woensdag 1 oktober 2008

Ballistische ego's


"Afgeschermde koninkrijkjes voor ballistische ego's," zo omschreef Frontaal Naakt onlangs het internet vlugschrift Het Vrije Volk. Belangrijkste kenmerken: De schuldgeven aan linksmenschen, de regentenklasse en multiculturalisten.

Daar is hij weer: Jelle L.S. Pijpers. Die maakt zich nogal druk over stelende, inbrekende, aanslagen plegende, liegende, bedriegende en bedreigende linkse actievoerders uit de jaren tachtig. Of linkse dwaallichten als Marcus Bakker, Paul Rosenmöller, Annemarie Grewel, Elsbeth Etty, Hugo Brandt Corstius, Wim Klinkenberg en Ina Brouwer. Maar echte blijvende maatschappelijke schade is volgens Jelle aangericht door acties van Hans Wiegel c.s.

In 1981 was Wiegel de eerste ondertekenaar van de Nota Minderhedenbeleid, een beleidsstuk dat volgens Jelle ten grondslag ligt aan de faliekant mislukte integratie van minderheden in Nederland. Dit onder andere vanwege het daarin gepropageerde ideaal van “cultuurbeleving”, hetgeen zoveel betekent als: vertoeven in Nederland met behoud van eigen cultuur en taal. Vervolgens kwam daar het Discriminatieverbod bij en kon het Grote Gelijkheidsdenken beginnen.

En wat heeft onze Jelle daar toch een gloeiende hekel aan. Een complete wildgroei van fiks meer dan honderd totalitaire (...) kul-instituutjes, waaronder de trieste misbaksels Commissie Gelijke Behandeling en Meldpunt Discriminatie Internet, staan stijf van uw en vooral Jelle's eigen belastingcentjes. En wie Jelle een beetje kent, weet dat hij zich vooral druk maakt over zijn eigen belastinggeld.

Maar soms heeft Jelle een helder idee en een gulle bui. En dus als columniste Pamela Hemelrijk bij datzelfde Vrije Volk voorstelt om moslims een bonus van 50 mille te geven bij terugkeer naar hun land van herkomst, dan heeft Jelle een beter plan voor Neder(zo-lek-als-een-mandje)land. Moet je om te beginnen niet overlaten aan geitewollen ambtenaren, maar aan een Stichting Vrijwillige Remigratie Nederlandse Marokkanen, bemand natuurlijk door partijloze, onbezoldigde echte Nederlanders. Die keren aan Marokkanen dan 75.000 euri netto per persoon uit, maar wel op voorwaarde dat er een notariële akte wordt ondertekend waarin men verklaart in de toekomst in principe niet, of hoogstens als toerist, voet op Nederlandse bodem te zetten.

Maar wellicht heeft Jelle meer aan het advies van Jörgen Raymann, die in de VARA-bode liet doorschemeren groot voorstander te zijn van een keiharde aanpak van Marokkaanse lastpakken en oproerkraaiers. "Mijn oplossing is dus een heel peloton agenten uit Marokko naar hier halen en die carte blanche geven." Want zoals bekend giert de wapenlat bij de Koninklijke Marokkaanse Gendarmerie om het minst of geringste door de lucht en dat is volgens Raymann precies waar het in Nederland aan schort.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten