zaterdag 29 juni 2013

Misleiding

André Vergeer ziet het als zijn ‘taak’ om trolgedrag uit te roeien en daar hoort bij dat je elke desinformatie op internet onderbouwd moet blijven bestrijden. 'Het gevaar bestaat anders dat sites als Barracudanis, Camilleri, Leugens.nl, Disputax, Beerput, etc., en zelfs De Televaag en NRC voet aan de grond krijgen.'

En dat bestrijden kun je rustig aan André overlaten. Barracuda heeft al eens eerder aangetoond over welke bovennatuurlijke speurderskwaliteiten André beschikt. Nooit geweten trouwens dat dit blog Barracudanis heet, terwijl hierboven toch echt heel duidelijk Barracuda staat. Zelfs als je afgaat op de URL is het nog altijd Barracudanls, met een 'l' in plaats van een 'i' (voor netherlands, de naam Barracuda was al geclaimd bij Blogger).

Maar laten we geen spijkers op laag water zoeken. Vergeer was namelijk in zijn wiek geschoten door een stukje over telefoonnotitie uit 1997 van het Ministerie van Justitie. Daarin staat dat 'de zaak Baybasin wordt gebruikt als drukmiddel teneinde in een andere zaak iets van de Turkse autoriteiten gedaan te krijgen'.

Plotters zien daarin het bewijs dat de Turkse autoriteiten wisten van het kindermisbruik van Joris D. en die kennis wilden gebruiken om drugscrimineel Baybasin uitgeleverd te krijgen. Dit speelde in een periode dat Joris diverse keren in Turkije zou zijn geweest, terwijl die later verklaarde sinds 1986 niet meer in dat land te zijn geweest.

Bij naspeuringen in de krantenarchieven van Lexis Nexis stuitte Barracuda toevallig op een artikel van Het Parool uit oktober 1997. Die krant meldde dat de Nederlandse regering tevergeefs had geprobeerd een internationaal aanhoudingsbevel tegen een politieman uit Venray ongedaan te maken. Justitie hoopte de Turkse regering zo ver te krijgen dat zij de zaak-Krouwel uit 1993 zou laten vallen. Ex-brigadier Krouwel was in dat jaar betrokken bij de arrestatie van de Turk H. Koksal, die in een Venlose politiecel overleed. Baybasin werd daarom 'als wisselgeld' gebruikt in de zaak-Krouwel. Het Parool: 'Een interne notitie van de immigratie- en naturalisatiedienst van justitie noemt Baybasin een 'drukmiddel'.

Dat kon Vergeer even niet gebruiken en dus zette hij de aanval in. Eerst door te verwijzen naar een lijst van inreisdata van Demmink in Turkije, 'afkomstig van de gouverneur van Istanboel en directeur van de politie in de provincie'. Een vreemde lijst trouwens, want van acht van de dertien vermelde reizen was kennelijk geen exacte datum te achterhalen. Maar bovendien staat de herkomst van dit document ter discussie.

De lijst vormde onderdeel van de aangifte die de advocaten Bakker Schut en Van der Plas in 2007 namens Baybasin deden. Zij baseerden zich op een 'mysterieus Aanvullend Rapport', dat afkomstig zou zijn van de Turkse overheid. Als bijlage bij de aangifte waren kopieën gevoegd van de kaft van dit rapport en van de - gedeeltelijk onleesbaar gemaakte - eerste en laatste pagina ervan. Ook legden de advocaten fotokopieën over van twee door hen geheim genoemde notities.

De raadslieden van Baybasin wilden niet voldoen aan een verzoek van het Landelijk Parket om het volledige Aanvullend Rapport te overhandigen. Onduidelijk is gebleven, volgens het OM dan, wie de opdrachtgever en de opsteller van het rapport zijn. 'Een analyse van het beschikbare materiaal wekt de indruk dat de opstellers niet behoren tot enige overheidsinstantie. Een vertaling van de overgelegde stukken door een beëdigd tolk-vertaler maakte zichtbaar dat teksten opmerkelijke fouten in de grammatica en gebruikte terminologie bevatten. Ook door de stijl van schrijven is twijfel gerezen over de echtheid van deze zogenaamde overheidsstukken.'

En dan de zaak rond ex-brigadier Krouwel. Triomfantelijk citeert Vergeer enkele antwoorden op gestelde Kamervragen waaruit zou moeten blijken dat er helemaal geen internationaal signalement tegen Krouwel is ingediend, alsof het verhaal daarmee zou zijn ontkracht. Vergeer kan moeilijk niet ontkennen dat er eind jaren negentig publicaties hierover zijn verschenen, 'maar wie anders dan Joris Demmink (of zijn trawanten) konden die desinformatie dan hebben ingestoken bij het NRC en bij Trouw?'

Dit is Vergeer weer ten voeten uit. Als er onwelgevallige informatie naar boven komt, moet die weer zijn ingestoken door Joris Demmink of zijn trawanten. Was het maar zo simpel.

De zaak Krouwel dateert van begin jaren negentig. Diens harde optreden bij de arrestatie van een 32-jarige Turk viel volledig verkeerd bij de Turkse gemeenschap van Venlo. Krouwel hoefde aanvankelijk niet voor de rechter te verschijnen, maar de familie Koksal eiste alsnog vervolging. En dus verscheen Krouwel een jaar later alsnog voor de rechtbank van Roermond, maar die vonniste vrijspraak. Ook in hoger beroep ging hij vrijuit.

In 1996 drong de Turkse regering vergeefs in Den Haag aan op heropening van het onderzoek, en eind dat jaar werd een rechtshulpverzoek door Nederland afgewezen. Een jaar later voerde Turkije de druk verder op (Trouw, 20 juni 1997).Justitie en Buitenlandse Zaken adviseerden de oud-politieman intussen niet meer naar het buitenland te gaan met het oog op het risico uitgeleverd te worden (Trouw, 21 juni 1997).

In oktober van dat jaar meldden diverse media waaronder NRC Handelsblad (11 oktober) dat het besluit over de uitlevering van Baybasin aan Turkije een maand uitgesteld in een poging om een internationaal aanhoudingsbevel tegen een politieman uit Venray ongedaan te maken. In deze verhalen duikt ook de betreffende notitie op in relatie tot de zaak Krouwel. Baybasins advocaat Koppe geeft er zelfs zijn commentaar op: 'Het is schandelijk dat de integriteit van mijn cliënt wordt verkwanseld voor een ander belang. Hij loopt het risico te worden gedood.'

Op 13 oktober meldt NRC Handelsblad dat Turkije in november op eigen grondgebied een rechtszaak tegen de Limburgse oud-brigadier van politie D. Krouwel wil beginnen. Dat gaat niet meer door als eind oktober de rechtbank Den Haag de uitlevering van Baybasin verbiedt.

Allemaal ingestoken door Joris? Vergeer citeert wel gretig Kamerstukken over een al dan niet bestaand opsporingsbevel, maar is het belangrijkste stuk toevallig vergeten. In oktober 1997 heeft minister Sorgdrager namelijk de hele geschiedenis bevestigd op vragen van het CDA. 'Is het waar dat u uw beslissing op het verzoek tot uitlevering van de heer Baybasin en/of de bekendmaking van uw beslissing hebt opgehouden om de Turkse strafvervolging tegen de heer Krouwel te doen staken?'

Sorgdrager: 'Bij nota van 20 juni 1997 zijn door de Turkse regering de bij nota van 26 februari 1997 door de Turkse officier van Justitie gegeven garanties overgenomen. Na ontvangst van dit bericht, is het besluit genomen om Hüseyin Baybasin uit te leveren. Dit lag ook voor de hand omdat de noodzakelijk geachte garanties waren gegeven, zodat er geen beletselen voor de uitlevering meer bestonden.  Daarna kwam het bericht dat Krouwel door Turkije gesignaleerd zou zijn. Naar aanleiding daarvan zijn beide zaken (Krouwel en Baybasin) vervolgens begin juli, in het kader van het in het internationale verkeer gehanteerde beginsel «do ut des», tegenover elkaar gesteld. Dat is in dit soort zaken niet ongebruikelijk. De bekendmaking van de beslissing tot uitlevering is twee en een halve week opgeschort om te proberen tegenover de uitlevering van de heer Baybasin een toezegging van niet vervolging van de heer Krouwel te krijgen, die in Turkije wordt verdacht terzake van hetzelfde feit waarvan hij bij arrest van 5 april 1995 van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch onherroepelijk is vrijgesproken.'

En het opsporingsbevel? Daarover merkte Sorgdrager eerder op: 'De mogelijkheid bestaat evenwel dat Turkije aan andere landen dan Nederland bilateraal een verzoek tot signalering ter fine van uitlevering heeft gericht. Het ontbreekt mij hieromtrent echter aan gegevens, daar een dergelijke signalering een aangelegenheid is tussen de staat die om signalering is verzocht en Turkije.'

Hoe dan ook: het drukmiddel in de zaak Baybasin was wel degelijk - ondanks de onduidelijkheid over een signalering - de zaak Krouwel, en niet het vermeende kindermisbruik van Joris. De trollen hadden het dus toch weer eens bij het rechte eind.

93 opmerkingen:

 1. Even over de intro: Waarom toch steeds dat 'trol'? Iemand die komt trollen is doorgaans iemand die de boel komt verzieken. Nu is dat wel zo (kritiek is niet altijd leuk immers), maar doorgaans gebeurd dat op een hele andere (en veel naardere) manier dan door een weerwoord te geven. Goed, ook dat gebeurd maar om nou inhoud trollen te noemen. Mja.
  Sommige mensen...

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @Deweb

  Het is een bekende troll techniek om anderen ervan te beschuldigen een troll te zijn, terwijl ze dat eigenlijk zelf zijn. Sowieso beschuldigen complottertjes andere mensen van alles wat ze zelf doen, ze zitten constant alles om te keren. Let maar op: bijvoorbeeld Martijn Alberda die mijn kind liet bedreigen en beledigen en dan probeert mij ervan te beschuldigen dat ik zijn kind zou hebben aangevallen. Of gekkie Micha, die rechters en OvJ's zo persoonlijk mogelijk gaat aanvallen en criminaliseren als hij ergens van beschuldigd wordt. Of anderen ervan beschuldigen een troll te zijn terwijl ze dat eigenlijk zelf zijn. Alles om maar niet tot ze door te laten dringen dat ze totaal ongelijk hebben, of in het geval van Micha behoorlijk minderwaardige misdrijven pleegden. Je kan daar dagelijks wel een voorbeeldje of tien bij vinden.

  Het is flauw, minderwaardig en dom en er is geen doorkomen aan. Vandaar dat ik de rol van justitie en de geestelijke gezondheidszorg heel wezenlijk vind, want door die opstelling is hun gedrag niet in een normale dialoog op te lossen (dat puntje illustreerde Niccolo gisteren nog in een ander draadje hier). Dat gesprek is helemaal niet met ze te voeren, want daar zit helemaal geen redelijkheid. In de laatste instantie kan je daar volgens mij alleen het geweldsmonopolie van de staat tegenover zetten, want dat houdt wel ergens op.

  Maar voor iemand als Vergeer is het natuurlijk ook een laffe pose. Op die manier hoeft hij niet echt in te gaan op inhoudelijke kritiek die hem niet uitkomt en kan hij net doen of hij daar "boven" staat. Het is ego. Hij is helemaal niet bezig met waarheidsvinding, maar met zijn eigen "gelijk".

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Helaas een volledig herkenbaar verhaal. Op Nujij zie je het regelmatig.

   En weet je wat ik dan zeg?
   'Mja, het beste wapen is nog altijd het wapen van de vijand he?'

   Verwijderen
 3. Wat hilarisch! al die zogenaamde Turkse verslagen komen dus gewoon uit de dikke criminele duim van Baybasin zelf! Het betreft een rapportje waarvan dus helemaal niet vaststaat dat het van de Turkse overheid is, dat fantaseren de complottertjes er zelf bij?

  Dat heet toch gewoon meineed?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Waarom zagen we Vergeer nooit schrijven over de juridische status van documenten waar hij mee schermt? Het een leugenachtige, selectieve manier van omgaan met de waarheid. Als iets hem niet uitkomt verzwijgt hij het gewoon, of verbergt zich achter arrogante poses.

   Verwijderen
  2. Beetje laffe en zeer simpele verdediging van die Vergeer weer.

   Een fatsoenlijke discussie is met die lui niet te voeren.

   Zodra je een punt van discussie maakt gaan bij zowel Kat, Vergeer, Bou, Dankbaar, Vrijland etc. de reaguurpanelen op slot en ben je een trol.

   Verwijderen
  3. Of André is gewoon mijlenver 'out of his depth'. Het zou me niet verbazen als hij stomweg niet in staat is met enig oordeelsvermogen over de status van die stukken na te denken. Baybasin is als verdachte overigens niet verplicht de waarheid te vertellen, dat geldt slechts voor getuigen.

   Verwijderen
  4. Vergeer cs maken keer op keer dezelfde fout door met zoeken te stoppen zodra ze hebben gehoord wat ze willen horen. Als er vervolgens iemand gaten prikt in het verhaal, gaan ze alsnog paniekerig in de informatie spitten, iets wat ze trouwens al meteen hadden moeten doen, en stoppen ze wederom bij informatie die hen uitkomt.

   Verwijderen
  5. Nu ja nodig ik hem uit voor een goed gesprek maar daar zal wel niets van terecht komen complotgekkies kennende.

   Verwijderen
  6. Het zou wel leuk zijn, maar in principe is hij daar te laf voor.

   Verwijderen
  7. @Jeroen: Het is toch algemeen bekend dat sommige mensen weglaten wat hen niet uitkomt, verdraaien zodat iets wel uitkomt enzovoort enzovoort?

   Verwijderen
 4. Off topic. Ben van den Brink is creatief met IP adressen:

  Zoo – even rechtzetten wat krom was..

  “Hij plaatst reacties zelf in naam van eerdere bezoekers op zijn website ,verstrekt bezoekers I.P adressen en kraamt een en enkel bullshit en leugens uit over mij ”

  Ohw is dat zo Ben? Dan zal ik iedereen even laten zien dat het toch ECHT anders in elkaar steekt vriendje.. Ik hoef geen onzin over jou uit te kramen – jij zorgt er zelf wel voor dat je je eigen Graf Graaft en in een situatie terecht komt waarbij NIEMAND je nog serieus zal nemen …

  Onder deze namen poste BvdB namelijk..
  Let op de I.P. adressen!

  ben van den brink
  real-love@tele2.nl
  87.209.251.86

  Oud rechtbank medewerker
  info@klein.nl
  87.209.251.86

  Justice
  info@hofstee.nl
  87.209.251.86

  Inge Degen
  info@hofstee.nl
  87.209.251.86

  En toen ik eenmaal ontdekte waar hij mee bezig was heb ik hem Middels onderstaande mail gewaarschuwd – dat we niet uit naam van anderen reacties plaatsen:

  —– Original Message —–
  From: René Voogt
  To: arendjansenmaastricht@gmail.com
  Sent: Tuesday, April 09, 2013 12:38 AM
  Subject: NIET DOEN

  Dit doen we NIET Ben !!

  Je gaat GVD niet onder namen van ANDEREN reacties plaatsen – lullo…

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Uh oh, het rommelt en rammelt wel aan alle kanten binnen de psychiatrische complotkruiwagen.

   - Arend Zeevat met zijn Argusoog staan zwaar onder water.
   - Johan Oldekamp zit zonder donatie-sluis.
   - Boublog stottert regelmatig door al het stof uit haar windrijke tuintje.
   - Niburu/SOPN hengelt doelloos naar alternatieve soevereine spaarcentjes.
   - Micha Kat rent van Hoger Beroep naar Hoger Beroep om die onvermijdelijke celstraf zo lang mogelijk uit te stellen.
   - Krijgt André Vergeer een beroerte van zichzelf.

   En beginnen nu de stemmetjes uit het hoofd van Ben van den Brink ook al ruzie te maken met de hallucinatie's van zijn befaamde onderzoeksgroep.

   Het wordt een zwaar jaar voor de complotgekkie's.

   Verwijderen
  2. Het wordt een zwaar jaar voor een ieder die alleen maar op zijn zintuigelijke waarnemingen vertrouwen.

   Dus ook voor het vreemdsoortig rariteitenkabinet wat hier zijn mening denkt te moeten geven.

   Van mensen met zo'n grote mond, verwacht je toch minimaal een tegengestelde logica betreffende de onderwerpen waar men zogenaamd een mening over heeft.
   Dat is hier echter nooit het geval.
   Men spreekt hier betreffende de eigen brainfarts alsof het feiten zijn!

   De wens is hier altijd vader van de gedachte. Want men is hoegenaamd alleen instaat om te ontkennen wat een ander beweerd zonder dat men feitelijk kan aantonen dat de eigen woorden enige waarheid bevat.
   M.à.w. Jullie zeggen helemaal niets, en concluderen zonder alle feiten te kennen.

   Daarbij is jullie kijk op de wereld ernstig versimpeld. De hier aanwezigen lijken zeer geschikt om als posterboy/girl te fungeren voor de zogenaamde complot industrie!
   Jullie zijn het schoolvoorbeeld van geestelijke aftakeling. Van het onbegrip dat er veel en veel meer is tussen hemel en aarde.
   De denkwijze van jullie soort maakt oorlogen mogelijk. Jullie soort maakt het mogelijk dat, er hier over de meest onzinnige bullshit wordt geouwehoerd, maar niemand die iets zinnigs kan en durft te zeggen over meer wereldse zaken zoals het feit dat de Palestijnen in de grootste openlucht gevangenis ter wereld leven!

   Nee nee jullie soort blijft liever veilig achter gesloten deurtjes meningen verkondingen over nietszeggende individuen, die jullie volgens eigen zeggen totaal niet serieus nemen, maar waar jullie wel op dagelijkse basis uren en uren aan
   besteden.
   Te idioot voor woorden. En dan m.b.t. anderen beweren dat het leven wat zij leiden pathetische vormen aanneemt.
   Het gebrek aan zelfinzicht is fnuikend.

   Al met al heeft jullie soort nog nergens en nimmer jullie gelijk aan kunnen tonen.

   Verwijderen
  3. Dit is toch echt lachen. Staat hierboven een heel stuk vol verwijzingen en controleerbare links, en dan kom jij weer een grijze plaat met dezelfde riedel afspelen.

   Verwijderen
  4. @Rogier

   Er staat ook verder niets inhoudelijks in, niet dat hij komt aantonen dat de documenten waarmee Baybasin schermt wel degelijk authentiek zijn ofzo.

   Verwijderen
  5. Niccolo scheldt "ons" uit en daarom kunnen we ons "gelijk" nooit aantonen. Ofzo. Meer kan ik er ook niet van maken.

   Verwijderen
  6. @Ziva: uit een reactie van Bou van 25 juni 2013 (bij 'Hoe durven ze'):

   'Sindsdien heb ik nooit meer “gewerkt”, maar ik ben wel hard bezig!'

   Duidelijk tijd over dus. En raad eens op kosten van wie?

   Overigens: als het verhaal van de straatveger zoals opgeschreven de ongenuanceerde werkelijkheid is dan komt ook mijn vakbondsgeweten in opstand...

   Verwijderen
  7. @duttycat: de titels hebben dus bij haar niet veel geholpen. Faal eerste klas. Gewoon vanaf jaren 90 al teren op de staat, omdat ze even niet wilde investeren in een carrière. Tsja, de universitair geschoolde mensen gingen waarschijnlijk even voor de LOI, huis, tuin en keuken studentjes. De slimme mensen die WEL wilden.

   Het hebben van een persoonlijkheidsstoornis zal daar ook nog wel iets mee te maken hebben (maar dat is speculatie).

   Verwijderen
  8. en dat in de happy 90's, toen iedereen een baan kon krijgen, als je maar wilde en jezelf liet zien. Onbegrijpelijk.

   Verwijderen
 5. Van mensen met zo'n grote mond, verwacht je toch minimaal een tegengestelde logica betreffende de onderwerpen waar men zogenaamd een mening over heeft.

  Het artikel van Barra is daarvan een prima voorbeeld. Jij bent zelf degene die altijd in vage algemeenheden blijft steken, oliebol.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Kunnen die trollen geen andere hobby nemen? Het kost zoveel tijd om alles door te spitten. Het is natuurlijk zo dat men bij elk nieuwsbericht en bij elke weblog zich steeds weer moet afvragen of dat wat geschreven wordt wel juist is. Steeds weer moet men zijn eigen verstand als filter gebruiken. Sommige stukken worden zo geschreven dat de feiten niet te controleren zijn.

  Ik denk dat binnenkort de hele zaak Demmink zal uitgaan als een nachtkaars. Na jaren van vuilspuiten zullen de trollen moeten inbinden en erkennen dat ze hebben lopen zieken en niets meer en niets minder. En dan te denken dat er vele tientallen mensen zijn die met die roeptoeter zijn meegelopen als er weer een optocht was waar al die vuiligheid werd gespuid. Zouden die mensen zich nu schamen?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @Niccolo: wat zeg je nu eigenlijk? Ik kan er geen touw aan vastknopen. Wat bedoel je bijvoorbeeld met 'tegengestelde logica'?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik denk dat hij bedoelt: een beargumenteerde ontkrachting van de "redeneringen" van Vergeer en de andere Katachtigen. Als Niccolo had opgelet, had hij kunnen constateren dat b.v. de onzintheorieën van Vergeer, Bou, Dankbaar en Kat in de Vaatstrazaak vaak met argumenten aan stukken zijn geschoten. Zoals we weten haalde dat niets uit. Zelfs het overstelpende bewijs tegen de werkelijke dader heeft geen invloed gehad op de fantasietjes van Vergeer c.s. Voor de Katachtigen blijft Jasper S. onschuldig. Daarom is elke discussie met die dwazen, en met pseudo-kritische vervelio's als Lieke en Niccolo, zinloos.

   Verwijderen
  2. Belletje trekken of klokkenluiden, daar zit het grote verschil.

   Verwijderen
  3. Goeverdoeme, las vandaag de Telegraag , maandag even een NRC aanschaffen, kijken of ik het nog snap.

   Verwijderen
  4. @geen
   De essentie weergeven in negen woorden: ik vind het knap!

   Verwijderen
  5. Hij is inderdaad fraai, @geen.

   Verwijderen
 8. Wederom een hoop egocentrisch gejammer. Veel voor een blog waar hooguit 5 respondenten het geknetter in het eigen hoofd aan het web toevertrouwen.

  Jullie soort zegt niets en bewijst nog minder. De ander is altijd gestoord en om dat aan te tonen nemen jullie de excessen, de uiterste van het het spectrum als voorbeeld. Veel meer gebeurd er niet. Al maanden zanikken jullie over dezelfde personen, welke volgens jullie soort knettergestoord zijn.
  De logische vraag die zulks opwerpt is: wat zegt dat over jullie soort? Jullie zogenaamde kostbare tijd een beetje verknoeien aan mensen die door geen van jullie serieus wordt genomen? Wat zegt zoiet sober jullie?
  Geen mindblowing openbaringen. En helemaal nergens de beloofde mondsnoerende logica. De idioterie hier is een samenraapsel van vage vermoedens en hele en halve onwaarheden.
  En dat alles gebaseerd op de informatie van de zogenaamde complot gekkies.

  Mooi voorbeeld is het feit dat op het blog van Vrijland een filmpje staat van George Carlin. Mt zulks op het netvlies is het logisch dat jullie soort zwijgt. En waarom? Carlin slaat de spijker behoorlijk raak. Een voorbeeld van echte mondsnoerende logica. En aan dat soort zaken branden jullie je liever niet. Geen gevatte opmerkingen over wat Carlin beweerd.
  Uiteraard zo logisch als de pest. Want het is hoegenaamd onmogelijk dat het domste soort slaven, de eigen werkelijkheid logisch zou kunnen verklaren.

  De nietszeggendheid druipt van de reacties af. Jullie soort heeft het nergens over en besteden uren en uren van jullie dag aan volgens eigen zeggen marginale figuren, met zwaar achterlijke denkbeelden.
  Nogmaals als jullie soort dergelijks van mening is, waarom dan zoveel tijd verspillen aan iets wat klaarblijkelijk zo klaar als een klontje is?
  Zo suf als jullie soort vindt je ze niet snel meer. Onbedaarlijk grappig. :-))

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ach gut, Niccolo steekt weer zn suffe nietszeggende praatje af.

   Heb je al gedoneerd aan waanheidsguru Alberda ?

   Verwijderen
  2. @Nico: Theo Maassen had gisteren ook een paar rake uitingen is zijn show. Dat is ook het mooie van cabaret, kun je dingen uitvergroten van zaken die fout zijn in de wereld.

   Satire is een mooi iets!

   Verwijderen
  3. Wow. Martijn plaatste een beschimmeld filmpje met een baard van twintig jaar.

   -zich nog eens omdraait-

   Verwijderen
  4. Hahaha jaja aborginal!! Lastig hè mondsnoerende logica!!

   Logisch dat je niet verder komt dan je gewoonlijke gepruttel. Is dat werkelijk het enige waar je mee op de proppen kunt komen??
   Wat een geestelijke armoede zeg! :-)

   Verwijderen
  5. Zo is het maar net Jeroentje. En bedankt voor de grandioze wijze waarmee je mijn gelijk aantoont. :-)

   Jou soort let alleen maar op de buitenkant. De verpakking. Over de inhoudt geen woord. 20, 30, 80 of 300 jaar oud het zal je toch jeuken. Wat betreft het inhoudelijke verhaal valt er geen spelt tussen te krijgen!!

   En zo stel ik dat jullie soort inhoudelijk geen moer voorstellen, en daar is Jeroentje om de voorzet in eigen doel te koppen door zoals te doen gebruikelijk opmerkingen te maken die totaal geen meerwaarde hebben.

   Het maakt namelijk geen moer uit of het filmpje beschimmeld is en een baard heeft van 20 jaar. Inhoudelijk is jullie soort niet bij machte om de gesproken woorden, feitelijk in een ander daglicht c.q. Kader te plaatsten als waar Carlin deze in stelt.
   Zelfs van dit stukje humor zijn jullie niet instaat om aan te tonen dat zijn woorden inhoudelijk en feitelijk onjuist zijn.
   Ook gij niet grote ODOL van OTO :-))

   Verwijderen
  6. Waarom zou ik het er precies mee oneens zijn? Ik ken alleen betere, leukere en actuelere vertolkers van die standpunten.

   Verwijderen
  7. Nogal logisch dat hij kort daarop tijdens een woedeaanval overleed, maar Beppe Grillo is toch echt beter qua ranten op die manier.

   Verwijderen
  8. Het is niet vilein genoeg, Nitrollo. Ik snap ergens wel dat jij je kan identificeren met die ongecontroleerde woede, maar het getuigt natuurlijk niet van goed cabaret.

   Verwijderen
  9. @Jeroen

   en het gegeven dat jij andere, betere, leukere vertolkers van dergelijke standpunten kent, deel je dan op de achterlijke wijze mee, waarop je dacht dit te moeten doen?

   Denk even na. Je woord keuze kent als doel de boodschapper als een ouwe, en natuurlijk dooie zak patat te portretteren.
   Wederom gericht op uiterlijke zaken. Niet op inhoudt.

   natuurlijk heb je al lang en breed je onkunde aangetoond als het gaat om onderwerpen welke hij bespreekt. Kat e.à. Doen precies hetzelfde. Soms micro soms macro. Carlin duidt de grote lijnen in het verhaal. Kat e.à. Benoemen de gevolgen en meest extreme excessen van de wereld die Carlin beschrijft.

   Hoe beschimmeld? Hetgeen hij zegt is de heden ten dagen de realiteit waar wij mee van doen hebben.
   Je woordkeuze in deze is dan ook een vreemde. Tenzij je reeds flink bezopen bent, en dacht ook wat toe te moeten voegen aan dit blog.

   Verwijderen
  10. Braak.!!! Jeroentje gaat wel even bepalen en vertellen wat goed en wat slecht cabaret is. Hahahaha

   Niet vilein genoeg. Wat een enorme kutsmoes!! Hahaha je hebt er maar moeilijk mee hè gozer!! Zodra jullie soort geconfronteerd wordt met daadwerkelijk mondsnoerende logica, gaan de meesten van jullie onzin brabbelen. Dit vaak vergezeld van spuug en hier en daar wat kwijl.
   Zo kennen wij jullie weer. Feitelijk nietszeggend, maar als het dom ouwehoeren aankomt dan zijn jullie een klasse apart :-))

   Verwijderen
  11. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  12. en het gegeven dat jij andere, betere, leukere vertolkers van dergelijke standpunten kent, deel je dan op de achterlijke wijze mee, waarop je dacht dit te moeten doen?

   Als complottertjes zo'n filmpje leuk vinden, illustreert zoiets dat ze volkomen humorloos zijn en drijven op woede. Die man staat gewoon op zijn soapbox, heeft niets meer met cabaret te maken en alles met iemand die heel kort daarna aan een hartinfarct gaat overlijden.

   Maar Beppe Grillo vertolkte precies diezelfde woede een stuk eloquenter en grappiger. Ben je dat met me oneens?

   Verwijderen
  13. En ja, het is inderdaad een filmpje dat ik en velen met mij al jaren kennen. Vanzelfsprekend is het een volkomen ongeïnspireerd kutfilmpje om te plaatsen, ik zou er zelfs voor terugdeinzen om het op mijn facebook te zetten wegens *meh*. What's next? Een jongetje met een lightsabre?

   Verwijderen
  14. Wat een slap gelul Jeroentje.

   Wat illustreert dan het gebrek aan humor? En waaruit blijkt dat men drijft op woede? De hartaanval?
   Lul toch niet man. Tenzij je inhoudelijk op de hoogte bent van de gezondheidsstatus van Carlin destijds. Carlin was 71 en had al eerder hartproblemen. Uit niets blijkt dat dergelijks te maken had met de mening die hij erop nahield.

   Het wordt hier gekker en gekker!! Nu suggereert Dr ODOL van OTO dat hij natuurlijk begrijpt dat, mans mening hart falen tot gevolg heeft gehad.
   En zoals gewoonlijk kan de ODOL van OTO zulks onmogelijk aantonen.

   Stijlen veranderen in de loop der jaren. Theo Maassen kent een andere stijl dan Wim Kan. maar Grillo beweerd inhoudelijk en in grote lijnen hetzelfde als Carlin.
   Hetzelfde als Kat. Hetzelfde als Vrijland etc etc etc
   Maar war jij en de suffe dozen hier met jou je alleen maar op willen richten is de vorm. Of het meer eloquent is dan een ander. Hoogdravend geleuter gozert. Eloquent of niet, wat de boodschap van Carlin betreft is er inhoudelijk en feitelijk geen speld tussen te krijgen. Maar jij kijkt liever naar de vorm.

   Je doet me denken aan al die sukkels van gitaristen die in sukkelige bandjes spelen. Amper kan men een noot of akkoord of rif spelen, maar zolang men maar een stratocaster om zijn nek hangt, denkt men weg te kunnen met het feit dat men in feite, dus feitelijk, geen noot kan spelen. En dus wordt uiterlijk vertoon belangrijker dan de toon die je uit een dergelijk apparaat kan halen. Mits je daar natuurlijk de kwaliteiten voor hebt.

   Verwijderen
  15. Dus hij werd ineens heel extreem in zijn opvattingen , maakte zich daar publiekelijk ongemeen druk over en overleed kort daarna aan hartfalen, maar daar mag je geen enkele verband tussen zoeken? Lijkt me toch van wel dat dat verband er is. Lees je even mee?

   Emotions such as anger and hostility quickly activate the "fight or flight response," in which stress hormones, including adrenaline and cortisol, speed up your heart rate and breathing and give you a burst of energy. Blood pressure also rises as your blood vessels constrict.

   While this stress response mobilizes you for emergencies, it might cause harm if activated repeatedly. "You get high cortisol and high adrenaline levels and that is the cardiotoxic effect of anger expression," says Jerry Kiffer, MA, a heart-brain researcher at the Cleveland Clinic's Psychological Testing Center. "It causes wear and tear on the heart and cardiovascular system." Frequent anger may speed up the process of atherosclerosis, in which fatty plaques build up in arteries, Kiffer says. The heart pumps harder, blood vessels constrict, blood pressure surges, and there are higher levels of glucose in the blood and more fat globules in the blood vessels. All this, scientists believe, can cause damage to artery walls.

   Verwijderen
  16. Blah blah blah blah suggestief gelul. Je weet het weer eens niet en daardoor slaat je fantasie op hol.

   De beste man was 71. Met een historie van eerdere hartproblemen. Leeftijd, en de manier van leven lijken toch een iets ander licht te werpen op jou gezwets.

   En dan noem je anderen complotgekkies?? Hahaha
   Carlin was zijn hele leven al een obstinaat mannetje met zo nu en dan een voorliefde voor drank.
   Maar zelfs dat doet geen afbreuk aan de zaken die aanstipt in het beschimmelde filmpje. De zaken waar het over zou moeten gaan!!
   Maar nee daar is de grote ODOL van OTO weer met zijn nietszeggende copypast gejat van 1 of andere medische site.

   Jeroentje je lult maar wat!! :-))

   Verwijderen
  17. Ik hoor de cabaretier aan het eind van zijn filmpje zeggen dat er niets veranderd omdat het hardwerkende (waarom toch altijd dat 'hardwerkende' erbij?) electoraat steeds hetzelfde blijft stemmen, terwijl hij enkele minuten eerder z'n gehoor voorhoudt dat gekozen politici irrelevant zijn. Geen erg consistent verhaal. Ik kan me voorstellen dat Vrijland zich wel aangesproken voelt door het statement dat 'ze' (goedkoopste aller stoplappen) geen zelfstandige, kritische denkers willen. Hij bedient 'ze' wel op hun wenken.

   Verwijderen
 9. Brekend;

  Kat's oprechtere opvolger!? BRON

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Wat de gaapjes betreft moet gezegd worden dat jullie zelfkennis onovertroffen is! :-)

  Al maanden klaagt jullie soort over de katjes, vrijlands e.à. Het gaat zelfs zover dat de hier aanwezige achtbare ODOL van OTO spreekt over een gekkietracker. En dat zonder te begrijpen dat een ieder hier vervolgens getrackted zou worden.
  Veel vreemder dan jullie soort vind je ze tegenwoordig niet veel meer. Jullie soort is een digitale vorm van de ouderwetse dorpsgek of men vindt jullie soort aan de andere zijde van het spectrum te weten, vooraan in de kerkbankjes lekker vroom doen. Om na de mis thuis je partner en de kids te mishandelen en te misbruiken.

  Gelukkig voor jullie soort is er nog de mogelijkheid om je op anderen te richten. Degene die volgens jullie geen werkelijke waarde toevoegen. Om daar vervolgens als een club niet lerende autisten over te blijven zeveren. Keer op keer op keer weer dezelfde niet feitelijke onzin. En maar blijven beweren dat het allemaal niets voorstelt wat anderen beweren.
  Dit zonder dat jullie soort doorheeft dat, ook al zijn jullie maar met zijn vijven, jullie ontkenningen aanzet tot geloof in anderen.
  Niet omdat anderen zoveel zinnigs zeggen, maar vooral vanwege de nutteloze onzin waar jullie soort mee op de proppen denkt te moeten komen.
  Jullie soort zou wel de laatste moeten zijn die de mening hebben dat het leven van een ander pathetisch lijkt. :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @Niccolo: zodra iemand op de man speelt in plaats van op de bal is dat een teken dat de argumenten op zijn... de zinvolle argumenten dan.

  En wat onze vermeende 'obsessie' met 'complotgekkies' aangaat: wie denkt iets publiek te moeten melden moet niet verbaasd zijn als anderen daar een eigen mening over hebben.

  Gewoonlijk gaan de 'MSM' genuanceerder om met afwijkende meningen dan op veel nieuwe media blogs gebruikelijk is. Moderatiebeleid is als volgt samen te vatten: wie niet voor ons is, is tegen ons.

  En toe, gun ons ons onschuldig tijdverdrijf. Anders is er helemaal geen aandacht meer voor Kat en Co :-)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ nico. Je bent net een repeteergeweer daarom val je er ook bij in slaap. Ik heb je al netjes verteld dat ik geen woord geloof in wat je verteld. Einde verhaal.

   Verwijderen
 12. @ Flappentap. Het mag wel een twijfelachtig compliment zijn, maar jij bent te verkiezen boven de zwets Nico.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Kijk Duttycat dat noem ik nu slecht op de hoogte zijn van de feiten.
  In iedere grap zit een vorm van waarheid. Het moet ook beangstigend zijn om te bemerken dat de katjes en co's van deze wereld meer aanhang en respons genereren dan jullie je ooit kunnen wensen.

  Dat jullie een mening hebben is duidelijk. Daar heb ik vervolgens weer een mening over, maar dat valt hier en daar niet helemaal lekker. Jullie soort vindt dat Jullie recht hebben op die mening. Om vervolgens het recht op het hebben van een mening een ander te ontzeggen.
  Daarbij lijkt jullie soort niet in staat om de eigen mening met feiten te onderbouwen.
  Het is altijd de boodschapper zelf, zijn t-shirt, het feit dat iemand blowt, de kleur van zijn haar, de vorm van zijn bril tot aan de manier waarop hij zijn piemel vasthoudt tijdens het pissen wat tot hoofdonderwerp wordt gemaakt. M.à.w. Het gaat met betrekking tot jullie mening 99% van de tijd over helemaal niets anders dan wat de boodschapper draagt. Hoe hij er uitziet. De stand van iemands ogen tot de kleur van iemands diarree , kortom zaken die geen ene mallemoer feitelijk onderbouwen danwel weergeven.

  Ik zei het al eerder, maar inhoudelijk is jullie mening met betrekking tot bijna alles armoedig. En zo voedt ik dan weer het eigen ego. Door de wat zwakkere broeders en zusters te wijzen op hun volstrekt irrelevante en nietszeggende bijdrage! :-))
  Dus gun mij ook mijn pleziertje. ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Niekjes obsessie: narcisme, Jeroen, Jeroen, Jeroen, eigenwaan, Jeroen en dan nog eens Jeroen.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. 'Om vervolgens het recht op het hebben van een mening een ander te ontzeggen.' Liever niet, dat zou ons een hoop levensvervulling ontnemen. Maar ik ben blij dat je in je laatste reactie zo goed ingaat op wat als typisch 'complottersgedrag' waarneembaar is: veel op de man spelen, weinig beargumenteren en in geen geval controleerbare, beoordeelde en betrouwbare bronnen aanhalen. Zelfs onze wetenschappelijk geschoolde mr.drs. B. is niet zo kritisch als 't om haar bronnen gaat. Ik hoop dat je ego vandaag weer voldoende gevoed is om er weer even tegenaan te kunnen!

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Sommigen moet je gewoon op een bepaalde manier gelijk geven , zodat ze hun kunstje kunnen doen. Je komt ze overal tegen.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @Duttycat

  En weer is daar de behoefte er anderen aan de haren. Bij te slepen zonder dat je aantoont waar men feitelijk de mist in gaat.

  Jullie soort speelt alleen maar!!!!! Op de man. Zoals ik al eerder aangaf, draait het hier om uiterlijk, geboorte data, kleur ogen, stand ogen, kleur t-shirt, opdruk t-shirt.
  kleur haar, of het ontbreken daarvan en zo kan ik nog wel de uurtje of wat doorgaan met het benoemen van jullie benepen kijk betrekking hebbend op informatie en wie deze info verstrekt.
  En vooral dat laatste, de wie vraag, is voor jullie soort van enorm belang. Indien iemand volgens jullie soort niet tot de kudde behoort vanwege uiterlijke zaken dan is dat voor jullie soort DE aanleiding om gelijk de boodschap als belachelijk en niet ter zake doende te typeren. Niet minder en zeker niet meer is wat jullie soort hier nu al maanden, op dagelijkse
  basis laten zien.

  Lees de opmerkingen hierboven welke aan mij gericht zijn. Werkelijk nergens en vooral letterlijk wordt er niets zinnigs gezegd. behalve door Geen dan, maar bij die weet je nooit welk van zijn 10 persoonlijkheden precies wat schrijft. ;-)

  Alles wat kat, Vrijland en vele met hen beschrijven zijn gedragingen welke door specifieke groeperingen al eeuwen lang worden gepraktiseerd. Sinds het begin der tijden, in iedere verdwenen beschaving.
  Maar volgens jullie soort komt dergelijks in tijden als deze niet meer voor. Uitgesloten! Dergelijke tegenwoordige verwijzingen kunnen enkel zijn Ontsproten aan de fantasie van een stel schizo's.

  En zulks proberen jullie dan te onderbouwen met de nietszeggende feitjes welke alleen betrekking hebben op het uiterlijk, en vermoedelijke eventuele door jullie soort waargenomen
  gedragskenmerken. Welke weer niet onderbouwd worden door feiten. En als klap op de vuurpijl verzint jullie soort er gewoon zaken bij om de eigen idioterie maar tot waarheid te kunnen verheffen.

  En dat noemt een ander een complot gekkie. Getuigd weer van het zelfinzicht van een weekdier.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nee, jij bent eigenlijk de enige die niet anders doet dan op de man spelen, zonder met enige argumentatie te komen of op wat voor manier dan ook deel te nemen aan een inhoudelijke discussie. Tijdens een eerdere wisseling met mij wilde je jouw argumenten zelfs geheim houden toen ik daarnaar vroeg, want meer dan met waanlinkjes schermen kan je eigenlijk niet. Het is iedereen inmiddels duidelijk dat er geen normale dialoog met je te voeren is. Dat je een gestoord figuur bent is nog tot daar aan toe, maar je hebt verder ook geen toegevoegde waarde in de discussie omdat je te dom bent en zelfs niets toevoegt met je belegen youtube filmpjes.

   Verwijderen
  2. Probeer nou eens een klein beetje meer re-la-ti-ve-rings-ver-mo-gen en zelf-spot, Niccolo.

   Verwijderen
 18. Hahaha, die Guppy op KLOL:

  guppy
  30 juni, 2013 at 14:56
  @ allen, een grote stinkende beerput is het waar wij allemaal in zullen verzuipen!

  Off en on topic, rabobank internetbankieren niet mogelijk vanwege storing bij de ,,,server,, the endgame has just begon!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ach, in de krochten van het internet waar ik af en toe verblijf doen ook de native speakers het op grote schaal verkeerd. has went, has ran, has began e.d. zijn geen uitzondering. En de spelling led in to lead - led -led doet bijna niemand goed.

   Verwijderen
 19. Blah blah Jeroentje. Begin je weer met je kinderlijke welles nietes spelletjes?? Kan je het qua inhoud weer niet bijbenen?? :-)

  Dat ik gestoord ben is wederom en zoals gewoonlijk een aanname. Je vermoedt iets maar zekerheid, de feiten, ontbreken. Ergo! Onzin. De zoveelste hersenscheet van jou zijde.

  En dat niemand in discussie wil gaan is zo logisch als de pest.jullie soort heeft geen feiten om de eigen diarree tot waarheid te bevorderen. En daarom gaat men de discussie uit de weg. Dat verklaart ook al die nietszeggende opmerkingen gericht aan mijn persoontje.
  Snap werkelijk niet waarom sommigen nog de moeite nemen om de totaal nietszeggende bullshit aan dit blog toe te vertrouwen.
  Mijn vermoeden, en ik herhaal het is een vermoeden, is dat de eenzaamheid sommigen behoorlijke parten speelt. In de hoop op een reactie, pleurt iedereen de meest achterlijke onzin op dit blog. En dan maar hopen.

  Waaruit blijkt eigenlijk dat er met mij geen normale discussie te voeren valt? En zo dergelijks kunnen komen door de altijd zo vriendelijke opstellingen van jullie soort?

  En daar ga je weer. Of een you tube filmpje nu belegen, middeleeuws of prehistorisch overkomt is alleen voor jou soort een probleem. Het lijkt jou soort te verhinderen om uit dergelijks een boodschap te destilleren.
  Als het bij soort niet als een SBS concept voor de hersendode wordt gebracht dan wordt het blijkbaar erg lastig om je niet op de stijl en vorm te focussen, waardoor zoeits als boodschap en of feiten je volledig ontgaan.

  Want wat zegt het over de boodschap dat een filmpje belegen is of niet?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Want wat zegt het over de boodschap dat een filmpje belegen is of niet?

   Dat je zeker weet dat die niet aan gaat komen met een schuimbekkend figuur op een soapbox. Zeker niet als iedereen het al zag en er de eerste keer dat het viraal ging al weinig mee kon. Te boos, te negatief. Een beetje zoals jou.

   Verwijderen
  2. Hahaha de boodschap niet aankomen!

   Jeroentje het is en blijft lachen met jou!! Als je nu gewoon toegeeft dat Carlin een logica aanstipt waar jij met al je blah blah geen speld tussen krijgt, dan beweer je voor het eerst een keer echt wat.

   Te boos te negatief?? Wat dacht je van te reëel voor jou soort misschien? Het haalt alles onderuit waar jij zogenaamd voor staat oh grote ODOL van OTO!!! :-))

   Verwijderen
  3. Nou verdomd.. hij sloeg in als een bom!

   NOT

   Verwijderen
 20. 'En weer is daar de behoefte er anderen aan de haren. Bij te slepen zonder dat je aantoont waar men feitelijk de mist in gaat.'

  Hieronder een voorbeeld van het kritiekloos overnemen van, laten we zeggen, zaken waarover de meningen nogal uiteenlopen:

  http://www.boublog.nl/09/06/2013/wat-zijn-ze-in-s-hemelsnaam-aan-het-sproeien/#more-17818

  Er zijn legio ontkrachtingen van alle theoriën rond chemtrails: wellicht helpt het als ik opmerk dat statisch gezien Nederlanders (en de meeste Europeanen) de afgelopen decennia steeds gezonder en steeds gezonder ouder zijn geworden? Spoort niet echt met grootschalige verspreiding van ziekteverwekkende stoffen.

  Tussen 2001 en 2011 bedroeg de toename van de levensverwachting bij geboorte voor mannen gemiddeld 4,0 maanden per jaar.

  Bron: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-3786-wm.htm

  En dat is decennia na de veronderstelde start van het leggen van chemtrails.

  Voor de rest geldt: garbage in, garbage out. 'Getuigd weer van het zelfinzicht van een weekdier.'

  Inktvissen zijn trouwens best intelligent...

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Er zijn legio aanwijzingen dat zulks wel plaats vindt. Geloof er zelf niet in. Maar dat doet geen afbreuk aan de meningen welke beweren dat zulks wel plaats vindt.

  Daarbij is je stelling dat de mens gezonder ouder wordt gebaseerd op...????
  Mensen worden ouder. Maar of dat op een gezonde wijze gebeurd en of de mens ook daadwerkelijk gezonder is, kan je zoals gewoonlijk niet aantonen.

  Trouwens de waarheid van je stelling wordt door reacties van jullie soort hier tegengesproken. In ieder geval als wij praten over geestelijke gezondheid.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Heb je van jezelf door dat je wartaal schrijft? Of komt dit op jou wel coherent over?

   Verwijderen
  2. Mensen die naar de lucht wijzen, letterlijk en figuurlijk. Inderdaad slechts aanwijzingen, en ongeveer 500876 piloten die alles decennia geheim kunnen houden. Next.

   Verwijderen
  3. Aha Jeroentje heeft weer eens problemen met de vorm. Wat een verassing gozer!!

   Nu is het de incoherentie mijnerzijds wat het probleem is. Gutte gut.

   Zoals ik al eerder aangaf, dank voor het maken van wederom een eigen goal.
   Tuurlijk gozer het is de ander die wartaal bezigd.

   Verwijderen
  4. 'Daarbij is je stelling dat de mens gezonder ouder wordt gebaseerd op...????'

   http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37360NED&D1=3&D2=a&D3=0&D4=20-l&HD=130212-0832&HDR=T,G2,G1&STB=G3

   http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71950NED&D1=0-2,5,7&D2=a&D3=a&D4=a&D5=0,l&HDR=G4,G3,T&STB=G1,G2&VW=T

   'Er zijn legio aanwijzingen dat zulks wel plaats vindt. Geloof er zelf niet in. Maar dat doet geen afbreuk aan de meningen welke beweren dat zulks wel plaats vindt.'

   Je hoeft het niet te geloven, maar vind je het nu plausibel of niet?

   Verwijderen
  5. Als je er een twistpunt van gaat maken dat mensen in rijke landen steeds ouder worden is dat wartaal ja. En vanzelfsprekend ligt daar ook een verband met hun toegenomen gezondheid.Moet dat nou ook aangetoond worden? Ik vind het verder prima dat je zulk soort algemene ontwikkeling niet paraat hebt, maar misschien zou je eerst een rondje moedermavo kunnen doen, voor je denkt dat je bijdrage aan een openbare discussie relevant is?

   Verwijderen
 22. Nog een aardig voorbeeld van niet verder nadenken.

  http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5351:de-grote-leugen-van-de-europese-unie&catid=15:financieel&Itemid=28

  Als een bank omvalt moeten voortaan boven 100K de spaarders meebetalen. Daaronder valt het spaartegoed onder het garantiestelsel. Is nu niet anders: tot 100K (p.p.) is collectief gegarandeerd, daarboven ben je concurrent schuldeiser. Lees: de pineut, want Niburu en Co. weten ook maar al te goed dat geld bij banken een variant op gebakken lucht is. Toch?

  So what's the problem? Heb je +100K, even goed kijken waar je het neerzet. Is nu in de praktijk ook al niet anders. Maar het zal wel niet om de feiten gaan, maar om de zogenaamd 'onbetrouwbare' politiek.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Duttycat

  Keep on dreaming! Je snapt er werkelijk geen Ene snars van!

  Politiek. Democratie. Pas als je snapt wat zulks inhoudelijk daadwerkelijk betekenen, en als je snapt dat dergelijke kreten als politiek volledig leeg zijn omdat zulks allang niet meer bestaat, en dat jij en ik als president Herman van Rompuy hebben, kom dan maar verder praten.

  Nu vlieg je van onderwerp naar onderwerp, en van hot naar her om je zogenaamde gelijk halen.

  Zo zeggen luister eens naar Nigel Farage van de UKIP. Heel heel misschien dat je dan een beetje begint te snappen dat zowel jij, ik en de rest van de malloten hier, laboratorium ratten zijn.
  Rutte is de interim van NL.
  Politiek op landelijk en lokaal niveau is tragikomische soap gebaseerd op helemaal niets anders dan het frusteren van de burger.

  http://www.youtube.com/watch?v=2gm9q8uabTs

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik vind het knap dat je mijn politieke oriëntatie aan de hand van één voorbeeld kunt invullen. Ik doe je dat niet na.

   Soms nemen politici en bestuurders gewoon beslissingen op basis van argumenten en niet op basis van politieke emoties.

   Verwijderen
  2. @Duttycat: nou ik moet Nicolette hierin wel gelijk geven.

   BREAKING NIEUWS: http://www.speld.nl/2012/12/10/dingen-aan-de-hand-in-waarschijnlijk-egypte/

   Dit deugt niet, Nico suggereerde het al: zulks betekent inhoudelijk daadwerkelijk wat!

   :)

   Verwijderen
  3. Ai, ik heb nog meer goed nieuws: Micha heeft een echte klokkenluider getroffen.

   http://www.klokkenluideronline.is/artikel/24123/breaking-nederlandse-snowden-staat-op

   Projecten die zo geheim zijn dat er niets over te vinden is - in een land waar zelfs burgemeesters benoemingen uitlekken - en waarmee al in 1999 het volledige Internetverkeer van alle Nederlanders kon worden gevolgd (we hebben het hier over 'toen', toen ISDN-2 een snelle verbinding was).

   Joh! Als je nou gewoon geweten had wat TIIT betekent, had je dit zo teruggevonden...

   http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/regelingen/2012/02/08/regeling-technisch-protocol-aftappen-consultatieversie.html

   Waaruit blijkt dat we in 1999 nog moesten beginnen met gestructureerd (kunnen) tappen van enig Internetverkeer.

   "Hoofd, betonnen muur, auw."

   Verwijderen
  4. Helemaal niks nieuws, met de vraag of die technofobische medewerker bestaat. Broddelroddel.

