vrijdag 1 oktober 2010

Bedreigd

Deze week stonden de complotblogjes vol van de klokkenluider die met de dood zou zijn bedreigd 'via justitie'. Let vooral op de woorden 'via justitie'. Ondernemer Jan Poot schrijft: 'Medio juni jl. kort na mijn persconferentie over De Demmink Doofpot werd de voorzitter van de kort daarvóór opgerichte Stichting Expertgroep Klokkenluiders ontboden op Justitie. Van de Officier van Justitie kreeg de voormalig rechercheur Gerrit de Wit het advies 6 weken met vakantie naar het buitenland te gaan, omdat zijn leven hier gevaar liep. Een merkwaardig advies om de benen te nemen uit het onveilige Nederland. Welke maatregelen nam Justitie tegen deze bedreiging? Geen enkele!'

Hoe makkelijk is het om te suggereren dat er een link zou zijn met Demmink? Te makkelijk, te meer daar Poot op de hoogte had moeten zijn van het feit dat Gerrit de Wit tot voor kort bij het OM criminele geldstromen in kaart bracht en het dreigement uit die hoek kwam. Toen de expertgroep zich in juni aan de pers voorstelde, werd de zaak Demmink niet eens genoemd. Laat staan dat De Wit een prominente rol vervulde tijdens de persconferentie. Dan is er bovendien nog de vraag waarom De Wit wel wordt bedreigd, maar initiatiefnemer van de persconferentie Poot niet. Of een ieder ander die zich ooit met deze zaak heeft bemoeid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten