vrijdag 19 december 2014

Omfloerst

Geert Wilders wordt voor de rechter gebracht omdat 'hij minder criminele Marokkanen in Nederland wil', schrijft Joost Niemöller. 'Over het Marokkanenprobleem mag kennelijk alleen nog maar zeer omfloerst gesproken worden. Daarmee tekent zich een groot probleem af in wat we voor het gemak dan nog maar steeds de Nederlandse democratie noemen. Dat probleem is van demografische aard.'

Omfloerst? Nou nee, want dat het om criminele Marokkanen gaat heeft Geurt op de bewuste verkiezingsbijeenkomst niet gezegd. Het ging om Marokkanen. Die blijkbaar volgens Geurt per definitie crimineel zijn. De belediging was niet voor niets zo geformuleerd. We kennen Geurt langer dan vandaag.

Net als trouwens Niemöller: 'Het ‘racismezwaard’ hangt boven iedere spreker die durft te zeggen waar het over gaat. Wilders spreekt al sinds jaar en dag over het probleem met de hoge criminaliteit onder Marokkanen. Hij vindt: Zet ze het land uit. Pak ze hun Nederlandse nationaliteit af. Meer Marokkanen betekent meer problemen. Minder Marokkanen betekent minder problemen. Willen we meer of minder Marokkanen? Minder! Minder!Minder! ‘Dan gaan we dat regelen.’

'De belangrijkste factor voor het wel of niet slagen van een land is de bevolkingssamenstelling, schrijft Joost. Als er in Nederland steeds meer Marokkanen wonen, gaat het land steeds meer op Marokko lijken en steeds minder op Nederland, alle mooie praatjes over integratiebeleid ten spijt. 'Wanneer een land geen discussie meer mag voeren over meer of minder Marokkanen is het ten dode opgeschreven'.

De logica ontgaat Barracuda. De toekomstige bevolkingsgroei zegt niets over de mate van criminaliteit. Of over de exponentiële groei daarvan. De criminaliteit hangt namelijk samen met de hoge werkeloosheid onder Marokkanen.

Niemöller citeert nogal gretig het CBS. Dat voorspelt dat in 2060 Nederland naar verwachting 0,9 miljoen meer eerstegeneratieallochtonen (die naar Nederland geïmmigreerd zijn) telt en 1,2 miljoen meer tweedegeneratieallochtonen (die hier zijn geboren). Daaruit trekt Joost de conclusie dat we heel veel Marokkanen krijgen. Ongeveer - lees: slechts - 370.000 Nederlanders zijn van Marokkaanse herkomst. 370.000 op 3,5 miljoen allochtonen. Oftewel: Joost, do the fucking math!

3 opmerkingen:

 1. Wel jammer dat je ons jou rekensommetje onthoudt! Had het graag na willen rekenen!

  Goed weekend Barracuda...

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Waarom gaat het OM Geert Wilders vervolgen?

  Er is sprake van een zodanige verdenking dat wij voldoende reden zien om de zaak aan de rechter voor te leggen.

  Waarvoor wordt Geert Wilders nu vervolgd?

  Wilders wordt vervolgd voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie.

  Heeft het verhoor van Geert Wilders nog een nieuw licht op de zaak geworpen?

  Op 8 december is Geert Wilders gehoord door de rijksrecherche. Hij heeft ervoor gekozen om geen vragen te beantwoorden dus in die zin heeft het niet echt een ander licht op de zaak geworpen. Hij heeft wel een verklaring voorgelezen die hij daarna zelf op internet heeft gezet.

  Waarom kan Geert Wilders zich volgens het OM niet beroepen op de vrijheid van meningsuiting?

  De vrijheid van meningsuiting brengt met zich mee dat politici ver mogen gaan in hun uitspraken. Maar die vrijheid wordt begrensd door het verbod op discriminatie.

  Wanneer moet Geert Wilders voor de rechter verschijnen?

  Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke zitting plaats zal vinden.

  BeantwoordenVerwijderen