   ●●●●●●●●●●●●●●●●□□●□●●●●●■■■■□□●○•º
   im SperrbezirkSkandalSkandal um Rosie!Ja Rosie hat ein Telefonauch ich hab' ihre Nummer schon.Unter 32-16-8herrscht Konjunktur die ganze Nacht.Und draußen im Hotel d'Amourlangweilen sich die Damen nur,weil jeder den die Sehnsucht quältganz einfach Rosies Nummer wählt.Und draußen vor der großen Stadtstehen die Nutten sich die Füße platt!Skandal (Skandal)im SperrbezirkSkandal (Skandal)im SperrbezirkSkandalSkandal um Rosie!MoralSkandalMoralSkandal

   Verwijderen
 24. 'Trouwens de waarheid van je stelling wordt door reacties van jullie soort hier tegengesproken. In ieder geval als wij praten over geestelijke gezondheid.'

  Geen statistiek zonder gemiddelden, geen gemiddelden zonder uitzonderingen. Prettig dat je die bevestigd zodat het CBS weer opgelucht adem kan halen.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Andre Vergeer gaf vanmiddag een antwoord op de mr. drs. Blow blog.

  http://www.boublog.nl/27/06/2013/joris-winnie-en-brigadier-krouwel/#comment-23747

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Inderdaad. Hij schrijft:

   Hoewel ik nooit moeite heb met taalgebruik, let ik altijd wel op ‘het gebruik van de taal’.

   Ahhh duidelijk onderscheid! Wat is het toch ook een halve zool. Jahaa, 'gebruik van taal' is iets heel anders dan 'taalgebruik'!

   Normaal gesproken houd ik dan al op met lezen, maar goed.

   1. Elke oplettende lezer zou nu zijn opgevallen dat niet op 20 maar al op 19 juni 1997 door het NRC (en op 20 juni door Trouw) was gemeld dat Krouwel internationaal “zou” zijn gesignaleerd. Het woord daarna(na 20 juni) is daarmee dus al een aperte leugen van Winnie Sorgdrager, zie Kamervragen.

   De vraag is alleen een beetje hoe relevant dit is. Wat verandert het precies aan het verhaal dat Krouwel erna zou zijn gesignaleerd? Het belang van die volgorde maakt hij helemaal niet duidelijk. Het laat alleen maar zien dat hij onvoldoende onderzoeksvaardigheden heeft om hoofd- van bijzaken te onderscheiden.

   2. Sorgdrager ‘vergat’ in ‘97, net als Barracuda nu, dat Dagblad Trouw al op 21 juni ’97 van de Turkse ambassade had vernomen dat hier sprake moest zijn van een gerucht. Dit gerucht is ook nooit bevestigd, anders dan in de antwoorden van Sorgdrager aan de Kamer. Sterker, de Turkse autoriteiten hebben dat gerucht ook alleen maar ontkend.

   Bezopen opmerking. Officiële uitspraken van de minister in de kamer zijn geen "geruchten" maar heel officiële uitspraken die uitgezocht worden door teams van beleidsambtenaren. Vage krantenberichtjes die daar haaks opstaan heten dan weer wel "geruchten", behalve in de omgekeerde wereld newspeak van Vergeer dan. En voor een autoritaire overheid als de Turkse is het al helemaal ongebruikelijk om over zulk soort dealtjes te communiceren. Niks verbazingwekkends aan dat die het dan ook ontkenden. Behalve als je de advocaat van Baybasin bent, want dan wil je zo'n nonpuntje zo maximaal mogelijk gaan uitmelken. Beetje kansloos. Dat wel.

   3. Sorgdrager ‘vergat’ in ’97, net als Barracuda nu, dat een internationale signalering moest worden gemeld aan bureau Interpol (VN), aan Justitie (en via hen aan BuiZa en aan de Marechaussee bij de douane) zodat zij in haar functie als minister van Justitie ALTIJD op de hoogte zou zijn geweest van de èchte feiten.

   Huh? Hier probeert hij de valse indruk te wekken dat hij een punt maakt ofzo. In punt een blaast hij een niet al te relevant feitje op (wie het eerste gesignaleerd werd) waarvan hij het belang trouwens ook niet wist te onderbouwen, probeert met een retorisch truukje het belang van officiële uitspraken te minimaliseren en een of ander krantenartikeltje als ultieme waarheidsbron te presenteren. en dan gaat hij er een punt van proberen te maken van iets wat ze had moeten weten, maar dat volgens Sorgdrager dus niet zo was. Echt, het zijn de onnavolgbare kronkels van een gestoorde. Maar die laatste is al helemaal hilarisch:

   4. Gebruikelijk of niet, “het tegenover elkaar stellen” van twee strafdossiers in dergelijke omstandigheden duidt voor 100% op een politieke actie. In beide dossiers werden de Turken niet vertrouwd en zou er slechts sprake zijn geweest van chantage waar de Politiek nooit aan zou hebben meegewerkt. Chantage, waar Demmink bij betrokken of minst genomen van op de hoogte was.

   Eh nee, hoor, het maakt wel degelijk uit hoe gebruikelijk het tegenover elkaar stellen van twee strafdossiers is. Hoe vaker het gebeurt, hoe minder het politiek beladen is. In de koude oorlog lag dat misschien anders en had dat een soort van politieke context als je bijvoorbeeld kijkt naar de gevangenenruilen in die tijd, maar die context is er niet in de Nederlands/ Turkse verhoudingen en de koude oorlog is alweer een tijdje voorbij. En bovendien kan ik nog wel duizend andere belangenafwegingen dan een sprookje over een SG verzinnen waar Nederland en Turkije dealtjes over kunnen afsluiten. Bijvoorbeeld Krouwel.

   Verwijderen
  2. Dan heb je wel een plaat voor je kop. Kinderporno online plaatsen en dan denken dat je nog aanspraak kan maken op een respectvolle bejegening.

   Zucht.

   Verwijderen
  3. Inderdaad het verleggen van de aandacht, stoicijns negeren van een bekentenis. Hardnekkig volhouden dat het allemaal moet kunnen. Het heeft overeenkomsten met een bepaalde misdadige storing in het hoofd.

   Verwijderen
  4. Ik schat Vergeer in als een zwaar gefrustreerde (ex)ambtenaar die maar niet wil begrijpen dat zijn leidinggevenden hem nooit hoger hebben willen inschalen dan -pak hem beet- schaal 5
   Vergeer is dan natuurlijk wel in staat om zich schriftelijk wat beter uit te drukken dan de gemiddelde complot idioot, het is en blijft simplistische crap wat hij neerplempt. Er blijkt slechts een diepgewortelde gekrenktheid uit dat zijn, niet gehinderd door omgevingsbewustzijn en realiteitszin ingegeven gelijk, niet wordt erkend.

   Verwijderen
  5. Kom er morgen op terug. Het klopt dat er nooit een signalement was tegen Krouwel van Turkse zijde, maar dat had justitie wel zo begrepen. En daarom werden die dossiers wel degelijk 'uitgeruild'. Vond nog een aantal extra bevestigingen hiervan. Het punt is: Vergeer heeft blijkbaar geen toegang tot Lexis Nexis, en daardoor een veel te fragmentarische kijk op de zaak.

   Verwijderen
 26. googeliekes repeterende gezwets op Barracuda is in zoverre helend voor deze door hersenbeschadigingen geteisterde (ex)junk zelf, dat hij in ieder geval hier niet meer komt fantaseren dat hij op Sardinië (!) bij de Tour de France aanwezig is. Zijn hallucinaties en wanen om zich op diverse blogs 'interessant' voor te komen doen houdt hij op dit blog in ieder geval al voor zichzelf.
  Als dat geen win-win situatie is.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Ik heb even hier gezeten (link vanaf KLOL):

  http://www.nujij.nl/algemeen/ook-nederland-heeft-nu-een-edward-snowden.23855526.lynkx

  Ik heb nog buikpijn van het lachen. Mijn avond is weer goed.

  Bedankt, NuJij weer.

  BeantwoordenVerwijderen