woensdag 18 mei 2011

Geloof

Barracuda heeft zich al vaak vermaakt met het orakel Johan Oldenkamp, dat ons in een recent artikel weer eens waarschuwt voor goedgelovigheid. 'Wie gelooft, die is gewoon te lui om zelf na te denken. Zo simpel is het voor mij. En dat laat ook precies zien waarom al deze gelovigen niet open staan voor informatie die in een andere richting wijst. Want zouden ze dat wel doen, dan moeten ze opeens wel zelf gaan nadenken, en daar zijn ze nu juist te lui voor. Zo houdt ieder geloofsysteem zichzelf in stand. Alleen een heftige schok kan iemand van dit geloof doen vallen. Dit is dan de eerste externe schok in het proces van innerlijke bevrijding.'

Johan is gestopt met het willen bekeren van gelovigen. Vol ongeloof kijk hij af en toe nog eens naar het journaal. Vol verbijstering volgt hij de berichtgeving door de substream media. Ook daarin neemt het aandeel nonsens steeds verder toe. Wat weten we nu zeker? Er is heel erg veel geblaat en pijnlijk weinig wol.

De geloofsketen is zo sterk als de zwakste schakel, orakelt Johan, en ineens moesten we weer denken aan de lotgevallen van Johan van vorig jaar. Die was er namelijk stellig van overtuigd dat de wereld zou ophouden te bestaan op 28 oktober 2011. Ja, ook Johan is een gelover. Dus had Johan al zijn bezittingen verkocht en leefde hij uit de koffer. Totdat al zijn geld werd gejat.

In zijn recente stukje gaat het over de fraude door de universitaire ‘wetenschap’. En dan komt er een curieus voorbeeld: 'Het badwater wervelt rechtsom neerwaarts richting het afvoerputje. Dat gebeurt tenminste op het noordelijk halfrond. Op het zuidelijk halfrond is deze werveling linksom. De universitaire ‘wetenschap’ kan dit helemaal niet verklaren en doet alle moeite om dit fenomeen te ontkrachten. De zogenaamde ‘natuurkunde’ komt met een zoveelste nieuwe schijnkracht om de waterwerveling te verklaren (genaamd de Corioliskracht), terwijl deze kracht alleen maar een beschrijving geeft van de werveling (en dus nadrukkelijk geen verklaring). En de poging om het verschil in wervelrichting te verklaren is gebaseerd op de minieme relatieve verschillen in verplaatsingssnelheid op het aardoppervlak. Deze verklaring is zo gammel dat het beter gebruikt kan worden voor een lachtherapie'

Laat die Corioloskracht nou uitgebreid zijn beschreven en verklaard, juist in relatie tot wegstromend badwater, maar ook in relatie tot het weer, zeestromingen, biljartballen en niet te vergeten de aswenteling van de aarde, de oorzaak van deze schijnkracht. Niks gammel of mysterieus, zou je zo zeggen, maar we zijn van Johan zo langzamerhand wel gewend dat allerlei stellingen onverklaard blijven. 

Johan is overigens wel zo creatief dat hij meende het ritme van priemgetallen te hebben ontdekt en daarvoor de Nobelprijs wenste te krijgen, want de wetenschap mag dan frauduleus zijn, een prijs namens diezelfde wetenschap wil Johan dan wel weer hebben.. Dat enkele kritische volgers al meteen enkele denk- en rekenfouten in zijn theorie ontdekten, kon Johan niet deren. Het is een kwestie van geloven en niet-geloven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten