in het maatschappelijke verkeer jegens anderen in acht moet worden genomen."

Tip: T-shirts zijn gewoon hier te koop.

1 opmerking:

  1. Bij deze regels:
    http://catalogus.vng.nl/olibcgi/?session=55942251&infile=&sobj=2134&source=webvd&cgimime=application%2Fpdf

    BeantwoordenVerwijderen